Toldy István: Elmélkedések az egyházreformról (Az 1848-ki törvények és a katholikus egyház Magyarországon)
7 800 Ft
Dr. Czirbusz Géza: Balbi Adorján egyetemes földrajza a művelt közönség számára III. - A keleti földségi csoport déli kontinensei (Történeti nép- és földrajzi könyvtár 65.kötet)
6 200 Ft
Szentes Tamás: Világgazdaságtan I-II. (Elméleti és módszertani alapok, Globális fejlődés, gazdaságdiplomácia)
7 500 Ft
Egyházi névtár 1848-dik évre (Zoványi Jenő tulajdonosi névbeírásával)
antikvár Egyházi névtár 1848-dik évre (Zoványi Jenő tulajdonosi névbeírásával)

Kecskemét, 1848

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

9 800 Ft
Dr. Kogutowicz Károly: Dunántúl és Kis-Alföld írásban és képben I-II.
antikvár Dunántúl és Kis-Alföld írásban és képben I-II.

Szeged, 1930

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

6 800 Ft
Szentmihályi Szabó Péter: Megmondtam előre (Szentmihályi Szabó Ilona dedikációjával)
antikvár Megmondtam előre (Szentmihályi Szabó Ilona dedikációjával)

Zrínyi Kiadó, 2014

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

7 800 Ft
Pásztói Margit (szerk.): 22 db. Műemlékeink
antikvár 22 db. Műemlékeink

Képzőművészeti Alap Kiadóváll.

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

Balaton melléki présházak, Az országház, Zsámbék, Régi győri házak, A fertődi Eszterházy-kastély, A sárvári vár, A bujáki vár, Tihany műe...

7 400 Ft
Páter Béla, Dezső Miklós: Ásványtan és geologia tanuló gazdák számára + Legujabb magyar szőlősgazda (2 mű egybekötve)
12 000 Ft
Népsport 1972/1-312. lapszámok (Teljes évfolyam, négy kötetbe kötve)
antikvár Népsport 1972/1-312. lapszámok (Teljes évfolyam, négy kötetbe kötve)

Ifjúsági Lapkiadó Vállalat, 1972

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

10 000 Ft
Darvas Gábor: Bevezető a zene világába 1-5.
antikvár Bevezető a zene világába 1-5.

Zeneműkiadó, 1965

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

1. A zenei hang 2. A zenekar hangszerei 3. Összhang és ellenpont 4. Együttes zenélés 5. Zenei formák Mind az öt kötetben 3-3 hanglemez me...

9 500 Ft
Egyházi értekezések és tudósítások 1824/1-4. (teljes évfolyam)
antikvár Egyházi értekezések és tudósítások 1824/1-4. (teljes évfolyam)

Veszprém, 1824

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

14 800 Ft
Abbate Stephano Schoenwisner: Compendium Antiquitatum Romanarum
antikvár Compendium Antiquitatum Romanarum

Budae, 1821

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

6 300 Ft
Bóta László; Varjas Béla: Cronica Tinodi Sebestien - Tinódi Sebestyén krónika (Bibliotheca Hungarica Antiqua II.) - Reprint, kísérőfüzettel
9 500 Ft
Csíkvári Antal (szerk.): Csongrád vármegye (vármegyei szociográfiák I.)
antikvár Csongrád vármegye (vármegyei szociográfiák I.)

Vármegyei Szociográfiák Kiadóh

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

9 800 Ft
Nádasdy Mausoleum ( Biblioteca Hungarica Antiqua XXIV.) - reprint
antikvár Nádasdy Mausoleum ( Biblioteca Hungarica Antiqua XXIV.) - reprint

Akadémiai Kiadó, 1991

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

7 500 Ft
Esterházy Pál: A Boldogságos Szűz képei
antikvár A Boldogságos Szűz képei

Balassi Kiadó, 1994

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

7 500 Ft
Szabó György: Mácsai
antikvár Mácsai

Körmendi Galéria, 2002

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

7 800 Ft
Heinrich Jacoby: Sammlung Orientalischer Teppiche
antikvár Sammlung Orientalischer Teppiche

Berlin, 1923

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

6 500 Ft
Magyar Tudós Társaság: Magyar és német zsebszótár I-II. (magyar-német, német-magyar rész)
12 000 Ft
Szerk.: Jankovich B. Dénes: Magyarország régészeti topográfiája 10. I-II.
antikvár Magyarország régészeti topográfiája 10. I-II.

