Gaál Mózes

GAAL MÓZES HALÁLÁRA II. Török Sophie Egyik napilapban, két nagy arckép alatt, (melyek egy vendéglős autokaramboljának könnyen sebesült hőseit mutatják be) szerényen húzódott meg a kis napihír Gaal Mózes haláláról. Pedig Gaal Mózes több volt, mint amennyire a halálát jelentő közömbös kis hír értékelte. Neve nemcsak a legjobb ifjúsági írót és a kíváló pedagógust jelenti. Amivel leginkább kivált és különbözött az emberektől, a varázs, egyéniségében rejlett. A szeretetreméltóság utánozhatatlan tudományát birta, ahol megjelent, az arcok felderültek, s pár percre legalább mindenki merített magának is abból a szelíd, meleg mosolyból, mely Mózsi bácsi arcán oly otthonos volt. Sohsem hallottam, hogy valaki haragudott volna rá, sohsem hallottam róla egyetlen rossz szót, ilyen embert többet nem ismerek. Mindenki szerette, - de még életében tökéletesen el is feledték. Talán három éve, hogy nyugalomba vonult, de a régvárt nyugalom nem lett a tervezett békés munka szép ideje, csak olyan öreguras vegetálás, kicsi séták szűrt fényben, könnyű étel, könnyű alvás, s valami könnyű félálom ébrenlétben is. Távolról még együttérzett tervekkel és emberekkel, akiket szeretett, de örök mosolya is ködös volt, mint emlékezete, öregség és bánat homályosították el előtte az életet. Gaal Mózes nagyapa volt, a szimbólikus nagyapa, mindenkié; nem a szirupszavú, álszakállas, hanem az igazi, ahogy gyermekálmunk rajzolja. De élete nagy szerepében az unokát elrabolta tőle a sors. S milyen tragikus nagyapa volt Gaal Mózes, ahogy élete alkonyán egyedül maradt, sorban temetve el kedveseit, feleségét, egyetlen fiát, s félév mulva az utolsó legkedvesebbet is, kicsi unokáját, kinek fényképeivel volt tömve zsebe, s lényével egész szíve. Nem láttam még szomorúbb öregséget, s a kedves ködös mosoly több fájdalmat rejtett, mint amennyivel ez a szelíd derűre szánt élet megbírkózhatott volna. Ahogy fiának írói tehetségén csüggött, ez több volt apai büszkeségnél. Ifjúkora nagy terveit látta felnőni az utódban, mindent, mihez az ő ereje és ideje kevésnek bizonyult. De ifjabb Gaal Mózes nem született szerencsés csillag alatt, a közönség nem figyelt rá, a kritika érdemetlen szigorral sujtotta. Egyik színdarabjának balsikerű bemutatója után egy kávéházban láttam szegény Mózsi bácsit, oly letört volt, s oly keserű, amilyenre képesnek sem hittem, mint akiben az élet értelmét törték össze. Fia halála után még visszatért irodalmi álmaihoz, sokáig készült megalkotni a felnőttek számára való «nagy művet», bizalmas barátai előtt többször beszélt arról, hogy ő lesz majd a magyar Dickens. Majd... majd... a nyugalom nagyszerű éveiben! De a nyugalom későn jött, s nyugdíjbavonulása csak új fájdalom lett, az utolsó szálak szakadtak el, melyek még a tevékeny élethez kapcsolták. Tollat nem vett többé kezébe, a nagy művet nem írta meg. Nem tudta már megírni, vagy nem is volt már érdemes... S mert mást, többet s nagyobbat akart alkotni, ifjúsági regényeit, melyeket gyermekkorunkban annyi gyönyörűséggel olvastunk, nem tartotta nagyon sokra, csak bólogatott a dícséretre, hiúságát nem érintette ilyesmi. Babits Mihálytól hallottam, hogy mikor Gaal Mózes mint fiatal vidéki tanárt maga mellé hozta őt a fővárosba, a megismerkedésnél örömmel emlékezett, hogy Gaal Mózes egyik regénye ifjúkorának legkedvesebb olvasmánya volt. - Hát, fiam, azt nem én írtam, hanem Benedek Elek - mondta Mózsi bácsi helyreigazítóan, de minden harag nélkül. Az eset legkevésbé sem zavarta jóindulatát a fiatal költőtanárral szemben, akit szárnya alá vett. A háború nehéz éveiben atyai szeretettel s férfias bátorsággal állt ki pártfogoltjáért üldözések és intrikák rossz viharai közt. Akit ő szeretett, úgy szerette bölcsen, s rendíthetetlenül, mint gyermekét, s ha viszontlátta, évek szüneteivel is, utcán vagy színházban, úgy ölelte meg lelkes szeretettel, s csókolta arcát kétoldalt, mint kis iskolásfiúét. Nem volt nagyképű protektor, sem viszontszolgálatra beállított szívességtevő, kérés nélkül is elintézte annak ügyét, aki közelállt szívéhez. Így vagyok még én is hálával adósa, egy kis rokonom iskoladolgát segítette jó útra élete utolsó, fáradt évében. A tavalyelőtti nyarat még itt töltötte Esztergomban. Szeretett idejönni, ahova eddig is eljárt minden évben hivatalosan, a vizsgák idején. Sokat ült a strand sétányán, nézve a fürdőzők vídámságát, vagy a főtérre néző kávéházban uzsonnakávé mellett, ismerős tanárok közt, akikkel még annyi mindenről tudott beszélgetni a sötétedő, foszló világban. A tanárok közt otthon érezte magát, ő maga is tanár volt, azaz nevelő, s a tanárok számos anekdotát tudnak nevelő bölcsességéről. Itt mesélik, hogy mikor Mózsi bácsi egyszer egy tanterembe lépett, egyik gyerek éppen a sarokban térdelt. Miért térdel ez a gyerek? - kérdi. - Mert nem figyelt - felelték. Na és most figyel? - kérdezte Mózsi bácsi szelíd és bölcs iróniával, mert szívében több pedagógiai tudás lakott, mint sok régi és új elméletekben. Az utolsó időben már nemcsak fáradt volt, hanem beteges is. Júniusban Parádon üdült, de váratlanul hazakívánkozott. - Nem akarok itt meghalni, - mondta feleségének, ki anyás és vidám gyengédséggel ápolta őt, s még a szellőtől is óvta, mint törékeny gyermeket. De halála előtti napokban még látták az utcán. Harca az elmulással rövid volt, s oly szelíd, mint élete. Oly jó volt, oly kedves, s egészen nemes matériából való, s a biztos erények mellett kicsi hibákat sem rejtett. Szelíd vágyai, szerény céljai s egész gyengéd élete nem érdemelték e kemény és sötét sorsot. Gaal Mózesre gondolva sokszor eszembe jut Gellért Oszkárnak egyik verse: A teremtés rendje nem az, hogy a vének Temessék fiaikat! (Forrás: Nyugat · / · 1936 · / · 1936. 8. szám · / · FIGYELŐ · / · GAAL MÓZES HALÁLÁRA)

