Prózaelemzések, tanulmányok kategória könyvei

ifj. Fekete István: Fekete Istvánra emlékezve...
könyv Fekete Istvánra emlékezve...

Móra Könyvkiadó, 2005

A szerző új kötete folytatása, kiegészítése a Fekete István az édesapám volt... nagy sikerű emlékkönyvnek. Helyet kaptak benne a korábban...

5%
1 980 Ft 1 881 Ft
Bezeczky Gábor: Szindbád - Talentum Műelemzések
könyv Szindbád - Talentum Műelemzések

Akkord Kiadó, 2003

A magyar és világirodalmi örökség híres alkotásainak elemzését, értelmezését kínálja a gimnazisták, az érettségire készülők, a főiskoláso...

5%
798 Ft 759 Ft
Ignotus Pál: Jegyzetek a szabadságról
könyv Jegyzetek a szabadságról

Gondolat Kiadói Kör, 2010

A könyv az egyik legkiválóbb magyar publicista, Ignotus Pál (1901 Budapest - 1978, London) tanulmányainak, karcolatainak, kritikáinak és ...

5%
4 000 Ft 3 800 Ft
Szegedy-Maszák Mihály: Jelen a múltban, múlt a jelenben
könyv Jelen a múltban, múlt a jelenben

Kalligram Könyvkiadó, 2016

A történelmi regények mindig megírásuk jelenéről is szólnak a regényekben pedig, ha a jelenről beszélnek is, elkerülhetetlenül ott a múl...

5%
3 490 Ft 3 316 Ft
Tverdota György: Közöny - Talentum Műelemzések
könyv Közöny - Talentum Műelemzések

Akkord Kiadó, 2003

A magyar és világirodalmi örökség híres alkotásainak elemzését, értelmezését kínálja a gimnazisták, az érettségire készülők, a főiskoláso...

5%
798 Ft 759 Ft
Borgos Anna (Szerk.): A te színed előtt
könyv A te színed előtt

Holnap Kiadó, 2006

A sorozat nyolcadik kötete - Kelecsényi László sorozatszerkesztésében - a fiatalon elhunyt, de annál tartalmasabb életet élô írónô életéb...

5%
2 100 Ft 1 995 Ft
Szajbély Mihály: A nemzeti narratíva szerepe a magyar irodalmi kánon alakulásában Világos után
könyv A nemzeti narratíva szerepe a magyar irodalmi kánon alakulásában Világos után

Universitas Kiadó, 2005

A könyv az első magyar nyelvű kísérlet a Niklas Lahmann által kidolgozott rendszerelmélet adaptációjára az irodalomtudomány területén.

2 520 Ft
N. Tóth Anikó: Szövegvándor - Közelítések Mészöly Miklós prózájához
könyv Szövegvándor - Közelítések Mészöly Miklós prózájához

Kalligram Könyvkiadó, 2006

A Szövegvándor Mészöly Miklós prózájában bolyong, újabb és újabb válaszokat keresve néhány rég felvetett problémára. Izgalmas útja során ...

1 700 Ft
Égi Magyarország
könyv Égi Magyarország

Püski Kiadó, 2010

Meg tudjuk-e fogalmazni azt a Magyarországot, ahova el szeretnénk jutni? Van-e kép a lelkünkben erről a Magyarországról? Azért neveztük e...

2 800 Ft
Győrffy Miklós: Magyar elbeszélő szólamok
könyv Magyar elbeszélő szólamok

Kalligram Könyvkiadó, 2004

A 20. századi magyar elbeszélőirodalom körébe vágó tanulmányok és kritikai írások, tárgyukat tekintve Kaffka Margittól Márai Sándoron át ...

2 200 Ft
Lénárt Gábor: Szerepéletek - Vámos Miklós regényeiről…
könyv Szerepéletek - Vámos Miklós regényeiről…

Ab Ovo, 2007

A könyv Vámos Miklós nagyregényeit veszi sorra a Félnóta című nemzedékregénytől a Márkez meg én vallomásáig. A szerző arra vállalkozik, ...

1 990 Ft
Hornyik Miklós (szerk.): Éjszakai hajózás - Ottlik Géza
könyv Éjszakai hajózás - Ottlik Géza

Nap Kiadó, 2006

Ottlik Gézáról jó pár összeállítás látott eddig (más kiadóknál) napvilágot, de egyik sem tükrözi úgy az életutat és a pályaképet, mint az...

