Miskolczy Ambrus: A Vasgárda (1927-1937)
könyv A Vasgárda (1927-1937)

Gondolat Kiadói Kör, 2015

A Vasgárda, másképpen a Mihály Arkangyal Légió, egyszerűbben: a legionárius mozgalom az európai fasizmus román változata. Melyek a legio...

5%
3 800 Ft 3 610 Ft
Miskolczy Ambrus: Románok a történeti Magyarországon
könyv Románok a történeti Magyarországon

Lucidus Kiadó, 2005

Csaknem 100 éve, 1915-ben jelent meg utoljára román részről összefoglaló munka a magyarországi románságról. A szerző mostani műve a román...

Miskolczy Ambrus: A Sátán jegyében
könyv A Sátán jegyében

Napkút Kiadó, 2019

Románia 1918-1945 közötti történelméről II. Károly, az ország 1940 szeptemberében elűzött királya A Sátán jegyében címmel írt könyvet - r...

15%
2 490 Ft 2 117 Ft
Miskolczy Ambrus: A Vasgárda II. (1937-1964)
könyv A Vasgárda II. (1937-1964)

Gondolat Kiadói Kör, 2019

Kötetünk A Vasgárda (1927-1937) folytatása. A legionárius mozgalom útját kíséri a korábban részletesen bemutatott nagy temetésektől a tör...

15%
5 000 Ft 4 250 Ft
Miskolczy Ambrus: Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig I.
könyv Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig I.

Lucidus Kiadó, 2009

Miskolczy Ambrus műve egy négykötetes Kazinczy monográfia első darabja Orpheus világában avagy a magyar demokratikus politikai kultúra ke...

Miskolczy Ambrus: Cioran hosszú kamaszkora
könyv Cioran hosszú kamaszkora

Gondolat Kiadói Kör, 2015

A könyv sok eddigi félreértést tisztáz. Cioran gyermekkori írásai alapján minden eddiginél hitelesebben mutatja be azt a törést, amelyet ...

5%
3 350 Ft 3 183 Ft
Miskolczy Ambrus; Varga E. Árpád: Jozefinizmus Tündérországban
könyv Jozefinizmus Tündérországban

Tarsoly Kiadó, 2013

"Az erdélyi XVIII. századi kritikai nemzetiségi statisztika egyelőre még elvégzetlen feladat, amit jelentéktelen összefoglalások nem póto...

5%
3 800 Ft 3 610 Ft
Miskolczy Ambrus: Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig II.
könyv Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig II.

Lucidus Kiadó, 2009

A Kazinczyról szóló négykötetes mű második darabja. A virtus jegyében avagy a széphalmi mester erény-, nyelv- és nemzetszemlélete tartalm...

Miskolczy Ambrus: A modern magyar demokratikus kultúra "eredeti jellegzetességeiről"
könyv A modern magyar demokratikus kultúra "eredeti jellegzetességeiről"

Napvilág Kiadó, 2006

A magyar demokratikus kultúra csak apró mozzanat a nagy történelemben, de a nagy kontinuum része a maga ???eredeti jellegzetességeivel”, ...

5%
1 900 Ft 1 805 Ft
Miskolczy Ambrus: Széchényi Ferenc a szabadkőművesség erénykultuszától a katolikus megújulásig
könyv Széchényi Ferenc a szabadkőművesség erénykultuszától a katolikus megújulásig

Universitas Kiadó, 2019

A könyv mélyen elemző kismonográfia a Magyar Nemzeti Múzeum és a nemzeti könyvtár alapítójáról, Széchenyi István apjáról. Hosszú leírás:...

15%
1 890 Ft 1 607 Ft
Miskolczy Ambrus: Horn Ede - A magyar-zsidó nemzeti identitástudat forrásvidékén
könyv Horn Ede - A magyar-zsidó nemzeti identitástudat forrásvidékén

Attraktor, 2006

Horn Ede a magyar-zsidó nemzeti identitástudat kialakításának egyik nagyszerű munkása, az emigrációba szorított magyar szabadelvűség és d...

