Marcus Aurelius: Elmélkedések
könyv Elmélkedések

Helikon Kiadó, 2018

Marcus Aurelius, a filozófuscsászár a sztoikus irányzat egyik legjelentősebb római képviselője. Görög nyelven írt naplójegyzeteiben az ur...

Előjegyezhető
Lucius Annaeus Seneca: A gondviselésről és más írások
könyv A gondviselésről és más írások

Helikon Kiadó, 2016

Mert az erény, bármennyire homályban van is, soha nem marad rejtve, hanem jeleket bocsát ki magából, és aki csak méltó rá, felismeri nyom...

15%
999 Ft 849 Ft
Arisztotelész: Lélekfilozófiai írások
könyv Lélekfilozófiai írások

Akadémiai Kiadó, 2006

A <i>Filozófiai írók Tára</i> sorozaton belül induló Arisztotelész-összkiadás első kötete. A könyv két arisztotelészi iratot ...

Előjegyezhető
Platón: Euthüphrón - Szókratész védőbeszéde - Kritón
könyv Euthüphrón - Szókratész védőbeszéde - Kritón

Atlantisz Könyvkiadó, 2005

A vizsgálódás nélküli élet nem emberhez méltó élet. A Szókratész perét, a filozófus perbeli magatartását és érvelését bemutató szövegek a...

10%
2 195 Ft 1 975 Ft
Lucius Annaeus Seneca: Boldogságra születtél - Tanácsok minden időre
könyv Boldogságra születtél - Tanácsok minden időre

Kassák Kiadó, 2007

Mi az ember? Lelke magas helyről származik - a fenséges gondolkodás titkos birodalmából... Seneca gyönyörű írásai a Szeretetről, Boldogsá...

Előjegyezhető
Hermész Triszmegisztosz: A Corpus Hermeticum és A Tabula Smaragdina
könyv A Corpus Hermeticum és A Tabula Smaragdina

Hermit Könyvkiadó Bt., 2003

Az alexandriai korból Hermész Trimegisztosz neve alatt egész sereg , főként dialogizált értekezés maradt fent. A gyűjtemény általában a C...

10%
2 300 Ft 2 070 Ft
Pierre Hadot: A lélek iskolája
könyv A lélek iskolája

Kairosz Kiadó, 2010

A szerző kutatásai során rájött, hogy az ókori filozófusok műveihez azért olyan nehéz közel kerülnünk, mert azt gondoljuk, hogy ezekből a...

Előjegyezhető
Platón: Törvények
könyv Törvények

Atlantisz Könyvkiadó, 2009

Életünket mindvégig azzal kell töltenünk, hogy mi emberek, férfiak és nők, a legszebb játékokat játsszuk... A Törvények, Platón hatalma...

10%
3 695 Ft 3 325 Ft
Marcus Aurelius; Lucius Annaeus Seneca: Óvakodj a haragtól! - Tanítások könyve
könyv Óvakodj a haragtól! - Tanítások könyve

Kassák Kiadó, 2003

A kötetben közölt két kiskönyvben a gondolkodás történetének két szellemóriása vall szeretetről, barátságról, megbékélésről, megbocsátásr...

Előjegyezhető
Marcus Aurelius; Lucius Annaeus Seneca: Az emberség nagykönyve - Teremtő gondolatok
könyv Az emberség nagykönyve - Teremtő gondolatok

Kassák Kiadó, 2007

“Mi a legnagyobb az emberben? – Az emberségnél nincs hatalmasabb földön és égen – így tették roppant erejűvé az istenek az ember sokszor ...

Előjegyezhető
Heller Ágnes: A filozófia rövid története gólyáknak I.
könyv A filozófia rövid története gólyáknak I.

Múlt és Jövő Alapítvány, 2016

Heller Ágnes így indítja újabb nagy és korszerűtlenül úttörő vállalkozását: A filozófia irodalmi műfaj, s mint minden műfajnak, megvanna...

15%
3 900 Ft 3 315 Ft
Arisztotelész: Az égbolt
könyv Az égbolt

Akadémiai Kiadó, 2009

Az égbolt c. műben Arisztotelész általánosabb természetfilozófiai megfontolásait az égitestek mozgására és természetére alkalmazza. E meg...

