Februári garázsvásár - Társadalomtudomány

Hatályos jogszabályok gyűjteménye (1945-1958) I. kötet
antikvár Hatályos jogszabályok gyűjteménye (1945-1958) I. kötet

Közgazdasági És Jogi Kiadó, 1960

2 400 Ft
Benkő László (szerk): Series Linguistica et Litteraria (Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis 1966)- dedikált
1 200 Ft
Forrai Ibolya (Szerk.): Néprajzi közlemények XXII. évfolyam
antikvár Néprajzi közlemények XXII. évfolyam

Népművelési Propaganda Iroda, 1979

1 200 Ft
Rózsa-Szegediné: Gyakorlati útmutató az új cégtörvény alkalmazásához
1 500 Ft
Dr. Jakab András-Dr. Radnay József (szerk.): Az új munka törvénykönyve és a bírói joggyakorlat
antikvár Az új munka törvénykönyve és a bírói joggyakorlat

Unió Lap- és Könyvkiadó Kft.

A legfelsőbb bíróság hatályos állásfoglalásaival

1 200 Ft
Bodrogi Tibor (főszerk.): Néprajzi Értesítő - Nemzeti Múzeum Néprajzi Múzeum évkönyve 1961. XLIII.
1 500 Ft
Dr. Vissi Ferenc: Verseny- és árszabályozás
antikvár Verseny- és árszabályozás

Unió Kiadó, 1991

A versenytörvény és az ártörvény magyarázatokkal

1 500 Ft
Antalffy György Dr.: Állam és demokrácia (Fejezetek az állam- és jogelmélet köréből)
2 400 Ft
Csák Zsófia (összeáll.): A Vas Megyei Ügyvédi Kamara 125 éves jubileumi évkönyve (1875-2000)
1 800 Ft
Jánosy István: Hallottad a szót? - Lyukasóra könyvek (Dedikált)
1 900 Ft
Varga Csaba: Politikum és logikum a jogban (A jog társadalomelmélete felé)
1 300 Ft
Néprajzi hírek - A Magyar Néprajzi Társaság tájékoztatója 1992/1-4. (21. évf.)
1 000 Ft
Az 1885-dik évi törvények gyüjteménye III. füzet. (XXVI-XXVIII. t.-cz.)
1 800 Ft
Forrai Ibolya (Szerk.): Néprajzi közlemények XXI. évfolyam
antikvár Néprajzi közlemények XXI. évfolyam

Népművelési Propaganda Iroda, 1977

1 000 Ft
Cserbák András: Magyar néprajzi bibliográfia 1991/1992
1 000 Ft
Szolnoky Lajos (szerk.): Néprajzi értesítő 1972 LIV.
antikvár Néprajzi értesítő 1972 LIV.

Népművelési Propaganda Iroda, 1972

1 200 Ft
Balázs György (szerk.): Néprajzi értesítő 2000. (LXXXII. évfolyam)
1 000 Ft
Guzsalyas - Népművészeti és kézműves folyóirat 1995/ 3-4, 5-6, 9-10 és 11-12. számok (4 db lapszám)
1 200 Ft
Szolnoky Lajos (szerk.): Néprajzi értesítő 1964. XLVI
antikvár Néprajzi értesítő 1964. XLVI

Akadémiai Kiadó, 1964

1 500 Ft
Dr. Márkus Dezső szerk.: 1887-1888. évi törvényczikkek - Magyar Törvénytár (Corpus Juris Hungarici)
1 800 Ft
Istvánovits Márton (szerk.); Kriza Ildikó (szerk.): Előmunkálatok a magyarság néprajzához 1.- A komikum és a humor megjelenésének formái a folklórban
1 200 Ft
Takács Lajos (szerk.): Néprajzi közlemények XIV. 3-4.
antikvár Néprajzi közlemények XIV. 3-4.

Népművelési Propaganda Iroda, 1969

1 000 Ft
Ambrus Sándor: Akit (a) joggal üldöznek
1 200 Ft
J. M. Borsi Zoltán dr.- Baturin: Számítástechnika és a jog (A tudományos-műszaki haladás hatása a jogi életre)
1 500 Ft
Belovics Ervin; Molnár Gábor; Sinku Pál: Büntetőjog - Különös Rész
antikvár Büntetőjog - Különös Rész

HVG-Orac Kft., 2003

A büntetőjog Különös Részének tényállásait átfogóan elemző tankönyv 2001-ben jelent meg első alkalommal. Kiugró szakmai sikerére tekintet...