Gaál Mózes: Hun és magyar mondák
könyv Hun és magyar mondák

Tarandus Kiadó, 2012

Az erdélyi származású Gaál Mózes (1836-1936) az áthagyományozott mondai töredékek és történelmi, művelődéstörténeti tények valamint a kró...

Gaál Mózes: Hun és magyar mondák
könyv Hun és magyar mondák

Fapadoskönyv Kiadó, 2011

A Hun és magyar mondák gyűjteménye izgalmasabbnál izgalmasabb regéket tartalmaz. Aki eddig nem ismerte ezeket a legendákat, most alkalma ...

15%
2 623 Ft 2 230 Ft
Gaál Mózes: A szeretet
könyv A szeretet

Tarandus Kiadó, 2012

5%
2 690 Ft 2 555 Ft
Gaál Mózes: Magyar nők
könyv Magyar nők

Tarandus Kiadó, 2012

Gaál Mózes (1836-1936) kora ifjúsági irodalmának népszerű művelője volt, számos történelmi tárgyú művet írt konzervatív szellemben, a hum...

5%
3 490 Ft 3 315 Ft
Gaál Mózes: Nehéz Idők
könyv Nehéz Idők

Tarandus Kiadó, 2012

A hajdani Hazafias Könyvtár sorozatban megjelent Gaál-kötet a magyar történelmi múlt viszontagságait adja vissza a történelmi kataklizmák...

2 690 Ft
Gaál Mózes: Burkus
könyv Burkus

Fapadoskönyv Kiadó, 2012

„A szép kőház küszöbén ezelőtt harminc vagy még több esztendővel egy tépett bundájú kutya heverészett. Ezt hívták Burkusnak. Hogy aztán a...

