Francois Favre: Máni - Kelet Krisztusa, Nyugat Buddhája-Mani gyöngy-himnuszok - 2 mű egy kötetben
6 500 Ft
Otto Julius Bierbaum: Der neubestellte Irrgarten der Liebe um etliche Gänge und Lauben vermehrt
9 800 Ft
Forgó Bácsi (szerk.): Kis Lap - képes gyermek-ujság 1902/1-26. LXII. kötet (1. félév, egybekötve)
7 900 Ft
Oláh Gyula dr.: Az egészségügyi szolgálat a vasútaknál
antikvár Az egészségügyi szolgálat a vasútaknál

Hornyánszky V. Könyvnyomdája, 1897

9 800 Ft
Prof.Dr.Friedrich Ratzel: Völkerkunde I-II. (Erste Band - Mit 590 Abbildungen im Text, 15 Farbendruck und 13 Holzschnitt Tafeln sowie 2 Karten...
antikvár Völkerkunde I-II. (Erste Band - Mit 590 Abbildungen im Text, 15 Farbendruck und 13 Holzschnitt Tafeln sowie 2 Karten...

Wien und Liepzig, 1894

... Zweiter Band - Mit 513 Abbildungen im Text, 15 Farbendruck und 13 Holzschnitt Tafeln sowie 4 Karten

20 000 Ft
Dr. Rédey István (szerk.): A Magyar Fotogrammetriai Társaság évkönyve I-IV. évfolyam (egybekötve)
antikvár A Magyar Fotogrammetriai Társaság évkönyve I-IV. évfolyam (egybekötve)

M. Kir. Állami Térképészet, 1934

1931-1932-1933-1934. évek

9 600 Ft
P. Iosepho Herbert: Dissertatio de aquae , Aliorumque Nonnullorum Fluvidorum Elasticitate. Hozzákötve Adsertiones Ex Universa Philosophia.
9 900 Ft
Bojtár Endre: Litván-magyar szótár
antikvár Litván-magyar szótár

Nincs feltüntetve, 2007

8 500 Ft
FIRKák III. - Fiatal Római Koros Kutatók III. Konferenciakötete
9 800 Ft
Dr. Márkus Dezső: 1526-1608. évi törvényczikkek (magyar törvénytár)
6 500 Ft
Barátosi Balogh Benedek: Dai Nippon - Kelet csodái
antikvár Dai Nippon - Kelet csodái

Magyar Kereskedelmi Közlöny, 1906

7 500 Ft
Horváth Mihály: Huszonöt év Magyarország történelméből I-III.
antikvár Huszonöt év Magyarország történelméből I-III.

Ráth Mór, 1886

Horváth Mihály háromkötetes munkájában Magyarország 1823 és 1848 közötti történetét tárgyalja. Ismerteti a politikai, gazdasági társadalm...

19 800 Ft
Fehérváry István: The Long Road to Revolution - The Hungarian Gulag 1945-1956 (+ a szerző aláírt levele)
6 500 Ft
William MacDonald: Újszövetségi kommentár I-II. (Máté-Róma, 1. Korintus-Jelenések)
7 500 Ft
A váci Piarista Diákszövetség évkönyve (1928-1936)
antikvár A váci Piarista Diákszövetség évkönyve (1928-1936)

Attila-Nyomda Részvénytársaság, 1936

6 800 Ft
May Károly: Winnetou II. - A vörös gentleman (I. kiadás)
9 800 Ft
Pluhár István (szerk.): Magyarországi sportegyesületek története
antikvár Magyarországi sportegyesületek története

Közérdekű Könyvkiadó Vállalat

14 500 Ft
Ernst Wastl (szerk.): Film posters 1912-1945 - A magyar filmplakát aranykora (The golden age of Hungarian film posters)
9 800 Ft
Pasteiner Gyula: A művészetek története  - A legrégibb időktől napjainkig
antikvár A művészetek története - A legrégibb időktől napjainkig

Franklin-Társulat, 1885

352 ábrával

6 900 Ft
Cs. Plank-Hajdú-Ritoók: Fény és forma: modern építészet és fotó (light and form) 1927-1950
12 000 Ft
Casimir Chledowski: Rom: Die Menschen des Barock
antikvár Rom: Die Menschen des Barock

München Bei Georg Müller, 1921

7 500 Ft
S. Lagercrantz: Beitrage zur Kulturgeschichte der Afrikanischen Jagdfallen (dedikált)
9 800 Ft
Karl Schwarz: Das graphische Werk von Lovis Corinth
9 800 Ft
Péch Antal: Magyar és német bányászati szótár I-II. (egybekötve)
antikvár Magyar és német bányászati szótár I-II. (egybekötve)

1891

I.- Magyar-német rész, II.- Német-magyar rész

11 500 Ft
Pauler Gyula: A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt I-II.
8 500 Ft
Kállai Ernő: Cézanne és a XX. század konstruktív művészete
9 500 Ft
Diezel-Mika: Az apróvad vadászata
antikvár Az apróvad vadászata

Athenaeum Irod. és Nyomdai Rt.

