Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2022.05.16.-tól


I.                A Szolgáltató

  1. www.bookline.hu online áruházat a Libri-Bookline Zrt. üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató").
  2. A Szolgáltató cégneve: Libri-Bookline Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A Szolgáltató rövidített neve: Libri-Bookline Zrt.
  3. A Szolgáltató székhelye: 1066 Budapest, Nyugati tér 1.
  4. A Szolgáltató postai címe: 1364 Budapest, Pf. 103
  5. A Magyar Köztársaság Gazdasági és Közlekedési Minisztériumának Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (Belkereskedelmi és Idegenforgalmi Főosztály) által kiadott határozat szerint (Ikt. szám: BIF-003101700/2004/C) a Szolgáltató (Cg:01-10-044841, bejegyezve 2003.01.31-én a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által, adószám: 12921360-2-42) C/002 521/2004 nyilvántartási szám alatt, a jogszabályok szerint csomagküldő tevékenységet folytathat.
  6. A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: 01557-0001
  7. A bookline.hu tárhelyszolgáltatója az Integrity Kft., telephelye: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18- 22., e-mail címe: office@integrity.hu

 

II.                  A szolgáltatás igénybevétele

  1. A megrendelések leadása a Bookline.hu internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.bookline.hu webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Felhasználók részére. A megrendelés leadása regisztrációhoz kötött. A termék(ek) kosárba tételét követően átvételi és fizetési mód választandó.

 

a.     Felhasználó az a természetes személy, vagy jogi személy, vagy szervezet, aki vagy amely a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások valamelyikét igénybe veszi a bookline.hu internetes áruházban. így különösen terméket vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy a termékkel kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (továbbiakban: „Felhasználó”). Fogyasztó a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó. A kosárhasználatra vonatkozó részletes szabályok az alábbiak:

 

Meddig maradnak a termékek a kosárban?

Kijelentkezett felhasználó kosara

Bejelentkezett felhasználó kosara

A termékek a honlap-látogatás idejéig maradnak a kosárban. Ha a termék antikvár, a termék a kosárba helyezésétől számított legfeljebb 12

óráig marad a kosárban.

A termékek mindaddig a kosárban maradnak, amíg azok kaphatóak. Ha a termék antikvár, a termék a kosárba helyezésétől számított legfeljebb 12

óráig marad a kosárban.

Adott termék kikerül a kosárból, ha:

Adott termék kikerül a kosárból, ha:

1) a felhasználó bejelentkezik a

1) az adott termék elfogy,

felhasználói fiókjába (ekkor a kosárban

2) a felhasználó megveszi a terméket,

lévő termékek a felhasználói fiók

3) a felhasználó törli a terméket a

kosarába kerülnek át),

kosarából,

2) az adott termék elfogy,

4) antikvár termék esetében letelik a

3) a felhasználó megveszi a terméket,

termék kosárba helyezésétől számított

4) a felhasználó törli a terméket a

12 óra.

kosarából,

5) antikvár termék esetében letelik a

termék kosárba helyezésétől számított

12 óra,

6) 30 perc inaktivitás után vagy a

böngésző bezárásakor (a kosárban

lévő összes termék kikerül a kosárból).

 

 

b.     A "Megrendelem" gomb megnyomásával a Felhasználó ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik, s melyre a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termékmegnevezést és darabszámot, valamint a Felhasználó adatait. Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés feltételeit - nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

 

c.     Adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközökkel kapcsolatos tájékoztatás:

 

Regisztrált Felhasználó belépést követően bármikor ellenőrizheti és módosíthatja adatait a nevére kattintva elérhető Beállítások menü Szállítási adatok és Számlázási adatok almenüjében. A rendelés leadása során lehetőség van a rendeléshez kapcsolódó adatok megadására, a korábban megadott adatok ellenőrzésére és módosítására a Személyes adatok menüben, illetve az Átvételi mód menüben.   A rendelés Megrendelem gombbal történő rögzítése előtt az Összesítő oldalon Felhasználónak lehetősége van a rendeléshez kiválasztott és megadott termékek, átvételi mód, szállítási és számlázási adatok, fizetési mód és fizetendő összeg ellenőrzésére. Ezek esetleges módosítására a megfelelő menüpontba visszalépve van lehetőség.

A kosártartalommal kapcsolatos további tájékoztatás a IV.3. pont alatt található.

