A történelmi Magyarország kategória könyvei

könyv

100 állomás-100 kaland: Erdély története

Gulliver Lap-és Könyvkiadó, 2009

A sorozat ezen kötete Erdély kalandos történetébe kalauzolja olvasóit Daciától egészen az Európai Uniós csatlakozásig. Megtudhatjuk, miér...

Akciós ár:

2 093 Ft

Online ár: 2 542 Ft

Eredeti ár: 2 990 Ft

Erdély könyv
könyv

Erdély - 1000 év öröksége

Libri Könyvkiadó, 2020

Erdély mindannyiunk szívében különleges helyet foglal el. E vidék nemcsak természeti kincsekben gazdag, de a történelme is olyan izgalmas...

Online ár:

7 650 Ft

Eredeti ár: 8 999 Ft

Zágoni Bálint: Kincses Képeskönyv - Segesvár könyv
könyv

Kincses Képeskönyv - Segesvár

Projectograph Kiadó, 2011

A Kincses Képeskönyv sorozat negyedik darabja az egyik legszebb erdélyi szász város, Segesvár történetét mutatja be. Időutazásra hívunk, ...

Online ár:

2 841 Ft

Eredeti ár: 2 990 Ft

Deák Ágnes: "Zsandáros és policzájos idők" könyv
könyv

"Zsandáros és policzájos idők" - Államrendőrség Magyarországon, 1849-1867

Osiris Kiadó, 2015

Az 1849 nyarát követő csaknem két évtizedben, a bécsi birodalmi kormányzat politikai offenzívája idején a kor embere úgy érezte Magyarors...

Online ár:

3 781 Ft

Eredeti ár: 3 980 Ft

C. Tóth János: Oldott kéve (A magyar kisebbségi kérdés történelmi áttekintése) könyv
könyv

Oldott kéve (A magyar kisebbségi kérdés történelmi áttekintése) - A magyar kisebbségi kérdés történelmi áttekintése

Kairosz Kiadó, 2010

Jelenkorunk minden békés természetű embere értetlenül szemléli a nemzetiségi, etnikai konfliktusokat, amelyek nemegyszer gyűlölködésbe, v...

Online ár:

3 135 Ft

Eredeti ár: 3 300 Ft

Grünwald Béla: A Felvidék könyv
könyv

A Felvidék

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2009

Grünwald Béla eredetileg 1878-ban megjelent politikai röpirata országos visszhangot keltett megjelenése idején. A Besztercebánya frissen ...

Online ár:

2 660 Ft

Eredeti ár: 2 800 Ft

Jancsó Benedek: A román nemzetiségi törekvések története és jelenlegi állapota könyv
könyv

A román nemzetiségi törekvések története és jelenlegi állapota

Históriaantik Könyvesház, 2011

E könyv írása közben kettős czél lebegett szemeina előtt. Először is meg akartam ismertetni a magyar olvasó közönséggel, hogy az átlagos ...

Online ár:

7 505 Ft

Eredeti ár: 7 900 Ft

Kohn Sámuel: A zsidók története Magyarországon I. könyv
könyv

A zsidók története Magyarországon I. - A legrégibb időktől a mohácsi vészig

Históriaantik Könyvesház, 2013

Írta Kohn Sámuel. Budapest : Athenaeum, 1884. - Hasonmás kiadás

Online ár:

6 175 Ft

Eredeti ár: 6 500 Ft

Ortvay Tivadar: Magyarország régi vízrajza a XIII-ik század végéig I-II. könyv
könyv

Magyarország régi vízrajza a XIII-ik század végéig I-II.

Históriaantik Könyvesház, 2010

Ortvay Tivadarmonumentális munkája az Árpád-kori Magyarország vízföldrajzát dolgozta fel. Közli az összes "álló- és folyóvizet, forrás- é...

Online ár:

9 405 Ft

Eredeti ár: 9 900 Ft

Pócs Éva: Vannak csodák, csak észre kell venni könyv
könyv

Vannak csodák, csak észre kell venni - Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben 1.

L'Harmattan Kiadó, 2008

Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben 1. A tanulmánykötet Gyimesben, a romániai Hargita és Bákó megyék három településén (ez...

