Vallás kategória könyvei

Karácsonyi János: Szent Gellért csanádi püspök és vértanú élete
könyv Szent Gellért csanádi püspök és vértanú élete

Históriaantik Könyvesház, 2012

Az eredetileg 1927-ben megjelent eredeti mű hasonmás kiadása. A Szent István Társulat Szentek országa sorozata 8. köteteként jelent meg a...

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Szentkláray Jenő: A csanád-egyházmegyei plébániák története I.
könyv A csanád-egyházmegyei plébániák története I.

Históriaantik Könyvesház, 2012

A bevezetésben a főesperességek története olvasható, amelyet a plébániák betűrendbe szedett leírása követ. A csanádi egyházmegye történe...

5%
6 900 Ft 6 555 Ft
Dedek Crescens Lajos	A karthausiak Magyaroszágban: A karthausiak Magyaroszágban
könyv A karthausiak Magyaroszágban

Históriaantik Könyvesház, 2012

A Karthauzi rend Ordo Cartusiensis, egy római katolikus félremete rend, amelyet Kölni Szent Brúnó alapított. A rend magyarországi kolosto...

5 900 Ft
Krausz Sámuel: Nemzeti krónikáink bibliai vonatkozásai - Néprajzi füzetek 6. szám
könyv Nemzeti krónikáink bibliai vonatkozásai - Néprajzi füzetek 6. szám

Históriaantik Könyvesház, 2013

Budapest Magyar Néprajzi Társaság, 1898 - Hasonmás kiadás

5%
2 500 Ft 2 375 Ft
Kis János: Kis János superintendens emlékezései életéből
könyv Kis János superintendens emlékezései életéből

Históriaantik Könyvesház, 2013

Kis János Sopron, 1845. - Hasonmás kiadás

5 900 Ft
Lányi Károly: Lányi Károly magyar egyháztörténelme II. 1526-1848
könyv Lányi Károly magyar egyháztörténelme II. 1526-1848

Históriaantik Könyvesház, 2012

Átdolgozta Knauz Nándor. - Esztergom : Horák Egyed, 1869. A kétkötetes munka a magyarországi katolikus egyház történetét tárgyalja két kö...

5 500 Ft
Fényes Elek: Az ausztriai birodalom statistikája és földrajzi leírása I-II.
könyv Az ausztriai birodalom statistikája és földrajzi leírása I-II.

Históriaantik Könyvesház, 2011

Az eredetileg 1857-ben megjelent mű Fényes Elek egyéb munkáihoz hasonlóan mutatja be Ausztria és a tartományok természet- és gazdaságföld...

6 900 Ft
Sörös Pongrácz: Frangepán Ferenc, kalocsai érsek, egri püspök
könyv Frangepán Ferenc, kalocsai érsek, egri püspök

Históriaantik Könyvesház, 2013

Különlenyomat a Századok 1917. 429-471. 545-576. p. számából - Hasonmás kiadás.

5%
3 500 Ft 3 325 Ft
Lehoczky Tivadar: A beregmegyei görögszertartásu katholikus lelkészségek története a XIX. század végéig
könyv A beregmegyei görögszertartásu katholikus lelkészségek története a XIX. század végéig

Históriaantik Könyvesház, 2012

Lehoczky Tivadar beregvármegye kiváló helytörténésze jelen munkájában a megye görögkatolikus plébániáinak történetét dolgozta fel települ...

3 900 Ft
Dr. Zsilinszky Mihály: Az 1848-iki vallásügyi törvényczikk története
könyv Az 1848-iki vallásügyi törvényczikk története

Históriaantik Könyvesház, 2012

1848:20. törvénycikk megteremtette a vallásszabadságot. Az 1848-as vallásügyi törvény végre biztosította a protestánsoknak a szabad vallá...

3 500 Ft
Eötvös Károly-Beöthy Zsigmond: Az egyházi közigazgatás kézikönyve II.
könyv Az egyházi közigazgatás kézikönyve II.

Históriaantik Könyvesház, 2013

Felekezeti iskolajog - Budapest, 1893. - Hasonmás kiadás

5 500 Ft
Vágó Ferenc: A Gyöngyösi Kath. Községi Nagygymnasium története 1634-től 1895-ig
könyv A Gyöngyösi Kath. Községi Nagygymnasium története 1634-től 1895-ig

Históriaantik Könyvesház, 2012

A gyöngyösi katolikus gimnáziumot 1634-es alapításától egészen 1798-ig a jezsuita rend tartotta fenn. Ezt követően a ferences rend vette ...

