Ernst Wastl (szerk.): Film posters 1912-1945 - A magyar filmplakát aranykora (The golden age of Hungarian film posters)
9 800 Ft
Pasteiner Gyula: A művészetek története  - A legrégibb időktől napjainkig
antikvár A művészetek története - A legrégibb időktől napjainkig

Franklin-Társulat, 1885

352 ábrával

6 900 Ft
Dr.Gáspár Gyula: Műszaki matematika I-VII.
antikvár Műszaki matematika I-VII.

Tankönyvkiadó, 1968

11 800 Ft
Magyar járási jogú városok - önálló lapok 1950,60,70-es évek -  38 db.
9 900 Ft
Fehérváry István: The Long Road to Revolution - The Hungarian Gulag 1945-1956 (+ a szerző aláírt levele)
6 500 Ft
Pauler Gyula: A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt I-II.
8 500 Ft
Karl Schwarz: Das graphische Werk von Lovis Corinth
9 800 Ft
Dessewffy Arisztid: Velencze (I-II. egyben)
antikvár Velencze (I-II. egyben)

Kosmos Műintézet, 1896

7 800 Ft
F. Schmidt: A gyakorlati fotografozás kézikönyve
antikvár A gyakorlati fotografozás kézikönyve

Kir. Magyar Term. Tud. Társ., 1897

6 800 Ft
Dr. Fekete László: Ars Notarialis I-II. (A közjegyző hivatása, tiszte és működése)- reprint
6 000 Ft
Max Bach: Die renaissance im kunstgewerbe
antikvár Die renaissance im kunstgewerbe

Stuttgart, 1884

8 500 Ft
Toldy István: Elmélkedések az egyházreformról (Az 1848-ki törvények és a katholikus egyház Magyarországon)
7 800 Ft
Dézsi Lajos: Báró Jósika Miklós 1794-1865 (Magyar Történeti Életrajzok)
7 500 Ft
Hegedűs Márton (szerk.): Magyar hadviselt zsidók aranyalbuma 2. kötet (kiegészítő kötet)
9 800 Ft
Gyarmathy Chris. János: Vallásbarát I-II. (Több mű egybekötve)
7 800 Ft
Magyarország selyemtenyésztése 1903-ban (Több mű összekötve)
9 600 Ft
Kohányi Zoltán Dr.: A tengerészeti közigazgatást szabályozó törvények és rendeletek gyűjteménye I-II. (egybekötve)
19 500 Ft
Kempelen Béla: Magyar nemes családok VI. kötet - Khár-Lyukáts
antikvár Magyar nemes családok VI. kötet - Khár-Lyukáts

Grill Károly Könyvkiadó Váll., 1913

12 000 Ft
Missale Romanum
antikvár Missale Romanum

Róma, 1913

19 800 Ft
Békefi Remig: A czikádori apátság története (I.kiadás)
7 800 Ft
Tallós Zoltán vasúti ellenőrrel kapcsolatos iratok (1920/1930-as évek, 18 db.)
6 800 Ft
Dr. Rédey István (szerk.): A Magyar Fotogrammetriai Társaság évkönyve I-IV. évfolyam (egybekötve)
antikvár A Magyar Fotogrammetriai Társaság évkönyve I-IV. évfolyam (egybekötve)

M. Kir. Állami Térképészet, 1934

1931-1932-1933-1934. évek

9 600 Ft
Péch Antal: Magyar és német bányászati szótár I-II. (egybekötve)
antikvár Magyar és német bányászati szótár I-II. (egybekötve)

1891

I.- Magyar-német rész, II.- Német-magyar rész

11 500 Ft
Vörösmarty Mihály, Gyulai Pál: Vörösmarty összes munkái I-VIII.
28 000 Ft
Pasteiner Gyula (szerk.): Művészi Ipar (Az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum és a Magyar Iparművészeti Társulat közlönye)
7 900 Ft
Baktay Ervin: India - múltja és jelene, vallásai, népélete, városai, tájai és műalkotásai (két kötet egybekötve)
6 500 Ft
Heller Ágost: A physika története I-II
antikvár A physika története I-II

Természettudományi Társulat, 1891

6 800 Ft
Maróthy-Meizler Károly: Prohászka, a napbaöltözött forradalmár
7 800 Ft
A keresztény katolika religio tudománya a gymnasium felsőbb iskolai ifjuság számára I-II.
7 500 Ft
Szabó Ferencz: A legújabb kor története (1815-1871) I-II.
antikvár A legújabb kor története (1815-1871) I-II.

Budapest, 1880

I. Napoleon bukásától III. Napoleon bukásáig

7 500 Ft
Sipulusz: Kakas Márton 1905/1-52. (A 42.lapszám hiányzik, egyébként teljes évfolyam)
14 800 Ft
Kempelen Béla: Magyar nemes családok IV.
antikvár Magyar nemes családok IV.