2 900 Ft
Cséve Anna: Modell és társ - Móricz Zsigmond szerelmei
könyv Modell és társ - Móricz Zsigmond szerelmei

Holnap Kiadó, 2005

Móricz Zsigmond 1924 őszén írt Ámor és Pscyché című drámáját sosem adták elő színpadon. Mégis színre került a benne ábrázolt gyötrelmes s...

2 100 Ft
Kelecsényi László (szerk.): Az elbeszélés nehézségei (Ottlik-olvasókönyv)
könyv Az elbeszélés nehézségei (Ottlik-olvasókönyv)

Holnap Kiadó, 2001

Ottlik Géza (1912-1990) a huszadik század második felének legvitatottabb magyar prózaírója. Főművét, az Iskola a határon című regényt ele...

2 500 Ft
Mezey László Miklós: Móricz Zsigmond: Úri muri
könyv Móricz Zsigmond: Úri muri

Akkord Kiadó, 1998

A magyar és világirodalmi örökség híres alkotásainak elemzését, értelmezését kínálja a gimnazisták, az érettségire készülők, a főiskoláso...

5%
798 Ft 759 Ft
Pócsi István; Szegő János (szerk.): Spirományok - Kritikák és tanulmányok Spiró Györgyről
könyv Spirományok - Kritikák és tanulmányok Spiró Györgyről

L'Harmattan Kiadó, 2010

Spiró György sokarcú alkotó. Ha egy asztal köré ültetnénk a lírikus, a prózaíró, a drámaíró, a dramaturg, a színházigazgató, a szlavista,...

3 800 Ft
Palkó Gábor; Péczely Dóra (szerk.): Találunk szavakat
könyv Találunk szavakat

Magvető Könyvkiadó, 2010

Válogatott írások Esterházy Péter műveiről (1974-2008) "Nem találunk szavakat." Paradox retorikai fordulat, amely szavakkal mondja el, ...

5%
2 990 Ft 2 841 Ft
Palkó Gábor: Esterházy-kontextusok - Közelítések Esterházy Péter prózájához
2 300 Ft
Hegedűs Orsolya: A mágia szövedéke.
könyv A mágia szövedéke.

Lilium Aurum, 2012

A monográfia a Parazita könyvek sorozatának részeként a magyar fantasy tendenciáinak felvázolására vállalkozik műfaji és világirodalmi ko...

5%
3 400 Ft 3 230 Ft
Kiss Gábor: Jókai-enciklopédia
könyv Jókai-enciklopédia

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2020

A legnagyobb magyar mesemondónak, Jókai Mórnak a regényei nemzeti műveltségünk kincsei. A Jókai-enciklopédia betűrendes elrendezésben ...

15%
9 990 Ft 8 492 Ft
Örkény István: A mesterség titkaiból
könyv A mesterség titkaiból

Új Palatinus Könyvesház Kft., 2014

5%
3 500 Ft 3 325 Ft
Bazsányi Sándor: Ez tréfa? - Kosztolányi Dezső Esti Kornéljáról
könyv Ez tréfa? - Kosztolányi Dezső Esti Kornéljáról

PESTI KALLIGRAM KFT., 2015

A kötet szerzője Kosztolányi Dezső 1933-ban megjelent Esti Kornéljának elemző végigolvasására vállalkozik - annak tudatában, hogy az essz...

5%
3 000 Ft 2 850 Ft
Reményi József Tamás (szerk.): A véradó. Hajnóczy Péter emlékezete
könyv A véradó. Hajnóczy Péter emlékezete

Nap Kiadó, 2003

Hajnóczy Péter fiatalon távozott el körünkbol. Életműve azonban kiállta az idők próbáját. Ott a helye 20. századi magyar irodalom maradan...

2 900 Ft
Vári György: "Az angyal a részletekben..."
könyv "Az angyal a részletekben..."

Kalligram Könyvkiadó, 2004

A kötet tanulmányai, kritikái a hagyományozódás folyamatát vizsgálják, attól a reménytől is vezéreltetve, hogy teoretikus iskolázottság f...

