Gazdaság és jog az EU-ban kategória könyvei

Helmut Kohl: Aggodalom Európáért - Felhívás
könyv Aggodalom Európáért - Felhívás

Antall József Tudásközpont, 2016

Szenvedélyes hangvételű esszéjében az Európai Unió legnagyobb építőmestereinek egyike kiáll mindannyiunk Európájáért. Helmut Kohl meggyőz...

15%
2 300 Ft 1 955 Ft
Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról
könyv Kézikönyv az Európai Unióról

HVG-Orac Kft., 2011

A Kézikönyv az Európai Unióról korábbi hat kiadása több tízezer példányban jelent meg, terjesztését támogatta az Európai Bizottság, a Kül...

15%
4 990 Ft 4 241 Ft
Gyurgyák János: Európa alkonya?
könyv Európa alkonya?

Osiris Kiadó, 2018

A szerző ötéves kutatási munkája során bonyolult és nehezen megválaszolható kérdéseket tett föl magának: vannak-e jól körülhatárolható is...

15%
3 980 Ft 3 383 Ft
Szlankó Bálint: Az elnök, a képviselő és a diplomata
könyv Az elnök, a képviselő és a diplomata

Athenaeum Kiadó, 2007

A könyv az új Európai Unió elsõ két évének eseményeit és változásait mutatja be, melyeket a szerzõ újságíróként követett végig Európa fõv...

1 495 Ft
Andor László: Jóléti modellek, európai válságok
könyv Jóléti modellek, európai válságok

Noran Libro Kiadó, 2017

Az elmúlt harminc éven végigvonul a jóléti állam válságáról, végéről, reformjáról, megmenthetőségéről szóló vita. A legutóbbi évtized pén...

15%
2 400 Ft 2 040 Ft
Paul Scheffer: Érkezési oldal
könyv Érkezési oldal

Osiris Kiadó, 2016

Az emberben egyre csak erősödik az érzés, hogy a napjainkban tapasztalható bevándorlás és az arra adott reakciók eddig nem igazán vitték ...

5%
3 480 Ft 3 306 Ft
Muraközy László: Államok kora - Az európai modell
könyv Államok kora - Az európai modell

Akadémiai Kiadó, 2012

Akit nem elégítenek ki az állam szerepéről szóló hangzatos frázisok, hanem meg akarja ismerni a tényeket - számszerű adatok impozáns töme...

5%
4 850 Ft 4 607 Ft
könyv Az Európai Unió és a Kelet-Mediterráneum

Aposztróf Kiadó, 2015

A kötet tárgya az Európai Unió szerepének, eszközrendszerének vizsgálata a Földközi-tenger keleti medencéjének országaiban. A központi he...

50%
2 990 Ft 1 495 Ft
Halmai Péter: Az Európai Unió agrárrendszere
könyv Az Európai Unió agrárrendszere

Mezőgazda Kiadó, 2007

Alapmű, amelyet szívesen ajánlunk mindenkinek, aki csak egy kicsit is érdeklődik a mezőgazdaság iránt, annak minden sokszínűségével, hagy...

3 990 Ft
Konrád György: Itt, Európában
könyv Itt, Európában

Európa Könyvkiadó, 2014

Mondhatjuk, hogy az Európai Unió új típusú nemzetközösség? Az európai polgárok közössége, vagy a nemzetállamoké, azaz a nemzeti kormányok...

5%
3 290 Ft 3 125 Ft
Jászi Oszkár: Európai Egyesült Államok - The United States of Europe
könyv Európai Egyesült Államok - The United States of Europe

Magánkiadás, 2006

Magyar/angol nyelvű a könyv.

5%
1 500 Ft 1 425 Ft
Rácz Margit: Uniós kihívások és válaszutak a 2000-es években
könyv Uniós kihívások és válaszutak a 2000-es években

Akadémiai Kiadó, 2007

Az egységes belső piac és a közös pénz . Az első 50 év után az európai integráció világgazdasági és belső kihívások miatt is válságjele...

10%
4 150 Ft 3 735 Ft
Simon Zoltán (Szerk.): Az Európai Unió a világban
könyv Az Európai Unió a világban

L'Harmattan Kiadó, 2017

Az Európai Unió külkapcsolatai gyakran kerülnek szembeállításra a tagállamok szuverenitásával, azok külpolitikai önállóságának akadályaké...

