David Hume: Értekezés az emberi természetről
könyv Értekezés az emberi természetről

2006

Hume-nak ez a filozófiai főműve a filozófia naturalizáló fordulatának alapvető dokumentuma, amely mind a mai napig ösztönzője eredeti gon...

Előjegyezhető
J. A. Tillmann: Az eseményhorizonton túl
könyv Az eseményhorizonton túl

Typotex Kiadó, 2018

ESEMÉNYHORIZONT 1. (kozmológiai) Olyan határfelület, amin túlról jelek már nem érnek el a megfigyelőhöz. Az eseményhorizont mögött elindu...

15%
2 900 Ft 2 465 Ft
Tengelyi László: Tapasztalat és kifejezés
könyv Tapasztalat és kifejezés

Atlantisz Könyvkiadó, 2007

A tapasztalat olyan esemény, amely nem értelmezhető a tudat általi értelemadás keretei között; ellenkezőleg, magától meginduló értelemkép...

Előjegyezhető
Zuh Deodáth: Edmund Husserl ismeretfilozófiája
könyv Edmund Husserl ismeretfilozófiája

L'Harmattan Kiadó, 2015

Az alábbi könyvet olyan olvasóknak ajánljuk, akik Edmund Husserl (1859-1938) filozófiájáról szeretnének átfogó képet kapni. Tézise szerin...

2 490 Ft
Cselényi István: A lét perújrafelvétele
könyv A lét perújrafelvétele

Kairosz Kiadó, 2011

Objektum és szubjektum nem kibékíthetetlen ellentétei egymásnak, hanem a közös LÉT pólusai. Ezen alapszik korunk neotomista filozófiája, ...

2 900 Ft
Bartók György: Szellem és rendszer
könyv Szellem és rendszer

Ister Kiadó, 2001

1 800 Ft
Rudolf Steiner: A magasabb világok megismerésének útja
könyv A magasabb világok megismerésének útja

Hermit Könyvkiadó Bt., 2011

E könyv fejezetei eredetileg mind különálló tanulmányok, „Hogyan jutunk a magasabb világok megismeréséhez?” összefoglaló címen láttak nap...

15%
1 990 Ft 1 691 Ft
Világokon át - barangolás a metafizika birodalmában
könyv Világokon át - barangolás a metafizika birodalmában

Pilis-Print Kiadó, 2007

Kiemelkedő gondolkodók létezésünk nagy kérdéseiről ! A „Világokon át” című televíziós sorozat könyvváltozata annak az igénynek az alapján...

15%
2 990 Ft 2 541 Ft
Rudolf Steiner: Sors és szeretet
könyv Sors és szeretet

HERMIT KIADÓ, 2007

Létezik az életben még egy olyan erő, amely jobban megmozgat, mint a szerelem? Talán a sors az - de tulajdonképpen csak azért, mert a sor...

10%
1 700 Ft 1 530 Ft
Piscatus: Az idő anomáliái - Bölcsességek és töprengések
könyv Az idő anomáliái - Bölcsességek és töprengések

Dekameron, 2005

Rövid, tömör, de velős bölcselkedések, töprengések, "aranymondások" izgalmas gondolatok együtteséből épül fel ez a kötet. A világot és az...

5%
980 Ft 931 Ft
René Girard: Mi rejtve volt a világ teremtésétől fogva
könyv Mi rejtve volt a világ teremtésétől fogva

L'Harmattan Kiadó, 2013

René Girard e művében lényegében két rejtett, de egymással összefüggő kulturális és pszichés mechanizmus hipotézisét fejti ki: az úgyneve...

10%
4 500 Ft 4 050 Ft
Flaisz Endre: NUSZ
könyv NUSZ

Jószöveg Műhely Kiadó, 2007

NUSZ metafizika a középplatonizmus és az apologéták koráig. Ez a könyv a görög filozófia egyik legalapvetőbb terminusának, a nusznak je...