 

d.     A szerződés nyelve magyar. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma.

 

e.     A fogyasztó által megvásárolt terméket a hatályos jogszabályok szerint alkalmazandó általános forgalmi adó terheli. Ha a fogyasztó (nem áfa-alany fogyasztó, azaz jellemzően magánszemély) által a bookline.hu oldalon megadott szállítási cím (a teljesítés helye) az Európai Közösség Magyarországon kívüli valamely más tagországa, a szállítási cím (teljesítés helye) szerinti általános forgalmi adó kerül felszámításra, és ennek megfelelő ár fizetendő, amely a rendelés folyamatában, de a tényleges megrendelés megtétele előtt, a kosárleírásban, vagy az összesítésben kerül feltüntetésre a Közösségen belüli távértékesítés szabályai szerint.

 

A bookline.hu oldalon az árak forintban értendők, a belföldön (Magyarországon alkalmazandó) áfát tartalmazzák. A .ro domain alatt megtekinthető kínálat ára ronban, a .sk domain alatt megtekinthető kínálat ára euroban van feltüntetve, az adott ország áfakulcsának megfelelő áfatartalommal együtt. Az Európai Közösségben alkalmazandó ÁFA-kulcsok https://bookline.hu/news/news.action?id=25062 linken tekinthetőek meg.

 

f.      Bankkártyás fizetés esetén a vásárlás minden esetben forintban történik, a vételár jóváírására forintban kerül sor. Nem forintban vezetett bankszámlához vagy hitelszámlához tartozó kártyával történő fizetés esetén az online bankkártyás fizetés során a más devizából forintra váltást a vásárló kártyakibocsájtó bankja végzi el, az általa meghatározott/biztosított árfolyamon, ez bankonként eltérő lehet.

 

g.    PayPal-os fizetés esetén az átváltás történhet a PayPal által meghatározott, vagy a kártyakibocsájtó bank által biztosított árfolyamon. Azt, hogy a PayPal a fizetés során azelőbbiekben említett esetekből melyiket alkalmazza, azt a vásárló tudja szabályozni a PayPal fiókjában.

 

  1. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Felhasználó által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. Az 1 munkanapos szállítási határidejű termékeink megtalálhatók raktárunkban, ezeket – amennyiben hosszabb szállítási határidejű terméket nem rendel mellé – másnapra házhoz szállítjuk.

 

A hosszabb határidővel feltüntetett termékek kereskedelmi partnereink raktáraiban találhatók, így előfordulhat, hogy a kereskedelmi partner oldalán előálló készletfogyás miatt a megrendelés teljesítése lehetetlenné válik.

 

A teljesítés lehetetlenülése a szerződést megszünteti. Az ilyen termékeket a termék adatlapján a "Beszállítói készleten" címkével jelöljük. A teljesítés lehetetlenülése esetén a Szolgáltató Felhasználót erről haladéktalanul tájékoztatja és az előre kifizetett ellenértéket a tájékoztatást követően, legkésőbb 14 napon belül visszautalja. A visszautalással kapcsolatban Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

A Szolgáltató mindent megtesz a weboldalon található információk pontosságának fenntartása, illetve a készletinformációk aktualizálása érdekében, azonban a szerződés létrejöttének pillanatában a Szolgáltató kereskedelmi partnere, mint a Szolgáltatón kívüli harmadik személy tevékenysége folytán, a Szolgáltató által előre nem látható okból a teljesítés lehetetlenné válhat, a lehetetlenülés beállta azonban nem teszi a Szolgáltató ajánlatát alkalmassá arra, hogy a Felhasználót megtévessze, mivel a Szolgáltató az ajánlat megtételekor a beszerezhetőségi adatok tekintetében a legjobb tudomása szerint járt el.

 

3.     Szolgáltató a rendelés leadása során kiválasztható szolgáltatásként elérhetővé teszi:

a) eltérő időpontban leadott rendelések összeváratásának, egy csomagban történő kiszállításának lehetőségét, illetve


b) egy vagy több rendelésnek a Szolgáltató által jelzett várható szállítási időt követő és az informatikai rendszer által kiválaszhatónak megjelölt más munkanapra történő kézbesítését (időpontos kézbesítés).


