Irodalomelmélet kategória könyvei

Peter Szondi: A modern dráma elmélete könyv
könyv

A modern dráma elmélete

Osiris Kiadó, 2002

Az 1956-ban írt, máig alapműnek számító drámaelméleti könyvében Peter Szondi a 19. század végi dráma válságát és azokat a kitörési kísérl...

Online ár:

2 375 Ft

Eredeti ár: 2 500 Ft

Kukorelly Endre: Porcelánbolt könyv
könyv

Porcelánbolt - Kedvenxcekről. Olvasókönyv

Jelenkor Kiadó, 2016

Nem irodalomtörténet. De. Nem szakkönyv, regiszterek keverve, épp most vettem észre, hogy egyes írásoknak még a szopol ige, a György(i) t...

Online ár:

4 275 Ft

Eredeti ár: 4 499 Ft

Upor László: Majdnem véletlen könyv
könyv

Majdnem véletlen - Tom Stoppard fokozatos megközelítése

KOINÓNIA, 2009

"Megtörtént? Megtörténhetett? Minden kétséget kizáróan: igen" - kezdi Bernard Nightingale irodalomkritikus Stoppard Árkádia című drámáján...

Online ár:

1 853 Ft

Eredeti ár: 1 950 Ft

Tarjányi Eszter: Arany János és a parodisztikus hagyomány könyv
könyv

Arany János és a parodisztikus hagyomány

Universitas Kiadó, 2013

A könyv Arany János költészetének csak újabban felfedezhető vonásaira kívánja felhívni a figyelmet. A parodisztikusságának, az ironikussá...

Online ár:

3 891 Ft

Eredeti ár: 4 095 Ft

Arady Géza: Ami a tankönyvekből kimaradt könyv
könyv

Ami a tankönyvekből kimaradt - Irodalomóra haladóknak

Nyitott könyv, 2011

Irodalomtörténet haladóknak.

Online ár:

1 900 Ft

Eredeti ár: 2 000 Ft

Bitskey István: Religió, stúdium, literatúra - Tanulmányok a régi magyarországi irodalmi műveltségről könyv
könyv

Religió, stúdium, literatúra - Tanulmányok a régi magyarországi irodalmi műveltségről

Universitas Kiadó, 2013

A kora újkori Európa történetét alapjaiban meghatározó vallási megújulási folyamat, a reformáció a kontinens szellemi arculatát, műveltsé...

Online ár:

3 891 Ft

Eredeti ár: 4 095 Ft

Labádi Gergely: A magyar episztola a felvilágosodás korában könyv
könyv

A magyar episztola a felvilágosodás korában - Műfaj- és médiatörténeti értelmezés

L'Harmattan Kiadó, 2008

"A szerző műfajtörténeti megközelítése új megvilágításba helyezi a 18. század értelmiségének társas kapcsolatrendszerét."

Online ár:

2 375 Ft

Eredeti ár: 2 500 Ft

Mayer Gyula (szerk.) Török László: Janus-arcok - összegyűjtött tanulmányok, recenziók, fordítások, kommen könyv
könyv

Janus-arcok - összegyűjtött tanulmányok, recenziók, fordítások, kommen - Összegyűjtött tanulmányok, recenziók, fordítások és kommentárok

Typotex Kiadó, 2008

Török László (1962) annak az immár középkorú filológusnemzedéknek a tagja, mely a latin filológia legkiválóbb, nemzetközi rangú hazai kép...

Online ár:

2 800 Ft

Fábri Anna: Mi ez a valósághoz képest? könyv
könyv

Mi ez a valósághoz képest? - Kérdések és válaszok Jókai, Mikszáth és Krúdy olvasása közben

Kortárs Kiadó, 2013

Három klasszikus életmű – három külön univerzum, hiszen ezek az írók szinte mindenről írnak: életről és halálról, családról és magányról,...

Online ár:

2 375 Ft

Eredeti ár: 2 500 Ft

Vajda András: Költészet és retorika könyv
könyv

Költészet és retorika

Universitas Kiadó, 1999

Vajda András (1948-1997) tanulmánykötete elsősorban a 20. századi francia és magyar költészetről tartalmaz írásokat. Az elemző módszerek ...

