Történelem kategória könyvei

Könyöki József: A középkori várak különös tekintettel Magyarországra könyv
könyv

A középkori várak különös tekintettel Magyarországra

Hermit Könyvkiadó Bt., 2014

Könyöki József nem csak vártörténeti, de építészeti szempontból is elemzi a középkori várak kialakulását, sok magyarázatot adva a különbö...

Online ár:

7 695 Ft

Eredeti ár: 8 100 Ft

Bakk Endre: A Bak és Jancsó család története könyv
könyv

A Bak és Jancsó család története

Históriaantik Könyvesház, 2012

Bakk Endre vízaknai római katolikus lelkész munkája a Bak és Jancsó családok történetének leírása. Ebben a szerző külön tárgyalja a Jancs...

Online ár:

6 175 Ft

Eredeti ár: 6 500 Ft

Könyöki József: A középkori várak különös tekintettel Magyarországra könyv
könyv

A középkori várak különös tekintettel Magyarországra

Históriaantik Könyvesház, 2009

Könyöki József könyve nem a ma ismert váratlaszokhoz hasonlatos munka, nem egyszerű felsorolás, hiszen a várakat lényegében csak pár olda...

Online ár:

12 825 Ft

Eredeti ár: 13 500 Ft

Áldásy Antal: A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címereslevelei II. 1092-1600 könyv
könyv

A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címereslevelei II. 1092-1600

Históriaantik Könyvesház, 2011

Áldásy Antal élete legfontosabb és legismertebb munkája melynek egy része már csak halála után jelenhetett meg. Nyolc kötetes feldolgozás...

Online ár:

6 175 Ft

Eredeti ár: 6 500 Ft

Fustel De Coulanges: Az ókori község tanulmány a görög és római vallásról, jogról intézményekről könyv
könyv

Az ókori község tanulmány a görög és római vallásról, jogról intézményekről

Históriaantik Könyvesház, 2012

írta Fustel de Coulanges ; ford. Bartal Antal. - Budapest : MTA, 1883. A Bartal Antal fordításában megjelent mű a római és görög társadal...

Online ár:

9 405 Ft

Eredeti ár: 9 900 Ft

Haan Lajos: Békés vármegye hajdana I. Történelmi rész könyv
könyv

Békés vármegye hajdana I. Történelmi rész

Históriaantik Könyvesház, 2011

"Midőn Békés vármegye hajdanának megirásához fogtam, két czél lebegett szemem előtt: egyik, hogy némileg leróvjam a hála adóját, melyel e...

Online ár:

6 175 Ft

Eredeti ár: 6 500 Ft

Szalay József; Károlyi Árpád: Nádasdy Tamás nádor családi levelezése könyv
könyv

Nádasdy Tamás nádor családi levelezése

Históriaantik Könyvesház, 2012

Nádasdy Tamás (1498-1562) nádor kiterjedt családi levelezése egy kisebb része latin, nagyobb fele viszont magyar nyelvű. A legtöbb levél ...

Online ár:

6 175 Ft

Eredeti ár: 6 500 Ft

Szentimrey Kálmán: Szentimrey és krasznik vajdai Szentimrey nemzetség leszármazásának és nemzedékrendjének leírása könyv
könyv

Szentimrey és krasznik vajdai Szentimrey nemzetség leszármazásának és nemzedékrendjének leírása

Históriaantik Könyvesház, 2012

A Szentimrey és a krasznikvajdai Szentimrey, Sáros, Abaúj, Borsod, Gömör, Torna vármegyékben birtokos családok történetét dolgozza fel a ...

Online ár:

6 500 Ft

Bolemann István: A balatonparti fürdők és üdülőhelyek leírása könyv
könyv

A balatonparti fürdők és üdülőhelyek leírása

Históriaantik Könyvesház, 2012

A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei III. kötet 4. rész - Bp. 1900. Kilián 55l.+9 térkép. Hasonmás kiadás.

Online ár:

6 175 Ft

Eredeti ár: 6 500 Ft

Haan Lajos: Békés vármegye hajdana II. Oklevéltári rész könyv
könyv

Békés vármegye hajdana II. Oklevéltári rész

Históriaantik Könyvesház, 2010

"Valamely helynek történelmi leírása bizonnyára csak akkor bír becscsel, ha az nem szájról szájra maradt mendemondák, hanem hiteles okmán...

