Irodalomelmélet kategória termékei

Peter Szondi: A modern dráma elmélete könyv
könyv

A modern dráma elmélete

Osiris Kiadó, 2002

Az 1956-ban írt, máig alapműnek számító drámaelméleti könyvében Peter Szondi a 19. század végi dráma válságát és azokat a kitörési kísérl...

Online ár:

2 375 Ft

Eredeti ár: 2 500 Ft

Fráter Zoltán: Szerelmes Budapest könyv
könyv

Szerelmes Budapest

Holnap Kiadó, 2015

Ki ne olvasott volna Ady Endre és Léda, vagy Ady és Csinszka szerelméről? Ki nem hallott már Karinthy Frigyes érzelmi viharokban gazdag h...

Online ár:

2 565 Ft

Eredeti ár: 2 700 Ft

Kukorelly Endre: Porcelánbolt könyv
könyv

Porcelánbolt

Jelenkor Kiadó, 2016

Nem irodalomtörténet. De. Nem szakkönyv, regiszterek keverve, épp most vettem észre, hogy egyes írásoknak még a szopol ige, a György(i) t...

Online ár:

4 275 Ft

Eredeti ár: 4 499 Ft

Szőnyi György Endre: Pictura & scriptura könyv
könyv

Pictura & scriptura

JATEPress, 2004

Életünket szavak és képek között éljük. Bármit gondolunk, cselekszünk, érzékelünk, és bármire reflektálunk, azt szavakba is tudjuk önteni...

Online ár:

2 694 Ft

Eredeti ár: 2 835 Ft

Upor László: Majdnem véletlen könyv
könyv

Majdnem véletlen

KOINÓNIA, 2009

"Megtörtént? Megtörténhetett? Minden kétséget kizáróan: igen" - kezdi Bernard Nightingale irodalomkritikus Stoppard Árkádia című drámáján...

Online ár:

1 853 Ft

Eredeti ár: 1 950 Ft

Arady Géza: Ami a tankönyvekből kimaradt könyv
könyv

Ami a tankönyvekből kimaradt

Nyitott könyv, 2011

Irodalomtörténet haladóknak.

Online ár:

1 900 Ft

Eredeti ár: 2 000 Ft

Bartal Mária: Áthangzások könyv
könyv

Áthangzások

PESTI KALLIGRAM KFT., 2014

A tanulmánykötet Weöres Sándor korai költészetétől a Psyché-ig bezárólag vizsgálja az újraírás poétikai eljárásait, amelyek a különböző k...

Online ár:

2 850 Ft

Eredeti ár: 3 000 Ft

Fogarassy Miklós: 'Még nem kelt fel a nap' könyv
könyv

'Még nem kelt fel a nap'

Kalligram Könyvkiadó, 2009

"Mészöly Miklós Elégiája a modern magyar irodalom nagy költői alkotási közé tartozik. Ez a könyv terjedelmű tanulmány, amelynek szerzője ...

Online ár:

1 710 Ft

Eredeti ár: 1 800 Ft

Bitskey István: Religió, stúdium, literatúra - Tanulmányok a régi magyarországi irodalmi műveltségről könyv
könyv

Religió, stúdium, literatúra - Tanulmányok a régi magyarországi irodalmi műveltségről

Universitas Kiadó, 2013

A kora újkori Európa történetét alapjaiban meghatározó vallási megújulási folyamat, a reformáció a kontinens szellemi arculatát, műveltsé...

Online ár:

3 891 Ft

Eredeti ár: 4 095 Ft

Vígh Éva: Természeted az arcodon 1-2. könyv
könyv

Természeted az arcodon 1-2.

JATEPress, 2006

Vígh Éva „ Természeted az arcodon" Fiziognómia és jellemábrázolás az olasz irodalomban című kötete - a Szegedi Tudo­mányegyetem Bölcsésze...

Online ár:

5 387 Ft

Eredeti ár: 5 670 Ft

Pór Péter: Tornyok és tárnák könyv
könyv

Tornyok és tárnák

PESTI KALLIGRAM KFT., 2013

A Párizsban élő kiváló irodalomtörténész izgalmas tanulmányokban elemzi a 20. századi magyar irodalom nagy alakjainak életművét (Ady, Józ...

Online ár:

2 755 Ft

Eredeti ár: 2 900 Ft

Labádi Gergely: A magyar episztola a felvilágosodás korában könyv
könyv

A magyar episztola a felvilágosodás korában

L'Harmattan Kiadó, 2008

"A szerző műfajtörténeti megközelítése új megvilágításba helyezi a 18. század értelmiségének társas kapcsolatrendszerét."

