Klasszika-filológia kategória könyvei

Karsai György: Odüsszeia
könyv Odüsszeia

Akkord Kiadó, 1998

A magyar és világirodalmi örökség híres alkotásainak elemzését, értelmezését kínálja a gimnazisták, az érettségire készülők, a főiskoláso...

10%
798 Ft 718 Ft
Platón: Prótagorasz
könyv Prótagorasz

Atlantisz Könyvkiadó, 2007

Mi az, már megint szofisták? Nem ér rá az úr! Platón műveinek kommentált Atlantisz-összkiadása az utóbbi évtizedek klasszika-filológiai k...

10%
1 895 Ft 1 705 Ft
Hegyi Dolores: Görög vallástörténeti chrestomathia
könyv Görög vallástörténeti chrestomathia

Osiris Kiadó, 2003

E forrásgyűjtemény a Polis és vallás. Bevezetés a görög vallástörténetbe című kötet tanulmányozásához kíván segítséget nyújtani a különbö...

5%
2 480 Ft 2 356 Ft
Ferenczi Attila: Vergilius harmadik évezrede
könyv Vergilius harmadik évezrede

Gondolat Kiadói Kör, 2010

A 20. század végére az Aeneis az újraolvasás és az átértelmezés szimbólumává vált. Világirodalmi klasszikus szöveg olvasatai ritkán válto...

5%
2 700 Ft 2 565 Ft
Michael von Albrecht: A római irodalom története I.
könyv A római irodalom története I.

Balassi Kiadó, 2003

Michael von Albrecht A római irodalom története című kétkötetes munkája a Kr. e. 3. századtól a Kr. u. 6. század elejéig fogja át a latin...

5%
4 200 Ft 3 990 Ft
Michael von Albrecht: A római irodalom története II.
könyv A római irodalom története II.

Balassi Kiadó, 2004

Michael von Albrecht A római irodalom története című kétkötetes munkája a Kr. e. 3. századtól a Kr. u. 6. század elejéig fogja át a latin...

5%
4 500 Ft 4 275 Ft
Vajda Mihály: Sisakrostély-hatás
könyv Sisakrostély-hatás

PESTI KALLIGRAM KFT., 2007

„Jó ideje szeretném már azt hinni: lassan sikerül majd búcsút intenem a Szellemnek...” Vajda Mihály tanulmánykötete a gondolkodásunkat ál...

2 900 Ft
Mátyus Norbert (szerk.): Dante a középkorban
könyv Dante a középkorban

Balassi Kiadó, 2009

Az elmúlt század legjelentősebb, nem magyarul írott Dante-tanulmányait gyűjtötte egybe a szerkesztő. A közölt nyolc fordítás egyrészt a D...

5%
2 400 Ft 2 280 Ft
Cajus Plinius Secundus: Panegyricus Traianus császár dicsőítése
könyv Panegyricus Traianus császár dicsőítése

Lectum Kiadó, 2006

Caius Plinius Caecilius Secundus Panegyricusa előszor jelenik meg könyv formájában magyar nyelven. A szerző irodalmi leveleinek köszönhet...

1 500 Ft
Mózer Ibolya: Európa gyökerei
könyv Európa gyökerei

Holnap Kiadó, 2003

Horatius szerint a rómaiak a görög kultúra folytatóinak tekintették magukat. Véleménye szerint a barbár latinok a görög művészeten okulva...

5%
2 900 Ft 2 755 Ft
Aulus Gellius: Attikai éjszakák I-II.
könyv Attikai éjszakák I-II.

Históriaantik Könyvesház, 2013

I-IX. könyv. fordították: Barcza József, Soós József. - Budapest, 1905 - Frankilin Társulat 336, 394 p. - Hasonmás kiadás

8 500 Ft
Mayer Gyula (szerk.) Török László: Janus-arcok - összegyűjtött tanulmányok, recenziók, fordítások, kommen
könyv Janus-arcok - összegyűjtött tanulmányok, recenziók, fordítások, kommen

Typotex Kiadó, 2008

Török László (1962) annak az immár középkorú filológusnemzedéknek a tagja, mely a latin filológia legkiválóbb, nemzetközi rangú hazai kép...