2 192 Ft
Gaál Mózes: A jövő iskolája
könyv A jövő iskolája

Tortoma Kiadó, 2011

A szerzővel, kiadóval közösen ajánljuk eme olvasmányt útmutatónak okosan szerető szülőnek, tanítónak. Útmutató lehet felnőtt diáknak, aki...

5%
1 750 Ft 1 662 Ft
Gaál Mózes: Magyar hősök és királyok
könyv Magyar hősök és királyok

Fapadoskönyv Kiadó, 2011

Eddig, ha mesélt az édesanyád tündérekről, sárkányokról, mindig azt kérdezted: „De igazán, vajon éltek-e azok?” És édesanyád azt mondotta...

15%
2 270 Ft 1 929 Ft
Gaál Mózes: Hun és magyar mondák
e-Könyv Hun és magyar mondák

Tarandus Kiadó, 2012

Az erdélyi származású Gaál Mózes (1836-1936) az áthagyományozott mondai töredékek és történelmi, művelődéstörténeti tények valamint a kró...

980 Ft
Gaál Mózes: Széchenyi István gróf vagy Magyarország újjászületése
könyv Széchenyi István gróf vagy Magyarország újjászületése

Fapadoskönyv Kiadó, 2011

„…ha feltámadna halottaiból a nagy Széchenyi, s végigjárná ezt az országot! Ha látná a fényes fővárost, melynek Európa világvárosaitól ne...

15%
2 188 Ft 1 860 Ft
Gaál Mózes: Hűséges mind a sírig
könyv Hűséges mind a sírig

Fapadoskönyv Kiadó, 2011

„Ha pedig most gondolok vissza arra a napra, bölcsen belátom a mai érett elmémmel, hogy vannak mámoros pillanatok az életben, mikor sz...

15%
2 858 Ft 2 429 Ft
Gaál Mózes: Münchhausen - Az igazmondó német báró csodálatos kalandjai
könyv Münchhausen - Az igazmondó német báró csodálatos kalandjai

Fapadoskönyv Kiadó, 2010

Kedves olvasóim, azt hiszem, hogy okosan csele­kedtem, mikor a hírneves Münchhausen leve­lét közzétettem. A levél mindenkit meggyőzhet ar...

10%
2 129 Ft 1 916 Ft
Gaál Mózes: Napóleon
könyv Napóleon

Fapadoskönyv Kiadó, 2011

„A direktórium aggódva látta azt a nagy népszerűséget, melynek Napóleon főleg katonái körében örvend. A polgári társadalom nem volt olyan...

15%
2 636 Ft 2 241 Ft
Gaál Mózes: Aladdin csodalámpája
könyv Aladdin csodalámpája

Fapadoskönyv Kiadó, 2012

„Ala al-Din lefeküdt, aludt két álló napot és éjszakát egyhuzamban; a második nap delén felébredt és enni kért, mert igen megéhezett… Az...

15%
1 907 Ft 1 621 Ft
Gaál Mózes: A szeretet
e-Könyv A szeretet

Tarandus Kiadó, 2012

Gaál Mózes neve egybeforrt a történelmi művekkel, a magyar múlt eseményeit feldolgozó ifjúsági könyvekkel, azt azonban kevesen tudják, ho...

980 Ft
Gaál Mózes: A kard és lant hőse
könyv A kard és lant hőse

Fapadoskönyv Kiadó, 2011

Gaál Mózes, a 19–20. század fordulójának neves reformpedagógusa, a nagyközönség számára történelmi témájú ifjúsági regényei által vált is...

15%
2 799 Ft 2 379 Ft
Gaál Mózes: Siralmas Erdély
könyv Siralmas Erdély

Fapadoskönyv Kiadó, 2012

A Siralmas Erdély című művében az író az erdélyiek által megélt török korszak hétköznapjaiba enged bepillantást a szerzőre jellemző egyén...

15%
2 352 Ft 1 999 Ft
Gaál Mózes: Csokonai Vitéz Mihály élete és költészete
könyv Csokonai Vitéz Mihály élete és költészete

Fapadoskönyv Kiadó, 2012

Született MDCCLXXIII. Debrecenben Megholt MDCCCV. Harminckét esztendő! Ebből huszonkét éves korától számítva tíz esztendei ide-oda hányó...

