Pokol Béla: Európa végnapjai - A demográfiai öszeroppanás következményei
könyv Európa végnapjai - A demográfiai öszeroppanás következményei

Kairosz Kiadó, 2011

A népességfogyás egész Európa gondja, s míg a keleti uniós országokban ezt a cigánykérdés súlyosbítja addig a gazdagabb nyugati államokba...

Bihari Mihály; Pokol Béla: Politológia
könyv Politológia

Nemzeti Tankönyvkiadó, 2009

A könyv szerzői jelentősen bővítették és részben átdolgozták korábbi, sikeresen alkalmazott művüket. Az elmúlt két évtized a politikai tu...

Pokol Béla: Globális uralmi rend - 2. kötet
könyv Globális uralmi rend - 2. kötet

Kairosz Kiadó, 2008

Ebben a 2. kötetben a szerző az 1. kötetben leírtak megtartásával és kiegészítésével folytatja a globális uralmi rend összefüggéseinek el...

Pokol Béla: A mesterséges intelligencia társadalma
könyv A mesterséges intelligencia társadalma

Kairosz Kiadó, 2018

A társadalom átfogó változásai állandó riadóztatást jelentenek, hogy a kutatók az addig kialakított elméleti kategóriáik és jövőprognózis...

15%
3 100 Ft 2 635 Ft
Pokol Béla: Morálelméleti vizsgálódások
könyv Morálelméleti vizsgálódások

Kairosz Kiadó, 2010

A rendszerváltás óta eltelt két évtized egyik új jelensége, hogy az értelmiségi-publicisztikai vitákban egyre elterjedtebb a morál kifeje...

5%
2 700 Ft 2 565 Ft
Pokol Béla: Politikaelmélet
könyv Politikaelmélet

Századvég Pol. Isk. Alapítv., 2006

Ajánlás: A jog- és a szociológiaelmélet átfogó kifejtése után a jeles szerző ezúttal a társadalomtudományok harmadik területét vizsgálja....

Pokol Béla: Szuverenisták kontra föderalisták
könyv Szuverenisták kontra föderalisták

Századvég Kiadó, 2020

Dr. Pokol Béla (1950_) jogász, egyetemi tanár. Kutatási területe a jog, a politika és a társadalom alrendszerei. Eddig négytucatnyi köny...

15%
2 990 Ft 2 542 Ft
Pokol Béla: Autentikus jogelmélet
könyv Autentikus jogelmélet

Dialóg Campus, 2010

A könyv címében szereplő „autentikus” jelző szerepeltetésével a szerző azt a törekvését szerette volna jelezni, hogy az elemzéseibe folya...

Pokol Béla: A bírói hatalom
könyv A bírói hatalom

Századvég Pol. Isk. Alapítv., 2003

A kilencvenes években az egyik sikertémának számított a bírói hatalom expanziója a nyugati országok politológiai és jogelméleti irodalmáb...

Pokol Béla: Alkotmánybíráskodás
könyv Alkotmánybíráskodás

Kairosz Kiadó, 2014

Hivatalban lévő alkotmánybíróként és kutatóként írta meg a Szerző a könyvben található elemzéseket. Az Alaptörvény hatályba lépése óta má...

3 200 Ft
Pokol Béla: Kettős állam és jogduplázódás
könyv Kettős állam és jogduplázódás

Jogállam és Igazság Nonprofit Kft., 2020

Globális alkotmányjog, jurisztokrácia, jogduplázódás, bírói jogalkotás - fogalmak, melyek talán rejtélyesen hangzanak, de kulcsfontosságú...

15%
3 390 Ft 2 882 Ft
Pokol Béla: Középkori és újkori Jogtudomány
könyv Középkori és újkori Jogtudomány

Dialóg Campus, 2008

Az állampárti szocializmusban -átvéve a szovjet mintát- kialakult az egyes tételes jogtudományoktól teljesen elkülönített jogelmélet és e...

Pokol Béla: Államcsíny és alkotmánypuccs és más politikai elemzések
könyv Államcsíny és alkotmánypuccs és más politikai elemzések

Kairosz Kiadó, 2020

Tovább folytattam politikai elemzés sorozatomat a Facebookon 2020-ban is, amit nagyobb köteteim és tanulmányaim egyes részeinek kiemelésé...

15%
2 900 Ft 2 465 Ft
Pokol Béla: Juristocracy
idegen Juristocracy

Századvég Kiadó, 2021

Béla Pokol (1950 -) is a professor of law and a Judge of the Constitutional Court. He was an MP between 1998 and 2002. He has a wide teac...

