Vallás kategória könyvei

Karácsonyi János: Szent Gellért csanádi püspök és vértanú élete
könyv Szent Gellért csanádi püspök és vértanú élete

Históriaantik Könyvesház, 2012

Az eredetileg 1927-ben megjelent eredeti mű hasonmás kiadása. A Szent István Társulat Szentek országa sorozata 8. köteteként jelent meg a...

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Szentkláray Jenő: A csanád-egyházmegyei plébániák története I.
könyv A csanád-egyházmegyei plébániák története I.

Históriaantik Könyvesház, 2012

A bevezetésben a főesperességek története olvasható, amelyet a plébániák betűrendbe szedett leírása követ. A csanádi egyházmegye történe...

5%
6 900 Ft 6 555 Ft
Dedek Crescens Lajos	A karthausiak Magyaroszágban: A karthausiak Magyaroszágban
könyv A karthausiak Magyaroszágban

Históriaantik Könyvesház, 2012

A Karthauzi rend Ordo Cartusiensis, egy római katolikus félremete rend, amelyet Kölni Szent Brúnó alapított. A rend magyarországi kolosto...

5 900 Ft
Krausz Sámuel: Nemzeti krónikáink bibliai vonatkozásai - Néprajzi füzetek 6. szám
könyv Nemzeti krónikáink bibliai vonatkozásai - Néprajzi füzetek 6. szám

Históriaantik Könyvesház, 2013

Budapest Magyar Néprajzi Társaság, 1898 - Hasonmás kiadás

5%
2 900 Ft 2 755 Ft
Kis János: Kis János superintendens emlékezései életéből
könyv Kis János superintendens emlékezései életéből

Históriaantik Könyvesház, 2013

Kis János Sopron, 1845. - Hasonmás kiadás

5 900 Ft
Lányi Károly: Lányi Károly magyar egyháztörténelme II. 1526-1848
könyv Lányi Károly magyar egyháztörténelme II. 1526-1848

Históriaantik Könyvesház, 2012

Átdolgozta Knauz Nándor. - Esztergom : Horák Egyed, 1869. A kétkötetes munka a magyarországi katolikus egyház történetét tárgyalja két kö...

5 500 Ft
Fényes Elek: Az ausztriai birodalom statistikája és földrajzi leírása I-II.
könyv Az ausztriai birodalom statistikája és földrajzi leírása I-II.

Históriaantik Könyvesház, 2011

Az eredetileg 1857-ben megjelent mű Fényes Elek egyéb munkáihoz hasonlóan mutatja be Ausztria és a tartományok természet- és gazdaságföld...

6 900 Ft
Sörös Pongrácz: Frangepán Ferenc, kalocsai érsek, egri püspök
könyv Frangepán Ferenc, kalocsai érsek, egri püspök

Históriaantik Könyvesház, 2013

Különlenyomat a Századok 1917. 429-471. 545-576. p. számából - Hasonmás kiadás.

5%
3 500 Ft 3 325 Ft
Lehoczky Tivadar: A beregmegyei görögszertartásu katholikus lelkészségek története a XIX. század végéig
könyv A beregmegyei görögszertartásu katholikus lelkészségek története a XIX. század végéig

Históriaantik Könyvesház, 2012

Lehoczky Tivadar beregvármegye kiváló helytörténésze jelen munkájában a megye görögkatolikus plébániáinak történetét dolgozta fel települ...

3 900 Ft
Dr. Zsilinszky Mihály: Az 1848-iki vallásügyi törvényczikk története
könyv Az 1848-iki vallásügyi törvényczikk története

Históriaantik Könyvesház, 2012

1848:20. törvénycikk megteremtette a vallásszabadságot. Az 1848-as vallásügyi törvény végre biztosította a protestánsoknak a szabad vallá...

