A történelmi Magyarország kategória könyvei

100 állomás-100 kaland: Erdély története
könyv 100 állomás-100 kaland: Erdély története

Gulliver Lap-és Könyvkiadó, 2009

A sorozat ezen kötete Erdély kalandos történetébe kalauzolja olvasóit Daciától egészen az Európai Uniós csatlakozásig. Megtudhatjuk, miér...

15%
1 990 Ft 1 692 Ft
Pivárcsi István: Székelyföldi legendárium
könyv Székelyföldi legendárium

Új Palatinus Könyvesház Kft., 2008

Kivételes kötet kerül most az olvasóhoz: korszerű útirajz a székely székekről. Az Erdélybe utazók számára kötelező irodalomként ajánlhatj...

15%
3 300 Ft 2 805 Ft
T. Hámori Ferenc: Erdélyi vasút, Székely gyors
könyv Erdélyi vasút, Székely gyors

Indóház Kiadó, 2008

A nagy sikerű, egy évvel ezelőtt megjelentetett Magyarország mozdonyaihoz hasonlóan szépmívű kiadvány nemcsak a Székely gyors útját eleve...

5%
5 490 Ft 5 216 Ft
Erdélyi városok
könyv Erdélyi városok

TKK Kereskedelmi Kft., 2018

A magyarlakta városok történelmének bemutatásával Erdély magyarságának és a többi népcsoport történelmét is megismerjük. A sok vihart át...

15%
1 990 Ft 1 692 Ft
Erdély
könyv Erdély

Libri Könyvkiadó, 2020

Erdély mindannyiunk szívében különleges helyet foglal el. E vidék nemcsak természeti kincsekben gazdag, de a történelme is olyan izgalmas...

15%
8 999 Ft 7 650 Ft
Egyed Ákos: A székelyek rövid képes története
könyv A székelyek rövid képes története

Kiskapu Kft., 2015

A székelyek földjéről és népéről könyvtárnyi irodalom született napjainkig. Tudományos, ismeretterjesztő, de áltudományos kötetek egész s...

10%
2 990 Ft 2 691 Ft
Kovács Sándor: Bús düledékeiden - Kárpátalja vár- és kastélykalauza
könyv Bús düledékeiden - Kárpátalja vár- és kastélykalauza

Romanika Bt., 2008

A megszámlálhatatlan pusztítás után épen maradt, s egykorvolt szépségüket sokszor már csak részleteikben sejtető ódon várak, kastélyok kő...

5%
3 990 Ft 3 791 Ft
Szeghy-Gayer Veronika: Felvidékből Szlovenszkó
könyv Felvidékből Szlovenszkó

PESTI KALLIGRAM KFT., 2016

Trianon meghatározó módon formálta át az egykori felvidéki, a két világháború között már leginkább csak szlovenszkóiként emlegetett magya...

15%
2 700 Ft 2 295 Ft
Zágoni Bálint: Kincses Képeskönyv - Segesvár
könyv Kincses Képeskönyv - Segesvár

Projectograph Kiadó, 2011

A Kincses Képeskönyv sorozat negyedik darabja az egyik legszebb erdélyi szász város, Segesvár történetét mutatja be. Időutazásra hívunk, ...

2 990 Ft
Pritz Pál: 100 év - A trianoni Magyarország képes története
könyv 100 év - A trianoni Magyarország képes története

Kossuth Kiadó, 2020

A kötet modern szemléletű politikatörténeti munka. Vagyis a szerző figyelme minden olyasmire kiterjedt, amely a politikumot befolyásolja....

15%
7 990 Ft 6 792 Ft
C. Tóth János: Oldott kéve (A magyar kisebbségi kérdés történelmi áttekintése)
könyv Oldott kéve (A magyar kisebbségi kérdés történelmi áttekintése)

Kairosz Kiadó, 2010

Jelenkorunk minden békés természetű embere értetlenül szemléli a nemzetiségi, etnikai konfliktusokat, amelyek nemegyszer gyűlölködésbe, v...

3 300 Ft
Balogh Judit: Székelyföldi karrierek
könyv Székelyföldi karrierek

L'Harmattan Kiadó, 2011

A 16. század második felében az Erdélyi Fejedelemség létrejöttével járó számos változás alapvetően befolyásolta a székelység történetét i...