3 900 Ft
Bunyitai Vince: A váradi püspökség története alapitásától a jelenkorig IV.
könyv A váradi püspökség története alapitásától a jelenkorig IV.

Históriaantik Könyvesház, 2012

Bunyitay Vince egyházi emberként élete jelentős részét Nagyváradon töltötte. Ez idő alatt keletkezett négykötetes munkája nagyváradi püsp...

5 500 Ft
Pap János: A piaristák Szegeden
könyv A piaristák Szegeden

Históriaantik Könyvesház, 2012

Pap János. Szeged : Engel Adolf kny., 1886.

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Keményfy Kálmán Dániel: Vaszary Kolos - 1855-1905
könyv Vaszary Kolos - 1855-1905

Históriaantik Könyvesház, 2012

Vaszary Kolos esztergomi érsekként számos történeti munka szerzője volt, mellette pedig tanárként is működött, s sokat tett Esztergom fej...

3 900 Ft
Cherrier Miklós: A magyar egyház története
könyv A magyar egyház története

Históriaantik Könyvesház, 2012

írta Cherrier Miklós J. - [Pest] Pesten: Heckenast Gusztáv, 1856. A munka összefoglalja a legfontosabb egyházi intézmények történetét, mű...

6 500 Ft
Pauer János: Az egyházi rend érdeme Magyarország történetében, Árpádok időszakától korunkig
könyv Az egyházi rend érdeme Magyarország történetében, Árpádok időszakától korunkig

Históriaantik Könyvesház, 2012

írta Pauer János ... - [Székesfehérvár] Székesfejérvárott : özv. Számmer Pálné betűivel, 1847. A kötet a katolikus egyház történetét dolg...

5 900 Ft
Dr. Erdélyi László: Konferenciakötet - Egyházügyi, vallásszabadsági tudományos konferencia
antikvár Konferenciakötet - Egyházügyi, vallásszabadsági tudományos konferencia

Boldog Élet Alapítvány, 2011

A dr. Sólyom László – az Alkotmánybíróság volt elnöke és a (de facto felszámolt) Magyar Köztársaság volt elnöke – védnöksége alatt szerve...

1 990 Ft
G. Makra Ildikó: Egyetlen út
antikvár Egyetlen út

Underground Kiadó és Terjesztő Kft., 2016

Mi is történt harmadnapon? A történelem legnagyobb csodája: Jézus Krisztus feltámadott! Ezzel utat készített nekünk Isten felé. És nemcsa...

1 890 Ft
Keményfy Kálmán Dániel: Vaszary Kolos - 1855-1905
antikvár Vaszary Kolos - 1855-1905

Buzárovits Gusztáv, 1905

Vaszary Kolos esztergomi érsekként számos történeti munka szerzője volt, mellette pedig tanárként is működött, s sokat tett Esztergom fej...

4 500 Ft
Dr. Jelenits István: Katolikus Dogmatika
antikvár Katolikus Dogmatika

Budapest, 1996

Jegyzet a katolikus gimnáziumok használatára

800 Ft
Várady L. Árpád dr.: A párbérkérdésről - Első kiadás
antikvár A párbérkérdésről - Első kiadás

Stephaneum Nyomda, 1908

Várady Lipót Árpád kalocsai érsek és teológus számos egyházi kérdéssel foglalkozó munkája közül a jelen kötetben a lelkészek javadalmazás...

9 500 Ft
Várady L. Árpád dr.: A párbérkérdésről
könyv A párbérkérdésről

Históriaantik Könyvesház, 2013

Várady Lipót Árpád kalocsai érsek és teológus számos egyházi kérdéssel foglalkozó munkája közül a jelen kötetben a lelkészek javadalmazás...

3 900 Ft
Zeller Árpád: A magyar egyházpolitika  1847-1894 II.
könyv A magyar egyházpolitika 1847-1894 II.

Históriaantik Könyvesház, 2012

írta Zeller Árpád. Buadpest : Boruth E. kny., 1894.

12 200 Ft
Friedrich Weiser: Die Marianischen Congregation in Ungarn und die Rettung Ungarns, 1686-1699 - Kritisch-historisches Kulturbild von 1581-1699
idegen Die Marianischen Congregation in Ungarn und die Rettung Ungarns, 1686-1699 - Kritisch-historisches Kulturbild von 1581-1699

Históriaantik Könyvesház, 2012

A kötetben a mariánus ferencesek történetéről olvashatunk a Magyar Királyság területén, 1581 és 1699 között. von Friedrich Weiser. Regen...

