Nádas Péter

Budapesten született 1942. október 14-én. Édesanyja Tauber Klára, munkás, édesapja, Nádas László, telefonműszerész. 1944. október 15-e, a nyilas hatalomátvétel után édesanyja hamis papírokkal Bácskába, majd Újvidékre menekül fiukkal, de az ostrom előtt közvetlenül visszatérnek a fővárosba. Apja, testvéreivel és egy barátjukkal egy újpesti-rakparti pincében befalazza magát, ahol hamis papírokat gyártanak és röplapokat nyomtatnak. Nádas Péter az ostromot édesanyjával nagybátyja, Aranyossi Pál újságíró lakásában vészeli át, más, hamis papírokkal menekített gyerekek és felnőttek között. A házat bombatalálat éri. Budapest felszabadulása után visszaköltöznek Pozsonyi úti lakásukba. Nádas László a Jóvátételi Hivatal vezető beosztású munkatársa, Nádas Klára a Magyar Nők Demokratikus Szövetségének budapesti titkára lesz. 1948. augusztus 24-én megszületik Péter öccse, Pál, akivel együtt néhány nap múlva a Pozsonyi úti református templomban megkeresztelik. Nádas 1948-tól a Sziget utcai elemi iskolába jár. 1950-től a Szabadság-hegyen laknak, a Diana utcai általános iskola tanulója. 1953-ban édesapját, aki már a Postaügyi Minisztérium főosztályvezetője, sikkasztás gyanújával felfüggesztik állásából, eljárás indul ellene. Az eljárást néhány hónap múlva bizonyítékok hiányában megszüntetik, de alacsonyabb beosztásban, a Belvárosi Távbeszélő Üzem igazgatójaként dolgozik tovább. Édesanyja 1955. május 15-én hosszú betegség után meghal. Ugyanennek az évnek a nyarán Nádas Péter is megbetegszik, agyhártyagyulladással kezelik a László Kórházban. Ezt a diagnózist később vitatják. Kórházból való távozása után azonban visszatér magas láza és eszméletvesztése; a Tűzoltó utcai gyermekklinikán ápolják, s csak hónapok múlva gyógyul fel. 1956 őszén megkezdi tanulmányait a Petrik Lajos Vegyipari Technikumban. 1956 októberében édesapját a Munkástanács megfosztja állásától, majd egy névtelen telefonáló megfenyegeti, hogy lakásáról is elhurcolják. A két fiúval elmenekül a Szabadság-hegyi lakásból. 1957-től a Pozsonyi úton laknak. Apját a munkaügyi bíróság végleg fölmenti minden vád alól. Néhány nappal a végzés kézhezvétele után, 1958. április 15-én önkezével vet véget életének. A két fiú gyámja Aranyossi Magda lesz. Nádas Péter Aranyossiék Lenin körúti lakásába költözik, Pál intézetbe kerül. 1958 nyarán, tizenhat évesen megszakítja tanulmányait. Ősztől fényképész szakmunkástanuló. 1961 tavaszán szakmunkásvizsgát tesz le, szeptembertől a Nők Lapja szerkesztőségében fotóriporter-gyakornokként dolgozik. Megismerkedik Salamon Magda újságíróval, akivel 1962 márciusától együtt él. Pesterzsébeten laknak. Itt írja A Biblia című elbeszélését, amelyet 1962 karácsony másodnapján fejez be. Elvégzi a MÚOSZ kétéves újságíró-iskoláját. 1963 és 1965 között katonai szolgálatát teljesíti Budapesten. Leszerelése után a Pest Megyei Hírlap munkatársa. Előbb fotóriporterként, majd néhány hónap múlva újságíróként dolgozik. 1967-ben jelenik meg A Biblia című első kötete. Esti gimnáziumba jár, kétszer kezdi el, kétszer hagyja abba. 1965 és 1967 között elvégzi a Marxizmus–Leninizmus Esti Egyetemének filozófia szakát, de nem tesz államvizsgát. 1968 nyarán Kisorosziba költözik, ahol szobát bérel. Itt írja a Leírás novelláit és szövegeit. 1969-ben otthagyja újságírói állását. Kisorosziban írja Egy családregény vége című regényét is, amelyet 1972 augusztusában fejez be, s amelyet csak 1977-ben ad ki a Szépirodalmi Könyvkiadó. 1972 szeptemberében három hónapos ösztöndíjjal az NDK-ba, Kelet-Berlinbe utazik. 