Irodalomelmélet kategória könyvei

Peter Szondi: A modern dráma elmélete könyv
könyv A modern dráma elmélete

Osiris Kiadó, 2002

Az 1956-ban írt, máig alapműnek számító drámaelméleti könyvében Peter Szondi a 19. század végi dráma válságát és azokat a kitörési kísérl...

5%
2 500 Ft 2 375 Ft
Fráter Zoltán: Szerelmes Budapest könyv
könyv Szerelmes Budapest

Holnap Kiadó, 2015

Ki ne olvasott volna Ady Endre és Léda, vagy Ady és Csinszka szerelméről? Ki nem hallott már Karinthy Frigyes érzelmi viharokban gazdag h...

5%
2 700 Ft 2 565 Ft
Kukorelly Endre: Porcelánbolt könyv
könyv Porcelánbolt

Jelenkor Kiadó, 2016

Nem irodalomtörténet. De. Nem szakkönyv, regiszterek keverve, épp most vettem észre, hogy egyes írásoknak még a szopol ige, a György(i) t...

10%
4 499 Ft 4 050 Ft
Upor László: Majdnem véletlen könyv
könyv Majdnem véletlen

KOINÓNIA, 2009

"Megtörtént? Megtörténhetett? Minden kétséget kizáróan: igen" - kezdi Bernard Nightingale irodalomkritikus Stoppard Árkádia című drámáján...

5%
1 950 Ft 1 853 Ft
Szőnyi György Endre: Pictura & scriptura könyv
könyv Pictura & scriptura

JATEPress, 2004

Életünket szavak és képek között éljük. Bármit gondolunk, cselekszünk, érzékelünk, és bármire reflektálunk, azt szavakba is tudjuk önteni...

5%
2 835 Ft 2 694 Ft
Tarjányi Eszter: Arany János és a parodisztikus hagyomány könyv
könyv Arany János és a parodisztikus hagyomány

Universitas Kiadó, 2013

A könyv Arany János költészetének csak újabban felfedezhető vonásaira kívánja felhívni a figyelmet. A parodisztikusságának, az ironikussá...

10%
4 095 Ft 3 686 Ft
Bartal Mária: Áthangzások könyv
könyv Áthangzások

PESTI KALLIGRAM KFT., 2014

A tanulmánykötet Weöres Sándor korai költészetétől a Psyché-ig bezárólag vizsgálja az újraírás poétikai eljárásait, amelyek a különböző k...

5%
3 000 Ft 2 850 Ft
Arady Géza: Ami a tankönyvekből kimaradt könyv
könyv Ami a tankönyvekből kimaradt

Nyitott könyv, 2011

Irodalomtörténet haladóknak.

2 000 Ft
Fogarassy Miklós: 'Még nem kelt fel a nap' könyv
könyv 'Még nem kelt fel a nap'

Kalligram Könyvkiadó, 2009

"Mészöly Miklós Elégiája a modern magyar irodalom nagy költői alkotási közé tartozik. Ez a könyv terjedelmű tanulmány, amelynek szerzője ...

5%
1 800 Ft 1 710 Ft
Vígh Éva: Természeted az arcodon 1-2. könyv
könyv Természeted az arcodon 1-2.

JATEPress, 2006

Vígh Éva „ Természeted az arcodon" Fiziognómia és jellemábrázolás az olasz irodalomban című kötete - a Szegedi Tudo­mányegyetem Bölcsésze...

5%
5 670 Ft 5 387 Ft
Harmath Artemisz: Szüntelen jóvátétel - Újraolvasni Weörest könyv
könyv Szüntelen jóvátétel - Újraolvasni Weörest

Helikon Kiadó, 2013

Weöres Sándor műveit mindnyájan, mégis alig ismerjük. A Szüntelen jóvátétel arra vállalkozik, hogy a megszokott, az óvoda és általános is...

5%
2 990 Ft 2 841 Ft
Pór Péter: Tornyok és tárnák könyv
könyv Tornyok és tárnák

PESTI KALLIGRAM KFT., 2013

A Párizsban élő kiváló irodalomtörténész izgalmas tanulmányokban elemzi a 20. századi magyar irodalom nagy alakjainak életművét (Ady, Józ...

2 900 Ft
Balassa Péter: Átkelés - Mi tanulható az Újholdtól? könyv
könyv Átkelés - Mi tanulható az Újholdtól?