Rendelések egy csomagban történő kiszállításának megrendelése az informatikai rendszer által engedélyezettek szerint a logisztikai folyamat adott pontjáig – a korábban leadott rendelés számlázásának megkezdéséig – lehetséges. E logisztikai ponton túl az időpontos kézbesítés, vagy a rendelések összeváratására vonatkozó szolgáltatás kiválasztásának lehetősége az új rendelés leadása során nem jelenik meg.

Szolgáltató mindent megtesz a kiválasztott és megigényelt szolgáltatások teljesítése érdekében, Az esetleges nem teljesíthetőségről (pl. beszállítói késedelem miatt a rendelés összeállítása nem történik meg a Felhasználó által kiválasztott dátumig) tájékoztatja a megrendelőt. Szolgáltató fenntartja a jogot e szolgáltatások felfüggesztésére (pl. zsúfolt karácsonyi időszak) vagy megszüntetésére.

A szolgáltató által vállalt és visszajelzett eredeti várható szállítási idő a fenti szolgáltatások bármelyikével legfeljebb 30 nappal tolható ki.

 

4.     Digitális adattartalomra vonatkozó szolgáltatás (virtuális termékek)

 

E-hangoskönyvek: Szolgáltató webáruházában e-hangoskönyvek online meghallgatására is lehetőséget biztosít a szolgáltatás ellenértékének megfizetése (vásárlás) esetén. Az e-hangoskönyvek "hangoskönyv" címkével és „letölthető formátum: stream” megjelöléssel találhatóak meg a webáruházban. Az e-hangoskönyveket kizárólag regisztrált Felhasználó és online hallgathatja meg (letöltés nem lehetséges). Az e-hangoskönyv a kosárba tétel után más digitális adattartalomra vonatkozó szolgáltatással („virtuális termékkel”) azonos módon, azoktól függetlenül vagy azokkal egy kosárban, a (fizikai) termékektől külön, kizárólag online előre fizetéssel és elektronikus számlázással rendelhető meg. Az e-hangoskönyv a megrendelés befejezése után néhány percen belül hozzáférhetővé (meghallgathatóvá) válik a Felhasználó profiljából elérhető E-hangoskönyveim menüben az oda beépített lejátszó segítségével, feltéve, és azt követően, ha a Felhasználó kifejezetten, előzetesen beleegyezett a lejátszás megkezdésébe, és a Felhasználó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés/lejátszás vásárlástól számított 14 napon belül történő megkezdése esetén elveszíti a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ában foglalt felmondási jogát. Az e-hangoskönyvek a felhasználási jog időtartama alatt, de minimum a vásárlástól számított 12 hónapig elérhetőek a felhasználói fiókból, kivétel ez alól, ha bírósági döntés, vagy más jogi ok miatt kell megszüntetni, felfüggeszteni, vagy korlátozni a forgalmazást, hozzáférést.

 

E-könyvek: Szolgáltató webáruházában e-könyvek letöltésére is lehetőséget biztosít a szolgáltatás ellenértékének megfizetése (vásárlás) esetén. Az e-könyvek az e-könyv kategóriában, a termékoldalon e-könyv címkével vannak jelölve a webáruházban. Az e-könyvek a kosárba tétel után más digitális adattartalomra vonatkozó szolgáltatással („virtuális termékkel”) azonos módon, azoktól függetlenül vagy azokkal egy kosárban, a (fizikai) termékektől külön, kizárólag online előre fizetéssel és elektronikus számlázással rendelhetőek meg. Az e-könyv a megrendelés befejezése után néhány percen belül letölthetővé válik a Felhasználó profiljából elérhető E-könyveim menüben feltéve, és azt követően, ha a Felhasználó kifejezetten, előzetesen beleegyezett a letöltés megkezdésébe, és a Felhasználó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés/letöltés vásárlástól számított 14 napon belül történő megkezdése esetén elveszíti a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ában foglalt felmondási jogát. Az e-könyvek kizárólag regisztrált felhasználók számára elérhetőek. Az e-könyvek a felhasználási jog időtartama alatt, de minimum a vásárlástól számított 12 hónapig érhetőek el és tölthetőek le a felhasználói fiókból, kivételt képez ez alól, ha bírósági döntés, vagy más jogi ok miatt kell megszüntetni, felfüggeszteni, vagy korlátozni a forgalmazást, hozzáférést.
Az e-könyvek letöltésével, olvasásával és az esetlegesen szükséges segédprogramokkal kapcsolatos tájékoztatás
E-könyvsegédletünkben (https://bookline.hu/news/news.action?id=3216), illetve az Ügyfélszolgálat menü (https://bookline.hu/news/help.action# ) Oldalunk működésével, szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdések almenüjének E-könyv / e-book pontjában érhető el.