15%
3 490 Ft 2 966 Ft
Kende Péter: Nemzetek és népek Közép-Kelet-Európában
könyv Nemzetek és népek Közép-Kelet-Európában

PESTI KALLIGRAM KFT., 2014

Az életműsorozat 3. kötetében olvasható írások a kötet címében jelzett problémakört igyekeznek körüljárni, szólnak többek között a közös ...

5%
3 500 Ft 3 325 Ft
Blutman László: Az Európai Unió joga a gyakorlatban
könyv Az Európai Unió joga a gyakorlatban

HVG-Orac Kft., 2013

A könyv első kiadása óta sok változás történt az Európai Unió jogában. A pénzügyi és gazdasági válság sok új jogi megoldást kényszerített...

10%
6 800 Ft 6 120 Ft
Bérczes Tibor: Élni és halni hagyni
könyv Élni és halni hagyni

Corvina Kiadó, 2016

Azt szinte mindenki tudja, hogy Hollandiában legális az eutanázia. Azt viszont már jóval kevesebben, hogy ezzel a lehetőséggel milyen fel...

5%
2 990 Ft 2 840 Ft
Krzysztof Szczerski: Az európai utópia
könyv Az európai utópia

Rézbong Kiadó, 2018

"Az a kulcskérdés, hogy megint egyenrangú státuszú tagállamokra épül-e az Unió, a közösségi lét mellett megőrzik-e az egyes államok szu...

15%
3 200 Ft 2 720 Ft
Bartha Ildikó: Nemzetközi szerződések mozgásban
könyv Nemzetközi szerződések mozgásban

Dialóg Campus, 2015

Olcsóbb lesz-e a repülőjegy az USA-ba? Milyen adatokat kell megadnom, ha venni szeretnék egyet? Lesz-e tiszta ivóvizünk? és még számos m...

5%
3 480 Ft 3 306 Ft
Kengyel Ákos: Kohéziós politika és felzárkózás az Európai Unióban
könyv Kohéziós politika és felzárkózás az Európai Unióban

Akadémiai Kiadó, 2015

Milyen elméleti megfontolások határozzák meg a felzárkózást? Miért alakul ki konvergencia vagy divergencia az egyes régiók és országok fe...

5%
4 500 Ft 4 275 Ft
Szabó Máté; Péterfalvi Attila: Európai Ombudsman-intézmények
könyv Európai Ombudsman-intézmények

ELTE Eötvös Kiadó, 2010

A lassan 15 éve létező ombudsmani intézmények Magyarországon kezdettől az alkotmányjogi-politológiai kutatás látókörében vannak, a nemzet...

5%
4 500 Ft 4 275 Ft
José Bové: Rablás Brüsszelben
könyv Rablás Brüsszelben

L'Harmattan Kiadó, 2015

MILYEN HARCOK FOLYNAK a brüsszeli folyosókon a multinacionális cégek beszivárgott lobbistáival? HOGYAN PRÓBÁLTA ALÁAKNÁZNI az EU egészsé...

5%
2 650 Ft 2 517 Ft
Pierre Manent: A nemzetek létjoga
könyv A nemzetek létjoga

L'Harmattan Kiadó, 2018

Kevés olyan eszme van, amelyről annyit írtak és vitatkoztak az utóbbi időben, mint a nemzet: létrejöttének körülményei, továbbélési lehet...

15%
2 000 Ft 1 700 Ft
Juhász Ágnes: A közbeszerzésről másképpen
könyv A közbeszerzésről másképpen

Lectum Kiadó, 2014

A közbeszerzések joga sajátos, a közjog és a magánjog határán elhelyezkedő terület, amelyről hazánkban mindezidáig még nem jelent meg oly...

5%
4 950 Ft 4 702 Ft
Dr. Sárközy Tamás: Illiberális kormányzás a liberális Európai Unióban
könyv Illiberális kormányzás a liberális Európai Unióban

Park Kiadó, 2019

Sárközy Tamás legújabb könyvében kifejti, hogy az Orbán-kormány harmadik, 2014 és 2018 közötti ciklusát egy olyan kormányzás jellemzi, am...

15%
5 490 Ft 4 666 Ft
Wopera Zsuzsa: Hatékony jogvédelem a magyar és az Európai Unió polgári eljárásjogában
könyv Hatékony jogvédelem a magyar és az Európai Unió polgári eljárásjogában

Bíbor Kiadó, 2007

Az utóbbi évtizedekben mind a jogkereső közönség, mind a jogász szakma egyre erőteljesebben ad hangot azon meggyőződésének, miszerint a p...