Előjegyezhető
Friedrich Nietzsche: Korszerűtlen elmélkedések
könyv Korszerűtlen elmélkedések

Atlantisz Könyvkiadó, 2004

A korszerűtlen elmélkedések Nietzsche legtöbbet olvasott-hivatkozott-vitatott művei közé tartoznak - teljes, gazdag jegyzetapparátussal e...

10%
2 995 Ft 2 695 Ft
Tóth Judit: Test és lélek
könyv Test és lélek

Kairosz Kiadó, 2006

Antropológia és értelmezés Nüsszai Szent Gergely műveiben A IV. században élt kappadókiai atya, Szent Gergely antropológiájának az eg...

3 500 Ft
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling: A transzcendentális idealizmus rendszere
könyv A transzcendentális idealizmus rendszere

Lectum Kiadó, 2008

Schelling, Fichte és Hegel mellett, a klasszikus német idealizmus meghatározó alakja. Ifjúkori főműve a Transzcendentális Idealizmus Rend...

5%
3 300 Ft 3 135 Ft
Karl Jaspers: A transzcendencia rejtjelei
könyv A transzcendencia rejtjelei

Kairosz Kiadó, 2005

A modern nyugati filozófia jeles képviselőjének könyve a transzcendenciáról tartott előadásainak gyűjteménye. Kérdésfelvetései gyakorlati...

Előjegyezhető
Bernáth László: Morális felelősség, érdem és kontroll
könyv Morális felelősség, érdem és kontroll

L'Harmattan Kiadó, 2019

A könyv amellett érvel, hogy a morális felelősség nem lehet összeegyeztethető a természeti törvények determinisztikusságával, mivel a mor...

15%
2 500 Ft 2 125 Ft
Farkas Katalin; Orthmayr Imre (szerk.): Bölcselet és analízis
könyv Bölcselet és analízis

ELTE Eötvös Kiadó, 2003

E kötet tanulmányait Kelemen János tiszteletére írták kollégái, barátai és tanítványai, 60. születésnapja alkalmából. Az írások az ő móds...

Előjegyezhető
René Descartes: Elmélkedések az első filozófiáról
könyv Elmélkedések az első filozófiáról

Atlantisz Könyvkiadó, 1994

"Beláttam, hogy egyszer az életben gyökerestül föl kell forgatnom... s újra kell kezdenem mindent, ha arra törekszem, hogy egyszer még va...

5%
1 595 Ft 1 515 Ft
Varga Zsuzsa; Gyémánt Iván: Matematikai módszerek a fizikában
könyv Matematikai módszerek a fizikában

JATEPress, 2016

Tartalomjegyzék: 1. VEKTORALGEBRAI BEVEZETÉS 1.1. Vektorok 3-dimenzióban, műveletek vektorokkal 1.1.1. Összeadás 1.1.2. Kivonás 1....

15%
2 205 Ft 1 874 Ft
Karl Popper: Test és elme - Az interakció védelmében
könyv Test és elme - Az interakció védelmében

Typotex Kiadó, 2009

A könyv azon az előadás-sorozaton alapul, amelyet Karl Popper a test-elme problémáról 1969-ben az Emory Egyetemen tartott. Ebben az elme-...

Előjegyezhető
Barcsi Tamás: Három filozófiai kérdés az emberről
könyv Három filozófiai kérdés az emberről

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2016

"Ebben a könyvben három filozófiai kérdést teszek fel. Az első kérdés így szól: mit jelent megtanulni meghalni? Az első rész végére talán...

5%
3 200 Ft 3 040 Ft
Varga Csaba: A metafilozófia gyönyörűsége
könyv A metafilozófia gyönyörűsége

Kairosz Kiadó, 2008

Nem élünk a középkorban, s nem vagyunk se kardforgatók, se szerzetesek, így nem léphetünk be például a pálos rendbe. A valószínűleg legma...

5%
3 200 Ft 3 040 Ft
Mircea Eliade: A szent és a profán
könyv A szent és a profán

Helikon Kiadó, 2019

Szent és profán - örök és mulandó - vallásos és vallástalan - transzcendens és materiális - tradicionális és modern: ezek a kulcsszavai a...