 

Az e-könyvekre, e-hangoskönyvekre és más virtuális termékekre leadott megrendelésekről kiállított elektronikus számlát Szolgáltató a rendelés teljesítése után a vásárláshoz szükséges regisztrációban megadott e-mail címre küldi ki. A számlázóprogram az elektronikus számlákat .pdf formátumban állítja ki.

 

  1. Amennyiben a Felhasználó által kiválasztott futárszolgálat a Szolgáltató tevékenységi körén kívül eső okból nem képes a megrendelés leadásakor jelzett határidőben vagy a tőle elvárható minőségben kiszállítani a megrendelt terméket, úgy a Szolgáltató a megfelelő időben történő szállítás érdekében másik szolgáltatónak adja át a kiszállítandó csomago(ka)t, amelyről a módosítás tényének és okának megjelölésével a kézbesítésről szóló e-mailben tájékoztatja a Felhasználót.

 

  1. A Szolgáltató 2022.05.05-től minden értékesített termékre bevezeti az elektronikus számlázást (e-számla), mely a bevezetést követően minden Felhasználó számára alapbeállításként jelenik meg, de rendelés leadása, azon belül a számlázási adatok megadása során módosítható a „Papíralapú számlát kérek” opció kiválasztásával. Jelen ÁSZF elfogadásaaz elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül, amellyel Felhasználó egyben hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató e-számlát állítson ki.

 

A számlázóprogram az egyes elektronikus számlákat .pdf formátumban állítja ki.

 

A Szolgáltató által kiállított e-számla számviteli és ÁFA jogszabályok által szabályozott, és adóigazgatási azonosításra teljes mértékben alkalmas. Az e-számlákat a hatályos jogszabályok alapján, elektronikus úton kell megőrizni. Az így kiállított e-számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.


A Felhasználónak rendelés leadása során lehetősége van papíralapú számlát kérni.


  1. Az adószámmal rendelkező gazdasági társaságokra, intézményekre, egyéni vállalkozókra és egyéb, a Ptk. szerint fogyasztónak nem minősülnek szervezetekre érvényes szabályok.

A Szolgáltató a weboldalain leadott megrendelésekről a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalmú számlát állít ki a Felhasználó számára. Felhasználó kötelezettsége és felelőssége minden a hatályos jogszabályok szerinti számlakibocsátásához szükséges, Felhasználó által szolgáltatandó összes adat megadása. Felhasználó felelőssége a számlára kerülő, rá vonatkozó adatok valóságnak megfelelő és pontos rögzítése, beleértve az esetleges elírásokat is.

 

Felhasználó a II. 1. c. pontban foglaltak szerint tudja megadni, ellenőrizni, pontosítani és módosítani rendelése adatait, így a számla kötelező elemét képező adószámát is.

 

  1. Elállási jog: A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a fogyasztónak minősülő vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A fogyasztónak minősülő vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján telefonon (061-235-60-70), e-mailben (info@bookline.hu), illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül elküldeni a Szolgáltató részére.

 

  1. A fogyasztónak minősülő vásárló elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.


   1. Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

 

   1. Elállás esetén a terméket saját költségén küldje vissza a Szolgáltató raktárába (”BOOKLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT”, 1116 Budapest, Kondorosi út 3.), és haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. Szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk vissza. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Expressz kiszállítás esetén a normál árú házhoz szállítási díjat térítjük vissza. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta, vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.

 

Bolti átvétel esetén (ideértve a LIBRI boltokat is) átvételkor - az egyéb átvételi módokhoz hasonlóan - csak a teljes rendeléstől történő elállásra, a rendelés átvételének megtagadására van lehetőség, csomagbontásra, a rendelés egy részétől történő elállásra nincs.

 

Bolti átvétel során - az egyéb átvételi módokhoz hasonlóan - nincs lehetőség az átvevőhelyen történő csomagbontásra, a rendelés egy részétől történő elállásra. Bolti átvételű rendelések esetén a teljes rendeléstől történő elállásra kizárólag az érintett rendelés átvételének helyén és csak az átvételkor fizetett rendelések esetén van lehetőség.