2 200 Ft
Thimár Attila: Hős és áldozat
könyv Hős és áldozat

Universitas Kiadó, 2007

A tanulmánygyűjtemény a 18. század végén élt híres nyelvésznek, irodalmárnak pályáját, irodalomszervező tevékenységét vizsgálja.

10%
2 100 Ft 1 890 Ft
Thomka Beáta: Déli témák
könyv Déli témák

ZETNA, 2010

Thomka Beáta friss esszékötetének homlokterében déli témák, illetve az ezekhez köthető kulturális azonosság körvonalazása állnak: a határ...

5%
2 200 Ft 2 090 Ft
Darabos Enikő: Testmetaforák a kortárs magyar irodalomban
könyv Testmetaforák a kortárs magyar irodalomban

Lector Kiadó Marosvásárhely, 2017

A Testmetaforákban Oravecz Imre, Rakovszky Zsuzsa, Bodor Ádám, Esterházy Péter, Grecsó Krisztián, Nádas Péter, Tompa Andrea és még sok má...

15%
3 000 Ft 2 550 Ft
Hopp Lajos: A fordító Mikes Kelemen
könyv A fordító Mikes Kelemen

Universitas Kiadó, 2002

Az 1996-ban elhunyt Mikes-kutató irodalomtörténész, Hopp Lajos második posztumusz kötete a fordító Mikes munkásságát tárja elénk. Tizenké...

5%
2 240 Ft 2 128 Ft
Balogh Judit: Ama kegyelemnek mennyei harmatja
könyv Ama kegyelemnek mennyei harmatja

Koinónia Kiadó, 1995

Magyar nyelvterületen a protestáns egyházak létrejötte után száz évvel már kibontakozik a puritanizmus néven ismert első magyar reformátu...

5%
400 Ft 380 Ft
Keresztesi József: Hamisopera - kritikák 1999-2007
könyv Hamisopera - kritikák 1999-2007

Kalligram Könyvkiadó, 2007

Keresztesi kritikáiban az olvasó újra egyedül van az olvasmánnyal, s egyedül azt akarja megérteni és értékelni. Ebből következik szemlél...

2 400 Ft
Demény Péter: A kíméletlen látás
könyv A kíméletlen látás

Lector Kiadó Marosvásárhely, 2018

Demény Péter tanulmánya Bánffy Miklós kevésbé ismert prózai írásainak és emlékiratainak portrérajzoló technikáját vizsgálja: hogyan "fest...

15%
2 000 Ft 1 700 Ft
Kortárs Kiadó: Évek és színek - Tanulmányok Fábri Anna tiszteletére
könyv Évek és színek - Tanulmányok Fábri Anna tiszteletére

Kortárs Kiadó, 2006

Fábri Anna, akit kötetünkkel köszöntöttünk születésnapja alkalmából, erkölcsi rendet és szellemi szabadságot nyújtó kaposvári családi és ...

10%
3 500 Ft 3 150 Ft
Szász László: Egy szerencsés kelet-európai: Székely János
könyv Egy szerencsés kelet-európai: Székely János

Új Mandátum Könyvkiadó, 2000

1 580 Ft
Monostori Imre: Németh László esszéírásának gondolati alaprétegei - Tanulmányok
könyv Németh László esszéírásának gondolati alaprétegei - Tanulmányok

Kortárs Kiadó, 2005

Sajátos monográfiát tart kezében az olvasó. A hagyományos időrend helyett ebben az összegzésben az írói témavilág alaprétegeinek az egymá...

2 200 Ft
Scheibner Tamás (szerk.): Az értelmezés szükségessége
könyv Az értelmezés szükségessége

L'Harmattan Kiadó, 2002

A Dajka Gábor Társaság által 2002 tavaszán rendezett konferencia anyagára alapozó kötet a legifjabb irodalmárnemzedék Kertész-képébe nyúj...

5%
2 250 Ft 2 138 Ft
Lajtos Nóra: Példázat és etika
könyv Példázat és etika

Magyar Napló Kiadó, 2018

Lajtos Nóra könyve a szó legszorosabb értelmében "hézagpótló". Sánta Ferencnek, az elmúlt félszázad egyik legjelentősebb prózaírójának ug...

