Oswald Spengler: A Nyugat alkonya I-II.
könyv A Nyugat alkonya I-II.

Noran Libro Kiadó, 2011

Oswald Spengler közvetlenül az első világháború után adta ki monumentális történetfilozófiai művét, melynek jelentősége Herder, Burckhard...

Előjegyezhető
Jared Diamond: A világ tegnapig
könyv A világ tegnapig

Typotex Kiadó, 2013

„Alapvetően az emberek mindig is egyformák.” - Nem egészen. - válaszolja Diamond. A különbségek sokrétűek, másképp számolunk, másképp ...

15%
5 200 Ft 4 420 Ft
Fernand Braudel: A kapitalizmus dinamikája
könyv A kapitalizmus dinamikája

Európa Könyvkiadó, 2008

Fernand Braudel a történettudomány nagy alakja; több műve is megjelent magyarul, a magyar közönség mégsem ismeri eléggé. Pedig korszakalk...

Előjegyezhető
Gyáni Gábor: Relatív történelem
könyv Relatív történelem

Typotex Kiadó, 2007

E tanulmánykötet írásaiban a szerző változatos témák kapcsán tesz újra és újra kísérletet a történelem relatív fogalmának tisztázására. N...

10%
2 900 Ft 2 610 Ft
Jürgen Habermas; Joseph Ratzinger: A szabadelvű állam morális alapjai
könyv A szabadelvű állam morális alapjai

Gondolat Kiadói Kör, 2007

2004 januárjában, a Bajor Katolikus Akadémia rendezésében zajlott le az a beszélgetés, melyben Jürgen Habermans és Joseph Ratzinger, a ké...

Előjegyezhető
Friedrich Nietzsche: A dionüszoszi világszemlélet
könyv A dionüszoszi világszemlélet

Attraktor, 2019

Az Attraktor kiadó Nietzsche-sorozatának legújabb kötete több rövid, de fontos tanulmányt tartalmaz a 19. század talán legélőbb, legfonto...

10%
2 200 Ft 1 980 Ft
Claude Lévi-Strauss: Faj és történelem
könyv Faj és történelem

Napvilág Kiadó, 1999

A kötet első megjelenésekor, 1952-ben újfajta gondolkodásmódot kínált a nyugati kultúráról és a civilizáció értelméről, a történelmi idő ...

Előjegyezhető
Odo Marquand: Az egyetemes történelem és más mesék
könyv Az egyetemes történelem és más mesék

Atlantisz Könyvkiadó, 2001

Az itt megjelenő írások 1973 és 1991 között születtek. Egytől egyig az emberi végesség szkeptikus filozófiáját hirdetik. Antropológiai té...

5%
1 795 Ft 1 705 Ft
Gábor György: A diadalíven innen és túl
könyv A diadalíven innen és túl

Akadémiai Kiadó, 2009

Értekezésünk tárgya röviden és talán túlságosan is didaktikusan megfogalmazva: hányféle (világ)emlékezet, vagyis hányféle történelem léte...

Előjegyezhető
José Ortega Y Gasset: Elmélkedések Európáról
könyv Elmélkedések Európáról

2007

Kevés elkötelezettebb híve volt az európaiság, az európai egység gondolatának 20. században, mint José Ortega y Gasset, a spanyol filozóf...

Előjegyezhető
Bene Éva: Emancipációs bumeráng
könyv Emancipációs bumeráng

Kairosz Kiadó, 2007

Hölgyeim és uraim! Valljuk be bohócot csináltak belőlünk, az életünket a feje tetejére állították, mi pedig balga fejjel, önként és dalol...

Előjegyezhető
Reinhart Koselleck: Elmúlt jövő
könyv Elmúlt jövő

Atlantisz Könyvkiadó, 2003

"Hogy mi is a történeti idő, az a történettudomány legnehezebben megválaszolható kérdései közé tartozik. A kérdés arra kényszeríti az emb...