2 600 Ft
Forrai Ibolya (Szerk.): Néprajzi közlemények XXV. évfolyam
antikvár Néprajzi közlemények XXV. évfolyam

Népművelési Propaganda Iroda, 1981

1 000 Ft
Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1980-1981 (Zalai gyűjtemény 16.)
1 800 Ft
Beszéd mely a Kir. József-Műegyetemen az 1876/7-ki tanév megnyitásakor tartatott
1 500 Ft
Emlékkönyv Pap Károly tanári működésének harmincadik évfordulójára (Pap Károly dedikálásával)
4 800 Ft
Polgári törvénykönyv, polgári perrendtartás, családjogi törvény (szerkesztés lezárva: 1995.)
2 400 Ft
Rakvács József: Az ingatlanforgalmazók kézikönyve - Jogi ismeretek
2 400 Ft
Vigh József: Fejezetek a szakkriminológia köréből (kézirat)
2 200 Ft
Selmeczi Kovács Attila (szerk.): Néprajzi értesítő - Annales Musei Ethnographiae 1997. LXXIX.
1 200 Ft
Az 1901. évi törvények gyűjteménye
antikvár Az 1901. évi törvények gyűjteménye

nincs megadva, 1901

1 900 Ft
Petrovszky József (szerk.): A közigazgatási törvények és rendeletek kézikönyve V. kötet
2 400 Ft
Dr. Bodor- Dr. Koday- Dr. Lőrincz- Dr. Pethőné: Társasági és cégjoggal kapcsolatos bírósági határozatok gyűjteménye
2 600 Ft
Az Európai Unió elsődleges joga
antikvár Az Európai Unió elsődleges joga

Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 2004

Az Európai Unió alapját képező szerződések és kapcsolódó okmányok szövege.

1 900 Ft
Dr. Diczig István: A társadalmi tulajdon védelme
antikvár A társadalmi tulajdon védelme

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1978

1 600 Ft
Selmeczi Kovács Attila (szerk.): Néprajzi értesítő - Annales Musei Ethnographiae 1992. (LXXIV.)
1 000 Ft
Az 1914. évi törvények gyűjteménye II. füzet (469.-761.o.)
antikvár Az 1914. évi törvények gyűjteménye II. füzet (469.-761.o.)

M. Kir. Belügyminisztérium, 1932

1 500 Ft
Bodor-Tőkés-Wellmann: Társasági határozatok bírósági felülvizsgálata
2 200 Ft
Dr. Samu Mihály; Dr. Szotáczky Mihály: Állam- és jogelmélet II. (Kézirat)
1 200 Ft
Szolnoky Lajos (szerk.): Néprajzi értesítő - A Néprajzi Múzeum évkönyve 1974. LVI.
1 500 Ft
Dr. Gödöny József (szerk.): Kriminológiai és kriminalisztikai tanulmányok 27.
1 400 Ft
Degré Miklós; Várady-Brenner Alajos (szerk.): 1931. évi törvénycikkek
2 900 Ft
dr. Miholics Tivadar: A magyar munkajog I.
antikvár A magyar munkajog I.

Unió Lap- és Könyvkiadó Kft., 1994

1 700 Ft
Dr. Lomnici Zoltán: Az adóperek könyve
antikvár Az adóperek könyve

HVG-Orac Kft., 1999

2 200 Ft
Dr. Bihari Ottó: Államjog - Alkotmányjog
antikvár Államjog - Alkotmányjog

Tankönyvkiadó, 1984

1 800 Ft
Juhász Kálmán: Banktechnika (Stampfel-féle Tudományos Zsebkönyvtár 103.)
1 200 Ft
Lomnici Zoltán dr. (szerk.): Intézmények Európában (HVG Orac)
2 400 Ft
Dr. Térfi Gyula (szerk.): Magánjogi vonatkozású közigazgatási törvények
antikvár Magánjogi vonatkozású közigazgatási törvények

Grill Károly Könyvkiadó Váll., 1908

6 500 Ft
Szabó Imre szerk.: Kritikai tanulmányok a modern polgári jogelméletről
2 400 Ft
Nádor Orsolya - Szűcs Tibor (szerk.): Hungarológiai évkönyv 1. (2000)
1 500 Ft
Molnár Gyula dr. (összeáll.): Az igazságügyi szakértőkre vonatkozó jogszabályok
1 500 Ft