1973 őszén és 1974 őszén visszatér Berlinbe, a Humboldt Egyetemen a századforduló történetével foglalkozó előadásokat hallgat, illetve a Staatsbibliothekban olvas. 1973 nyarától az Emlékiratok könyve első változatán dolgozik. A kéziratot 1974 tavaszán megsemmisíti, s néhány hónap múlva kezdi írni a regénynek azt a változatát, amelyet ismerünk. 1974 és 1979 között a Gyermekünk című pedagógiai folyóiratnál dolgozik olvasószerkesztőként. A kisoroszi szőlőhegyen telket vásárol, és 1974 őszére tizenkét négyzetméteres faházat állítanak fel rajta, ahol tovább dolgozik regényén. 1979-ben feladja állását, csak a regénynek szenteli idejét. Ugyanebben az évben költöznek be Salamon Magdával Tárnok utcai lakásukba. Szikora János rendezésében a győri Kisfaludy Színház 1980 szeptemberében próbálni kezdi Takarítás című darabját, s ugyanekkor lektorként a színházhoz szerződik. 1981 januárjától 1982 februárjáig a DAAD ösztöndíjával Nyugat-Berlinben él, ahol tovább dolgozik regényén. Távolléte alatt felépül az a faházhoz csatlakozó kis szoba, amelyben a következő két évben tovább írja a regényt. Kisoroszi házát 1983-ban eladják, megvásárolják a gombosszegi házat, és 1984 májusában elköltöznek. 1984 májusa és 1984 októbere között Gombosszegen építkezések folynak, eközben írja Hazatérés című esszéjét, majd a felújított házban folytatja a munkát a regényen. 1985 tavaszán József Attila-díjjal tüntetik ki. 1985. április 15-én fejezi be az Emlékiratok könyvét. Ugyanezen a nyáron Párhuzamos történetek című regényén kezd dolgozni, ezt a munkát időközben többször megszakítja. 1986-ban Salamon János felkérésére megírja Mélabú című esszéjét. 1987 februárjának első napjaitól 1988 februárjának utolsó napjáig megírja Évkönyv című könyvét. 1989 áprilisának utolsó napjaiban svéd barátjával, Richard Swartz-cal, valóra váltják tervüket, és négy napon át beszélgetnek egy magnetofon mellett. A német nyelvű beszélgetés szövege a Párbeszéd című könyvük alapanyaga lesz. 1989-ben, a Fidesz-Akadémia felkérésére dolgozni kezd egy előadáson, amelynek Az égi és a földi szerelemről címet adja, az előadás szeptember 26-án hangzik el, de utána is továbbírja és könyvvé alakítja. 1989 és 1990 között a Magyar Napló állandó munkatársa. 1990. február 23-án összeházasodik Salamon Magdával. 1990 májusának első napjaiban az Európai Műfordító Kollégium vendégeként, német fordítójával, Hildegard Groschéval az Emlékiratok könyve fordításán dolgozik. 1991 tavaszán német kiadója, a Rowohlt Verlag meghívására Berlinbe utazik, ahol a Literarisches Colloquium wannseei házában ismét együtt dolgozik fordítójával a regény német fordításán. Szeptemberben, néhány héttel a könyv megjelenése után németországi felolvasókörútra megy. 1992. március 15-én megkapja a Kossuth-díjat. Áprilisban második németországi felolvasókörútjára megy, amelynek utolsó állomásán, Bécsben, május 5-én átveszi az Österreichischer Staatspreis für Europäische Literatur kitüntetést. November 29-én a Reden über Deutschland című sorozat keretében előadást tart a müncheni Kammerspielében. 1993. március 23-án előadást tart a Deutsche Bankban. A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagjává választják. 1993. április 28-án infarktussal a budapesti Szent János Kórházba szállítják, ahol reanimálják. Két nap múlva átszállítják az Ér- és Szívsebészeti Klinikára, dr. Szathmáry Lászlóhoz, ahol május 3-án koszorúér angioplasztikai beavatkozást végeznek, s ezt december 13-án megismétlik. Felépülése után ismét a Párhuzamos történetek című regényén dolgozik. 