Filozófia kategória termékei

Barabási Albert-László: Villanások
e-Könyv Villanások

Libri Kiadó, 2015

Vajon elkerülhető lett volna a Dózsa-féle parasztfelkelés? Van-e összefüggés a madarak röpte és az emberek mozgása között? Mennyire kiszá...

2 590 Ft
Laár András: Kiderülés
e-Könyv Kiderülés

Kossuth Kiadó, 2012

Jó-e sértődötten, mogorván, gyűlölködve élni? Vagy talán szeretve lenni és szeretetet adni jobb? Vannak-e módszerek arra, hogy pozitívan ...

1 290 Ft
Marcus Aurelius: Elmélkedések
e-Könyv Elmélkedések

Kossuth Kiadó, 2012

Az emberi élet tartama pillanat; az anyag változó, az érzékelés homályos; egész testünk összetétele könnyen romlandó; a lélek ide-oda kap...

690 Ft
Nigel Warburton: A filozófia rövid története
e-Könyv A filozófia rövid története

Kossuth Kiadó, 2014

"Nigel Warburton könyvének varázsa abban rejlik, hogy mindenki számára érthető. Warburton egyesíti magában Gombrich szabatos megfogalmaz...

2 490 Ft
Macchiavelli: A fejedelem
e-Könyv A fejedelem

Kossuth Kiadó, 2012

"A fejedelem, kiváltképp az új fejedelem, nem tudja mindig azt tenni, amiért az embereket jónak szokták tartani; részben az állam megtart...

690 Ft
Thomas Hobbes: Leviatán
e-Könyv Leviatán

Kossuth Kiadó, 2014

Thomas Hobbes a 17. századi filozófia egyik kulcsfigurája. Mesterműve, az 1651-ben írt Leviatán, a modern államelméletek alapműve. Leviat...

1 290 Ft
Mérő László: Az elvek csapodár természete
e-Könyv Az elvek csapodár természete

Tericum Kiadó, 2013

Elveink nem tudnak olyan szilárdak lenni, mint naiv pillanatainkban gondolnánk, mert világunkat az érzelmek, az értelem és a hit folyton ...

2 070 Ft
Hankiss Elemér: A befejezetlen ember
e-Könyv A befejezetlen ember

Helikon Kiadó, 2014

Igen, befejezetlen lények vagyunk. Azt is mondhatnám: szerencsére. Mert így még előttünk van az élet ezernyi lehetősége, megfejtendő titk...

2 290 Ft
Jostein Gaarder: Sofie világa
e-Könyv Sofie világa

Kossuth Kiadó, 2014

A filozófia történetének regénye ma már klasszikus mű, amelyre hivatkozni illik, több millió példány fogyott belőle Európában. Sofie Amu...

1 990 Ft
Byung-Chul Han: A kiégés társadalma
e-Könyv A kiégés társadalma

Typotex Kiadó, 2020

SAJÁT MAGUNK KIZSÁKMÁNYOLÓI LETTÜNK. A neoliberális kapitalizmus nem az emberek megfélemlítésében, hanem az engedelmes és hasznos munk...

1 590 Ft
Alfred Adler: Életünk jelentése
e-Könyv Életünk jelentése

Kossuth Kiadó, 2012

Alfred Adler egyike a huszadik század nagy lélektani forradalmárainak. Megteremtett egy új irányzatot, az individuálpszichológiát, amely ...

990 Ft
Friedrich Nietzsche: Bálványok alkonya
e-Könyv Bálványok alkonya

Helikon Kiadó, 2016

„Hogyan? Az ember csupán Isten melléfogása volna? Vagy Isten csupán az ember melléfogása?" Nem sokkal elméje elborulása előtt összegezte ...

999 Ft
Ancsel Éva: Ancsel Éva összes bekezdése az emberről
e-Könyv Ancsel Éva összes bekezdése az emberről

Kossuth Kiadó, 2014

Örkény István egy helyütt elmondja, hogy a körülményei, az időhiány teremtették meg egyedülálló műfaját, az egyperceseket. Ancsel Éva ese...