Előjegyezhető
Marcus Tullius Cicero: Az istenek természete
könyv Az istenek természete

Lazi Kiadó, 2004

Cicero Az istenek természete című munkáját Havas László jegyzetei valamint szakirodalmi tájékoztató, bibiliográfia, képek ill. képjegyzék...

10%
2 400 Ft 2 160 Ft
Jan Assmann: Uralom és üdvösség
könyv Uralom és üdvösség

Atlantisz Könyvkiadó, 2008

Jan Assmann (1938) az egyiptológia heildelbergi professzora, az utóbbi évtizedek talán legnagyobb visszhangot kiváltó kultúrelmélete , A ...

10%
3 595 Ft 3 235 Ft
Platón: Apokrif dialógusok
könyv Apokrif dialógusok

Atlantisz Könyvkiadó, 2005

Ha egy szem egy másik szemet fürkész, és beletekint annak legnemesebb részébe, abba, amellyel amaz lát, akkor így önmagát is látni fogja....

5%
2 195 Ft 2 085 Ft
Marcus Aurelius: Elmélkedések
könyv Elmélkedések

Kossuth Kiadó, 2010

"...Ez az élő természet jó, igazságos, szép, mindent létrehoz, tartalmaz; magában foglalja, felöleli azt is, ami feloszlik, hogy belőle m...

Előjegyezhető
Bollók-Kopecky-Kovács-Szőke...: Seneca prózai művei II. kötet
könyv Seneca prózai művei II. kötet

Szenzár Kiadó, 2004

Seneca prózai műveinek II. kötetével első ízben kerül a magyar olvasók elé a teljes (prózai) Seneca-életmű. A könyvben a már ismert művek...

Előjegyezhető
Platón: A lakoma - Platón összes művei kommentárokkal
könyv A lakoma - Platón összes művei kommentárokkal

Atlantisz Könyvkiadó, 2005

Eredeti természetünk szerint teljes egészek voltunk, s a teljesség vágyát és keresését hívjuk Erósznak..., később azonban vétkeink miatt ...

Előjegyezhető
Platón: Kratülosz
könyv Kratülosz

Atlantisz Könyvkiadó, 2008

Hogyan is lehetne az, ami soha sincs ugyanúgy, egyáltalán - valami? Platón műveinek kommentált Atlantisz-összkiadása az utóbbi évtizedek ...

5%
1 895 Ft 1 800 Ft
Platón: Állam
könyv Állam

Atlantisz Könyvkiadó, 2018

Az Állam az Atlantisz Könyvkiadó 1998 óta folyamatosan megjelenő „Platón összes művei kommentárokkal” sorozatának jegyzetekkel, kommentár...

Előjegyezhető
Xenophón: Xenophón filozófiai és egyéb írásai
könyv Xenophón filozófiai és egyéb írásai

Osiris Kiadó, 2003

A hányatott sorsú athéni katona és író, a Kr. e. 5/4. század fordulóján élt Xenophón nem volt filozófus, de szellemi formálódására döntő ...

Előjegyezhető
Platón: Menón
könyv Menón

Atlantisz Könyvkiadó, 2013

"Én vagyok a legnagyobb zavarban és útvesztőben, amikor másokat összezavarok." A Menón – viszonylagos rövidsége ellenére - korszakos j...

10%
2 295 Ft 2 065 Ft
Hamvas Endre ford.: Corpus hermeticum
könyv Corpus hermeticum

Lectum Kiadó, 2010

A Corpus Hermeticum görög nyelven fennmaradt vallási, filozófiai értekezések gyűjteménye. Szerzőjükről, Hermész Triszmegisztoszról a hagy...

15%
2 950 Ft 2 507 Ft
Epiktétosz: Epiktétosz összes művei
könyv Epiktétosz összes művei

Gondolat Kiadói Kör, 2016

Mikor bukott el Akhilleusz? Amikor Patroklosz meghalt? Távolról sem! Akkor, amikor haragra gerjedt, amikor a nő elvesztését siratta, amik...

