Miskolczy Ambrus művei

Miskolczy Ambrus: A Vasgárda (1927-1937) könyv
könyv

A Vasgárda (1927-1937) - Antiszemitizmus, mitológia, vallás

Gondolat Kiadói Kör, 2015

A Vasgárda, másképpen a Mihály Arkangyal Légió, egyszerűbben: a legionárius mozgalom az európai fasizmus román változata. Melyek a legio...

 

Előjegyezhető

Miskolczy Ambrus: A Sátán jegyében könyv
könyv

A Sátán jegyében - avagy "a történelem terrorja" (Románia 1918-1945)

Napkút Kiadó, 2019

Románia 1918-1945 közötti történelméről II. Károly, az ország 1940 szeptemberében elűzött királya A Sátán jegyében címmel írt könyvet - r...

Online ár:

2 366 Ft

Eredeti ár: 2 490 Ft

Miskolczy Ambrus: A Vasgárda II. (1937-1964) könyv
könyv

A Vasgárda II. (1937-1964) - Antiszemitizmus, mitológia, vallás

Gondolat Kiadói Kör, 2019

Kötetünk A Vasgárda (1927-1937) folytatása. A legionárius mozgalom útját kíséri a korábban részletesen bemutatott nagy temetésektől a tör...

Online ár:

4 750 Ft

Eredeti ár: 5 000 Ft

Miskolczy Ambrus: Széchényi Ferenc a szabadkőművesség erénykultuszától a katolikus megújulásig könyv
könyv

Széchényi Ferenc a szabadkőművesség erénykultuszától a katolikus megújulásig

Universitas Kiadó, 2019

A könyv mélyen elemző kismonográfia a Magyar Nemzeti Múzeum és a nemzeti könyvtár alapítójáról, Széchenyi István apjáról. Hosszú leírás:...

Online ár:

1 796 Ft

Eredeti ár: 1 890 Ft

Miskolczy Ambrus: Románok a történeti Magyarországon könyv
könyv

Románok a történeti Magyarországon

Lucidus Kiadó, 2005

Csaknem 100 éve, 1915-ben jelent meg utoljára román részről összefoglaló munka a magyarországi románságról. A szerző mostani műve a román...

 

Előjegyezhető

Miskolczy Ambrus: A Hunyadi-per könyv
könyv

A Hunyadi-per - A mítoszok valósága és a valóság mítoszai párbeszédben

Ráció Kiadó, 2022

A Hunyadi-per elsősorban Hunyadi János etnikai és társadalmi eredetéről, hadvezéri és államférfiúi teljesítményéről, végül világtörténeti...

Online ár:

4 250 Ft

Eredeti ár: 4 999 Ft

Miskolczy Ambrus: Cioran hosszú kamaszkora könyv
könyv

Cioran hosszú kamaszkora - avagy mi legyen a fasiszta múlttal?

Gondolat Kiadói Kör, 2015

A könyv sok eddigi félreértést tisztáz. Cioran gyermekkori írásai alapján minden eddiginél hitelesebben mutatja be azt a törést, amelyet ...

Online ár:

3 183 Ft

Eredeti ár: 3 350 Ft

Miskolczy Ambrus: Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig I. könyv
könyv

Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig I. - Orpheus világában avagy a magyar demokratikus politikai kultúra kezdetei

Lucidus Kiadó, 2009

Miskolczy Ambrus műve egy négykötetes Kazinczy monográfia első darabja Orpheus világában avagy a magyar demokratikus politikai kultúra ke...

 

Előjegyezhető

Miskolczy Ambrus; Varga E. Árpád: Jozefinizmus Tündérországban könyv
könyv

Jozefinizmus Tündérországban - CD-melléklettel

Tarsoly Kiadó, 2013

"Az erdélyi XVIII. századi kritikai nemzetiségi statisztika egyelőre még elvégzetlen feladat, amit jelentéktelen összefoglalások nem póto...

 

Előjegyezhető

Miskolczy Ambrus: Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig II. könyv
könyv

Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig II. - A virtus jegyében avagy a széphalmi mester erény-, nyelv- és nemzetszemlélete

Lucidus Kiadó, 2009

A Kazinczyról szóló négykötetes mű második darabja. A virtus jegyében avagy a széphalmi mester erény-, nyelv- és nemzetszemlélete tartalm...

