Verselemzések, tanulmányok kategória könyvei

Horváth Viktor: A vers ellenforradalma
könyv A vers ellenforradalma

Magvető Könyvkiadó, 2018

A rajztanárok rajzolni tanulnak, a hegedűművészek hegedülni, a színészhallgatók színészkednek, és ez így van rendjén. Az irodalom is művé...

15%
2 990 Ft 2 542 Ft
Szilágyi Márton: Mi vagyok én?
könyv Mi vagyok én?

PESTI KALLIGRAM KFT., 2017

Arany Jánosról mindmáig nem jelent meg nagy, mértékadó monográfia. Szilágyi Márton Arany-könyve, bár bevallottan nem e hiányt betöltendő ...

15%
3 500 Ft 2 975 Ft
Székely Júlia: Balassi Bálint énekei és komédiája - Talentum Műelemzések
könyv Balassi Bálint énekei és komédiája - Talentum Műelemzések

Akkord Kiadó, 2001

Balassi Bálint az első mai értelemben vett költője irodalmunknak; a nemzeti nyelvű szerelmi költészet és a modem vallásos líra megteremtő...

5%
798 Ft 759 Ft
Szörényi László: Arany János évében
könyv Arany János évében

Nap Kiadó, 2017

A már megszokott Magyar Nemzet-beli tárcák adják az első ciklust, a második ciklus pedig - a 200. évfordulóra született Arany János-tanul...

15%
3 500 Ft 2 975 Ft
Kerényi Ferenc: Az apostol
könyv Az apostol

Akkord Kiadó, 1998

A magyar és világirodalmi örökség híres alkotásainak elemzését, értelmezését kínálja a gimnazisták, az érettségire készülők, a főiskoláso...

5%
798 Ft 759 Ft
Ignotus Pál: Jegyzetek a szabadságról
könyv Jegyzetek a szabadságról

Gondolat Kiadói Kör, 2010

A könyv az egyik legkiválóbb magyar publicista, Ignotus Pál (1901 Budapest - 1978, London) tanulmányainak, karcolatainak, kritikáinak és ...

5%
4 000 Ft 3 800 Ft
Margócsy István: Égi és földi virágzás tükre
könyv Égi és földi virágzás tükre

Holnap Kiadó, 2007

A költészet, sugallja a kultikus beállítás, nem egyszerűen más, a mindennapok aktivitásától vagy megszokott voltától eltérő, különös megn...

5%
2 300 Ft 2 185 Ft
könyv Hét fejlövés

Ab Ovo, 2002

Kossuth-díjas szerzőnk szabadon, kötöttségek nélkül keveri a szépprózát az értekezővel, a való életet a fikcióval: Kosztolányi, Ottlik, M...

30%
1 800 Ft 1 260 Ft
Szilágyi Márton: A magyar romantika ikercsillagai
könyv A magyar romantika ikercsillagai

Osiris Kiadó, 2021

Ez a könyv kézenfekvő, de mind ez idáig ki nem aknázott ötletre épül: egymás tükrében próbálja meg értelmezni az 1840-es évek két legnagy...

15%
4 480 Ft 3 808 Ft
Kulcsár Szabó Ernő (Szerk.), Kulcsár-Szabó Zoltán (Szerk.), Lénárt Tamás (Szerk.): Verskultúrák
könyv Verskultúrák

Ráció Kiadó, 2017

A líra kulturális, társadalmi, mediális, antropológiai vagy kognitív teljesítményére irányuló kérdezés hasz nosabb kiindulópontokat nyer,...

15%
4 125 Ft 3 507 Ft
Szitár Katalin: Hiány-jelek
könyv Hiány-jelek

Gondolat Kiadói Kör, 2013

A könyv tanulmányai egy sajátos paradoxon révén kívánják megvilágítani a költői szövegek olvasásának kérdését. Költészet ugyanis nem csak...

5%
1 200 Ft 1 140 Ft
Szabó Lőrinc: Emlékezések és publicisztikai írások
könyv Emlékezések és publicisztikai írások

Osiris Kiadó, 2003

A kötet Szabó Lőrinc összegyűjtött prózai műveit tartalmazza (az irodalmi tanulmányok és kritikák kivételével), a feltehető teljesség igé...