5%
2 600 Ft 2 470 Ft
Nagy Milada (szerk.): Nagyszőlős, a világ közepe
könyv Nagyszőlős, a világ közepe

Aposztróf Kiadó, 2009

Nagyszőlős a történelmi Magyarország legkisebb vármegyéjének, Ugocsának volt a székhelye. Trianon után Csehszlovákia, 1938-ban pár hóna...

10%
6 930 Ft 6 237 Ft
Somogyi Ambrus: História Magyar- és Erdélyország dolgairól I-II. kötet
könyv História Magyar- és Erdélyország dolgairól I-II. kötet

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2013

A kötet Somogyi Ambrus, egy 17. századi erdélyi nemesúr latin nyelvű történetírói munkájának teljes fordítását adja. A szerző Mátyás halá...

5%
6 900 Ft 6 555 Ft
Udvarhelyi Nándor: Az Anyaszék szíve
könyv Az Anyaszék szíve

Kairosz Kiadó, 2018

Ez a könyv Székelyföld "meggyötörten is gyönyörű" tájaira kívánja elvezetni az olvasót, közelebbről az udvarhelyszéki székelyek által lak...

15%
4 500 Ft 3 825 Ft
Demmel József: Pánszlávok a kastélyban
könyv Pánszlávok a kastélyban

PESTI KALLIGRAM KFT., 2014

Justh József (1809-1875) Turóc megyei alispán élettörténetén keresztül megismerhetjük azt a korabeli réteget, amelynek létezését mind a m...

5%
2 800 Ft 2 660 Ft
Deák Ágnes: "Zsandáros és policzájos idők"
könyv "Zsandáros és policzájos idők"

Osiris Kiadó, 2015

Az 1849 nyarát követő csaknem két évtizedben, a bécsi birodalmi kormányzat politikai offenzívája idején a kor embere úgy érezte Magyarors...

5%
3 980 Ft 3 781 Ft
Illésfalvi Péter; Dr. Szabó Péter: Erdélyi bevonulás, 1940
könyv Erdélyi bevonulás, 1940

Tortoma Kiadó, 2015

Hetven éve, 1940. szeptember 5-13. között, a második bécsi döntés következtében Észak-Erdélyt és a Székelyföldet birtokba vette a magyar ...

10%
5 490 Ft 4 941 Ft
B. Mánya Ágnes: Arcképek és homlokzatok - Fejezetek Pozsony építészetéből 1890-1914
könyv Arcképek és homlokzatok - Fejezetek Pozsony építészetéből 1890-1914

PESTI KALLIGRAM KFT., 2015

Az Arcképek és homlokzatok nem "csak" egy tudományos alapossággal megírt tanulmánykötet, de hasznos bedekkerként is forgatható, mely kora...

10%
3 400 Ft 3 060 Ft
Grünwald Béla: A Felvidék
könyv A Felvidék

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2009

Grünwald Béla eredetileg 1878-ban megjelent politikai röpirata országos visszhangot keltett megjelenése idején. A Besztercebánya frissen ...

2 400 Ft
Tóth Árpád: Polgári stratégiák
könyv Polgári stratégiák

Kalligram Könyvkiadó, 2009

Életutak, családi sorsok és társadalmi viszonyok Pozsonyban 1780 és 1848 között Tóth Árpád monográfiája a reformkori Pozsony, a kor e...

2 500 Ft
Kohn Sámuel: A zsidók története Magyarországon I.
könyv A zsidók története Magyarországon I.

Históriaantik Könyvesház, 2013

Írta Kohn Sámuel. Budapest : Athenaeum, 1884. - Hasonmás kiadás

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Jancsó Benedek: A román nemzetiségi törekvések története és jelenlegi állapota
könyv A román nemzetiségi törekvések története és jelenlegi állapota

Históriaantik Könyvesház, 2011

E könyv írása közben kettős czél lebegett szemeina előtt. Először is meg akartam ismertetni a magyar olvasó közönséggel, hogy az átlagos ...

5%
5 500 Ft 5 225 Ft
Ortvay Tivadar: Magyarország régi vízrajza a XIII-ik század végéig I-II.
könyv Magyarország régi vízrajza a XIII-ik század végéig I-II.

