Összefoglaló kategória könyvei

Peter Boxall: 1001 könyv, amit el kell olvasnod, mielőtt meghalsz
könyv 1001 könyv, amit el kell olvasnod, mielőtt meghalsz

Gabo Kiadó, 2008

Egy remek és bátor kézikönyv a világ képzeletét megragadó regényekről és szerzőkről. Hasznos kalauz a könyvekhez, amelyek- akár kritikai ...

15%
9 999 Ft 8 500 Ft
Zalka Csenge Virág: Mesemondók márpedig vannak
könyv Mesemondók márpedig vannak

Pont Kiadó, 2016

"A mesemondás akárcsak más előadó művészeti ágak nem csak passzió, de szakma is. A világ minden táján hivatásos mesemondók ezrei dolgoz...

5%
3 675 Ft 3 492 Ft
Adamik Tamás: Latin irodalom a Karoling-korban (8-9. század)
könyv Latin irodalom a Karoling-korban (8-9. század)

PESTI KALLIGRAM KFT., 2017

A Latin irodalom a Karoling-korban (8-9. század) című könyv ízelítőt ad abból a gazdag latin nyelvű irodalomból, amely a Karoling-uralkod...

15%
4 990 Ft 4 242 Ft
Alexander Brody, Nagy József: Megtalálni Serendipityt
könyv Megtalálni Serendipityt

Magvető Könyvkiadó, 2019

A Megtalálni Serendipityt két, első ránézésre nagyon különböző, mégis rokon lélek, jó barát: Alexander Brody reklámszakember, a magyar ku...

15%
5 499 Ft 4 675 Ft
Michael von Albrecht: A római irodalom története I.
könyv A római irodalom története I.

Balassi Kiadó, 2003

Michael von Albrecht A római irodalom története című kétkötetes munkája a Kr. e. 3. századtól a Kr. u. 6. század elejéig fogja át a latin...

5%
4 200 Ft 3 990 Ft
Adamik Tamás: Latin irodalom az átmeneti korban (9-11. század)
könyv Latin irodalom az átmeneti korban (9-11. század)

PESTI KALLIGRAM KFT., 2020

A Latin irodalom az átmeneti korban (9-11. század) című könyv három újdonságot rejt. Az első, hogy a latin nyelv új területeket hódít meg...

15%
5 990 Ft 5 092 Ft
Kántor Lajos, Láng Gusztáv: Száz év kaland
könyv Száz év kaland

Bookart Kiadó, 2018

A két legendás irodalomtörténész neve elválaszthatatlan a Romániai magyar irodalom 1945-1970 c. kézikönyv nagy hatásától. Irodalomérzékel...

15%
7 190 Ft 6 112 Ft
Tóbiás Áron: Megmentett hangszalagok
könyv Megmentett hangszalagok

Kortárs Kiadó, 2015

Tóbiás Áron (1927) rádiós-szerkesztőt a Forradalom leverése után a kis íróper vádlottjaként ítélték börtönbüntetésre. Szabadulása után gy...

5%
3 500 Ft 3 325 Ft
Kisbali László: Sapere aude!
könyv Sapere aude!

L'Harmattan Kiadó, 2009

Ez a könyv – néhány kéziratos teoretikus levél és rádióbeszélgetés mellett – Kisbali László (1954–2009) filozófus,esztéta, művelődéstörté...

5%
2 600 Ft 2 470 Ft
Szőcs Géza: Párbeszéd a pokolban
könyv Párbeszéd a pokolban

IRODALMI JELEN KÖNYVEK, 2020

Szőcs Géza (Marosvásárhely, 1953) Kossuth-díjas és József Attila-díjas erdélyi magyar költő, politikus. A kötetben az Irodalmi Jelen o...

15%
3 000 Ft 2 550 Ft
Korompay H. János: A 'jellemzetes' irodalom jegyében
könyv A 'jellemzetes' irodalom jegyében

Universitas Kiadó, 1998

A könyv irodalomkritika és szépirodalom új összefüggéseit mutatja be: az 1840-es évtized kritikai gondolkodása kulcsfontosságú volt az új...