1994 októberében egy hónapig egy München melletti klinikán gyógykezelik. 1995. március 24-én Lipcsében átveszi a Leipziger Buchpreis für Europäische Verständigung kitüntetést. Szeptemberben, az Évkönyv német fordításának megjelenése után harmadik felolvasókörútjára megy Németországba és Svájcba. 1998-ban az Emlékiratok könyve megkapja Franciaországban az év legjobb idegen nyelvű könyvének járó díjat (Le Meilleur Livre Étranger, 1998). Az 1999-es Frankfurti Könyvvásárra a Rowohlt zsebkönyvsorozatában (rororo) 8 kötetben megjelenteti Nádas Péter válogatott műveit. 2002-ben több magyarországi és németországi irodalmi fórum megünnepelte 60. születésnapját. 2003 őszén Prágában átvette a Franz Kafka-díjat. A budapesti Mai Manó Házban (Magyar Fotográfusok Háza) Egy vadkörtefa címmel fotókiállítást rendeztek képeiből (2003. október 28–november 27.). A berlini Kicken Galériában 2004 januárjában ugyancsak kiállítást rendeztek fotóiból. 2004-ben a hollandiai magyar évad egyik legsikeresebb rendezvénye Nádas fotókiállítása volt Hágában. 2005 őszén megjelent Párhuzamos történetek című könyve, három kötetben. A könyvön kisebb megszakításokkal tizennyolc éven át dolgozott. 2005 novemberében Pro Urbe Budapest díjat vett át „kortárs íróként a hazai és nemzetközi irodalmi életben betöltött szerepe elismeréseként”. 2006 januárjában Márai-díjat kapott „a 2005-ös év kiugró sikeréért, nagyjelentőségű regénytrilógiájáért, a Párhuzamos történetekért”. 2006 júniusában a Berlini Művészeti Akadémia tagjai közé választották. 2010: Budapest díszpolgára. Szirénének című művéért 2010 novemberében neki ítélték Az Évad Legjobb Magyar Drámája díjat. A darab a Ruhr 2010 Fesztivál felkérésére íródott, először németül mutatták be. 2012-ben megkapta a Brücke Berlin-díjat (német fordítójával, Christina Virághgal) és a Südwestrundfunk (SWR) német közszolgálati rádió Legjobb Könyvek Listája nevű irodalmi díját a Párhuzamos történetek című regényért. Ugyanebben az évben megjelent a Párhuzamos olvasókönyv, amely a háromkötetes regény függelékének is felfogható: rávilágít néhány kérdésre, amely a szerzőt az írás közben foglalkoztatta (tehát egyfajta munkanapló), emellett jegyzeteket, képeket, dokumentumokat, esszéket (Nádas és mások tollából), interjút közöl a regénnyel kapcsolatban. Svájcban fotóiból kiállítás nyílt: Zug, Kunsthaus, 2012. szept. 1–nov. 25. Díjai: 1978 – Füst Milán-jutalom 1980 – a Mikes Kelemen Kör díja 1981–1982 DAAD-ösztöndíj 1985 – József Attila-díj 1986 – Örley-díj 1986 – Az Év Könyve-jutalom 1988 – Déry Tibor-jutalom 1989 – A Magyar Művészetért Díj 1990 – Krúdy Gyula-díj (Soros Alapítvány) 1992 – Kossuth-díj 1992 – Österreichischer Staatspreis für Europäische Literatur (Bécs) 1995 – Leipziger Buchpreis für Europäische Verständigung 1998 – Vilenica-díj (Szlovén Írószövetség) 1998 – az év legjobb idegen nyelvű könyvének díja Franciaországban (Prix du Meilleur Livre Étranger) 1999 – Nagy Imre-emlékplakett 2001 – a Soros Alapítvány nagydíja 2003 – Franz Kafka-díj (Prága) 2005 – Pro Urbe Budapest-díj 2006 – Márai Sándor-díj 2006 – Palládium-díj 2006 – Üveggolyó-díj (Írók Boltja) 2007 – a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (polgári tagozat) 2010 – Az Évad Legjobb Magyar Drámája-díj (Szirénének) 2012 – Brücke Berlin-díj 2012 – Legjobb Könyvek Listája (Südwestrundfunk német közszolgálati rádió) 2013 – Südwestrundfunk (SWR) német közszolgálati rádió irodalmi díja 2014 – a Reinhold és Carmen Würth Alapítvány irodalmi díja 2015 – Szép Ernő-díj 2018 - Aegon Művészeti Díj forrás: Petőfi Irodalmi Múzeum (www.pim.hu)