Online ár:

2 375 Ft

Eredeti ár: 2 500 Ft

Ács Pál: Átszitált idő könyv
könyv

Átszitált idő

PESTI KALLIGRAM KFT., 2015

Átszitálni minden időt. Ez az egyetlen lehetséges objektivitás, amit a legmélyebb szubjektivitás motivál. Nem hiszek abban, hogy a régisé...

Online ár:

2 850 Ft

Eredeti ár: 3 000 Ft

Mayer Gyula (szerk.) Török László: Janus-arcok - összegyűjtött tanulmányok, recenziók, fordítások, kommen könyv
könyv

Janus-arcok - összegyűjtött tanulmányok, recenziók, fordítások, kommen

Typotex Kiadó, 2008

Török László (1962) annak az immár középkorú filológusnemzedéknek a tagja, mely a latin filológia legkiválóbb, nemzetközi rangú hazai kép...

Online ár:

2 800 Ft

Fábri Anna: Mi ez a valósághoz képest? könyv
könyv

Mi ez a valósághoz képest?

Kortárs Kiadó, 2013

Három klasszikus életmű – három külön univerzum, hiszen ezek az írók szinte mindenről írnak: életről és halálról, családról és magányról,...

Online ár:

2 375 Ft

Eredeti ár: 2 500 Ft

Füzi László: A középpont hiánya - Esszék, tanulmányok könyv
könyv

A középpont hiánya - Esszék, tanulmányok

Kalligram Könyvkiadó, 2008

Füzi László hűséges és nyitott értekező. Hűséges ifjúkora nagy eszményéhez, az író Németh Lászlóhoz, aki esszéi múzsájaként „a szorongó t...

Online ár:

2 500 Ft

Kálmán C. György: Dehogyis terem citromfán könyv
könyv

Dehogyis terem citromfán

Balassi Kiadó, 2019

Az irodalomtörténet-írás, a fordítás, a szövegek belső szerkezetének néhány sajátossága - ennek a kötetnek fő témái - komor, rágós, nemeg...

Online ár:

2 470 Ft

Eredeti ár: 2 600 Ft

Bolemant Lilla: Női hangok könyv
könyv

Női hangok

PHOENIX, 2016

Bolemant Lilla (1964, Érsekújvár) szerkesztő, irodalomkutató, a Phoenix PT feminista civil szervezet alapító tagja. Fő kutatási területe ...

Online ár:

2 280 Ft

Eredeti ár: 2 400 Ft

Rákai Orsolya: A teljes zenekar - Schöpflin Aladár és a társadalmi modernség irodalmi jelentősége könyv
könyv

A teljes zenekar - Schöpflin Aladár és a társadalmi modernség irodalmi jelentősége

EditioPrinceps Kiadó, 2013

A Nyugat kanonizátorának is nevezett Schöpflin Aladár sokszor nehezen behatárolható műfajú írásait olvasva gyakran lehet olyan érzésünk, ...

Online ár:

1 995 Ft

Füzi Izabella: Retorika, nyelv, elmélet könyv
könyv

Retorika, nyelv, elmélet

JATEPress, 2009

Elérhető-e a nyelven keresztül valamiféle biztos tudás vagy igazság? Vagy a nyelvet inkább sajátos cselekvésként, performanciaként kell f...

Online ár:

2 694 Ft

Eredeti ár: 2 835 Ft

Boka László: A befogadás rétegei könyv
könyv

A befogadás rétegei

KOMP-PRESS, 2004

Az értelmezés hatalma és a megértés alteritása. Kánonok többszólamúsága és egyeduralma. Értékorientáció és követési minta. Recepció és id...

Online ár:

1 800 Ft

Székely Gábor: Egy sajátos nyelvi jelenség, a fokozás könyv
könyv

Egy sajátos nyelvi jelenség, a fokozás

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2007

"A könyvet haszonnal forgathatják nyelvészek, nyelvtanárok, nyelvtudománnyal foglalkozó egyetemi és főiskolai hallgatók, de érdekes lehet...

Online ár:

1 995 Ft

Eredeti ár: 2 100 Ft

Bengt Jangfeldt: A nyelv az isten könyv
könyv

A nyelv az isten

Typotex Kiadó, 2013

„Ez a könyv Brodskyról, a költőről, ugyanakkor Brodskyról, az emberről is szól. Első része a Szovjetunióban töltött éveket foglalja össze...