5%
590 Ft 561 Ft
Hoffmann Zsuzsanna; T. Horváth Ágnes: Könyv és könyvtár az ókorban
könyv Könyv és könyvtár az ókorban

JATEPress, 2016

Tartalom Bevezetés I. Írástípusok, a betűírás kialakulása I.1. Az ékírás I.2. A hieroglifák I.3. A lineáris írás I.4. A korai í...

15%
2 835 Ft 2 410 Ft
ing. Ekszerovits Szög; Balatoni Boli: Utazásaim - Brother Boli levelei
könyv Utazásaim - Brother Boli levelei

Forum Könyvkiadó, 2016

Utazni jó. És veszélyes. Az utazás során kiszakadunk a komfortzónánkból, új tapasztalatokkal gazdagodunk, és hiába vagyunk mindenre felké...

5%
2 500 Ft 2 375 Ft
Michel Zink: A trubadúrok
könyv A trubadúrok

L'Harmattan Kiadó, 2017

Ez a könyv nem irodalomtörténet, hanem költői történet. Nemcsak a szakembernek szól, hanem mindazoknak, akik mélyebben érdeklődnek az iro...

15%
2 990 Ft 2 542 Ft
Füzi László: A középpont hiánya - Esszék, tanulmányok
könyv A középpont hiánya - Esszék, tanulmányok

Kalligram Könyvkiadó, 2008

Füzi László hűséges és nyitott értekező. Hűséges ifjúkora nagy eszményéhez, az író Németh Lászlóhoz, aki esszéi múzsájaként „a szorongó t...

2 500 Ft
A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1996-2000
könyv A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1996-2000

Argumentum Kiadó és Nyomda Kft, 2014

1972 óta folyik a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intéze­te, mai nevén az MTA Bölcsészettudomá­nyi Kutatóközpontjának Irodal...

6 500 Ft
Csoóri Sándor: Védőoltás
könyv Védőoltás

Nap Kiadó, 2011

Sajátos magyar irodalomtörténet Pálfy G. István válogatásában. Csoóri Sándor időbeli összevisszaságban és változó műfaji jelleggel ugyan,...

3 500 Ft
Bárczi Ildikó: Ars Compilandi
könyv Ars Compilandi

Universitas Kiadó, 2008

E könyv azt a tételt igyekszik bizonyítani a késő középkori latin nyelvű prédikádós segédkönyvek vizsgálatával, hogy a nyugati, azaz lati...

5%
2 835 Ft 2 694 Ft
Victoria Kirkham (szerk.), Armando Maggi (szerk.): Petrarca
könyv Petrarca

Kortárs Kiadó, 2018

Petrarca hatalmas, olasz és latin nyelvű életművén vezérel át e monografikus igényű tanulmánykötet, kulcsot adva verseihez, leveleihez, t...

15%
6 000 Ft 5 100 Ft
Rendezett tér
könyv Rendezett tér

Kronosz Kiadó, 2015

A társadalomtudományok területén bekövetkezett fordulatok között a téri vagy topográfiai fordulat ösztönző hatást gyakorolt a kultúratudo...

2 500 Ft
Szőke Katalin: Álommúzeum
könyv Álommúzeum

Gondolat Kiadói Kör, 2003

A könyv a XX. századi orosz irodalom jelentős irányzataival és alkotóival ismerteti meg az olvasót, Alekszandr Bloktól a posztszovjet pos...

1 980 Ft
Orosz Magdolna: Nyelv - Emlékezet - Elbeszélés
könyv Nyelv - Emlékezet - Elbeszélés

Gondolat Kiadói Kör, 2019

Az Osztrák-Magyar Monarchia kultúrája és irodalma a maga regionális és kulturális-irodalmi hálózataival, sokrétű kölcsönhatásaikkal kompl...

15%
4 500 Ft 3 825 Ft
Balázs Imre József: Ezeregy mondat
könyv Ezeregy mondat

Lector Kiadó Marosvásárhely, 2017

Balázs Imre József 1976. január 9-én született Székelyudvarhelyen; József Attila-díjas irodalomtörténész, kritikus, költő, a Korunk fősze...