2 395 Ft
Hans-Hermann Hoppe: Demokrácia, a bukott bálvány
könyv Demokrácia, a bukott bálvány

Ad Librum Kiadó, 2010

A monarchia, a demokrácia és a természetes rend gazdaságtana és politikája HANS-HERMANN HOPPE 1949-ben született Nyugat-Németországb...

Előjegyezhető
John Lukacs: A történetírás jövője
könyv A történetírás jövője

Európa Könyvkiadó, 2012

"A civilizáció szerény, de szilárd őrzőinek kell tekinteniük magukat" – írja a kiváló történészprofesszor pályatársairól, akik "ebben a m...

5%
2 600 Ft 2 470 Ft
Jacob Burchardt: Világtörténelmi elmélkedések
könyv Világtörténelmi elmélkedések

Atlantisz Könyvkiadó, 2001

Burckhard vonakodása attól, hogy végső célokkal foglakozzon a végső értelemről való szükségképpeni lemondáshoz vezet. És mégis, szerinte ...

5%
2 695 Ft 2 560 Ft
Olay Csaba: Hannah Arendt politikai egzisztencializmusa
könyv Hannah Arendt politikai egzisztencializmusa

L'Harmattan Kiadó, 2008

Jelen kötet Hannah Arendt gondolkodásának első átfogó ábrázolása magyar nyelven. A szerző Arendt politikai filozófiáját elsősorban a poli...

Előjegyezhető
Karl Löwith: Világtörténelem és üdvtörténet-A történelemfilozófia teológiai gyökere
könyv Világtörténelem és üdvtörténet-A történelemfilozófia teológiai gyökere

Atlantisz Könyvkiadó, 1996

A teológia és a filozófia előjoga empirikusan megválaszolhatatlan kérdések felállítása. Ilyenfajták azok a kérdések, melyek az első és a ...

Előjegyezhető
Jean-Jacques Rousseau: Politikafilozófiai írások
könyv Politikafilozófiai írások

Atlantisz Könyvkiadó, 2017

Kötetünk, mely négy évtized óta az első nagy Rousseau-kiadás, számos eddig kiadatlan politikafilozófiai szöveget is magában foglal. "A...

15%
4 895 Ft 4 161 Ft
Niedermüller P; Horváth K; Oblath M; Zombory M: Sokféle modernitás
könyv Sokféle modernitás

2008

Merre haladnak a globális kulturális trendek? Milyen sajátosságokkal, milyen dinamikával jellemezhető az a történelmi kor, amelyben élünk...

Előjegyezhető
Horváth Márk, Lovász Ádám: Látomások a lefejezésről
könyv Látomások a lefejezésről

Savaria University Press, 2017

Kötetünk elsőként foglalkozik részletesen Georges Bataille filozófiájával és társadalomelméleti gondolataival magyar nyelven. Bataille mu...

15%
3 000 Ft 2 550 Ft
Márkus György: Kultúra, tudomány, társadalom
könyv Kultúra, tudomány, társadalom

Atlantisz Könyvkiadó, 2017

"Az teszi egységessé ezeket az írásokat, hogy alapvetően azonos a tárgyuk: a kultúra modern eszméje. Ez azonban így talán még túl tág meg...

15%
4 995 Ft 4 246 Ft
Kurt Flasch: Miért nem vagyok keresztény?
könyv Miért nem vagyok keresztény?

Typotex Kiadó, 2016

Kurt Flasch nem csupán egyike a középkorral foglalkozó német filozófiatörténészeknek, hanem eminens értelemben megtestesíti a német közép...

10%
4 200 Ft 3 780 Ft
Horkay Hörcher Ferenc: Esztétikai gondolkodás a felvilágosodás korában 1650-1800
könyv Esztétikai gondolkodás a felvilágosodás korában 1650-1800

Gondolat Kiadói Kör, 2013

A felvilágosodás koráról még ma is sokan gondolják azt, hogy pusztán az ész unalmas uralma, netán rémuralma jellemezte. Keveseknek jut es...

