Klasszika-filológia kategória könyvei

Karsai György: Odüsszeia
könyv Odüsszeia

Akkord Kiadó, 1998

A magyar és világirodalmi örökség híres alkotásainak elemzését, értelmezését kínálja a gimnazisták, az érettségire készülők, a főiskoláso...

10%
798 Ft 718 Ft
Platón: Prótagorasz
könyv Prótagorasz

Atlantisz Könyvkiadó, 2007

Mi az, már megint szofisták? Nem ér rá az úr! Platón műveinek kommentált Atlantisz-összkiadása az utóbbi évtizedek klasszika-filológiai k...

10%
1 895 Ft 1 705 Ft
Platón: Szókratész védőbeszéde - A lakoma
könyv Szókratész védőbeszéde - A lakoma

Európa Könyvkiadó, 2009

A kötet tartalma: Szókratész védőbeszéde. (Devecseri Gábor fordítása.) A lakoma. (Telegdi Zsigmond fordítása.) Szókratészról és Platónról

15%
800 Ft 680 Ft
Marcus Tullius Cicero: Marcus Tullius Cicero összes perbeszédei
könyv Marcus Tullius Cicero összes perbeszédei

Lectum Kiadó, 2010

Cicero összes perbeszédei magyarul.

5%
8 990 Ft 8 540 Ft
Ferenczi Attila: Vergilius harmadik évezrede
könyv Vergilius harmadik évezrede

Gondolat Kiadói Kör, 2010

A 20. század végére az Aeneis az újraolvasás és az átértelmezés szimbólumává vált. Világirodalmi klasszikus szöveg olvasatai ritkán válto...

5%
2 700 Ft 2 565 Ft
Hegyi Dolores: Görög vallástörténeti chrestomathia
könyv Görög vallástörténeti chrestomathia

Osiris Kiadó, 2003

E forrásgyűjtemény a Polis és vallás. Bevezetés a görög vallástörténetbe című kötet tanulmányozásához kíván segítséget nyújtani a különbö...

5%
2 480 Ft 2 356 Ft
Michael von Albrecht: A római irodalom története I.
könyv A római irodalom története I.

Balassi Kiadó, 2003

Michael von Albrecht A római irodalom története című kétkötetes munkája a Kr. e. 3. századtól a Kr. u. 6. század elejéig fogja át a latin...

5%
4 200 Ft 3 990 Ft
Michael von Albrecht: A római irodalom története II.
könyv A római irodalom története II.

Balassi Kiadó, 2004

Michael von Albrecht A római irodalom története című kétkötetes munkája a Kr. e. 3. századtól a Kr. u. 6. század elejéig fogja át a latin...

5%
4 500 Ft 4 275 Ft
Vajda Mihály: Sisakrostély-hatás
könyv Sisakrostély-hatás

PESTI KALLIGRAM KFT., 2007

„Jó ideje szeretném már azt hinni: lassan sikerül majd búcsút intenem a Szellemnek...” Vajda Mihály tanulmánykötete a gondolkodásunkat ál...

2 900 Ft
Tain Bó Cúailnge - Ír eposz a kora középkorból
könyv Tain Bó Cúailnge - Ír eposz a kora középkorból

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2014

A Táin Bó Cúailnge mind az ír, mind az európai irodalom egyik meghatározó alkotása, mely legalább annyira jelentős az eposzok és az egy-e...

5%
2 800 Ft 2 660 Ft
Mátyus Norbert (szerk.): Dante a középkorban
könyv Dante a középkorban

Balassi Kiadó, 2009

Az elmúlt század legjelentősebb, nem magyarul írott Dante-tanulmányait gyűjtötte egybe a szerkesztő. A közölt nyolc fordítás egyrészt a D...

5%
2 400 Ft 2 280 Ft
Cajus Plinius Secundus: Panegyricus Traianus császár dicsőítése
könyv Panegyricus Traianus császár dicsőítése

Lectum Kiadó, 2006

Caius Plinius Caecilius Secundus Panegyricusa előszor jelenik meg könyv formájában magyar nyelven. A szerző irodalmi leveleinek köszönhet...

1 500 Ft
Mózer Ibolya: Európa gyökerei
könyv Európa gyökerei

Holnap Kiadó, 2003

Horatius szerint a rómaiak a görög kultúra folytatóinak tekintették magukat. Véleménye szerint a barbár latinok a görög művészeten okulva...

5%
2 900 Ft 2 755 Ft
Ferenczi Attila: Valerius Flaccus és az epikus hagyomány
könyv Valerius Flaccus és az epikus hagyomány

Argumentum, 2003

Ferenczi Attila könyve a római irodalom ezüstkorának a klasszicizmus és modernitás fogalmi dualizmusába belezavarodott olvasóját segíti k...

5%
1 500 Ft 1 425 Ft
Aulus Gellius: Attikai éjszakák I-II.
könyv Attikai éjszakák I-II.