2 600 Ft
Miskolczy Ambrus: A felvilágosodás és a liberalizmus között
könyv A felvilágosodás és a liberalizmus között

Lucidus Kiadó, 2007

... a történészvita a Széchenyi-Kossuth vitában gyökerezik, onnan indul, Kemény Zsigmond bonyolítja tovább. Közben elővettem még olyan fo...

Miskolczy Ambrus: Szellem és nemzet
könyv Szellem és nemzet

Napvilág Kiadó, 2001

Babits Mihály, Szekfû Gyula, Eckhardt Sándor és Zolnai Béla világáról Az 1930-40-es évek magyar szellemi ellenállásának és útk...

Miskolczy Ambrus: A múlt megszelídítése - Eszmetörténet és historiográfia határán
könyv A múlt megszelídítése - Eszmetörténet és historiográfia határán

Gondolat Kiadói Kör, 2014

Miskolczy Ambrus a magyar történetírás egyik legsokoldalúbb alakja. A jelen kötet ennek a sokfelé ágazó tematikából ölel fel olyan tanulm...

5%
3 350 Ft 3 183 Ft
Miskolczy Ambrus: Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig IV.
könyv Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig IV.

Lucidus Kiadó, 2010

A nyilvánosság vonzása és taszítása avagy Hajnóczytól Kossuthig Kazinczy számára Kossuth fellépése jelentett valamiféle sokkhatást. A...

Miskolczy Ambrus: A bolygó zsidó Bécsben
könyv A bolygó zsidó Bécsben

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2016

Gustave Deichthal (1804-1886) zsidó elkötelezettségű humanitárius eszmevilágot képviselt, amely fantazmának tetsző elemeivel az általános...

5%
2 500 Ft 2 375 Ft
Miskolczy Ambrus: Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig III.
könyv Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig III.

Lucidus Kiadó, 2010

Reformot! De hogyan? avagy Kazinczy Ferenc és Berzeviczy Gergely vitája A könyv egy négykötetes Kazinczy monográfia harmadik darabja. ...

Miskolczy Ambrus: Határjárás a román-magyar közös múltban
könyv Határjárás a román-magyar közös múltban

Lucidus Kiadó, 2004

A határjárás a régi román faluban úgy történik, hogy mindig az a gazda megy az élre, akinek földjén húzódik a határ. Amikor könyveket mut...

Miskolczy Ambrus: A szarvasfiúk „rejtélye” - A kolindától a Cantata profanáig
könyv A szarvasfiúk „rejtélye” - A kolindától a Cantata profanáig

Lucidus Kiadó, 2010

A Nyugat 1930-as első számában minden magyarázat nélkül jelent meg először a folyóiratban egy „népballada”. Címe: A szarvasokká vált fi...

Miskolczy Ambrus: A modernitás útjain és tévútjain
könyv A modernitás útjain és tévútjain

Lucidus Kiadó, 2013

A tanulmánykötet a román modernitás alapkérdéseit vizsgálja és azt, ahogy ezeket maguk a románok látták a legmagasabb elméleti szinten. K...

Miskolczy Ambrus: Eposz és történelem
könyv Eposz és történelem

Lucidus Kiadó, 2008

A Cigányiász avagy a cigánykép és az önkép megjelenítése a magyar és román irodalomban A tanulmány szerzője a Cigányiász történetét kíván...

Miskolczy Ambrus: Milyen nemzetet az emberiségnek? Kazinczytól Kossuthig - Széphalomtól Turinig
könyv Milyen nemzetet az emberiségnek? Kazinczytól Kossuthig - Széphalomtól Turinig

Gondolat Kiadói Kör, 2012

Miskolczy Ambrus a magyar demokratikus kultúra ismert kutatója, Szabad György történeti iskolájának tagja, aki számos könyvben és tanulmá...