Akadémiai Kiadó, 1998

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

Békés megye régészeti topográfiája

22 000 Ft
Simonyi Zsigmond: Középiskolai műszótár (dedikált példány)
antikvár Középiskolai műszótár (dedikált példány)

Athenaeum Irod. és Nyomdai Rt., 1906

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

Stern Samunak dedikált példány.

9 500 Ft
Gerevich Tibor (szerk.): 3 db. kötet a "Magyarország művészeti emlékei" sorozatból + Magyarország Műemléki topográfiája I. kötet
19 000 Ft
Budai Ferencz: Budai Ferencz: Polgári Lexicona I.
antikvár Budai Ferencz: Polgári Lexicona I.

Khór És Wein Könyvnyomdája, 1866

Atticus

közepes állapotú antikvár könyv

6 000 Ft
Handbook of The State of North Borneo
antikvár Handbook of The State of North Borneo

London, 1934

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

13 800 Ft
Georgii Vega: Logarithmisch-trigonometrisches Handbuch
antikvár Logarithmisch-trigonometrisches Handbuch

Leipzig, 1800

Atticus

közepes állapotú antikvár könyv

9 800 Ft
Straub L. Gyula: Az Országos Nőképző-Egyesület Budapesti Veres Pálné Leánygimnáziumának Értesítője (Több kötet összekötve 1927-1935 évek)
7 900 Ft
Carl von Duncker: Erzherzog Albrecht feldmarschall
antikvár Erzherzog Albrecht feldmarschall

Wien, 1897

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

15 800 Ft
Eckhardt Sándor-Oláh Tibor: Francia-magyar nagyszótár
antikvár Francia-magyar nagyszótár

Akadémiai Kiadó, 2001

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

Az Akadémiai Kiadó 1998-tól modernizálta, a mai kor követelményeihez igazította legendás nagyszótárait. Az angol nagyszótárak szókincsükb...

7 500 Ft
Alexander Bernát (szerk.), Lenhossék Mihály (szerk.): Az ember – Testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai (A Műveltség Könyvtára)
7 500 Ft
Magyar Nyelvtudományi Társaság: Domonkos-kódex 1517
antikvár Domonkos-kódex 1517

Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1990

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

6 800 Ft
Juan Antonio Alda 6db. eredeti fametszete (Az Iberia Légitársaság folio mappájában)
7 800 Ft
Fitz József: A magyar nyomdászat 1848-1949. (számozott, névre szóló)- Hungária könyvek 13.
antikvár A magyar nyomdászat 1848-1949. (számozott, névre szóló)- Hungária könyvek 13.

Hungária Könyvek, 1948

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

9 800 Ft
Ravasz István dr. (szerk.): Emlékek a Hadak útja mentén I-II. (avagy: hadtörténelem, kegyelet és hagyományőrzés)
antikvár Emlékek a Hadak útja mentén I-II. (avagy: hadtörténelem, kegyelet és hagyományőrzés)

HM HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM, 2006

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

6 500 Ft
F. Schmidt: A gyakorlati fotografozás kézikönyve
antikvár A gyakorlati fotografozás kézikönyve

Kir. Magyar Term. Tud. Társ., 1897

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

6 800 Ft
Dr. Fekete László: Ars Notarialis I-II. (A közjegyző hivatása, tiszte és működése)- reprint
antikvár Ars Notarialis I-II. (A közjegyző hivatása, tiszte és működése)- reprint

M.O.K.K., 2013

Atticus

hibátlan, olvasatlan példány

6 000 Ft
Baktay Ervin: India I-II. - múltja és jelene, vallásai, népélete, városai, tájai és műalkotásai
antikvár India I-II. - múltja és jelene, vallásai, népélete, városai, tájai és műalkotásai

Singer és Wolfner

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

6 500 Ft
Maróthy-Meizler Károly: Prohászka, a napbaöltözött forradalmár
antikvár Prohászka, a napbaöltözött forradalmár

Buenos Aires, 1962

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

7 800 Ft
A keresztény katolika religio tudománya a gymnasium felsőbb iskolai ifjuság számára I-II.
antikvár A keresztény katolika religio tudománya a gymnasium felsőbb iskolai ifjuság számára I-II.