 

Előjegyezhető

Miskolczy Ambrus: A modern magyar demokratikus kultúra "eredeti jellegzetességeiről" könyv
könyv

A modern magyar demokratikus kultúra "eredeti jellegzetességeiről"

Napvilág Kiadó, 2006

A magyar demokratikus kultúra csak apró mozzanat a nagy történelemben, de a nagy kontinuum része a maga ???eredeti jellegzetességeivel”, ...

 

Előjegyezhető

Miskolczy Ambrus: Horn Ede - A magyar-zsidó nemzeti identitástudat forrásvidékén könyv
könyv

Horn Ede - A magyar-zsidó nemzeti identitástudat forrásvidékén

Attraktor, 2006

Horn Ede a magyar-zsidó nemzeti identitástudat kialakításának egyik nagyszerű munkása, az emigrációba szorított magyar szabadelvűség és d...

Online ár:

2 600 Ft

Miskolczy Ambrus: A felvilágosodás és a liberalizmus között könyv
könyv

A felvilágosodás és a liberalizmus között

Lucidus Kiadó, 2007

... a történészvita a Széchenyi-Kossuth vitában gyökerezik, onnan indul, Kemény Zsigmond bonyolítja tovább. Közben elővettem még olyan fo...

 

Előjegyezhető

Miskolczy Ambrus: A múlt megszelídítése könyv
könyv

A múlt megszelídítése - Eszmetörténet és historiográfia határán

Gondolat Kiadói Kör, 2014

Miskolczy Ambrus a magyar történetírás egyik legsokoldalúbb alakja. A jelen kötet ennek a sokfelé ágazó tematikából ölel fel olyan tanulm...

Online ár:

3 183 Ft

Eredeti ár: 3 350 Ft

Miskolczy Ambrus: Szellem és nemzet könyv
könyv

Szellem és nemzet

Napvilág Kiadó, 2001

Babits Mihály, Szekfû Gyula, Eckhardt Sándor és Zolnai Béla világáról Az 1930-40-es évek magyar szellemi ellenállásának és útkeres...

 

Előjegyezhető

Miskolczy Ambrus: A bolygó zsidó Bécsben könyv
könyv

A bolygó zsidó Bécsben - Gustave Deicthal, Metternich és a magyar kérdés 1836-1837-ben

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2016

Gustave Deichthal (1804-1886) zsidó elkötelezettségű humanitárius eszmevilágot képviselt, amely fantazmának tetsző elemeivel az általános...

Online ár:

2 375 Ft

Eredeti ár: 2 500 Ft

Miskolczy Ambrus: Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig IV. könyv
könyv

Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig IV.

Lucidus Kiadó, 2010

A nyilvánosság vonzása és taszítása avagy Hajnóczytól Kossuthig Kazinczy számára Kossuth fellépése jelentett valamiféle sokkhatást. A...

 

Előjegyezhető

Miskolczy Ambrus: Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig III. könyv
könyv

Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig III.

Lucidus Kiadó, 2010

Reformot! De hogyan? avagy Kazinczy Ferenc és Berzeviczy Gergely vitája A könyv egy négykötetes Kazinczy monográfia harmadik darabja. ...

 

Előjegyezhető

Miskolczy Ambrus: Határjárás a román-magyar közös múltban könyv
könyv

Határjárás a román-magyar közös múltban

Lucidus Kiadó, 2004

A határjárás a régi román faluban úgy történik, hogy mindig az a gazda megy az élre, akinek földjén húzódik a határ. Amikor könyveket mut...

 

Előjegyezhető

Miskolczy Ambrus: A szarvasfiúk „rejtélye” - A kolindától a Cantata profanáig könyv
könyv

A szarvasfiúk „rejtélye” - A kolindától a Cantata profanáig

Lucidus Kiadó, 2010

A Nyugat 1930-as első számában minden magyarázat nélkül jelent meg először a folyóiratban egy „népballada”. Címe: A szarvasokká vált fi...

 

Előjegyezhető

Miskolczy Ambrus: A modernitás útjain és tévútjain könyv
könyv

A modernitás útjain és tévútjain

Lucidus Kiadó, 2013

A tanulmánykötet a román modernitás alapkérdéseit vizsgálja és azt, ahogy ezeket maguk a románok látták a legmagasabb elméleti szinten. K...