Online ár:

6 175 Ft

Eredeti ár: 6 500 Ft

III. István: A deési Daday család genealogiája könyv
könyv

A deési Daday család genealogiája

Históriaantik Könyvesház, 2013

írta III. István ... [Deés] Deésen: Demeter és Kiss Kny., 1901. - Hasonmás kiadás

Online ár:

6 500 Ft

Kővári László: A magyar családi s közéleti viseletek és szokások a nemzeti fejedelmek korában könyv
könyv

A magyar családi s közéleti viseletek és szokások a nemzeti fejedelmek korában

Hermit Könyvkiadó Bt., 2013

...korából A népeket és nemzeteket egymástól a nyelv különbözteti meg. De van mégis valami a nyelven kívül is, mi a nemzeteket egymást...

Online ár:

2 850 Ft

Eredeti ár: 3 000 Ft

Kiss Károly: Hunyadi János utolsó hadjárata könyv
könyv

Hunyadi János utolsó hadjárata

Históriaantik Könyvesház, 2012

Hasonmás kiadás. Azon korszaknak egyik legjelesebb epizódját teszi azon győzelem, melyet az első Hunyadi 400 év előtt Nandorfejér-vár ala...

Online ár:

6 175 Ft

Eredeti ár: 6 500 Ft

Áldásy Antal: A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címereslevelei IV. 1657-1716. könyv
könyv

A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címereslevelei IV. 1657-1716.

Históriaantik Könyvesház, 2011

Áldásy Antal élete legfontosabb és legismertebb munkája melynek egy része már csak halála után jelenhetet meg. Nyolc kötetes feldolgozásb...

Online ár:

9 405 Ft

Eredeti ár: 9 900 Ft

Hegyesi Márton: Az 1848-49-iki harmadik honvédzászlóalj története könyv
könyv

Az 1848-49-iki harmadik honvédzászlóalj története

Históriaantik Könyvesház, 2012

Az 1848 márciusában megalakult harmadik zászlóalj szabadságharcban megélt hadi krónikája Hegyesi Márton tollából.

Online ár:

6 175 Ft

Eredeti ár: 6 500 Ft

Csánki Dezső; Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai - Hont vármegye és Selmeczbánya sz. kir. város könyv
könyv

Magyarország vármegyéi és városai - Hont vármegye és Selmeczbánya sz. kir. város - Hont vármegye és Selmeczbánya sz. kir. város

Históriaantik Könyvesház, 2012

A Magyar Korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazda...

Online ár:

11 875 Ft

Eredeti ár: 12 500 Ft

Szőllősy Kálmán: A felsőszöllősi Szöllősy-család krónikája könyv
könyv

A felsőszöllősi Szöllősy-család krónikája

Históriaantik Könyvesház, 2012

írta Szöllősy Kálmán ... - Budapest : Pátria, 1911. A Szöllősy család a ma Szlovákia területén található , Nyitraszőlőshöz tartozó Felsős...

Online ár:

6 500 Ft

Jancsó Benedek: Szabadságharczunk és a dako-román törekvések könyv
könyv

Szabadságharczunk és a dako-román törekvések

Históriaantik Könyvesház, 2012

Jancsó Benedek. - Budapest : Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai), 1895. Hasonmás kiadás.

Online ár:

6 175 Ft

Eredeti ár: 6 500 Ft

Hamary Dániel: Komáromi napok 1849-ben Klapka György honvédtábornok alatt könyv
könyv

Komáromi napok 1849-ben Klapka György honvédtábornok alatt

Históriaantik Könyvesház, 2012

írta Hamary Dániel. - Pest : Heckenast Gusztáv, 1869. Hasonmás kiadás.

Online ár:

6 175 Ft

Eredeti ár: 6 500 Ft

Gyárfás István Tihamér: Pannónia őskeresztény emlékei - Régészeti tanulmány könyv
könyv

Pannónia őskeresztény emlékei - Régészeti tanulmány

Históriaantik Könyvesház, 2013

Budapest Franklin-Társulat, 1889 - Hasonmás kiadás

Online ár:

6 175 Ft

Eredeti ár: 6 500 Ft

Gáspár Dorottya: Pannonia kereszténysége I. könyv
könyv

Pannonia kereszténysége I.

