Gaál Mózes szerző

Gaál Mózes

GAAL MÓZES HALÁLÁRA II. Török Sophie Egyik napilapban, két nagy arckép alatt, (melyek egy vendéglős autokaramboljának könnyen sebesült hőseit mutatják be) szerényen húzódott meg a kis napihír Gaal Mózes haláláról. Pedig Gaal Mózes több volt, mint amennyire a halálát jelentő közömbös kis hír értékelte. Neve nemcsak a legjobb ifjúsági írót és a kíváló pedagógust jelenti. Amivel leginkább kivált és különbözött az emberektől, a varázs, egyéniségében rejlett. A szeretetreméltóság utánozhatatlan tudományát birta, ahol megjelent, az arcok felderültek, s pár percre legalább mindenki merített magának is abból a szelíd, meleg mosolyból, mely Mózsi bácsi arcán oly otthonos volt. Sohsem hallottam, hogy valaki haragudott volna rá, sohsem hallottam róla egyetlen rossz szót, ilyen embert többet nem ismerek. Mindenki szerette, - de még életében tökéletesen el is feledték. Talán három éve, hogy nyugalomba vonult, de a régvárt nyugalom nem lett a tervezett békés munka szép ideje, csak olyan öreguras vegetálás, kicsi séták szűrt fényben, könnyű étel, könnyű alvás, s valami könnyű félálom ébrenlétben is. Távolról még együttérzett tervekkel és emberekkel, akiket szeretett, de örök mosolya is ködös volt, mint emlékezete, öregség és bánat homályosították el előtte az életet. Gaal Mózes nagyapa volt, a szimbólikus nagyapa, mindenkié; nem a szirupszavú, álszakállas, hanem az igazi, ahogy gyermekálmunk rajzolja. De élete nagy szerepében az unokát elrabolta tőle a sors. S milyen tragikus nagyapa volt Gaal Mózes, ahogy élete alkonyán egyedül maradt, sorban temetve el kedveseit, feleségét, egyetlen fiát, s félév mulva az utolsó legkedvesebbet is, kicsi unokáját, kinek fényképeivel volt tömve zsebe, s lényével egész szíve. Nem láttam még szomorúbb öregséget, s a kedves ködös mosoly több fájdalmat rejtett, mint amennyivel ez a szelíd derűre szánt élet megbírkózhatott volna. Ahogy fiának írói tehetségén csüggött, ez több volt apai büszkeségnél. Ifjúkora nagy terveit látta felnőni az utódban, mindent, mihez az ő ereje és ideje kevésnek bizonyult. De ifjabb Gaal Mózes nem született szerencsés csillag alatt, a közönség nem figyelt rá, a kritika érdemetlen szigorral sujtotta. Egyik színdarabjának balsikerű bemutatója után egy kávéházban láttam szegény Mózsi bácsit, oly letört volt, s oly keserű, amilyenre képesnek sem hittem, mint akiben az élet értelmét törték össze. Fia halála után még visszatért irodalmi álmaihoz, sokáig készült megalkotni a felnőttek számára való «nagy művet», bizalmas barátai előtt többször beszélt arról, hogy ő lesz majd a magyar Dickens. Majd... majd... a nyugalom nagyszerű éveiben! De a nyugalom későn jött, s nyugdíjbavonulása csak új fájdalom lett, az utolsó szálak szakadtak el, melyek még a tevékeny élethez kapcsolták. Tollat nem vett többé kezébe, a nagy művet nem írta meg. Nem tudta már megírni, vagy nem is volt már érdemes... S mert mást, többet s nagyobbat akart alkotni, ifjúsági regényeit, melyeket gyermekkorunkban annyi gyönyörűséggel olvastunk, nem tartotta nagyon sokra, csak bólogatott a dícséretre, hiúságát nem érintette ilyesmi. Babits Mihálytól hallottam, hogy mikor Gaal Mózes mint fiatal vidéki tanárt maga mellé hozta őt a fővárosba, a megismerkedésnél örömmel emlékezett, hogy Gaal Mózes egyik regénye ifjúkorának legkedvesebb olvasmánya volt. - Hát, fiam, azt nem én írtam, hanem Benedek Elek - mondta Mózsi bácsi helyreigazítóan, de minden harag nélkül. Az eset legkevésbé sem zavarta jóindulatát a fiatal költőtanárral szemben, akit szárnya alá vett. A háború nehéz éveiben atyai szeretettel s férfias bátorsággal állt ki pártfogoltjáért üldözések és intrikák rossz viharai közt. Akit ő szeretett, úgy szerette bölcsen, s rendíthetetlenül, mint gyermekét, s ha viszontlátta, évek szüneteivel is, utcán vagy színházban, úgy ölelte meg lelkes szeretettel, s csókolta arcát kétoldalt, mint kis iskolásfiúét. Nem volt nagyképű protektor, sem viszontszolgálatra beállított szívességtevő, kérés nélkül is elintézte annak ügyét, aki közelállt szívéhez. Így vagyok még én is hálával adósa, egy kis rokonom iskoladolgát segítette jó útra élete utolsó, fáradt évében. A tavalyelőtti nyarat még itt töltötte Esztergomban. Szeretett idejönni, ahova eddig is eljárt minden évben hivatalosan, a vizsgák idején. Sokat ült a strand sétányán, nézve a fürdőzők vídámságát, vagy a főtérre néző kávéházban uzsonnakávé mellett, ismerős tanárok közt, akikkel még annyi mindenről tudott beszélgetni a sötétedő, foszló világban. A tanárok közt otthon érezte magát, ő maga is tanár volt, azaz nevelő, s a tanárok számos anekdotát tudnak nevelő bölcsességéről. Itt mesélik, hogy mikor Mózsi bácsi egyszer egy tanterembe lépett, egyik gyerek éppen a sarokban térdelt. Miért térdel ez a gyerek? - kérdi. - Mert nem figyelt - felelték. Na és most figyel? - kérdezte Mózsi bácsi szelíd és bölcs iróniával, mert szívében több pedagógiai tudás lakott, mint sok régi és új elméletekben. Az utolsó időben már nemcsak fáradt volt, hanem beteges is. Júniusban Parádon üdült, de váratlanul hazakívánkozott. - Nem akarok itt meghalni, - mondta feleségének, ki anyás és vidám gyengédséggel ápolta őt, s még a szellőtől is óvta, mint törékeny gyermeket. De halála előtti napokban még látták az utcán. Harca az elmulással rövid volt, s oly szelíd, mint élete. Oly jó volt, oly kedves, s egészen nemes matériából való, s a biztos erények mellett kicsi hibákat sem rejtett. Szelíd vágyai, szerény céljai s egész gyengéd élete nem érdemelték e kemény és sötét sorsot. Gaal Mózesre gondolva sokszor eszembe jut Gellért Oszkárnak egyik verse: A teremtés rendje nem az, hogy a vének Temessék fiaikat! (Forrás: Nyugat · / · 1936 · / · 1936. 8. szám · / · FIGYELŐ · / · GAAL MÓZES HALÁLÁRA)