3 500 Ft
Vágó Ferenc: A Gyöngyösi Kath. Községi Nagygymnasium története 1634-től 1895-ig
könyv A Gyöngyösi Kath. Községi Nagygymnasium története 1634-től 1895-ig

Históriaantik Könyvesház, 2012

A gyöngyösi katolikus gimnáziumot 1634-es alapításától egészen 1798-ig a jezsuita rend tartotta fenn. Ezt követően a ferences rend vette ...

3 900 Ft
Keményfy Kálmán Dániel: Vaszary Kolos - 1855-1905
könyv Vaszary Kolos - 1855-1905

Históriaantik Könyvesház, 2012

Vaszary Kolos esztergomi érsekként számos történeti munka szerzője volt, mellette pedig tanárként is működött, s sokat tett Esztergom fej...

3 900 Ft
Pap János: A piaristák Szegeden
könyv A piaristák Szegeden

Históriaantik Könyvesház, 2012

Pap János. Szeged : Engel Adolf kny., 1886.

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Bunyitai Vince: A váradi püspökség története alapitásától a jelenkorig IV.
könyv A váradi püspökség története alapitásától a jelenkorig IV.

Históriaantik Könyvesház, 2012

Bunyitay Vince egyházi emberként élete jelentős részét Nagyváradon töltötte. Ez idő alatt keletkezett négykötetes munkája nagyváradi püsp...

5 500 Ft
Cherrier Miklós: A magyar egyház története
könyv A magyar egyház története

Históriaantik Könyvesház, 2012

írta Cherrier Miklós J. - [Pest] Pesten: Heckenast Gusztáv, 1856. A munka összefoglalja a legfontosabb egyházi intézmények történetét, mű...

6 500 Ft
Pauer János: Az egyházi rend érdeme Magyarország történetében, Árpádok időszakától korunkig
könyv Az egyházi rend érdeme Magyarország történetében, Árpádok időszakától korunkig

Históriaantik Könyvesház, 2012

írta Pauer János ... - [Székesfehérvár] Székesfejérvárott : özv. Számmer Pálné betűivel, 1847. A kötet a katolikus egyház történetét dolg...

5 900 Ft
Eötvös Károly-Beöthy Zsigmond: Az egyházi közigazgatás kézikönyve II.
könyv Az egyházi közigazgatás kézikönyve II.

Históriaantik Könyvesház, 2013

Felekezeti iskolajog - Budapest, 1893. - Hasonmás kiadás

5 500 Ft
G. Makra Ildikó: Egyetlen út
antikvár Egyetlen út

Bagolyfészek Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Underground Kiadó és Terjesztő Kft., 2016

Mi is történt harmadnapon? A történelem legnagyobb csodája: Jézus Krisztus feltámadott! Ezzel utat készített nekünk Isten felé. És nemcsa...

1 890 Ft
Kövy Zsolt: Exodus - A pápai református teológusok hűsége és a beért gyümölcs, 1951 - 2001 (Pápai Eperfa Könyvek 4.)
1 500 Ft
Dr. Erdélyi László: Konferenciakötet - Egyházügyi, vallásszabadsági tudományos konferencia
antikvár Konferenciakötet - Egyházügyi, vallásszabadsági tudományos konferencia

Boldog Élet Alapítvány, 2011

A dr. Sólyom László – az Alkotmánybíróság volt elnöke és a (de facto felszámolt) Magyar Köztársaság volt elnöke – védnöksége alatt szerve...

1 890 Ft - 1 990 Ft
Dr. Jelenits István: Katolikus Dogmatika
antikvár Katolikus Dogmatika

Weöres Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Budapest, 1996

Jegyzet a katolikus gimnáziumok használatára

800 Ft
Egyház fórum 1994/2 (Lelkiismeret és erkölcs)
antikvár Egyház fórum 1994/2 (Lelkiismeret és erkölcs)

Könyvlabirintus Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Egyházfórum Alapítvány, 1994

1 200 Ft
Várady L. Árpád dr.: A párbérkérdésről - Első kiadás
antikvár A párbérkérdésről - Első kiadás

Abaúj Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Stephaneum Nyomda, 1908

Várady Lipót Árpád kalocsai érsek és teológus számos egyházi kérdéssel foglalkozó munkája közül a jelen kötetben a lelkészek javadalmazás...

