Pokol Béla művei

Pokol Béla: Európa végnapjai - A demográfiai öszeroppanás következményei könyv
könyv

Európa végnapjai - A demográfiai öszeroppanás következményei

Kairosz Kiadó, 2011

A népességfogyás egész Európa gondja, s míg a keleti uniós országokban ezt a cigánykérdés súlyosbítja addig a gazdagabb nyugati államokba...

 

Előjegyezhető

Bihari Mihály; Pokol Béla: Politológia könyv
könyv

Politológia

Nemzeti Tankönyvkiadó, 2009

A könyv szerzői jelentősen bővítették és részben átdolgozták korábbi, sikeresen alkalmazott művüket. Az elmúlt két évtized a politikai tu...

 

Előjegyezhető

Pokol Béla: A mesterséges intelligencia társadalma könyv
könyv

A mesterséges intelligencia társadalma

Kairosz Kiadó, 2018

A társadalom átfogó változásai állandó riadóztatást jelentenek, hogy a kutatók az addig kialakított elméleti kategóriáik és jövőprognózis...

Online ár:

2 790 Ft

Eredeti ár: 3 100 Ft

Pokol Béla: Globális uralmi rend - 2. kötet könyv
könyv

Globális uralmi rend - 2. kötet

Kairosz Kiadó, 2008

Ebben a 2. kötetben a szerző az 1. kötetben leírtak megtartásával és kiegészítésével folytatja a globális uralmi rend összefüggéseinek el...

 

Előjegyezhető

Pokol Béla: Morálelméleti vizsgálódások könyv
könyv

Morálelméleti vizsgálódások

Kairosz Kiadó, 2010

A rendszerváltás óta eltelt két évtized egyik új jelensége, hogy az értelmiségi-publicisztikai vitákban egyre elterjedtebb a morál kifeje...

Online ár:

2 565 Ft

Eredeti ár: 2 700 Ft

Pokol Béla: Politikaelmélet könyv
könyv

Politikaelmélet

Századvég Pol. Isk. Alapítv., 2006

Ajánlás: A jog- és a szociológiaelmélet átfogó kifejtése után a jeles szerző ezúttal a társadalomtudományok harmadik területét vizsgálja....

 

Előjegyezhető

Pokol Béla: Szuverenisták kontra föderalisták könyv
könyv

Szuverenisták kontra föderalisták

Századvég Kiadó, 2020

Dr. Pokol Béla (1950_) jogász, egyetemi tanár. Kutatási területe a jog, a politika és a társadalom alrendszerei. Eddig négytucatnyi köny...

Online ár:

2 841 Ft

Eredeti ár: 2 990 Ft

Pokol Béla: Autentikus jogelmélet könyv
könyv

Autentikus jogelmélet

Dialóg Campus, 2010

A könyv címében szereplő „autentikus” jelző szerepeltetésével a szerző azt a törekvését szerette volna jelezni, hogy az elemzéseibe folya...

 

Előjegyezhető

Pokol Béla: Kettős állam és jogduplázódás könyv
könyv

Kettős állam és jogduplázódás

Jogállam és Igazság Nonprofit Kft., 2020

Globális alkotmányjog, jurisztokrácia, jogduplázódás, bírói jogalkotás - fogalmak, melyek talán rejtélyesen hangzanak, de kulcsfontosságú...

Online ár:

3 051 Ft

Eredeti ár: 3 390 Ft

Pokol Béla: A bírói hatalom könyv
könyv

A bírói hatalom

Századvég Pol. Isk. Alapítv., 2003

A kilencvenes években az egyik sikertémának számított a bírói hatalom expanziója a nyugati országok politológiai és jogelméleti irodalmáb...

 

Előjegyezhető

Pokol Béla: Alkotmánybíráskodás könyv
könyv

Alkotmánybíráskodás

Kairosz Kiadó, 2014

Hivatalban lévő alkotmánybíróként és kutatóként írta meg a Szerző a könyvben található elemzéseket. Az Alaptörvény hatályba lépése óta má...