Históriaantik Könyvesház, 2013

I-IX. könyv. fordították: Barcza József, Soós József. - Budapest, 1905 - Frankilin Társulat 336, 394 p. - Hasonmás kiadás

8 500 Ft
Mayer Gyula (szerk.) Török László: Janus-arcok - összegyűjtött tanulmányok, recenziók, fordítások, kommen
könyv Janus-arcok - összegyűjtött tanulmányok, recenziók, fordítások, kommen

Typotex Kiadó, 2008

Török László (1962) annak az immár középkorú filológusnemzedéknek a tagja, mely a latin filológia legkiválóbb, nemzetközi rangú hazai kép...

5%
2 800 Ft 2 660 Ft
Marcus Tullius Cicero: A kötelességekről
könyv A kötelességekről

Históriaantik Könyvesház, 2013

Pest Hartleben, 1857 - Hasonmás kiadás Historiaantik Könyvesház Kiadó. Ez az a fordítás, melyről Kazinczy Ferencz így nyilatkozik: Kovász...

5%
3 200 Ft 3 040 Ft
Dér Terézia; Nótári Tamás: Görög bölcsességek - Tanuld és tanítsd a jobbat! (görög-latin-magyar)
könyv Görög bölcsességek - Tanuld és tanítsd a jobbat! (görög-latin-magyar)

Lectum Kiadó, 2005

Kötetünk az antik görög irodalom számos alkotójának gondolataiból tartalmaz szerény válogatást latin és magyar fordítással. Arra törekedt...

15%
1 990 Ft 1 691 Ft
Aurelii Brandolini: Dialogus, azaz Aurelius Brandolinus dialógusa az emberi sorsról
könyv Dialogus, azaz Aurelius Brandolinus dialógusa az emberi sorsról

Kriterion Kiadó, 2008

Kétnyelvű, latin-magyar kiadás az 1886-1890-ben megjelent alapkiadás szerint. A Reneszánsz Év szellemiségéhez mind küllemében, mind tarta...

4 300 Ft
Textológia - filológia - értelmezés
könyv Textológia - filológia - értelmezés

Dupress, 2015

Hogyan jönnek létre a magyar irodalmi klasszikusok szövegkiadásai? Milyen megoldásokat kíván Arany János, Kazinczy és Kölcsey műveinek sa...

15%
2 900 Ft 2 465 Ft
Nótári Tamás: Jog és társadalom a Lex Baiuvariorumban
könyv Jog és társadalom a Lex Baiuvariorumban

Lectum Kiadó, 2012

A Lex Baiuvariorum a kora középkori Bajorország jogtörténetileg legfontosabb és legkorábbi forrása. E törvénykönyv latin szövegét és magy...

5%
5 000 Ft 4 750 Ft
Makk Ferenc (szerk.): Kultúrák találkozása
könyv Kultúrák találkozása

Szegedi Középkorász Műhely, 2002

Ünnepi tanulmányok Olajos Terézia professzornő tiszteletére 2001. október 26-án a Kultúrák találkozása c. szegedi konferencia megszerv...

3 100 Ft
L. Varga Péter: Az értelem rácsai
könyv Az értelem rácsai

PRAE.HU Kft., 2014

Az utóbbi években a hazai irodalomtudományos diskurzusban is mind nagyobb jelentőségre tett szert annak belátása, hogy az értelemképzés m...

2 500 Ft
Sík Eszter: Az antikvitás irodalmából
könyv Az antikvitás irodalmából

Holnap Kiadó, 1993

Az ókor irodalmából készült válogatás.

1 500 Ft
Kebes: Az élet képe Kebestől
könyv Az élet képe Kebestől

Históriaantik Könyvesház, 2013

Görögből fordította Toldy István - Pest, 1860. Emich Gusztáv kiad. - Hasonmás kiadás

3 500 Ft
Hegedűs Géza: Aktuális Aiszkhülosz - Aiszkhülosz két világa avagy a drámatörténet kezdete
1 200 Ft
Nagy János: Forráskutatás a római militia limitanea eredetkérdéséhez és történetéhez
2 600 Ft
Semlyén István (válogatta): Ész istennő nevében (téka)
antikvár Ész istennő nevében (téka)

Kriterion Könyvkiadó, 1977

890 Ft - 900 Ft
Longus: Daphnis és Chloé (számozott)
antikvár Daphnis és Chloé (számozott)

Hellas Verlag

5 900 Ft
Sophoklés: Sophoklés drámái
antikvár Sophoklés drámái

Magyar Helikon, 1959

Ismertető: A kézirati hagyomány Szophoklész hét legjobbnak tartott tragédiáját őrizte meg, mintegy száz évvel ezelőtt pedig egy szerencsé...