Históriaantik Könyvesház, 2008

Múzeumok nevének rövidítései 1 Rövidítések az irodalomhoz 1 Irodalom 3 Képjegyzék 34 Bevezetés 39 A helyes mérték (néhány szó a pogánynak...

Online ár:

9 405 Ft

Eredeti ár: 9 900 Ft

Áldásy Antal: A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címereslevelei V. 1717-1770. könyv
könyv

A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címereslevelei V. 1717-1770.

Históriaantik Könyvesház, 2011

Áldásy Antal élete legfontosabb és legismertebb munkája melynek egy része már csak halála után jelenhetet meg. Nyolc kötetes feldolgozásb...

Online ár:

9 405 Ft

Eredeti ár: 9 900 Ft

Horváth József: A nádasdi gróf Nádasdy család nádasd-ladányi elsőszülöttségi könyvtárának története és ismertetése könyv
könyv

A nádasdi gróf Nádasdy család nádasd-ladányi elsőszülöttségi könyvtárának története és ismertetése

Históriaantik Könyvesház, 2012

A nádasdi gróf Nádasdy család körülbelül 25 ezer kötetes könyvtárát a nádasdladányi birtokon tartotta a család. Ennek történetét és az it...

Online ár:

6 175 Ft

Eredeti ár: 6 500 Ft

Matunák Mihály: Drégely és Palánk katonai szerepe a törökök alatt könyv
könyv

Drégely és Palánk katonai szerepe a törökök alatt

Históriaantik Könyvesház, 2011

A Hont megyei Drégely várának és az alatta elterülő Palánk községben emelt török várnak, a török uralom alatti története.

Online ár:

6 500 Ft

Horváth István: Magyar ország gyökeres régi nemzetségeiről könyv
könyv

Magyar ország gyökeres régi nemzetségeiről

Históriaantik Könyvesház, 2012

Horvát István munkája sorban a harmadik, magyar nyelven az első nagy genealógia összegzés a Magyar Királyság nemesi családjairól. Hasonmá...

Online ár:

6 500 Ft

Áldásy Antal: A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címereslevelei VI. 1771-1800. könyv
könyv

A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címereslevelei VI. 1771-1800.

Históriaantik Könyvesház, 2011

Áldásy Antal élete legfontosabb és legismertebb munkája melynek egy része már csak halála után jelenhetet meg. Nyolc kötetes feldolgozásb...

Online ár:

9 405 Ft

Eredeti ár: 9 900 Ft

Gúthori Földes Gyula: A marcha-magyari és gúthori Földes család genealógiája könyv
könyv

A marcha-magyari és gúthori Földes család genealógiája

Históriaantik Könyvesház, 2012

A marcha-magyari és gúthori Földes egy régi Pozsony megyei család, amely eredetét az 1500-as évek legelejéig vezeti vissza. A kötetben a ...

Online ár:

6 500 Ft

Vaszary Kolos: A várnai csata könyv
könyv

A várnai csata

Históriaantik Könyvesház, 2012

írta Vaszary Kolos Ferenc. - Budapest : Szent István Társulat, 1864. 1440.november 10-én a a Hunyadi János és I.Ulászló vezette keresztén...

Online ár:

6 500 Ft

Szilágyi Farkas: Alsófehér vármegye 1848-49-ben  (Alsófehér vármegye történelme. III. kötet) könyv
könyv

Alsófehér vármegye 1848-49-ben (Alsófehér vármegye történelme. III. kötet)

Históriaantik Könyvesház, 2010

Szilágyi Farkas munkája 1848-49-es szabadságharc Alsófehér vármegyei történetét dolgozta fel ebben a kötetben jelentős egész Erdély terül...

Online ár:

9 405 Ft

Eredeti ár: 9 900 Ft

Kővári László: Erdély földe ritkaságai. könyv
könyv

Erdély földe ritkaságai. - Kilencz fa-metszvénynyel

Históriaantik Könyvesház, 2011

Erdély földrajzi leírása, a hegységek, tájegységek, a kárpátok szorosai, só, réz, vas, ezüst és arany bányák, fürdővizek, barlangok, tava...