Grill Károly Könyvkiadó Váll., 1912

A ,,Magyar nemes családok" című 11 kötetes gyűjtemény ma könyv formában már szinte fellelhetetlen. A hatalmas családtörténeti gyűjtemény ...

9 800 Ft
A természet művészete
antikvár A természet művészete

Kossuth Kiadó, 2009

Magyar természetfotósok csodálatos felvételei Az egyedülálló fotóalbum különleges élményt kínál a természet szerelmeseinek. A gondosan...

7 800 Ft
Kristó Gyula, Makk Ferenc: Árpádok I. Andrástól I. Gézáig (Minikönyv, számozott, színes zománcplakettel)
9 500 Ft
Szent-Iványi József Dr., Uhrik-Mészáros Tivadar: A Pyralididae-család elterjedése a Kárpáti medencében (dedikált)
antikvár A Pyralididae-család elterjedése a Kárpáti medencében (dedikált)

Budapest, 1942

Kiegészítő adatok, helyesbítések, kritikai megjegyzések a faunakatalógushoz.

8 500 Ft
de Alfred Champeaux: Le Meuble I-II.
antikvár Le Meuble I-II.

Paris, 1885

6 200 Ft
Kertész Béla (szerk.): Magyar uriasszonyok lapja 1927/1-36. I-II. (Teljes évfolyam, két kötetbe kötve)
7 900 Ft
Vogel: Das Amerikanische Haus
antikvár Das Amerikanische Haus

Berlin, 1910

9 800 Ft
Világkrónika - A Vasárnapi Ujság és a Képes Néplap melléklapja 1908/1-52. (teljes évfolyam, egybekötve)
7 800 Ft
Mikó Imre gróf (szerk.): Erdélyi történelmi adatok II.
6 800 Ft
Fraknói Vilmos: Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a Római Szent-Székkel I-III. (teljes mű)
7 800 Ft
Füzér Julián: Mindszenty bíboros, a szent (dedikált)
antikvár Mindszenty bíboros, a szent (dedikált)

Katolikus Magyarok Vasárnapja

6 500 Ft
Voit Pál-Dercsényi Dezső: Heves megye műemlékei I-III.
35 900 Ft
Simonyi Zsigmond: Középiskolai műszótár (dedikált példány)
antikvár Középiskolai műszótár (dedikált példány)

Athenaeum Irod. és Nyomdai Rt., 1906

Stern Samunak dedikált példány.

9 500 Ft
Georgii Vega: Logarithmisch-trigonometrisches Handbuch
9 800 Ft
S. Lagercrantz: Beitrage zur Kulturgeschichte der Afrikanischen Jagdfallen (dedikált)
9 800 Ft
Kiss-Tonelli-Sz. Szigethy: Szeged (Magyar Városok Monográfiája)
antikvár Szeged (Magyar Városok Monográfiája)

MAGYAR VÁROSOK MONOGR. KIDÓ, 1927

7 900 Ft
Dr. Tóth László: A magyar királyi honvédség egyenruhái 1926-1945
antikvár A magyar királyi honvédség egyenruhái 1926-1945

Magánkiadás, 2009

Igazi szakkönyv, a maga műfajában úttörő, az első összefoglaló viselettörténeti munka a két világháború közötti magyar fegyveres erők egy...

6 200 Ft
Budapest Székesfőváros Házinyomdája Betűmintakönyve
7 800 Ft
Hofrat Alexander Koch: Innen-Dekoration
antikvár Innen-Dekoration

Darmstadt, 1917

8 700 Ft
Czirbusz Géza dr. (szerk.): Balbi Adorján egyetemes földrajza a művelt közönség számára IV. kötet (Történeti nép- és földrajzi könyvtár 66. kötet)
6 200 Ft
Terry Goodkind: A szelek temploma I-III.: A vörös hold-A prófécia-A Jocopo kincs
8 500 Ft
May Károly: Winnetou II. - A vörös gentleman (I. kiadás)
9 800 Ft
Pluhár István (szerk.): Magyarországi sportegyesületek története
antikvár Magyarországi sportegyesületek története

Közérdekű Könyvkiadó Vállalat

14 500 Ft
Cs. Plank-Hajdú-Ritoók: Fény és forma: modern építészet és fotó (light and form) 1927-1950
12 000 Ft
Czakó Elemér -Györgyi Kálmán: A magyaros ízlés (Szemelvények a magyar háziipar, népművészet és iparművészet formakincséből)
8 500 Ft
William MacDonald: Újszövetségi kommentár I-II. (Máté-Róma, 1. Korintus-Jelenések)
7 500 Ft