Hamvas Béla: Eksztázis
könyv Eksztázis

Medio Kiadó, 1996

Li mértéket, szabályt, erkölcsöt, törvényt, udvariasságot, szociális charme-ot (politesse, gentleness) jelent. Ha fizikailag értelmezik é...

15%
390 Ft 331 Ft
Umberto Eco (szerk.): A Szépség története
könyv A Szépség története

Európa Könyvkiadó, 2010

Noha minden idők remekműveinek százai illusztrálják, mégsem művészettörténeti könyv ez. A képek, akárcsak a Püthagorasz szövegeitől a leg...

Előjegyezhető
Umberto Eco (szerk.): A rútság története
könyv A rútság története

Európa Könyvkiadó, 2007

A Szépség történetét folytatja ez a könyv. Szépség és rútság nyilvánvalóan egymást feltételező fogalmak. A rútságot többnyire a szépség e...

Előjegyezhető
Fredric Jameson: A posztmodern, avagy a késői kapitalizmus kulturális logikája
könyv A posztmodern, avagy a késői kapitalizmus kulturális logikája

Noran Libro Kiadó, 2010

A legbiztonságosabban úgy ragadhatjuk meg a posztmodern fogalmát, ha megkísérlünk történelmileg gondolni a jelenre egy olyan korban, amel...

Előjegyezhető
Paul Ricoeur: Az élő metafora
könyv Az élő metafora

Osiris Kiadó, 2006

A nemrégiben elhunyt filozófus munkája az egyik legteljesebb a metaforáról megjelent írások között. A nyolc benne olvasható tanulmány egy...

Előjegyezhető
Susan Sontag: A fényképezésről
könyv A fényképezésről

Európa Könyvkiadó, 2007

Susan Sontag (1933-2004) prózaíró, esszéista, filozófus, kritikus, esztéta és közéleti személyiség, a 20. század egyik legnagyobb hatású ...

Előjegyezhető
Borbély Gábor: Civakodó angyalok - Bevezetés a középkori filozófiába
könyv Civakodó angyalok - Bevezetés a középkori filozófiába

Akadémiai Kiadó, 2008

"A kötet ("bevezetés") megírása során nem törekedtem arra, hogy átfogóan mutassam be a középkor filozófiáját. A szöveg továbbá nem követi...

Előjegyezhető
Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Előadások a művészet filozófiájáról
könyv Előadások a művészet filozófiájáról

Atlantisz Könyvkiadó, 2004

"Mindazt, ami a prózai tudat számára csupán végesként létezik, a művészetnek mindenütt áttetszővé kell tennie, úgy, hogy minden ponton a ...

10%
2 895 Ft 2 605 Ft
Friedrich Schiller: Művészet- és történelemfilozófiai írások
könyv Művészet- és történelemfilozófiai írások

Atlantisz Könyvkiadó, 2005

Naivnak kell lennie minden igazi zseninek, különben nem zseni. Egyedül naivitása teszi zsenivé, s ami intellektuálisan és esztétikailag j...

10%
3 595 Ft 3 235 Ft
Cseke Ákos: A középkor és az esztétika
könyv A középkor és az esztétika

Akadémiai Kiadó, 2011

A középkori esztétikának szentelt tanulmányok a 19. század második felétől fogva egyre nagyobb helyet foglalnak el az esztétikatörténeti ...

Előjegyezhető
Arisztotelész; Horatius; Boileau: Poétikák
könyv Poétikák

Európa Könyvkiadó, 2007

A kötet azokat a klasszikus poétikákat, ars poeticákat tartalmazza (Arisztotelész: Poétika, Horatius: Ars poetica, Boileau: Költészettan)...

Előjegyezhető
Antoine Compagnon: Az elmélet démona
könyv Az elmélet démona

PESTI KALLIGRAM KFT., 2006

A megoldások elmúlnak, a kérdések maradnak. Új kérdésekként mindig régieket vetünk föl, legföljebb az összefüggés változik. Az egyetlen h...