7 600 Ft
Friedrich Weiser: Die Marianischen Congregation in Ungarn und die Rettung Ungarns, 1686-1699 - Kritisch-historisches Kulturbild von 1581-1699
idegen Die Marianischen Congregation in Ungarn und die Rettung Ungarns, 1686-1699 - Kritisch-historisches Kulturbild von 1581-1699

Históriaantik Könyvesház, 2012

A kötetben a mariánus ferencesek történetéről olvashatunk a Magyar Királyság területén, 1581 és 1699 között. von Friedrich Weiser. Regen...

3 900 Ft
Várady L. Árpád dr.: A párbérkérdésről
könyv A párbérkérdésről

Históriaantik Könyvesház, 2013

Várady Lipót Árpád kalocsai érsek és teológus számos egyházi kérdéssel foglalkozó munkája közül a jelen kötetben a lelkészek javadalmazás...

3 900 Ft
Zeller Árpád: A magyar egyházpolitika  1847-1894 II.
könyv A magyar egyházpolitika 1847-1894 II.

Históriaantik Könyvesház, 2012

írta Zeller Árpád. Buadpest : Boruth E. kny., 1894.

12 200 Ft
Balogh Ferenc: A magyar protestáns egyház történelem részletei a reformátio korától jelenig
könyv A magyar protestáns egyház történelem részletei a reformátio korától jelenig

Históriaantik Könyvesház, 2012

Írta Balogh Ferenc. - Debreczen : Ifj. Csáthy, 1872. A Tiszántúli Református Egyházkerület hittanárának tankönyve a magyar református egy...

3 900 Ft
Schmidt József: Ázsia világossága - Buddha élete, tana és egyháza
antikvár Ázsia világossága - Buddha élete, tana és egyháza

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

Nippon Grafikai Stúdió

Ez a könyv egy hasonló tárgyú könyvnek bővített és átdolgozott alakja, a buddhizmus egész körére kiterjedő összefoglaló munka, s mint ily...

1 540 Ft
Gedeon György (ford.) Buzitai Szeldmayer Imre: Korán
könyv Korán

Fapadoskönyv Kiadó, 2010

A Korán az iszlám elsődleges forrása és szent irata, az iszlám tantételei szerint Isten Mohamed prófétán keresztül kinyilatkoztatott szav...

5%
4 565 Ft 4 337 Ft
Schmidt József: Ázsia világossága - Buddha élete, tana és egyháza
könyv Ázsia világossága - Buddha élete, tana és egyháza

Fapadoskönyv Kiadó, 2010

Ez a könyv egy hasonló tárgyú könyvnek bővített és átdolgozott alakja, a buddhizmus egész körére kiterjedő összefoglaló munka, s mint ily...

10%
2 365 Ft 2 128 Ft
Wenzi: A titkok feltárásának igaz könyve
könyv A titkok feltárásának igaz könyve

Fapadoskönyv Kiadó, 2010

A titkok feltárásának igaz könyve egyike a régi kínai, taoista szellemiségű politikafilozófiai műveknek. A hagyomány szerint mintegy két ...

10%
2 373 Ft 2 136 Ft
Révay József: Szentek legendái
könyv Szentek legendái

Fapadoskönyv Kiadó, 2011

„Bőséges lelki haszon, komoly tanulság és édes műélvezet meríthető a Szentek Legendáiból. A jelen könyv nem öleli föl az összes szentek ...

5%
5 670 Ft 5 386 Ft
Schmidt József: Bevezetés India szent irodalmába
könyv Bevezetés India szent irodalmába

Fapadoskönyv Kiadó, 2010

Különben ki tudja biztosan, ki magyarázhatja meg, honnan eredt, honnan való ez a világ? Az istenek a teremtésen innen vannak! Ki tudhat...

