Pomogáts Béla: Üdvözlégy, szabadság!
könyv Üdvözlégy, szabadság!

Kráter Műhely Egyesület, 2009

A 2. bécsi döntés hatása az erdélyi magyar irodalomra – így lehetne leginkább szűkítve visszaadni mindazt, amit e kiváló antológia nyújt....

Pomogáts Béla: Mennyből az angyal - In memoriam Márai Sándor
könyv Mennyből az angyal - In memoriam Márai Sándor

Nap Kiadó, 2008

A kötet Márai Sándor emlékére készült. Néhány név azok közül, akik esszéikkel, leveleikkel, tanulmányaikkal, elemzéseikkel őt bemutatják:...

15%
2 900 Ft 2 465 Ft
Pomogáts Béla: Psalmus Hungaricus
könyv Psalmus Hungaricus

Kráter Műhely Egyesület, 2010

Szépirodalmi művek és történelmi dokumentumok Erdély 1918-1920-as elszakításáról Az 1920-as trianoni békeszerződés körül szinte könyvtá...

2 500 Ft
Pomogáts Béla: Magyar tájak - magyar irodalom - Szöveggyűjtemény
könyv Magyar tájak - magyar irodalom - Szöveggyűjtemény

Lilium Aurum, 2008

Könyvünk a magyar kultúra nagyobb tájegységeit, ennek során Budapest, a Dunántúl, a Balaton, az Alföld, Erdély, a Felvidék, Kárpátalja és...

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Pomogáts Béla: Erdélyről Trianonban
könyv Erdélyről Trianonban

Mentor Kiadó

Azokat a dokumentumokat tartalmazza, amelyeket a magyar békedelegáció mutatott be 1919-1920-ban Erdélyről, illetve az erdélyi állapotokró...

Pomogáts Béla: Magyar az űzött magyarságban
könyv Magyar az űzött magyarságban

Kráter Műhely Egyesület, 2012

Az 1916-1917-es erdélyi román katonai háború volt jóformán az utolsó, amelyet az Osztrák-Magyar Monarchia hadereje győzelemmel tudott bef...

5%
2 500 Ft 2 375 Ft
Pomogáts Béla: Magyar irodalom Erdélyben (1945-1968) - Irodalmi dokumentumok III.-IV.
könyv Magyar irodalom Erdélyben (1945-1968) - Irodalmi dokumentumok III.-IV.

Pallas Akadémia, 2009

Pomogáts Béla irodalmi kézikönyve az 1945-1968 közötti erdélyi magyar irodalom helyzetét veszi elemzés alá. Az általános intézményi-polit...

Pomogáts Béla: Erdélyi költők antológiája
könyv Erdélyi költők antológiája

ÉGHAJLAT KÖNYVKIADÓ KFT., 2011

Mára nem kell különösebben bizonygatni azt, hogy létezik az erdélyi magyar irodalom. Ez mindenekelőtt tapasztalati tény: olvassuk és bes...

5%
3 950 Ft 3 753 Ft
Pomogáts Béla: Egy eszme indul
könyv Egy eszme indul

Kairosz Kiadó, 2011

Kosztolányi Dezső így az akkor még álnéven (Végvári) publikáló költőről: „Népszerűsége művészi szempontból is érthető. Mozgalmas és mozga...

5%
3 300 Ft 3 135 Ft
Pomogáts Béla: Európa vonzásában - Öt tanulmány
könyv Európa vonzásában - Öt tanulmány

Littera Nova Kiadó, 2008

Nyelvünk és irodalmunk Európában, a Nyugat szerepe, Babits, József Attila, Dsida költészete, valamint integrációnk és magyar irodalmi rég...

Pomogáts Béla: Cs. Szabó László Válogatott esszéi
könyv Cs. Szabó László Válogatott esszéi

Magyar Napló Kiadó, 2007

A Magyar Irodalom Zsebkönyvtára című sorozatunk újabb kötete Cs. Szabó László esszéiből nyújt válogatást. Sorozatunk célja, hogy a diáksá...

Pomogáts Béla: Kihívás és felelősség
könyv Kihívás és felelősség

2009

Irodalmunk Európában A kötet három ciklusban (Magyarok Európában; Az Erdélyi szellem; Magyar kulturális régiók) szerkesztett tanulmánya...

2 200 Ft
Pomogáts Béla: Magyar irodalom - határok nélkül
könyv Magyar irodalom - határok nélkül

Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, 2016

A kötet írásai a magyar kulturális nemzet eszméjének szolgálatában állnak. Szerzőjük ezért foglalkozik bennük olyan írástudókkal, éljenek...

5%
2 800 Ft 2 660 Ft
Pomogáts Béla: Változó Erdély
könyv Változó Erdély

Lucidus Kiadó, 2001

A kötetcím arra utal, hogy a magyar Erdélynek a XX. századi kataklizmák szabták meg az életét. A század elején az Erdélyben még magabízó ...