990 Ft
Friedrich Nietzsche: Friedrich Nietzsche válogatott írásai
e-Könyv Friedrich Nietzsche válogatott írásai

Fapadoskönyv, 2012

Nietzschét sokan tekintették szellemi elődjüknek. Életművével közel négyezer mű foglalkozott, gondolatait a legszélsőségesebben értelmezt...

1 270 Ft
Török-Szabó Balázs: A Teória
e-Könyv A Teória

Fontanus Központ Kft, 2017

Tegyük fel, hogy A világ végtelen (de legalábbis közelít a végtelenhez), benne minden mindennel összefügg, minden eleme hat az összes töb...

2 000 Ft
Max Weber: A tudomány és a politika
e-Könyv A tudomány és a politika

Kossuth Kiadó, 2014

Az emberek kétféle módon tehetik hivatásukká a politikát. Vagy úgy, hogy érte élnek, vagy úgy, hogy belőle. Ez az ellentét egyáltalán n...

690 Ft
Révai Gábor: Beszélgetések az elmúlásról
e-Könyv Beszélgetések az elmúlásról

Libri Kiadó, 2015

Az én jelszavam, hogy „Halottnak kuss!". Ami alatt azt értem, hogy aki meghal, az ne szóljon bele, hogy mi lesz utána. - Csányi Vilmos. A...

1 990 Ft
Friedrich Nietzsche: Ím-igyen szóla Zarathustra
e-Könyv Ím-igyen szóla Zarathustra

Fapadoskönyv, 2012

Az Im-ígyen szóla Zarathustra (1883) a filozófiatörténészek szerint szerzője kevésbé kidolgozott, nem elsőrangú fontosságú művei közé tar...

1 270 Ft
Marcus Aurelius: Elmélkedések
e-Könyv Elmélkedések

Kossuth Kiadó, 2014

Az emberi élet tartama pillanat; az anyag változó, az érzékelés homályos; egész testünk összetétele könnyen romlandó; a lélek ide-oda kap...

690 Ft
Soren Kierkegaard: Az ismétlés
e-Könyv Az ismétlés

Jelenkor, 2014

A Kierkegaard műveit a legújabb dán kritikai kiadás alapján közzétevő sorozat ötödik kötete a szerzőnek a Vagy-vagy és a Stádiumok... mel...

2 900 Ft
Epikurosz: Epikuros levelei
e-Könyv Epikuros levelei

Digi-Book Magyarország Kiadó Kft., 2018

Hogy mégse álljunk Epikurosz ócsárlóinak népes seregébe, Goethének az a tétele tartson vissza, hogy minden erőfeszítés bizonyos mérvű vak...

790 Ft
Eckhart Mester: Válogatott prédikációk
e-Könyv Válogatott prédikációk

Typotex Kiadó, 2017

„Eckhart mesterről csak nagy, pontosabban szárnyaló szavakkal lehet beszélni. Sőt csak úgy lehet megérteni őt, ha azokat az igazságokat,...

2 490 Ft
Agamben Giorgio: A profán dicsérete
e-Könyv A profán dicsérete

Typotex Kiadó, 1970

Giorgio Agamben mondatainak szépsége és lenyűgöző sokrétegűsége különös csemege azok számára, akiknek a filozofálás, ha csemege is, de mi...

990 Ft
Jean-Jacques Rousseau: Egy magános sétáló álmodozásai
e-Könyv Egy magános sétáló álmodozásai

Digi-Book Magyarország Kiadó Kft., 2017

A francia felvilágosodás egyik legzseniálisabb gondolkodójának, egyben legellentmondásosabb "különállójának" utolsó műve, A magányos sétá...

790 Ft
Török-Szabó Balázs: A Teoretika
e-Könyv A Teoretika

Fontanus Központ Kft, 2017

Mi a valóság? Mi az ember? Hogyan hat a valóság az emberre? És az ember a valóságra?Mi az információ? Mi a figyelem? Mi az érzés? Mi a tu...