Online ár:

852 Ft

Eredeti ár: 896 Ft

Bolemant Lilla: Női hangok könyv
könyv

Női hangok - Berde Mária, Földes Jolán, Szenes Piroska és Zilahy Lajos regényei

PHOENIX, 2016

Bolemant Lilla (1964, Érsekújvár) szerkesztő, irodalomkutató, a Phoenix PT feminista civil szervezet alapító tagja. Fő kutatási területe ...

Online ár:

2 280 Ft

Eredeti ár: 2 400 Ft

Kálmán C. György: Dehogyis terem citromfán könyv
könyv

Dehogyis terem citromfán - Irodalomelméleti írások

Balassi Kiadó, 2019

Az irodalomtörténet-írás, a fordítás, a szövegek belső szerkezetének néhány sajátossága - ennek a kötetnek fő témái - komor, rágós, nemeg...

Online ár:

2 470 Ft

Eredeti ár: 2 600 Ft

Rákai Orsolya: A teljes zenekar - Schöpflin Aladár és a társadalmi modernség irodalmi jelentősége könyv
könyv

A teljes zenekar - Schöpflin Aladár és a társadalmi modernség irodalmi jelentősége

EditioPrinceps Kiadó, 2013

A Nyugat kanonizátorának is nevezett Schöpflin Aladár sokszor nehezen behatárolható műfajú írásait olvasva gyakran lehet olyan érzésünk, ...

Online ár:

1 995 Ft

Füzi Izabella: Retorika, nyelv, elmélet könyv
könyv

Retorika, nyelv, elmélet

JATEPress, 2009

Elérhető-e a nyelven keresztül valamiféle biztos tudás vagy igazság? Vagy a nyelvet inkább sajátos cselekvésként, performanciaként kell f...

Online ár:

2 694 Ft

Eredeti ár: 2 835 Ft

Halmos Károly: Költség és költészet könyv
könyv

Költség és költészet - Eszmék gazdaság- és társadalomtörténete

L'Harmattan Kiadó, 2021

A gyűjteményes kötetek hasznosak. Lehetőséget kínálnak, hogy a szerző megmutathassa az összefüggéseket különböző írásai között. Ugyanakko...

Online ár:

4 266 Ft

Eredeti ár: 4 490 Ft

Bengt Jangfeldt: A nyelv az isten könyv
könyv

A nyelv az isten - Feljegyzések Joseph Brodskyról

Typotex Kiadó, 2013

„Ez a könyv Brodskyról, a költőről, ugyanakkor Brodskyról, az emberről is szól. Első része a Szovjetunióban töltött éveket foglalja össze...

Online ár:

2 900 Ft

Székely Gábor: Egy sajátos nyelvi jelenség, a fokozás könyv
könyv

Egy sajátos nyelvi jelenség, a fokozás

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2007

"A könyvet haszonnal forgathatják nyelvészek, nyelvtanárok, nyelvtudománnyal foglalkozó egyetemi és főiskolai hallgatók, de érdekes lehet...

Online ár:

1 995 Ft

Eredeti ár: 2 100 Ft

Boka László: Egyszólamú kánon? - Tanulmányok és kritikák könyv
könyv

Egyszólamú kánon? - Tanulmányok és kritikák

Gondolat Kiadói Kör, 2013

A kánon a zenetörténetben hangsúlyosan a többszólamúságot, a színeket és a gazdag egybecsengéseket, a plurális értékrendet jelenti és jel...

Online ár:

2 375 Ft

Eredeti ár: 2 500 Ft

Márfai Molnár László: Ahol a szerző megtörténik könyv
könyv

Ahol a szerző megtörténik

Argumentum, 2007

Márfai Molnár László a modern irodalomelmélet kategóriának tükrében elemzi a huszadik század első felének magyar prózáját, illetve kritik...

Online ár:

1 615 Ft

Eredeti ár: 1 700 Ft

Zólya Andrea Csilla: Irodalmi paródia és parodisztikus beszédmódok az erdélyi magyar irodalomban könyv
könyv

Irodalmi paródia és parodisztikus beszédmódok az erdélyi magyar irodalomban

KOMP-PRESS, 2012

A kötet az irodalmi paródia és parodisztikus beszédmód változatait és működését vizsgálja az erdélyi magyar irodalomban. E célból két kor...

Online ár:

2 890 Ft

Tompa Zsófia: Tompa László költészete könyv
könyv

Tompa László költészete

Napkút Kiadó, 2019

Mintha Tompa László lírai önportréját ábrázolná Zsögödi Nagy Imre metszete. E metszetportrén olyanok az éles vonalak, akár a Tompa-versek...