Miskolczy Ambrus: "Tiszta forrás" felé
könyv "Tiszta forrás" felé

Gondolat Kiadói Kör, 2011

A monográfia új anyagot és új szempontokat kínál a CANTATA PROFANA keletkezésének és értelmezéseinek történetéhez. Jellege interdiszcipli...

Miskolczy Ambrus: Mítoszok és ellenmítoszok között
890 Ft - 900 Ft
Miskolczy Ambrus: A szabadság ára - Archaizmus és modernizmus a magyar és román kultúrális és politikai térben (Dedikált)
antikvár A szabadság ára - Archaizmus és modernizmus a magyar és román kultúrális és politikai térben (Dedikált)

Studió Antikvárium Kft

jó állapotú antikvár könyv

ELTE Eötvös Kiadó, 2013

Dedikáció: "Fenyő Istvánnak tisztelettel Miskolczy Ambrus Bp. 2013.IX.4."

3 990 Ft
Miskolczy Ambrus: Kossuth Eperjesen (Dedikált)
antikvár Kossuth Eperjesen (Dedikált)

Studió Antikvárium Kft

jó állapotú antikvár könyv

ELTE Állam- és Jogtudomány Kar, 2007

Dedikáció: "Fenyő Istvánnak tisztelettel 7. IX. 12. Miskolczy Ambrus"

2 990 Ft
Miskolczy Ambrus: A Führer olvas - Tallózás Hitler könyvtárában
antikvár A Führer olvas - Tallózás Hitler könyvtárában

Napvilág Kiadó, 2000

Hitler könyvtára hű tükre egy letűnt kornak.feltűnik benne annak a szubkultúrának a sötétje, amelyből a nácizmus a maga szervezettségével...

1 490 Ft - 2 200 Ft
Miskolczy Ambrus: Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig II.
antikvár Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig II.

A Hely Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Lucidus Kiadó, 2009

A Kazinczyról szóló négykötetes mű második darabja. A virtus jegyében avagy a széphalmi mester erény-, nyelv- és nemzetszemlélete tartalm...

2 500 Ft
Miskolczy Ambrus: Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig I.
antikvár Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig I.

A Hely Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Lucidus Kiadó, 2009

Miskolczy Ambrus műve egy négykötetes Kazinczy monográfia első darabja Orpheus világában avagy a magyar demokratikus politikai kultúra ke...

2 500 Ft
Miskolczy Ambrus: Határjárás a román-magyar közös múltban
antikvár Határjárás a román-magyar közös múltban

Gasztrofilm Kultúra Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Lucidus Kiadó, 2004

A határjárás a régi román faluban úgy történik, hogy mindig az a gazda megy az élre, akinek földjén húzódik a határ. Amikor könyveket mut...

2 400 Ft
Miskolczy Ambrus: A román nemzeti egység kérdése és az 1840-es havasalföldi forradalmi mozgalom (Dedikált) - Dedikált
antikvár A román nemzeti egység kérdése és az 1840-es havasalföldi forradalmi mozgalom (Dedikált) - Dedikált

Bodoni Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Akadémiai Nyomda, 1973

Különlenyomat a Századok 1973. évi 2. számból. Dedikáció: "Belia Györgynek őszinte tisztelettel Miskolczy Ambrus."

1 990 Ft
Miskolczy Ambrus: Milyen nemzetet az emberiségnek? Kazinczytól Kossuthig - Széphalomtól Turinig
antikvár Milyen nemzetet az emberiségnek? Kazinczytól Kossuthig - Széphalomtól Turinig

Gondolat Kiadói Kör, 2012

Miskolczy Ambrus a magyar demokratikus kultúra ismert kutatója, Szabad György történeti iskolájának tagja, aki számos könyvben és tanulmá...