15%
2 800 Ft 2 380 Ft
Kelemen Zoltán: Szélkönyvek
könyv Szélkönyvek

Lazi Kiadó, 2007

ELŐSZÓ „AZ ISTENEK TECHNIKÁJA" Az elbeszélés rituáléi Mészöly Miklós Közép-Európa-prózájában MINT MADARAK A magyarországi roma ir...

2 200 Ft
Kamarás István: A Trilla szólamai ( Egy Örkény-egyperces olvasatai)
könyv A Trilla szólamai ( Egy Örkény-egyperces olvasatai)

Holnap Kiadó, 2003

Furcsa címet adott Örkény István ennek a kis novellának: Trilla. Mivel remekmű: töredék. Kiegészítésre szorul. Kiegészítésért kiált, siko...

1 700 Ft
Szerk.: Szepes Erika: Kuczka Péter titkolt szerelmei
könyv Kuczka Péter titkolt szerelmei

Bíbor Kiadó, 2000

Aki ismerte harsány hangját, karjának szélesen ívelő, gyors mozdulatait, az egész személyiség túlfűtöttségét, tettrekészségét, mindig ki ...

1 200 Ft
A regény nyelvei - Tanulmányok
könyv A regény nyelvei - Tanulmányok

Argumentum, 2005

A diszkurzív megközelítés homlokterében az irodalmi jelenség áll, különös tekintettel az emberi szómű (a megynilatkozás, a dialógus, a je...

15%
2 600 Ft 2 210 Ft
Laczkó András: Baranyi Ferenc - Pályakép-vázlat
könyv Baranyi Ferenc - Pályakép-vázlat

Hungarovox Kiadó

Laczkó András esszéket, tanulmányokat publikált, harminchét kötete jelent meg. Monografikus megközelítésű könyvet írt Bródy Sándorról, Ta...

1 900 Ft
Nyilasy Balázs: Szavak tánca és árnyéktánca - Irodalmi tanulmányok A vén cigánytól Harry Potterig
könyv Szavak tánca és árnyéktánca - Irodalmi tanulmányok A vén cigánytól Harry Potterig

Argumentum, 2014

A Szavak tánca és árnyéktánca irodalmi esszék és tanulmányok gyűjteménye. A kötetnyitó értekezés Vörösmarty Mihály nagy, látomásos versé...

15%
2 900 Ft 2 465 Ft
Farkas János László: Meglett ember
könyv Meglett ember

Balassi Kiadó, 2020

Farkas János László (1941-2012) kiváló filozófus, irodalmár, lapszerkesztő és mindenekelőtt kiváló ember volt. Tudásában biztos, ám vissz...

15%
3 800 Ft 3 230 Ft
Tüskés Tibor: Az újraolvasott Kodolányi - Tanulmányok,. esszék, dokumentumok
könyv Az újraolvasott Kodolányi - Tanulmányok,. esszék, dokumentumok

Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, 2006

A kötet három nagy fejezetbe rendezett írásai egyrészt részletes műelemzéseket tartalmaznak, másrészt a jelentős életmű befogadásának és ...

3 090 Ft
Féja Géza: Móricz Zsigmond
könyv Móricz Zsigmond

Polis Könyvkiadó, 2005

Móricz Zsigmond alkotóerejét, egyéniségét egy a leányfalusi kúria kertjében álló terebélyes diófához hasonlította: „némelyik ága merészen...

10%
2 100 Ft 1 890 Ft
Toldi Éva: A múltreprezentáció lehetőségei
könyv A múltreprezentáció lehetőségei

Forum Könyvkiadó, 2008

A tanulmány szerzője – írja recenzense, Bányai János – a mai történelmi regény értelme és célja után kutat a kortárs magyar prózában, ame...

5%
2 400 Ft 2 280 Ft
Magyar Miklós: Én. Én. Én. Én.
könyv Én. Én. Én. Én.

Napkút Kiadó, 2021

Posztmodern írónak tekinthetjük Esterházyt? Magyar Miklós kötete erre a máig vitatott kérdésre keres lehetséges válaszokat. Következéskép...

15%
2 490 Ft 2 117 Ft
Rácz Ildikó Mária: A lét és a szerelem szentsége
könyv A lét és a szerelem szentsége

L'Harmattan Kiadó, 2020

Ha az ember Bunyint olvas, akkor döbben rá, hogy mennyire kevés az, amit az irodalom eddig elmondott a szerelemről. A nők emlékművet állí...