 

A rendelés leadása során előre fizetett bolti átvételű rendelésektől elállásra, a más átvételi módokhoz hasonlóan a termékek Szolgáltató raktárába történő visszaküldéssel van lehetőség.

 

   1. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

   1. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

 

   1. A vásárló elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen
   2.  

    • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl. fotókönyv, gravírozás);
    • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
    • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
    • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
    • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta;
    • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses szerződések kivételével)
    • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom (pl. e-hangoskönyv, e-könyv) tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát.

 

   1. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

 

g. Kapcsolt termékek kedvezményes megvásárlása (pl. két termék vásárlása esetén a harmadik termék ajándék, vagy extra kedvezménnyel érhető el) esetén az elállási jog az akcióban érintett - a teljes árú és a kedvezményes árú vagy ingyenes termékre vonatkozó – termékekre együtt érvényesíthető.

 

  1. Ha a fogyasztónak minősülő vásárló webáruházunkban szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötött, elállás helyett felmondásra jogosult. Felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Felmondási jogát nem gyakorolhatja szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

 

  1. A megrendelt termékek hibája esetén a Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.

 

Kellékszavatossági igénye alapján a Felhasználó választása szerint kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Felhasználónak okozott érdeksérelmet; vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.  A Felhasználó a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni nem vállalta, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Felhasználó kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

Fogyasztó és a Szolgáltató közötti - ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló – szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a Szolgáltató, mint kötelezett költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

 

A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

Ha a Felhasználó a szavatossági igényét a dolognak – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni. Fogyasztó esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét a fogyasztó már nem érvényesítheti. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. A teljesítéstől számított 6 hónapon (fogyasztó esetén 1 éven) belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap (fogyasztó esetén 1 év) leteltét követően azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. Kellékszavatossági igény érvényesítése során, ha a termékkel kapcsolatos kellékszavatossági igény érvényesítése nem személyesen történik, az érintett termék visszaszállítását, cseréjét Szolgáltató saját költségére végzi az általa kiválasztott és megbízott szolgáltató közreműködésével, feltéve, ha a felhasználó (vásárló) ezen igényét előzetesen, Szolgáltató ügyfélszolgálatán bejelenti a törvényes határidőn belül. A Szolgáltatóval történő előzetes egyeztetés, a panasz bejelentése nélkül visszaküldött termékek postaköltségét, szállítási díját Szolgáltató meg nem téríti.

 

  1. Kellékszavatosság helyett a Felhasználó a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Felhasználó kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Felhasználónak kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

 

Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

 

  1. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül).
  2.  

   1. A jótállási határidő a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, c) 250 000 forint eladási ár felett három év.
   2. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a Felhasználó a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben és a 19/2014. NGM rendeletben foglaltak szerint érvényesítheti.
   3. Szolgáltató törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor Szolgáltató a fogyasztót (Felhasználót) tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó (Felhasználót) előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó (Felhasználót) általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik. Kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti.
   4. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá eső egyes tartós fogyasztási cikkek esetén a kijavításra és cserére, illetőleg, ha a tartós fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, annak vételárának visszatérítésére a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti módon és határidőkben kerül sor.
   5. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Felhasználót a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.

 

14.  A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó, 0 v. 1 Ft-os, a szokásos piaci ártól lényegesen eltérő ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak és jogi kötelmet a Szolgáltató számára nem keletkeztet. Akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek esetén ennek tényét külön jelöljük. Ha a terméknek a honlapon megjelenített ára bolthálózatunkban aktuális elérhető árával összevetve az általános online kedvezménytől magasabb mértékben eltér, anélkül, hogy a termék tekintetében bármely kedvezmény lenne jelölve, vélelmezendő, hogy a termék ára tévesen került honlapunkon feltüntetésre. Ha valamely termék akciós értékesítésben vesz részt és a termék kedvezmény nélküli ára, az akciós kedvezmény mértéke, és a honlapunkon feltüntetett kedvezményes ár az akciós kedvezmény mértékétől eltérő (annál kisebb), nyilvánvalóan tévesnek tekintendő. Kérjük ilyen esetekben vásárlásuk előtt keressék meg ügyfélszolgálatunkat.

