Alfred North Whitehead: A természet fogalma
könyv A természet fogalma

Typotex Kiadó, 2007

Ennek a kötetnek az a célja, hogy lefektesse egy olyan természetfilozófia alapjait, ami egy újrarendezett elméleti fizika szükséges előfe...

Előjegyezhető
Nicholas Malebranche: Beszélgetések a metafizikáról és a vallásról
könyv Beszélgetések a metafizikáról és a vallásról

L'Harmattan Kiadó, 2007

Nicholas Malebranche könyve a kartezianizmus egyik alapműve, mely az okság és a természettörvények okkazionalista felfogásával, az ideák ...

5%
3 500 Ft 3 325 Ft
Tengelyi László: Tapasztalat és kifejezés
könyv Tapasztalat és kifejezés

Atlantisz Könyvkiadó, 2007

A tapasztalat olyan esemény, amely nem értelmezhető a tudat általi értelemadás keretei között; ellenkezőleg, magától meginduló értelemkép...

Előjegyezhető
Dietmar Kamper; Christoph Wulf: Antropológia az ember halála után
könyv Antropológia az ember halála után

Jószöveg Műhely Kiadó, 1998

Isten halála azt jelenti az ember számára, hogy örökre becsukódott felette a jótékony védőernyő: önmaga felel önmagáért. A kötet azon kís...

Előjegyezhető
Mészáros András: A transzcendencia lehelete a szerelem időiségéről
könyv A transzcendencia lehelete a szerelem időiségéről

Kalligram Könyvkiadó, 2001

A könyv olvasmányosan megírt, filozófiatörténetileg megalapozott elmélkedés a szerelemről, a szerelem paradoxonairól, a szerelem és az id...

Előjegyezhető
Farkas Katalin; Huoranszki Ferenc (szerk.): Modern metafizikai tanulmányok
könyv Modern metafizikai tanulmányok

ELTE Eötvös Kiadó, 2004

A köznyelvi használatban a „metafizika” kifejezés gyakran a tudás valamilyen ezoterikus formájára utal, amelynek tárg...

Előjegyezhető
Varga Zsuzsa; Gyémánt Iván: Matematikai módszerek a fizikában
könyv Matematikai módszerek a fizikában

JATEPress, 2010

További könyvek a fizika területén Alkalmazott matematika Matematika a mérnöki- és természettudományok területén

Előjegyezhető
Immanuel Kant: Prekritikai írások
könyv Prekritikai írások

Osiris Kiadó, 2003

A magyar filozófiai kultúra régi adósságát törleszti a kötet, amely tartalmazza Immanuel Kant úgynevezett prekritikai írásainak túlnyomó ...

5%
4 800 Ft 4 560 Ft
Tőzsér János: Az Igazság Pillanatai
könyv Az Igazság Pillanatai

PESTI KALLIGRAM KFT., 2018

"A filozófia nem vezet el bennünket igazságok megismeréséhez. De ha így van, mégis mi értelme filozófiát művelni?" A filozófiában előbb-...

15%
3 990 Ft 3 391 Ft
Szombath Attila: A feltétlen és a véges
könyv A feltétlen és a véges

Kairosz Kiadó, 2009

A szerző 2002-ben szerzett doktori diplomát, "Die antinomische Philosophie des Absoluten. Ein Mitdenken mit S.L. Frank" c. könyve 2004-be...

4 500 Ft
Robert Spaemann: A végső istenérv
könyv A végső istenérv

Szent István Társulat, 2013

Kisebbfajta szenzációnak számíthat, hogy a híres német filozófus, Robert Spaemann a 21. század elején egy új istenérvet bátorkodott előte...

Előjegyezhető
Emerich Coreth: Isten a filozófiai gondolkodásban
Előjegyezhető
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling: Filozófiai vizsgálódások az emberi szabadság lényegéről és az ezzel összefüggő tárgyakról
könyv Filozófiai vizsgálódások az emberi szabadság lényegéről és az ezzel összefüggő tárgyakról

Attraktor, 2010

A klasszikus német bölcselet kiemelkedő alakjának egyik fontos írása, mely szervesen illeszkedik korának a szabadság filozófia kérdéséről...