Előjegyezhető
Pierre Hadot: Plótinosz, avagy a tekintet egyszerűsége
könyv Plótinosz, avagy a tekintet egyszerűsége

Kairosz Kiadó, 2013

A szerző a kevéssé ismert ókori filozófusnak (Kr.u. 203-269) szenteli e kötetét, amely saját bevallása szerint több kiadást is megért, s ...

10%
3 000 Ft 2 700 Ft
Platón: Nagyobbik Hippiász - Kisebbik Hippiász - Lakhész - Lüszisz
könyv Nagyobbik Hippiász - Kisebbik Hippiász - Lakhész - Lüszisz

Atlantisz Könyvkiadó, 2003

Hát ő nem éppen kifinomult lélek..., hanem közönséges senki, akit nem érdekel más, csak az igazság. Platón műveinek kommentált összkiadás...

10%
1 595 Ft 1 435 Ft
Platón: Gorgiasz (Platón összes művei kommentárokkal)
könyv Gorgiasz (Platón összes művei kommentárokkal)

Atlantisz Könyvkiadó, 1998

"Hiszen nem éppen aprócska tárgyról vitatkozunk, hanem olyanról, amit tudni a legszebb, nem tudni a legszégyenletesebb. Mert lényegében a...

Előjegyezhető
Paul Johnson: Szókratész - Egy időszerű ember
könyv Szókratész - Egy időszerű ember

Európa Könyvkiadó, 2014

Mosolyogva fejezte be életét. Szókratészt minden idők egyik legnagyobb gondolkodójaként tartjuk számon. Pedig nem volt tudós, nem írt sem...

Előjegyezhető
Marcus Tullius Cicero: A törvények
könyv A törvények

Gondolat Kiadói Kör, 2008

A kötet A törvények (De legibus) három könyvének és fennmaradt töredékeinek első megbízható magyar fordítását tartalmazza, a szöveget ért...

Előjegyezhető
Kránitz Mihály: Órigenész, a hit nagy mestere
könyv Órigenész, a hit nagy mestere

Kairosz Kiadó, 2008

Alexandriai Órigenész valóban az egyik legmeghatározóbb személyisége az egész keresztény gondolkodás fejlődésének. Felhasználta Alexandri...

5%
3 000 Ft 2 850 Ft
A. A. Long; David N. Sedley: A hellenisztikus filozófusok
könyv A hellenisztikus filozófusok

Akadémiai Kiadó, 2015

Anthony A. Long és David N. Sedley a hellenisztikus filozófia kutatásának legnagyobb tekintélyei közé tartozik. Forrásgyűjteményük az epi...

5%
5 990 Ft 5 690 Ft
Platón: Kharmidész - Euthüdémosz
könyv Kharmidész - Euthüdémosz

Atlantisz Könyvkiadó, 2006

Platón műveinek kommentált Atlantisz-összkiadása az utóbbi évtizedek klasszika-filológiai kutatásai alapján szükség szerint javítva, átdo...

5%
1 895 Ft 1 800 Ft
Miklós Tamás (szerk.): Levelek - Platón összes művei kommentárokkal
könyv Levelek - Platón összes művei kommentárokkal

Atlantisz Könyvkiadó, 2007

A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Platonis Opera, recognovit Ioannes Burnet, Oxford, 1900-1907.

5%
1 895 Ft 1 800 Ft
Steiger Kornél: Tanulmányok az antik görög filozófiáról
könyv Tanulmányok az antik görög filozófiáról

Gondolat Kiadói Kör, 2010

A kötet Steiger Kornél filozófiatörténész legjelentősebb tanulmányait tartalmazza. Az írások egy része korábban megjelent folyóiratcikk v...

5%
3 450 Ft 3 277 Ft
Platón: Ión.Menexenosz
könyv Ión.Menexenosz

Atlantisz Könyvkiadó, 2005

"Mert lenge lény a költő és szárnyas és szent, s mindaddig nem képes alkotni, míg az isten el nem töltötte, józansága el nem hagyta, és t...