Online ár:

3 040 Ft

Eredeti ár: 3 200 Ft

Pokol Béla: Államcsíny és alkotmánypuccs és más politikai elemzések könyv
könyv

Államcsíny és alkotmánypuccs és más politikai elemzések

Kairosz Kiadó, 2020

Tovább folytattam politikai elemzés sorozatomat a Facebookon 2020-ban is, amit nagyobb köteteim és tanulmányaim egyes részeinek kiemelésé...

Online ár:

2 755 Ft

Eredeti ár: 2 900 Ft

Pokol Béla: Középkori és újkori Jogtudomány könyv
könyv

Középkori és újkori Jogtudomány

Dialóg Campus, 2008

Az állampárti szocializmusban -átvéve a szovjet mintát- kialakult az egyes tételes jogtudományoktól teljesen elkülönített jogelmélet és e...

 

Előjegyezhető

Pokol Béla: Juristocracy idegen
idegen

Juristocracy

Századvég Kiadó, 2021

Béla Pokol (1950 -) is a professor of law and a Judge of the Constitutional Court. He was an MP between 1998 and 2002. He has a wide teac...

Online ár:

4 741 Ft

Eredeti ár: 4 990 Ft

Pokol Béla: Juristocracy - Trends and Versions e-Könyv
e-Könyv

Juristocracy - Trends and Versions

Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány, 2022

Béla Pokol (1950 –) is a professor of law and a Judge of the Constitutional Court. He was an MP between 1998 and 2002. He has a wide teac...

Online ár:

2 490 Ft

Bihari Mihály; Pokol Béla: Politológia könyv
könyv

Politológia

Nemzeti Tankönyvkiadó, 2013

Tantárgy: Politikatudomány Évfolyam: Egyéb A tankönyvjegyzéken nem szerepel. Monografikus munkák a politikatudomány területén csak na...

 

Előjegyezhető

Bihari Mihály; Pokol Béla: Politológia NT-40124/1 könyv
könyv

Politológia NT-40124/1

tantárgy:Politikatudomány évfolyam:Egyéb A tankönyvjegyzéken nem szerepel. Monografikus munkák a politikatudomány területén csak nagyon k...

 

Előjegyezhető

Pokol Béla: A jog szerekezete könyv

 

Előjegyezhető

Pokol Béla; Karácsony András: Paradigmák erőterében könyv
könyv

Paradigmák erőterében

A kötet a két neves egyetemi oktató, jogfilozófus összefoglaló tanulmányát tartalmazza a társadalomfejlődést meghatározó társadalompoliti...

 

Előjegyezhető

Pokol Béla: A globalizáció könyv
könyv

A globalizáció

E könyv a globalizációnak nevezett jelenséget új oldalról, mint a nemzetállamok demokratikus rendszerét leváltó globális uralmi rendet fo...

 

Előjegyezhető

Pokol Béla: Globális uralmi rend I-II. könyv
könyv

Globális uralmi rend I-II.

A könyv a globalizációnak nevezett jelenséget új oldalról mint nemzetállamok demokratikus rendszerét leváltó globális uralmi rendet fogal...

 

Előjegyezhető

Pokol Béla: A jog szerkezete könyv

 

Előjegyezhető

Pokol Béla: Jogelmélet - Társadalomtudományi trilógia II. könyv
könyv

Jogelmélet - Társadalomtudományi trilógia II.

E kötetben a jog átfogó elméletét igyekeztem kibontani. A társadalomelméleti kiindulópontokat ehhez elsősorban Niklas Luhmann elméletére ...

 

Előjegyezhető

Pokol Béla: Double State and the Doubling of the Legal System e-Könyv
e-Könyv

Double State and the Doubling of the Legal System

Ludovika Egyetemi Kiadó, 2021

The chapters of the book analyze the changes in law and state observed in recent decades, duplicating on the one hand the democratic form...