2 990 Ft
Horátzius' levelei Wielandnak magyarázó jegyzéseivel 1811
antikvár Horátzius' levelei Wielandnak magyarázó jegyzéseivel 1811

Sopron, 1811

Fordította Kis János Sopronyban, Szíesz' Maradéki' betüjivel.

9 990 Ft
Platon: Sokrates védőbeszéde, Kriton, Phaedon s részletek az államból
2 400 Ft
Ponori Thewrewk Emil: A hang mint műanyag
antikvár A hang mint műanyag

Ráció Kiadó, 2008

Ponori Thewrewk Emil neve leginkább a klasszika filológia területén jártasak számára cseng ismerősen, szokták még tudományszervező tevéke...

1 500 Ft
Aurelii Brandolini: Dialogus, azaz Aurelius Brandolinus dialógusa az emberi sorsról
antikvár Dialogus, azaz Aurelius Brandolinus dialógusa az emberi sorsról

Kriterion Kiadó, 2008

Kétnyelvű, latin-magyar kiadás az 1886-1890-ben megjelent alapkiadás szerint. A Reneszánsz Év szellemiségéhez mind küllemében, mind tarta...

2 700 Ft - 2 890 Ft
Stefanie Martin-Kilcher; Marc Zaugg: Fundort Schweiz III.- Die Römerzeit
2 200 Ft
Schill Salamon: A régi görög irodalom története
1 990 Ft - 2 500 Ft
Szent Ágoston, Augustinus, Pier Francesco Foggini (szerk.): Sancti Aurelii Augustini Hypponensis episcopi De gratia Dei, et libero arbitrio hominis, et prædestinatione sanctorum, opera selecta – Tomus I.
antikvár Sancti Aurelii Augustini Hypponensis episcopi De gratia Dei, et libero arbitrio hominis, et prædestinatione sanctorum, opera selecta – Tomus I.

Graz, 1769

Editionem emendatissimam, et variis Lectionibus undique collectis præcipue vero ex Codd. MSS. Vaticanis adornatam. Curavit Petrus Franc. ...

99 990 Ft
Horaz: Oden
antikvár Oden

Insel Taschenbuch, 1992

Lateinisch und deutsch. Neu übertragen von Winfried Tilmann.

2 490 Ft
Simon Zsolt: Vorarbeiten zu einer hethitischen demographie I. (Istvan Hahn Lecturers III.)
1 500 Ft
Csengeri János dr. (szerk.): Sophokles Antigonéja
antikvár Sophokles Antigonéja

Athenaeum Irod. és Nyomdai Rt., 1906

Kiadta, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Csengeri János Dr. egyetemi tanár. Második, átdolgozott kiadás.

2 650 Ft
Ulisszes azaz Homérosz Odisszeája magyarul
antikvár Ulisszes azaz Homérosz Odisszeája magyarul

Mérték Kiadó, 2005

(Mészöly Gedeon fordításában, Kodály Zoltán előszavával)

990 Ft - 3 000 Ft
Zsolt Angéla (válogatta): Római történetírók
antikvár Római történetírók

Európa Könyvkiadó, 1986

590 Ft - 1 490 Ft
Illés Béla: Spartacus (Officina könyvtár 79.)
antikvár Spartacus (Officina könyvtár 79.)

Officina Nyomda És Kiadóváll., 1945

1 800 Ft
Antik tanulmányok - Studia Antiqua XXXIV. kötet 1.szám
1 200 Ft
Kerényi Károly (szerk.): Beszélgetések A Szerelemről - Pseudo-Antisthenés (I.kiadás, Kner Erzsébet kötés)
2 400 Ft
Abbate Stephano Schoenwisner: Compendium Antiquitatum Romanarum
6 300 Ft
Zsámboki Gyula: Marci tullii Ciceronis de imperio gnaei Pompei (Jeles írók iskolai tára XXVII.)
2 400 Ft
Menandrosz: A lenyírt hajú lány (Az ókori irodalom kiskönyvtára)
1 500 Ft
Válogatta Zsolt Angéla: Római Történetírók
antikvár Római Történetírók

Európa Könyvkiadó, 1986

590 Ft
Csengeri János (ford.): Euripides drámái II. és III. kötet
antikvár Euripides drámái II. és III. kötet

Magyar Tudományos Akadémia, 1915

1 800 Ft
Dr. Bászel Aurél: Thukydides beszédei
antikvár Thukydides beszédei

Kókai Lajos, 1881

3 300 Ft
Taciti, Ring Mihály (magyarázta): Germania
antikvár Germania

Lampel Róbert, 1871

2 200 Ft
Acta antiqua et archaeologica (Tomus X.)- Kisebb dolgozatok a klasszika-filológia és a régészet köréből
1 500 Ft
Dr. Bászel Aurél: Az ókori classikusok tanulmánya mint általános műveltségünk egyik főeszköze
2 900 Ft