5%
1 895 Ft 1 800 Ft
Epiktétosz: Epiktétosz összes művei
könyv Epiktétosz összes művei

Gondolat Kiadói Kör, 2014

Mikor bukott el Akhilleusz? Amikor Patroklosz meghalt? Távolról sem! Akkor, amikor haragra gerjedt, amikor a nő elvesztését siratta, amik...

Előjegyezhető
Betegh Gábor (szerk.); Böröczki Tamás (szerk.): A formák és a tudás
könyv A formák és a tudás

Gondolat Kiadói Kör, 2007

A könyv ajánlott a Platón filozófiája iránt komolyabban érdeklődő olvasóknak és a filozófiát vagy az ókortudományt tanulmányozó egyetemi ...

5%
3 250 Ft 3 087 Ft
Platón: Philébosz (Platón összes művei kommentárokkal)
könyv Philébosz (Platón összes művei kommentárokkal)

Atlantisz Könyvkiadó, 2001

"Itt van előttünk, borkeverő mesterek előtt két forrás: a gyönyörűségek forrását most mézhez hasonlítom, a tudás kijózanító és bortalan f...

Előjegyezhető
Parmenidész: Töredékek
könyv Töredékek

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2010

A preszokratikus filozófia egyik legjelentősebb alakjának fennmaradt töredékei - görög eredeti és magyar fordítás, mely utóbbinak különle...

5%
1 900 Ft 1 805 Ft
Platón: Phaidrosz /Platón összes művei kommentárokkal/
könyv Phaidrosz /Platón összes művei kommentárokkal/

Atlantisz Könyvkiadó, 2005

Ha valaki meglát valami földi szépet, visszaemlékezik a valódi szépre, szárnya nő, és tollát borzolva felrepülni vágyik, de tehetetlenség...

Előjegyezhető
Szoboszlai-Kiss Katalin: Poszeidóniosz - Töredékek és kommentár
könyv Poszeidóniosz - Töredékek és kommentár

L'Harmattan Kiadó, 2009

Cicero mestere, a sztoikus Poszeidóniosz (Kr. e. 135–51) méltatlanul feledésbe merült egyénisége a görög filozófiának, jóllehet óriási ha...

Előjegyezhető
Lucius Annaeus Seneca: A haragról
könyv A haragról

General Press Kiadó, 2001

Lucius Annaeus Seneca Hispaniaban (Corduba) született Krisztus előtt 4-ben, lovagrendi családban. Apja ismert szónok és történész volt, f...

Előjegyezhető
Xenophón: Hierón, avagy a zsarnokságról
könyv Hierón, avagy a zsarnokságról

Typotex Kiadó, 2012

Ez a kis könyv a Kr. e. V-IV. század fordulóján élt athéni Xenophónnak a türanniszról (modern, nem egészen pontos kifejezéssel: a zsarnok...

10%
3 500 Ft 3 150 Ft
Vlagyimir Szolovjov: Platón életének drámája
könyv Platón életének drámája

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2015

... írásában Szolovjov újragondolja történetfilozófiai nézeteit, melyben Platónnak mindig is fontos szerepet tulajdonított. Először filoz...

5%
2 800 Ft 2 660 Ft
Schreiner Dénes: A mítosz filozófiája
könyv A mítosz filozófiája

L'Harmattan Kiadó, 2017

A mítosz filozófiája az emberi kultúra egyik legzseniálisabb teljesítményén, a görög mitológián keresztül közelít normalitás és őrültség,...

15%
2 400 Ft 2 040 Ft
Szimplikiosz: Szimplikiosz kommentárja Epiktétosz Kézikönyvecskéjéhez
könyv Szimplikiosz kommentárja Epiktétosz Kézikönyvecskéjéhez

Gondolat Kiadói Kör, 2016

A kilikiai Szimplikiosz (Kr. u. 6. század) az újplatonikus filozófusok utolsó generációjának tagja, az Athéni Iskola képviselője. Fennmar...

5%
3 400 Ft 3 230 Ft
Marcus Tullius Cicero: A legfőbb jóról és rosszról
Előjegyezhető
Mogyoródi Emese: Akhilleusz és Szókratész
könyv Akhilleusz és Szókratész

Gondolat Kiadói Kör, 2012

A kötet a szerző utóbbi szűk évtizedben írott görög morálpszichológiai és politikafilozófiai tárgyú tanulmányait rendezi tematikus egység...