Online ár:

6 175 Ft

Eredeti ár: 6 500 Ft

Kővári László: A magyar családi s közéleti viseletek és szokások a nemzeti fejedelmek korában könyv
könyv

A magyar családi s közéleti viseletek és szokások a nemzeti fejedelmek korában

Históriaantik Könyvesház, 2011

...korából A népeket és nemzeteket egymástól a nyelv különbözteti meg. De van mégis valami a nyelven kívül is, mi a nemzeteket egymást...

Online ár:

6 500 Ft

Pulszky Ferenc: Magyarország archaeologiája I. könyv
könyv

Magyarország archaeologiája I.

Históriaantik Könyvesház, 2010

Pulszky ma már ritkaságnak számító alapmunkája két kötetben foglalja össze a 1800-as évek magyarországi régészetének ismereteit. I kötet....

Online ár:

9 900 Ft

Pór Antal: Trencsényi Csák Máté 1260-1321 könyv
könyv

Trencsényi Csák Máté 1260-1321

Históriaantik Könyvesház, 2011

A Kiskirályok korában a legjelentősebb Trencsényi Csák Máté volt, aki egymaga uralta gyakorlatilag a később Felvidéknek nevezett terület ...

Online ár:

6 175 Ft

Eredeti ár: 6 500 Ft

Károly János: Fejér vármegye története IV. könyv
könyv

Fejér vármegye története IV.

Históriaantik Könyvesház, 2012

Fejér megye településtörténete, D-M betűig betűrendben tartalmazza az egykor volt települések és birtokosainak történetét, gazdag oklevél...

Online ár:

9 900 Ft

Karácsonyi János: Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig I. könyv
könyv

Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig I.

Históriaantik Könyvesház, 2010

Az 1923. évi kiadás reprintje. A Magyar Tudományos Akadémia gondviselésére bízott Porster-Scitovszky alapítvány szabályzata szerint az al...

Online ár:

9 900 Ft

Szederkényi Nándor: Heves vármegye története II. könyv
könyv

Heves vármegye története II.

Históriaantik Könyvesház, 2012

I. Mohácsi vésztől, János király haláláig. 1526-1540., II. János király halálától Dobó Istvánig. 1540-1548. III. Dobó Istvántól Mágóc...

Online ár:

9 405 Ft

Eredeti ár: 9 900 Ft

Oláh Miklós: Oláh Miklós II. Lajos és Mária királyné titkára, utóbb Magyar orsz. cancellár, esztergomi érsek-primás és kir. helytrató levelezése könyv
könyv

Oláh Miklós II. Lajos és Mária királyné titkára, utóbb Magyar orsz. cancellár, esztergomi érsek-primás és kir. helytrató levelezése

Históriaantik Könyvesház, 2012

Oláh Miklós (1493-1568) humanista sokrétű világi és egyházi tevékenységét híven tükrözi levelezése, amelyben a történeti érdeklődés melle...

Online ár:

7 505 Ft

Eredeti ár: 7 900 Ft

Dr. Szádeczky Lajos: Iparfejlődés és a czéhek története Magyarországon 1307-1848 I-II. könyv
könyv

Iparfejlődés és a czéhek története Magyarországon 1307-1848 I-II.

Históriaantik Könyvesház, 2010

A czéhek történelméről Magyarországon» 1889-ben 152 lapra terjedő tanulmányt írtam, székfoglaló értekezésül a M. Tud. Akadémia lev. tagjá...

Online ár:

9 405 Ft

Eredeti ár: 9 900 Ft

Thallóczy Lajos: A kamara haszna (lucrum camerae) története könyv
könyv

A kamara haszna (lucrum camerae) története

Históriaantik Könyvesház, 2010

A kamara haszna (lucrum camerae) a középkori Magyarország egyik legfontosabb adója volt. Eredetileg azt a bevételt jelentette, amely a pé...

Online ár:

6 500 Ft

Findura Imre: Rima-szombat szabadalmas város története könyv
könyv

Rima-szombat szabadalmas város története

Históriaantik Könyvesház, 2012

Az 1747-től szabad városnak számító Rimaszombat történetét a helyi származású könyvtáros és helytörténész, Findura Imre mutatja be. írta ...