3 400 Ft
Ohnsorge-Szabó László, Kajner Péter, Ungvári Gábor: Fenntartható EU felé?
könyv Fenntartható EU felé?

L'Harmattan Kiadó, 2005

A kötet célja, ami igen széles olvasóközönség számára teheti érdekessé, egyfajta mérlegkészítés: tekinthetünk-e reménykedve az elmúlt idő...

5%
3 200 Ft 3 040 Ft
Rónay Miklós (szerk.): Elnökségi munka az Európai Unióban
könyv Elnökségi munka az Európai Unióban

Gondolat Kiadói Kör, 2010

2011 januárjától Magyarország tölti be az Európai Unió soros elnöki tisztét. Mit jelent ez a munka? Hogy csinálták mások? Mihez mérjük sa...

3 250 Ft
Az Európai Unióba újonnan belépett és jelölt országok gazdasága
könyv Az Európai Unióba újonnan belépett és jelölt országok gazdasága

Dialóg Campus, 2010

A könyv az EU-hoz 10 újonnan csatlakozott ország - Bulgária, Csehország, Észtország, Lettország, Lengyelország, Litvánia, Magyarország, R...

5 480 Ft
Nyikos Györgyi: A PPP finanszírozási technika és az EU fejlesztési támogatásai
könyv A PPP finanszírozási technika és az EU fejlesztési támogatásai

ELTE Eötvös Kiadó, 2010

A könyv a Public Private Partnership, azaz a köz- és magánszféra partnerségének és az állami támogatási rendszernek a fontosabb aspektusa...

4 500 Ft
Dr. Szuchy Róbert: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a jogbiztonság tükrében
könyv Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a jogbiztonság tükrében

2011

Az összefonódás-ellenőrzés napjaink gazdasági életében egyre nagyobb jelentőségre tesz szert. Az Európai Unió piacán - különösen az új ta...

2 200 Ft
Ásványi Zsófia: Az Európai Üzemi Tanács
könyv Az Európai Üzemi Tanács

PTE-FEEK, 2014

A munkavállalói részvételi jogok iránt az elmúlt két évtizedben tapasztalható közösségi szintű érdeklődés hátterében az a felfogás áll, h...

1 950 Ft
Papp Tekla: Az Európai Unió társasági jogi normái
15%
630 Ft 535 Ft
Lengyel György (szerk.): A magyar politikai és gazdasági elit EU-képe
könyv A magyar politikai és gazdasági elit EU-képe

Mandátum Kiadó, 2008

Ez a kötet egy kérdőíves kutatás első hullámának eredményeit tartalmazza. A négyéves kutatás tizennyolc európai országban zajlik, és több...

15%
2 390 Ft 2 031 Ft
Ehhez a termékhez egyelőre nincs kép az adatbázisunkban.
könyv Az Európai Közösség versenyjoga

Magyarországi Eszperantó Szöv., 2001

15%
1 890 Ft 1 606 Ft
Hack Péter (szerk.), Garai Borbála (szerk.): Az igazságszolgáltatási rendszerek átláthatósága
3 990 Ft
Dr. Ács Vera - Dr. Lukács Éva (szerk.): Az Európai Közösségek Bíróságának gyakorlata a szociális biztonság területén I-III.
antikvár Az Európai Közösségek Bíróságának gyakorlata a szociális biztonság területén I-III.

Egészségügyi, Szoc. Csal. Min., 2003

I. A módosított és naprakésszé tett 1408/71/EGK rendelet II. A módosított és naprakésszé tett 574/72/EGK rendelet III. Jogesetek

8 900 Ft
Szerk.: Kovács Katalin: Település, gazdaság, igazgatás a térben
1 900 Ft
dr. Vadál Ildikó: A kormányzati döntések konzultációs mechanizmusai
3 990 Ft
Halmai Péter: A Reform Ökonómiája. EU közös agrárpolitika: fordulópont vagy kiigazítás?
antikvár A Reform Ökonómiája. EU közös agrárpolitika: fordulópont vagy kiigazítás?

KJK-Kerszöv, 2004

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája (rövidítve: KAP) az európai integráció kivételesen fontos területe. "Mozgó célpont", amely jelentős...