Buda, 1844

Atticus

közepes állapotú antikvár könyv

7 500 Ft
Világkrónika - A Vasárnapi Ujság és a Képes Néplap melléklapja 1908/1-52. (teljes évfolyam, egybekötve)
antikvár Világkrónika - A Vasárnapi Ujság és a Képes Néplap melléklapja 1908/1-52. (teljes évfolyam, egybekötve)

Franklin-Társulat, 1908

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

7 800 Ft
Missale Romanum
antikvár Missale Romanum

Róma, 1913

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

19 800 Ft
Fraknói Vilmos: Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a Római Szent-Székkel I-III. (teljes mű)
antikvár Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a Római Szent-Székkel I-III. (teljes mű)

Szent István-Társulat

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

7 800 Ft
Füzér Julián: Mindszenty bíboros, a szent (dedikált)
antikvár Mindszenty bíboros, a szent (dedikált)

Katolikus Magyarok Vasárnapja

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

6 500 Ft
Pasteiner Gyula (szerk.): Művészi Ipar (Az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum és a Magyar Iparművészeti Társulat közlönye)
antikvár Művészi Ipar (Az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum és a Magyar Iparművészeti Társulat közlönye)

Magyar Iparművészeti Társulat, 1888

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

7 900 Ft
Dessewffy Arisztid: Velencze (I-II. egyben)
antikvár Velencze (I-II. egyben)

Kosmos Műintézet, 1896

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

7 800 Ft
Max Bach: Die renaissance im kunstgewerbe
antikvár Die renaissance im kunstgewerbe

Stuttgart, 1884

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

8 500 Ft
Dézsi Lajos: Báró Jósika Miklós 1794-1865 (Magyar Történeti Életrajzok)
antikvár Báró Jósika Miklós 1794-1865 (Magyar Történeti Életrajzok)

Magyar Történelmi Társulat, 1916

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

7 500 Ft
Gyarmathy Chris. János: Vallásbarát I-II. (Több mű egybekötve)
antikvár Vallásbarát I-II. (Több mű egybekötve)

Pest, 1843

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

7 800 Ft
Sipulusz: Kakas Márton 1905/1-52. (A 42.lapszám hiányzik, egyébként teljes évfolyam)
antikvár Kakas Márton 1905/1-52. (A 42.lapszám hiányzik, egyébként teljes évfolyam)

Rákosi Jenő Kiadója, 1905

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

14 800 Ft
Kempelen Béla: Magyar nemes családok IV.
antikvár Magyar nemes családok IV.

Grill Károly Könyvkiadó Váll., 1912

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

A ,,Magyar nemes családok" című 11 kötetes gyűjtemény ma könyv formában már szinte fellelhetetlen. A hatalmas családtörténeti gyűjtemény ...

9 800 Ft
Békefi Remig: A czikádori apátság története (I.kiadás)
antikvár A czikádori apátság története (I.kiadás)

Pécsett, 1894

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

7 800 Ft
Budapest Székesfőváros Házinyomdája Betűmintakönyve
antikvár Budapest Székesfőváros Házinyomdája Betűmintakönyve

Budapest, 1938

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

7 800 Ft
Czirbusz Géza dr. (szerk.): Balbi Adorján egyetemes földrajza a művelt közönség számára IV. kötet (Történeti nép- és földrajzi könyvtár 66. kötet)
antikvár Balbi Adorján egyetemes földrajza a művelt közönség számára IV. kötet (Történeti nép- és földrajzi könyvtár 66. kötet)

Nincs feltüntetve, 1897

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

A keleti földségi csoport északi kontinensei

6 200 Ft
Vasziljev: Tüzérségi gyújtók tervezésének elmélete
antikvár Tüzérségi gyújtók tervezésének elmélete

1946

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

14 500 Ft
Mocsáry Antal: Nemes Nógrád vármegyének históriai, geographiai és statistikai esmértetése I-IV. (2 kötetben)- hasonmás kiadás
6 900 Ft
Stefan Zweig: Buchmendel (számozott)
antikvár Buchmendel (számozott)

Budapest, 1997

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

9 800 Ft
Vogel: Das Amerikanische Haus
antikvár Das Amerikanische Haus

Berlin, 1910

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

9 800 Ft
A természet művészete
antikvár A természet művészete

Kossuth Kiadó, 2009

Atticus

hibátlan, olvasatlan példány

Magyar természetfotósok csodálatos felvételei Az egyedülálló fotóalbum különleges élményt kínál a természet szerelmeseinek. A gondosan...

7 800 Ft
Forgó Bácsi (szerk.): Kis Lap - képes gyermek-ujság 1902/1-26. LXII. kötet (1. félév, egybekötve)
antikvár Kis Lap - képes gyermek-ujság 1902/1-26. LXII. kötet (1. félév, egybekötve)

Athenaeum R. Társulat, 1902

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

7 900 Ft
Kolba Gyula (Szerk.): Képes Krónika - Irodalmi, művészeti, szinházi, társasági és sporthetilap 1941/15. számtól az 53. számig (Két kötetbe kötve)
6 200 Ft