Online ár:

3 325 Ft

Eredeti ár: 3 500 Ft

Dr. Bíró József: A Bonczhidai Bánffy-kastély könyv
könyv

A Bonczhidai Bánffy-kastély

Nemzeti Örökség Kiadó, 2013

A XIV. században a Bánffyak birtokába került falu legnevezetesebb látnivalója, a ma romjaiban álló, de még így is impozáns egykori Bánffy...

Online ár:

1 805 Ft

Eredeti ár: 1 900 Ft

Nógrády Árpád: Kanizsai László számadáskönyve könyv
könyv

Kanizsai László számadáskönyve

Historia, 2011

Az Osl nemzetségből származó Kanizsai család gazdag középkori irathagyatékának egyik legszebb darabja az a közel sem teljes, a középkori ...

Online ár:

2 375 Ft

Eredeti ár: 2 500 Ft

Tibori Szabó Zoltán: Árnyékos oldal könyv
könyv

Árnyékos oldal - Zsidó identitástudat Erdélyben a holokauszt után

KOINÓNIA, 2007

A második világháború utáni erdélyi zsidó sajtó munkatársai és a velük azonos nézeteket valló olvasók olyan idealisztikus kommunizmusban ...

Online ár:

2 720 Ft

Eredeti ár: 3 200 Ft

Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai könyv
könyv

Magyarország vármegyéi és városai - Bihar vármegye és Nagyvárad

Históriaantik Könyvesház, 2013

A Magyar Korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazda...

Online ár:

12 825 Ft

Eredeti ár: 13 500 Ft

Rüsz-Fogarasi Enikő: Egy elfeledett intézmény könyv
könyv

Egy elfeledett intézmény - A kolozsvári Szentlélek-ispotály kora újkori története

L'Harmattan Kiadó, 2012

Mit tud tenni egy kora újkori város a fogyatékosokkal, a "kóborgó szegényekkel", a rászorulókkal? Hogyan gondoskodik a falai közé húzódó ...

Online ár:

1 995 Ft

Eredeti ár: 2 100 Ft

Benkő Károly: Marosszék ismertetése könyv
könyv

Marosszék ismertetése

Históriaantik Könyvesház, 2012

Benkő Károly eredetileg 1868-69-ben megjelent Marosszék történetét feldolgozó kiadványa, hasonmás kiadása.

Online ár:

6 175 Ft

Eredeti ár: 6 500 Ft

Demkó Kálmán: Felső-Magyarországi városok életéről a XV-XVII. században könyv
könyv

Felső-Magyarországi városok életéről a XV-XVII. században

Históriaantik Könyvesház, 2012

Az eredetileg 1890-ben kiadott könyv átfogó képet fest a felvidéki városok és az azokban élő polgárok életéről, hétköz- és ünnepnapjairól...

Online ár:

6 175 Ft

Eredeti ár: 6 500 Ft

Szilágyi István: Máramaros vármegye egyetemes leírása könyv
könyv

Máramaros vármegye egyetemes leírása - A magyar orvosok és természetvizsgálók 1876-ban Szigeten tartott XIX-dik nagygyűlésének alkalmából

Históriaantik Könyvesház, 2012

Az 1876-ban a magyar orvosok és természetvizsgálók XIX-dik nagygyűlésének alkalmából jelent meg Máramaros megye történeti monográfiája. H...

Online ár:

6 175 Ft

Eredeti ár: 6 500 Ft

Márki Sándor: Sarkad története könyv
könyv

Sarkad története

Históriaantik Könyvesház, 2011

Az eredetileg 1877-ben megjelent mű, hasonmás kiadása. A neves történész, Márki Sándor tollából ez az egyetlen helytörténeti mű, a ma Bék...

Online ár:

6 500 Ft

Haan Lajos: Békés vármegye hajdana I. Történelmi rész könyv
könyv

Békés vármegye hajdana I. Történelmi rész

Históriaantik Könyvesház, 2011

"Midőn Békés vármegye hajdanának megirásához fogtam, két czél lebegett szemem előtt: egyik, hogy némileg leróvjam a hála adóját, melyel e...

Online ár:

6 175 Ft

Eredeti ár: 6 500 Ft

Kele József: A Jász-kunság megváltása könyv
könyv

A Jász-kunság megváltása

Históriaantik Könyvesház, 2012

A kötet a Jászkunság és annak lakóinak történetét dolgozza fel, kezdve a Jászkunság elzálogosításával, a megváltásán át, a jászkun privi...