5%
3 980 Ft 3 781 Ft
Tábor Ádám: Szellem és költészet
könyv Szellem és költészet

PESTI KALLIGRAM KFT., 2007

Hogyan illeszkednek a költészet törvényszerűségei a szellem dialogikus alapstruktúrájához? Milyen személyes-egzisztenciális – olykor drám...

1 800 Ft
Révész Emese: Mentés másként
könyv Mentés másként

Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2020

Egészen kicsi rajz volt a lap alján, egy dróton üldögélő fecskéről és egy fele´ integető, rakott szoknyás, copfos kislányról. Hogy a fecs...

15%
4 500 Ft 3 825 Ft
Szilágyi Márton: Miért én éltem, az már dúlva van
könyv Miért én éltem, az már dúlva van

PESTI KALLIGRAM KFT., 2021

Vörösmarty Mihály életműve az utóbbi évtizedekben mintha háttérbe szorult volna: az utolsó, átfogónak szánt monográfia 1957-ben jelent me...

15%
3 990 Ft 3 392 Ft
Horváth Kornélia: Irodalom, retorika, poétika
könyv Irodalom, retorika, poétika

EditioPrinceps Kiadó, 2009

Régebbi és újabb szerzők (Rimay János, Arany, Pilinszky, Kertész Imre és mások műveinek egységes szemléletű retorikai és poétikai elmezé...

5%
2 100 Ft 1 995 Ft
Gyimesi Emese; Surányi Beáta; Ujvári Hedvig; Steinmacher Kornélia; Szajbély Mihály; Eisemann György; Margócsy István; Vaderna Gábor; Török Lajos; Hites Sándor; Török Zsuzsa; Szilágyi Márton; Fried István: "...író leszek, semmi más..."
könyv "...író leszek, semmi más..."

Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2015

A kötet a 2014. december 56-án, Balatonfüreden megrendezett, a reneszánszát élő Jókai-kutatás új eredményei számára fórumot teremtő, 2004...

5%
3 000 Ft 2 850 Ft
Beke Zsolt: "Jel"-en lét - A vizuális költészet írásmódjáról
könyv "Jel"-en lét - A vizuális költészet írásmódjáról

Kalligram Könyvkiadó, 2004

Beke Zsolt irodalomelméleti-szemiotikai munkája a gyakran nem kellő mértékben elemzett kortárs vizuális költészetet vizsgálja filozófiai ...

5%
2 290 Ft 2 176 Ft
Z. Urbán Péter: Az önreflexió mintázatai Nemes Nagy Ágnes költészetében
könyv Az önreflexió mintázatai Nemes Nagy Ágnes költészetében

Ráció Kiadó, 2015

A monográfia Nemes Nagy Ágnes lírai életművét az irodalmi szöveg tág értelemben vett önreflexivitásának szempontjából, a vers önmaga mega...

2 750 Ft
Küllős Imola: Közköltészet és népköltészet
könyv Közköltészet és népköltészet

L'Harmattan Kiadó, 2005

A kötet a XVII-XVIII.századi közköltészet,és a XIX.-XX.századi szájhagyomány összefüggéseinek feltárására vállalkozik. A szerző célja egy...

5%
3 500 Ft 3 325 Ft
Gragger Róbert: Magyar népballadák
könyv Magyar népballadák

Attraktor, 2013

"A ballada jellemében van valami proteuszi változékonyság, amellyel az egyértelmű meghatározás alól mindegyre kisiklik. Ennek csak az leh...

5%
2 800 Ft 2 660 Ft
Sebők Melinda: Halálmotívum Rónay György és Pilinszky János tájköltészetében
könyv Halálmotívum Rónay György és Pilinszky János tájköltészetében

Kairosz Kiadó, 2010

"Pilinszky és Rónay. Egyazon hit két arca. Kétfajta vallásos élmény, két lépcsőfok az Istenhez igyekvésben" - idézi Hegyi Bélát a szerző,...

5%
2 500 Ft 2 375 Ft
Szörényi László: A nagy, a várt, rettegett jövendő
könyv A nagy, a várt, rettegett jövendő

Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2015

Szörényi László irodalomtörténész, kritikus 70. születésnapjára megjelent kötet a szerző a reformkor, a XIXXX. század magyar irodalmával ...