15%
2 400 Ft 2 040 Ft
Alexander Gottlieb Baumgarten: Esztétika
könyv Esztétika

Atlantisz Könyvkiadó, 1999

"Előfordulhat, hogy egy szép szellem értelmének és eszének használatát bűnös módon elhanyagolja..., az mégsem lehetséges, hogy egy szelle...

5%
1 595 Ft 1 515 Ft
Giorgio Agamben: A profán dicsérete
könyv A profán dicsérete

Typotex Kiadó, 2008

Giorgio Agamben mondatainak szépsége és lenyűgöző sokrétűsége különös csemege azok számára, akiknek a filozofálás, ha csemege is, de mind...

Előjegyezhető
Edmund Burke: Filozófiai vizsgálódás a fenségesről és a szépről való ideáink...
könyv Filozófiai vizsgálódás a fenségesről és a szépről való ideáink...

Magvető Könyvkiadó, 2008

Filozófiai vizsgálódás a fenségesről és a szépről való ideáink eredetét illetően. A szerző értekezésének első teljes magyar fordítását a...

Előjegyezhető
Jan Mukarovsky: Szemiológia és esztétika
könyv Szemiológia és esztétika

PESTI KALLIGRAM KFT., 2007

A Szemiológia és esztétika az első önálló magyar nyelvű válogatás Jan Mukařovský (1891–1975) irodalomelméleti és esztétikai tárgyú írásai...

2 500 Ft
Friedrich Nietzsche: Wagnerről és Schopenhauerről
könyv Wagnerről és Schopenhauerről

Holnap Kiadó, 2001

Egy fiatalkori - 1874-ben, Shopenhauerről - és egy késői - 1888-ban Wagnerről írott - tanulmányt tartalmaz ez a könyv, mintegy keretbe fo...

5%
2 100 Ft 1 995 Ft
Miklós Pál: A zen és a művészet
könyv A zen és a művészet

Lazi Kiadó, 2000

A Zen-buddhizmus a nagy távol-keleti vallás egyik sajátos, misztikus jellegű válfaja. Alapjellegzetessége, hogy lemond a vallás intézmény...

Előjegyezhető
Richard Shusterman: Szómaesztétika és az élet művészete
könyv Szómaesztétika és az élet művészete

JATEPress, 2014

Richard Shusterman (1949) analitikus filozófusból vált a neopragmatizmus képviselőjévé, de ellentétben Rorty nézeteivel, visszaállította ...

10%
1 890 Ft 1 701 Ft
Pál József; Szőnyi György Endre; Tar Ibolya: Hermetika, mágia - Ikonológia és Műértelmezés 5.
könyv Hermetika, mágia - Ikonológia és Műértelmezés 5.

JATEPress, 2005

Ha meg akarjuk magyarázni, hogy mit jelent a Mágia egy ezoterikus felfogásban, vagyis az emberiség 'különböző titkos hagyományaiban', akk...

10%
7 875 Ft 7 087 Ft
Richard Shusterman: Pragmatista esztétika
könyv Pragmatista esztétika

PESTI KALLIGRAM KFT., 2003

Ez a nagy sikerű, több nyelvre lefordított könyv a neopragmatizmus legjelentősebb és legszisztematikusabb hozzájárulása a jelenkori eszté...

Előjegyezhető
Füst Milán: Látomás és indulat a művészetben
könyv Látomás és indulat a művészetben

Fekete Sas Kiadó, 2006

A Látomás és indulat a művészetben, Füst Milán 1946-os egyetemi előadásai alapján készült művének első változata 1948-ban jelent meg. "Fü...

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Fehér M. István: József Attila esztétikai írásai és Gadamer hermeneutikája
könyv József Attila esztétikai írásai és Gadamer hermeneutikája

PESTI KALLIGRAM KFT., 2003

"... míg szemléletünk a maga valóságos lényegében ragadja meg a művészi tényt, addig a művészetről való fogalmaink zavarosak", olvasható ...

1 990 Ft
Rüdiger Safranski: Friedrich Schiller avagy a német idealizmus felfedezése
könyv Friedrich Schiller avagy a német idealizmus felfedezése

Európa Könyvkiadó, 2007

1804-ben a következő rejtvény jelent meg az egyik berlini lapban: "A: Németország költője, úgy hallottam, Berlinben van tegnap este óta. ...