Online ár:

2 900 Ft

Halmos Károly: Költség és költészet könyv
könyv

Költség és költészet

L'Harmattan Kiadó, 2021

A gyűjteményes kötetek hasznosak. Lehetőséget kínálnak, hogy a szerző megmutathassa az összefüggéseket különböző írásai között. Ugyanakko...

Online ár:

4 266 Ft

Eredeti ár: 4 490 Ft

Boka László: Egyszólamú kánon? - Tanulmányok és kritikák könyv
könyv

Egyszólamú kánon? - Tanulmányok és kritikák

Gondolat Kiadói Kör, 2013

A kánon a zenetörténetben hangsúlyosan a többszólamúságot, a színeket és a gazdag egybecsengéseket, a plurális értékrendet jelenti és jel...

Online ár:

2 375 Ft

Eredeti ár: 2 500 Ft

Szikszainé Nagy Irma: Intertextuális tükrök könyv
könyv

Intertextuális tükrök

PESTI KALLIGRAM KFT., 2021

"Az irodalom organikus folyamat: egy-egy költő-oeuvre nem magában álló sziget, hanem inkább az erdei szálfához hasonlítható: az elődök lo...

Online ár:

3 791 Ft

Eredeti ár: 3 990 Ft

Márfai Molnár László: Ahol a szerző megtörténik könyv
könyv

Ahol a szerző megtörténik

Argumentum, 2007

Márfai Molnár László a modern irodalomelmélet kategóriának tükrében elemzi a huszadik század első felének magyar prózáját, illetve kritik...

Online ár:

1 615 Ft

Eredeti ár: 1 700 Ft

Tompa Zsófia: Tompa László költészete könyv
könyv

Tompa László költészete

Napkút Kiadó, 2019

Mintha Tompa László lírai önportréját ábrázolná Zsögödi Nagy Imre metszete. E metszetportrén olyanok az éles vonalak, akár a Tompa-versek...

Online ár:

3 791 Ft

Eredeti ár: 3 990 Ft

Zólya Andrea Csilla: Irodalmi paródia és parodisztikus beszédmódok az erdélyi magyar irodalomban könyv
könyv

Irodalmi paródia és parodisztikus beszédmódok az erdélyi magyar irodalomban

KOMP-PRESS, 2012

A kötet az irodalmi paródia és parodisztikus beszédmód változatait és működését vizsgálja az erdélyi magyar irodalomban. E célból két kor...

Online ár:

2 890 Ft

Horváth Iván: Magyarok Bábelben könyv
könyv

Magyarok Bábelben

JATEPress, 2000

További könyvek az irodalomtudomány területén

Online ár:

1 071 Ft

Eredeti ár: 1 260 Ft

Máthé Dénes: Nyelvi létmódok könyv
könyv

Nyelvi létmódok

KOMP-PRESS, 2007

Máthé Dénes a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Nyelvtudományi Tanszékének adjunktusa. Tanulmányai elméleti igénnyel vizsgálják rég...

Online ár:

2 185 Ft

Eredeti ár: 2 300 Ft

L. Varga Péter: Az értelem rácsai könyv
könyv

Az értelem rácsai

PRAE.HU Kft., 2014

Az utóbbi években a hazai irodalomtudományos diskurzusban is mind nagyobb jelentőségre tett szert annak belátása, hogy az értelemképzés m...

Online ár:

2 500 Ft

Fűzfa Balázs: BÁR - 2012 XVII. évfolyam 1. szám - Társadalomtudományi és művészeti folyóirat könyv
könyv

BÁR - 2012 XVII. évfolyam 1. szám - Társadalomtudományi és művészeti folyóirat

Savaria University Press, 2013

Az 1990-es években indult szakkollégiumi folyóirat egy TÁMOP--TALENTUM pályázatnak köszönhetően ismét feltámadt. Ezen első számban tehets...

Online ár:

425 Ft

Eredeti ár: 500 Ft

Keszeg Anna: Párizs-rekonstrukciók könyv
könyv

Párizs-rekonstrukciók

KOMP-PRESS, 2006

A franciák irodalmi díjairól. Elkönyvelni és beharangozni a sikert. Mitikus gesztus a francia történetírásban. Hol a helye Derridának? "Ú...