15%
1 900 Ft 1 615 Ft
Papp Ingrid: Biblikus cseh nyelvű gyászbeszédek a 17. századi Magyarországon
könyv Biblikus cseh nyelvű gyászbeszédek a 17. századi Magyarországon

Universitas Kiadó, 2018

A kötet hosszú ideje az első vállalkozás a kora újkori Magyar Királyság északi területein élő szláv nyelvű lakosság biblikus cseh nyelvű ...

15%
2 100 Ft 1 785 Ft
Horváth László: Az új Hypereidés
könyv Az új Hypereidés

Typotex Kiadó, 2015

A Kr. e. IV. századi athéni szónok, Hypereidés két beszédének (Dióndas ellen, Timandros ellen) töredékeit az elmúlt évszázad egyik tudomá...

5%
3 500 Ft 3 325 Ft
Vaderna Gábor: A költészet születése
könyv A költészet születése

Universitas Kiadó, 2017

Ez a könyv azt az irodalomtörténeti korszakot vizsgálja, amikor a költészet modern koncepciói épp kialakulnak - már megjelent az új, prof...

15%
2 940 Ft 2 499 Ft
Péter László: Magyar írók, költők textológiai nézetei
könyv Magyar írók, költők textológiai nézetei

JATEPress, 1995

Irodalomtörténet "Textológiai szempontból az írók, költők olyan széles skálán helyezhetők el, amelynek egyik végén az egyszer lerögzítet...

5%
1 260 Ft 1 197 Ft
Szabó Tibor: Dante-reflexiók
könyv Dante-reflexiók

Hungarovox Kiadó, 2018

Szabó Tibor professor emeritus a Szegedi Tudományegyetemen. Hosszabb idő óta foglalkozik Dante életművével, egyik hazai Dante-szakértő. E...

15%
2 500 Ft 2 125 Ft
Thimár Attila: Képek költői - költői képek
könyv Képek költői - költői képek

Ráció Kiadó, 2020

"Ebben a könyvben olyan témát vizsgáltam, amely egyrészt nagyon kézenfekvő a kérdésfelvetések formájában, másrészt nagyon összetett és bo...

15%
2 750 Ft 2 338 Ft
Czeslaw Milosz: A modern kor legendái
könyv A modern kor legendái

Rézbong Kiadó, 2019

CZESŁAW MIŁOSZ (1911–2004) költő, esszéista, regényíró, műfordító és irodalomtörténész a XX. századi lengyel irodalom meghatározó alakja....

15%
2 900 Ft 2 465 Ft
Rózsa Mária: Pesti német nyelvű lapok
könyv Pesti német nyelvű lapok

Argumentum Kiadó és Nyomda Kft, 2013

A reformkori német nyelvű enciklopédikus szépirodalmi lapok (a Pesther Tageblatt és a Der Ungar) csak nyelvükben voltak németek, tartalmu...

2 600 Ft
A. Gellius: Attikai éjszakák II.
könyv Attikai éjszakák II.

Históriaantik Könyvesház, 2013

X.-XX. könyv. fordították: Barcza József, Soós József. - Budapest, 1905 - Frankilin Társulat, - Hasonmás kiadás Aulus Gellius (125 körül...

5%
4 500 Ft 4 275 Ft
Koncsol László: Cseppben az öböl
könyv Cseppben az öböl

MADÁCH - POSONIUM KFT., 2009

A kötet bő egyharmadát a szerző memoárszerű írása teszi ki, amelyben életének első szakaszáról vall. A kötet másik kétharmadát a műfaji s...

10%
3 690 Ft 3 321 Ft
Fenyvesi Ottó: Halott vajdaságiakat olvasva
könyv Halott vajdaságiakat olvasva

ZETNA, 2017

A Halott vajdaságiakat olvasva második könyvében 33 halott délvidéki/vajdasági író, költő és művész életművének újraolvasására, sorsuk új...