Pomogáts Béla: "Bátrabb igazságokért" - Illyés Gyula az erdélyi magyarságról 1977-78
könyv "Bátrabb igazságokért" - Illyés Gyula az erdélyi magyarságról 1977-78

Mentor Kiadó, 2013

A Magyar Nemzet 1977-es karácsonyi és 1978-as újévi számában jelent meg Illyés Gyula Válasz Herdernek és Adynak című írása, amely mondani...

Pomogáts Béla: Magyar irodalom Erdélyben (1968-1989) - Irodalmi dokumentumok  V.-VI.
könyv Magyar irodalom Erdélyben (1968-1989) - Irodalmi dokumentumok V.-VI.

Pallas Akadémia, 2010

Pomogáts Béla irodalmi kézikönyve az 1945-1968 közötti erdélyi magyar irodalom helyzetét veszi elemzés alá. Az általános intézményi-polit...

5%
4 800 Ft 4 560 Ft
Pomogáts Béla: Irodalom a korfordulón
könyv Irodalom a korfordulón

Lucidus Kiadó, 2007

A szerző újabb könyve ezúttal is a magyar irodalom egysége – szavával: egyetemessége – fenntartása mellett érvel. A látásmód igen széles,...

Pomogáts Béla: Sinka István válogatott versei
15%
3 500 Ft 2 975 Ft
Pomogáts Béla: Régió Európában: a Vajdaság
könyv Régió Európában: a Vajdaság

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2009

Pomogáts Béla felvidéki és erdélyi hasonló témájú kötetei után ezúttal a délvidéki vonatkozású írásait is elolvashatjuk egy csokorba szed...

2 700 Ft
Pomogáts Béla: Kuncz Aladár emlékezete - Tanulmányok, versek, emlékezések
könyv Kuncz Aladár emlékezete - Tanulmányok, versek, emlékezések

Polis Könyvkiadó, 2013

Kuncz Aladár (1885-1931) a Trianon után önállóságra kényszerült erdélyi magyar irodalom meghatározó személyisége volt. Fiatalon, a franci...

Pomogáts Béla: A virágnak agyara van (In memoriam Kassák Lajos)
könyv A virágnak agyara van (In memoriam Kassák Lajos)

Nap Kiadó, 2000

A Kassák Lajosról illetve Kassák Lajos által írt munkákból Pomogáts Béla szerkesztett szép és tartalmas emlékkötetet.

10%
2 900 Ft 2 610 Ft
Pomogáts Béla: Dsida Jenő emlékkönyv
könyv Dsida Jenő emlékkönyv

Lucidus Kiadó, 2007

Az erdélyi költő a két világháború közötti magyar líra kíváló egyéniségeként tevékenykedett, nemcsak versei, hanem irodalmi tanulmányai ...

Pomogáts Béla: 1956 - Magyar írók novellái
könyv 1956 - Magyar írók novellái

Noran Kiadó, 2006

A Novella sorozat újabb darabjában Aczél Tamás, Ágh István, Déry Tibor, Eörsi István, Fejes Endre, Ferdinandy György, Galgóczi Erzsébet, ...

Pomogáts Béla: Magyarok között a nagyvilágban
könyv Magyarok között a nagyvilágban

2003

Hogyan alakult a Magyarország határain túl élő magyarság helyzete az elmúlt húsz évben? A kötetből a személyes élmények, benyomások alapj...

10%
2 100 Ft 1 890 Ft
Pomogáts Béla: A kor falára - Áprily Lajos emlékezete
könyv A kor falára - Áprily Lajos emlékezete

Nap Kiadó, 2002

Az Emlékezet sorozat Áprily Lajos (1887-1967) pályáját és költészetét bemutató kötete is nagyon gazdag, sokszínű és egyben árnyalatos öss...

15%
2 900 Ft 2 465 Ft
Pomogáts Béla: Jelenben élő múlt
könyv Jelenben élő múlt

Napkút Kiadó, 2013

Tanulmánykötetem azok közül az írások közül válogat, amelyeket az utóbbi hat-hét esztendőben jelentettem meg irodalomtudományi és szépiro...

Pomogáts Béla: A marosvécsi várban - Az Erdélyi Helikon íróiról
könyv A marosvécsi várban - Az Erdélyi Helikon íróiról

2012

Az Erdélyi Helikon és az Erdélyi Szépmíves Céh körül gyülekező írók közössége a korszak egyik leginkább figyelemre méltó irodalmi szervez...

Pomogáts Béla: Magyar Dunántúl - Művelődéstörténeti olvasókönyv
könyv Magyar Dunántúl - Művelődéstörténeti olvasókönyv

Pannónia Könyvek, 2007

A regionális irodalmi kultúrák közeledése és egyesülése mellett a regionális hagyományok megőrzésének törekvése is tapasztalható volt a 1...

5%
2 500 Ft 2 375 Ft
Pomogáts Béla: Szembenézni a történelemmel
könyv Szembenézni a történelemmel

Hungarovox Kiadó, 2006

Ezek az írások (egy részük a "rendszerváltozás" idején, egy másik részük most, a félévszázados jubileum alkalmával született) egyszerre ö...