 

A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. A weboldalon megjelentetett borítókép és termékleírás eltérése esetén a termékleírás tartalma az irányadó (azaz a termékleírás szerinti termék vásárolható meg). A termékről készült borítóképet illusztrációként és a vásárlók pontosabb tájékoztatása érdekében jeleníti meg a Szolgáltató. A termék eredeti borítóképét az adott termék kiadója/forgalmazója bocsátotta a Szolgáltató rendelkezésére.

 

Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

 

  1. Antikvár kötet vásárlásával kapcsolatban a Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy az antikvár kötet ezen minőségéből eredően eseti jellemzőkkel bír aktuális (használt) állapotából eredően.

 

Az antikvár kötetek mellett található kép többnyire illusztráció, a könyv borítója ettől eltérhet! Ha az adott kötetet saját képpel rögzíti az antikvárium, azt általában feltünteti a termékleírásban. Az antikvár kötet jellemzőit, így például, ha a kötetnek bármely sérülése van, vagy az antikvár kötetben, vagy annak borítóján bármilyen utólagos beírás szerepel (pl. munkafüzet esetén már kitöltött példány), vagy dedikált példány azt a szöveges termékleírás tartalmazza. Ha az antikvár kötetet szemléltető borítókép és a termékleírás között eltérés adódik (pl. a borítóképen dedikálás szerepel, azonban a termékleírás ezt nem tartalmazza), antikvár kötet esetén is a termékleírás tartalma az irányadó (azaz a termékleírás szerinti kötet vásárolható meg). Azonos szerzőjű és című antikvár könyveknél több példány esetén Szolgáltató csak egyet tüntet fel képpel. A kötetek részletes listázásához a könyv címére vagy a Kosár gomb helyén lévő, az elérhető példányszámot mutató zöld gombra kell kattintani. Ezt követően lehet kiválasztani és kosárba tenni a leírás alapján kiválasztott példányt.

 

16.  Ajándékkereső szolgáltatás igénybevétele esetén a felhasználó a szolgáltatás által felkínált módon jelölheti ki az általa választott összeget és megajándékozandó személy-kategóriát, ez alapján az ajándékkereső szolgáltatás a Szolgáltató által adott kategóriákhoz kapcsoltan összeállított terméklistából ad a felhasználó által megjelölt kategória szerinti javaslatokat (ajándéktippeket).Ha a felhasználó ezt követően a felkínált terméket meg kívánja vásárolni, a vásárlásra vonatkozó általános szabályok szerint járhat el.

 

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének további feltételei a www.bookline.hu oldalon az Ügyfélszolgálat menüpontban olvashatóak.

 

  1. A hatályos jogszabályok értelmében tilos Magyarországon 18 életévet be nem töltött személy részére alkohol- valamint szexuális tartalmú terméket értékesíteni, tizennyolc éven aluliak számára pornográf, valamint olyan tartalmat elérhetővé tenni, amely a szexualitást öncélúan ábrázolja, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg. Amennyiben a Felhasználó a regisztráció során megadta születési évét, úgy alkohol- vagy szexuális tartalmú termék, valamint pornográf, szexualitást öncélúan ábrázoló, születési nemnek megfelelő önazonosságtól eltérő, nem megváltoztatását, homoszexualitást népszerűsítő, megjelenítő termék megrendelése esetén azt a Szolgáltató érvényes nyilatkozatnak tekinti a tekintetben, hogy jogosult-e a Felhasználó részére a megrendelt termék értékesítésére. Ellenkező esetben a Felhasználónak az adott termék megrendelésekor külön nyilatkozatot kell kitöltenie életkorára vonatkozólag. A Felhasználó teljes körű szavatosságot vállal az előző bekezdésben hivatkozott, a regisztrációkor megadott felhasználói adatok valóságtartalmáért. Amennyiben utóbb kiderül, hogy az általa megadott adatok bármelyike, így különösen alkohol- vagy szexuális tartalmú, továbbá pornográf, szexualitást öncélúan ábrázoló, születési nemnek megfelelő önazonosságtól eltérő, nem megváltoztatását, homoszexualitást népszerűsítő, megjelenítő termék megrendelése esetén a Felhasználó által megadott életkor nem felelt meg a valóságnak, és ebből a Szolgáltatót bármilyen kár éri illetőleg a Szolgáltatóval szemben bármilyen joghátrányt érvényesítenek, a Felhasználó köteles a Szolgáltatóval szemben maradéktalanul helytállni, és a Szolgáltató fenntartja jogát, hogy a Felhasználóval szemben kártérítési igényt érvényesítsen.

