Jog kategória termékei

Somody Bernadette; Sári János: Alapjogok (Alkotmánytan II.) könyv
könyv

Alapjogok (Alkotmánytan II.)

Osiris Kiadó, 2008

A kötet az állampolgárok alapvető jogainak eszme- és intézménytörténetét, magyar szabályozását és nemzetközi gyakorlatát vizsgálja. Az al...

Online ár:

4 256 Ft

Eredeti ár: 4 480 Ft

Kovács Péter: Nemzetközi közjog könyv
könyv

Nemzetközi közjog

Osiris Kiadó, 2016

A harmadik, átdolgozott és bővített kiadásban megjelenő, több magyarországi jogi karon is előírt tankönyv bemutatja a nemzetközi jog alap...

Online ár:

5 083 Ft

Eredeti ár: 5 980 Ft

Mezey Barna (szerk.), Gosztonyi Gergely (szerk.): Magyar alkotmánytörténet könyv
könyv

Magyar alkotmánytörténet

Osiris Kiadó, 2020

A magyar alkotmánytörténet stúdiumának célja az európai alkotmánytörténetbe ágyazottan a magyar alkotmányfejlődés főbb vonalainak megisme...

Online ár:

5 083 Ft

Eredeti ár: 5 980 Ft

Dr. Sárközy Tamás: Illiberális kormányzás a liberális Európai Unióban könyv
könyv

Illiberális kormányzás a liberális Európai Unióban

Park Kiadó, 2019

Sárközy Tamás legújabb könyvében kifejti, hogy az Orbán-kormány harmadik, 2014 és 2018 közötti ciklusát egy olyan kormányzás jellemzi, am...

Online ár:

5 216 Ft

Eredeti ár: 5 490 Ft

Nagy Zoltán; Tóth Mihály: Magyar büntetőjog - Különös rész könyv
könyv

Magyar büntetőjog - Különös rész

Osiris Kiadó, 2014

2013. július 1-jén lépett hatályba Magyarország negyedik Büntető törvénykönyve. A már korábban ismert tervezet és az alkalmazás első hóna...

Online ár:

4 932 Ft

Eredeti ár: 5 480 Ft

Blutman László: A rejtélyes tiszaeszlári per könyv
könyv

A rejtélyes tiszaeszlári per

Osiris Kiadó, 2017

Egy kis tiszaeszlári cselédlány, Solymosi Eszter eltűnése a 19. század végén egy felkavaró, ősi indulatokat és izzó konfliktusokat gerjes...

Online ár:

4 066 Ft

Eredeti ár: 4 280 Ft

Tóth Mihály; Balogh Ágnes: Magyar büntetőjog - Általános rész /ÚJ/ könyv
könyv

Magyar büntetőjog - Általános rész /ÚJ/

Osiris Kiadó, 2015

Az olvasó a büntetőjog általános részét feldolgozó új pécsi tankönyvet tartja a kezében, amely a tanszék munkatársainak közös munkája. Az...

Online ár:

3 780 Ft

Eredeti ár: 4 200 Ft

Pázmándi Kinga: Üzleti jog - az új Polgári Törvénykönyv után könyv
könyv

Üzleti jog - az új Polgári Törvénykönyv után

Typotex Kiadó, 2014

Jelen kötet 2006-ban kiadott Üzleti jog című egyetemi tankönyv hatályosított, jelentős mértékben átdolgozott kiadása. Az új kötet elkészí...

Online ár:

3 325 Ft

Eredeti ár: 3 500 Ft

Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog könyv
könyv

Magyar polgári eljárásjog

Osiris Kiadó, 2014

A Magyar polgári eljárásjog egy kötetbe sűríti össze azokat az ismereteket, amelyeket egy joghallgatónak a polgári perről, a bírósági vég...

Online ár:

5 795 Ft

Eredeti ár: 6 100 Ft

Nótári Tamás: Jogi regulák és szentenciák latinul és magyarul könyv
könyv

Jogi regulák és szentenciák latinul és magyarul

Lectum Kiadó, 2014

A jogi műveltség mindmáig megköveteli a latin regulák és szentenciák használatát: frappáns rövidséggel fejezhetjük ki az egyébként csak h...