Online ár:

6 175 Ft

Eredeti ár: 6 500 Ft

Pesty Frigyes: Az eltűnt régi vármegyék I-II. könyv
könyv

Az eltűnt régi vármegyék I-II.

Históriaantik Könyvesház, 2010

Pesty Frigyes A magyarországi várispánságok története című munkájához hasonlóan e két kötetes munka is a középkori magyar királyáság várm...

Online ár:

9 900 Ft

Fényes Elek: Magyarország leírása I-II. könyv
könyv

Magyarország leírása I-II.

Históriaantik Könyvesház, 2011

Már több izben felszólítottak barátaira és jóakaróira: adnám ki eddig megjelent geographiai és statisticai dolgozataimat egy summás kivon...

Online ár:

9 405 Ft

Eredeti ár: 9 900 Ft

Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai - Szabolcs vármegye könyv
könyv

Magyarország vármegyéi és városai - Szabolcs vármegye

Históriaantik Könyvesház, 2012

A Magyar Korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazda...

Online ár:

9 405 Ft

Eredeti ár: 9 900 Ft

Zoltai Lajos: Települések. Egyházas és egyházatlan falvak könyv

Online ár:

6 175 Ft

Eredeti ár: 6 500 Ft

Wosinsky Mór: Tolnavármegye az őskortól a honfoglalásig I. könyv
könyv

Tolnavármegye az őskortól a honfoglalásig I.

Históriaantik Könyvesház, 2010

Wosinszky Tolna megye régészeti emlékekre támaszkodva állította össze a vármegye történetét az ember első megtelepülésétől a magyar honfo...

Online ár:

6 500 Ft

Szlucska János: "Pünkösdi királyság" könyv
könyv

"Pünkösdi királyság" - Az észak-erdély oktatásügy története 1940-1944

Gondolat Kiadói Kör, 2009

A könyv a teljesség igényével, valamennyi elérhető forrás és dokumentum felhasználásával az észak-erdélyi oktatásügy történetét mutatja b...

Online ár:

4 200 Ft

Mályusz Elemér: Turóc megye kialakulása könyv
könyv

Turóc megye kialakulása

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2015

A magyar középkor egyik legnagyobb tudósának iskolateremtő munkája. Amíg Árpád-kori társadalomtörténetünk vitás kérdéseinek tisztázásá...

Online ár:

3 040 Ft

Eredeti ár: 3 200 Ft

Hunfalvy János: Gömör és Kishont törvényesen egyesült vármegyék leírása könyv
könyv

Gömör és Kishont törvényesen egyesült vármegyék leírása

Históriaantik Könyvesház, 2012

Természetföldrajzi, etnográfiai, gazdaságföldrajzi bemutatása a két vármegyének.

Online ár:

6 175 Ft

Eredeti ár: 6 500 Ft

Sarkadi Nagy Mihály: Szatmár-Németi szabad királyi város egyházi és polgári történetei könyv
könyv

Szatmár-Németi szabad királyi város egyházi és polgári történetei

Históriaantik Könyvesház, 2012

Városunk b. c. polgármestere saikadi Nagy Mihály két kötet irományban hóna fiai elé kívánta teljesíteni Szatmár-Németi polgári és egyházi...

Online ár:

6 500 Ft

Galgóczy Károly: Pest, Pilis és Solt törvényesen egyesült megye monographiája III. könyv
könyv

Pest, Pilis és Solt törvényesen egyesült megye monographiája III. - A megye részletes leírása

Históriaantik Könyvesház, 2012

Történelmi föld és természetrajzi, közhatósági, társadalmi nemzetgazdasági régi és újkori leírása három kötetben.

Online ár:

6 175 Ft

Eredeti ár: 6 500 Ft

Czeizel Gábor: Nyitra múltja és a nyitravármegyei monografia könyv
könyv

Nyitra múltja és a nyitravármegyei monografia

Históriaantik Könyvesház, 2012

Czeizel Gábor választott megyés püspök egyházi tevékenysége mellett helytörténeti kutatásokat is végzett. A jelen kötetben szűkebb környe...