Balassi Kiadó, 2009

Balassa Péter életműkiadásának e kötete a 20. század harmadik negyedében ténykedő, az Újhold vonzáskörébe tartozó, az Újhold poétikai-mag...

3 500 Ft
Bónus Tibor: Az irodalom ellenjegyzései - Írások kortárs magyar irodalmárokról könyv
könyv Az irodalom ellenjegyzései - Írások kortárs magyar irodalmárokról

Ráció Kiadó, 2013

A kötetben található írások az ezredforduló óta eltelt bő évtized alatt keletkeztek, és szinte valamennyit alkalom szülte, ha többször sz...

5%
3 500 Ft 3 325 Ft
Labádi Gergely: A magyar episztola a felvilágosodás korában könyv
könyv A magyar episztola a felvilágosodás korában

L'Harmattan Kiadó, 2008

"A szerző műfajtörténeti megközelítése új megvilágításba helyezi a 18. század értelmiségének társas kapcsolatrendszerét."

2 500 Ft
Ács Pál: Átszitált idő könyv
könyv Átszitált idő

PESTI KALLIGRAM KFT., 2015

Átszitálni minden időt. Ez az egyetlen lehetséges objektivitás, amit a legmélyebb szubjektivitás motivál. Nem hiszek abban, hogy a régisé...

15%
3 000 Ft 2 550 Ft
Fábri Anna: Mi ez a valósághoz képest? könyv
könyv Mi ez a valósághoz képest?

Kortárs Kiadó, 2013

Három klasszikus életmű – három külön univerzum, hiszen ezek az írók szinte mindenről írnak: életről és halálról, családról és magányról,...

5%
2 500 Ft 2 375 Ft
Mayer Gyula (szerk.) Török László: Janus-arcok - összegyűjtött tanulmányok, recenziók, fordítások, kommen könyv
könyv Janus-arcok - összegyűjtött tanulmányok, recenziók, fordítások, kommen

Typotex Kiadó, 2008

Török László (1962) annak az immár középkorú filológusnemzedéknek a tagja, mely a latin filológia legkiválóbb, nemzetközi rangú hazai kép...

5%
2 800 Ft 2 660 Ft
Bitskey István: Religió, stúdium, literatúra - Tanulmányok a régi magyarországi irodalmi műveltségről könyv
könyv Religió, stúdium, literatúra - Tanulmányok a régi magyarországi irodalmi műveltségről

Universitas Kiadó, 2013

A kora újkori Európa történetét alapjaiban meghatározó vallási megújulási folyamat, a reformáció a kontinens szellemi arculatát, műveltsé...

5%
4 095 Ft 3 891 Ft
Füzi László: A középpont hiánya - Esszék, tanulmányok könyv
könyv A középpont hiánya - Esszék, tanulmányok

Kalligram Könyvkiadó, 2008

Füzi László hűséges és nyitott értekező. Hűséges ifjúkora nagy eszményéhez, az író Németh Lászlóhoz, aki esszéi múzsájaként „a szorongó t...

2 500 Ft
Kálmán C. György: Dehogyis terem citromfán könyv
könyv Dehogyis terem citromfán

Balassi Kiadó, 2019

Az irodalomtörténet-írás, a fordítás, a szövegek belső szerkezetének néhány sajátossága - ennek a kötetnek fő témái - komor, rágós, nemeg...

15%
2 600 Ft 2 210 Ft
Bolemant Lilla: Női hangok könyv
könyv Női hangok

PHOENIX, 2016

Bolemant Lilla (1964, Érsekújvár) szerkesztő, irodalomkutató, a Phoenix PT feminista civil szervezet alapító tagja. Fő kutatási területe ...

5%
2 400 Ft 2 280 Ft
Mózes Huba /szerk./: Világfigyelő tető -Mozzanatok az Erdélyi Helikon történetéből 1928-44 könyv
könyv Világfigyelő tető -Mozzanatok az Erdélyi Helikon történetéből 1928-44

Bíbor Kiadó, 2008

"Babits fejtegetése segít annak a felismerésében, hogy az Erdélyi Helikon erdélyisége önmagán messze túlmutat. Ennek kifejezéseképpen írt...

2 200 Ft
Boka László: A befogadás rétegei könyv
könyv A befogadás rétegei

KOMP-PRESS, 2004

Az értelmezés hatalma és a megértés alteritása. Kánonok többszólamúsága és egyeduralma. Értékorientáció és követési minta. Recepció és id...