5%
3 000 Ft 2 850 Ft
Radnóti Miklós: Hetedik ecloga
könyv Hetedik ecloga

Nap Kiadó, 2010

A sorozatszerkesztő Pomogáts Béla választása a szebbnél szebb Radnóti-versek közül azért esett a Hetedik eclogára, "mert ez a vers ma fig...

5%
2 500 Ft 2 375 Ft
Harkai Vass Éva: Verstörténések
könyv Verstörténések

Forum Könyvkiadó, 2010

Tanulmánykötetében Harkai Vass Éva nagyfokú szenzibilitással olvassa és értelmezi a kortárs magyar líra alkotásait. Vizsgálata tudományos...

2 800 Ft
Korompay H. János (szerk.): A két Arany
könyv A két Arany

Universitas Kiadó, 2002

Az 1999-ben megrendezett Csonka-toronybeli konferencia előadásai elsősorban Arany János és Arany László irodalmi tevékenységének összehas...

5%
1 120 Ft 1 064 Ft
"Ősszel" - Arany János és a hagyomány
könyv "Ősszel" - Arany János és a hagyomány

Universitas Kiadó, 2018

Az Arany János költészetének szentelt tanulmánykötet az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészkara XVIII-XIX. Századi Magyar Irodalomtört...

15%
2 940 Ft 2 499 Ft
Kozma László: Kölcsey Ferenc: Himnusz
könyv Kölcsey Ferenc: Himnusz

Kairosz Kiadó, 2020

A Himnusz legismertebb, legtöbbször hallott költeményünk. Értelmezéséhez mégis több félreértés kapcsolódik: egyes bírálói úgy vélekedtek,...

15%
2 600 Ft 2 210 Ft
Ady Endre: Ember az embertelenségben
könyv Ember az embertelenségben

Nap Kiadó, 2012

Egy verset járunk körül. Ady mintha előre látta volna mindazt a tragédiát, amelyetz hazájára szabadít rá a véres történelem. A kötet a ve...

5%
2 500 Ft 2 375 Ft
Fenyvesi Orsolya: A látvány - Kommentárok meg nem írt versekhez
könyv A látvány - Kommentárok meg nem írt versekhez

Scolar Kiadó, 2018

Nem versek, és mégis versek. De mi van mögöttük? Fenyvesi Orsolya rendhagyó kötete nemcsak annak megmutatására tesz kísérletet, hogy hogy...

15%
1 999 Ft 1 700 Ft
Alföldy Jenő: Két költő - Tanulmányok Weöres Sándorról és Kálnoky Lászlóról
könyv Két költő - Tanulmányok Weöres Sándorról és Kálnoky Lászlóról

Orpheusz Kiadó, 2014

"Míg magyarul olvasnak utódaink, a legnagyobbak közt tartják majd számon őket, Weörest mint a szférák, a végtelen kozmosz énekesét, Kálno...

5%
1 000 Ft 950 Ft
Hargittay Emil: Filológia, eszmetörténet és retorika Pázmány Péter életművében
könyv Filológia, eszmetörténet és retorika Pázmány Péter életművében

Universitas Kiadó, 2009

A kötet tanulmányai Pázmány művelődéstörténeti szerepét, kiemelkedő szellemi teljesítményét mutatják be.

5%
2 310 Ft 2 195 Ft
Kuklay Antal: A kráter peremén
könyv A kráter peremén

Üveghegy Kiadó, 2020

Kuklay Antal, az elveiért egykor börtént is szenvedett pap Pilinszky János életművének avatott szakértőjeként immár ötödik, bővített kiad...

15%
3 200 Ft 2 720 Ft
Borsodi L. László: Maszk és szerepjáték
könyv Maszk és szerepjáték

PESTI KALLIGRAM KFT., 2017

Borsodi L. László könyve a 20. század második fele magyar költészetének egyik legkiemelkedőbb életművét megalkotó Baka István Tájkép fohá...

5%
2 990 Ft 2 841 Ft
Trencsényi Borbála: A reneszánsz irodalmából
könyv A reneszánsz irodalmából

Holnap Kiadó, 1993

A kötet középiskolai tankönyvként is forgatható.

5%
1 500 Ft 1 425 Ft
Szűcs Tibor: A magyar vers kettős nyelvi tükörben
könyv A magyar vers kettős nyelvi tükörben

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2007

A könyvet nyelvészeknek és irodalmároknak egyaránt ajánlják, de haszonnal forgathatják a hungarológia, illetve a kontrasztív nyelvészet é...

