Fraknói Vilmos művei

Fraknói Vilmos: Hunyadi Mátyás király 1440-1490 könyv
könyv

Hunyadi Mátyás király 1440-1490

Históriaantik Könyvesház, 2010

Az 1890. évi kiadás reprintje. A leghíresebb magyar király, az "igazságos" Hunyadi Mátyás (1440-1490) életét dolgozza fel Fraknói Vilmos ...

Online ár:

5 320 Ft

Eredeti ár: 5 600 Ft

Fraknói Vilmos: Erdődi Bakócz Tamás élete könyv
könyv

Erdődi Bakócz Tamás élete

Históriaantik Könyvesház, 2010

Bakócz Tamás (1442-1521) a magyar történelem kevésbé ismert személyiségei közé tartozik. Pedig nem csak az esztergomi bazilika ún. Bakózc...

Online ár:

6 175 Ft

Eredeti ár: 6 500 Ft

Fraknói Vilmos: Szilágyi Mihály, Mátyás király nagybátyja könyv
könyv

Szilágyi Mihály, Mátyás király nagybátyja

Históriaantik Könyvesház, 2010

"Viszontagságokban gazdag, ellenmondásokban termékeny, befejezésében tragikus élet történetét fogom előadni. Érdekességét és jelentőségét...

Online ár:

5 320 Ft

Eredeti ár: 5 600 Ft

Fraknói Vilmos: Magyarország a mohácsi vész előtt a pápai követek jelentései alapján könyv
könyv

Magyarország a mohácsi vész előtt a pápai követek jelentései alapján

Históriaantik Könyvesház, 2010

Az 1884. évi kiadás reprintje. Pápai követek, első szent királyunk uralkodásától kezdve, sűrűn fordultak meg hazánkban ; mindig nagy befo...

Online ár:

5 320 Ft

Eredeti ár: 5 600 Ft

Fraknói Vilmos: Vitéz János esztergomi  érsek élete könyv
könyv

Vitéz János esztergomi érsek élete

Históriaantik Könyvesház, 2010

Zrednai Vitéz János (Zredna, Kőrös megye, ma Horvátország, 1408 körül – Esztergom, 1472. augusztus 9.) bíboros, esztergomi érsek. Ifjúság...

Online ár:

6 175 Ft

Eredeti ár: 6 500 Ft

Fraknói Vilmos: II. Lajos és udvara - Történeti rajz könyv
könyv

II. Lajos és udvara - Történeti rajz

Históriaantik Könyvesház, 2012

Fraknói Vilmos eredetileg is széleskörű ismeretterjesztőnek szánt rövid dolgozata közérthető formában fogalmazza meg II. Lajos uralkodásá...

Online ár:

5 320 Ft

Eredeti ár: 5 600 Ft

Fraknói Vilmos: Werbőczi István életrajza könyv
könyv

Werbőczi István életrajza

Históriaantik Könyvesház, 2010

Az a férfiú, kinek életpályáját szándékozom megvilágosítani, hazai történetünk azon csekély számú kiváló alakjai közé tartozik, kik a hat...

Online ár:

5 320 Ft

Eredeti ár: 5 600 Ft

Fraknói Vilmos: Pázmány Péter 1570-1637 könyv
könyv

Pázmány Péter 1570-1637

Históriaantik Könyvesház, 2010

Az első fejezet Pázmány fiatalkorával, tanulmányaival és a jezsuita rendbe való belépésével foglalkozik, ezt követően pedig olvashatunk g...

Online ár:

5 320 Ft

Eredeti ár: 5 600 Ft

Fraknói Vilmos: A magyar nemzet története I. könyv
könyv

A magyar nemzet története I.

Históriaantik Könyvesház, 2012

A legrégibb időktől az Árpádház kihaltáig / irta Frankl Vilmos ; kiadja a Szent-István-Társulat. - Pest : kiadja a Szent-István-Társulat,...

Online ár:

5 600 Ft

Fraknói Vilmos: Tomori Pál élete és levelei könyv
könyv

Tomori Pál élete és levelei

Históriaantik Könyvesház, 2012

Különlenyomat a Századok 1881-es évfolyamából. Tomori Pál kalocsai érsek, az 1526. augusztus 29-i mohácsi csata egyik fővezéreként esett...

Online ár:

5 320 Ft

Eredeti ár: 5 600 Ft

Fraknói Vilmos: Pázmány Péter könyv
könyv

Pázmány Péter

MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVK. KFT, 2014

 

Előjegyezhető

Fraknói Vilmos: A magyar nemzet története II. könyv
könyv

A magyar nemzet története II.