 

   III.          A Szolgáltató által közintézményeknek biztosított fizetési rendszer

Közintézmény jelen III. Fejezet értelmezése során: az állami vagy önkormányzati fenntartású intézmény.

 

  1. Ha közintézmény átutalással kíván Szolgáltatótól valamely terméket megrendelni, elsőként Szolgáltató ügyfélszolgálatán telefonon, vagy e-mailben jelezni kell, hogy a közintézményekre vonatkozó Általános Szerződéses Feltételek szerint kíván eljárni. Ezt követően Szolgáltató ügyfélszolgálata megküldi a fizetési mód beállításához szükséges dokumentációt (adatkérő lapot) a közintézmény részéről kapcsolattartásra megadott elérhetőségen legfeljebb harminc (30) napon belül. A megküldött dokumentáció kézhezvételét követően, ha azt a közintézmény megfelelően kitölti, és cégszerű aláírással ellátva visszaküldi, Szolgáltató ügyfélszolgálata ennek alapján beállítja lehetőség szerinti legrövidebb időn belül (általában 5 – 7 munkanapon belül) informatikai rendszerében a közintézményi opciót a közintézmény által létrehozott és a dokumentációban rögzített regisztrációhoz. Az opció beállításának további feltétele, hogy a kitöltött dokumentáció alapján megállapítható, hogy az igénylő közintézménynek minősül, illetőleg a közintézményi opciót igénybe veheti.

 

  1. Az opció beállításáról Szolgáltató e-mailben értesítést küld az igénylő közintézmény részére, amely ezt követően vásárolhat, adhat le megrendelést átutalásos fizetéssel. Az átutalásos fizetés kizárólag futáros házhoz szállítás átvételi módhoz választható ki. A regisztrációt a közintézménynek, mint jogi személynek kell megtennie. A közintézményi opció Szolgáltató ezen e-mailjétől számított egy (1) évig hatályos / vehető igénybe, és kizárólag belföldi címre megadott szállítás teljesítését vállalja Szolgáltató.

 

  1. A közintézményi opció alapján a fizetés átutalással is teljesíthető. Fizetési határidő legfeljebb a megrendelt termék (csomag) átvételét követő harminc (30) nap. Fizetési késedelem esetén Szolgáltató a további megrendelések teljesítését mindaddig felfüggesztheti – egyéb jogkövetkezmények mellett – ameddig a hátralékos számla kiegyenlítésre nem kerül. Ha a közintézmény a megrendelt terméket (csomagot) nem veszi át, az a közintézmény általi elállásnak minősül.

 

  1. A termék (csomag) megrendelésére, a szerződés létrejöttére, feltételeire egyebekben Szolgáltató Általános Szerződéses Feltételeinek rendelkezései alkalmazandóak.

 

 

IV.              Egyéb rendelkezések

  1. Szolgáltató rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználó által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

 

  1. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak. A hírlevél küldéssel kapcsolatos részletes szabályokat Szolgáltató adatkezelési szabályzata tartalmazza.

 

  1. Ha a felhasználó terméket tesz a kosarába, de arra nem ad le rendelést, akkor az utolsó kosárba tételtől számított egy (1) óra elteltével kosárelhagyó e-mailt kap. A kosárelhagyó e-mailben az e- mail kiküldésének pillanatában a felhasználó kosarában megtalálható termékek vannak. A felhasználó kattintásra visszakerül a kosarához (ha nincs bejelentkezve, ehhez be kell jelentkeznie). Egy felhasználó egy nap legfeljebb egy (1) kosárelhagyó e-mailt kaphat. A felhasználó a kosárelhagyó e-mailben megjelölt elérhetőségen leiratkozhat a kosárelhagyó e- mailekről.

 

  1. A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.

 

  1. A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

 

  1. Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálat munkatársaihoz az info@bookline.hu címen, illetve a 06-1-235-60-70-es telefonszámon a honlapon jelzett időpontban.