10%
2 058 Ft 1 852 Ft
Román József: Mondák, eposzok, legendák
könyv Mondák, eposzok, legendák

Fapadoskönyv Kiadó, 2011

Már a legrégibb idők emberét is foglalkoztatták az élet nagy kérdései. Hogyan keletkezett a világ? Honnan ered az élet? – és igyekezett i...

15%
3 589 Ft 3 051 Ft
Pázmány Péter: Isten legnagyobb dicsőségére
könyv Isten legnagyobb dicsőségére

2010

Panaszi Pázmány Péter (Várad, (ma Nagyvárad), 1570. október 4. – Pozsony, 1637. március 19.) esztergomi érsek, bíboros, a magyarországi e...

10%
1 812 Ft 1 631 Ft
Schmidt József: Bevezetés India Örökléttanába
könyv Bevezetés India Örökléttanába

Fapadoskönyv Kiadó, 2010

Az átman nem veszti el a megismerés képességét, de nincs egy második, tőle különböző valami, amit megismerhetne. Azt tehát, hogy micsoda ...

15%
1 999 Ft 1 699 Ft
Róbert László: Allah nevében
könyv Allah nevében

Fapadoskönyv Kiadó, 2011

15%
2 541 Ft 2 160 Ft
Róbert László: Libanoni tisztelendők
könyv Libanoni tisztelendők

Fapadoskönyv Kiadó, 2011

Keresztények: Maronita Görögkeleti Görög katolikus Muzulmánok: Szunnita Szita Drúz „Ötezer méter Libanon – nyersen: Egy baal...

15%
2 587 Ft 2 199 Ft
Ven-ce: A titkok feltárásának igaz könyve
könyv A titkok feltárásának igaz könyve

Quattrocento Kiadó, 2013

"Ha az emberek nem beszélnek ugyan, szellemük azonban egyre csak locsog, az bizony káros. Ha viszont nem beszélnek, sőt szellemüket is sz...

Emlékkönyv dr. Hevesi Simon pesti vezető főrabbinak, papi működése negyvenedik évfordulójára tanítványai, barátai és tisztelői közreműködésével
könyv Emlékkönyv dr. Hevesi Simon pesti vezető főrabbinak, papi működése negyvenedik évfordulójára tanítványai, barátai és tisztelői közreműködésével

Szerkesztették: dr. Guttmann Mihály, dr. Lőwinger Sámuel, dr. Hevesi Ferenc, dr. Friedman Dénes (Budapest, 1934) - 304 oldal magyar szöve...

Domonkos Simonfay: Yggdrasill
könyv Yggdrasill

"Az Isten országára törekedve, hogy mindenki jó legyen: velem kezdődik. Minden ember testvér és nincs különállás. Nincs magány. Közösen v...

Meleg Mária: Téged Isten dicsérünk
könyv Téged Isten dicsérünk

Egy pap sem végezheti kizárólag a saját munkáját, mert múltat vesz át, és jövőt épít, elődtől veszi át, és utódnak adja át, egy szakadatl...

Tokaji Zsolt (ford.): Zen bölcsességek
könyv Zen bölcsességek

A titkok feltárásának igaz könyve egyike a régi kínai, taoista szellemiségű politikafilozófiai műveknek. A hagyomány szerint mintegy két ...

Olessák András: Bikák Mezeje
könyv Bikák Mezeje

„Néma csend ülte meg a tájat, az elmúlás döbbenete mindenki szívét jeges markába préselte… Nem sokáig. Újabb név hagyott el egy bősz ajka...

Kocsis Géza: Ferencesek Kapuváron
könyv Ferencesek Kapuváron

"Ebben a kötetben egy különleges eleddig feldolgozatlan egyháztörténeti témával ismerkedhet meg a kedves olvasó. Kapuváron a második ...

Szilvási Zoltán: Lelki írások
könyv Lelki írások

Katolikus vagyok, furcsa katolikus. Ugyanis egy bizonyos ok miatt melyet nem fedhetek fel (legalábbis még nem) csak lelki áldozó vagyok...