Históriaantik Könyvesház, 2012

Második korszak, 1301-1526 / irta Frankl Vilmos ; kiadja a Szent-István-Társulat. - Budapest : kiadja a Szent-István-Társulat, 1873. (Ház...

Online ár:

6 500 Ft

Fraknói Vilmos: A magyar nemzet története III. könyv
könyv

A magyar nemzet története III.

Históriaantik Könyvesház, 2012

Harmadik korszak, 1526-1825 / irta Frankl Vilmos ; kiadja a Szent-István-Társulat. - Budapest : kiadja a Szent-István-Társulat, 1873. (Há...

Online ár:

5 600 Ft

Fraknói Vilmos: Gróf Széchényi Ferencz 1754-1820 könyv
könyv

Gróf Széchényi Ferencz 1754-1820

Históriaantik Könyvesház, 2013

Széchényi István apja, a Nemzeti Múzeum és az Országos Könyvtár javaslója és megalapítója. Fraknói munkája eredetileg a Magyar Történeti ...

Online ár:

5 600 Ft

Fraknói Vilmos: A magyar királyválasztások története könyv
könyv

A magyar királyválasztások története

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2005

FRAKNÓI VILMOS (eredetileg: Frank) Született 1843. február 27-én Ürményben, meghalt 1924. november 20-án Budapesten. Történész. Pesti teo...

Online ár:

3 705 Ft

Eredeti ár: 3 900 Ft

Fraknói Vilmos: A nádori és országbírói hivatal eredete és hatáskörének történeti kifejlődése könyv
könyv

A nádori és országbírói hivatal eredete és hatáskörének történeti kifejlődése

Históriaantik Könyvesház, 2010

A felvidéki zsidó családból származó címzetes arbei püspök az egyházi vonatkozású hazai történetírás máig legkimagaslóbb alakja. Fraknói ...

Online ár:

5 600 Ft

Fraknói Vilmos: A magyar királyi kegyúri jog Szent Istvántól Mária Teréziáig könyv
könyv

A magyar királyi kegyúri jog Szent Istvántól Mária Teréziáig

Históriaantik Könyvesház, 2010

Annak a szoros frigynek, mely Magyarországban a katholika egyház és a királyság között, egy időben történt megalapításukkor, létrejött, k...

Online ár:

9 275 Ft

Fraknói Vilmos: A hazai és külföldi iskolázás a XVI. században könyv
könyv

A hazai és külföldi iskolázás a XVI. században

Históriaantik Könyvesház, 2012

Fraknói munkájában áttekinti a 15. század oktatási és iskolai állapotait, a plébániák tanítóitól, a kor magyar és külföldi egyetemein át....

Online ár:

6 983 Ft

Eredeti ár: 7 350 Ft

Fraknói Vilmos: Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a Római Szent-Székkel II. könyv
könyv

Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a Római Szent-Székkel II.

Históriaantik Könyvesház, 2010

Fraknói Vilmos munkája a későközépkori Magyarország politikai és egyházi kapcsoltainak bemutatása, a pápai legátusok, követetek a magyar ...

 

Előjegyezhető

Fraknói Vilmos: Egy pápai követ Mátyás udvaránál, 1488-1490 könyv
könyv

Egy pápai követ Mátyás udvaránál, 1488-1490

Históriaantik Könyvesház, 2012

írta Fraknói Vilmos. Budapest : Franklin-Társulat, 1901. Hasonmás kiadás Históriaantik Könyvesház Kiadó.

Online ár:

5 525 Ft

Eredeti ár: 6 500 Ft

Fraknói Vilmos: A szekszárdi apátság története könyv
könyv

A szekszárdi apátság története

Históriaantik Könyvesház, 2011

Fraknói Vilmos szekszárdi címzetes apáttá történő kinevezése alkalmából írta meg az apátság történetét bemutató művét.

Online ár:

5 600 Ft

Fraknói Vilmos: Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a római szent-székkel I. könyv
könyv

Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a római szent-székkel I.

Históriaantik Könyvesház, 2011

Fraknói Vilmos gyűjteményes forráskiadványa az Árpádkortól egészen Zsigmond uralkodása alatt történt konstanczi zsinatig veszi sorra a le...

 

Előjegyezhető

Fraknói Vilmos: Karai László Budai prépost a könyvnyomtatás meghonosítója Magyarországban könyv
könyv

Karai László Budai prépost a könyvnyomtatás meghonosítója Magyarországban

Históriaantik Könyvesház, 2017

Fraknói Vilmos. Karai László budai prépost, a könyvnyomtatás meghonositója Magyarországon. Ld.: Értekezések a történeti tud. köréből. XVI...