 

  1. Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik az ügyfélszolgálaton keresztül, az info@bookline.hu címen, valamint a 06-1-235-60-70-es telefonszámon.

   A panaszkezelés nyelve: magyar.

 

  1. A Szolgáltató fenntartja a jogot az obszcén, trágár, az emberi méltóságot sértő panaszbejelentések kivizsgálásának mellőzésére, illetve a panaszügyintézés megszakítására, amely esetben a Szolgáltató semmilyen formában sem vállal felelősséget a panaszbejelentőt a panasz kivizsgálásának elmaradása miatt ért kárért.

 

  1. Amennyiben a fogyasztónak minősülő Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz is fordulhatnak. A kormányhivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek honlapon.

 

  1. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

 


Budapesti Békéltető Testület:


1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.;

levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10

Telefonszáma: (1) 488-2131

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlapcím: www.bekeltet.hu

 

 

 

  1. Lakcím szerint illetékes békéltető testületek:

 

Baranya Megyei Békéltető Testület:

 

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bércesi Ferenc

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

Honlapcím: www.baranyabekeltetes.hu

 

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.

Telefonszáma: (76) 501-525

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Honlapcím: www.bacsbekeltetes.hu

 

 

Békés Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976,

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu

Honlapcím: www.bmkik.hu

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek), 501-871

Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Honlapcím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

 

 

Budapesti Békéltető Testület:

 

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: dr. Inzelt Éva Veronika

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlapcím: www.bekeltet.hu

 

 

Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület:

 

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Honlapcím: www.bekeltetes-csongrad.hu

 

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu, bekeltetes@fmkik.hu

Honlapcím: www.bekeltetesfejer.hu

 

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület:

 

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Dr. Bagoly Beáta

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Honlapcím: https://gymsmkik.hu/bekelteto

 

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745

Fax száma: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Honlapcím: https://www.hbmbekeltetes.hu

 

 

Heves Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint

Levelezési címe: 3300 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Honlapcím: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. Emelet 303.-304. szoba

Telefonszáma: (20)373-2570

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné Dr. Vígh Judit

E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Honlapcím: http://www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekelteto-testulet

 

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Bures Gabriella

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Honlapcím: www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testulet

 

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszáma: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu

Honlapcím: www.nkik.hu

 

 

Pest Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszáma:(1)-792-7881

Elnök: dr. Koncz Pál

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlapcím: www.pestmegyeibekelteto.hu; www.panaszrendezes.hu

 

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000, (82) 501-026

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Csapláros Imre

E-mail cím: skik@skik.hu

Honlapcím: www.skik.hu/hu/bekelteto-testulet

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné Dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Honlapcím: www.bekeltetes-szabolcs.hu

 

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Mónus Gréta

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Honlapcím: https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet_2

 

 

Vas Megyei Békéltető Testület

 

Székhely: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Telefonszáma: (94) 312-356; (94) 506-645; (30) 956-6708

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Honlapcím: www.vasibekelteto.hu

 

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Telefonszáma: (88) 814-121, (88) 814-111

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Herjavecz Klára

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Honlapcím: www.bekeltetesveszprem.hu 

 

 

Zala Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

Honlapcím: www.bekelteteszala.hu

 

 

  1. Ha a vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban panasszal kíván élni, akkor igénybe veheti az online vitarendezési platformot (ODR), amely ide kattintva érhető el. A platformon regisztrációt követően, a Szolgáltató e-mail címének (info@bookline.hu) megadása mellett küldhető be panasz.

 

Hatályos visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi szerződésekre a hatályba lépést megelőző általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadóak.

 

 

Árinfó

Akciós ár: a vásárláskor fizetendő akciós ár

Online ár: az internetes rendelésekre érvényes nem akciós ár

Eredeti ár: kedvezmény nélküli könyvesbolti ár

Bevezető ár: az első megjelenéshez kapcsolódó kedvezményes ár

Korábbi ár: az akciót megelőző 30 nap legalacsonyabb akciós ára

További információk

Árinfó

Akciós ár: a vásárláskor fizetendő akciós ár

Online ár: az internetes rendelésekre érvényes nem akciós ár

Eredeti ár: kedvezmény nélküli könyvesbolti ár

Bevezető ár: az első megjelenéshez kapcsolódó kedvezményes ár

Korábbi ár: az akciót megelőző 30 nap legalacsonyabb akciós ára