Online ár:

3 791 Ft

Eredeti ár: 3 990 Ft

L. Varga Péter: Az értelem rácsai könyv
könyv

Az értelem rácsai

PRAE.HU Kft., 2014

Az utóbbi években a hazai irodalomtudományos diskurzusban is mind nagyobb jelentőségre tett szert annak belátása, hogy az értelemképzés m...

Online ár:

2 500 Ft

Keszeg Anna: Párizs-rekonstrukciók könyv
könyv

Párizs-rekonstrukciók

KOMP-PRESS, 2006

A franciák irodalmi díjairól. Elkönyvelni és beharangozni a sikert. Mitikus gesztus a francia történetírásban. Hol a helye Derridának? "Ú...

Online ár:

2 890 Ft

Horváth Iván: Magyarok Bábelben könyv
könyv

Magyarok Bábelben

JATEPress, 2000

További könyvek az irodalomtudomány területén

Online ár:

1 071 Ft

Eredeti ár: 1 260 Ft

Máthé Dénes: Nyelvi létmódok könyv
könyv

Nyelvi létmódok - Tanulmányok

KOMP-PRESS, 2007

Máthé Dénes a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Nyelvtudományi Tanszékének adjunktusa. Tanulmányai elméleti igénnyel vizsgálják rég...

Online ár:

2 185 Ft

Eredeti ár: 2 300 Ft

Cselényi László: Kimeríthetetlen tenger - Irodalmi barangolások az ókortól napjainkig könyv
könyv

Kimeríthetetlen tenger - Irodalmi barangolások az ókortól napjainkig

Lilium Aurum, 2008

"A nélkülözhetetlen 100 könyv, A sámánénektől a posztmodern show-ig, Sokágú síp, Negyedvirágzás avagy (volt-e, lesz-e) hát cseh/szlovákia...

Online ár:

3 500 Ft

Császár Elemér: Verseghy Ferencz élete és művei könyv
könyv

Verseghy Ferencz élete és művei

Históriaantik Könyvesház, 2013

írta ...Császár Elemér. Budapest :Magy. Tud. Akadémia Irodalomtörténeti Bizottsága, 1903. - Hasonmás kiadás

Online ár:

7 900 Ft

Smid Róbert: A grammatika érzéketlensége könyv
könyv

A grammatika érzéketlensége - Kritikák X-ről, Y-ról

Előretolt Helyőrség Íróakadémia, 2020

Jelen kötet címe megegyezik a legelső kritikáméval, amely több mint egy évtizeddel ezelőtt született Nyerges Gábor Ádám debütkötetéről, a...

Online ár:

2 542 Ft

Eredeti ár: 2 990 Ft

Miroslav (szerk.) Tepić; Bordás Győző: Szirmai-emlékkönyv könyv
könyv

Szirmai-emlékkönyv

Forum Könyvkiadó, 2010

A kötet Szirmai Károly születése 120. évfordulójára és a Szirmai Károly Irodalmi Díj harmincöt éves múltja tiszteletére jelent meg. Benne...

Online ár:

2 900 Ft

Kis Petronella: Műfajok szimfóniája könyv
könyv

Műfajok szimfóniája

Előretolt Helyőrség Íróakadémia, 2020

A kötetben található írások három téma köré szerveződnek: ezek a történelem, a halál és a zene irodalmi és színházi ábrázolásmódjai, mely...

Online ár:

2 841 Ft

Eredeti ár: 2 990 Ft

Cserjés Katalin; Gyuris Gergely (szerk.): Da capo al fine - Folytatódó párbeszédben könyv
könyv

Da capo al fine - Folytatódó párbeszédben - Hajnóczy-tanulmányok II.

Lectum Kiadó, 2008

Prózát olvasni olyan, mint egy széles folyamon hajózni. És lehet, hogy az olvasó olyan, mint az Élet a Misssissippin egyik lapátkerekes g...

Online ár:

1 710 Ft

Eredeti ár: 1 800 Ft

Kolozsi Orsolya: Olvasónézet könyv
könyv

Olvasónézet

Előretolt Helyőrség Íróakadémia, 2020

Ez a kötet az elmúlt nyolc évben írt kritikáimból válogat, elsősorban azokat az írásokat tartalmazza, melyek számomra kedves kötetekről s...