5%
2 400 Ft 2 280 Ft
Varga Csaba: A metafilozófia gyönyörűsége
könyv A metafilozófia gyönyörűsége

Kairosz Kiadó, 2008

Nem élünk a középkorban, s nem vagyunk se kardforgatók, se szerzetesek, így nem léphetünk be például a pálos rendbe. A valószínűleg legma...

5%
3 200 Ft 3 040 Ft
Kelemen János: Az ész képe és tette
könyv Az ész képe és tette

Atlantisz Könyvkiadó, 2000

Mi a viszony a történetírás és a filozófia között? Már Kant és Herder mindenre kiterjedő ellentétét is erősen motiválta az e kérdésre ado...

1 595 Ft
Maurice Merleau-Ponty: A filozófia dicsérete
könyv A filozófia dicsérete

Európa Könyvkiadó, 2005

Maurice Merleau-Pontyt /1908-1961/ negyvenhat évesen választották meg - eladdig legfiatalabbként - a Collège de France tagjának. "Hálája ...

Előjegyezhető
Boros János: A megismerés talánya
könyv A megismerés talánya

Áron Kiadó, 2009

Mit jelent megismerni, mit tudhatunk, vannak-e a tudásnak határai, a nyelv segít vagy akadályoz a világfeltárásban, honnan ered mondatain...

Előjegyezhető
Jean-Luc Marion: A látható kereszteződése
könyv A látható kereszteződése

Bencés Kiadó, 2013

"A festészet kérdése nem elsősorban és nem kizárólag a festőkre tartozik, azt pedig még kevésbé állíthatjuk, hogy az esztéták ügye volna....

Előjegyezhető
Tornai Szabolcs: A világ mint téveszme
könyv A világ mint téveszme

Gondolat Kiadói Kör, 2015

A szellemi elsötétülés ellenére az ókori görögök és indiaiak szemlélete töretlenül érvényes. Voltakeppen három fő filozófiai kérdés létez...

Előjegyezhető
Jacques Derrida: A hang és a fenomén - A jel problémája Husserl fenomenológiájában
könyv A hang és a fenomén - A jel problémája Husserl fenomenológiájában

Kijárat Kiadó, 2013

"Arról lenne tehát szó, hogy a jel fogalmának kitüntetett példáján keresztül azt lássuk lelepleződni, ahogy a metafizika fenomenológiai k...

Előjegyezhető
Leszek Kolakowski: Mit kérdeznek tőlünk a nagy filozófusok?
könyv Mit kérdeznek tőlünk a nagy filozófusok?

Typotex Kiadó, 2012

Leszek Kolakowski lengyel humanista, filozófus, író, nemzedékek nevelője és spirituális rektora volt, a liberális értelmiség lelki mester...

15%
2 900 Ft 2 465 Ft
Schwendtner Tibor: Szabadság és fenomenológia
könyv Szabadság és fenomenológia

L'Harmattan Kiadó, 2003

Tartalomjegyzék: 1. BEVEZETÉS 2. A FENOMENOLÓGIAI MÓDSZER KÉRDÉSEI 2.1. A filozófiai tárgymegragadás módjai Husserlnél és Heideggernél 2....

Előjegyezhető
Rudolf Steiner: Az ember talánya (Az emberi történelem szellemi háttere)
könyv Az ember talánya (Az emberi történelem szellemi háttere)

Új Mani-Fest Kiadó, 2003

"Ha áttekintjük, amit így a tizenkét érzékszerv területéről és a hét életfolyamatról mondtunk, vagyis az ember belső, mikrokozmikus állat...

Előjegyezhető
Zuh Deodáth: Edmund Husserl ismeretfilozófiája
könyv Edmund Husserl ismeretfilozófiája

L'Harmattan Kiadó, 2015

Az alábbi könyvet olyan olvasóknak ajánljuk, akik Edmund Husserl (1859-1938) filozófiájáról szeretnének átfogó képet kapni. Tézise szerin...