15%
1 499 Ft 1 274 Ft
Czeglédi A. -Novák Zs. -Schreiner D. -Trencsényi B: Ész, természet, történelem - Filozófiai tanulmányok
könyv Ész, természet, történelem - Filozófiai tanulmányok

Áron Kiadó, 2002

A kötet szerzői a legfiatalabb filozófiatörténész-generáció tagjai, mindannyian a kilencvenes években folytatták tanulmányaikat, ők már n...

Előjegyezhető
Étienne Gilson: Isten és a filozófia
könyv Isten és a filozófia

Kairosz Kiadó, 2004

Etienne Gilson (1884-1978) a huszadik század egyik legnevesebb neotomista gondolkodója. Párizsban született, egyetemi tanulmányai idején ...

Előjegyezhető
Jacques Derrida: Grammatológia
könyv Grammatológia

Typotex Kiadó, 2014

Az olvasó Jacques Derrida főművének magyar nyelvű fordítását tartja a kezében. A világhírű francia filozófus ezzel a munkájával alapozta ...

Előjegyezhető
Friedrich Nietzsche: Hajnalpír
könyv Hajnalpír

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2019

Nietzsche egyik főműve, melyben megkezdi támadását az újkor morálja ellen. A kötetet a fordító tanulmánya kíséri és jegyzetapparátus is s...

15%
3 400 Ft 2 890 Ft
Immanuel Kant: Prolegomena
könyv Prolegomena

Atlantisz Könyvkiadó, 1999

Ha a tömeg tapsol, a filozófus elpirul. Az a szándékom, hogy mindazokat, akik úgy gondolják, érdemes metafizikával foglalkozniuk, meggyőz...

5%
1 695 Ft 1 610 Ft
Szombath Attila: A feltétlen és a véges
könyv A feltétlen és a véges

Kairosz Kiadó, 2009

A szerző 2002-ben szerzett doktori diplomát, "Die antinomische Philosophie des Absoluten. Ein Mitdenken mit S.L. Frank" c. könyve 2004-be...

4 500 Ft
Immanuel Kant: A tiszta ész kritikája
könyv A tiszta ész kritikája

Atlantisz Könyvkiadó, 2018

Különös sors jutott az emberi észnek… kérdések ostromolják, melyeket nem tud elhárítani, mert magából az ész természetéből fakadnak, de m...

15%
4 895 Ft 4 161 Ft
George BErkeley: Tanulmányok az emberi megismerés alapelveiről
könyv Tanulmányok az emberi megismerés alapelveiről

2006

A kötet a XVIII. századi empirizmus egyik vezéralakjának fő művét és fontosabb írásait tartalmazza, melyek hatással voltak az összes késő...

Előjegyezhető
Gottfried Martin: Általános metafizika
könyv Általános metafizika

Holnap Kiadó, 1998

A német Gottfried Martin számos filozófiai monográfia szerzője. Általános metafizika (1965) c. könyvében e kérdésekre keres választ, első...

5%
2 600 Ft 2 470 Ft
Robert Spaemann: A végső istenérv
könyv A végső istenérv

Szent István Társulat, 2013

Kisebbfajta szenzációnak számíthat, hogy a híres német filozófus, Robert Spaemann a 21. század elején egy új istenérvet bátorkodott előte...

Előjegyezhető
Miszlivetz Ferenc: A világrendszer ingája és a Jövőegyetem
könyv A világrendszer ingája és a Jövőegyetem

Savaria University Press, 2010

„Ha egy rendszer normálisan működik, akkor relatíve determinált, azaz minden változtatási szándék ellenére a rendszer visszaker...

2 500 Ft
Gerhard von Rad; Leonhard Goppelt; Rudolf Bultmann: Tipológia és apokaliptika
könyv Tipológia és apokaliptika

Hermeneutikai Kutatóközpont, 1996

A tipológia - az ószövetségben az újszövetségi beteljesedés „előképét”, „typos”-át feltételezi. A tipológia klasszikus műve Leonhard Gopp...