Históriaantik Könyvesház, 2010

Ortvay Tivadarmonumentális munkája az Árpád-kori Magyarország vízföldrajzát dolgozta fel. Közli az összes "álló- és folyóvizet, forrás- é...

5%
6 900 Ft 6 555 Ft
Pócs Éva: Vannak csodák, csak észre kell venni
könyv Vannak csodák, csak észre kell venni

L'Harmattan Kiadó, 2008

Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben 1. A tanulmánykötet Gyimesben, a romániai Hargita és Bákó megyék három településén (ez...

3 500 Ft
Dr. Bíró József: A Bonczhidai Bánffy-kastély
könyv A Bonczhidai Bánffy-kastély

Nemzeti Örökség Kiadó, 2013

A XIV. században a Bánffyak birtokába került falu legnevezetesebb látnivalója, a ma romjaiban álló, de még így is impozáns egykori Bánffy...

5%
1 900 Ft 1 805 Ft
Nógrády Árpád: Kanizsai László számadáskönyve
könyv Kanizsai László számadáskönyve

Historia, 2011

Az Osl nemzetségből származó Kanizsai család gazdag középkori irathagyatékának egyik legszebb darabja az a közel sem teljes, a középkori ...

5%
2 500 Ft 2 375 Ft
Scholtz Róbert: 64 vármegye
könyv 64 vármegye

Szalay Könyvek, 2020

A történelmi Magyarország 64 vármegyéjét bemutató kötet egyszerre szól tényekről és legendákról. A kiadvány szerteágazó ismereteket fo...

15%
3 500 Ft 2 975 Ft
Rüsz-Fogarasi Enikő: Egy elfeledett intézmény
könyv Egy elfeledett intézmény

L'Harmattan Kiadó, 2012

Mit tud tenni egy kora újkori város a fogyatékosokkal, a "kóborgó szegényekkel", a rászorulókkal? Hogyan gondoskodik a falai közé húzódó ...

5%
2 100 Ft 1 995 Ft
Pintér József: Szennyes diadal
könyv Szennyes diadal

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2014

A Bácskában az 1944-es hatalomváltást követően végrehajtott véres magyarellenes megtorlások feltárásában ez idáig fehér foltnak számított...

5%
3 990 Ft 3 791 Ft
Dr. Kovács József: Vízifűrészek a Kárpát-medencében
könyv Vízifűrészek a Kárpát-medencében

Romanika Bt., 2013

A Romanika kiadó „Vízimalmok a Kárpát-medencében“ címmel, 2012-ben jelentette meg azt a könyvet, amelyben a Szerző, Kovács József mintegy...

5%
2 990 Ft 2 841 Ft
Tibori Szabó Zoltán: Árnyékos oldal
könyv Árnyékos oldal

KOINÓNIA, 2007

A második világháború utáni erdélyi zsidó sajtó munkatársai és a velük azonos nézeteket valló olvasók olyan idealisztikus kommunizmusban ...

15%
3 200 Ft 2 720 Ft
Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai
könyv Magyarország vármegyéi és városai

Históriaantik Könyvesház, 2013

A Magyar Korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazda...

5%
10 900 Ft 10 355 Ft
Szilágyi István: Máramaros vármegye egyetemes leírása
könyv Máramaros vármegye egyetemes leírása

Históriaantik Könyvesház, 2012

Az 1876-ban a magyar orvosok és természetvizsgálók XIX-dik nagygyűlésének alkalmából jelent meg Máramaros megye történeti monográfiája. H...

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Demkó Kálmán: Felső-Magyarországi városok életéről a XV-XVII. században
könyv Felső-Magyarországi városok életéről a XV-XVII. században

Históriaantik Könyvesház, 2012

Az eredetileg 1890-ben kiadott könyv átfogó képet fest a felvidéki városok és az azokban élő polgárok életéről, hétköz- és ünnepnapjairól...

5%
2 900 Ft 2 755 Ft
Szlucska János: "Pünkösdi királyság"
könyv "Pünkösdi királyság"

Gondolat Kiadói Kör, 2009

A könyv a teljesség igényével, valamennyi elérhető forrás és dokumentum felhasználásával az észak-erdélyi oktatásügy történetét mutatja b...