Online ár:

2 542 Ft

Eredeti ár: 2 990 Ft

Pomogáts Béla: Egyensúlykeresés - Tanulmányok és cikkek könyv
könyv

Egyensúlykeresés - Tanulmányok és cikkek

MADÁCH - POSONIUM KFT., 2008

A kötet tanulmányai, vallomásai, interjúi egytől egyig a pozsonyi Irodalmi Szemlében jelentek meg, hozzávetőlegesen az utóbbi 30 évtized ...

Online ár:

3 800 Ft

Ardamica Zorán: Egyétek - Reflexiók, reakciók, különvélemények könyv
könyv

Egyétek - Reflexiók, reakciók, különvélemények

AB-ART Könyvkiadó, 2004

Ardamica Zorán zsurnalisztikához közel álló kritikái a szubjektív olvasói élmény oldaláról közelítik meg a kortárs szlovákiai magyar irod...

Online ár:

1 260 Ft

Eredeti ár: 1 400 Ft

European Encounters: Language, Culture and Identity könyv
könyv

European Encounters: Language, Culture and Identity

JATEPress, 2016

Tartalomjegyzék: Contributors Crossing Boundaries: Multidisciplinary perspectives on Cultural Encounters (Irén Annus) 1. LANGUAGE ...

Online ár:

1 875 Ft

Eredeti ár: 2 205 Ft

Szinnyei József: SZINNYEI JÓZSEF Irodalmunk története 1711–1772. 1876 antikvár
antikvár

SZINNYEI JÓZSEF Irodalmunk története 1711–1772. 1876

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Online ár:

11 990 Ft

Szathmári István (összeállította): A magyar stilisztika útja antikvár
antikvár

A magyar stilisztika útja - Saját képpel

Antikvár Könyvkínáló

jó állapotú antikvár könyv

Gondolat Kiadó, 1961

Könyvízelítő: Jelen kötet feladata, hogy egyfelől bemutassa a mai magyar stilisztika előzményeit, hagyományait, másfelől összegezze az ed...

Online ár:

1 990 Ft

Bényei Péter, Béres Norbert: Keresek világot antikvár
antikvár

Keresek világot

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Budapest, 2018

Online ár:

2 990 Ft

Napkelet 1931. február 1. 2. szám antikvár
antikvár

Napkelet 1931. február 1. 2. szám

Diana Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Magyar Irodalmi Társaság, 1931

Online ár:

1 290 Ft

Tormay Cecile: Napkelet 1931. október 1. 10.szám antikvár
antikvár

Napkelet 1931. október 1. 10.szám

Diana Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Magyar Irodalmi Társaság, 1931

Online ár:

1 290 Ft

Szávai János: Az önéletírás (Dedikált) - Dedikált antikvár
antikvár

Az önéletírás (Dedikált) - Dedikált

Bodoni Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Gondolat Kiadó, 1978

Dedikáció: "Lengyel Jánosnak barátsággal ajánlom 1979. júl. Szávai János"

Online ár:

2 990 Ft

R. Lőrincz Anita: Félreértett hagyomány - Dedikált antikvár
antikvár

Félreértett hagyomány - Dedikált

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Szerzői Kiadás, 1999

Online ár:

4 990 Ft

ELEK ARTÚR: Poe Edgár: Két tanulmány antikvár
antikvár

Poe Edgár: Két tanulmány - 1910-es

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

A Nyugat Kiadása

Online ár:

8 990 Ft

Fried István-Hódosy Annamária -Medgyes Tamás-szerk: Szövegek között IV. - Irodalomtörténeti és -elméleti tanulmányok ... antikvár
antikvár

Szövegek között IV. - Irodalomtörténeti és -elméleti tanulmányok ...