5%
2 800 Ft 2 660 Ft
Marcus Tullius Cicero: A kötelességekről
könyv A kötelességekről

Históriaantik Könyvesház, 2013

Pest Hartleben, 1857 - Hasonmás kiadás Historiaantik Könyvesház Kiadó. Ez az a fordítás, melyről Kazinczy Ferencz így nyilatkozik: Kovász...

5%
3 200 Ft 3 040 Ft
Aurelii Brandolini: Dialogus, azaz Aurelius Brandolinus dialógusa az emberi sorsról
könyv Dialogus, azaz Aurelius Brandolinus dialógusa az emberi sorsról

Kriterion Kiadó, 2008

Kétnyelvű, latin-magyar kiadás az 1886-1890-ben megjelent alapkiadás szerint. A Reneszánsz Év szellemiségéhez mind küllemében, mind tarta...

4 300 Ft
Nótári Tamás: Jog és társadalom a Lex Baiuvariorumban
könyv Jog és társadalom a Lex Baiuvariorumban

Lectum Kiadó, 2012

A Lex Baiuvariorum a kora középkori Bajorország jogtörténetileg legfontosabb és legkorábbi forrása. E törvénykönyv latin szövegét és magy...

5%
5 000 Ft 4 750 Ft
Makk Ferenc (szerk.): Kultúrák találkozása
könyv Kultúrák találkozása

Szegedi Középkorász Műhely, 2002

Ünnepi tanulmányok Olajos Terézia professzornő tiszteletére 2001. október 26-án a Kultúrák találkozása c. szegedi konferencia megszerv...

3 100 Ft
L. Varga Péter: Az értelem rácsai
könyv Az értelem rácsai

PRAE.HU Kft., 2014

Az utóbbi években a hazai irodalomtudományos diskurzusban is mind nagyobb jelentőségre tett szert annak belátása, hogy az értelemképzés m...

2 500 Ft
Sík Eszter: Az antikvitás irodalmából
könyv Az antikvitás irodalmából

Holnap Kiadó, 1993

Az ókor irodalmából készült válogatás.

1 500 Ft
Kebes: Az élet képe Kebestől
könyv Az élet képe Kebestől

Históriaantik Könyvesház, 2013

Görögből fordította Toldy István - Pest, 1860. Emich Gusztáv kiad. - Hasonmás kiadás

3 500 Ft
Szent Ágoston, Augustinus, Pier Francesco Foggini (szerk.): Sancti Aurelii Augustini Hypponensis episcopi De gratia Dei, et libero arbitrio hominis, et prædestinatione sanctorum, opera selecta – Tomus I.
antikvár Sancti Aurelii Augustini Hypponensis episcopi De gratia Dei, et libero arbitrio hominis, et prædestinatione sanctorum, opera selecta – Tomus I.

Bagolyfészek Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Graz, 1769

Editionem emendatissimam, et variis Lectionibus undique collectis præcipue vero ex Codd. MSS. Vaticanis adornatam. Curavit Petrus Franc. ...

99 990 Ft
Carl Ludwig Roth Th. Dr. (ford.): P. Cornelius Tacitus Werke 1-7 kötete egybekötve (Gótbetűs)
antikvár P. Cornelius Tacitus Werke 1-7 kötete egybekötve (Gótbetűs)

Vértesi Antikvárium Bt.

közepes állapotú antikvár könyv

Stuttgart, 1861

Deutsch mit Erläuterungen, Rechtfertigungen und geschichtlichen Supplementen. Band 1-7 in einem Band.