4 200 Ft
Benkő Károly: Marosszék ismertetése
könyv Marosszék ismertetése

Históriaantik Könyvesház, 2012

Benkő Károly eredetileg 1868-69-ben megjelent Marosszék történetét feldolgozó kiadványa, hasonmás kiadása.

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai - Szabolcs vármegye
könyv Magyarország vármegyéi és városai - Szabolcs vármegye

Históriaantik Könyvesház, 2012

A Magyar Korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazda...

5%
6 900 Ft 6 555 Ft
Wosinsky Mór: Tolnavármegye az őskortól a honfoglalásig I.
könyv Tolnavármegye az őskortól a honfoglalásig I.

Históriaantik Könyvesház, 2010

Wosinszky Tolna megye régészeti emlékekre támaszkodva állította össze a vármegye történetét az ember első megtelepülésétől a magyar honfo...

3 900 Ft
Göncz József; Bognár Béla: Szép Erdélyünk IV. - Erős várak, büszek kastélyok
könyv Szép Erdélyünk IV. - Erős várak, büszek kastélyok

Szép Sopronunk Kiadó Kft., 2006

Kordokumentumokon és történelmi képeslapokon A sorozat negyedik kiadása Amikor megtisztelő felkérést kaptam Göncz József- Bognár Béla: "S...

10%
5 900 Ft 5 310 Ft
Galgóczy Károly: Pest, Pilis és Solt törvényesen egyesült megye monographiája III.
könyv Pest, Pilis és Solt törvényesen egyesült megye monographiája III.

Históriaantik Könyvesház, 2012

Történelmi föld és természetrajzi, közhatósági, társadalmi nemzetgazdasági régi és újkori leírása három kötetben.

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Pesty Frigyes: Az eltűnt régi vármegyék I-II.
könyv Az eltűnt régi vármegyék I-II.

Históriaantik Könyvesház, 2010

Pesty Frigyes A magyarországi várispánságok története című munkájához hasonlóan e két kötetes munka is a középkori magyar királyáság várm...

6 500 Ft
Kele József: A Jász-kunság megváltása
könyv A Jász-kunság megváltása

Históriaantik Könyvesház, 2012

A kötet a Jászkunság és annak lakóinak történetét dolgozza fel, kezdve a Jászkunság elzálogosításával, a megváltásán át, a jászkun privi...

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Fényes Elek: Magyarország leírása I-II.
könyv Magyarország leírása I-II.

Históriaantik Könyvesház, 2011

Már több izben felszólítottak barátaira és jóakaróira: adnám ki eddig megjelent geographiai és statisticai dolgozataimat egy summás kivon...

5%
8 400 Ft 7 980 Ft
Hunfalvy János: Gömör és Kishont törvényesen egyesült vármegyék leírása
könyv Gömör és Kishont törvényesen egyesült vármegyék leírása

Históriaantik Könyvesház, 2012

Természetföldrajzi, etnográfiai, gazdaságföldrajzi bemutatása a két vármegyének.

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Haan Lajos: Békés vármegye hajdana I. Történelmi rész
könyv Békés vármegye hajdana I. Történelmi rész

Históriaantik Könyvesház, 2011

"Midőn Békés vármegye hajdanának megirásához fogtam, két czél lebegett szemem előtt: egyik, hogy némileg leróvjam a hála adóját, melyel e...

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Pesty Frigyes: Magyarország helynevei történeti, földrajzi és nyelvészeti tekintetben - I. kötet
könyv Magyarország helynevei történeti, földrajzi és nyelvészeti tekintetben - I. kötet

Históriaantik Könyvesház, 2010

"Akadémia 9 évvel előzte meg a berlinit, mert az utóbbi csak .1846. évi július havában hirdetett ki pályázatot a helynevek tárgyában. Az ...

5%
5 500 Ft 5 225 Ft
Nedeczky Gáspár: Dömös története és ujabb leírása
könyv Dömös története és ujabb leírása

Históriaantik Könyvesház, 2012

Az Esztergom megyei Dömös falu és a dömösi apátság története.

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Zalka János: Az erdélyi szászok
könyv Az erdélyi szászok

Históriaantik Könyvesház, 2011

Zalka János győri megyéspüspök dolgozata az erdélyi szászok történetét dolgozza fel betelepülésüktől a középkor végéig.