4 191 Ft
Slavoj Žižek: A törékeny abszolútum
e-Könyv A törékeny abszolútum

Typotex Kiadó, 2014

"A törékeny abszolútum szinte minden olyan témát érint, aminek Žižek önálló kötetet is szentelt: a posztmodern kapitalizmus működéslogiká...

2 190 Ft
Martin Buber: Istenfogyatkozás
e-Könyv Istenfogyatkozás

Typotex Kiadó, 2017

Martin Buber egyik legfontosabb vallásfilozófiai munkájában ahhoz az égi és földi jelenséghez írt széljegyzetet, amely a jelenkori istenf...

1 190 Ft
Charles Handy: A második görbe - Gondolatok a társadalom megújításáról
e-Könyv A második görbe - Gondolatok a társadalom megújításáról

HVG Könyvek, 2018

Charles Handy menedzsmentguru A második görbe című könyvében bepillantást enged a jövőbe. Bemutatja, milyen kihívásokkal és lehetőségekke...

2 730 Ft
Simon-Székely Attila: A tudat pszichológiai és filozófiai vonatkozásai
e-Könyv A tudat pszichológiai és filozófiai vonatkozásai

Kossuth Kiadó, 2014

A tudat mibenlétét sok tudományos diszciplína kutatja, több-kevesebb sikerrel. Ahhoz, hogy a tudat mélységeit próbáljuk megközelíteni bio...

990 Ft
Leszek Kolakowski: Mit kérdeznek tőlünk a nagy filozófusok?
e-Könyv Mit kérdeznek tőlünk a nagy filozófusok?

Typotex Kiadó, 2014

"Az eredetiként három kötetbe komponált sorozat Leszek Kolakowski népszerű televíziós előadásait foglalja össze. Szinte egy mini lexikon,...

1 590 Ft
Slavoj Zizek: Zűr a Paradicsomban - A történelem végétől a kapitalizmus végéig
e-Könyv Zűr a Paradicsomban - A történelem végétől a kapitalizmus végéig

Európa Könyvkiadó, 2017

Bár olyan világban élünk, amelyben szinte állandósult a válság, mintha mégis elfogadnánk, hogy a kapitalizmus - ez az alaptalan reményekk...

2 690 Ft
Rüdiger Safranski: Idő
e-Könyv Idő

Typotex Kiadó, 2017

Az idő társadalmi homogenizációja az egységes óraidő által normatív módon hat az idő defi niálására. Ha az idő csupán az volna, amit az ó...

1 490 Ft
Platón: Platón válogatott művei I. kötet
e-Könyv Platón válogatott művei I. kötet

Fapadoskönyv.hu, 1970

"„Már a régi görögök is..."Vannak, akiknek a filozófia valami megfoghatatlan, távoli, elérhetetlen magasságokban rejtőzködő csoda. Akadna...

1 270 Ft
Georg Hauptfeld: Heller Ágnes - A véletlen értéke
e-Könyv Heller Ágnes - A véletlen értéke

Kossuth Kiadó, 2019

A világhírű magyar filozófus regényes életrajza, amely németül a 2018-as Frankfurti Könyvvásárra jelent meg hatalmas sikerrel. Ez a kötet...

2 390 Ft
Arthur Schopenhauer: Életbölcsesség
e-Könyv Életbölcsesség

Digi-Book Magyarország Kiadó Kft., 2016

„Az életbölcsesség fogalmát itt a szóban magában rejlő értelemben használom. Értem pedig rajta az élet lehető kellemessé és boldoggá form...

1 490 Ft
Lucretius: A természetről
e-Könyv A természetről

Kossuth Kiadó, 2014

Lucretiust hitelesen csak művéből, a De rerum natura-ból (A természetről) ismerjük. Nagy tankölteménye hat fejezetből áll. Ebben az epik...

