Adamikné Jászó Anna (szerk.): A magyar olvasástanítás története
könyv A magyar olvasástanítás története

Hogyan tudták régen megszerettetni az olvasást? Melyek voltak a célravezető olvasástanítási módszerek? Hogyan szemléltettek a tanítók rég...