15%
2 200 Ft 1 870 Ft
H. Nagy Péter: Médiumközi relációk
könyv Médiumközi relációk

NAP KIADÓ - DUNASZERDAHELY, 2018

A Médiumközi relációk a költészet, a populáris irodalom, a kortárs tömegfilm és a kritikai gondolkodás kapcsolatrendszereit elemzi egymás...

15%
2 400 Ft 2 040 Ft
Balázs Imre József: A Sztálinizmus irodalma Romániában
5%
2 800 Ft 2 660 Ft
Faragó Kornélia: Idők, terek, intenzitások
könyv Idők, terek, intenzitások

Forum Könyvkiadó, 2016

Faragó Kornélia könyve a foucault-i térfordulat jegyében íródott, a térgondolkodást és térpoétikát állítja eszmefuttatásai, elemzései köz...

5%
2 990 Ft 2 841 Ft
Kalotaszeg képes-hetilap
könyv Kalotaszeg képes-hetilap

Művelődés Kiadó, 2018

Kós Károly sztánai hetilapja 1912.évi évfolyamának 1-12. szám hasonmás kiadása. Kós Károly életművében jelentős lapszerkesztői tevéken...

15%
3 200 Ft 2 720 Ft
A. Gellius: Attikai éjszakák I.
könyv Attikai éjszakák I.

Históriaantik Könyvesház, 2013

I-IX. könyv. fordították: Barcza József, Soós József. - Budapest, 1905 - Frankilin Társulat, - Hasonmás kiadás Aulus Gellius (125 körül ...

5%
4 500 Ft 4 275 Ft
Deák-Sárosi László: A jel újbóli helyreállítása
könyv A jel újbóli helyreállítása

Magyar Napló Kiadó, 2020

Deák-Sárosi Lászlónak A szimbolikus-retorikus film címen 2016-ban megjelent PhD-értekezése a képi retorika mozgóképi kiterjesztésével szá...

15%
3 500 Ft 2 975 Ft
Üstököst látni
könyv Üstököst látni

Jaffa Kiadó, 2018

A 16-17. században megszaporodtak a különböző égi vagy annak vélt jelenségekről szóló beszámolók. A levelezésekben, naplókban és egyéb ké...

15%
4 990 Ft 4 242 Ft
Hallgatás
könyv Hallgatás

PRAE.HU, 2019

Bizonyos kulturális és történeti körülmények között irodalomnak hívják azt az intézményt, amelyben mindent el és ki lehet mondani, illetv...

15%
3 490 Ft 2 967 Ft
L. Varga Péter: Más tartományok
könyv Más tartományok

PRAE.HU, 2019

A tér poétikájának, a terekről szóló szakirodalomnak, valamint az utazási irodalomnak beláthatatlan a bibliográfiája. Jelen kötet nem kív...

15%
3 490 Ft 2 967 Ft
Stemler Ágnes (szerk.): Források és hagyományképek
könyv Források és hagyományképek

Gondolat Kiadói Kör, 2014

"Kötetünk szerzői elsősorban régi könyvekkel és kéziratokkal foglalkoznak, ezért ahogy a címe (Források és hagyományképek) is jelzi, a ta...

3 000 Ft
Szabó Róbert Csaba; Vida Gábor (vál.): A hibátlanság vágya - A Látó nívódíjai 1991-2009
könyv A hibátlanság vágya - A Látó nívódíjai 1991-2009

Bookart Kiadó, 2010

Ez az antológia 19 év LÁTÓ-nívódíjasainak szövegeit tartalmazza, mintha egy túlméretezett lapszámot szerkesztettünk volna, amely 1991-től...

3 890 Ft
Pap Kinga: A misztérium poétikája
könyv A misztérium poétikája

Savaria University Press, 2018

Tökéletesen értelmetlen, amire vállalkozom, mégis tehetetlen vagyok. Parancs, hívás és akarás egyszerre az írás, az írás, ami nemcsak a g...

15%
2 480 Ft 2 108 Ft
Bálint Sándor: A közös sors felelőssége
könyv A közös sors felelőssége

Forum Könyvkiadó, 2018

A közös sors felelőssége című szöveggyűjtemény vajdasági, szerbiai, magyarországi, romániai és szlovákiai akadémikusokkal, egyetemi tanár...