Online ár:

5 600 Ft

Fraknói Vilmos: A magyar országgyűlések története I. Ferdinánd király alatt (1526-1563) IV. könyv
könyv

A magyar országgyűlések története I. Ferdinánd király alatt (1526-1563) IV.

Históriaantik Könyvesház, 2012

Az 1557-1565 közötti országgyűlések története.

Online ár:

5 600 Ft

Fraknói Vilmos: Oklevéltár a magyar királyi kegyúri jog történetéhez könyv
könyv

Oklevéltár a magyar királyi kegyúri jog történetéhez

Históriaantik Könyvesház, 2010

Fraknói A magyar királyi kegyúri jog ... című alapmű kiegészítő kötete, mely tartalmazza a legfontosabb források teljes szövegű kiadását.

Online ár:

5 600 Ft

Fraknói Vilmos: Váradi Péter kalocsai érsek élete, 1483-1511 könyv
könyv

Váradi Péter kalocsai érsek élete, 1483-1511

Históriaantik Könyvesház, 2012

Fraknói Vilmos. -Budapest : Athenaeum Ny., 1884. Hasonmás kiadás. Váradi Péter humanista érsek elsősorban levelezése miatt vált ismertté....

Online ár:

5 600 Ft

Rómer; Fraknói Vilmos; Ipolyi Arnold: Egyház, műveltség, történetírás könyv
könyv

Egyház, műveltség, történetírás

Fapadoskönyv Kiadó, 2012

Rómer Flóris, Ipolyai Arnold és Fraknói Vilmos A XIX. század második felének kiváló historikusai közé tartoztak, munkásságuk jelentős hat...

Online ár:

2 352 Ft

Eredeti ár: 2 766 Ft

Fraknói Vilmos: A magyar országgyűlések története I. Ferdinánd király alatt (1526-1563) III könyv
könyv

A magyar országgyűlések története I. Ferdinánd király alatt (1526-1563) III

Históriaantik Könyvesház, 2012

Az 1546-1556 közötti országgyűlések története.

Online ár:

5 600 Ft

Fraknói Vilmos: A magyar országgyűlések története I. Ferdinánd király alatt (1526-1563) I. könyv
könyv

A magyar országgyűlések története I. Ferdinánd király alatt (1526-1563) I.

Históriaantik Könyvesház, 2012

Az 1526-1536 közötti országgyűlések története.

Online ár:

5 600 Ft

Fraknói Vilmos: A magyar országgyűlések története I. Ferdinánd király alatt (1526-1563) II. könyv
könyv

A magyar országgyűlések története I. Ferdinánd király alatt (1526-1563) II.

Históriaantik Könyvesház, 2012

Az 1537-1545 közötti országgyűlések története.

Online ár:

5 600 Ft

Fraknói Vilmos: II. Rákóczy Ferenc vallásos élete és munkái antikvár
antikvár

II. Rákóczy Ferenc vallásos élete és munkái

Szófia Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Barnaföldi Gábor Archívum

Online ár:

1 800 Ft

Fraknói Vilmos: XI. Ince pápa és Magyarország fölszabadítása a török uralom alól + ... könyv
könyv

XI. Ince pápa és Magyarország fölszabadítása a török uralom alól + ...

Fekete Lajos: Magyarság, törökség - két világnézet bajvívói (with English Summary)

 

Előjegyezhető

Fraknói Vilmos: Martinovics élete könyv

 

Előjegyezhető

Fraknói Vilmos: A magyar királyválasztás könyv
könyv

A magyar királyválasztás

Nyílt levél a Magyar Nemzetgyűlés tagjaihoz

 

Előjegyezhető

Árinfó

Akciós ár: a vásárláskor fizetendő akciós ár

Online ár: az internetes rendelésekre érvényes nem akciós ár

Eredeti ár: kedvezmény nélküli könyvesbolti ár

Bevezető ár: az első megjelenéshez kapcsolódó kedvezményes ár

Korábbi ár: az akciót megelőző 30 nap legalacsonyabb akciós ára

További információk

Árinfó

Akciós ár: a vásárláskor fizetendő akciós ár

Online ár: az internetes rendelésekre érvényes nem akciós ár

Eredeti ár: kedvezmény nélküli könyvesbolti ár

Bevezető ár: az első megjelenéshez kapcsolódó kedvezményes ár

Korábbi ár: az akciót megelőző 30 nap legalacsonyabb akciós ára