5 490 Ft
Wopera Zsuzsa: Hatékony jogvédelem a magyar és az Európai Unió polgári eljárásjogában
antikvár Hatékony jogvédelem a magyar és az Európai Unió polgári eljárásjogában

Bíbor Kiadó, 2007

Az utóbbi évtizedekben mind a jogkereső közönség, mind a jogász szakma egyre erőteljesebben ad hangot azon meggyőződésének, miszerint a p...

1 900 Ft
Lékó Zoltán (szerk.): A migrációs jog kézikönyve
antikvár A migrációs jog kézikönyve

COMPLEX KIADÓ KFT, 2009

Az Országgyűlés 2006 december 18-án -ellenszavazat nélkül- fogadta el azt a két törvényt amelyek teljesen új alapra helyezték az idegenre...

9 990 Ft
Dr. Tálas Miklós: Munka törvénykönyve 2008
antikvár Munka törvénykönyve 2008

Infoexpressz Kiadó Kft., 2008

3 600 Ft
Tóth Judit (szerk.): Schengen - A magyar-magyar kapcsolatok az uniós vízumrendszer árnyékáb
antikvár Schengen - A magyar-magyar kapcsolatok az uniós vízumrendszer árnyékáb

Lucidus Kiadó, 2000

A jogászok, politológusok, rendészeti szakemberek által írt tanulmánykötet az Európai Unióhoz való csatlakozás magyar–magyar kapcsolatoka...

890 Ft - 1 190 Ft
Siklósi Ágnes; Paróczai Péterné dr.; Dr. Sztanó Imre; Sztanó Imréné dr.: A számvitel időszerű kérdései 2008. - Vállalkozási szakterület
antikvár A számvitel időszerű kérdései 2008. - Vállalkozási szakterület

Perfekt, 2008

A számvitel időszerű kérdései 2008 – Vállalkozói szakterület címmel megjelenő kiadványunk a 93/2002. (V. 5.) számú kormányrendelet értelm...

2 000 Ft
Földeák Iván: Az én Európai Unióm
antikvár Az én Európai Unióm

Korona Kiadó, 2009

Az Európai Unió ma az egyik legfontosabb világgazdasági és politikai tényező. Magyarország – hosszú előkészületek után – 2004 óta tagja e...

590 Ft - 1 900 Ft
Egerszegi Csaba: Amit az exporthitelekről és exportbiztosításokról tudni kell
antikvár Amit az exporthitelekről és exportbiztosításokról tudni kell

ETK RT., 2009

"Nem elég a jó minőségű termék, mivel versenyképes hitelfelvétel nélkül nincs versenyképes ár. Versenyképes hitelfelvétel viszont nincs a...

650 Ft - 690 Ft
Nagy Erika Nagy Gábor T. Gémes Tünde Baranyi Béla: Területfejlesztés, rendszerváltás és az Alföld A területfejlesztési
antikvár Területfejlesztés, rendszerváltás és az Alföld A területfejlesztési

MTA Társadalomkutató Központ, 2002

A területfejlesztési program tudományos megalapozása Glatz Ferenc: Az Alföld-program indulása – Baranyi Béla: Új folyamatok az Alföld tá...

1 100 Ft - 1 400 Ft
Blahó András: Külgazdaság, stratégia, integráció
antikvár Külgazdaság, stratégia, integráció

2008

Emlékkonferencia Kozma Ferenc születésének 75. évfordulója alkalmából.

1 990 Ft - 2 690 Ft
Ágh Attila - Somogyvári István (szerk.): A közigazgatási reform új perspektívája
2 900 Ft
Dr. Törzsök Éva szerk.: Kül- és intrakereskedelem az Európai Unióban
antikvár Kül- és intrakereskedelem az Európai Unióban

Magyar kereskedelmi és ipark., 2004

Az EU tagságra való felkészülés során a hazai vállalkozások sok új információval találkozhattak, sok mindent megtanulhattak. Az EU tagság...

990 Ft
Acta Humana - Emberi jogi közlemények N° 37-38
1 990 Ft
Ehrlich Éva: A magyar infrastruktúra az Európai Unió követelményeinek tükrében
antikvár A magyar infrastruktúra az Európai Unió követelményeinek tükrében

2003

Kiadó neve: Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemző Központ - Ismertető: Tanulmányainkban 5 infrastrukturális ágazat, mégpe...

2 990 Ft