Online ár:

2 508 Ft

Eredeti ár: 2 950 Ft

Grégor Puppinck: Embertelen jogok könyv
könyv

Embertelen jogok

MCC Press Kft., 2021

"A második világháború után az emberi jogok a béke és igazságosság egyetemes ígéretének tűntek. Mára azonban ideológiák csataterévé válto...

Online ár:

2 933 Ft

Eredeti ár: 3 450 Ft

Fleck Zoltán: Bíróságok mérlegen könyv
könyv

Bíróságok mérlegen

Pallas Akadémia, 2008

A bíróságok jelentősége, az igazságszolgáltatásnak a társadalom életében betöltött szerepe elengedhetetlenné teszi, hogy folyamatos figye...

Online ár:

3 040 Ft

Eredeti ár: 3 200 Ft

Dr. Magyar Elemér: Kezdő bűnözők kézikönyve könyv
könyv

Kezdő bűnözők kézikönyve

BBS-Info Kft., 2001

A szerző több mint harmincéves praxisának tapasztalatát gyűjtötte össze humoros formában e könyvben. Reméljük, hogy a tisztelt olvasó ész...

Online ár:

922 Ft

Eredeti ár: 970 Ft

Szente Zoltán: Európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet 1945-2005 könyv
könyv

Európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet 1945-2005

Osiris Kiadó, 2006

A könyv a hasonló című kötet folytatásaként Európa alkotmánytörténetét a második világháború végétől egészen napjainkig vezeti tovább. Kü...

Online ár:

4 731 Ft

Eredeti ár: 4 980 Ft

Bodó Balázs: A szerzői jog kalózai könyv
könyv

A szerzői jog kalózai

Typotex Kiadó, 2011

A kalózok szerepe a kulturális termelés és csere folyamataiban a könyvnyomtatástól a fájlcserélő hálózatokig.

Online ár:

3 705 Ft

Eredeti ár: 3 900 Ft

Vizi Balázs: Európai kaleidoszkóp - Az Európai Unió és kisebbségek könyv
könyv

Európai kaleidoszkóp - Az Európai Unió és kisebbségek

L'Harmattan Kiadó, 2013

Az Európai Unió huszonhét tagállamában számos kisebbségi csoport él, nagyon különböző társadalmi helyzetben és politikai környezetben. „E...

Online ár:

1 870 Ft

Eredeti ár: 2 200 Ft

Tremmel Flórián; Fenyvesi Csaba; Herke Csongor: Kriminalisztika könyv
könyv

Kriminalisztika

Dialóg Campus, 2022

Az elmúlt évtizedekben bekövetkezett tudományos fejlődés jelentős kihatással volt a nyomozással összefüggő eszközökre és módszerekre is. ...

Online ár:

5 534 Ft

Eredeti ár: 6 510 Ft

Jany János: Jogi kultúrák Ázsiában könyv
könyv

Jogi kultúrák Ázsiában

Typotex Kiadó, 2016

Egész Ázsiára kiterjedő utazásra hív a kötet, hogy megismerjük a földrész népeinek szokásait és gondolkodását társadalmi együttélésről, c...

Online ár:

6 555 Ft

Eredeti ár: 6 900 Ft

Kármán Irén: Ruttner csavar könyv
könyv

Ruttner csavar

Press and Computer Kft., 2012

"Aki a kezébe veszi ezt a könyvet, a lapjain ráismer majd kicsit saját magára, a családjára, azokra az érzelmekre, amelyeket megélt és az...

Online ár:

3 316 Ft

Eredeti ár: 3 490 Ft

Nótári Tamás: Tényálláskezelés és szónoki taktika Ciceró védőbeszédeiben könyv
könyv

Tényálláskezelés és szónoki taktika Ciceró védőbeszédeiben

Lectum Kiadó, 2010

A világtörténelem legnagyobb szónoka, Marcus Tullius Cicero védőbeszédeiben a jogi tényálláskezelés és a szónoki taktika az a két alkotóe...

Online ár:

3 658 Ft

Eredeti ár: 3 850 Ft

Ptk. Fordítókulcs Oda-vissza - Második, hatályosított utánnyomás könyv
könyv

Ptk. Fordítókulcs Oda-vissza - Második, hatályosított utánnyomás

HVG-Orac Kft., 2014

Egy új jogszabály megismerésének első lépése annak áttekintése, hogy mi változott a korábbi szabályozáshoz képest. Különösen fontos ez ak...