Gaál Mózes művei

Gaál Mózes: Hun és magyar mondák könyv
könyv

Hun és magyar mondák

Tarandus Kiadó, 2012

Az erdélyi származású Gaál Mózes (1836-1936) az áthagyományozott mondai töredékek és történelmi, művelődéstörténeti tények valamint a kró...

 

Előjegyezhető

Gaál Mózes: A szeretet könyv
könyv

A szeretet

Tarandus Kiadó, 2012

 

Előjegyezhető

Gaál Mózes: Hun és magyar mondák könyv
könyv

Hun és magyar mondák

Fapadoskönyv Kiadó, 2011

A Hun és magyar mondák gyűjteménye izgalmasabbnál izgalmasabb regéket tartalmaz. Aki eddig nem ismerte ezeket a legendákat, most alkalma ...

Online ár:

2 230 Ft

Eredeti ár: 2 623 Ft

Gaál Mózes: Magyar nők könyv
könyv

Magyar nők

Tarandus Kiadó, 2012

Gaál Mózes (1836-1936) kora ifjúsági irodalmának népszerű művelője volt, számos történelmi tárgyú művet írt konzervatív szellemben, a hum...

 

Előjegyezhető

Gaál Mózes: Hun és magyar mondák könyv
könyv

Hun és magyar mondák

Nemzeti Örökség Kiadó, 2021

Gaál Mózes, a kiváló író erdélyi származású (1836-1936), a Hun és Magyar mondákat a következő szavakkal vezeti be: "Avatag írások, nagy-...