 

Előjegyezhető

Miskolczy Ambrus: Eposz és történelem könyv
könyv

Eposz és történelem

Lucidus Kiadó, 2008

A Cigányiász avagy a cigánykép és az önkép megjelenítése a magyar és román irodalomban A tanulmány szerzője a Cigányiász történetét kíván...

 

Előjegyezhető

Miskolczy Ambrus: A Hunyadi-per előtörténete könyv
könyv

A Hunyadi-per előtörténete

SC Editura Kriterion SRL, 2021

Mindaz, amit Hunyadi Jánosról eddig leírtak, hatalmas "per" anyagává áll össze. Ha ezt megpróbáljuk áttekinteni, a feudális genealógiai s...

Online ár:

2 465 Ft

Eredeti ár: 2 900 Ft

Miskolczy Ambrus: Milyen nemzetet az emberiségnek? Kazinczytól Kossuthig - Széphalomtól Turinig könyv
könyv

Milyen nemzetet az emberiségnek? Kazinczytól Kossuthig - Széphalomtól Turinig - Kazinczytól Kossuthig - Széphalomtól Turinig

Gondolat Kiadói Kör, 2012

Miskolczy Ambrus a magyar demokratikus kultúra ismert kutatója, Szabad György történeti iskolájának tagja, aki számos könyvben és tanulmá...

 

Előjegyezhető

Miskolczy Ambrus: "Tiszta forrás" felé könyv
könyv

"Tiszta forrás" felé - avagy közelítések Bartók Béla és a Cantata profana világához.

Gondolat Kiadói Kör, 2011

A monográfia új anyagot és új szempontokat kínál a CANTATA PROFANA keletkezésének és értelmezéseinek történetéhez. Jellege interdiszcipli...

 

Előjegyezhető

Miskolczy Ambrus: A modern magyar demokratikus kultúra „eredeti jellegzetességeiről”, 1790-1849 e-Könyv
e-Könyv

A modern magyar demokratikus kultúra „eredeti jellegzetességeiről”, 1790-1849

Napvilág Kiadó, 2020

A modern demokratikus kultúra a világi megváltás kultúrája; évezredes fejlődés állomása. „Nyugaton – írja Francis Fukuyama – a keresztény...

Online ár:

2 000 Ft

Miskolczy Ambrus: „A Sátán jegyében”, avagy „a történelem terrorja” e-Könyv
e-Könyv

„A Sátán jegyében”, avagy „a történelem terrorja”

Napkút Kiadó, 2022

Románia 1918–1945 Románia 1918–1945 közötti történelméről II. Károly,  az ország 1940 szeptemberében elűzött királya A Sátán je...

Online ár:

1 800 Ft

Miskolczy Ambrus: Eszmék és téveszmék - Kritikai esszék a román múlt és ... (dedikált) könyv

 

Előjegyezhető

Miskolczy Ambrus: A román nemzeti egység kérdése és az 1840-es havasalföldi forradalmi mozgalom (Dedikált) könyv
könyv

A román nemzeti egység kérdése és az 1840-es havasalföldi forradalmi mozgalom (Dedikált)

Különlenyomat a Századok 1973. évi 2. számból. Dedikáció: "Belia Györgynek őszinte tisztelettel Miskolczy Ambrus."

 

Előjegyezhető

Miskolczy Ambrus: Kossuth Eperjesen (Dedikált) könyv
könyv

Kossuth Eperjesen (Dedikált)

Dedikáció: "Fenyő Istvánnak tisztelettel 7. IX. 12. Miskolczy Ambrus"

 

Előjegyezhető

Miskolczy Ambrus: A szabadság ára - Archaizmus és modernizmus a magyar és román kultúrális és politikai térben (Dedikált) antikvár
antikvár

A szabadság ára - Archaizmus és modernizmus a magyar és román kultúrális és politikai térben (Dedikált)

Studió Antikvárium Kft

jó állapotú antikvár könyv

ELTE Eötvös Kiadó, 2013

Dedikáció: "Fenyő Istvánnak tisztelettel Miskolczy Ambrus Bp. 2013.IX.4."

