Historia Incognita

Balogh Jolán: Az erdélyi renaissance
könyv Az erdélyi renaissance

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2018

Balogh Jolán, a középkori erdélyi művészet történetének egyik legjelesebb kutatója - ez az összefoglaló munkája mitegy 70 évig lappangott...

15%
3 200 Ft 2 720 Ft
Bethlen István: Angliai előadásai
könyv Angliai előadásai

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2017

Bethlen István november 22-től november 30-ig Nagy-Britanniában négy előadást tartott a magyar békerevízió problémáiról. Ezek szövegét ta...

5%
2 800 Ft 2 660 Ft
Bethlen István: Angliai előadásai
antikvár Angliai előadásai

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2017

Bethlen István november 22-től november 30-ig Nagy-Britanniában négy előadást tartott a magyar békerevízió problémáiról. Ezek szövegét ta...

2 190 Ft
Joó Tibor: Mátyás és birodalma
könyv Mátyás és birodalma

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2016

Joó Tibor a XX. század első felének egyik legígéretesebb történettudósa/kultúrtörténésze volt, mígnem életének tragikusan korán véget vet...

5%
2 800 Ft 2 660 Ft
Gróf Zichy István: A magyarság őstörténete és műveltsége a honfoglalásig
könyv A magyarság őstörténete és műveltsége a honfoglalásig

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2016

A "Historia Incognita" című sorozatunkban a magyar polgári történetírás legjelesebb - új kiadásban nem hozzáférhető - munkáit kívánjuk is...

5%
3 200 Ft 3 040 Ft
Gróf Zichy István: A magyarság őstörténete és műveltsége a honfoglalásig
antikvár A magyarság őstörténete és műveltsége a honfoglalásig

Piel Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2016

A "Historia Incognita" című sorozatunkban a magyar polgári történetírás legjelesebb - új kiadásban nem hozzáférhető - munkáit kívánjuk is...

2 500 Ft
Mályusz Elemér: A vörös emigráció
könyv A vörös emigráció

Attraktor, 2015

Mályusz Elemér, a magyar történettudomány egyik legnagyobb 20. századi alakja volt, aki nemcsak középkortörténeti munkáival írta be magát...

10%
2 800 Ft 2 520 Ft
Horváth Barna: Bevezetés a jogtudományba
könyv Bevezetés a jogtudományba

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2015

1. A kezdő jogász bevezetése abba az ismeretkörbe, amelyet tüzetesen a szaktanulmányai és a gyakorlati jogélet iskolája világítanak meg e...

5%
2 800 Ft 2 660 Ft
Hóman Bálint: Művelődéspolitikai írások
könyv Művelődéspolitikai írások

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2015

A két világháború közötti magyar művelődéspolitika meghatározó alakja volt Hóman Bálint, aki Klebelsberg Kuno utódaként, 1932 és 1938, ma...

5%
2 400 Ft 2 280 Ft
Deér József: A magyar törzsszövetség és patrimoniális királyság külpolitikája
könyv A magyar törzsszövetség és patrimoniális királyság külpolitikája

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2015

A XX. századi magyar történettudomány elfeledett munkáit bemutató sorozat kötete a svájci emigrációban elhunyt kiváló középkorkutató első...

5%
2 800 Ft 2 660 Ft
Rugonfalvi Kiss István: Trónbetöltés és ducatus az Árpád-korban
könyv Trónbetöltés és ducatus az Árpád-korban

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2015

...a történetírók között nagy nézeteltérések merültek fel a tekintetben, hogy milyen jog alapján töltötték be a trónt az Árpád-korban. Ne...

5%
2 200 Ft 2 090 Ft
Mályusz Elemér: Turóc megye kialakulása
könyv Turóc megye kialakulása

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2015

A magyar középkor egyik legnagyobb tudósának iskolateremtő munkája. Amíg Árpád-kori társadalomtörténetünk vitás kérdéseinek tisztázásá...

5%
3 200 Ft 3 040 Ft
Hóman Bálint: Ősemberek - Ősmagyarok
könyv Ősemberek - Ősmagyarok

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2013

Hóman Bálint utolsó, poszthumusz művének új, szöveghű kiadása, a szerző kézirata alapján. A mű összefoglalja korának tudását az emberré v...

Ferdinandy Mihály: Az istenkeresők
könyv Az istenkeresők

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2013

Az ismert történész egyik főműve, 1942-ben, már emigrációja után jelent meg első alkalommal - s most másodszor. A szerző végigvezeti az o...

Takáts Sándor: A Török-Magyar bajviadalok
könyv A Török-Magyar bajviadalok

Attraktor, 2012

A régi magyar történetírókat bemutató sorozat legújabb kötete a török kor neves kutatójának írása a magyar-török végvári idők bajviadalai...