Online ár:

6 500 Ft

Csutak Kálmán: Aradi fogságom alatt írt adatok az 1848/49 évi szabadságharc különösen az Erdély havasai ellen vezetett hadjáratról könyv
könyv

Aradi fogságom alatt írt adatok az 1848/49 évi szabadságharc különösen az Erdély havasai ellen vezetett hadjáratról

Históriaantik Könyvesház, 2012

Csutak Kálmán honvédtiszt az aradi várban töltött rabsága idején vetette papírra a szabadságharc alatt Erdélyben megélt katonai események...

Online ár:

6 175 Ft

Eredeti ár: 6 500 Ft

Áldásy Antal: A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címereslevelei VII. 1801-1825. könyv
könyv

A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címereslevelei VII. 1801-1825.

Históriaantik Könyvesház, 2011

Áldásy Antal élete legfontosabb és legismertebb munkája melynek egy része már csak halála után jelenhetet meg. Nyolc kötetes feldolgozásb...

Online ár:

9 900 Ft

ifj. Kubinyi Miklós: Bethlenfalvi gróf Thurzó György levelei nejéhez Czobor-Szent-Mihályi Czobor Erzsébethez II. 1601-1616 könyv
könyv

Bethlenfalvi gróf Thurzó György levelei nejéhez Czobor-Szent-Mihályi Czobor Erzsébethez II. 1601-1616

Históriaantik Könyvesház, 2012

Bethlenfalvi gróf Thurzó György nádor és Árva megye örökös főispánja levelei két kötetben második nejéhez, Czobor Erzsébethez. A kötetben...

Online ár:

6 175 Ft

Eredeti ár: 6 500 Ft

Ráth Károly: A magyar királyok hadjáratai, utazásai és tartózkodási helyei könyv
könyv

A magyar királyok hadjáratai, utazásai és tartózkodási helyei

Históriaantik Könyvesház, 2010

Az 1861. és 1866. évi kiadás reprintjei A kiegyezés kori hazai történetírás jelese volt Ráth Károly, akinek neve többek közt okmánykiadói...

Online ár:

7 505 Ft

Eredeti ár: 7 900 Ft

Kőváry László: Székelyhonról könyv
könyv

Székelyhonról

Históriaantik Könyvesház, 2011

Kővári László könyve a történeti Székely földrajzi leírása, településeinek bemutatása.

Online ár:

6 500 Ft

Szontagh Dániel: Iglói és zabari Szontagh nemzetség származási története és oklevelei könyv
könyv

Iglói és zabari Szontagh nemzetség származási története és oklevelei

Históriaantik Könyvesház, 2012

Családtörténeti monográfia, írta Szontagh Dániel ... - Pest : Emich Gusztáv, 1864. Hasonmás kiadás.

Online ár:

6 500 Ft

Bunyitay Vincze: Nagyvárad a török-foglalás korában 1660-1692 könyv
könyv

Nagyvárad a török-foglalás korában 1660-1692

Históriaantik Könyvesház, 2013

Bunyitai Vince rövid dolgozatában annak a több mint három évtized történetét dolgozza fel, melyben Várad török uralom alá került.

Online ár:

6 175 Ft

Eredeti ár: 6 500 Ft

Elemér Oszkár: Görgey Arthur 1848-49-ben könyv
könyv

Görgey Arthur 1848-49-ben

Históriaantik Könyvesház, 2011

A történelmi kritika eredményeinek rövid összefoglalása.

Online ár:

6 500 Ft

Márki Sándor: Arad és Zaránd vármegyék nemes családjai könyv
könyv

Arad és Zaránd vármegyék nemes családjai

Históriaantik Könyvesház, 2012

Különlenyomat az Aradvármegye és Arad szabad királyi város monographiája II. kötet első részéből

Online ár:

6 175 Ft

Eredeti ár: 6 500 Ft

Szalay László: Magyarország története V. könyv
könyv

Magyarország története V.

Históriaantik Könyvesház, 2012

Szalay László munkája az első igazi nagy több kötetes Magyarország története feldolgozás hat kötetben a kezdetektől a szerző koráig bezár...