15%
4 990 Ft 4 242 Ft
Bihari Mihály; Pokol Béla: Politológia
könyv Politológia

Nemzeti Tankönyvkiadó, 2013

Tantárgy: Politikatudomány Évfolyam: Egyéb A tankönyvjegyzéken nem szerepel. Monografikus munkák a politikatudomány területén csak na...

Bihari Mihály; Pokol Béla: Politológia NT-40124/1
könyv Politológia NT-40124/1

tantárgy:Politikatudomány évfolyam:Egyéb A tankönyvjegyzéken nem szerepel. Monografikus munkák a politikatudomány területén csak nagyon k...

Pokol Béla: Jogelmélet és joggyakorlat
antikvár Jogelmélet és joggyakorlat

Rejtjel Kiadó, 2000

790 Ft - 1 400 Ft
Ehhez a termékhez egyelőre nincs kép az adatbázisunkban.
könyv A globalizáció

E könyv a globalizációnak nevezett jelenséget új oldalról, mint a nemzetállamok demokratikus rendszerét leváltó globális uralmi rendet fo...

Pokol Béla: Média hatalom
antikvár Média hatalom

Windsor Kiadó, 1995

Egyre inkább az a meggyőződésem, hogy a 80-as évek vitáiban öntudatlanul leszűkítettük a demokratikus berendezkedés mibenlétét a többpárt...

990 Ft - 3 590 Ft
Pokol Béla: Alkotmánybíráskodás
antikvár Alkotmánybíráskodás

Kairosz Kiadó, 2014

Hivatalban lévő alkotmánybíróként és kutatóként írta meg a Szerző a könyvben található elemzéseket. Az Alaptörvény hatályba lépése óta má...

1 790 Ft - 2 000 Ft
Pokol Béla: Modern francia szociológiaelméletek
antikvár Modern francia szociológiaelméletek

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Bíbor Kiadó, 1996

7 990 Ft
Pokol Béla: Médiahatalom (Válogatott írások)
antikvár Médiahatalom (Válogatott írások)

Windsor Kiadó, 1995

1 510 Ft - 1 670 Ft
Pokol Béla: Complex Society - Research for Higher Education Development
antikvár Complex Society - Research for Higher Education Development

Weöres Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Budapest, 1991

2 480 Ft
Csepeli György, Papp Zsolt, Pokol Béla: Modern polgári társadalomelméletek (Csepeli György által dedikált)
antikvár Modern polgári társadalomelméletek (Csepeli György által dedikált)

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

Gondolat Kiadó, 1987

3 750 Ft
Pokol Béla: A professzionális intézményrendszerek elmélete (Dedikált)
antikvár A professzionális intézményrendszerek elmélete (Dedikált)

Felsőoktatási Koordin. Iroda, 1991

1 790 Ft - 4 690 Ft
Pokol Béla: Jogi alaptan
könyv Jogi alaptan

Rejtjel Kiadó, 2000

Az emberi magatartásszabályok legtisztábbikába, a jogba vezet be a kötet. A jog lényegét tárgyalja először, azon belül többek között a jo...

Pokol Béla; Karácsony András: Paradigmák erőterében
könyv Paradigmák erőterében

A kötet a két neves egyetemi oktató, jogfilozófus összefoglaló tanulmányát tartalmazza a társadalomfejlődést meghatározó társadalompoliti...

Pokol Béla: A jog szerkezete
790 Ft - 1 200 Ft
Pokol Béla: Jogelmélet - Társadalomtudományi trilógia II.
könyv Jogelmélet - Társadalomtudományi trilógia II.

E kötetben a jog átfogó elméletét igyekeztem kibontani. A társadalomelméleti kiindulópontokat ehhez elsősorban Niklas Luhmann elméletére ...

Pokol Béla: Jogbölcseleti vizsgálódások
antikvár Jogbölcseleti vizsgálódások

Nemzeti Tankönyvkiadó

Az elmúlt 40 évben egy jogpozitivista koncepció formálta a hazai jogászság gondolkodását, és öntudatlan módon még ma is ez jellemzi jórés...

950 Ft - 1 790 Ft
Pokol Béla: Jogbölcseleti vizsgálodások
antikvár Jogbölcseleti vizsgálodások

Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994

1 290 Ft - 1 390 Ft
Pokol Béla: Médiahatalom
antikvár Médiahatalom

Szófia Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Windsor Kiadó, 1995

1 460 Ft
Pokol Béla: Politikaelmélet
antikvár Politikaelmélet

2006

Ajánlás: A jog- és a szociológiaelmélet átfogó kifejtése után a jeles szerző ezúttal a társadalomtudományok harmadik területét vizsgálja....