Előjegyezhető
Ehhez a termékhez egyelőre nincs kép az adatbázisunkban.
könyv Idő által homályosan Filozófia és irodalom

PESTI KALLIGRAM KFT., 1998

Mészáros András tanulmánykötete annak a gondolatnak a kifejtése, mely szerint a hagyományos ontológiák a létfogalomra alapozódnak, a mode...

Előjegyezhető
Pauler Ákos: Művészetfilozófiai írások
könyv Művészetfilozófiai írások

PAULUS HUNGARUS - KAIROSZ, 2002

Pauler Ákos /1876-1933/ az objektív idealizmus filozófiai rendszerének neves magyar képviselője. Főműve az 1920-ban megjelent Bevezetés a...

2 500 Ft
Darida Veronika: Művészettapasztalatok (fenomenológiai megközelítések)
könyv Művészettapasztalatok (fenomenológiai megközelítések)

L'Harmattan Kiadó, 2010

Ez a kötet megszólító tekintetek viszonzásaként született. A kötetben szereplő (fenomenológiai és esztétikai) megközelítések célja, hogy ...

5%
1 900 Ft 1 805 Ft
Weiss János: Mi a romantika?
könyv Mi a romantika?

Jelenkor Kiadó, 2000

A német romantika filozófiájával foglalkozó kötetben többek között Hölderlin és Schelling vitájáról, a német romantika morál- és szerelem...

Előjegyezhető
Rudolf Kassner: A három birodalom
könyv A három birodalom

Medio Kiadó, 2000

"...Kassner művében töretlen. Egyetlen és egyenes folyam. Amikor először megszólalt, már kész volt. Teológiája nem történetfilozófia. Ő m...

390 Ft
Joachim Ritter: Szubjektivitás
könyv Szubjektivitás

Atlantisz Könyvkiadó, 2007

Célom az, hogy legalább néhány alapvető kérdés erejéig számvetésszerűen megvizsgáljam a filozófiai antropológiára, az ember lényegéről és...

5%
2 495 Ft 2 370 Ft
Pál József; Szőnyi György Endre; Fabiny Tibor: A reneszánsz szimbolizmus
könyv A reneszánsz szimbolizmus

JATEPress, 1998

TARTALOM IRODALOM ÉS HERMETIKUS HAGYOMÁNYOK Pál József: Csókhalál (Egy szinkretikus motívum a XV. századi Firenzében) Fabiny Ti...

5%
1 260 Ft 1 197 Ft
Fabiny Tibor: A tipológiai szimbolizmus
könyv A tipológiai szimbolizmus

JATEPress, 1998

Tartalomjegyzék: BEVEZETŐ Fabiny Tibor: Előkép és beteljesülés: a tipológiai szimbolizmus a hermeneutika tükrében FORRÁSOK Részle...

Előjegyezhető
Wolfgang Welsch: Esztétikai gondolkodás
könyv Esztétikai gondolkodás

2011

Wolfgagn Wlesch, a posztmodern egyik legjelentősebb teoretikusa 1987-ben jelentette meg Unsere postmoderne Moderne című nagy monográfiájá...

Előjegyezhető
Michel Serres: Zene
könyv Zene

Holnap Kiadó, 2014

Honnan ered a Zene? A világ zajaiból? Érzelmeinkből? Az összejövetelek lármás hangzavarából? És miképp határozzuk meg? Roppant nehéz megv...

5%
2 900 Ft 2 755 Ft
Lázár Kovács Ákos: A nyilvánosság etikai és esztétikai dimenziói
könyv A nyilvánosság etikai és esztétikai dimenziói

L'Harmattan Kiadó, 2006

Az esztétikai és az etikai tárgyalásmód együttes érvényesítésével megteremthető egy olyan normatívnak tekintett nyilvánosságmodell, amely...