Online ár:

3 990 Ft

Miskolczy Ambrus: Eposz és történelem antikvár
antikvár

Eposz és történelem

Lucidus Kiadó

A Cigányiász avagy a cigánykép és az önkép megjelenítése a magyar és román irodalomban A tanulmány szerzője a Cigányiász történetét kíván...

 

3 600 Ft - 4 990 Ft

Miskolczy Ambrus: Milyen nemzetet az emberiségnek? Kazinczytól Kossuthig - Széphalomtól Turinig antikvár
antikvár

Milyen nemzetet az emberiségnek? Kazinczytól Kossuthig - Széphalomtól Turinig

Pestszentlőrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Gondolat Kiadói Kör, 2012

Miskolczy Ambrus a magyar demokratikus kultúra ismert kutatója, Szabad György történeti iskolájának tagja, aki számos könyvben és tanulmá...

Online ár:

3 690 Ft

Miskolczy Ambrus; Varga E. Árpád: Jozefinizmus Tündérországban antikvár
antikvár

Jozefinizmus Tündérországban - CD melléklettel

Tordai Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Tarsoly Kiadó, 2013

"Az erdélyi XVIII. századi kritikai nemzetiségi statisztika egyelőre még elvégzetlen feladat, amit jelentéktelen összefoglalások nem póto...

Online ár:

3 200 Ft

Miskolczy Ambrus: Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig IV. antikvár
antikvár

Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig IV.

Lucidus Kiadó, 2010

A nyilvánosság vonzása és taszítása avagy Hajnóczytól Kossuthig Kazinczy számára Kossuth fellépése jelentett valamiféle sokkhatást. A...

 

2 490 Ft - 2 890 Ft

Miskolczy Ambrus: Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig I. antikvár
antikvár

Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig I.

Könyvbogár Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Lucidus Kiadó, 2009

Miskolczy Ambrus műve egy négykötetes Kazinczy monográfia első darabja Orpheus világában avagy a magyar demokratikus politikai kultúra ke...

Online ár:

2 900 Ft

Miskolczy Ambrus: Lélek és titok - "A mioritikus tér" mítosza avagy Lucian Blaga ... antikvár

 

890 Ft - 1 790 Ft

Miskolczy Ambrus: A modern magyar demokratikus kultúra "eredeti jellegzetességeiről" antikvár
antikvár

A modern magyar demokratikus kultúra "eredeti jellegzetességeiről"

Könyvplacc Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Napvilág Kiadó, 2006

A magyar demokratikus kultúra csak apró mozzanat a nagy történelemben, de a nagy kontinuum része a maga ???eredeti jellegzetességeivel”, ...

Online ár:

3 490 Ft

Miskolczy Ambrus: A legendák varázsa antikvár
antikvár

A legendák varázsa

Könyvmámor Antikvárium

közepes állapotú antikvár könyv

Universitas Kiadó, 2000

Jules Michelet-nek, a francia történetírás klasszikusának az eszméit vizsgálja a kötet: miként próbálta francia forradalmi messianizmusát...

Online ár:

7 990 Ft

Miskolczy Ambrus: Román nemzetgyűlés Gyulafehérvárott 1918. december 1. (Magyar Szemle Füzetek) antikvár
antikvár

Román nemzetgyűlés Gyulafehérvárott 1918. december 1. (Magyar Szemle Füzetek)

Weöres Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Magyar Szemle Alapítvány, 2019

Online ár:

4 980 Ft

Árinfó

Akciós ár: a vásárláskor fizetendő akciós ár

Online ár: az internetes rendelésekre érvényes nem akciós ár

Eredeti ár: kedvezmény nélküli könyvesbolti ár

Bevezető ár: az első megjelenéshez kapcsolódó kedvezményes ár

Korábbi ár: az akciót megelőző 30 nap legalacsonyabb akciós ára

További információk

Árinfó

Akciós ár: a vásárláskor fizetendő akciós ár

Online ár: az internetes rendelésekre érvényes nem akciós ár

Eredeti ár: kedvezmény nélküli könyvesbolti ár

Bevezető ár: az első megjelenéshez kapcsolódó kedvezményes ár

Korábbi ár: az akciót megelőző 30 nap legalacsonyabb akciós ára