Internet kategória termékei

Donászi Franciska: Hogyan írjunk sikeres blogot? - 5+1 tipp kezdő bloggereknek
e-Könyv Hogyan írjunk sikeres blogot? - 5+1 tipp kezdő bloggereknek

Donászi Franciska, 2019

Nem minden blogger tör világhírre. De mindenki, aki blogol, olvasókra vágyik. Azzal minden kezdő blogger nagyon gyorsan szembesül, hogy a...

100 Ft
Zsiga Bernadett Neumann Gyöngyi: Weblapok 3D-ben
e-Könyv Weblapok 3D-ben

Publio, 2013

Munkánk célja valódi térélményt nyújtó háromdimenziós honlapok készítése volt. A háromdimenziós megjelenítésre több lehetőség is létezik,...

200 Ft
Ropolyi László: Az internet természete
e-Könyv Az internet természete

Typotex Kiadó, 2012

Az In­ter­net szé­les­kö­rű hasz­ná­la­ta nem csu­pán a le­ve­le­zé­si, kap­cso­lat­épí­té­si, ol­va­sá­si, ta­nu­lá­si, könyv­tá­ra­zá­s...

2 490 Ft
Tóth K. József: Határtalanul a Neten – lehetőség vagy fenyegetés?
e-Könyv Határtalanul a Neten – lehetőség vagy fenyegetés?

Publio, 2014

"Magyarországon a felnőtt korosztály legalább ötven százaléka, a fiatalabbak csaknem kilencven százaléka rendszeres Internethasználó. Egy...

100 Ft
Csermely Péter: Bloghálózatos életfilozófiám
e-Könyv Bloghálózatos életfilozófiám

Typotex Kiadó, 2012

A Cser­mely­Blog (www.​csermelyblog.​hu) írá­sai 2009 végén je­len­tek meg elő­ször. A be­jegy­zé­sek szé­les­kö­rű fi­gyel­met kel­tet­t...

1 190 Ft
Bőgel György: Terepszemle — Tanulmányok és feljegyzések az infokommunikációs világról
e-Könyv Terepszemle — Tanulmányok és feljegyzések az infokommunikációs világról

Typotex Kiadó, 2012

Szá­mí­tó­gép az asz­ta­lun­kon, okos­te­le­fon a zse­bünk­ben, ál­lan­dó­an fent va­gyunk a vi­lág­há­lón... Az in­for­ma­ti­ka ko­runk ...

1 790 Ft