Online ár:

6 641 Ft

Eredeti ár: 6 990 Ft

Budai Balázs Benjámin; Sükösd Miklós: M-kormányzat, M-demokrácia könyv
könyv

M-kormányzat, M-demokrácia

Akadémiai Kiadó, 2005

Mobil közigazgatás, vagy közismert angol nevén m-government (m-kormányzat) alatt olyan államigazgatási és önkormányzati ügyintézést értün...

Online ár:

4 378 Ft

Eredeti ár: 5 150 Ft

Dr. Pataki János István: A végrehajtó és az adós könyv
könyv

A végrehajtó és az adós

Ad Librum Kiadó, 2013

A bírósági végrehajtási eljárás foganatosítása során gyakran előfordulnak problémák és félreértések a gyakorlati életben. Jelen monográfi...

Online ár:

3 791 Ft

Eredeti ár: 3 990 Ft

Dr. Kamarás Péter: Ügyvédnél vagyok! könyv
könyv

Ügyvédnél vagyok!

Zimber Könyvek, 2016

Ügyvédnél vagyok! - szól a telefonba a hívott fél, hangjában csipetnyi felvágással: lám, neki erre is telik. Pedig ma már nem csak az for...

Online ár:

2 841 Ft

Eredeti ár: 2 990 Ft

Bertrand Mathieu: A jog a demokrácia ellen? könyv
könyv

A jog a demokrácia ellen?

Századvég Kiadó, 2018

A jog olyan fontos szerepet játszott a demokrácia kiépítésében, hogy már sokszor össze is keverjük a demokrácia és a jogállam fogalmát. A...

Online ár:

3 791 Ft

Eredeti ár: 3 990 Ft

Polyák Gábor: Médiaszabályozás, médiapolitika könyv
könyv

Médiaszabályozás, médiapolitika

Gondolat Kiadói Kör, 2015

Technikai, gazdasági és társadalomtudományi összefüggések című könyvének legfontosabb célja, hogy naprakész áttekintést nyújtson az egye...

Online ár:

3 601 Ft

Eredeti ár: 3 790 Ft

Kis Kelemen Bence, Nagy Ádám: Az ébredő jogerő könyv
könyv

Az ébredő jogerő

Athenaeum Kiadó, 2021

Mennyire volt jogszerű Leia Organa hercegnő hajójának átvizsgálása és lefoglalása? Ki tarthatna jogos igényt az Egy Gyűrűre, ha bevezetné...

Online ár:

3 995 Ft

Eredeti ár: 4 699 Ft

Salát Gergely (szerk.): A kínai alkotmány könyv
könyv

A kínai alkotmány

Typotex Kiadó, 2015

Kína hagyományos jogi kultúrája jelentősen eltér a nyugatitól, ugyanakkor a 20. században komoly erőfeszítések történtek arra, hogy a kín...

Online ár:

2 755 Ft

Eredeti ár: 2 900 Ft

Gyöngyössy Márton: A kincstalálástól az ásatásig könyv
könyv

A kincstalálástól az ásatásig

Martin Opitz Kiadó, 2017

A kötet a régészeti feltárási jog hazai történetét és hatályos szabályozását mutatja be, a kincstalálástól a régészeti feltárások jogáig.

Online ár:

2 470 Ft

Eredeti ár: 2 600 Ft

Gaius: Gaius római jogi institutióinak négy könyve könyv
könyv

Gaius római jogi institutióinak négy könyve

Históriaantik Könyvesház, 2013

Fordította Bozóky Alajos - Budapest, 1886 MTA - Hasonmás kiadás

Online ár:

5 320 Ft

Eredeti ár: 5 600 Ft

Nagy Éva /szerk./; Pecze Dóra: Polgári jog II. (Az új Ptk. alapján) könyv
könyv

Polgári jog II. (Az új Ptk. alapján)

Dialóg Campus, 2014

A Jogi Szakvizsga Segédkönyvek összefoglalják az adott tárgyhoz kapcsolódó legszükségesebb ismereteket, tartalmazzák a témához kapcsolódó...

Online ár:

6 631 Ft

Eredeti ár: 6 980 Ft

Erdély jogtörténete könyv
könyv

Erdély jogtörténete

Forum Iuris, 2018

Az szerzők célja a létező kutatási eredmények összegzése alapján Erdély tankönyvként és kézikönyvként is használható jogtörténeti szintéz...