3 999 Ft
Horaz: Oden
antikvár Oden

Bagolyfészek Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Insel Taschenbuch, 1992

Lateinisch und deutsch. Neu übertragen von Winfried Tilmann.

2 490 Ft
Bárdos László: A célra vezető eltévedés
antikvár A célra vezető eltévedés

Könyvtársaság Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Budapest, 2016

990 Ft
Dávid István - Pozder Károly (szerkesztette és magyarázta: Tacitus műveiből való szemelvények. Iskolai használatra.
antikvár Tacitus műveiből való szemelvények. Iskolai használatra.

Vértesi Antikvárium Bt.

jó állapotú antikvár könyv

Lampel Róbert, 1901

3 900 Ft
Dr. Huszti József: Latin Chrestomathia (Latin nyelvi olvasmányok)
antikvár Latin Chrestomathia (Latin nyelvi olvasmányok)

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Tankönyvkiadó vállalat, 1990

Bibliotheca discipulorum - Latin nyelv és irodalom A gimnáziu...

990 Ft
Theodóros Synkellos Az Istenanya ruhájának Blachernaiban történt elhelyezéséről szóló beszéde (Acta Universitas Szegediensis Opuscula Byzantia X.)
6 000 Ft
Ilia Mihály: Hungarológiai Értesítő 1986/1-2. A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság Folyóirata/VIII. évfolyam 1-2. szám
1 990 Ft
Bessenyei György: Rómának viselt dolgai
antikvár Rómának viselt dolgai

Tankönyvkiadó, 1966

950 Ft - 1 000 Ft
Menandros; Devecseri Gábor (ford.): Ítéletkérők
antikvár Ítéletkérők

Akadémiai Kiadó, 1971

2 500 Ft - 3 500 Ft
Epheszoszi Xenophón: Anthia és Habrokomész
antikvár Anthia és Habrokomész

Magyar Helikon, 1975

590 Ft - 800 Ft
Ponori Thewrewk Emil: A hang mint műanyag
antikvár A hang mint műanyag

Ráció Kiadó, 2008

Ponori Thewrewk Emil neve leginkább a klasszika filológia területén jártasak számára cseng ismerősen, szokták még tudományszervező tevéke...

1 390 Ft - 1 500 Ft
Szabó György: Apró cseppekből lesz a zápor- Latin nyelvű szállóigék és aforizmák a közép- és újkorból (dedikált)
antikvár Apró cseppekből lesz a zápor- Latin nyelvű szállóigék és aforizmák a közép- és újkorból (dedikált)

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Kolozsvár, 1982

1 990 Ft
Antal Imre; Gaál László /szerk./: Szemelvények Vergilius Aeneiséből. A gimnáziumok VI. és VII. osztálya
antikvár Szemelvények Vergilius Aeneiséből. A gimnáziumok VI. és VII. osztálya

Antikvár Könyvkínáló

közepes állapotú antikvár könyv

Atheneum, 1940

A gimnáziumok és leánygimnáziumok VI. és VII. osztálya számára - Ismertető/ízelítő: "Belelapozás".

1 190 Ft
Szent István-Társulat: A II. századi görög apologéták
antikvár A II. századi görög apologéták

Szent István Társulat, 1984

6 790 Ft
Aristophanes: Lysistrate (Officina könyvtár)
antikvár Lysistrate (Officina könyvtár)

Könyvlabirintus Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Officina Nyomda És Kiadóváll., 1943

590 Ft
Zsámboki Gyula: A görög művészet kiválóbb alkotásainak ismertetése
antikvár A görög művészet kiválóbb alkotásainak ismertetése

Bagolyfészek Antikvárium

közepes állapotú antikvár könyv

Franklin-Társulat, 1911

66 képpel

2 990 Ft
Marcus T. Cicero beszéde Manilius törvényjavaslata mellett a néphöz
antikvár Marcus T. Cicero beszéde Manilius törvényjavaslata mellett a néphöz

Tûzõr Antikvárium

közepes állapotú antikvár könyv

Bécsben, 1846

1 790 Ft
M. Tullii Ciceronis: In L. sergium catilinam (Jeles írók iskolai tára)
antikvár In L. sergium catilinam (Jeles írók iskolai tára)

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Franklin-Társulat

3 990 Ft
Trencsényi-Waldapfel Imre: Menandros (Klasszikus arcképek VI.)
antikvár Menandros (Klasszikus arcképek VI.)