Nádas Péter: Világló részletek I-II.
könyv Világló részletek I-II.

Jelenkor Kiadó, 2017

"A két kötet csak egyben kapható! „Egyszer egy többnapos pilisi kiránduláson, amikor sehol nem volt se vége, se hossza az útnak, csak ...

15%
7 999 Ft 6 800 Ft
Nádas Péter: A biblia
könyv A biblia

Helikon Kiadó, 2016

Nádas Péter igen fiatalon (1967-ben) jelentkezett érett szemléletű kisregényével, A Bibliával. Ez a kötet az első a Helikon Zsebkönyvek s...

Nádas Péter: Az élet sója
könyv Az élet sója

Jelenkor Kiadó, 2016

Hogyan fonódik össze személyes érdek és egyéni ösztönkésztetés a társadalom mélyén és a szellem magasabb régióiban bekövetkező lassú elmo...

15%
2 999 Ft 2 550 Ft
Nádas Péter: Párhuzamos történetek I-III.
könyv Párhuzamos történetek I-III.

Jelenkor Kiadó, 2018

A Párhuzamos történetek talán legfeltűnőbb vonása, az életmű ismerői számára is meglepetést jelentő újdonsága az egymástól lényegében füg...

15%
9 999 Ft 8 500 Ft
Nádas Péter: Párhuzamos történetek I-III.
könyv Párhuzamos történetek I-III.

Jelenkor Kiadó, 2012

A Párhuzamos történetek talán legfeltűnőbb vonása, az életmű ismerői számára is meglepetést jelentő újdonsága az egymástól lényegében füg...

Nádas Péter: Egy családregény vége
könyv Egy családregény vége

Jelenkor Kiadó, 2015

„A koncentrikus körökben kibomló történet a zsidó múlt mélységeibe nyúlik vissza, és a mitikus, a történelmi és a politikai valóság szint...

15%
2 990 Ft 2 542 Ft
Nádas Péter: Emlékiratok könyve I.-II
könyv Emlékiratok könyve I.-II

Jelenkor Kiadó, 2015

Kellemes kötelességemnek teszek eleget, ha kijelentem, hogy nem a saját emlékirataimat írtam meg. Senkit nem szeretnék fölöslegesen megté...

Nádas Péter: Világló részletek
e-Könyv Világló részletek

Jelenkor, 2017

„Egyszer egy többnapos pilisi kiránduláson, amikor sehol nem volt se vége, se hossza az útnak, csak mentünk és mentünk valahol Dömörkapu ...

5 190 Ft
Nádas Péter: A szabadság tréningjei
könyv A szabadság tréningjei

Jelenkor Kiadó, 2019

Ritkán van annyira szoros kapcsolat egyfelől a kíméletlenül kíváncsi ön- és világmegfigyelés, másfelől az írói műhelymunka között, mint N...

15%
2 999 Ft 2 550 Ft
Nádas Péter: Az égi és a földi szerelemről
könyv Az égi és a földi szerelemről

Jelenkor Kiadó, 2018

A közömbösség, az erőszak, a gyűlölet és a gyilkolás órái tényleg súlyosak és hosszúak. Ha összeadnánk őket, akkor sötét évszázadok jönné...

15%
3 499 Ft 2 975 Ft
Nádas Péter: Saját halál - hangoskönyv
hangos Saját halál - hangoskönyv

Kossuth Kiadó / Mojzer Kiadó, 2008

/a szerző előadásában/ "Egy irdatlan erő vitt el, amely egyszerre működik kívül és belül. Vitt, nem kifelé a tudatomból, miként az áju...

15%
2 990 Ft 2 542 Ft
Nádas Péter: Saját halál
könyv Saját halál

Jelenkor Kiadó, 2004

"Egy irdatlan erő vitt el, amely egyszerre működik kívül és belül, s ezért a tudatnak sem érdemes ilyen különbséget tenni. Túl voltunk mi...

15%
4 200 Ft 3 570 Ft
Nádas Péter: Arbor mundi
könyv Arbor mundi

Jelenkor Kiadó, 2020

Az esszéíró Nádas Péter kulcsfogalma a reflektivitás. Megragad egy tárgyat, elhelyezi történetileg, társadalmi és eszmei vonatkozásrendsz...

15%
4 499 Ft 3 825 Ft
Nádas Péter: Leni sír
könyv Leni sír

Jelenkor Kiadó, 2019

"Nádas Péter olvasóinak nem meglepetés, hogy a szerző az esszéiben is hű marad a megismerés iránti szenvedélyéhez, miközben a megértés és...