2 490 Ft
Tóth Judit: Test és lélek
könyv Test és lélek

Kairosz Kiadó, 2006

Antropológia és értelmezés Nüsszai Szent Gergely műveiben A IV. században élt kappadókiai atya, Szent Gergely antropológiájának az eg...

3 500 Ft
Bolberitz Pál: A metafizika alapjai
könyv A metafizika alapjai

Jel Kiadó, 2007

A metafizika (a létről és létezőről szóló tudomány) Arisztotelész óta alaptudományként határozza meg az európai gondolkodást. Még azok is...

Előjegyezhető
Edmund Husserl: Karteziánus elmélkedések
könyv Karteziánus elmélkedések

Atlantisz Könyvkiadó, 2000

Vajon nem érett-e meg az ideje annak, hogy a kezdő filozófus descartes-i radikalizmusát megújítsuk, hogy az áttekinthetetlen kortárs irod...

Előjegyezhető
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling: A transzcendentális idealizmus rendszere
könyv A transzcendentális idealizmus rendszere

Lectum Kiadó, 2008

Schelling, Fichte és Hegel mellett, a klasszikus német idealizmus meghatározó alakja. Ifjúkori főműve a Transzcendentális Idealizmus Rend...

5%
3 300 Ft 3 135 Ft
Martin Heidegger: Lét és idő
könyv Lét és idő

Osiris Kiadó, 2019

A Lét és időnek mint szisztematikus műnek az egyik legfeltűnőbb vonása, hogy különböző filozófiai regiszterek radikális szintézise. Rögve...

15%
4 980 Ft 4 233 Ft
George BErkeley: Tanulmányok az emberi megismerés alapelveiről
könyv Tanulmányok az emberi megismerés alapelveiről

2006

A kötet a XVIII. századi empirizmus egyik vezéralakjának fő művét és fontosabb írásait tartalmazza, melyek hatással voltak az összes késő...

Előjegyezhető
Miroslav Marcelli: Foucault, avagy Mássá lenni
könyv Foucault, avagy Mássá lenni

PESTI KALLIGRAM KFT., 2006

A könyv Michel Foucault-nak, a 20. századi francia gondolkodás egyik legnagyobb hatású és máig legvitatottabb alakjának életútjáról és tu...

Előjegyezhető
Mircea Eliade: A szent és a profán
könyv A szent és a profán

Helikon Kiadó, 2019

Szent és profán - örök és mulandó - vallásos és vallástalan - transzcendens és materiális - tradicionális és modern: ezek a kulcsszavai a...

15%
1 499 Ft 1 274 Ft
J. A. Tillmann: Az eseményhorizonton túl
könyv Az eseményhorizonton túl

Typotex Kiadó, 2018

ESEMÉNYHORIZONT 1. (kozmológiai) Olyan határfelület, amin túlról jelek már nem érnek el a megfigyelőhöz. Az eseményhorizont mögött elindu...

15%
2 900 Ft 2 465 Ft
Papp Ibolya: A Teremtő és a többmilliárd monodráma
könyv A Teremtő és a többmilliárd monodráma

Accordia Kiadó, 2008

Elmélyült töprengések, egzisztenciálbölcseleti fogantatású futamok, érzékeny lírai rezdülések, szociofotók metszéspontjain jelöli ki hely...

5%
2 000 Ft 1 900 Ft
E. Szabó István: A nyitott jövő problémája - Véletlen, kauzalitás és determinizmus a fizikában
könyv A nyitott jövő problémája - Véletlen, kauzalitás és determinizmus a fizikában

Typotex Kiadó, 2012

Miközben meg­mu­tat­tuk, hogy a hullámfüggvény nem adja meg a fizikai re­alitás tel­jes leírását, ny­it­va hagy­tuk azt a kérdést, vajon ...

Előjegyezhető
Ujváry Márta: Metafizikai dilemmák
könyv Metafizikai dilemmák

L'Harmattan Kiadó, 2009

A kötet az analitikus metafizika egyik fontos témájára, a szubsztanciák, a trópusok és a változás összefüggéseire összpontosít. A szubszt...