15%
1 924 Ft 1 635 Ft
Gaál Mózes: Magyarország művelődésének állapota az Árpád-házi királyok alatt
könyv Magyarország művelődésének állapota az Árpád-házi királyok alatt

2013

A könyv teljes négyszáz évet ölel fel. Ebből a négyszáz esztendőből száz esik a vezérek korára, midőn a magyarok még pogányok voltak, s a...

2 100 Ft
Gaál Mózes: Magyar nők
e-Könyv Magyar nők

Tarandus Kiadó, 2012

Gaál Mózes (1836-1936) kora ifjúsági irodalmának népszerű művelője volt, számos történelmi tárgyú művet írt konzervatív szellemben, a hum...

980 Ft
Gaál Mózes: Nehéz idők
e-Könyv Nehéz idők

Tarandus Kiadó, 2012

A hajdani Hazafias Könyvtár sorozatban megjelent Gaál-kötet a magyar történelmi múlt viszontagságait adja vissza a történelmi kataklizmák...

980 Ft
Gaál Mózes: Hún és magyar mondák
e-Könyv Hún és magyar mondák

Content 2 Connect, 2016

Az erdélyi származású Gaál Mózes (1863–1936) az áthagyományozott mondai töredékek és történelmi, művelődéstörténeti tények valamint a kró...

299 Ft
Gaál Mózes: Szeretet
könyv Szeretet

Auktor Könyvkiadó, 2011

Gaál Mózes neve egybeforrt a történelmi művekkel, a magyar múlt eseményeit feldolgozó ifjúsági könyvekkel, azt azonban kevesen tudják, ho...

Gaál Mózes: A bujdosó király
e-Könyv A bujdosó király

Content 2 Connect, 2016

A „bujdosó király” nem más, mint Odüsszeusz, aki tíz évig bolyong még a tengeren, amíg végre hazatérhet hűséges feleségéhez és fiához.

299 Ft
Gaál Mózes: Rács Márton regénye
antikvár Rács Márton regénye

Magyar Kereskedelmi Közlöny, 1905

1 490 Ft - 1 990 Ft
Gaál Mózes: Nonni
antikvár Nonni

Buda-Nosztalgia Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Singer és Wolfner

1 000 Ft
Gaál Mózes: Münchhausen
antikvár Münchhausen

Vonnegut Antikvárium

közepes állapotú antikvár könyv

Lampel R. könyvkiadó váll.

1 290 Ft
Gaál Mózes: Suli viselt dolgai a tánciskoláig (II.)
antikvár Suli viselt dolgai a tánciskoláig (II.)

Légrády Nyomda és Könyvkiadó, 1926

Fáy Dezső rajzaival

3 390 Ft - 3 990 Ft
Ehhez a termékhez egyelőre nincs kép az adatbázisunkban.
könyv Magyar mesemondó Józsi bá házasodik

A budapesti III.Ker. Magyar Közművelődési-és dalkör Népkönyvtára.

Gaál Mózes: Achilles haragja
antikvár Achilles haragja

Szukits Kiadó

Mühlbeck Károly rajzaival

590 Ft - 800 Ft
Gaál Mózes: Siralmas Erdély (Történeti elbeszélés a régi időkből)
antikvár Siralmas Erdély (Történeti elbeszélés a régi időkből)

A Hely Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Stampfel-féle Könyvkiadó

Hazafias Könyvtár V. Tartalom: A Jedikula rabja, A vitéz szász, Dacó uram szamara, Az utolsó próba, Koldus herceg

2 390 Ft
Gaál Mózes: Az urasági inas (Hazafias Könyvtár)
antikvár Az urasági inas (Hazafias Könyvtár)

Atticus

közepes állapotú antikvár könyv

Stampfel-féle Könyvkiadó

Tréfás elbeszélés Mária Terézia korából

1 500 Ft
Gaál Mózes: Magyar hősök és királyok: kisfiának elmeséli Gaál Mózes
antikvár Magyar hősök és királyok: kisfiának elmeséli Gaál Mózes

Szentendre Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Kossuth Kiadó, 1992

700 Ft
Gaál Mózes: Mesekönyvecske l.- Magyar hősök és királyok
antikvár Mesekönyvecske l.- Magyar hősök és királyok

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Franklin-Társulat, 1909

Kis fiának elmeséli: Gaal Mózes

3 990 Ft