Online ár:

6 175 Ft

Eredeti ár: 6 500 Ft

Balogh János: Egervár története könyv
könyv

Egervár története

Históriaantik Könyvesház, 2011

Az 1881-ben megjelent eredeti, hasonmás kiadása. A Heves megyei Eger vára története.

Online ár:

6 500 Ft

Pesty Frigyes: Magyarország helynevei történeti, földrajzi és nyelvészeti tekintetben - I. kötet könyv
könyv

Magyarország helynevei történeti, földrajzi és nyelvészeti tekintetben - I. kötet - I. kötet

Históriaantik Könyvesház, 2010

"Akadémia 9 évvel előzte meg a berlinit, mert az utóbbi csak .1846. évi július havában hirdetett ki pályázatot a helynevek tárgyában. Az ...

Online ár:

7 505 Ft

Eredeti ár: 7 900 Ft

Bariska István: Kőszeg könyv
könyv

Kőszeg - Magyar Várostörténeti Atlasz 6.

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2019

Kőszeg város történeti atlasza a Magyar Várostörténeti Atlasz sorozat 6. darabja, amely a Nemzetközi Várostörténeti Bizottság kutatási pr...

Online ár:

5 700 Ft

Eredeti ár: 6 000 Ft

Zalka János: Az erdélyi szászok könyv
könyv

Az erdélyi szászok

Históriaantik Könyvesház, 2011

Zalka János győri megyéspüspök dolgozata az erdélyi szászok történetét dolgozza fel betelepülésüktől a középkor végéig.

Online ár:

6 175 Ft

Eredeti ár: 6 500 Ft

Sarkadi Márton: "s folytatva magát a régi művet" könyv
könyv

"s folytatva magát a régi művet" - Tanulmányok a gyulafehérvári székesegyház és püspöki palota történetéről

Teleki László Alapítvány, 2010

Tanulmányok a gyulafehérvári székesegyház és püspöki palota történetéről

Online ár:

5 320 Ft

Eredeti ár: 5 600 Ft

Csánki Dezső; Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai - Hont vármegye és Selmeczbánya sz. kir. város könyv
könyv

Magyarország vármegyéi és városai - Hont vármegye és Selmeczbánya sz. kir. város - Hont vármegye és Selmeczbánya sz. kir. város

Históriaantik Könyvesház, 2012

A Magyar Korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazda...

Online ár:

11 875 Ft

Eredeti ár: 12 500 Ft

Simon Mariann: Újrakezdések - Restarts könyv
könyv

Újrakezdések - Restarts - Magyar építészet 1956-1969 és 1990-2010 között - Kritikai írások - Hungarian architecture 1956-1969 and 1990-2010 - Essays

TERC Kft., 2016

A korai Kádár-kor a rendszerkorrekció időszaka volt, amely az építészek számára több levegőt és új lehetőségeket ígért. A politikai stabi...

Online ár:

3 705 Ft

Eredeti ár: 3 900 Ft

Szirmay Antal: Szathmár vármegye fekvése, történetei, és polgári esmérete I-II. könyv
könyv

Szathmár vármegye fekvése, történetei, és polgári esmérete I-II.

Históriaantik Könyvesház, 2011

Szatmár vármegye első monográfiája két kötetben 1809-1810-ben jelent meg. Szirmay Antal monográfiája a megye történetét, társadalmi, föld...

Online ár:

9 405 Ft

Eredeti ár: 9 900 Ft

Sárosi Edit, Szilágyi Magdolna, Szilágyi Zsolt: Kecskemét könyv
könyv

Kecskemét - Magyar Várostörténeti Atlasz 7.

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2019

Kecskemét város történeti atlasza a Magyar Várostörténeti Atlasz-sorozat újabb darabja, amely a Nemzetközi Várostörténeti Bizottság „Euró...

Online ár:

4 750 Ft

Eredeti ár: 5 000 Ft

Fridrik Tamás: Bács-Bodrogh vármegye földrajzi, történelmi és statistikai népszerű leírása könyv
könyv

Bács-Bodrogh vármegye földrajzi, történelmi és statistikai népszerű leírása

Históriaantik Könyvesház, 2011

Fridrik Tamás 1878-ban megjelent könyve adatokban gazdag feldolgozása a korabeli Bács-Bodrogh megye történetének.