Előjegyezhető
Barcsi Tamás: Három filozófiai kérdés az emberről
könyv Három filozófiai kérdés az emberről

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2016

"Ebben a könyvben három filozófiai kérdést teszek fel. Az első kérdés így szól: mit jelent megtanulni meghalni? Az első rész végére talán...

5%
3 200 Ft 3 040 Ft
Mezei Balázs: A lélek és a másik (Jan Patocka és a fenomenológia)
könyv A lélek és a másik (Jan Patocka és a fenomenológia)

Atlantisz Könyvkiadó, 1998

A humánum lényegéhez tartozik, hogy az ember úgy érzi: a végesség elégtelen számára. A lélek és a másik: örök párharc két résztvevője. ...

5%
1 595 Ft 1 515 Ft
Farkas Attila Márton: Filozófia előtti filozófia
könyv Filozófia előtti filozófia

Typotex Kiadó, 2013

Létezik-e filozófia előtti filozófia? Erre a kultúrtöténeti kérdésre az óegyiptomi teológiában megjelenő emberre, istenre, kozmoszra, kel...

Előjegyezhető
Cselényi István: A lét perújrafelvétele
könyv A lét perújrafelvétele

Kairosz Kiadó, 2011

Objektum és szubjektum nem kibékíthetetlen ellentétei egymásnak, hanem a közös LÉT pólusai. Ezen alapszik korunk neotomista filozófiája, ...

2 900 Ft
Gerhard von Rad; Leonhard Goppelt; Rudolf Bultmann: Tipológia és apokaliptika
könyv Tipológia és apokaliptika

Hermeneutikai Kutatóközpont, 1996

A tipológia - az ószövetségben az újszövetségi beteljesedés „előképét”, „typos”-át feltételezi. A tipológia klasszikus műve Leonhard Gopp...

5%
800 Ft 760 Ft
Czétány György: A transzcendentális illúzió keletkezése és története
könyv A transzcendentális illúzió keletkezése és története

L'Harmattan Kiadó, 2015

A jelen könyv egy transzcendentális kritika kifejtésének kísérlete. A kritika alapvető tárgya a valóság valamely szintetikus elvének egyo...

5%
2 400 Ft 2 280 Ft
Carl Gustav Jung: Gondolatok az életről és a halálról
könyv Gondolatok az életről és a halálról

Kossuth Kiadó, 2010

Vannak örök, kimeríthetetlen témák, amelyek új megvilágításban új dimenziót nyernek. Ilyen az élet, a halál, a vallás, a kereszténység, a...

Előjegyezhető
Michael Quante: A szellem valósága
könyv A szellem valósága

L'Harmattan Kiadó, 2017

DRIMÁL ISTVÁN fordításában, RÓZSA ERZSÉBET utószavával "Quante tökéletesen tudatában van Hegel legambiciózusabb filozófiai törekvései je...

15%
3 600 Ft 3 060 Ft
G. W. Leibniz: Újabb értekezések az emberi értelemről
könyv Újabb értekezések az emberi értelemről

L'Harmattan Kiadó, 2006

Leibniz műve az újkori filozófia történetének alapvetően fontos dokumentuma. A kötet Locke alapművére válaszolva fejti ki a racionális al...

Előjegyezhető
Simon Ferenc: Társadalomontológia
könyv Társadalomontológia

JATEPress, 2004

Tartalom Előzetes kérdések 5 Az ember biogenezise: az ember mint biológiai probléma 7 Az ember szociogenezise 8 Az emberi lényeg...

5%
945 Ft 898 Ft
Török-Szabó Balázs: A teória
könyv A teória

L'Harmattan Kiadó, 2017

Bővített, átdolgozott kiadás Tegyük fel, hogy... A világ végtelen (de legalábbis közelít a végtelenhez), benne minden mindennel össze...