15%
4 499 Ft 3 825 Ft
Nádas Péter: Az égi és a földi szerelemről
könyv Az égi és a földi szerelemről

Jelenkor Kiadó, 2010

Az életműsorozat jelen kötete Nádas Péter 1989-ben tartott előadását tartalmazza "a nemi szerepek és a nem principiuma" témaköréről. A sz...

Nádas Péter: Szirénének
könyv Szirénének

Jelenkor Kiadó, 2010

„Rendkívül költői, okos, sokrétű darab. Hangosan és lassan kell olvasni, hogy szépségét és szörnyűségét megérezzük. Nádas lidércnyomásos,...

Nádas Péter: Fantasztikus utazáson
könyv Fantasztikus utazáson

Jelenkor Kiadó, 2011

Nádas Péter utóbbi években írott esszéiből ugyanaz az illúziótlan emberkép bontakozik ki, amelyet Párhuzamos történetek című nagyregényéb...

Nádas Péter: Rokon lelkek
könyv Rokon lelkek

Jelenkor Kiadó, 2021

Ha eltekintünk a Világló részletektől, rövidebb írásainak ez a gyűjteménye Nádas Péter legszemélyesebb műve. Igaz ez annak ellenére, hogy...

15%
4 999 Ft 4 250 Ft
Nádas Péter: Emlékiratok könyve I-II.
könyv Emlékiratok könyve I-II.

Jelenkor Kiadó, 2012

Az először 1986-ban megjelent nagyregény az eltelt tizenöt év alatt meghódította Európát és Amerikát, a világ kultúrájának részévé vált. ...

Nádas Péter, Kincses Károly: Mai Manó fotográfiái - Photographs by Manó Mai
könyv Mai Manó fotográfiái - Photographs by Manó Mai

Ab Ovo, 2003

Kincses Károly tanulmányával, Nádas Péter esszéjével, magyar-angol nyelven. Pár évvel ezelőtt, amikor először mondta, írta le Kincses Ká...

5%
5 900 Ft 5 605 Ft
Nádas Péter: A szabadság lélegzete (Párhuzamos történetek 3.)
könyv A szabadság lélegzete (Párhuzamos történetek 3.)

Jelenkor Kiadó, 2005

E regény történetei szinte ugyanúgy megszámlálhatatlanok, mint ahogyan azt sem tudnánk összeszámolni, hány emberrel találkoztunk életünkb...

Nádas Péter: Párhuzamos olvasókönyv
könyv Párhuzamos olvasókönyv

Jelenkor Kiadó, 2017

Aki olvasta a Párhuzamos történeteket, minden bizonnyal örömmel böngészi a regényben elbeszélt események hitelességét megalapozó, az ábrá...

15%
4 499 Ft 3 825 Ft
Nádas Péter: Az élet sója
e-Könyv Az élet sója

Jelenkor, 2016

Hogyan fonódik össze személyes érdek és egyéni ösztönkésztetés a társadalom mélyén és a szellem magasabb régióiban bekövetkező lassú elmo...

1 990 Ft
Nádas Péter: Minotaurus
könyv Minotaurus

Jelenkor Kiadó, 2018

A szerző húszéves sem volt, amikor megírta A Biblia című elbeszélését, ami néhány évvel később az Új Írásban jelent meg, és kijelölte Nád...

15%
5 499 Ft 4 675 Ft
Nádas Péter: Párhuzamos olvasókönyv
könyv Párhuzamos olvasókönyv

Jelenkor Kiadó, 2012

A Párhuzamos történetek függelékeként megjelenő olvasókönyvben a regény írása közben felmerülő kérdésekkel kapcsolatos levelek, a regényb...

Nádas Péter: Egy családregény vége
e-Könyv Egy családregény vége

Jelenkor, 2016

„A koncentrikus körökben kibomló történet a zsidó múlt mélységeibe nyúlik vissza, és a mitikus, a történelmi és a politikai valóság szint...

1 990 Ft
Nádas Péter: Egy családregény vége
könyv Egy családregény vége

Jelenkor Kiadó, 2012

„A koncentrikus körökben kibomló történet a zsidó múlt mélységeibe nyúlik vissza, és a mitikus, a történelmi és a politikai valóság szint...