5%
2 900 Ft 2 755 Ft
Étienne Balibar: Marx filozófiája - Radikális gondolkodók
könyv Marx filozófiája - Radikális gondolkodók

Typotex Kiadó, 2012

Ba­li­bar - az egyik leg­be­fo­lyá­so­sabb fran­cia fi­lo­zó­fus - bri­li­án­san tömör Marx­port­ré­jaa korai mun­ká­i­tól kezd­ve min­de...

Előjegyezhető
Gábor György: Múltba zárt jelen, avagy a történelem hermeneutikája
könyv Múltba zárt jelen, avagy a történelem hermeneutikája

L'Harmattan Kiadó, 2016

Mintha átaludnánk közös történelmünket, hogy aztán felriadva a különös álmok keltette rémületből, memóriánkra, fantáziánkra s nemegyszer ...

5%
3 490 Ft 3 315 Ft
Ferdinandy Mihály: Nemzetiségi kérdés és magyar birodalom
könyv Nemzetiségi kérdés és magyar birodalom

Attraktor, 2010

A szerző „Mi Magyarok” c. összefoglaló munkájának mintegy előtanulmányai a kötetben közölt esszék, melyek mindegyike a magyar történelem ...

1 900 Ft
Tatár György: Egy gyűrű mind fölött
könyv Egy gyűrű mind fölött

2009

"A történelem testéről leolvashatatlan az, ami a történelmen túli. Márpedig az igazság minden történelem nélkül is igazság. Nincs szükség...

Előjegyezhető
Szabó Márton (szerk): Az ellenség neve
könyv Az ellenség neve

Jószöveg Műhely Kiadó, 1998

'Az ellenségnevekben ősi tudások, mitikus konstrukciók élednek újjá. Mindenekelőtt a világ kettéosztása jóra és rosszra, rendre és káoszr...

Előjegyezhető
Frank R. Ankersmit: A történelmi tapasztalat
könyv A történelmi tapasztalat

Typotex Kiadó, 2004

A történelmi tapasztalat F. R. Ankersmit groningeni székfoglaló beszédének szövege. Ankersmit a Hayden White nevével fémjelzett narrativi...

Előjegyezhető
Földesi Tamás: Mikor igen, mikor nem?
könyv Mikor igen, mikor nem?

Papirusz Book, 2008

"Ez az első munka, amelyet magyar nyelven ennek a témakörnek szenteltek. A könyv alapgondolata szemben a közkeletű felfogással, amely az ...

1 950 Ft
Ormos Mária (Szerk.): Megroppan a világrend 2.
könyv Megroppan a világrend 2.

Argumentum, 2016

Az Egy emberibb világért alapítvány három konferenciát rendezett ugyanazon a címen: Megroppan a világrend. A 2013-ban megtartott első re...

5%
2 500 Ft 2 375 Ft
Francis Fukuyama: A politikai rend eredete
könyv A politikai rend eredete

Akadémiai Kiadó, 2012

Francis Fukuyamát nem kell különösebben bemutatni. A kelet-közép-európai rendszerváltások idején közölt esszéje, a később könyv formájába...

15%
4 900 Ft 4 165 Ft
John Lukacs: A történelmi tudat avagy a múlt emlékezete
könyv A történelmi tudat avagy a múlt emlékezete

Európa Könyvkiadó, 2003

John Lukacs történészprofesszor főművét, gondolatainak legteljesebb foglalatát tartja kezében az Olvasó. A szerző így ír könyvéről: "A tö...

Előjegyezhető
Gerő András: Magyar illuzionizmus
könyv Magyar illuzionizmus

Új Mandátum Könyvkiadó, 2006

Én azt a címet adtam ennek az írásnak: Magyar illuzionizmus. De adhattam volna egy teljesen más tartalmi sugallatú megnevezést is: Magyar...

5%
1 848 Ft 1 756 Ft
Miklós Tamás: Hideg démon
könyv Hideg démon

Kalligram Könyvkiadó, 2011

A kötet írásai arra próbálnak emlékeztetni, hogy az újraolvasott történelemfilozófiai írások szerzői a jelent rég túlélt beszélgetőtársai...

