T. G. H. James: A nagy fáraók
antikvár A nagy fáraók

Alexandra Kiadó, 2005

A neves egyiptológus grandiózus albumában Tutankhamont, a szerencsétlen gyerekkirályt és II. Ramszeszt mutatja be. A rendszerint a világ ...

9 800 Ft
Scooby-Doo!-felfedezi a világ csodáit (1-52. lapszámok)
14 800 Ft
Budai Ferencz: Budai Ferencz: Polgári Lexicona I.
antikvár Budai Ferencz: Polgári Lexicona I.

Khór És Wein Könyvnyomdája, 1866

6 000 Ft
C. E. Rhode: Historischer Schul-Atlas (zur alten, mittleren und neueren Geschichte)- 89 színes térkép 30 lapon
9 600 Ft
Handbook of The State of North Borneo
antikvár Handbook of The State of North Borneo

London, 1934

13 800 Ft
Georgii Vega: Logarithmisch-trigonometrisches Handbuch
9 800 Ft
Carl von Duncker: Erzherzog Albrecht feldmarschall
15 800 Ft
Eckhardt Sándor-Oláh Tibor: Francia-magyar nagyszótár - +Net
antikvár Francia-magyar nagyszótár

Akadémiai Kiadó, 2001

Az Akadémiai Kiadó 1998-tól modernizálta, a mai kor követelményeihez igazította legendás nagyszótárait. Az angol nagyszótárak szókincsükb...

7 500 Ft
Baán István: A XIV-XVI. századi magyar történelem bizánci és kora újkori görög nyelvű forrásai
7 900 Ft
Alexander Bernát (szerk.), Lenhossék Mihály (szerk.): Az ember – Testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai (A Műveltség Könyvtára)
7 500 Ft
Magyar Nyelvtudományi Társaság: Domonkos-kódex 1517
antikvár Domonkos-kódex 1517

Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1990

6 800 Ft
Angyal Dávid (szerk.): Történeti szemle 1919-1922 VIII., IX., X., XI. teljes évfolyamok (egybekötve)
7 500 Ft
Gazda László-Varga Gyula: Hajdú-Bihar megye népművészete
antikvár Hajdú-Bihar megye népművészete

Európa Könyvkiadó, 1989

6 500 Ft
Juan Antonio Alda 6db. eredeti fametszete (Az Iberia Légitársaság folio mappájában)
7 800 Ft
Fitz József: A magyar nyomdászat 1848-1949. (számozott, névre szóló)- Hungária könyvek 13.
9 800 Ft
Ravasz István dr. (szerk.): Emlékek a Hadak útja mentén I-II. (avagy: hadtörténelem, kegyelet és hagyományőrzés)
6 500 Ft
F. Schmidt: A gyakorlati fotografozás kézikönyve
antikvár A gyakorlati fotografozás kézikönyve

Kir. Magyar Term. Tud. Társ., 1897

6 800 Ft
Dr. Fekete László: Ars Notarialis I-II. (A közjegyző hivatása, tiszte és működése)- reprint
6 000 Ft
Baktay Ervin: India - múltja és jelene, vallásai, népélete, városai, tájai és műalkotásai (két kötet egybekötve)
6 500 Ft
Maróthy-Meizler Károly: Prohászka, a napbaöltözött forradalmár
7 800 Ft
Francis Marion Crawford: The Rulers of the South - Silicy, Calabria, Malta
9 800 Ft
A keresztény katolika religio tudománya a gymnasium felsőbb iskolai ifjuság számára I-II.
7 500 Ft
Világkrónika - A Vasárnapi Ujság és a Képes Néplap melléklapja 1908/1-52. (teljes évfolyam, egybekötve)
7 800 Ft
Missale Romanum
antikvár Missale Romanum

Róma, 1913

19 800 Ft
Fraknói Vilmos: Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a Római Szent-Székkel I-III. (teljes mű)
7 800 Ft
Füzér Julián: Mindszenty bíboros, a szent (dedikált)
antikvár Mindszenty bíboros, a szent (dedikált)

Katolikus Magyarok Vasárnapja

6 500 Ft
Pasteiner Gyula (szerk.): Művészi Ipar (Az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum és a Magyar Iparművészeti Társulat közlönye)
7 900 Ft
Dessewffy Arisztid: Velencze (I-II. egyben)
antikvár Velencze (I-II. egyben)

Kosmos Műintézet, 1896

7 800 Ft
Dr. Tóth László: A magyar királyi honvédség egyenruhái 1926-1945
antikvár A magyar királyi honvédség egyenruhái 1926-1945

Magánkiadás, 2009

Igazi szakkönyv, a maga műfajában úttörő, az első összefoglaló viselettörténeti munka a két világháború közötti magyar fegyveres erők egy...