Online ár:

1 660 Ft

Pokol Béla: Complex Society - Research for Higher Education Development antikvár
antikvár

Complex Society - Research for Higher Education Development

Weöres Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Budapest, 1991

Online ár:

2 480 Ft

Pokol Béla: 3 db Pokol Béla: A jog elmélete + A jog szerkezete + Szociológiaelmélet antikvár
antikvár

3 db Pokol Béla: A jog elmélete + A jog szerkezete + Szociológiaelmélet

Weöres Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Rejtjel Kiadó

Online ár:

6 990 Ft

Pokol Béla: Jogbölcseleti vizsgálódások antikvár
antikvár

Jogbölcseleti vizsgálódások

Nemzeti Tankönyvkiadó

Az elmúlt 40 évben egy jogpozitivista koncepció formálta a hazai jogászság gondolkodását, és öntudatlan módon még ma is ez jellemzi jórés...

 

890 Ft - 1 790 Ft

Pokol Béla: Globális uralmi rend könyv

 

Előjegyezhető

Pokol Béla: Globális uralmi rend könyv
könyv

Globális uralmi rend

A könyv a globalizációnak nevezett jelenséget új oldalról mint nemzetállamok demokratikus rendszerét leváltó globális uralmi rendet fogal...

 

Előjegyezhető

Pokol Béla: Médiahatalom (dedikált) antikvár
antikvár

Médiahatalom (dedikált)

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

Windsor Kiadó, 1995

Online ár:

4 200 Ft

Bihari Mihály; Pokol Béla: Politológia antikvár
antikvár

Politológia

Nemzeti Tankönyvkiadó

Monografikus munkák a politikatudomány területén csak nagyon kis számban jelentek meg az elmúlt években, évtizedekben Magyarországon. Ren...

 

1 290 Ft - 4 990 Ft

Pokol Béla: A professzionális intézményrendszerek elmélete (Dedikált) antikvár
antikvár

A professzionális intézményrendszerek elmélete (Dedikált)

Felsőoktatási Koordin. Iroda, 1991

 

1 490 Ft - 4 690 Ft

Pokol Béla: Jogbölcseleti vizsgálodások antikvár
antikvár

Jogbölcseleti vizsgálodások

Szindbád Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994

Online ár:

840 Ft

Bihari Mihály; Pokol Béla: Politológia könyv
könyv

Politológia

Nemzeti Tankönyvkiadó, 2008

Tantárgy: Politikatudomány Évfolyam: Egyéb A tankönyvjegyzéken nem szerepel. Monografikus munkák a politikatudomány területén csak na...

Online ár:

3 400 Ft

Eredeti ár: 4 000 Ft

Pokol Béla: Jogi alaptan könyv
könyv

Jogi alaptan

Rejtjel Kiadó, 2000

Az emberi magatartásszabályok legtisztábbikába, a jogba vezet be a kötet. A jog lényegét tárgyalja először, azon belül többek között a jo...

 

Előjegyezhető

Pokol Béla: A jog elmélete antikvár
antikvár

A jog elmélete

Rejtjel Kiadó, 2001

 

4 890 Ft - 5 900 Ft

Pokol Béla: Médiahatalom (Válogatott írások) antikvár
antikvár

Médiahatalom (Válogatott írások)

Windsor Kiadó, 1995

 

1 610 Ft - 2 000 Ft

Pokol Béla: A magyar parlamentarizmus antikvár
antikvár

A magyar parlamentarizmus

Cserépfalvi Kiadása, 1994

 

1 060 Ft - 1 490 Ft

Pokol Béla: Alkotmánybíráskodás antikvár
antikvár

Alkotmánybíráskodás

Könyvtársaság Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Kairosz Kiadó, 2014

Hivatalban lévő alkotmánybíróként és kutatóként írta meg a Szerző a könyvben található elemzéseket. Az Alaptörvény hatályba lépése óta má...