Online ár:

6 175 Ft

Eredeti ár: 6 500 Ft

Beksics Gusztáv: A dualismus története, közjogi értelme és nemzeti törekvéseink könyv
könyv

A dualismus története, közjogi értelme és nemzeti törekvéseink

Históriaantik Könyvesház, 2012

írta Beksics Gusztáv. - Budapest : Athenaeum, 1892. - Hasonmás kiadás

Online ár:

6 175 Ft

Eredeti ár: 6 500 Ft

Bölöny László: A nagybölöni Bölöny-család (Bewlewn nemzetség) története könyv
könyv

A nagybölöni Bölöny-család (Bewlewn nemzetség) története

Históriaantik Könyvesház, 2012

Az alsó-füldi öreg oláh pap helyzetéhez mérten tisztességes vagyont hagyott hátra; felét örököseinek, felét saját egyházának hagyományozt...

Online ár:

6 500 Ft

Károlyi János: A trencséni vár. A vár története s nevezetességei. Tizenegy képpel könyv
könyv

A trencséni vár. A vár története s nevezetességei. Tizenegy képpel

Históriaantik Könyvesház, 2011

A trencséni vár történeti monográfiája.

Online ár:

6 500 Ft

Éble Gábor: A Harruckern és a Károlyi család, genealógiai tanulmány könyv
könyv

A Harruckern és a Károlyi család, genealógiai tanulmány

Históriaantik Könyvesház, 2012

Éble Gábor történetíró évtizedekig a Károlyi család levéltárosa volt. Ennek köszönhetően jórészt az ő történetükkel foglalkozott. A jelen...

Online ár:

6 175 Ft

Eredeti ár: 6 500 Ft

Dudás Gyula: A bácskai és bánsági szerbek szereplésének története, 1526-1711 könyv
könyv

A bácskai és bánsági szerbek szereplésének története, 1526-1711

Históriaantik Könyvesház, 2012

írta Dudás Gyula. - Zombor : Bittermann Ny., 1896. Hasonmás kiadás. Polyglott állam lakói, milyen Magyarország, a legnagyobb egyértelmű- ...

Online ár:

6 175 Ft

Eredeti ár: 6 500 Ft

Teleki József: Hunyadiak kora Magyarországon V. könyv
könyv

Hunyadiak kora Magyarországon V.

Históriaantik Könyvesház, 2010

Teleki József monumentális művének első öt kötete a kor politikatörténeti összegzése Albert uralkodásának kezdetétől (1438) egészen Hunya...

Online ár:

9 900 Ft

Győrffy Lajos: Az esztergomi bazilika története és leírása könyv

Online ár:

6 175 Ft

Eredeti ár: 6 500 Ft

Bodor Antal: Temesvár és Délmagyarország múltja, jelen közállapotai és turistikai leírása az Alduna útikalauzával könyv
könyv

Temesvár és Délmagyarország múltja, jelen közállapotai és turistikai leírása az Alduna útikalauzával

Históriaantik Könyvesház, 2012

Bodor Antal munkája korabeli turisztikai kalauz, de ma is értékes munka , mivel az országrész bemutatása során nagy hangsúlyt fektet a te...

Online ár:

6 500 Ft

Áldásy Antal: A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címereslevelei VIII. 1826-1909. könyv
könyv

A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címereslevelei VIII. 1826-1909.

Históriaantik Könyvesház, 2011

Áldásy Antal élete legfontosabb és legismertebb munkája melynek egy része már csak halála után jelenhetet meg. Nyolc kötetes feldolgozásb...

Online ár:

9 900 Ft

Alapi Gyula: Komárom vármegye és az utolsó nemesi felkelés könyv
könyv

Komárom vármegye és az utolsó nemesi felkelés

Históriaantik Könyvesház, 2012

Hasonmás kiadás. Írta Alapi Gyula. - Komárom : Spitzer Könyvny., 1910.

Online ár:

6 500 Ft

Árinfó

Akciós ár: a vásárláskor fizetendő akciós ár

Online ár: az internetes rendelésekre érvényes nem akciós ár

Eredeti ár: kedvezmény nélküli könyvesbolti ár

Bevezető ár: az első megjelenéshez kapcsolódó kedvezményes ár

Korábbi ár: az akciót megelőző 30 nap legalacsonyabb akciós ára

További információk

Árinfó

Akciós ár: a vásárláskor fizetendő akciós ár

Online ár: az internetes rendelésekre érvényes nem akciós ár

Eredeti ár: kedvezmény nélküli könyvesbolti ár

Bevezető ár: az első megjelenéshez kapcsolódó kedvezményes ár

Korábbi ár: az akciót megelőző 30 nap legalacsonyabb akciós ára