Előjegyezhető
Czeglédi A. -Novák Zs. -Schreiner D. -Trencsényi B: Ész, természet, történelem - Filozófiai tanulmányok
könyv Ész, természet, történelem - Filozófiai tanulmányok

Áron Kiadó, 2002

A kötet szerzői a legfiatalabb filozófiatörténész-generáció tagjai, mindannyian a kilencvenes években folytatták tanulmányaikat, ők már n...

Előjegyezhető
Miszlivetz Ferenc: A világrendszer ingája és a Jövőegyetem
könyv A világrendszer ingája és a Jövőegyetem

Savaria University Press, 2010

„Ha egy rendszer normálisan működik, akkor relatíve determinált, azaz minden változtatási szándék ellenére a rendszer visszaker...

2 500 Ft
Kocsis László; : Az igazságalkotás metafizikája
könyv Az igazságalkotás metafizikája

L'Harmattan Kiadó, 2016

A legalapvetőbb meggyőződéseink közé tartozik, hogy minden igaz kijelentést igazzá tesz valami. Egy kijelentés igazsága nem a levegőben l...

Előjegyezhető
Sümegh László: Hit, élet és tudomány - Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak
könyv Hit, élet és tudomány - Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2016

A szerző ebben a könyvében az elmúlt három évtizedben megtartott előadásainak válogatását adja közre. Ezek nem szaktudományos értekezések...

5%
1 490 Ft 1 415 Ft
György Edit: Az út bölcsessége
könyv Az út bölcsessége

Kassák Kiadó, 2004

"Akik a bölcsesség útjáról vallanak, a legnagyobbak közül valók. Írásaik boldogabbá teszik az embert, szeretetteljessé a világot."

5%
1 290 Ft 1 225 Ft
Friedrich Nietzsche: Hajnalpír
könyv Hajnalpír

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2019

Nietzsche egyik főműve, melyben megkezdi támadását az újkor morálja ellen. A kötetet a fordító tanulmánya kíséri és jegyzetapparátus is s...

15%
3 400 Ft 2 890 Ft
Hieroklész: Kommentár a püthagoreus Aranyvershez
könyv Kommentár a püthagoreus Aranyvershez

Gondolat Kiadói Kör, 2018

Kötetünk három szöveget tartalmaz: a Kr. e. 4. században keletkezett püthagoreus Aranyverset, az újplatonikus alexandriai Hieroklész (Kr....

15%
3 300 Ft 2 805 Ft
Takács Ádám (szerk.): A fenomén és tárgya
könyv A fenomén és tárgya

L'Harmattan Kiadó, 2013

Husserl fenomenológiája - érvel a szerző - az alap új filozófiai fogalmát fedezte fel, amikor a fenomenalitás egyetemesen konstitutív dim...

Előjegyezhető
Jean-Luc Nancy: Corpus
könyv Corpus

2013

Corpus: egyszerre utal az élő vagy a halott, kiterített testre, valamint a szövegre, a könyv korpuszára, arra a helyre, ahol ezt a kérdés...

Előjegyezhető
Martin Heidegger: Lét és idő
könyv Lét és idő

Osiris Kiadó, 2007

Heidegger fő műve, a Lét és idő 1927-ben jelent meg először németül. Hatása a német és a nemzetközi eszmetörténetben csak Nietzschééhez h...

Előjegyezhető
Farkas Katalin; Orthmayr Imre (szerk.): Bölcselet és analízis
könyv Bölcselet és analízis

ELTE Eötvös Kiadó, 2003

E kötet tanulmányait Kelemen János tiszteletére írták kollégái, barátai és tanítványai, 60. születésnapja alkalmából. Az írások az ő móds...

Előjegyezhető
Lurcza Zsuzsanna: Kulturális identitás és de(kon)strukció
könyv Kulturális identitás és de(kon)strukció

Egyetemi Műhely Kiadó, 2014

Lurcza Zsuzsanna (1985, Székelyudvarhely) az MTA-ELTE Hermeneutika Kutatócsoport tudományos munkatársa. Doktori disszertációját a Babes-B...

Előjegyezhető