6 200 Ft
Max Bach: Die renaissance im kunstgewerbe
antikvár Die renaissance im kunstgewerbe

Stuttgart, 1884

8 500 Ft
Dézsi Lajos: Báró Jósika Miklós 1794-1865 (Magyar Történeti Életrajzok)
7 500 Ft
Hegedűs Márton (szerk.): Magyar hadviselt zsidók aranyalbuma 2. kötet (kiegészítő kötet)
9 800 Ft
Gyarmathy Chris. János: Vallásbarát I-II. (Több mű egybekötve)
7 800 Ft
Magyarország selyemtenyésztése 1903-ban (Több mű összekötve)
9 600 Ft
Szabó Ferencz: A legújabb kor története (1815-1871) I-II.
antikvár A legújabb kor története (1815-1871) I-II.

Budapest, 1880

I. Napoleon bukásától III. Napoleon bukásáig

7 500 Ft
Sipulusz: Kakas Márton 1905/1-52. (A 42.lapszám hiányzik, egyébként teljes évfolyam)
14 800 Ft
Kempelen Béla: Magyar nemes családok IV.
antikvár Magyar nemes családok IV.

Grill Károly Könyvkiadó Váll., 1912

A ,,Magyar nemes családok" című 11 kötetes gyűjtemény ma könyv formában már szinte fellelhetetlen. A hatalmas családtörténeti gyűjtemény ...

9 800 Ft
Békefi Remig: A czikádori apátság története (I.kiadás)
7 800 Ft
Budapest Székesfőváros Házinyomdája Betűmintakönyve
7 800 Ft
Tallós Zoltán vasúti ellenőrrel kapcsolatos iratok (1920/1930-as évek, 18 db.)
6 800 Ft
Czirbusz Géza dr. (szerk.): Balbi Adorján egyetemes földrajza a művelt közönség számára IV. kötet (Történeti nép- és földrajzi könyvtár 66. kötet)
6 200 Ft
Kristó Gyula, Makk Ferenc: Árpádok I. Andrástól I. Gézáig (Minikönyv, számozott, színes zománcplakettel)
9 500 Ft
Szent-Iványi József Dr., Uhrik-Mészáros Tivadar: A Pyralididae-család elterjedése a Kárpáti medencében (dedikált)
antikvár A Pyralididae-család elterjedése a Kárpáti medencében (dedikált)

Budapest, 1942

Kiegészítő adatok, helyesbítések, kritikai megjegyzések a faunakatalógushoz.

8 500 Ft
Astrik L. Gabriel: The Paris Studium (Dedikált)
antikvár The Paris Studium (Dedikált)

Nincs feltüntetve, 1992

Gábriel Asztrik (1907-2005): pap, magyar professzor, tanár

12 000 Ft
Vasziljev: Tüzérségi gyújtók tervezésének elmélete
14 500 Ft
Garbai László, Bánhidi László: Hőátvitel az épületgépészeti és ipari berendezésekben
7 800 Ft
Mocsáry Antal: Nemes Nógrád vármegyének históriai, geographiai és statistikai esmértetése I-IV. (2 kötetben)- hasonmás kiadás
6 900 Ft
Stefan Zweig: Buchmendel (számozott)
antikvár Buchmendel (számozott)

Budapest, 1997

9 800 Ft
Sir Aurel Stein: Old routes of western Irán (Budapest Oriental Reprints- Series B 2.)
antikvár Old routes of western Irán (Budapest Oriental Reprints- Series B 2.)

Budapest, 1994

112 képpel,31 táblán képekkel, 1 térképpel.

7 900 Ft
Jalsoviczky Lajos: Vízturbinák + Gőzturbinák (2 mű egybekötve)
antikvár Vízturbinák + Gőzturbinák (2 mű egybekötve)

Athenaeum Irod. és Nyomdai Rt., 1922

6 800 Ft
Vörösmarty Mihály, Gyulai Pál: Vörösmarty összes munkái I-VIII.
28 000 Ft
Charles Darwin: Der Ausdruck der Gemüthsbewegungen bei dem Menschen und den Thieren
12 000 Ft
Vogel: Das Amerikanische Haus
antikvár Das Amerikanische Haus

Berlin, 1910

9 800 Ft
W. Laas: Die grossen Segelschiffe (Ihre Entwickelung und Zukunft)
9 800 Ft
Kempelen Béla: Magyar nemes családok VI. kötet - Khár-Lyukáts
antikvár Magyar nemes családok VI. kötet - Khár-Lyukáts

Grill Károly Könyvkiadó Váll., 1913

12 000 Ft