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Akadémiai Kiadó, 1964

990 Ft
Trencsényi-Waldapfel Imre: Sophoklés (Klasszikus arcjképek IV.)
antikvár Sophoklés (Klasszikus arcjképek IV.)

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Akadémiai Kiadó, 1964

990 Ft
Aczél Dezső (szerk.): M. Tulli Ciceronis in C. Verrem actio prima - Diák könyvtár 71. szám
antikvár M. Tulli Ciceronis in C. Verrem actio prima - Diák könyvtár 71. szám

Vonnegut Antikvárium

közepes állapotú antikvár könyv

Budapest, 1940

Fordította, praeparatioval és nyelvtani magyarázatokkal ellátta: Munkácsi Antal. latin-magyar

2 490 Ft
Plutarchos: Caesar élete (Officina könyvtár 30.)
antikvár Caesar élete (Officina könyvtár 30.)

Officina Nyomda És Kiadóváll., 1943

750 Ft - 800 Ft
Csengery János (ford.): Aischylos tragédiái (Átdolgozott, új kiadás)
antikvár Aischylos tragédiái (Átdolgozott, új kiadás)

Alba Antik Litera Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Athenaeum Kiadó

2 500 Ft
dr. Csengery János szerk.; dr. Kun Sándor dr. Nagy Pál: Szemelvények Ovidiusból
antikvár Szemelvények Ovidiusból

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Franklin-Társulat, 1936

2 590 Ft
Császár A.; Halász R.; Ligárt A.; Lukácsová M.: Filológiai tanulmányok
antikvár Filológiai tanulmányok

Tordai Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Plectrum, 2008

Négy terjedelmes tanulmány a kortárs irodalomról, illetve irodalomelméletről: Császár Andrea: A posztmodern értelmezései angolszász–magy...

2 200 Ft
Németh Béla: A Pellai Poszeidipposz epigrammái
antikvár A Pellai Poszeidipposz epigrammái

Tûzõr Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Eötvös József Könyvkiadó, 2005

A Pellában született Poszeidipposz (kb. 310-240 Kr.e.) egyike volt a hellénisztikus görög költészet legnagyobb epigramma- ill. elégiaírói...

3 990 Ft
Szabó Árpád: Perikles kora Történeti és politikai áttekintés(PARTHENON-TANULMÁNYOK)
antikvár Perikles kora Történeti és politikai áttekintés(PARTHENON-TANULMÁNYOK)

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Parthenon, 1942

590 Ft
Claudianus: Claudius Claudianus versei
antikvár Claudius Claudianus versei

Európa Könyvkiadó, 1988

1 200 Ft - 2 400 Ft
Charlotte M. Yonge: Elbeszélések a római világból (Az ifjúság számára)
antikvár Elbeszélések a római világból (Az ifjúság számára)

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Lampel R. Könyvkereskedés

3 390 Ft
Némethy Géza: Ovidius és Lygdamus
antikvár Ovidius és Lygdamus

Alba Antik Litera Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Magyar Tudományos Akadémia, 1908

2 800 Ft
Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban
antikvár Gondolatok a könyvtárban

Dacia Könyvkiadó, 1983

590 Ft - 900 Ft
Fehér Bálint: Cicero de Signis-A gimnázium és reálgimnázium VII. osztálya számára
antikvár Cicero de Signis-A gimnázium és reálgimnázium VII. osztálya számára

Bisellantikvárium Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Szent István Társulat, 1930

1 990 Ft