Online ár:

1 890 Ft

Pokol Béla: Jogszociológiai vizsgálódások könyv
könyv

Jogszociológiai vizsgálódások

"A jog a társadalom része, ezért a jog átfogó elmélete szükségszerűen tartalmaz szociológiai összefüggésekre vonatkozó elemzéseket. Ennek...

 

Előjegyezhető

Pokol Béla: Pénz és politika antikvár
antikvár

Pénz és politika

Aula Kiadó, 1993

 

2 390 Ft - 5 390 Ft

Pokol Béla: Média hatalom antikvár
antikvár

Média hatalom

Windsor Kiadó, 1995

Egyre inkább az a meggyőződésem, hogy a 80-as évek vitáiban öntudatlanul leszűkítettük a demokratikus berendezkedés mibenlétét a többpárt...

 

840 Ft - 3 590 Ft

Pokol Béla; Dr. Takács Imre: Összehasonlító alkotmányjog   (első rész) antikvár

 

6 890 Ft - 6 990 Ft

Pokol Béla: Modern francia szociológiaelméletek  antikvár

 

6 200 Ft - 7 990 Ft

Pokol Béla: Kettős állam és jogduplázódás antikvár
antikvár

Kettős állam és jogduplázódás

Jogállam és Igazság Nonprofit Kft., 2020

Globális alkotmányjog, jurisztokrácia, jogduplázódás, bírói jogalkotás - fogalmak, melyek talán rejtélyesen hangzanak, de kulcsfontosságú...

 

1 800 Ft - 2 400 Ft

Pokol Béla: Államcsíny és alkotmánypuccs és más politikai elemzések antikvár
antikvár

Államcsíny és alkotmánypuccs és más politikai elemzések

Kairosz Kiadó, 2020

Tovább folytattam politikai elemzés sorozatomat a Facebookon 2020-ban is, amit nagyobb köteteim és tanulmányaim egyes részeinek kiemelésé...

 

1 800 Ft - 1 990 Ft

Pokol Béla: Középkori és újkori Jogtudomány antikvár
antikvár

Középkori és újkori Jogtudomány

Dialóg Campus

Az állampárti szocializmusban -átvéve a szovjet mintát- kialakult az egyes tételes jogtudományoktól teljesen elkülönített jogelmélet és e...

 

2 100 Ft - 5 990 Ft

Pokol Béla: A szociológiaelmélet új útjai antikvár
antikvár

A szociológiaelmélet új útjai

Akadémiai Kiadó, 1988

 

840 Ft

Pokol Béla: Autentikus jogelmélet antikvár
antikvár

Autentikus jogelmélet

Dialóg Campus, 2012

A könyv címében szereplő „autentikus” jelző szerepeltetésével a szerző azt a törekvését szerette volna jelezni, hogy az elemzéseibe folya...

 

3 000 Ft - 3 030 Ft

Pokol Béla: Jogelmélet antikvár
antikvár

Jogelmélet

Századvég Kiadó, 2005

E kötetben a jog átfogó elméletét igyekeztem kibontani. A társadalomelméleti kiindulópontokat ehhez elsősorban Niklas Luhmann elméletére ...

 

3 690 Ft - 3 790 Ft

Árinfó

Akciós ár: a vásárláskor fizetendő akciós ár

Online ár: az internetes rendelésekre érvényes nem akciós ár

Eredeti ár: kedvezmény nélküli könyvesbolti ár

Bevezető ár: az első megjelenéshez kapcsolódó kedvezményes ár

Korábbi ár: az akciót megelőző 30 nap legalacsonyabb akciós ára

További információk

Árinfó

Akciós ár: a vásárláskor fizetendő akciós ár

Online ár: az internetes rendelésekre érvényes nem akciós ár

Eredeti ár: kedvezmény nélküli könyvesbolti ár

Bevezető ár: az első megjelenéshez kapcsolódó kedvezményes ár

Korábbi ár: az akciót megelőző 30 nap legalacsonyabb akciós ára