15%
3 500 Ft 2 975 Ft
Augustinus Moravus Olomucensis
könyv Augustinus Moravus Olomucensis

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2015

Magyarországra már jelentős munkássággal a háta mögött érkezett: csillagászati kiadványok mellett Padovában írta és Velencében ki is adta...

5%
2 000 Ft 1 900 Ft
Szabó Attila: A valós színterei
könyv A valós színterei

PRAE.HU, 2019

A kötet tanulmányai abból a szociológiai előfeltevésből indulnak ki, hogy nem csak azt érdemes vizsgálni, hogyan hat a színházra a valósá...

15%
2 990 Ft 2 542 Ft
Székely Miklós: Ádám Jenő élete és munkássága
könyv Ádám Jenő élete és munkássága

Püski Kiadó, 2000

Ádám Jenő munkássága kiegészítette Kodály nemzetnevelő koncepciójának megvalósíthatóságát, mely azóta is, mint 'Magyar módszer', meghódít...

10%
1 680 Ft 1 512 Ft
Berki Tímea: A román irodalom magyar bibliográfiája: 1970-1980
könyv A román irodalom magyar bibliográfiája: 1970-1980

Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017

Berki Tímea gondos kutatásának eredménye ez a kötet, amely a történelmi és legfőképpen európai együttélés kronológiájáról, bibliográfiáró...

15%
3 900 Ft 3 315 Ft
Roginer Oszkár: A jugoszláviai magyar irodalom terei
könyv A jugoszláviai magyar irodalom terei

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2019

Roginer Oszkár (1986, Újvidék) doktori értekezésének kiadása. Mi történik akkor, amikor egy közösség azonosulási hálójában átértékelőd...

10%
4 000 Ft 3 600 Ft
Elbeszélések 1863-1864
könyv Elbeszélések 1863-1864

Ráció Kiadó, 2014

Jókai Mór műveinek újraindult kritikai kiadása ezúttal az 1863-ban és 1864-ben napvilágot látott elbeszéléseket adja közre, Rózsafalvi Zs...

3 750 Ft
A reformáció és a katolikus megújulás latin nyelvű irodalma
könyv A reformáció és a katolikus megújulás latin nyelvű irodalma

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2019

Az SZTE Klasszika-Filológiai és Neolatin Tanszéke, a Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára, valamint az MTA-ELTE Humanizmus Kelet...

15%
2 000 Ft 1 700 Ft
De sosem mondta: most már elég
könyv De sosem mondta: most már elég

Ráció Kiadó, 2008

Ünnepi kötet Vasy Géza 65. születésnapjára Szerénység, szorgalom és kitartás - e három szóval jellemezhetjük Vasy Géza munkásságát, s eze...

2 600 Ft
Jelenkor - Irodalmi és művészeti folyóirat - 2017. június
15%
990 Ft 842 Ft
Kaiser László: Áldassál, emberi Verejték
könyv Áldassál, emberi Verejték

Hungarovox Kiadó, 2016

Az elmúlt másfél évtizedben kérésre vagy belső ösztökélésre számos író, költő portréját, köszöntését, búcsúztatását rögzítettem. Örömmel ...

1 500 Ft
Bognár Antal: A gurítónál
könyv A gurítónál

Napkút Kiadó, 2018

A szerző tizedik könyve összegzés, ötven év rövidprózáit fűzi fel benne az emberlétbe érkezés és az eltávozás két titokzatos várószobája ...

15%
3 990 Ft 3 392 Ft
Lisztóczky László: „Szeretettel írom ide a nevem”
könyv „Szeretettel írom ide a nevem”

Kráter Műhely Egyesület, 2016

,,Mindenekelőtt tanítványaimra, barátaimra és gyűjtőtársaimra gondolva született meg ez a kötet, melyet könyvtáram helytörténeti anyagábó...

5%
3 000 Ft 2 850 Ft
A literatura almanachja 1930
antikvár A literatura almanachja 1930

Lantos Rt., 1930

790 Ft - 800 Ft