990 Ft
Friedrich Nietzsche: Vidám tudomány
e-Könyv Vidám tudomány

Digi-Book Magyarország Kiadó Kft., 2016

A Vidám tudományban Nietzsche így fakad ki: „a férfiak rontják meg a nőket (…), mert a férfi alkot képet a nőről és a nő e kép szerint al...

1 490 Ft
Friedrich Nietzsche: Im-ígyen szóla Zarathustra
e-Könyv Im-ígyen szóla Zarathustra

Digi-Book Magyarország Kiadó Kft., 2015

Az irodalmi fordítás mindenkor nagyon hálátlan dolog, de Nietzschét fordítani valóságos önfeláldozás számba megy, különösen olyan irónak,...

1 490 Ft
Soren Kierkegaard: Stádiumok az élet útján
e-Könyv Stádiumok az élet útján

Jelenkor, 2014

A dán filozófus műveit a legújabb dán kritikai kiadás alapján közzétevő sorozat harmadik darabja több szakaszban keletkezett. Első és más...

2 700 Ft
Immanuel Kant: Az örök béke
e-Könyv Az örök béke

Digi-Book Magyarország Kiadó Kft., 2015

Kant bár etikailag rigorózusan, ám lényegében optimista módon tekintett az egyes emberek és az emberiség fejlődésére. Alapgondolata ugyan...

790 Ft
Ancsel Éva: Az ember mértéke vagy mértékhiánya
e-Könyv Az ember mértéke vagy mértékhiánya

Kossuth Kiadó, 2014

A szerző neves filozófus; az olvasóközönség számos művét ismeri és szereti. Írásának alapgondolata, hogy az embert - lévén bizonytalan ...

690 Ft
Edmund Husserl: A filozófia mint szigorú tudomány
e-Könyv A filozófia mint szigorú tudomány

Kossuth Kiadó, 2014

A filozófia és a tudomány kölcsönviszonyának problematikája szinte végigkíséri az európai kultúra egész történetét, csakhogy míg korábba...

690 Ft
Peter Sloterdijk: Harag és idő
e-Könyv Harag és idő

Typotex Kiadó, 2016

Peter Sloterdijk gondolkodása és írásos munkája összetéveszthetetlen ismertetőjegyének tekinthető, hogy még a legaktuálisabb kérdéseket i...

2 190 Ft
Konok Péter: Történetek a kerítés tövéből
e-Könyv Történetek a kerítés tövéből

Európa Könyvkiadó, 2017

Hogy miről szól ez a könyv? Mondjuk, hogy Magyarországról.Arról, hogy egy falusi kocsma törzsvendége (jelesül Torony) milyennek látja az ...

2 470 Ft
Soren Kierkegaard: Egy még élő ember írásaiból. Az irónia fogalmáról
e-Könyv Egy még élő ember írásaiból. Az irónia fogalmáról

Jelenkor, 2014

A dán filozófus műveit a legújabb dán kritikai kiadás alapján közzétevő sorozat első darabja Kierkegaard nyomtatásban megjelent első két...

2 300 Ft
Abd-Ru-Shin: Az Igazság Fényében I-III. - Grál-üzenet - A szerző által jóváhagyott végleges kiadás
e-Könyv Az Igazság Fényében I-III. - Grál-üzenet - A szerző által jóváhagyott végleges kiadás

Grál Üzenet Alapítvány, 2012

1923 és 1938 között jelentette meg Abd-ru-shin azt a 168 egymásra épülő előadást, melyet "Az Igazság fényében", Grál-üzenet című főművébe...

2 100 Ft
László Ervin: Káoszpont
e-Könyv Káoszpont

Kossuth Kiadó, 2014

990 Ft
L. A. Seneca: Vigasztalások
e-Könyv Vigasztalások

Kossuth Kiadó, 2014

Akármeddig vádolhatjuk a végzetet, megváltoztatni nincs erőnk: fölmered előttünk keményen és könyörtelen; sem átokkal, sem zokogással me...