5%
2 900 Ft 2 755 Ft
Szirmay Antal: Szathmár vármegye fekvése, történetei, és polgári esmérete I-II.
könyv Szathmár vármegye fekvése, történetei, és polgári esmérete I-II.

Históriaantik Könyvesház, 2011

Szatmár vármegye első monográfiája két kötetben 1809-1810-ben jelent meg. Szirmay Antal monográfiája a megye történetét, társadalmi, föld...

5%
8 000 Ft 7 600 Ft
Czeizel Gábor: Nyitra múltja és a nyitravármegyei monografia
könyv Nyitra múltja és a nyitravármegyei monografia

Históriaantik Könyvesház, 2012

Czeizel Gábor választott megyés püspök egyházi tevékenysége mellett helytörténeti kutatásokat is végzett. A jelen kötetben szűkebb környe...

5%
2 900 Ft 2 755 Ft
Zoltai Lajos: Települések. Egyházas és egyházatlan falvak
könyv Települések. Egyházas és egyházatlan falvak

Históriaantik Könyvesház, 2013

[Debrecen] Méliusz K., 1925 - Hasonmás kiadás

5%
2 900 Ft 2 755 Ft
Fridrik Tamás: Bács-Bodrogh vármegye földrajzi, történelmi és statistikai népszerű leírása
könyv Bács-Bodrogh vármegye földrajzi, történelmi és statistikai népszerű leírása

Históriaantik Könyvesház, 2011

Fridrik Tamás 1878-ban megjelent könyve adatokban gazdag feldolgozása a korabeli Bács-Bodrogh megye történetének.

5%
4 500 Ft 4 275 Ft
Kiss Kálmán: A Szatmári Református Egyházmegye története
könyv A Szatmári Református Egyházmegye története

Históriaantik Könyvesház, 2012

A történeti szatmári református közösség múltját 1878-ban vetette papírra Kiss Kálmán. Az ezer oldalas monográfiájában részletgazdag forr...

5%
6 500 Ft 6 175 Ft
Buzás Pál (szerk.): Kalotaszeg
könyv Kalotaszeg

Művelődés Kiadó, 2010

A kötet a Kalotaszeg kulturális közéleti folyóirat hat évéből (1990-1996) ad válogatást. Rendkívül gazdag írások foglalkoznak Kalotaszeg ...

10%
4 450 Ft 4 005 Ft
Csáky Károly: Falumúzeumok, tájházak, néprajzi gyűjtemények az Ipoly és a Garam mentén I.
könyv Falumúzeumok, tájházak, néprajzi gyűjtemények az Ipoly és a Garam mentén I.

Lilium Aurum, 2010

A kötet húsz Ipoly- és Garam-menti tájház, néprajzi gyűjtemény, faluház és helytörténeti múzeum bemutatására vállalkozik, Apátújfalutól Z...

10%
2 500 Ft 2 250 Ft
Szűcs István: Szabad királyi Debreczen város történelme III.
könyv Szabad királyi Debreczen város történelme III.

Históriaantik Könyvesház, 2011

Digitalizált reprint kiadás. E három kötetes mű, négy korszakra oszlik; a négy korszakot vezérgondolatok és Debreczen várost tárgyazó ...

5 500 Ft
Kubinyi Miklós: Árva vára - Történelmi tanulmány
könyv Árva vára - Történelmi tanulmány

Históriaantik Könyvesház, 2011

A történeti Magyarország Árva vármegyéjének egykori székhelye Árva vára volt. Kubinyi Miklós monográfiája a vár mozgalmas történetét dolg...

5%
2 900 Ft 2 755 Ft
Sarkadi Nagy Mihály: Szatmár-Németi szabad királyi város egyházi és polgári történetei
könyv Szatmár-Németi szabad királyi város egyházi és polgári történetei

Históriaantik Könyvesház, 2012

Városunk b. c. polgármestere saikadi Nagy Mihály két kötet irományban hóna fiai elé kívánta teljesíteni Szatmár-Németi polgári és egyházi...

3 900 Ft
Sarkadi Márton: "s folytatva magát a régi művet"
könyv "s folytatva magát a régi művet"

Teleki László Alapítvány, 2010

Tanulmányok a gyulafehérvári székesegyház és püspöki palota történetéről

5 600 Ft