3 690 Ft - 3 900 Ft
Miskolczy Ambrus: Lélek és titok - A 'mioritikus tér' mítosza, avagy Lucian Blaga eszmevilágáról
antikvár Lélek és titok - A 'mioritikus tér' mítosza, avagy Lucian Blaga eszmevilágáról

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

Kortárs Kiadó, 1994

2 350 Ft
Miskolczy Ambrus: Eposz és történelem
antikvár Eposz és történelem

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Lucidus Kiadó, 2007

A Cigányiász avagy a cigánykép és az önkép megjelenítése a magyar és román irodalomban A tanulmány szerzője a Cigányiász történetét kíván...

4 990 Ft
Miskolczy Ambrus: A szabadság ára - Archaizmus és modernizmus a magyar és román kultúrális és politikai térben
antikvár A szabadság ára - Archaizmus és modernizmus a magyar és román kultúrális és politikai térben

Psyché Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

ELTE Bölcsészettudományi Kar, 2013

2 500 Ft
Miskolczy Ambrus: A brassói román levantei kereskedőpolgárság kelet-nyugati közvetítő szerepe 1780-1860 (Értekezések a történeti tudományok köréből 107.)
1 620 Ft
Miskolczy Ambrus: Cioran hosszú kamaszkora
antikvár Cioran hosszú kamaszkora

Gondolat Kiadói Kör, 2015

A könyv sok eddigi félreértést tisztáz. Cioran gyermekkori írásai alapján minden eddiginél hitelesebben mutatja be azt a törést, amelyet ...

1 990 Ft - 2 490 Ft
Miskolczy Ambrus: Horn Ede - A magyar-zsidó nemzeti identitástudat forrásvidékén
antikvár Horn Ede - A magyar-zsidó nemzeti identitástudat forrásvidékén

Attraktor, 2007

Horn Ede a magyar-zsidó nemzeti identitástudat kialakításának egyik nagyszerű munkása, az emigrációba szorított magyar szabadelvűség és d...

790 Ft - 1 200 Ft
Miskolczy Ambrus: A legendák varázsa
antikvár A legendák varázsa

Könyvmámor Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Universitas Kiadó, 2000

Jules Michelet-nek, a francia történetírás klasszikusának az eszméit vizsgálja a kötet: miként próbálta francia forradalmi messianizmusát...

9 990 Ft
Miskolczy Ambrus: A modern magyar demokratikus kultúra "eredeti jellegzetességeiről"
antikvár A modern magyar demokratikus kultúra "eredeti jellegzetességeiről"

Napvilág Kiadó, 2006

A magyar demokratikus kultúra csak apró mozzanat a nagy történelemben, de a nagy kontinuum része a maga ???eredeti jellegzetességeivel”, ...

1 090 Ft - 1 200 Ft
Miskolczy Ambrus: A zsidóemancipáció Magyarországon 1849-ben (dedikált)
antikvár A zsidóemancipáció Magyarországon 1849-ben (dedikált)

Múlt és Jövő Lap- és Könyvkiadó, 1999

3 140 Ft - 3 290 Ft
Miskolczy Ambrus: Szellem és nemzet
antikvár Szellem és nemzet

Napvilág Kiadó, 2001

Babits Mihály, Szekfû Gyula, Eckhardt Sándor és Zolnai Béla világáról Az 1930-40-es évek magyar szellemi ellenállásának és útk...

790 Ft - 1 500 Ft
Miskolczy Ambrus: Egyház és forradalom - Biserica si Revolutie
antikvár Egyház és forradalom - Biserica si Revolutie

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

ELTE Bölcsészettudományi Kar, 1991

3 990 Ft
Miskolczy Ambrus: "A Führer olvas" Tallózás Hitler könyvtárában
antikvár "A Führer olvas" Tallózás Hitler könyvtárában

Napvilág Kiadó, 2000

Politikatörténeti füzetek XV. Hitler könyvtára hű tükre egy letűnt kornak. Feltűnik benne annak a szubkultúrának a sötétje, amelyből a n...

1 090 Ft - 1 390 Ft