2 100 Ft
Szörényi László: "Multaddal valamit kezdeni..."
könyv "Multaddal valamit kezdeni..."

Nap Kiadó, 2021

Szörényi László Életműsorozatának jelentős darabja az először 1989-ben ugyanezzel a címmel megjelent tanulmánykötet, de bővítve és átdolg...

15%
3 780 Ft 3 213 Ft
Szepes Erika: A mocskos mesterség - gondolatok a paradigmaváltásról
könyv A mocskos mesterség - gondolatok a paradigmaváltásról

2012

Tanulmányok Weöres Sándor, Szilágyi Domokos, Kovács András Ferenc, Orbán Ottó, Marsall László, Körmendi Lajos, Turczi István, Utassy Józs...

2 400 Ft
Tarnai Andor: Tanulmányok a magyarországi historia litteraria történetéről
könyv Tanulmányok a magyarországi historia litteraria történetéről

Universitas Kiadó, 2004

Tarnai Andor (1925-1994) akadémikus a 20. század második felének meghatározó jelentőségű irodalomtörténésze volt. A halálának 10. évfordu...

5%
2 100 Ft 1 995 Ft
Kelemen Hajna (szerk.): A barokk és rokokó irodalmából
könyv A barokk és rokokó irodalmából

Holnap Kiadó, 1993

A köztudatban a barokkhoz leginkább két fogalom kapcsolódik: a monumentalitás és a pompa. A szöveggyűjtemény ezt a meglehetősen egysíkú k...

1 500 Ft
Gergye László: Múzsák és gráciák között - Kazinczy Ferenc és a gráciaköltészet
könyv Múzsák és gráciák között - Kazinczy Ferenc és a gráciaköltészet

Universitas Kiadó, 1999

Kazinczy Ferenc eddig kevéssé méltatott neoklasszicista lírai költészetét elemzi a kötet.

5%
672 Ft 639 Ft
Beney Zsuzsa: "Nem látta senki más..."
könyv "Nem látta senki más..."

Gondolat Kiadói Kör, 2015

A Beney-életműsorozat hetedik kötete a szerzőt mint tanárt mutatja be. A legismertebb Petőfi-versektől a súlyos filozófiai mondanivalót h...

2 800 Ft
Vasy Géza (szerk.): Szegény Yorick. Kormos István emlékezete
könyv Szegény Yorick. Kormos István emlékezete

Nap Kiadó, 2002

Az Emlékezet sorozatban 11. kötetként megjelenő mű új "arculattal", az In memoriam testvérsorozatához megtévesztően hasonlító külsővel je...

10%
2 900 Ft 2 610 Ft
Domokos Mátyás: A metafizikus költészetről
könyv A metafizikus költészetről

Nap Kiadó, 2008

"Egy vallomással kell kezdenem: mindent az irodalomtól kaptam. A minden szó szerint értendő, mert a gondolkodásomat felnyitották a könyve...

10%
2 000 Ft 1 800 Ft
Bányai János: Költ(ők), könyv(ek), vers(ek)
könyv Költ(ők), könyv(ek), vers(ek)

2010

A könyv a szerző többévi irodalomkritikusi és tanulmányírói működésének eredménye, aki szisztematikusan követi az egyetemes magyar költés...

3 300 Ft
Farkas Gábor: A megtalálás öröme
könyv A megtalálás öröme

Magyar Napló Kiadó, 2018

A megtalálás öröme - szép, pontos cím, mert Farkas Gábor nemcsak az olvasásban leli örömét, de a megtalálásban is. Mondhatnám: evangélium...

15%
1 800 Ft 1 530 Ft
Dr. Ferencz Győző: Körvonalak a ködben
könyv Körvonalak a ködben

L'Harmattan Kiadó, 2014

A nyelv hatalma és a hatalom nyelve nem tükörszimmetrikus kifejezések; nem mondhatjuk, hogy a nyelv hatalmának a hatalom nyelve a bizonyí...

15%
3 500 Ft 2 975 Ft
"Édes érzékenység" - Tanulmányok Ányos Pálról
könyv "Édes érzékenység" - Tanulmányok Ányos Pálról

Gondolat Kiadói Kör, 2014

Ányos Pálról ( 1756-1784) a magyar felvilágosodás fiatalon elhunyt kiváló költőjéről két évtizede nem jelent meg összefoglaló tanulmány. ...