2 990 Ft
Roger Scruton: A nemzetek szükségességéről
könyv A nemzetek szükségességéről

Helikon Kiadó, 2005

A Helikon kiadó Roger Scruton, a neves angol filozófus két tanulmányát adja közre ebben a kötetben: A Nyugat és a többiek (The West and t...

Előjegyezhető
Kiss Lajos András: Nagy tér vagy nagy gondolat
könyv Nagy tér vagy nagy gondolat

Liget Műhely Alapítvány, 2018

Mit jelent európainak lenni? Manapság szinte hősies erőfeszítés kell, hogy az ember túllépjen az aktuálpolitikán, és az elméleti igényess...

15%
3 200 Ft 2 720 Ft
Joó Tibor: Történetfilozófia és metafizika
1 850 Ft
Bozóki András; Sükösd Miklós: Anarcho-demokraták
könyv Anarcho-demokraták

Gondolat Kiadói Kör, 2007

Ez a szintetizáló mű először foglalja össze e politikai hagyomány és társadalomfilozófia hazai történetét és elméletét. A monográfia háro...

Előjegyezhető
Csaplár Vilmos: Istennel, vagy nélküle
könyv Istennel, vagy nélküle

PESTI KALLIGRAM KFT., 2016

Az érvelés szála hol eltűnik, hol előbukkan, de soha nem tolakodó. Ebből következően, noha alapvetően diszkurzív gondolatokból áll, az eg...

5%
2 800 Ft 2 660 Ft
Kőbányai János: Holokauszt olvasókönyv
könyv Holokauszt olvasókönyv

Múlt és Jövő Alapítvány, 2017

Ez az írásgyűjtemény kísérletekből és töredékekből áll, amelyek megpróbálják az olvasót közelebb vinni a történelemnek nem a 20. századi,...

15%
9 800 Ft 8 330 Ft
Thomas Carlyle: Egykor és most
könyv Egykor és most

Attraktor, 2010

A XIX. századi brit történettudomány és filozófiai gondolkodás egyik meghatározó konzervatív alakjának alapműve korának Angliájáról, a ko...

Előjegyezhető
Moses Hess: Róma és Jeruzsálem
könyv Róma és Jeruzsálem

Múlt és Jövő Lap- és Könyvkiadó, 2011

Noha a cionizmus születését Theodor Herzl nevéhez és "A zsidó állam" című művéhez kapcsolják, az eszme első nagyszabású elméleti alapveté...

Előjegyezhető
Demeter M. Attila: Republikanizmus, nacionalizmus, nemzeti kisebbségek
könyv Republikanizmus, nacionalizmus, nemzeti kisebbségek

Pro Philosophia, 2005

A kötetben olvashatunk az európai nacionalizmus kialakulásáról, a kelet-európai államok nyelvi nacionalizmusáról a 19. században, illetve...

10%
1 600 Ft 1 440 Ft
Jean-Marc Ferry; Paul Thibaud: Vita Európáról
könyv Vita Európáról

L'Harmattan Kiadó, 2006

A könyv igazi filozófiai csemegének számít, amelyben a két markáns gondolkodó - a filozófus Jean-Marc Ferry, a Brüsszeli Szabadegyetem po...

2 250 Ft
Dr. Gazdag László: A fejlődés természete
könyv A fejlődés természete

Szamárfül Kiadó, 2011

"(...) Nem történelemkönyvet tart a kezében az olvasó, nem is filozófiai művet, nem közgazdaságtant, illetve ezt is, azt is. "Történelemf...

5%
4 000 Ft 3 800 Ft
Takács Ádám (szerk.): A történelem anyaga
könyv A történelem anyaga

L'Harmattan Kiadó, 2004

A tanulmánykötet a huszadik századi francia filozófia történelemelméleti eredményeinek bemutatására vállalkozik eredeti szövegek közreadá...

Előjegyezhető
Rátai János: A kannibalizmus kultúrtörténete napjainkig - Úrvacsora
könyv A kannibalizmus kultúrtörténete napjainkig - Úrvacsora

K.U.K. Kiadó, 2007

Ez a könyv: provokáció. Minden sorával. A szerző szándéka ellenére. Nem kevesebbet sugall, mint hogy az emberi kultúra fogantatásának te...