5%
2 000 Ft 1 900 Ft
Tábor Ádám: Szellem és költészet
könyv Szellem és költészet

PESTI KALLIGRAM KFT., 2007

Hogyan illeszkednek a költészet törvényszerűségei a szellem dialogikus alapstruktúrájához? Milyen személyes-egzisztenciális – olykor drám...

1 800 Ft
Greguss Mihály: Az esztétika kézikönyve - Compendium aestheticae
könyv Az esztétika kézikönyve - Compendium aestheticae

Kalligram Könyvkiadó, 2000

Greguss Mihály szerteágazó, három nyelven (magyarul, latinul, németül) írt életművének legismertebb darabja a Compendium aestheticae, mel...

1 750 Ft
Agnolo Firenzuola: A női szépségről
könyv A női szépségről

Attraktor, 2010

A mű egy jellegzetes reneszánsz filozófiai dialógus, ahol tudós módon értekeznek a női szépségről: megtudjuk, hogy mely női testrésznek m...

5%
1 900 Ft 1 805 Ft
Demcsák Katalin; Kiss Attila: Ikonológia és Műértelmezés 8. - Színház-szemiográfia
könyv Ikonológia és Műértelmezés 8. - Színház-szemiográfia

JATEPress, 1999

,,A szemiotikai és ikonográfiai megfontolások találkozási pontjait szemléltető kötetünket minden bizonnyal célszerű magának a jelnek a fo...

5%
1 575 Ft 1 496 Ft
Csehy Zoltán: A szöveg hermaphrodituszi teste
könyv A szöveg hermaphrodituszi teste

Kalligram Könyvkiadó, 2002

A fiatal költő, műfordító ebben a kötetében az európai és a magyar humanizmus, valamint az antikvitás bonyolult kapcsolatrendszerét kutat...

2 100 Ft
Bartha Judit: A szerző árnyképe - Romantikus költőmítosz Kierkegaard és...
könyv A szerző árnyképe - Romantikus költőmítosz Kierkegaard és...

2008

Soren Kierkegaard filozófiájára jelentős hatást gyakoroltak a német romantikusok, különösen a Schlegel fivérek, Novalis, Solger, Tieck, J...

Előjegyezhető
Utasi Krisztina: Ész és kinyilatkoztatás között
könyv Ész és kinyilatkoztatás között

L'Harmattan Kiadó, 2009

A kötet a lessingi „lusták rendjét” követő eszmetörténeti sétára invitálja a vállalkozó kedvű olvasót. Tárgya Lessing késői korszakának e...

5%
2 000 Ft 1 900 Ft
Gálosi Adrienne: Művészet mindenek dacára
könyv Művészet mindenek dacára

Kronosz Kiadó, 2017

Amióta a szépség csak lehetősége, de egyáltalán nem feltétele a műalkotásnak, mióta az esztétikai funkciókat nagyon sikeresen veszik át a...

2 250 Ft
Kocziszky Éva: J.G. Hamann és a modernitás kritikája
könyv J.G. Hamann és a modernitás kritikája

Hermeneutikai Kutatóközpont, 2000

Kocziszky Éva e kötete a 18. századi német filozófus és emellett keresztény hívő ember életművét mutatja be. A szerző Hamann gondolkodásá...

5%
1 500 Ft 1 425 Ft
Johann J. Wincklemann: Művészeti írások
könyv Művészeti írások

Helikon Kiadó, 2005

Johann Joachim Winckelmann a német irodalom, művészet és filozófia klasszikus korszakának nagy előkészítője, de írásainak szellemi ösztön...

Előjegyezhető
Éles Csaba: Ember és esztétikum - Az esztétikai befogadás élményvilágai
könyv Ember és esztétikum - Az esztétikai befogadás élményvilágai

Napkút Kiadó, 2007

A mindvégig érdekfeszítő könyv sokféle esztétikai jelenség élvezetének válik prezentálójává és értelmezőjévé. A zenei és színházi, építés...

2 490 Ft
Denis Diderot: Esztétika, filozófia, politika
könyv Esztétika, filozófia, politika

L'Harmattan Kiadó, 2013

A kötetben egy olyan kornak, a Felvilágosodás korának filozófiája szólal meg, amelyben politika, filozófia és esztétika még nem különülte...