Kandra Kabos: Aba Samu király
könyv Aba Samu király

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2012

A „Magyar mitológiá”-járól jól ismert szerző egy elfeledett kiváló alkotása: harmadik királyunk, Aba Sámuel életének első tudományos igén...

2 800 Ft
Ferdinandy Mihály: Az Árpád-ház mítoszai
könyv Az Árpád-ház mítoszai

Attraktor, 2012

A Horthy-éra neves történészének jelen kötetben olvasható írásai különféle folyóiratokban (Az ország útja, Új Szellem, Magyar Szemle) il...

5%
2 400 Ft 2 280 Ft
Ferdinandy Mihály: Az Árpád-ház mítoszai
antikvár Az Árpád-ház mítoszai

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Attraktor, 2012

A Horthy-éra neves történészének jelen kötetben olvasható írásai különféle folyóiratokban (Az ország útja, Új Szellem, Magyar Szemle) il...

1 790 Ft
Gombos Albin: A honfoglaló magyarok itáliai kalandozása (898-904)
könyv A honfoglaló magyarok itáliai kalandozása (898-904)

Attraktor, 2011

A neves középkor-történész részletesen elemzi a honfoglalást követő itáliai kalandozó hadjáratokat, azok hadtörténeti, társadalom-történe...

5%
1 900 Ft 1 805 Ft
Alföldi András: Pogány szokások, keresztény emlékek
könyv Pogány szokások, keresztény emlékek

Attraktor, 2011

A világhírű magyar emigráns ókortörténész írásai a sztyeppei népek vallásos életéről, a kereszténység korai időszakának régészeti emlékei...

5%
2 400 Ft 2 280 Ft
Asbóth János: Magyar conservativ politika
könyv Magyar conservativ politika

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2011

A XIX–XX. századi magyar politika-tudomány elfeledett munkáit bemutató sorozat legújabb kötete Asbóth János annak idején nagy port felver...

Ferdinandy Mihály: Mi magyarok
könyv Mi magyarok

Attraktor, 2011

Az ismert történész fő műve, 1941-ben, közvetlenül emigrációja előtt jelent meg első alkalommal - s most másodszor. A szerző végigvezeti ...

5%
3 400 Ft 3 230 Ft
Moldován Gergely: Magyarok, románok - A nemzetiségi ügy kritikája
könyv Magyarok, románok - A nemzetiségi ügy kritikája

Attraktor, 2011

A magyar történettudomány és politikai irodalom elfeledett munkáit bemutató sorozat legújabb kötete az első kiadásban már hozzáférhetetle...

5%
1 900 Ft 1 805 Ft
Ferdinandy Mihály: Mi magyarok
antikvár Mi magyarok

Németvölgyi Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Attraktor, 2011

Az ismert történész fő műve, 1941-ben, közvetlenül emigrációja előtt jelent meg első alkalommal - s most másodszor. A szerző végigvezeti ...

2 990 Ft
Ferdinandy Mihály: Mi magyarok
antikvár Mi magyarok

Tûzõr Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Attraktor, 2011

Az ismert történész fő műve, 1941-ben, közvetlenül emigrációja előtt jelent meg első alkalommal - s most másodszor. A szerző végigvezeti ...

2 390 Ft
Karácsonyi János: A székelyek eredete és Erdélybe való települése
könyv A székelyek eredete és Erdélybe való települése

Attraktor, 2010

Karácsonyi János (1858-1929) a kora középkor és a magyar egyháztörténet egyik legnevesebb szakértője volt, akinek monográfiái máig meghat...

5%
1 900 Ft 1 805 Ft
Hóman Bálint: A magyar hún-hagyomány és hún-monda
könyv A magyar hún-hagyomány és hún-monda

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2010

Hóman Bálint alapművének új kiadása, mely krónikáinkon keresztül részletesen elemzi a magyar-hun eredetmítoszt és állást foglal a magyars...

Darkó Jenő: Népességi mozgalmak Erdélyben és környékén a középkorban
könyv Népességi mozgalmak Erdélyben és környékén a középkorban

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2010

A szerző a legkiválóbb, nemzetközi hírű magyar bizantinológus volt, aki középkori bizánci és nyugati források alapján dolgozta fel Erdély...

5%
2 400 Ft 2 280 Ft
Ortvay Tivadar: A mohácsi csata elvesztésének okai és következményei
könyv A mohácsi csata elvesztésének okai és következményei

Attraktor, 2010

A századforduló magyar történészgenerációjának méltatlanul elfeledett kiválósága a magyar királyság összeomlását jelentő csatát dolgozza ...

5%
1 900 Ft 1 805 Ft
Deér József: A Magyar Királyság megalakulása
könyv A Magyar Királyság megalakulása

Attraktor, 2010

A világhírű magyar emigráns középkortörténész alapműve a magyar Szent István-i magyar királyság megalakulásának nemzetközi kontextusairól...