1 800 Ft
Rákai Orsolya: A teljes zenekar - Schöpflin Aladár és a társadalmi modernség irodalmi jelentősége könyv
könyv A teljes zenekar - Schöpflin Aladár és a társadalmi modernség irodalmi jelentősége

EditioPrinceps Kiadó, 2013

A Nyugat kanonizátorának is nevezett Schöpflin Aladár sokszor nehezen behatárolható műfajú írásait olvasva gyakran lehet olyan érzésünk, ...

1 995 Ft
Füzi Izabella: Retorika, nyelv, elmélet könyv
könyv Retorika, nyelv, elmélet

JATEPress, 2009

Elérhető-e a nyelven keresztül valamiféle biztos tudás vagy igazság? Vagy a nyelvet inkább sajátos cselekvésként, performanciaként kell f...

5%
2 835 Ft 2 694 Ft
Bengt Jangfeldt: A nyelv az isten könyv
könyv A nyelv az isten

Typotex Kiadó, 2013

„Ez a könyv Brodskyról, a költőről, ugyanakkor Brodskyról, az emberről is szól. Első része a Szovjetunióban töltött éveket foglalja össze...

2 900 Ft
Vajda András: Költészet és retorika könyv
könyv Költészet és retorika

Universitas Kiadó, 1999

Vajda András (1948-1997) tanulmánykötete elsősorban a 20. századi francia és magyar költészetről tartalmaz írásokat. Az elemző módszerek ...

5%
896 Ft 852 Ft
Székely Gábor: Egy sajátos nyelvi jelenség, a fokozás könyv
könyv Egy sajátos nyelvi jelenség, a fokozás

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2007

"A könyvet haszonnal forgathatják nyelvészek, nyelvtanárok, nyelvtudománnyal foglalkozó egyetemi és főiskolai hallgatók, de érdekes lehet...

5%
2 100 Ft 1 995 Ft
Boka László: Egyszólamú kánon? - Tanulmányok és kritikák könyv
könyv Egyszólamú kánon? - Tanulmányok és kritikák

Gondolat Kiadói Kör, 2013

A kánon a zenetörténetben hangsúlyosan a többszólamúságot, a színeket és a gazdag egybecsengéseket, a plurális értékrendet jelenti és jel...

5%
2 500 Ft 2 375 Ft
Márfai Molnár László: Ahol a szerző megtörténik könyv
könyv Ahol a szerző megtörténik

Argumentum, 2007

Márfai Molnár László a modern irodalomelmélet kategóriának tükrében elemzi a huszadik század első felének magyar prózáját, illetve kritik...

5%
1 700 Ft 1 615 Ft
Tompa Zsófia: Tompa László költészete könyv
könyv Tompa László költészete

Napkút Kiadó, 2019

Mintha Tompa László lírai önportréját ábrázolná Zsögödi Nagy Imre metszete. E metszetportrén olyanok az éles vonalak, akár a Tompa-versek...

15%
3 990 Ft 3 392 Ft
Zólya Andrea Csilla: Irodalmi paródia és parodisztikus beszédmódok az erdélyi magyar irodalomban könyv
könyv Irodalmi paródia és parodisztikus beszédmódok az erdélyi magyar irodalomban

KOMP-PRESS, 2012

A kötet az irodalmi paródia és parodisztikus beszédmód változatait és működését vizsgálja az erdélyi magyar irodalomban. E célból két kor...

2 890 Ft
Halmos Károly: Költség és költészet könyv
könyv Költség és költészet

L'Harmattan Kiadó, 2021

A gyűjteményes kötetek hasznosak. Lehetőséget kínálnak, hogy a szerző megmutathassa az összefüggéseket különböző írásai között. Ugyanakko...

15%
4 490 Ft 3 817 Ft
Szikszainé Nagy Irma: Intertextuális tükrök könyv
könyv Intertextuális tükrök

PESTI KALLIGRAM KFT., 2021

"Az irodalom organikus folyamat: egy-egy költő-oeuvre nem magában álló sziget, hanem inkább az erdei szálfához hasonlítható: az elődök lo...

15%
3 990 Ft 3 392 Ft
Iszokratész attikai rétor művei könyv
könyv Iszokratész attikai rétor művei

JATEPress, 2021

Tartalomjegyzék: Általános bevezetés A fordító előszava A szerkesztő előszava DÉMONIKOSZ A "küproszi" beszédek- általános bevezeté...