5%
800 Ft 760 Ft
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling: Filozófiai vizsgálódások az emberi szabadság lényegéről és az ezzel összefüggő tárgyakról
könyv Filozófiai vizsgálódások az emberi szabadság lényegéről és az ezzel összefüggő tárgyakról

Attraktor, 2010

A klasszikus német bölcselet kiemelkedő alakjának egyik fontos írása, mely szervesen illeszkedik korának a szabadság filozófia kérdéséről...

5%
2 400 Ft 2 280 Ft
Nicolaus Cusanus: A tudós tudatlanság
könyv A tudós tudatlanság

Kairosz Kiadó, 1999

Nicolaus Cusanus (1401-1464) a kései középkor talán legnagyobb filozófusa. Munkájának egyik leglényegesebb vonása, hogy reagál korának na...

Előjegyezhető
Dietmar Kamper; Christoph Wulf: Antropológia az ember halála után
könyv Antropológia az ember halála után

Jószöveg Műhely Kiadó, 1998

Isten halála azt jelenti az ember számára, hogy örökre becsukódott felette a jótékony védőernyő: önmaga felel önmagáért. A kötet azon kís...

Előjegyezhető
Molnár Tamás: A gondolkodás archetípusai
könyv A gondolkodás archetípusai

Kairosz Kiadó, 2001

Ez a könyv a filozófia alapkérdéseinek újragondolásának igényéval íródott. A filozófiai gondolkodásban nincs haladás - minden bölcselő a ...

Előjegyezhető
Gilbert Keith Chesterton: Mi a baj a világgal?
könyv Mi a baj a világgal?

Századvég Kiadó, 2019

Gilbert Keith Chesterton (1874-1936), briliáns elméjű angol író és filozófus, A Paradoxon hercegének is nevezték. Lefegyverző stílusát, m...

15%
2 990 Ft 2 541 Ft
Kováts Albert: A tárlat metafizikája
könyv A tárlat metafizikája

Liget Műhely Alapítvány, 1999

1 200 Ft
Mircea Eliade: Az örök visszatérés mítosza
könyv Az örök visszatérés mítosza

Európa Könyvkiadó, 2006

Mircea Eliade (1907-1986) világhírű vallástörténész és író, Bukarestben született, ott kezdte tudományos pályáját. 1940 és 44 között, az ...

Előjegyezhető
Jacques Derrida: A hang és a fenomén - A jel problémája Husserl fenomenológiájában
könyv A hang és a fenomén - A jel problémája Husserl fenomenológiájában

Kijárat Kiadó, 2013

"Arról lenne tehát szó, hogy a jel fogalmának kitüntetett példáján keresztül azt lássuk lelepleződni, ahogy a metafizika fenomenológiai k...

Előjegyezhető
Hamvas Béla: Scientia sacra I-II.
könyv Scientia sacra I-II.

Medio Kiadó, 2015

Hamvas Béla életmű-sorozatának 8-9. kötete.

15%
7 800 Ft 6 630 Ft
Sutyák Tibor: A Freud-elv - A pszichoanalízis mint lélekfilozófia
könyv A Freud-elv - A pszichoanalízis mint lélekfilozófia

Kalligram Könyvkiadó, 2008

"Sutyák Tibor könyve, melyet most kezébe vesz az olvasó, a freudi metapszichológia filozófiai feldolgozását hajtja végre. De nem hagyomán...

Előjegyezhető
Simon Ferenc: Társadalomontológia
könyv Társadalomontológia

JATEPress, 2004

Tartalom Előzetes kérdések 5 Az ember biogenezise: az ember mint biológiai probléma 7 Az ember szociogenezise 8 Az emberi lényeg...

5%
945 Ft 898 Ft
Kocsis László; : Az igazságalkotás metafizikája
könyv Az igazságalkotás metafizikája

L'Harmattan Kiadó, 2016

A legalapvetőbb meggyőződéseink közé tartozik, hogy minden igaz kijelentést igazzá tesz valami. Egy kijelentés igazsága nem a levegőben l...