4 500 Ft
Neagu Djuvara: Lehet-e igaz a történetírás?
könyv Lehet-e igaz a történetírás?

KOINÓNIA, 2017

"Hogyan alakult volna a világtörténelem Nagy Sándor, Napóleon vagy Hitler személyisége nélkül, vagy ha Lenin nem érkezett volna meg 1917 ...

15%
2 200 Ft 1 870 Ft
Szabó Tibor: Lukács György, az autonóm filozófus
könyv Lukács György, az autonóm filozófus

Gondolat Kiadói Kör, 2017

Lukács György a 20. század egyik meghatározó filozófusa, esztétája volt. A magyar filozófia történetében azzal emelkedik mindenki fölé, h...

5%
3 000 Ft 2 850 Ft
Csorba; Gábor; Heller; Rugási; Vajda; Bacsó Béla: A történelem árnya
könyv A történelem árnya

Jószöveg Műhely Kiadó, 2004

Ludassy Máriának 60. születésnapjára. A tisztelgő könyvben Heller Ágnes a biopolitikai szabadságellenességéről, Vajda Mihály pedig azon...

Előjegyezhető
Thomas Carlyle: Egykor és most
könyv Egykor és most

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2016

Thomas Carlyle, a XIX. századi brit történettudomány és filozófiai gondolkodás egyik meghatározó konzervatív gondolkodójának/történészéne...

5%
3 200 Ft 3 040 Ft
Frenyó Zoltán: Korfordulón
könyv Korfordulón

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2016

Az ember minden korban a múlt és a jövő közötti átmenetben él, s ritkán adatik meg számára, hogy a jelent tartós élményként élje át. Az á...

5%
2 800 Ft 2 660 Ft
Fejtő Ferenc: Isten, Ember, Ördög - Elmélkedés a rosszról és a történelemről
könyv Isten, Ember, Ördög - Elmélkedés a rosszról és a történelemről

Holnap Kiadó, 2006

Töprengéseim során arra a nem éppen eredeti következtetésre jutottam, hogy az ördög mint személy nem létezik, nem Isten ellentettje és ve...

5%
2 300 Ft 2 185 Ft
Ralf Konersmann: A szellem színjátéka. Történeti szemantika mint ...
könyv A szellem színjátéka. Történeti szemantika mint ...

Kijárat Kiadó, 2003

A szellem színjátéka. Történeti szemantika mint filozófiai jelentéstörténet Tartalomjegyzék: I. Az elbeszélés változatain végzett munka ...

Előjegyezhető
Demeter Tamás: A szociologizáló hagyomány - A magyar filozófia fő árama a XX. században
könyv A szociologizáló hagyomány - A magyar filozófia fő árama a XX. században

2011

E kötet egy filozófiatörténet-írási program megfogalmazására vállalkozik. Fő tézise, hogy elbeszéljen egy olyan történetet, amelyben a ma...

Előjegyezhető
Budai-sántha János: Kapitalizmus előtt - alatt - után
könyv Kapitalizmus előtt - alatt - után

K.U.K. Kiadó, 2017

A filozófus (és építészmérnök) szerző két évtizedes kutatást követő nagy ívű tanulmányában a társadalom belső összefüggéseit, változásait...

15%
7 000 Ft 5 950 Ft
Paula Clifford: A végidők rövid története
könyv A végidők rövid története

Kálvin Kiadó, 1999

Az Oxfordban dolgozó írónő könyvében végigvezet bennünket a világtörténelem végidő-elképzelésein, hogy okosan, bátran, s talán mosolyogva...

1 200 Ft
Dr. Ujszigeti Dezső: A rekonstrukció elmélete és módszere
könyv A rekonstrukció elmélete és módszere

2008

„…a kutatás módszere, az az izgalmas elméleti állványzat…, amelyben együtt vannak a filozófia, a kulturális antropológia, az irodalmi kom...

15%
3 250 Ft 2 762 Ft