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Szegedi Tudománye. Bölcsésett., 2000

Irodalomtörténeti és -elméleti tanulmányok Szegedről

Online ár:

4 990 Ft

Trócsányi Zoltán: Régi magyar nyomtatványok nyelve és helyesírása antikvár
antikvár

Régi magyar nyomtatványok nyelve és helyesírása

Tordai Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Magyar Tudományos Akadémia, 1935

Online ár:

2 300 Ft

Zemplényi István: Irodalom és társadalom antikvár
antikvár

Irodalom és társadalom

Központi Antikvárium Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Unitas, 1942

Online ár:

890 Ft

Gerlőtei Jenő: Az irodalomkutatás elvei a tudatos-eszményítő költés esetében antikvár
antikvár

Az irodalomkutatás elvei a tudatos-eszményítő költés esetében

Bodoni Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Debrecen, 1943

Online ár:

1 990 Ft

Tempevölgy - Kultúra-művészet-tudomány 2010. március antikvár
antikvár

Tempevölgy - Kultúra-művészet-tudomány 2010. március

Antikvár Könyvkínáló

jó állapotú antikvár könyv

2010

Online ár:

890 Ft

Я.Е. ЗЛЬСБЕРГ: Современная буржуазная литературная теория antikvár

Online ár:

990 Ft

Réger Béla: Irodalmunk tartalmi ismertetése I-III. antikvár
antikvár

Irodalmunk tartalmi ismertetése I-III.

Buda-Nosztalgia Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Kókai Lajos, 1929

Online ár:

1 000 Ft

Kalligram 1998/10. - Finn művészet és gondolat antikvár
antikvár

Kalligram 1998/10. - Finn művészet és gondolat

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Bratislava, 1998

Online ár:

1 990 Ft

A Szövetség szelleme (MGYOSZ könyvek/II.) antikvár
antikvár

A Szövetség szelleme (MGYOSZ könyvek/II.)

Antikvár Könyvkínáló

jó állapotú antikvár könyv

MGYOSZ-Könyvek, 1996

Ismertető: Miért támogatta a Nyugatot Chorin Ferenc, Kornfeld Móric, Weiss Manfréd? Véletlen csupán, hogy mindannyian a Magyar Gyáriparos...

Online ár:

1 490 Ft

Simor András (főszerk.): Ezredvég - Tabák András-emlékszám (XXV.évf. 2015. január-február) antikvár
antikvár

Ezredvég - Tabák András-emlékszám (XXV.évf. 2015. január-február)

Antikvár Könyvkínáló

jó állapotú antikvár könyv

2015

Irodalmi, művészeti és társadalomkritikai folyóirat - Kiadja az Ezredvég Alapítvány - Ismertető: "Belelapozás".

Online ár:

1 490 Ft

Papp Árpád: Arcok és áramlatok a huszadik századi görög költészetben (Máskor) antikvár
antikvár

Arcok és áramlatok a huszadik századi görög költészetben (Máskor)

Ezüsthíd Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Kaposvár, 1993

Online ár:

1 200 Ft

Tóth Sándor Attila: "Minden órádnak leszakaszd virágát" - Lehetséges (neo-)latin szöveg- és képvilágok Berzsenyi Dániel poézisében antikvár

Online ár:

3 990 Ft

Wéber Antal: A magyar romantika jellegéről (Bevezető előadás) antikvár
antikvár

A magyar romantika jellegéről (Bevezető előadás)

Könyvbarát Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Akadémiai Nyomda, 1972

Különlenyomat az Irodalomtörténet 1971/4. számából Romantika-vita az ELTE Felvilágosodás- és Reformkori Tanszéke rendezésében

Online ár:

890 Ft

Hoványi Márton (szerk.): Az Újraírások Nemzetközi Konferencia Junior szekciójának tanulmánykötete antikvár
antikvár

Az Újraírások Nemzetközi Konferencia Junior szekciójának tanulmánykötete

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Eötvös József Kollégium, 2009

Online ár:

3 990 Ft

2 db Új forrás 2014.03. és 06. szám antikvár
antikvár

2 db Új forrás 2014.03. és 06. szám

HOGATRON ANTIKVÁRIUM

jó állapotú antikvár könyv

2014

Online ár:

1 280 Ft

Árinfó

Akciós ár: a vásárláskor fizetendő akciós ár

Online ár: az internetes rendelésekre érvényes nem akciós ár

Eredeti ár: kedvezmény nélküli könyvesbolti ár

Bevezető ár: az első megjelenéshez kapcsolódó kedvezményes ár

Korábbi ár: az akciót megelőző 30 nap legalacsonyabb akciós ára

További információk

Árinfó

Akciós ár: a vásárláskor fizetendő akciós ár

Online ár: az internetes rendelésekre érvényes nem akciós ár

Eredeti ár: kedvezmény nélküli könyvesbolti ár

Bevezető ár: az első megjelenéshez kapcsolódó kedvezményes ár

Korábbi ár: az akciót megelőző 30 nap legalacsonyabb akciós ára