Nádas Péter: Párhuzamos történetek
e-Könyv Párhuzamos történetek

Jelenkor, 2016

A Párhuzamos történetek talán legfeltűnőbb vonása, az életmű ismerői számára is meglepetést jelentő újdonsága az egymástól lényegében füg...

6 490 Ft
Nádas Péter: Hátországi napló
könyv Hátországi napló

Jelenkor Kiadó, 2006

A Hátországi napló az életműsorozat tizennegyedik köteteként megjelenő gyűjtemény. „A reflektivitás nem az egyik vagy a másik szakma spe...

Nádas Péter: Drámák (Nádas)
könyv Drámák (Nádas)

Jelenkor Kiadó, 2001

"Amióta azt a típusú színházat, amelyben veretes irodalmi szövegeket és magvas filozófiákat deklamálnak, avagy tanmeséket rágnak a szánkb...

Nádas Péter: Kritikák
könyv Kritikák

Jelenkor Kiadó, 1999

A kötet Nádas Péter régebbi és legújabb kritikáinak gyűjteménye.

5%
1 400 Ft 1 330 Ft
Nádas Péter: Emlékiratok könyve
e-Könyv Emlékiratok könyve

Jelenkor, 2016

Kellemes kötelességemnek teszek eleget, ha kijelentem, hogy nem a saját emlékirataimat írtam meg. Senkit nem szeretnék fölöslegesen megté...

4 590 Ft
Nádas Péter: Vonulás
könyv Vonulás

Jelenkor Kiadó, 2001

Nádas Péter e kötetében két, filmrendezők felkérésére írott művét olvashatjuk, `egy töredékességében egész, kompakt jelenetekben kibomló ...

5%
1 400 Ft 1 330 Ft
Nádas Péter: Egy családregény vége
könyv Egy családregény vége

Jelenkor Kiadó, 2005

„A koncentrikus körökben kibomló történet a zsidó múlt mélységeibe nyúlik vissza, és a mitikus, a történelmi és a politikai valóság szint...

Nádas Péter: Évkönyv
könyv Évkönyv

Jelenkor Kiadó, 2012

"Ami nem történik meg, bár elvileg megtörténhetne, nem föltétlenül úgy jelentkezik, mint valamilyen lehetséges történés hiánya, hiszen kö...

Nádas Péter: A szabadság tréningjei
e-Könyv A szabadság tréningjei

Jelenkor, 2019

Ritkán van annyira szoros kapcsolat egyfelől a kíméletlenül kíváncsi ön- és világmegfigyelés, másfelől az írói műhelymunka között, mint N...

1 990 Ft
Nádas Péter: Évkönyv
könyv Évkönyv

Jelenkor Kiadó, 2021

Nádas Péter életműsorozatában jelenik meg az Évkönyv című esszéregény, amely először 1989-ben látott napvilágot, a mostani a negyedik kia...

15%
4 499 Ft 3 825 Ft
Nádas Péter: Esszék
könyv Esszék

Jelenkor Kiadó, 2001

"Évtizedekig úgy működtem, mint valami csöndes munkagép, de közben arról dohogtam magamban, hogy az átkozott cenzurális feltételek miatt ...

Nádas Péter: Az égi és földi szerelemről
e-Könyv Az égi és földi szerelemről

Jelenkor, 2016

A közömbösség, az erőszak, a gyűlölet és a gyilkolás órái tényleg súlyosak és hosszúak. Ha összeadnánk őket, akkor sötét évszázadok jönné...

2 290 Ft
Nádas Péter: Évkönyv
könyv Évkönyv

Jelenkor Kiadó, 2000

"Ami nem történik meg, bár elvileg megtörténhetne, nem föltétlenül úgy jelentkezik, mint valamilyen lehetséges történés hiánya, hiszen kö...

Nádas Péter: Világló részletek (képeslapok)
képeslap Világló részletek (képeslapok)

Jelenkor Kiadó, 2018

Exkluzív, limitált példányszámban készült képeslap-csomag! 12 képeslap. 12 pillanat. Arcok, tekintetek, mosolyok. Nádas Péter gyerekko...

15%
1 999 Ft 1 700 Ft
Nádas Péter: Arbor mundi
e-Könyv Arbor mundi

Jelenkor, 2020

Az esszéíró Nádas Péter kulcsfogalma a reflektivitás. Megragad egy tárgyat, elhelyezi történetileg, társadalmi és eszmei vonatkozásrendsz...