5%
1 900 Ft 1 805 Ft
Deér József: A pápaság és a normannok
könyv A pápaság és a normannok

Attraktor, 2010

A XX. századi magyar történettudomány meghatározó munkáit bemutató sorozat legújabb kötete a svájci emigrációban elhunyt kiváló középkork...

Karácsonyi János: A székelyek eredete és Erdélybe való települése
antikvár A székelyek eredete és Erdélybe való települése

Németvölgyi Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Attraktor, 2010

Karácsonyi János (1858-1929) a kora középkor és a magyar egyháztörténet egyik legnevesebb szakértője volt, akinek monográfiái máig meghat...

1 690 Ft
Ferdinandy Mihály: A magyar honfoglalás mítoszai
könyv A magyar honfoglalás mítoszai

Attraktor, 2009

A szerző „Istenkeresők” c. munkájának mintegy előtanulmányai a kötetben közölt esszék, melyek mindegyike a honfoglalás korának egy-egy tö...

5%
2 400 Ft 2 280 Ft
Grünwald Béla: A Felvidék
könyv A Felvidék

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2009

Grünwald Béla eredetileg 1878-ban megjelent politikai röpirata országos visszhangot keltett megjelenése idején. A Besztercebánya frissen ...

2 400 Ft
Karácsonyi János: Történelmi jogunk hazánk területi épségéhez
könyv Történelmi jogunk hazánk területi épségéhez

Attraktor, 2009

Karácsonyi János (1858-1929) a kora középkor és a magyar egyháztörténet egyik legnevesebb szakértője volt, akinek monográfiái máig meghat...

5%
2 400 Ft 2 280 Ft
Grünwald Béla: A Felvidék
antikvár A Felvidék

Poéta Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Attraktor, 2009

Grünwald Béla eredetileg 1878-ban megjelent politikai röpirata országos visszhangot keltett megjelenése idején. A Besztercebánya frissen ...

2 200 Ft
Grünwald Béla: A Felvidék
antikvár A Felvidék

Mike és Tsa Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Attraktor, 2009

Grünwald Béla eredetileg 1878-ban megjelent politikai röpirata országos visszhangot keltett megjelenése idején. A Besztercebánya frissen ...

1 990 Ft
Csoma József: A magyar heraldika korszakai
könyv A magyar heraldika korszakai

Attraktor, 2008

A XX. századi magyar történettudomány elfeledett munkáit bemutató sorozat kötete Csoma József – hosszú évtizedek óta hozzáférhetetlen – a...

5%
2 400 Ft 2 280 Ft
Jancsó Benedek: Erdély története
könyv Erdély története

Attraktor, 2008

"Azok a békeszerződések, melyeket a Szövetséges és Társult Hatalmak 1919. december 9-én Romániával és 1920. június 4-én Trianonban Magyar...

5%
3 400 Ft 3 230 Ft
Miskolczy István: A középkori kereskedelem története
könyv A középkori kereskedelem története

Attraktor, 2008

A XX. századi magyar történettudomány elfeledett munkáit bemutató sorozat legújabb kötete Miskolczy István átfogó műve a középkori keresk...

5%
2 800 Ft 2 660 Ft
Áldásy Antal: Címertan
könyv Címertan

Attraktor, 2008

A sorozatban a magyar polgári történetírás legjelesebb - új kiadásban nem hozzáférhető - munkáit kívánjuk ismételt megjelentetéssel a szé...

5%
1 900 Ft 1 805 Ft
Erdélyi László: Árpád-kor
könyv Árpád-kor

Attraktor, 2008

A XX. századi magyar történettudomány elfeledett munkáit bemutató sorozat legújabb kötete a magyar középkortörténet egyik legnagyobb alak...

5%
3 200 Ft 3 040 Ft
Mályusz Elemér: A magyar történettudomány
könyv A magyar történettudomány

Attraktor, 2008

A XX. századi magyar történettudomány elfeledett munkáit bemutató sorozat legújabb kötete a középkori magyar történelem egyik legkiválóbb...

5%
2 400 Ft 2 280 Ft
Rugonfalvi Kiss István: Bethlen Gábor
könyv Bethlen Gábor

Attraktor, 2008

"A mohácsi vész után két, majd három részre bomlott Magyarország sorsát napjaink szenvedése alatt érthetjük meg; Erdély fejedelmeinek buz...

3 200 Ft
Áldásy Antal: Címertan
antikvár Címertan

Buda-Nosztalgia Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Attraktor, 2008

A sorozatban a magyar polgári történetírás legjelesebb - új kiadásban nem hozzáférhető - munkáit kívánjuk ismételt megjelentetéssel a szé...