Online ár:

5 225 Ft

Eredeti ár: 5 500 Ft

Csink Lóránt; Fröhlich Johanna: Egy alkotmány margójára könyv
könyv

Egy alkotmány margójára

Gondolat Kiadói Kör, 2012

„A két tehetséges fiatal szerző az Alaptörvény megalkotása során több tanulmányt publikált - együtt és külön-külön - az Alaptörvényt érin...

Online ár:

1 700 Ft

Eredeti ár: 2 000 Ft

Empirikus jogi kutatások könyv
könyv

Empirikus jogi kutatások

Osiris Kiadó, 2020

Az empirikus jogi kutatások egy olyan tudományterület, amely egyszerre épít a jogtudomány és a társadalomtudományok eredményeire. Egyrész...

Online ár:

5 681 Ft

Eredeti ár: 5 980 Ft

Török Bernát, Ződi Zsolt: A mesterséges intelligencia szabályozási kihívásai könyv
könyv

A mesterséges intelligencia szabályozási kihívásai

Ludovika Egyetemi Kiadó, 2021

A mesterséges intelligencia alkalmazásának rohamos terjedése számtalan nehéz kérdéssel szembesíti az emberiséget, így a szabályozási kihí...

Online ár:

4 554 Ft

Eredeti ár: 5 060 Ft

Halmai Gábor: Kommunikációs jogok könyv
könyv

Kommunikációs jogok

Új Mandátum Könyvkiadó, 2002

Mind a köznyelv, mind a jogi szaknyelv, sőt ez utóbbin belül a különböző országok joga és a nemzetközi jog dokumentumai eltérő elnevezése...

Online ár:

1 900 Ft

Eredeti ár: 2 000 Ft

Béatrice Blohorn-Brenneur: Mediáció mindenkinek Magyarországon könyv
könyv

Mediáció mindenkinek Magyarországon

L'Harmattan Kiadó, 2021

A két részből álló könyv első egysége egy mediációs módszertani fejezet, amely ötvözi Béatrice Blohorn-Brenneur bírói és mediátori hivatá...

Online ár:

2 241 Ft

Eredeti ár: 2 490 Ft

Jakab András; Körösényi András: Alkotmányozás Magyarországon és máshol könyv
könyv

Alkotmányozás Magyarországon és máshol

Új Mandátum Könyvkiadó, 2012

Az elmúlt másfél év hazai közbeszédének egyik meghatározó témája az alkotmányozás volt. A kötet az MTA Politikatudományi Intézetben 2010...

Online ár:

2 746 Ft

Eredeti ár: 2 890 Ft

Ernst-Wolfgang Böckenförde: Állami jog és erkölcsi rend könyv
könyv

Állami jog és erkölcsi rend

L'Harmattan Kiadó, 2020

"A szabadelvű jogállam struktúrájának sajátja, hogy az állam létalapját olyan előfeltevések alkotják, amelyeket az állam maga nem tud ané...

Online ár:

2 691 Ft

Eredeti ár: 2 990 Ft

Cs. Kiss Lajos (szerkesztette): Hans Kelsen jogtudománya könyv
könyv

Hans Kelsen jogtudománya

Gondolat-Infonia, 2007

Hans Kelsen (1881-1973) a 20. század egyik legnagyobb jogtudósa volt, aki jogfilozófiájának középpontjába a tiszta jogtudomány eszméjét á...

Online ár:

4 275 Ft

Eredeti ár: 4 500 Ft

Éliás Eszter; Gyengéné Nagy Márta; Jeles Judit; Kiss Károly; Dr. Kőrös András; Krémer András: A bírósági közvetítésről - mindenkinek könyv
könyv

A bírósági közvetítésről - mindenkinek

HVG-Orac Kft., 2016

Vajon ki ne szeretné, ha házastársával, üzleti partnerével vagy éppen szomszédjával felmerült vitája békésen rendeződnék? Hiszen a jövőbe...

Online ár:

4 655 Ft

Eredeti ár: 4 900 Ft

Salát Gergely: Büntetőjog a Han-kori Kínában könyv
könyv

Büntetőjog a Han-kori Kínában

Typotex Kiadó, 2016

Kína a világ leghosszabb ideje folyamatosan fennálló állama. Az ország jelene nem érthető meg e hatalmas civilizáció tradícióinak ismeret...