3 900 Ft
Balogh Ferenc: A magyar protestáns egyház történelem részletei a reformátio korától jelenig
könyv A magyar protestáns egyház történelem részletei a reformátio korától jelenig

Históriaantik Könyvesház, 2012

Írta Balogh Ferenc. - Debreczen : Ifj. Csáthy, 1872. A Tiszántúli Református Egyházkerület hittanárának tankönyve a magyar református egy...

3 900 Ft
Kövy Zsolt: Exodus - A pápai református teológusok hűsége és a beért gyümölcs, 1951 - 2001 (Pápai Eperfa Könyvek 4.)
1 500 Ft
Gedeon György (ford.) Buzitai Szeldmayer Imre: Korán
könyv Korán

Fapadoskönyv Kiadó, 2010

A Korán az iszlám elsődleges forrása és szent irata, az iszlám tantételei szerint Isten Mohamed prófétán keresztül kinyilatkoztatott szav...

5%
4 565 Ft 4 337 Ft
Schmidt József: Ázsia világossága - Buddha élete, tana és egyháza
könyv Ázsia világossága - Buddha élete, tana és egyháza

Fapadoskönyv Kiadó, 2010

Ez a könyv egy hasonló tárgyú könyvnek bővített és átdolgozott alakja, a buddhizmus egész körére kiterjedő összefoglaló munka, s mint ily...

10%
2 365 Ft 2 128 Ft
Wenzi: A titkok feltárásának igaz könyve
könyv A titkok feltárásának igaz könyve

Fapadoskönyv Kiadó, 2010

A titkok feltárásának igaz könyve egyike a régi kínai, taoista szellemiségű politikafilozófiai műveknek. A hagyomány szerint mintegy két ...

10%
2 373 Ft 2 136 Ft
Révay József: Szentek legendái
könyv Szentek legendái

Fapadoskönyv Kiadó, 2011

„Bőséges lelki haszon, komoly tanulság és édes műélvezet meríthető a Szentek Legendáiból. A jelen könyv nem öleli föl az összes szentek ...

5%
5 670 Ft 5 386 Ft
Schmidt József: Bevezetés India szent irodalmába
könyv Bevezetés India szent irodalmába

Fapadoskönyv Kiadó, 2010

Különben ki tudja biztosan, ki magyarázhatja meg, honnan eredt, honnan való ez a világ? Az istenek a teremtésen innen vannak! Ki tudhat...

10%
2 058 Ft 1 852 Ft
Román József: Mondák, eposzok, legendák
könyv Mondák, eposzok, legendák

Fapadoskönyv Kiadó, 2011

Már a legrégibb idők emberét is foglalkoztatták az élet nagy kérdései. Hogyan keletkezett a világ? Honnan ered az élet? – és igyekezett i...

15%
3 589 Ft 3 051 Ft
Pázmány Péter: Isten legnagyobb dicsőségére
könyv Isten legnagyobb dicsőségére

2010

Panaszi Pázmány Péter (Várad, (ma Nagyvárad), 1570. október 4. – Pozsony, 1637. március 19.) esztergomi érsek, bíboros, a magyarországi e...

10%
1 812 Ft 1 631 Ft
Schmidt József: Bevezetés India Örökléttanába
könyv Bevezetés India Örökléttanába

Fapadoskönyv Kiadó, 2010

Az átman nem veszti el a megismerés képességét, de nincs egy második, tőle különböző valami, amit megismerhetne. Azt tehát, hogy micsoda ...

15%
1 999 Ft 1 699 Ft
Róbert László: Allah nevében
könyv Allah nevében

Fapadoskönyv Kiadó, 2011

15%
2 541 Ft 2 160 Ft
Róbert László: Libanoni tisztelendők
könyv Libanoni tisztelendők

Fapadoskönyv Kiadó, 2011

Keresztények: Maronita Görögkeleti Görög katolikus Muzulmánok: Szunnita Szita Drúz „Ötezer méter Libanon – nyersen: Egy baal...

15%
2 587 Ft 2 199 Ft
Ven-ce: A titkok feltárásának igaz könyve
könyv A titkok feltárásának igaz könyve

Quattrocento Kiadó, 2013

"Ha az emberek nem beszélnek ugyan, szellemük azonban egyre csak locsog, az bizony káros. Ha viszont nem beszélnek, sőt szellemüket is sz...

Előjegyezhető