Online ár:

7 505 Ft

Eredeti ár: 7 900 Ft

Nedeczky Gáspár: Dömös története és ujabb leírása könyv
könyv

Dömös története és ujabb leírása

Históriaantik Könyvesház, 2012

Az Esztergom megyei Dömös falu és a dömösi apátság története.

Online ár:

6 175 Ft

Eredeti ár: 6 500 Ft

Buzás Pál (szerk.): Kalotaszeg könyv
könyv

Kalotaszeg - Antológia (1990-1996)

Művelődés Kiadó, 2010

A kötet a Kalotaszeg kulturális közéleti folyóirat hat évéből (1990-1996) ad válogatást. Rendkívül gazdag írások foglalkoznak Kalotaszeg ...

Online ár:

4 005 Ft

Eredeti ár: 4 450 Ft

Cserey Zoltán: Önkormányzatiság és katonai hatalom Háromszéken a 18-19. században könyv
könyv

Önkormányzatiság és katonai hatalom Háromszéken a 18-19. században

Charta Kiadó, 2009

Cserey Zoltán egy témakört több oldalról megközelítő tanulmánykötete rendhagyó, hiszen nem egy egyszerű köztörténet, nem is helytörténet,...

Online ár:

4 655 Ft

Eredeti ár: 4 900 Ft

Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai - Fiume és a magyar-horvát tengerpart könyv
könyv

Magyarország vármegyéi és városai - Fiume és a magyar-horvát tengerpart

Históriaantik Könyvesház, 2012

A Magyar Korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazda...

Online ár:

9 405 Ft

Eredeti ár: 9 900 Ft

Borovszky Samu: Csanád vármegye története 1715-ig. II. könyv
könyv

Csanád vármegye története 1715-ig. II.

Históriaantik Könyvesház, 2012

A vármegye részletes története térkép-melléklettel. Hasonmás kiadás.

Online ár:

9 405 Ft

Eredeti ár: 9 900 Ft

Kiss Kálmán: A Szatmári Református Egyházmegye története könyv
könyv

A Szatmári Református Egyházmegye története

Históriaantik Könyvesház, 2012

A történeti szatmári református közösség múltját 1878-ban vetette papírra Kiss Kálmán. Az ezer oldalas monográfiájában részletgazdag forr...

Online ár:

9 405 Ft

Eredeti ár: 9 900 Ft

Szűcs István: Szabad királyi Debreczen város történelme III. könyv
könyv

Szabad királyi Debreczen város történelme III.

Históriaantik Könyvesház, 2011

Digitalizált reprint kiadás. E három kötetes mű, négy korszakra oszlik; a négy korszakot vezérgondolatok és Debreczen várost tárgyazó ...

Online ár:

7 900 Ft

Iszlai Sándor: Erdélyi emlékírók Erdélyről és a fejedelemségről könyv
könyv

Erdélyi emlékírók Erdélyről és a fejedelemségről

Kreatív Kiadó, 2010

A fejedelemség kora Erdély történetének legizgalmasabb, nagyságban és szétforgácsoltságban is végletek közt vergődő korszaka. Erről a kor...

Online ár:

1 606 Ft

Eredeti ár: 1 690 Ft

Papp Szilárd: A Gyulafehérvári Székesegyház főszentélye könyv
könyv

A Gyulafehérvári Székesegyház főszentélye

Teleki László Alapítvány, 2012

Nyolc gazdag tanulmány átfogóan mutatja be a székesegyház történeti és régészeti kutatásait, felfedezéseit. A kiegészítő táblák segítik a...

Online ár:

5 320 Ft

Eredeti ár: 5 600 Ft

Egry Gábor: Nemzeti védgát vagy szolid haszonszerzés? könyv
könyv

Nemzeti védgát vagy szolid haszonszerzés? - Az erdélyi szászok pénzintézeti rendszere és szerepe a nemzeti mozgalomban (1835-1914)

Pro-Print Könyvkiadó, 2009

Az erdélyi szászok pénzintézeti rendszere és szerepe a nemzeti mozgalomban (1835-1914)

Online ár:

3 240 Ft

Eredeti ár: 3 600 Ft

Kovács András Ferenc, Láng Zsolt, Salat Levente,: Kié Erdély? Wem gehört Siebenbürgen? könyv
könyv

Kié Erdély? Wem gehört Siebenbürgen?