3 590 Ft - 3 900 Ft
Pokol Béla: Autentikus jogelmélet
antikvár Autentikus jogelmélet

Dialóg Campus, 2012

A könyv címében szereplő „autentikus” jelző szerepeltetésével a szerző azt a törekvését szerette volna jelezni, hogy az elemzéseibe folya...

1 900 Ft - 3 790 Ft
Pokol Béla: A professzionális intézményrendszerek elmélete
antikvár A professzionális intézményrendszerek elmélete

Felsőoktatási Koordin. Iroda

1 750 Ft - 6 990 Ft
Pokol Béla: Középkori és újkori Jogtudomány
antikvár Középkori és újkori Jogtudomány

Dialóg Campus

Az állampárti szocializmusban -átvéve a szovjet mintát- kialakult az egyes tételes jogtudományoktól teljesen elkülönített jogelmélet és e...

2 730 Ft - 5 990 Ft
Pokol Béla: Globális uralmi rend I-II.
könyv Globális uralmi rend I-II.

A könyv a globalizációnak nevezett jelenséget új oldalról mint nemzetállamok demokratikus rendszerét leváltó globális uralmi rendet fogal...

Pokol Béla: Szociológiaelmélet
antikvár Szociológiaelmélet

"A könyvben az utóbbi tizenöt év során a szociológiaelméletek terén kifejtett erőfeszítéseim eredményeit igyekeztem összefoglalni. (...) ...

850 Ft - 2 990 Ft
Pokol Béla: A jog elmélete
antikvár A jog elmélete

Rejtjel Kiadó, 2001

4 990 Ft - 5 900 Ft
Pokol Béla: A szociológiaelmélet új útjai
antikvár A szociológiaelmélet új útjai

Akadémiai Kiadó, 1988

790 Ft - 800 Ft
Pokol Béla: Jogi alaptan
antikvár Jogi alaptan

Rejtjel Kiadó, 2000

Az emberi magatartásszabályok legtisztábbikába, a jogba vezet be a kötet. A jog lényegét tárgyalja először, azon belül többek között a jo...

1 090 Ft - 1 190 Ft
Pokol Béla: Pénz és politika
antikvár Pénz és politika

Aula Kiadó, 1993

3 620 Ft - 5 390 Ft
Pokol Béla: Jogelmélet politológusoknak
antikvár Jogelmélet politológusoknak

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Rejtjel Kiadó, 2007

3 990 Ft
Pokol Béla: Jogszociológiai vizsgálódások
antikvár Jogszociológiai vizsgálódások

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Rejtjel Kiadó, 2003

"A jog a társadalom része, ezért a jog átfogó elmélete szükségszerűen tartalmaz szociológiai összefüggésekre vonatkozó elemzéseket. Ennek...

1 790 Ft
Pokol Béla: A magyar parlamentarizmus
1 300 Ft - 1 490 Ft
Pokol Béla: Globális uralmi rend
antikvár Globális uralmi rend

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Kairosz Kiadó, 2005

A könyv a globalizációnak nevezett jelenséget új oldalról mint nemzetállamok demokratikus rendszerét leváltó globális uralmi rendet fogal...

14 990 Ft
Bihari Mihály; Pokol Béla: Politológia
könyv Politológia

Nemzeti Tankönyvkiadó, 2008

Tantárgy: Politikatudomány Évfolyam: Egyéb A tankönyvjegyzéken nem szerepel. Monografikus munkák a politikatudomány területén csak na...

15%
4 000 Ft 3 400 Ft
Pokol Béla: Médiahatalom (dedikált)
antikvár Médiahatalom (dedikált)

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

Windsor Kiadó, 1995

4 200 Ft
Pokol Béla: Államcsíny és alkotmánypuccs és más politikai elemzések
antikvár Államcsíny és alkotmánypuccs és más politikai elemzések

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Kairosz Kiadó, 2020

Tovább folytattam politikai elemzés sorozatomat a Facebookon 2020-ban is, amit nagyobb köteteim és tanulmányaim egyes részeinek kiemelésé...

1 990 Ft
Pokol Béla: Double State and the Doubling of the Legal System
e-Könyv Double State and the Doubling of the Legal System

Ludovika Egyetemi Kiadó, 2021

The chapters of the book analyze the changes in law and state observed in recent decades, duplicating on the one hand the democratic form...

1 660 Ft