Álmos Attila; Győri Sándor; Várkonyiné Kóczy Annamária; Horváth Gergely: Genetikus algoritmusok
könyv Genetikus algoritmusok

Typotex Kiadó, 2013

A mes­ter­sé­ges in­tel­li­gen­cia ki­ala­ku­lá­sá­nak kez­de­ti kor­sza­ká­ban a ter­mé­sze­tes evo­lú­ció mo­del­le­zé­sé­re irá­nyu­ló...

Előjegyezhető