Online ár:

3 990 Ft

Eredeti ár: 4 200 Ft

Kecskés András, Halász Vendel, Bujtár Zsolt: Tőzsdeuniverzum könyv
könyv

Tőzsdeuniverzum

HVG-Orac Kft., 2019

Világszerte egyre nagyobb hangsúlyt nyernek a tőzsdei és értékpiaci viszonyok, és így az azokhoz kapcsolódó jogi szabályozás is. A hazai ...

Online ár:

16 150 Ft

Eredeti ár: 17 000 Ft

Drinóczi Tímea; Petrétei József: Jogalkotástan könyv
könyv

Jogalkotástan

Dialóg Campus, 2004

A Jogalkotástan című tankönyv alapvető célja a jogalkotás elméletének praxisorientált bemutatása és a jogszabályok keletkezési folyamatán...

Online ár:

5 681 Ft

Eredeti ár: 5 980 Ft

Pintz György: Találd fel magad könyv
könyv

Találd fel magad

Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, 2014

"Vállalkozók, műszaki fejlesztők, de jogászok is haszonnal forgathatják Pintz György új könyvét a szellemi tulajdonvédelemről, amiben sze...

Online ár:

7 496 Ft

Eredeti ár: 7 890 Ft

Az Alkotmányjogi panasz kézikönyve könyv
könyv

Az Alkotmányjogi panasz kézikönyve

HVG-Orac Kft., 2015

Jelen kötet ahhoz kíván hozzájárulni, hogy a 2012-ben az alapjogvédelem egyik legfontosabb hazai eszközévé vált jogintézmény valóban betö...

Online ár:

4 750 Ft

Eredeti ár: 5 000 Ft

Bódi Stefánia (Szerk.), Schweitzer Gábor (Szerk.): Alapjogok könyv
könyv

Alapjogok

Dialóg Campus, 2021

Az emberi jogok eszménye, ahogyan ma ismerjük, döntő mértékben a nyugati civilizációhoz kötődik, amelynek mai képét különböző impulzusok ...

Online ár:

4 887 Ft

Eredeti ár: 5 430 Ft

Bartha Ildikó: Nemzetközi szerződések mozgásban könyv
könyv

Nemzetközi szerződések mozgásban

Dialóg Campus, 2015

Olcsóbb lesz-e a repülőjegy az USA-ba? Milyen adatokat kell megadnom, ha venni szeretnék egyet? Lesz-e tiszta ivóvizünk? és még számos m...

Online ár:

3 306 Ft

Eredeti ár: 3 480 Ft

Fleck Zoltán: Jogállam és igazságszolgáltatás a változó világban könyv
könyv

Jogállam és igazságszolgáltatás a változó világban

Gondolat Kiadó, 2008

Miközben a demokrácia és a jogállam világméretű terjedését tapasztaljuk, az egyéni jogokat felfüggesztő terrorizmus elleni háború, a vall...

Online ár:

2 803 Ft

Eredeti ár: 2 950 Ft

Kahler Frigyes: A kommunizmus hosszú árnyéka könyv
könyv

A kommunizmus hosszú árnyéka

Kairosz Kiadó, 2012

A kiváló szerző, akinek jogtörténeti, a kommunista diktatúrát feltáró munkáit számos esetben jelentette meg kiadónk, e kötetben gyűjtötte...

Online ár:

3 610 Ft

Eredeti ár: 3 800 Ft

Kirs Eszter: Tettesek és bűnrészesek a délszláv háborúban könyv
könyv

Tettesek és bűnrészesek a délszláv háborúban

L'Harmattan Kiadó, 2018

Hogyan köthetők össze a hadműveletekről döntő, politikai és katonai vezetők azokkal a háborús bűncselekményekkel, melyeket ténylegesen, f...

Online ár:

1 891 Ft

Eredeti ár: 1 990 Ft

Horváth Barna: A géniusz pere - Szókratész-Johanna könyv
könyv

A géniusz pere - Szókratész-Johanna

Attraktor, 2003

"Vásári lárma folyik a könyvek körül. Az utcákon fantasztikus könyvsátrak állnak, bunkerformájú és székelykapus árusítóhelyek.Dolgozik a ...