Online ár:

2 890 Ft

Császár Elemér: Verseghy Ferencz élete és művei könyv
könyv

Verseghy Ferencz élete és művei

Históriaantik Könyvesház, 2013

írta ...Császár Elemér. Budapest :Magy. Tud. Akadémia Irodalomtörténeti Bizottsága, 1903. - Hasonmás kiadás

Online ár:

4 900 Ft

Cselényi László: Kimeríthetetlen tenger - Irodalmi barangolások az ókortól napjainkig könyv
könyv

Kimeríthetetlen tenger - Irodalmi barangolások az ókortól napjainkig

Lilium Aurum, 2008

"A nélkülözhetetlen 100 könyv, A sámánénektől a posztmodern show-ig, Sokágú síp, Negyedvirágzás avagy (volt-e, lesz-e) hát cseh/szlovákia...

Online ár:

3 500 Ft

Kis Petronella: Műfajok szimfóniája könyv
könyv

Műfajok szimfóniája

Előretolt Helyőrség Íróakadémia, 2020

A kötetben található írások három téma köré szerveződnek: ezek a történelem, a halál és a zene irodalmi és színházi ábrázolásmódjai, mely...

Online ár:

2 841 Ft

Eredeti ár: 2 990 Ft

Cserjés Katalin; Gyuris Gergely (szerk.): Da capo al fine - Folytatódó párbeszédben könyv
könyv

Da capo al fine - Folytatódó párbeszédben

Lectum Kiadó, 2008

Prózát olvasni olyan, mint egy széles folyamon hajózni. És lehet, hogy az olvasó olyan, mint az Élet a Misssissippin egyik lapátkerekes g...

Online ár:

1 710 Ft

Eredeti ár: 1 800 Ft

Miroslav (szerk.) Tepić; Bordás Győző: Szirmai-emlékkönyv könyv
könyv

Szirmai-emlékkönyv

Forum Könyvkiadó, 2010

A kötet Szirmai Károly születése 120. évfordulójára és a Szirmai Károly Irodalmi Díj harmincöt éves múltja tiszteletére jelent meg. Benne...

Online ár:

2 900 Ft

Kolozsi Orsolya: Olvasónézet könyv
könyv

Olvasónézet

Előretolt Helyőrség Íróakadémia, 2020

Ez a kötet az elmúlt nyolc évben írt kritikáimból válogat, elsősorban azokat az írásokat tartalmazza, melyek számomra kedves kötetekről s...

Online ár:

2 542 Ft

Eredeti ár: 2 990 Ft

Pomogáts Béla: Egyensúlykeresés - Tanulmányok és cikkek könyv
könyv

Egyensúlykeresés - Tanulmányok és cikkek

MADÁCH - POSONIUM KFT., 2008

A kötet tanulmányai, vallomásai, interjúi egytől egyig a pozsonyi Irodalmi Szemlében jelentek meg, hozzávetőlegesen az utóbbi 30 évtized ...

Online ár:

3 800 Ft

Ardamica Zorán: Egyétek - Reflexiók, reakciók, különvélemények könyv
könyv

Egyétek - Reflexiók, reakciók, különvélemények

AB-ART Könyvkiadó, 2004

Ardamica Zorán zsurnalisztikához közel álló kritikái a szubjektív olvasói élmény oldaláról közelítik meg a kortárs szlovákiai magyar irod...

Online ár:

1 260 Ft

Eredeti ár: 1 400 Ft

Smid Róbert: A grammatika érzéketlensége könyv
könyv

A grammatika érzéketlensége

Előretolt Helyőrség Íróakadémia, 2020

Jelen kötet címe megegyezik a legelső kritikáméval, amely több mint egy évtizeddel ezelőtt született Nyerges Gábor Ádám debütkötetéről, a...

Online ár:

2 542 Ft

Eredeti ár: 2 990 Ft

European Encounters: Language, Culture and Identity könyv
könyv

European Encounters: Language, Culture and Identity

JATEPress, 2016

Tartalomjegyzék: Contributors Crossing Boundaries: Multidisciplinary perspectives on Cultural Encounters (Irén Annus) 1. LANGUAGE ...

Online ár:

1 875 Ft

Eredeti ár: 2 205 Ft

Szinnyei József: SZINNYEI JÓZSEF Irodalmunk története 1711–1772. 1876 antikvár
antikvár

SZINNYEI JÓZSEF Irodalmunk története 1711–1772. 1876

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Online ár:

11 990 Ft

Johann Wolfgang von Goethe: Dichtung und Wahrheit (1. und 2. Teil) Werke 8 antikvár
antikvár

Dichtung und Wahrheit (1. und 2. Teil) Werke 8

Könyvbogár Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Könemann, 1998

Online ár:

1 500 Ft

Pomogáts Béla: Hazatért irodalom - Tanulmányok a nyugati magyar irodalomról antikvár
antikvár

Hazatért irodalom - Tanulmányok a nyugati magyar irodalomról

Krónika Nova Kiadó, 2009

A „nyugati magyar irodalom” mint irodalompolitikai és kritikai fogalom mára már a múlté, pontosabban az irodalomtörténet-írás tárgya lett...