5%
2 800 Ft 2 660 Ft
Arisztotelész: A természet - Physica
könyv A természet - Physica

L'Harmattan Kiadó, 2010

Az arisztotelész főmű, A természet, vagy ahogyan idézni szokták, a Physica, műveltségünk mellőzhetetlen része, vele találkozni nem a tanu...

Előjegyezhető
Arisztotelész: Metafizika
könyv Metafizika

Lectum Kiadó, 2002

Az arisztotelészi Metafizika a filozófiának klasszikus könyve, melyből minden időben számtalan okulást és ébresztést vettek az olvasók, d...

Előjegyezhető
Apuleius: Védőbeszéd (A mágiáról)
könyv Védőbeszéd (A mágiáról)

General Press Kiadó, 2002

Apuleius mint filozófus a középső platonizmus képviselője, a Platonicus név büszke viselője, rhétórként az újszofisztika (második szofisz...

Előjegyezhető
Josef Ernst: Máté - Egy teológus portréja
könyv Máté - Egy teológus portréja

Kairosz Kiadó, 2012

Máté evangéliumát Márk evangéliuma bővített kiadásának is szokták nevezni. Az újszövetségi kánon első helyén áll és az egyházi evangélium...

Előjegyezhető
Platón: Platón válogatott művei II.
könyv Platón válogatott művei II.

Fapadoskönyv Kiadó, 2012

„Már a régi görögök is…” Vannak, akiknek a filozófia valami megfoghatatlan, távoli, elérhetetlen magasságokban rejtőzködő csoda. Akadnak...

15%
2 730 Ft 2 320 Ft
Platón: Platón válogatott művei I.
könyv Platón válogatott művei I.

Fapadoskönyv Kiadó, 2012

„Már a régi görögök is…” Vannak, akiknek a filozófia valami megfoghatatlan, távoli, elérhetetlen magasságokban rejtőzködő csoda. Akadnak...

15%
2 740 Ft 2 329 Ft
Marcus Aurelius: Elmélkedések
könyv Elmélkedések

Helikon Kiadó, 2019

Marcus Aurelius, a filozófuscsászár a sztoikus irányzat egyik legjelentősebb római képviselője. Görög nyelven írt naplójegyzeteiben az ur...

15%
1 299 Ft 1 104 Ft
Halasy-Nagy József: Az antik filozófia
könyv Az antik filozófia

Zagora 2000, 2011

Halasy-Nagy József filozófus, filozófiatörténész (1885-1976), az antik filozófia egyik legjobb magyarországi ismerője életének egyik főmű...

Előjegyezhető
Plutarkhosz: Moralia - Erkölcsi, filozófiai, állambölcsészeti kérdések
könyv Moralia - Erkölcsi, filozófiai, állambölcsészeti kérdések

2012

Plutarkhoszt elsősorban az antik irodalom életrajzírójaként tartják számon, aki számos híres görög és római történelmi alak élettörténeté...

Előjegyezhető
Végh Attila: A torzó tekintete
könyv A torzó tekintete

Éghajlat Könyvkiadó, 2010

Végh Attila eddig megjelent filozófiai esszékötetei mind arról tanúskodnak, hogy a szerzőt az emberi léttapasztalat nyelvi megragadhatósá...

3 000 Ft
Várdy Péter: Gúny és öncáfolat - avagy a kópé Szókratész
könyv Gúny és öncáfolat - avagy a kópé Szókratész

Pont Kiadó, 2010

Platón szövegeiben Szókratész gúnyos nevetése rendre megtöri az emelkedett beszédet. De hogy kerül a csizma az asztalra? Az Euthüdémosz k...

Előjegyezhető
Albert Ildikó: Szókratész védőbeszéde
könyv Szókratész védőbeszéde

AB-ART Könyvkiadó, 2016

Szükségünk van személyes életfilozófiára, saját, külön bejáratú ideológiára? Igen. Még annak is, aki ezt nem tudatosítja. Egy rendszerre,...

5%
2 300 Ft 2 185 Ft