1 500 Ft
Áldásy Antal: Címertan
antikvár Címertan

Buda-Nosztalgia Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Attraktor, 2008

A sorozatban a magyar polgári történetírás legjelesebb - új kiadásban nem hozzáférhető - munkáit kívánjuk ismételt megjelentetéssel a szé...

1 500 Ft
Rugonfalvi Kiss István: Bethlen Gábor
antikvár Bethlen Gábor

Nosztalgia Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Attraktor, 2008

"A mohácsi vész után két, majd három részre bomlott Magyarország sorsát napjaink szenvedése alatt érthetjük meg; Erdély fejedelmeinek buz...

1 500 Ft
Ferdinandy Mihály: Országok úrnője - Magyarország romlása
könyv Országok úrnője - Magyarország romlása

Attraktor, 2007

A XX. századi magyar történettudomány elfeledett munkáit bemutató sorozat legújabb kötete a magyarul eddig csak emigrációban (Rómában az ...

3 200 Ft
Ferdinandy Mihály: Országok úrnője - Magyarország romlása
antikvár Országok úrnője - Magyarország romlása

A Hely Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Attraktor, 2007

A XX. századi magyar történettudomány elfeledett munkáit bemutató sorozat legújabb kötete a magyarul eddig csak emigrációban (Rómában az ...

1 190 Ft
Ferdinandy Mihály: Országok úrnője - Magyarország romlása
antikvár Országok úrnője - Magyarország romlása

Alba Könyvépítõ Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Attraktor, 2007

A XX. századi magyar történettudomány elfeledett munkáit bemutató sorozat legújabb kötete a magyarul eddig csak emigrációban (Rómában az ...

1 890 Ft
Ferdinandy Mihály: Országok úrnője - Magyarország romlása
antikvár Országok úrnője - Magyarország romlása

Könyvtársaság Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Attraktor, 2007

---

1 290 Ft
Ferdinandy Mihály: Országok úrnője - Magyarország romlása
antikvár Országok úrnője - Magyarország romlása

Központi Antikvárium Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Attraktor, 2007

A XX. századi magyar történettudomány elfeledett munkáit bemutató sorozat legújabb kötete a magyarul eddig csak emigrációban (Rómában az ...

1 500 Ft
Alföldi András: A későrómai birodalom válaszúton
könyv A későrómai birodalom válaszúton

Attraktor, 2006

A világhírű magyar emigráns ókortörténész írása Valentinianus császárról és a római birodalmat szétfeszítő vallási, társadalmi, kulturáli...

5%
1 900 Ft 1 805 Ft
Alföldi András: Keresztény császárok, pogány Róma
könyv Keresztény császárok, pogány Róma

Attraktor, 2006

A legnagyobb magyar ókortörténész könyve a kereszténység egyik korai fordulópontjáról: Nagy Konstantin császárságáról. "A sok szubjekt...

Alföldi András: A későrómai birodalom válaszúton
antikvár A későrómai birodalom válaszúton

Könyvbarát Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Attraktor, 2006

A világhírű magyar emigráns ókortörténész írása Valentinianus császárról és a római birodalmat szétfeszítő vallási, társadalmi, kulturáli...

2 790 Ft
Hóman Bálint: A magyar városok az Árpádok korában
könyv A magyar városok az Árpádok korában

Attraktor, 2005

Hóman Bálint első önálló, nyomtatásban megjelent művének új kiadása, mely részletesen elemzi a korai magyar városfejlődést, annak társada...

I. Tóth Zoltán: Az erdélyi román nacionalizmus első százada
könyv Az erdélyi román nacionalizmus első százada

Attraktor, 2005

A XX. századi magyar történettudomány elfeledett munkáit bemutató sorozat legújabb kötete a román nemzetiségi törekvések egyik legkiválób...

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Bierbauer Virgil: A magyar építészet története
könyv A magyar építészet története

Attraktor, 2005

A magyar építészet egészének történetét még nem írták meg. E kötet a feladat megoldásának első kísérletét igyekszik nyújtani. A munka ala...

5%
3 400 Ft 3 230 Ft
Mályusz Elemér: A konstanzi zsinat és a magyar főkegyúri jog
könyv A konstanzi zsinat és a magyar főkegyúri jog

Attraktor, 2005

Sorozatunkban a magyar polgári történetírás legjelesebb - új kiadásban nem hozzáférhető - munkáit kívánjuk ismételt megjelentetéssel, vag...

5%
1 900 Ft 1 805 Ft
Deér József: A magyarok szent koronája
könyv A magyarok szent koronája

Attraktor, 2005

A jelen kötet a magyar Szent Korona történeti és művészettörténeti kérdéskörével való több, mint húsz éves foglalkozás eredménye. A szerz...