 

2 890 Ft - 2 990 Ft

Daczi; T. Litovkina; Barta: Ezerarcú humor antikvár
antikvár

Ezerarcú humor

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Tinta Könyvkiadó, 2008

"Ajánljuk a könyvet a nyelvészet, az irodalom és a néprajz tudós művelőin, fordítókon, újságírókon és művészeken kívül mindazoknak, akik ...

Online ár:

5 990 Ft

Vézner Károly: Anthologia Lyrica - Latin költők szemelvényei a gimnázium V. osztálya számára antikvár
antikvár

Anthologia Lyrica - Latin költők szemelvényei a gimnázium V. osztálya számára

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Szent István Társulat, 1939

Online ár:

2 990 Ft

Szathmári István (összeállította): A magyar stilisztika útja antikvár
antikvár

A magyar stilisztika útja

Antikvár Könyvkínáló

jó állapotú antikvár könyv

Gondolat Kiadó, 1961

Könyvízelítő: Jelen kötet feladata, hogy egyfelől bemutassa a mai magyar stilisztika előzményeit, hagyományait, másfelől összegezze az ed...

Online ár:

1 990 Ft

Bényei Péter, Béres Norbert: Keresek világot antikvár
antikvár

Keresek világot

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Budapest, 2018

Online ár:

2 990 Ft

Napkelet 1931. február 1. 2. szám antikvár
antikvár

Napkelet 1931. február 1. 2. szám

Diana Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Magyar Irodalmi Társaság, 1931

Online ár:

1 290 Ft

Tormay Cecile: Napkelet 1931. január 1. 1.szám antikvár
antikvár

Napkelet 1931. január 1. 1.szám

Diana Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Magyar Irodalmi Társaság, 1931

Online ár:

1 290 Ft

Tormay Cecile: Napkelet 1931. október 1. 10.szám antikvár
antikvár

Napkelet 1931. október 1. 10.szám

Diana Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Magyar Irodalmi Társaság, 1931

Online ár:

1 290 Ft

Tormay Cecile (szerk.): Napkelet VII.-VIII. kötet (1926. január-december, 1-10. szám) antikvár
antikvár

Napkelet VII.-VIII. kötet (1926. január-december, 1-10. szám)

Holló Antikvárium

közepes állapotú antikvár könyv

Magyar Irodalmi Társaság, 1926

Online ár:

5 000 Ft

Szávai János: Az önéletírás (Dedikált) - Dedikált antikvár
antikvár

Az önéletírás (Dedikált) - Dedikált

Bodoni Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Gondolat Kiadó, 1978

Dedikáció: "Lengyel Jánosnak barátsággal ajánlom 1979. júl. Szávai János"

Online ár:

2 990 Ft

Irodalomtörténeti kiskönyvtár 5db: Vécsei Irén-Molnár Ferenc + Benedek Marcell: Romain Rolland + Mádl Antal:Heinrich Mann + Egri Péter : Hemingway + Szabó Ede : Hölderlin antikvár

Online ár:

1 990 Ft

R. Lőrincz Anita: Félreértett hagyomány - Dedikált antikvár
antikvár

Félreértett hagyomány - Dedikált

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Szerzői Kiadás, 1999

Online ár:

4 990 Ft

ELEK ARTÚR: Poe Edgár: Két tanulmány antikvár
antikvár

Poe Edgár: Két tanulmány

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

A Nyugat Kiadása

Online ár:

8 990 Ft

Horváth Ferenc: Az irodalom világa - Irodalomelméleti alapismeretek antikvár

 

4 090 Ft - 4 190 Ft

Árinfó

Akciós ár: a vásárláskor fizetendő akciós ár

Online ár: az internetes rendelésekre érvényes nem akciós ár

Eredeti ár: kedvezmény nélküli könyvesbolti ár

Bevezető ár: az első megjelenéshez kapcsolódó kedvezményes ár

Korábbi ár: az akciót megelőző 30 nap legalacsonyabb akciós ára

További információk

Árinfó

Akciós ár: a vásárláskor fizetendő akciós ár

Online ár: az internetes rendelésekre érvényes nem akciós ár

Eredeti ár: kedvezmény nélküli könyvesbolti ár

Bevezető ár: az első megjelenéshez kapcsolódó kedvezményes ár

Korábbi ár: az akciót megelőző 30 nap legalacsonyabb akciós ára