2 990 Ft
Nádas Péter: Fire and Knowledge
idegen Fire and Knowledge

Picador, 2008

Since English-language audiences were introduced to the works of Hungarian novelist Nádas (A Book of Memories, English translation, 1997)...

4 050 Ft
Nádas Péter: Minotaurus
e-Könyv Minotaurus

Jelenkor, 2018

A szerző húszéves sem volt, amikor megírta A Biblia című elbeszélését, ami néhány évvel később az Új Írásban jelent meg, és kijelölte Nád...

3 590 Ft
Nádas Péter: Leni sír
e-Könyv Leni sír

Jelenkor, 2019

„Nádas Péter olvasóinak nem meglepetés, hogy a szerző az esszéiben is hű marad a megismerés iránti szenvedélyéhez, miközben a megértés és...

2 950 Ft
Nádas Péter: Love
idegen Love

Vintage Books, 2002

The man has actually come to tell his lover that he wants to leave her, but as soon as he walks in he realises he won't be able to tell h...

5%
3 690 Ft 3 506 Ft
Nádas Péter: Párhuzamos olvasókönyv
e-Könyv Párhuzamos olvasókönyv

Jelenkor, 2017

Aki olvasta a Párhuzamos történeteket, minden bizonnyal örömmel böngészi a regényben elbeszélt események hitelességét megalapozó, az ábrá...

2 890 Ft
Nádas Péter: A Book of Memories
idegen A Book of Memories

Vintage Books, 1999

5%
5 590 Ft 5 311 Ft
Nádas Péter: Minotaurus
könyv Minotaurus

Jelenkor Kiadó, 2005

Nádas Péter "pályája igen karakterisztikusan elbeszélésekkel, illetve novellákkal s néhány rövid történettel indult. Ezek éppúgy hozzájár...

Nádas Péter: Rokon lelkek
e-Könyv Rokon lelkek

Jelenkor, 2021

Ha eltekintünk a Világló részletektől, rövidebb írásainak ez a gyűjteménye Nádas Péter legszemélyesebb műve. Igaz ez annak ellenére, hogy...

3 299 Ft
Nádas Péter: Évkönyv
e-Könyv Évkönyv

Jelenkor, 2021

Nádas Péter életműsorozatában jelenik meg az Évkönyv című esszéregény, amely először 1989-ben látott napvilágot, a mostani a negyedik kia...

2 999 Ft
Nádas Péter: Parallel Stories
idegen Parallel Stories

Farrar, 2013

A "New York Times" Notable Book for 2011 In 1989, the year the Wall came down, a university student in Berlin on his morning run finds a ...

Nádas Péter: The End of a Family Story
idegen The End of a Family Story

Vintage Books, 2000

Set in Hungary in the 1950s, when Stalinist repression has reduced the populace to silence and deception, this book tells the story of an...

Nádas Péter: Ende eines Familienromans
idegen Ende eines Familienromans

Rowohlt Verlag, 1999

Nádas, Péter: Aufleuchtende Details
idegen
Nádas, Péter
Aufleuchtende Details

ROWOHLT Taschenbuch, 2019

Dies sind Péter Nádas' Lebenserinnerungen. Er folgt darin den «aufleuchtenden Details» der Geschichte seines Aufwachsens und Lebens im be...

5%
6 120 Ft 5 814 Ft
Nádas, Péter: Parallelgeschichten
idegen
Nádas, Péter
Parallelgeschichten

ROWOHLT Taschenbuch, 2013

Im Jahr des Mauerfalls findet der Student Döhring beim Joggen im Berliner Tiergarten eine Leiche. Diese Szene eröffnet die weitgespannte ...

5%
8 123 Ft 7 717 Ft
Nádas, Péter: Aufleuchtende Details
idegen
Nádas, Péter
Aufleuchtende Details

Rowohlt, 2017

Péter Nádas gehört zu den großen Autoren unserer Zeit. Nunmehr ergänzt er sein gewaltiges Romanwerk durch seine Lebenserinnerungen, ein e...

5%
16 057 Ft 15 255 Ft
Nádas, Péter: Parallelgeschichten
idegen
Nádas, Péter
Parallelgeschichten

Rowohlt, 2012

Zwanzig Jahre nach seinem international gefeierten Buch der Erinnerung legt Péter Nádas sein Opus maximum vor. Als die Parallelgeschichte...

5%
16 046 Ft 15 244 Ft
Nádas Péter: A Book of Memories
idegen A Book of Memories

Picador, 2008