15%
6 930 Ft 5 891 Ft
Horváth Iván: Magyarok Bábelben könyv
könyv Magyarok Bábelben

JATEPress, 2000

További könyvek az irodalomtudomány területén

15%
1 260 Ft 1 071 Ft
Máthé Dénes: Nyelvi létmódok könyv
könyv Nyelvi létmódok

KOMP-PRESS, 2007

Máthé Dénes a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Nyelvtudományi Tanszékének adjunktusa. Tanulmányai elméleti igénnyel vizsgálják rég...

5%
2 300 Ft 2 185 Ft
L. Varga Péter: Az értelem rácsai könyv
könyv Az értelem rácsai

PRAE.HU Kft., 2014

Az utóbbi években a hazai irodalomtudományos diskurzusban is mind nagyobb jelentőségre tett szert annak belátása, hogy az értelemképzés m...

2 500 Ft
Keszeg Anna: Párizs-rekonstrukciók könyv
könyv Párizs-rekonstrukciók

KOMP-PRESS, 2006

A franciák irodalmi díjairól. Elkönyvelni és beharangozni a sikert. Mitikus gesztus a francia történetírásban. Hol a helye Derridának? "Ú...

2 890 Ft
Cselényi László: Kimeríthetetlen tenger - Irodalmi barangolások az ókortól napjainkig könyv
könyv Kimeríthetetlen tenger - Irodalmi barangolások az ókortól napjainkig

Lilium Aurum, 2008

"A nélkülözhetetlen 100 könyv, A sámánénektől a posztmodern show-ig, Sokágú síp, Negyedvirágzás avagy (volt-e, lesz-e) hát cseh/szlovákia...

3 500 Ft
Császár Elemér: Verseghy Ferencz élete és művei könyv
könyv Verseghy Ferencz élete és művei

Históriaantik Könyvesház, 2013

írta ...Császár Elemér. Budapest :Magy. Tud. Akadémia Irodalomtörténeti Bizottsága, 1903. - Hasonmás kiadás

4 900 Ft
Fűzfa Balázs: BÁR - 2012 XVII. évfolyam 1. szám - Társadalomtudományi és művészeti folyóirat könyv
könyv BÁR - 2012 XVII. évfolyam 1. szám - Társadalomtudományi és művészeti folyóirat

Savaria University Press, 2013

Az 1990-es években indult szakkollégiumi folyóirat egy TÁMOP--TALENTUM pályázatnak köszönhetően ismét feltámadt. Ezen első számban tehets...

15%
500 Ft 425 Ft
Cserjés Katalin; Gyuris Gergely (szerk.): Da capo al fine - Folytatódó párbeszédben könyv
könyv Da capo al fine - Folytatódó párbeszédben

Lectum Kiadó, 2008

Prózát olvasni olyan, mint egy széles folyamon hajózni. És lehet, hogy az olvasó olyan, mint az Élet a Misssissippin egyik lapátkerekes g...

5%
1 800 Ft 1 710 Ft
Miroslav (szerk.) Tepić; Bordás Győző: Szirmai-emlékkönyv könyv
könyv Szirmai-emlékkönyv

Forum Könyvkiadó, 2010

A kötet Szirmai Károly születése 120. évfordulójára és a Szirmai Károly Irodalmi Díj harmincöt éves múltja tiszteletére jelent meg. Benne...

2 900 Ft
Pomogáts Béla: Egyensúlykeresés - Tanulmányok és cikkek könyv
könyv Egyensúlykeresés - Tanulmányok és cikkek

MADÁCH - POSONIUM KFT., 2008

A kötet tanulmányai, vallomásai, interjúi egytől egyig a pozsonyi Irodalmi Szemlében jelentek meg, hozzávetőlegesen az utóbbi 30 évtized ...

3 800 Ft
Kolozsi Orsolya: Olvasónézet könyv
könyv Olvasónézet

Előretolt Helyőrség Íróakadémia, 2020

Ez a kötet az elmúlt nyolc évben írt kritikáimból válogat, elsősorban azokat az írásokat tartalmazza, melyek számomra kedves kötetekről s...

15%
2 990 Ft 2 542 Ft
Kis Petronella: Műfajok szimfóniája könyv
könyv Műfajok szimfóniája

Előretolt Helyőrség Íróakadémia, 2020

A kötetben található írások három téma köré szerveződnek: ezek a történelem, a halál és a zene irodalmi és színházi ábrázolásmódjai, mely...