15%
2 000 Ft 1 700 Ft
Praznovszky Mihály; Németh István Péter: A számkivetett hűsége
könyv A számkivetett hűsége

Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2014

Németh István Péter és Praznovszky Mihály Batsányi János költészetével, valamint annak megítélésével foglalkozó tanulmánykötete.

5%
1 500 Ft 1 425 Ft
Pomogáts Béla: A virágnak agyara van (In memoriam Kassák Lajos)
könyv A virágnak agyara van (In memoriam Kassák Lajos)

Nap Kiadó, 2000

A Kassák Lajosról illetve Kassák Lajos által írt munkákból Pomogáts Béla szerkesztett szép és tartalmas emlékkötetet.

10%
2 900 Ft 2 610 Ft
Tőzsér Árpád: A lélek hossza
könyv A lélek hossza

Gondolat Kiadói Kör, 2020

A lélek hossza című könyv tanulmányokat, kritikákat, esszéket és irodalmi jegyzeteket tartalmaz. Az utolsó hasonló jellegű kötetem 2012-b...

15%
4 500 Ft 3 825 Ft
Csorba Sándor: Kölcsey Ferenc egybegyűjtött iratai
könyv Kölcsey Ferenc egybegyűjtött iratai

Magyar Napló Kiadó, 2021

A Nyíregyházi Főiskola irodalomtörténész professzor emeritusa tudományos életművének meghatározó helyén Kölcsey Ferenc munkássága áll. Ön...

15%
4 500 Ft 3 825 Ft
Lakatos András (szerk.): A napsütötte sáv -Petri György emlékezete-
könyv A napsütötte sáv -Petri György emlékezete-

Nap Kiadó, 2000

Aligha van irodalomszerető ember Magyarországon, bármilyen ideológia, művészeti áramlat, iskola híve is, aki Petri György halálakor ne ér...

15%
2 900 Ft 2 465 Ft
Csehy Zoltán: Aritmikus képzelet
könyv Aritmikus képzelet

PESTI KALLIGRAM KFT., 2021

Amit Cselényi László létrehozott, európai rangú költői kísérlet. Olyan jellegzetesen művészi experimentum, melynek kimenetele hosszú távo...

15%
2 100 Ft 1 785 Ft
Fűzfa Balázs: Arany János, a "nyelvrontó"
könyv Arany János, a "nyelvrontó"

Savaria University Press, 2014

Gondolatmenetünk a versnyelv jelentésmozgásait mindenekelőtt egy bizonyos szemszögből, nevezetesen a grammatikai metafora töréspontjai fe...

5%
2 014 Ft 1 914 Ft
Vadász Géza: A korai humanizmus lírája
könyv A korai humanizmus lírája

Argumentum, 1999

A tanulmánykötet a XV. sz. első felének szellemi forradalmát, a humanista költészet születését idézi fel, azt a forrongó világot, amelybe...

5%
1 100 Ft 1 045 Ft
Szabó Tibor: Megkezdett öröklét
könyv Megkezdett öröklét

Balassi Kiadó, 2003

5%
2 200 Ft 2 090 Ft
Papp Endre: Döbrentei Kornél
könyv Döbrentei Kornél

MMA Kiadó Nonprofit Kft., 2020

"Ami először megérint Döbrentei Kornél költészetében, az verseinek párját ritkító dinamizmusa, hatalmas intenzítású, extenzív képeinek so...

15%
3 600 Ft 3 060 Ft
Lisztóczky László: Ég és föld közt lebegő örök gyermek
könyv Ég és föld közt lebegő örök gyermek

Kráter Műhely Egyesület, 2020

Ez a monográfia jó fél évszázad Dsida-kutatásait összegzi. Megszületését a szerző hat tanulmány- és dokumentumgyűjteménye, valamint előad...

15%
4 500 Ft 3 825 Ft
Pomogáts Béla (szerk.): Ki viszi át a Szerelmet
könyv Ki viszi át a Szerelmet

Nap Kiadó, 2015

Az Egy vers sorozat legújabb kötetében olyan, már sajnos régóta "klasszikus" költő emblematikus művét járják körül a versről szóló tanulm...

5%
3 150 Ft 2 993 Ft