Online ár:

2 520 Ft

Eredeti ár: 2 800 Ft

Gaál Mózes: Nehéz Idők könyv
könyv

Nehéz Idők

Tarandus Kiadó, 2012

A hajdani Hazafias Könyvtár sorozatban megjelent Gaál-kötet a magyar történelmi múlt viszontagságait adja vissza a történelmi kataklizmák...

 

Előjegyezhető

Gaál Mózes: Burkus könyv
könyv

Burkus

Fapadoskönyv Kiadó, 2012

„A szép kőház küszöbén ezelőtt harminc vagy még több esztendővel egy tépett bundájú kutya heverészett. Ezt hívták Burkusnak. Hogy aztán a...

Online ár:

2 192 Ft

Gaál Mózes: A jövő iskolája könyv
könyv

A jövő iskolája

Tortoma Kiadó, 2011

A szerzővel, kiadóval közösen ajánljuk eme olvasmányt útmutatónak okosan szerető szülőnek, tanítónak. Útmutató lehet felnőtt diáknak, aki...

Online ár:

1 663 Ft

Eredeti ár: 1 750 Ft

Gaál Mózes: Hun és magyar mondák e-Könyv
e-Könyv

Hun és magyar mondák

Tarandus Kiadó, 2012

Az erdélyi származású Gaál Mózes (1836-1936) az áthagyományozott mondai töredékek és történelmi, művelődéstörténeti tények valamint a kró...

Online ár:

980 Ft

Gaál Mózes: Magyar hősök és királyok könyv
könyv

Magyar hősök és királyok

Fapadoskönyv Kiadó, 2011

Eddig, ha mesélt az édesanyád tündérekről, sárkányokról, mindig azt kérdezted: „De igazán, vajon éltek-e azok?” És édesanyád azt mondotta...

Online ár:

1 930 Ft

Eredeti ár: 2 270 Ft

Gaál Mózes: Széchenyi István gróf vagy Magyarország újjászületése könyv
könyv

Széchenyi István gróf vagy Magyarország újjászületése

Fapadoskönyv Kiadó, 2011

„…ha feltámadna halottaiból a nagy Széchenyi, s végigjárná ezt az országot! Ha látná a fényes fővárost, melynek Európa világvárosaitól ne...

Online ár:

1 860 Ft

Eredeti ár: 2 188 Ft

Gaál Mózes: Hűséges mind a sírig könyv
könyv

Hűséges mind a sírig

Fapadoskönyv Kiadó, 2011

„Ha pedig most gondolok vissza arra a napra, bölcsen belátom a mai érett elmémmel, hogy vannak mámoros pillanatok az életben, mikor sz...

Online ár:

2 430 Ft

Eredeti ár: 2 858 Ft

Gaál Mózes: Münchhausen - Az igazmondó német báró csodálatos kalandjai könyv
könyv

Münchhausen - Az igazmondó német báró csodálatos kalandjai

Fapadoskönyv Kiadó, 2010

Kedves olvasóim, azt hiszem, hogy okosan csele­kedtem, mikor a hírneves Münchhausen leve­lét közzétettem. A levél mindenkit meggyőzhet ar...

Online ár:

1 917 Ft

Eredeti ár: 2 129 Ft

Gaál Mózes: Magyarország művelődésének állapota az Árpád-házi királyok alatt könyv
könyv

Magyarország művelődésének állapota az Árpád-házi királyok alatt

Nemzeti Örökség, 2013

A könyv teljes négyszáz évet ölel fel. Ebből a négyszáz esztendőből száz esik a vezérek korára, midőn a magyarok még pogányok voltak, s a...

Online ár:

1 995 Ft

Eredeti ár: 2 100 Ft

Gaál Mózes: Aladdin csodalámpája könyv
könyv

Aladdin csodalámpája

Fapadoskönyv Kiadó, 2012

„Ala al-Din lefeküdt, aludt két álló napot és éjszakát egyhuzamban; a második nap delén felébredt és enni kért, mert igen megéhezett… Az...

Online ár:

1 621 Ft

Eredeti ár: 1 907 Ft

Gaál Mózes: Napóleon könyv
könyv

Napóleon

Fapadoskönyv Kiadó, 2011

„A direktórium aggódva látta azt a nagy népszerűséget, melynek Napóleon főleg katonái körében örvend. A polgári társadalom nem volt olyan...