15%
2 990 Ft 2 542 Ft
Ardamica Zorán: Egyétek - Reflexiók, reakciók, különvélemények könyv
könyv Egyétek - Reflexiók, reakciók, különvélemények

AB-ART Könyvkiadó, 2004

Ardamica Zorán zsurnalisztikához közel álló kritikái a szubjektív olvasói élmény oldaláról közelítik meg a kortárs szlovákiai magyar irod...

10%
1 400 Ft 1 260 Ft
European Encounters: Language, Culture and Identity könyv
könyv European Encounters: Language, Culture and Identity

JATEPress, 2016

Tartalomjegyzék: Contributors Crossing Boundaries: Multidisciplinary perspectives on Cultural Encounters (Irén Annus) 1. LANGUAGE ...

15%
2 205 Ft 1 875 Ft
Smid Róbert: A grammatika érzéketlensége könyv
könyv A grammatika érzéketlensége

Előretolt Helyőrség Íróakadémia, 2020

Jelen kötet címe megegyezik a legelső kritikáméval, amely több mint egy évtizeddel ezelőtt született Nyerges Gábor Ádám debütkötetéről, a...

15%
2 990 Ft 2 542 Ft
Sikoly irodalmi és művészeti folyóirat 2006. tavasz 6. szám (Sziveri János művészeti színpad) antikvár
antikvár Sikoly irodalmi és művészeti folyóirat 2006. tavasz 6. szám (Sziveri János művészeti színpad)

Diana Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

2006

990 Ft
Szinnyei József: SZINNYEI JÓZSEF Irodalmunk története 1711–1772. 1876 antikvár
antikvár SZINNYEI JÓZSEF Irodalmunk története 1711–1772. 1876

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

11 990 Ft
Odorics Ferenc (szerk.), Szilasi László: Fanni hagyományai - Dekonferencia II. (Dedikált) antikvár
antikvár Fanni hagyományai - Dekonferencia II. (Dedikált)

Studió Antikvárium Kft

jó állapotú antikvár könyv

Szeged, 1995

Dedikáció: "Fenyő Istvánnak Odorics Ferenctől Budapesten, 1995. ápr. 12-én"

2 990 Ft
Luigi Tassoni: Semiotica dell' arte e della letteratura - A művészet és az irodalom szemiotikája (Edizioni Dante Alighieri) - Dedikált antikvár
2 990 Ft
Tornai József: A szabadgondolkodó (Esszék) antikvár
antikvár A szabadgondolkodó (Esszék)

Fiume Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Gondolat Kiadó, 2009

A gondolkodás vagy szabad gondolkodás, vagy nem gondolkodás - ez a mottója Tornai József legújabb, nyolcadik esszékötetének. Erre a fölis...

1 790 Ft
Johann Wolfgang von Goethe: Dichtung und Wahrheit (1. und 2. Teil) Werke 8 antikvár
antikvár Dichtung und Wahrheit (1. und 2. Teil) Werke 8

Könyvbogár Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Könemann, 1998

1 500 Ft
Boka László: A befogadás rétegei antikvár
antikvár A befogadás rétegei

Alba Antik Litera Kft.

jó állapotú antikvár könyv

KOMP-PRESS, 2004

Az értelmezés hatalma és a megértés alteritása. Kánonok többszólamúsága és egyeduralma. Értékorientáció és követési minta. Recepció és id...

2 000 Ft
Pomogáts Béla: Hazatért irodalom - Tanulmányok a nyugati magyar irodalomról antikvár
antikvár Hazatért irodalom - Tanulmányok a nyugati magyar irodalomról

Krónika Nova Kiadó, 2009

A „nyugati magyar irodalom” mint irodalompolitikai és kritikai fogalom mára már a múlté, pontosabban az irodalomtörténet-írás tárgya lett...

2 890 Ft - 2 990 Ft
Pomogáts Béla: Egyensúlykeresés - Tanulmányok és cikkek antikvár
antikvár Egyensúlykeresés - Tanulmányok és cikkek

A Hely Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

MADÁCH - POSONIUM KFT., 2008

A kötet tanulmányai, vallomásai, interjúi egytől egyig a pozsonyi Irodalmi Szemlében jelentek meg, hozzávetőlegesen az utóbbi 30 évtized ...

790 Ft