Előjegyezhető
Láng Benedek: Mágia a középkorban
könyv Mágia a középkorban

Typotex Kiadó, 2010

Hogyan lehet méhekből tehenet gyártani, mágikus eszközökkel várakat elfoglalni, kristálygömbbel angyalokat idézni, talizmánnal szerelmese...

Előjegyezhető
Leszek Kolakowski: Mit kérdeznek tőlünk a nagy filozófusok?
könyv Mit kérdeznek tőlünk a nagy filozófusok?

Typotex Kiadó, 2012

Leszek Kolakowski lengyel humanista, filozófus, író, nemzedékek nevelője és spirituális rektora volt, a liberális értelmiség lelki mester...

15%
2 900 Ft 2 465 Ft
Bolberitz Pál: A metafizika alapjai
könyv A metafizika alapjai

Jel Kiadó, 2007

A metafizika (a létről és létezőről szóló tudomány) Arisztotelész óta alaptudományként határozza meg az európai gondolkodást. Még azok is...

Előjegyezhető
Nicholas Malebranche: Beszélgetések a metafizikáról és a vallásról
könyv Beszélgetések a metafizikáról és a vallásról

L'Harmattan Kiadó, 2007

Nicholas Malebranche könyve a kartezianizmus egyik alapműve, mely az okság és a természettörvények okkazionalista felfogásával, az ideák ...

5%
3 500 Ft 3 325 Ft
Hamvas Béla: Patmosz I-II.
könyv Patmosz I-II.

Medio Kiadó, 2004

1. rész. - DIREKT MORÁL ÉS ROSSZ LELKIISMERET; - CSONTVÁRY NAGY CÉDRUSA; - ELMÉLET ÉS TERÓRIA; - HUMANIZMUS; - NÉMETSÉG; - A RÁNTOT...

5%
7 800 Ft 7 410 Ft
Hieroklész: Kommentár a püthagoreus Aranyvershez
könyv Kommentár a püthagoreus Aranyvershez

Gondolat Kiadói Kör, 2018

Kötetünk három szöveget tartalmaz: a Kr. e. 4. században keletkezett püthagoreus Aranyverset, az újplatonikus alexandriai Hieroklész (Kr....

15%
3 300 Ft 2 805 Ft
Carl Gustav Jung: Gondolatok az életről és a halálról
könyv Gondolatok az életről és a halálról

Kossuth Kiadó, 2010

Vannak örök, kimeríthetetlen témák, amelyek új megvilágításban új dimenziót nyernek. Ilyen az élet, a halál, a vallás, a kereszténység, a...

Előjegyezhető
Papp Ibolya: A Teremtő és a többmilliárd monodráma
könyv A Teremtő és a többmilliárd monodráma

Accordia Kiadó, 2008

Elmélyült töprengések, egzisztenciálbölcseleti fogantatású futamok, érzékeny lírai rezdülések, szociofotók metszéspontjain jelöli ki hely...

5%
2 000 Ft 1 900 Ft
Kelemen János: Az ész képe és tette
könyv Az ész képe és tette

Atlantisz Könyvkiadó, 2000

Mi a viszony a történetírás és a filozófia között? Már Kant és Herder mindenre kiterjedő ellentétét is erősen motiválta az e kérdésre ado...

1 595 Ft
Fehér M. István: Hermeneutikai tanulmányok I.
könyv Hermeneutikai tanulmányok I.

L'Harmattan Kiadó, 2001

A könyv a XX. század egyik mértékadó filozófiai irányzatának, a hermeneutikának kialakulására, az úgynevezett hermeneutikai fordulat létr...

1 950 Ft
Alfred North Whitehead: A természet fogalma
könyv A természet fogalma

Typotex Kiadó, 2007

Ennek a kötetnek az a célja, hogy lefektesse egy olyan természetfilozófia alapjait, ami egy újrarendezett elméleti fizika szükséges előfe...

Előjegyezhető