2 000 Ft
Pomogáts Béla: A szellem köztársasága
könyv A szellem köztársasága

Akadémiai Kiadó, 2004

A kötet tanulmányai a huszadik század magyar irodalmának több irányzatáról és alkotóegyéniségéről adnak képet. Így a Nyugat, a harmadik n...

3 880 Ft
Pomogáts Béla: Magyar Erdély
könyv Magyar Erdély

Hét Krajcár Kiadó, 2015

"Nincs Európában irodalom, melynek számára a saját regionálizmus élőbb, égetőbb, fájóbb problémát jelentene, mint a magyarnak. De talán, ...

Pomogáts Béla: Nyugat és Kelet között
könyv Nyugat és Kelet között

Ister Kiadó, 2000

1 250 Ft
Pomogáts Béla: Történelmi sorsfordulók
könyv Történelmi sorsfordulók

Lucidus Kiadó, 2015

A kötetben szereplő tanulmányok képet adnak arról, hogy a magyar irodalom miként dolgozta fel az első világháborús eseményeket, majd ezek...

Pomogáts Béla: Cselényi László
könyv Cselényi László

2008

Cselényi László a hatvanas évek közepén-második felében (akárcsak Ady Endre: a maga második megjelent verseskönyve után) hajtotta végre s...

1 200 Ft
Pomogáts Béla: Kihívások
könyv Kihívások

Hungarovox Kiadó, 2017

A magyar irodalom, az én meggyőződésem szerint, mindig is a nemzet elsőrendű érdekeinek és a nemzeti kultúra folytonosságának a képviselő...

15%
1 800 Ft 1 530 Ft
Pomogáts Béla: Erdélyi elégiák
könyv Erdélyi elégiák

Lucidus Kiadó, 2016

Jékely Zoltán a mulandóság költője volt, egyszersmind az életé: a teljesség vágyáé, a tiszta örömé. Nosztalgikus érzése arról árulkodott,...

Pomogáts Béla: Történelem jelenidőben
könyv Történelem jelenidőben

Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 2001

A kötet a szerzőnek a kilencvenes években írott tanulmányait foglalja egybe, amelyben független értelmiségiként a hazai közélet jelentős ...

1 904 Ft
Pomogáts Béla: Egyensúlykeresés - Tanulmányok és cikkek
könyv Egyensúlykeresés - Tanulmányok és cikkek

MADÁCH - POSONIUM KFT., 2008

A kötet tanulmányai, vallomásai, interjúi egytől egyig a pozsonyi Irodalmi Szemlében jelentek meg, hozzávetőlegesen az utóbbi 30 évtized ...

3 800 Ft
Pomogáts Béla: Erdély hűségében
könyv Erdély hűségében

Pallas-Akadémia, 2002

Pomogáts Béla az erdélyi magyar irodalom elkötelezettje. Könyveiben, tanulmányaiban, esszéiben és előadásaiban több mint három évtizede f...

Pomogáts Béla: Tükör előtt - In memoriam Dsida Jenő
könyv Tükör előtt - In memoriam Dsida Jenő

Nap Kiadó, 2001

"... huszadik századi ember, amint maga mögött hagyja bolygóját, hogy átröpítse a történelmet a csillagokra, vagy visszazuhanjon és kezdj...

15%
2 900 Ft 2 465 Ft
Pomogáts Béla: Együtt Európában
könyv Együtt Európában

KOMP-PRESS, 2006

2 300 Ft
Pomogáts Béla: A költészet szigettengere (Magister könyvek 3.)
könyv A költészet szigettengere (Magister könyvek 3.)

Littera Nova Kiadó, 2004

Napjaink egyik legkiválóbb irodalomtörténészének különböző stílusirányzatokat képviselő korszakalkotó költőkről írott tanulmányait adtuk ...

15%
2 800 Ft 2 380 Ft
Pomogáts Béla: Ötvenhat - Ötvenhat írás ötvenhatról és utóéletéről
antikvár Ötvenhat - Ötvenhat írás ötvenhatról és utóéletéről

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Közdok, 2006

3 990 Ft
Ehhez a termékhez egyelőre nincs kép az adatbázisunkban.
könyv A szellem önvédelme (Írások Radnóti Miklósról)

"Radnóti igazából mindig a fiatalok költője volt, és nemcsak azért, mert ő maga is örökre ifjú maradt, hiszen harmincöt esztendősen végze...

Ehhez a termékhez egyelőre nincs kép az adatbázisunkban.
könyv 'Transsylvan hősköltemény' KN-0076

Pomogáts Béla irodalomtörténész szerint valamiféle szellemiség reprezentációja,egyfajta mentalitásforma,melyet meghatározott az erdélyi t...

Ehhez a termékhez egyelőre nincs kép az adatbázisunkban.
könyv Szövegközelben - Verselemzések századunk magyar lírájából KN-0068

A szerző többek között Erdélyi-, Sinka-, Radnóti-, Pilinszky-, Weöres-, Kassák-, Márai-, Illyés-, Csanádi-, Vas-, Jékely-, Nagy-, Kormos-...