24 000 Ft
Dickie; Jestice; Rice; Martin J. Dougherty; Kelly Devries: Az ókor nagy csatái i.e. 1285 - i.sz. 451 - Kádestől Catalaunumig
antikvár Az ókor nagy csatái i.e. 1285 - i.sz. 451 - Kádestől Catalaunumig

Ventus Libro Kiadó, 2008

A gazdagon illusztrált, bőséges tényanyagot tartalmazó kötet az ókor számos híres európai és közel-keleti csatamezejére kalauzolja el az ...

8 500 Ft
Szoboszlay Mónika - vitéz báró técsői: Ordo Draconum Codex Historicus - A Sárkány Rend
6 900 Ft
Minták és mellékletek a szabatos felmérési utasításhoz
antikvár Minták és mellékletek a szabatos felmérési utasításhoz

Közgazdasági És Jogi Kiadó, 1955

8 500 Ft
Giuseppe Tomasi Di Lampedusa, Gink Károly (fotó), Borsos Miklós: Lighea (Számozott, 2x aláírt)
antikvár Lighea (Számozott, 2x aláírt)

Magyar Helikon, 1967

Mindkét aláírás Borsos Miklósé, a címlapon + kolofonnál is.

7 500 Ft
Kleb Béla Dr.: Eger múltja a jelenben (A város alatti üregek településtörténeti és építésföldtani vizsgálata)
6 500 Ft
Gárdonyi Géza: Gárdonyi Géza Munkái 27 db. kötet
27 000 Ft
Zsuzsa B.Kiss (szerk.): Hungarian Archeology at the Turn of the Millennium
antikvár Hungarian Archeology at the Turn of the Millennium

Teleki László Alapítvány, 2003

7 500 Ft
Arany János: Arany János összes munkái I-VIII.
48 000 Ft
M.1. Mérnökgeodéziai szabályzat - M.1. Mérnökgeodéziai jelkulcs
9 500 Ft
Dr. Inotai András (főszerk.): EU-tanulmányok I-IV.
14 500 Ft
Fuchs: Az ujkor erkölcstörténete I-III.
antikvár Az ujkor erkölcstörténete I-III.

Világirodalom-Kiadás, 1909

6 500 Ft
Völgyi László Dr.; Suba Sándor; Balla Kálmán; Csalagovits István Dr.: Algyő I-II. (Magyarország szénhidrogén telepei)
6 800 Ft
Sebess Dénes dr., Börcsök Andor dr.: Magyarországi birtokrendezés
antikvár Magyarországi birtokrendezés

Pesti Könyvnyomda Részvénytárs, 1909

8 500 Ft
Andics Erzsébet: A nagybirtokos arisztokrácia ellenforradalmi szerepe 1848-49-ben I-III
7 500 Ft
Dr. Gárdonyi Albert (szerk.): A főváros egyesítésére vonatkozó okmányok gyűjteménye
7 900 Ft
Fodor Nándor: The Search for the Beloved (Dedikált, I. kiadás)
7 500 Ft
Magyar nagylexikon I-XIX. + Kronológia I-II. (21 db. kötet)
antikvár Magyar nagylexikon I-XIX. + Kronológia I-II. (21 db. kötet)

Magyar Nagylexikon Kiadó, 1999

39 000 Ft
B. Thomas Edit: Magyarország régészeti leletei
antikvár Magyarország régészeti leletei

Corvina Kiadó, 1957

8 500 Ft
Thury Zoltán: Színművek I-II. (Thury Zoltán összes művei V-VI.)
6 800 Ft
Turcsányi Gyula (szerk.): Méhészeti közlöny 1891/1-24. (teljes évfolyam, egybekötve)
9 800 Ft
Knapp Éva: Martin von Cochem Magyarországon (Régi magyarországi vallásos nyomtatványok I-II.)
12 000 Ft
Déry Attila-Merényi Ferenc: Magyar építészet 1867-1945
antikvár Magyar építészet 1867-1945

Urbino, 2000

Ez a könyv, Merényi Ferenc: A magyar építészet 1867-1967 (Bp. 1969.) c. könyvének folytatása - tulajdonképpen a korunk igényeihez igazíto...

6 800 Ft
Hóman- Szekfű: Magyar történet I-VIII. (I. kiadás, teljes sorozat)
48 000 Ft
Rokolya Gábor szerk: Okleveles históriák - Válogatás a magyar közhitelesség irataiból 1441-1848 (többnyelvű)
8 900 Ft
Sandra Sándor: A fizioterápia dilemmái
antikvár A fizioterápia dilemmái

Budapest, 2017

7 900 Ft
Supka Magdolna: Tóth Menyhért
antikvár Tóth Menyhért

Bács-Kiskun Megyei Önkorm., 2004

6 500 Ft
Dodie Kazanjian, Calvin Tomkins: Alex - The Life of Alexander Libermann (Dedikált)
14 800 Ft
Philippi Adolf-Zsámboki Gyula: A képírás régi nagy mesterei színes képekben
9 500 Ft
Emlékkönyv Dr. Ruszoly József egyetemi tanár 70. születésnapjára
7 500 Ft
Jan Reychman: Magyar-lengyel szótár - nagyszótár
antikvár Magyar-lengyel szótár

Wiedza Powszechna, 1968

11 500 Ft