15%
3 990 Ft 3 392 Ft
Halmai Tamás: Közelítések, távlatok - Esszék, kritikák 1998–2006
könyv Közelítések, távlatok - Esszék, kritikák 1998–2006

Nap Kiadó, 2008

A Közelítések, távlatok a szerző 1998 és 2006 között írt kritikai és metakritikai szövegeiből nyújt válogatást. Az esszéket, tanulmányoka...

1 200 Ft
Olasz Sándor: A nyugati igény - Németh Lászlóról
könyv A nyugati igény - Németh Lászlóról

Nap Kiadó, 2011

Németh László életművének nagy műfaji tömbjei közül időről időre előtérbe kerül valamelyik: hol a tanulmányok, hol a drámák, hol a regény...

2 500 Ft
Páskándi Géza: Mesterek kortárs szemmel
könyv Mesterek kortárs szemmel

Kráter Műhely Egyesület, 2005

1 400 Ft
Baranyai Norbert: "...valóságból táplálkozik s mégis költészet"
könyv "...valóságból táplálkozik s mégis költészet"

Dupress, 2010

"A magyar ember mindig respektálta a könyvet. Volt valami sejtelme, hogy abban lélek lakik. De ez a lélek nemigen akart megszólalni az ő ...

5%
2 400 Ft 2 280 Ft
Burgyán Attila (szerk.): A klasszicizmus és szentimentalizmus irodalmából
könyv A klasszicizmus és szentimentalizmus irodalmából

Holnap Kiadó, 1993

A kitűnően válogatott szövegek, tanulmányok hiánypótlóak: az olvasó egy kötetben kapja kézhez a ráció megjelenésétől a szentimentalizmusi...

1 500 Ft
N. Pál József: Szabó Pál emlékezete - Ahogy lehet
könyv Szabó Pál emlékezete - Ahogy lehet

Nap Kiadó, 2004

Néhány név azok közül, akik esszéikkel, leveleikkel, tanulmányaikkal őt bemutatják: Béládi Miklós, Illyés Gyula, Király István, Móricz Zs...

2 900 Ft
Cserjés Katalin; Gyuris Gergely (szerk.): Da capo al fine - Folytatódó párbeszédben
könyv Da capo al fine - Folytatódó párbeszédben

Lectum Kiadó, 2008

Prózát olvasni olyan, mint egy széles folyamon hajózni. És lehet, hogy az olvasó olyan, mint az Élet a Misssissippin egyik lapátkerekes g...

5%
1 800 Ft 1 710 Ft
Tüskés Tibor (szerk.): A pátriárka - Veres Péter emlékezete
könyv A pátriárka - Veres Péter emlékezete

Nap Kiadó, 2002

A pályatársak, barátok, kritikusok és tisztelőinek véleményeit, gondolatait gyűjtötte össze Veres Péterről Tüskés Tibor.

15%
2 900 Ft 2 465 Ft
Tüskés Tibor (szerk.): Sziklák alatt -Tatay Sándor emlékezete-
könyv Sziklák alatt -Tatay Sándor emlékezete-

Nap Kiadó, 2000

A pályatársak és barátok emlékezései ugyanazt a barátságos, meleg légkört élesztik fel, ami Tatay "Sanyi bácsi" társaságában és olvasásak...

2 900 Ft
Domokos- Lengyel szerk.: A pálya szélén (In memoriam Mándy Iván)
könyv A pálya szélén (In memoriam Mándy Iván)

Nap Kiadó, 1997

A könyv Mándy Iván életművéről keletkezett elemző, kritikai és emlékező írásokat tartalmaz.

15%
2 900 Ft 2 465 Ft
Bakonyi István: Petőcz András újabb korszaka
könyv Petőcz András újabb korszaka

Coldwell, 2019

Petőcz Andrásról, a vizuális költészet és a képvers egyik megújítójáról, a hazai avantgárd egyik vezéralakjának írói és költői munkásságá...

15%
2 480 Ft 2 108 Ft
Egri Péter: Kafka- és Proust- indítások Déry művészetében
590 Ft - 800 Ft