Előjegyezhető
Valastyán Tamás: Tűnni és újra-eredni
könyv Tűnni és újra-eredni

PESTI KALLIGRAM KFT., 2006

Az irodalmi és a filozófiai gondolkodás határmezsgyéjén jelölhető ki az a reflexív magatartás, amely a kötet szövegeit jellemzi. A minden...

1 800 Ft
Luca Federico Caravaglia: Fantáziaország
könyv Fantáziaország

Gabo Kiadó, 2005

Luca Federico Garavaglia Esszéíró, médiaszakértő, a stratégiai márkafejlesztéssel foglalkozó brandlab műhe...

5%
2 490 Ft 2 365 Ft
Makai Mihály: Merre vagy szellem napvilága?
könyv Merre vagy szellem napvilága?

Typotex Kiadó, 2004

Közhelyszámba megy: tudománytalan korban élünk. Miközben mindenki ámul az elképesztő tulajdonságú új anyagok láttán, a tudományt folyamat...

3 800 Ft
Balázs Zoltán: Kolnai Aurél
könyv Kolnai Aurél

Új Mandátum Könyvkiadó, 2003

Kolnai Aurél talán az egyik legkevésbé ismert alak a régi Orbis Hungaricus szülöttei közül, pedig ő a huszadik század egyik legeredetibb ...

5%
3 000 Ft 2 850 Ft
Márfai Molnár László: Túlélés és megértés
könyv Túlélés és megértés

L'Harmattan Kiadó, 2017

Ez a kötet alkalmazott filozófiai írások gyűjteménye, melyekben a szerző jelenkorunk társadalmának-kultúrájának hálózatait, diskurzusait ...

15%
1 990 Ft 1 691 Ft
Weiss János: Az elismerés elmélete
könyv Az elismerés elmélete

Áron Kiadó, 2004

Előjegyezhető
Palló Gábor: Zsenialitás és korszellem
könyv Zsenialitás és korszellem

Áron Kiadó, 2004

Előjegyezhető
Perecz László: Szép rendben foglalva
könyv Szép rendben foglalva

Ister Kiadó, 2001

Perecz László filozófus, jogász és újságíró. Az írásról, pozitívizmusról, döntésről ír e könyvében.

1 700 Ft
Angi István: Értéktől jelentésig
könyv Értéktől jelentésig

Pro Philosophia, 2004

Vajon gondolkodunk-e még manapság azon, hogy mi és miért tetszik nekünk? Kiélvezzük-e, formázzuk-e, tudjuk-e változtatni ízlésünket? Avag...

5%
1 600 Ft 1 520 Ft
Jacques Maquet: Az esztétikai tapasztalat
könyv Az esztétikai tapasztalat

CSOKONAI KIADÓ KFT.(KELET LORD, 2003

Az 1919-es születésű, Ruandában és Kongóban nagyobb terepmunkát végzett Jacqes Maquet az egyik legnevesebb afrikanista, e területen számo...

Előjegyezhető
Mórocz Gábor: Túl a diszharmónián
könyv Túl a diszharmónián

L'Harmattan Kiadó, 2016

Az értekezés Péterfy Jenő, Asbóth János, Justh Zsigmond és Gozsdu Elek esszé- és prózaírói munkásságán keresztül azt vizsgálja: hogyan je...

5%
2 290 Ft 2 175 Ft
Tombi Beáta: Ugo Foscolo recepciója a XX. században
könyv Ugo Foscolo recepciója a XX. században

2007

Utóélet-történet, befogadástörténet, kritikatörténet, hatástörténet, "fortuna" és intertextualitás kapcsolattörténete: mindez együtt Tomb...

1 900 Ft
Ungvári Zrínyi Imre (szerk.): Pluralitás és kommunikáció - Tanulmányok
könyv Pluralitás és kommunikáció - Tanulmányok

Pro Philosophia, 2004

A Babes-Bolyai Tudományegyetem Filozófia Tanszékcsoportja magyar tagozatán tartott tanévnyitó konferencia előadásai 2002. október 26.

1 600 Ft