Bán; Diószegi; Fejős; Vinnai (szerk.); Romsics Ignác: Magyarok kisebbségben és szórványban
könyv Magyarok kisebbségben és szórványban

A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai, 1919-1944 (A Magyarságkutatás könyvtára XVI.)