Koinónia Kiadó, 2006

Magyar -Német nyelvű könyv Kovács András Ferenc, Láng Zsolt, Salat Levente, Selyem Zsuzsa és Visky András szövegei a játékosság, a vég...

Online ár:

1 663 Ft

Eredeti ár: 1 750 Ft

Szűcs István: Szabad királyi Debreczen város történelme II. könyv
könyv

Szabad királyi Debreczen város történelme II.

Históriaantik Könyvesház, 2011

Digitalizált reprint kiadás. I. Rákóczy György fejedelem halálától Debreczennek szab. királyi városi rangra lett emeltetéséig (1693) E...

Online ár:

6 500 Ft

Rupp Jakab: Magyarország helyrajzi története I., fő tekintettel az egyházi intézetekre könyv
könyv

Magyarország helyrajzi története I., fő tekintettel az egyházi intézetekre - vagyis nevezetesebb városok, helységek, s azokban létezett egyházi intézetek, püspökmegyék szerint rendezve

Históriaantik Könyvesház, 2012

I/1. Az esztergomi, székesfejérvári és veszprémi egyházmegyék. I/2. A pécsi, győri, szombathelyi, nyitrai, beszterczebányai és váczi egyh...

Online ár:

6 500 Ft

Kubinyi Miklós: Árva vára - Történelmi tanulmány könyv
könyv

Árva vára - Történelmi tanulmány

Históriaantik Könyvesház, 2011

A történeti Magyarország Árva vármegyéjének egykori székhelye Árva vára volt. Kubinyi Miklós monográfiája a vár mozgalmas történetét dolg...

Online ár:

6 175 Ft

Eredeti ár: 6 500 Ft

Borovszky Samu: Csanád vármegye története 1715-ig. I. könyv
könyv

Csanád vármegye története 1715-ig. I.

Históriaantik Könyvesház, 2012

1. kötet: A vármegye általános története. Hasonmás kiadás.

Online ár:

9 405 Ft

Eredeti ár: 9 900 Ft

Mocsáry Antal: Nemes Nógrád Vármegyének Históriai, Geographiai és Statistikai Esmertetése III. könyv
könyv

Nemes Nógrád Vármegyének Históriai, Geographiai és Statistikai Esmertetése III.

Históriaantik Könyvesház, 2012

A vármegye első leírása. Mocsáry a megye szolgabírája volt, ismeretek versei is írt. A rézmetszetű táblák Lehnhardt Sámuel munkái, köztük...

Online ár:

6 175 Ft

Eredeti ár: 6 500 Ft

Mészáros Károly: Ungvár története, a legrégibb időktől máig könyv
könyv

Ungvár története, a legrégibb időktől máig

Históriaantik Könyvesház, 2012

Ungvár eredetileg 1861-ben megjelent kismonográfiájának hasonmás kiadása.

Online ár:

6 175 Ft

Eredeti ár: 6 500 Ft

Gyulai Rudolf: Komárom vármegye és város történetéhez könyv
könyv

Komárom vármegye és város történetéhez

Históriaantik Könyvesház, 2012

Az eredetileg 1890-ben megjelent, Komárom megye és Komárom város történetét feldolgozó mű hasonmás kiadása.

Online ár:

6 175 Ft

Eredeti ár: 6 500 Ft

Árinfó

Akciós ár: a vásárláskor fizetendő akciós ár

Online ár: az internetes rendelésekre érvényes nem akciós ár

Eredeti ár: kedvezmény nélküli könyvesbolti ár

Bevezető ár: az első megjelenéshez kapcsolódó kedvezményes ár

Korábbi ár: az akciót megelőző 30 nap legalacsonyabb akciós ára

További információk

Árinfó

Akciós ár: a vásárláskor fizetendő akciós ár

Online ár: az internetes rendelésekre érvényes nem akciós ár

Eredeti ár: kedvezmény nélküli könyvesbolti ár

Bevezető ár: az első megjelenéshez kapcsolódó kedvezményes ár

Korábbi ár: az akciót megelőző 30 nap legalacsonyabb akciós ára