Dr. Farkas Jenő (szerk.): A m. kir. vitéz nagybányai Horthy István Honvéd Repülő Akadémia 1944. augusztus 20-án felavatott évfolyamának emlélkkönyve
5 450 Ft