Online ár:

2 241 Ft

Eredeti ár: 2 636 Ft

Gaál Mózes: Hun és magyar mondák e-Könyv
e-Könyv

Hun és magyar mondák

Fapadoskönyv.hu, 2016

A kötetben megtalálható történetek:Hun mondák:Hunor és Magyar; Hazát kereső hunok; Keveháza; Buda és Etele; Szász Detre, a békességbontó;...

Online ár:

1 270 Ft

Gaál Mózes: A szeretet e-Könyv
e-Könyv

A szeretet

Tarandus Kiadó, 2012

Gaál Mózes neve egybeforrt a történelmi művekkel, a magyar múlt eseményeit feldolgozó ifjúsági könyvekkel, azt azonban kevesen tudják, ho...

Online ár:

980 Ft

Gaál Mózes: A kard és lant hőse könyv
könyv

A kard és lant hőse

Fapadoskönyv Kiadó, 2011

Gaál Mózes, a 19–20. század fordulójának neves reformpedagógusa, a nagyközönség számára történelmi témájú ifjúsági regényei által vált is...

Online ár:

2 380 Ft

Eredeti ár: 2 799 Ft

Gaál Mózes: Siralmas Erdély könyv
könyv

Siralmas Erdély

Fapadoskönyv Kiadó, 2012

A Siralmas Erdély című művében az író az erdélyiek által megélt török korszak hétköznapjaiba enged bepillantást a szerzőre jellemző egyén...

Online ár:

2 000 Ft

Eredeti ár: 2 352 Ft

Gaál Mózes: Napoleon e-Könyv
e-Könyv

Napoleon

Fapadoskönyv.hu, 2012

Online ár:

1 270 Ft

Gaál Mózes: Csokonai Vitéz Mihály élete és költészete könyv
könyv

Csokonai Vitéz Mihály élete és költészete

Fapadoskönyv Kiadó, 2012

Született MDCCLXXIII. Debrecenben Megholt MDCCCV. Harminckét esztendő! Ebből huszonkét éves korától számítva tíz esztendei ide-oda hányó...

Online ár:

1 636 Ft

Eredeti ár: 1 924 Ft

Gaál Mózes: Magyar hősök és királyok e-Könyv
e-Könyv

Magyar hősök és királyok

Fapadoskönyv.hu, 2016

Eddig, ha mesélt az édesanyád tündérekről, sárkányokról, mindig azt kérdezted: „De igazán, vajon éltek-e azok?" És édesanyád azt mon...

Online ár:

1 270 Ft

Gaál Mózes: Csokonai Vitéz Mihály élete és költészete e-Könyv
e-Könyv

Csokonai Vitéz Mihály élete és költészete

Fapadoskönyv.hu, 2016

„Harminckét esztendő! Ebből huszonkét éves korától számítva tíz esztendei ide-oda hányódás, szegénységgel és emésztő kórral való küzdés, ...

Online ár:

1 270 Ft

Gaál Mózes: Magyar nők e-Könyv
e-Könyv

Magyar nők

Tarandus Kiadó, 2012

Gaál Mózes (1836-1936) kora ifjúsági irodalmának népszerű művelője volt, számos történelmi tárgyú művet írt konzervatív szellemben, a hum...

Online ár:

980 Ft

Gaál Mózes: Nehéz idők e-Könyv
e-Könyv

Nehéz idők

Tarandus Kiadó, 2012

A hajdani Hazafias Könyvtár sorozatban megjelent Gaál-kötet a magyar történelmi múlt viszontagságait adja vissza a történelmi kataklizmák...

Online ár:

980 Ft

Gaál Mózes: Bem apó és a székelyek e-Könyv
e-Könyv

Bem apó és a székelyek

Digi-Book Magyarország Kiadó Kft., 2021

Gaál Mózes a dicsőséges erdélyi hadjáratnak állít emléket ebben a rövidke művében, melyben Bem apó parancsnokolt, s mely ma is a hadiakad...

Online ár:

490 Ft

Gaál Mózes: Széchenyi István Gróf vagy Magyarország újjászületése e-Könyv
e-Könyv

Széchenyi István Gróf vagy Magyarország újjászületése

Fapadoskönyv.hu, 2016

"„...ha feltámadna halottaiból a nagy Széchenyi, s végigjárná ezt az országot! Ha látná a fényes fővárost, melynek Európa világváros...