490 Ft
Michel de Montaigne: Esszék 1-3.
e-Könyv Esszék 1-3.

Jelenkor, 2014

Egy könyv, amelynek tárgya nem az igazság, hanem annak megmutatása, miképpen próbálja megtalálni a helyes választ az élet, a történelem, ...

4 900 Ft
Johan Huizinga: Hogyan határozza meg a történelem a jelent?Válogatott írások (1915-1943)
e-Könyv Hogyan határozza meg a történelem a jelent?Válogatott írások (1915-1943)

Typotex Kiadó, 2015

Hogyan határozza meg a történelem a jelent? – ezt a beszédét Huizinga nem mondhatta el, mert a felkérést követően megkezdődtek a megszáll...

1 590 Ft
Platón: Platón válogatott művei II. kötet
e-Könyv Platón válogatott művei II. kötet

Fapadoskönyv.hu, 2012

"Platón filozófiai gondolkodásának alapját, életének első jelentős etapját Szókratészhez fűződő kapcsolata alapozta meg. Húszéves korában...

1 270 Ft
Dzsalál ad-Dín Rúmi: Rúmi örök jótanácsai
e-Könyv Rúmi örök jótanácsai

Digi-Book Magyarország Kiadó Kft., 2019

Dzsalál ad-Din Rúmi (1207 - 1273) a legnagyobb szúfi filozófusnak és költőnek tartott mester, kinek tiszteletére a kerengő dervisek rendj...

1 990 Ft
Bertók Rózsa: Bevezetés az etika történetének tanulmányozásába
e-Könyv Bevezetés az etika történetének tanulmányozásába

DigitalPaper.hu-Virágmandula Kft., 2013

Jelen könyv az etika elméleti kérdéseit, az etika történetének európai vonulatában található típusokat, irányzatokat, filozófusoktól és n...

1 400 Ft
Ralph Waldo Emerson: Természet, ember, társadalom
e-Könyv Természet, ember, társadalom

Fapadoskönyv.hu, 2016

"A 19. századi filozófia egyes rétegei, különösen az amerikai gondolkodók, bizonyos fokig kívül esnek a mai olvasó érdeklődésének látókör...

1 270 Ft
Miklós István (szerk.): Aforizmák és maximák
e-Könyv Aforizmák és maximák

Kossuth Kiadó, 2013

Több mint 600 aforizmát, maximát tartalmaz ez a kötet, mintegy 2500 esztendő terméséből válogatva, 24 témakörben. Az aforizmák, maximák 1...

990 Ft
Dante Alighieri: Az egyeduralom
e-Könyv Az egyeduralom

Kossuth Kiadó, 2014

Dante komplex életművében ez a mű fontos szerepet tölt be. A filozófikus értekezés az emberi értelem és gondolkodás autonómiáját fogalma...

690 Ft
Soren Kierkegaard: Naplójegyzetek AA–DD
e-Könyv Naplójegyzetek AA–DD

Jelenkor, 2014

A dán filozófus műveit a legújabb dán kritikai kiadás alapján közzétevő sorozat második darabja Kierkegaard 1835-1846 között készült napl...

2 000 Ft
Roland Barthes: Roland Barthes Roland Barthes-ról
e-Könyv Roland Barthes Roland Barthes-ról

Typotex Kiadó, 2017

Barthes formabontó könyvére tekinthetünk úgy, mint egy szokatlan szerkezetű családi fotóalbumra, vagy mint egyfajta kutatásra – Barthes l...

1 290 Ft
Soren Kierkegaard: Épületes beszédek
e-Könyv Épületes beszédek

Jelenkor, 2014

A dán filozófus műveit a legújabb dán kritikai kiadás alapján közzétevő sorozat negyedik kötete az 1843-ban született „Két épületes beszé...

2 400 Ft
Georges Bataille: Az erotika
e-Könyv Az erotika

Kossuth Kiadó, 2019

Bataille a lehetőségek végső határáig, egyfajta vitális teljességre akart eljutni. Új műfajt teremtett, „a pőre vallomást filozófiai elmé...

2 190 Ft