Online ár:

3 230 Ft

Eredeti ár: 3 400 Ft

Sólyom László: Documenta 1-3. kötet könyv
könyv

Documenta 1-3. kötet

HVG-Orac Kft., 2019

Ez a könyv a független, demokratikus és alkotmányos Magyarország megszületése harmincadik évfordulója előtt tiszteleg. E könyvtáblák k...

Online ár:

19 000 Ft

Eredeti ár: 20 000 Ft

Dr. Soós Andrea; ifj. Dr. Lomnici Zoltán: Amit a klinikai vizsgálatok szabályairól tudni kell könyv
könyv

Amit a klinikai vizsgálatok szabályairól tudni kell

Oriold és Társai Kft., 2012

Ez a könyv a klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos belföldi jogszabályok közérthető összefoglalója. Rövid, kellően érthető, de részletekbe ...

Online ár:

1 805 Ft

Eredeti ár: 1 900 Ft

Miru György: Az alkotmányozás politikai nyelve 1848-49-ben könyv
könyv

Az alkotmányozás politikai nyelve 1848-49-ben

L'Harmattan Kiadó, 2015

Újkori történelmünk egyik legjelentősebb fordulata 1848-ban következett be. Az akkori törvényhozók nagy lépést tettek a modern Magyarorsz...

Online ár:

2 565 Ft

Eredeti ár: 2 700 Ft

Tóth Péter (szerk.); Molnár Benedek (szerk.); Németh Márton (szerk.): Mérlegen az Alaptörvény - Interjúkötet hazánk új alkotmányáról könyv
könyv

Mérlegen az Alaptörvény - Interjúkötet hazánk új alkotmányáról

HVG-Orac Kft., 2013

"A mindenkori alkotmányról, így most az Alaptörvényről is, beszélnünk kell, értékeiről és hibáiról egyaránt. A kötet nagyon jó érzékkel t...

Online ár:

3 800 Ft

Eredeti ár: 4 000 Ft

Jany János: Klasszikus iszlám jog könyv
könyv

Klasszikus iszlám jog

Gondolat Kiadói Kör, 2021

Az iszlám jog korunk egyik meghatározó jogi kultúrája, mely átfogja a hívő mindennapjait, vallási és jogi cselekményeit egyaránt. E jogi ...

Online ár:

5 400 Ft

Eredeti ár: 6 000 Ft

Pokol Béla: Kettős állam és jogduplázódás könyv
könyv

Kettős állam és jogduplázódás

Jogállam és Igazság Nonprofit Kft., 2020

Globális alkotmányjog, jurisztokrácia, jogduplázódás, bírói jogalkotás - fogalmak, melyek talán rejtélyesen hangzanak, de kulcsfontosságú...

Online ár:

3 051 Ft

Eredeti ár: 3 390 Ft

Szmodis Jenő: A jog realitása - Az etruszk vallástól a posztmodern jogelméletig könyv
könyv

A jog realitása - Az etruszk vallástól a posztmodern jogelméletig

Kairosz Kiadó, 2005

"Ami az ókori római jogrend szellemtörténeti hátterét illeti, úgy látom, hogy Szmodits Jenő jelentős új felismerésekkel gazdagítja a kuta...

Online ár:

2 470 Ft

Eredeti ár: 2 600 Ft

Ludwig Krämer: Az Európai Unió környezeti joga könyv
könyv

Az Európai Unió környezeti joga

Dialóg Campus, 2012

A kötet az EU környezeti politikája és joga kialakulásának és fejlődésének, nemzetközi szerepének, a tagállamok politikájára és jogára gy...

Online ár:

6 631 Ft

Eredeti ár: 6 980 Ft

Árinfó

Akciós ár: a vásárláskor fizetendő akciós ár

Online ár: az internetes rendelésekre érvényes nem akciós ár

Eredeti ár: kedvezmény nélküli könyvesbolti ár

Bevezető ár: az első megjelenéshez kapcsolódó kedvezményes ár

Korábbi ár: az akciót megelőző 30 nap legalacsonyabb akciós ára

További információk

Árinfó

Akciós ár: a vásárláskor fizetendő akciós ár

Online ár: az internetes rendelésekre érvényes nem akciós ár

Eredeti ár: kedvezmény nélküli könyvesbolti ár

Bevezető ár: az első megjelenéshez kapcsolódó kedvezményes ár

Korábbi ár: az akciót megelőző 30 nap legalacsonyabb akciós ára