Online ár:

1 270 Ft

Gaál Mózes: Hún és magyar mondák e-Könyv
e-Könyv

Hún és magyar mondák

Content 2 Connect, 2016

Az erdélyi származású Gaál Mózes (1863–1936) az áthagyományozott mondai töredékek és történelmi, művelődéstörténeti tények valamint a kró...

Online ár:

299 Ft

Gaál Mózes: A bujdosó király e-Könyv
e-Könyv

A bujdosó király

Content 2 Connect, 2016

A „bujdosó király” nem más, mint Odüsszeusz, aki tíz évig bolyong még a tengeren, amíg végre hazatérhet hűséges feleségéhez és fiához.

Online ár:

299 Ft

Gaál Mózes: Napóleon a hadvezér e-Könyv
e-Könyv

Napóleon a hadvezér

Digi-Book Magyarország Kiadó Kft., 2021

Bensőséges és nagyon emberi életrajzot készített Gaál Mózes. Nincs történelmi távolságtartás, érződik, hogy a szerző végig a géniusz-hadv...

Online ár:

590 Ft

Gaál Mózes: Szeretet könyv
könyv

Szeretet

Auktor Könyvkiadó, 2011

Gaál Mózes neve egybeforrt a történelmi művekkel, a magyar múlt eseményeit feldolgozó ifjúsági könyvekkel, azt azonban kevesen tudják, ho...

 

Előjegyezhető

Gaál Mózes: Mesekönyvecske III.- Magyar hősök és királyok antikvár
antikvár

Mesekönyvecske III.- Magyar hősök és királyok

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Franklin-Társulat

Online ár:

4 990 Ft

Gaál Mózes: Magyar mesemondó Józsi bá házasodik könyv
könyv

Magyar mesemondó Józsi bá házasodik

A budapesti III.Ker. Magyar Közművelődési-és dalkör Népkönyvtára.

 

Előjegyezhető

Gaál Mózes: Kenyér és becsület antikvár
antikvár

Kenyér és becsület

Szindbád Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Légrády Nyomda és Könyvkiadó

Online ár:

1 800 Ft

Gaál Mózes: Tanulók lapja 1902. könyv

 

Előjegyezhető

Gaál Mózes: Hősök regéje antikvár
antikvár

Hősök regéje

Anno Kiadó

 

840 Ft - 1 290 Ft

Gaál Mózes: Kupa, a pogány vezér könyv

 

Előjegyezhető

Gaál Mózes: Petőfi Sándor élete könyv

 

Előjegyezhető

Gaál Mózes: Münchhausen könyv

 

Előjegyezhető

Gaál Mózes: A koldusvezető antikvár
antikvár

A koldusvezető

Méliusz Antikvárium

közepes állapotú antikvár könyv

Singer és Wolfner

Online ár:

1 690 Ft

Gaál Mózes: Virág Palkó könyv

 

Előjegyezhető

Gaál Mózes: Hunyadiak könyv

 

Előjegyezhető

Gaál Mózes: Magyar poétika antikvár
antikvár

Magyar poétika

Pápaszem Antikvárium Bt.

jó állapotú antikvár könyv

Stampfel-féle Könyvkiadó, 1907

Online ár:

1 500 Ft

Gaál Mózes: Simonék romlása könyv

 

Előjegyezhető

Gaál Mózes: A három kenyeres pajtás antikvár

 

2 990 Ft - 3 990 Ft

Árinfó

Akciós ár: a vásárláskor fizetendő akciós ár

Online ár: az internetes rendelésekre érvényes nem akciós ár

Eredeti ár: kedvezmény nélküli könyvesbolti ár

Bevezető ár: az első megjelenéshez kapcsolódó kedvezményes ár

Korábbi ár: az akciót megelőző 30 nap legalacsonyabb akciós ára

További információk

Árinfó

Akciós ár: a vásárláskor fizetendő akciós ár

Online ár: az internetes rendelésekre érvényes nem akciós ár

Eredeti ár: kedvezmény nélküli könyvesbolti ár

Bevezető ár: az első megjelenéshez kapcsolódó kedvezményes ár

Korábbi ár: az akciót megelőző 30 nap legalacsonyabb akciós ára