Történelem kategória könyvei

Könyöki József: A középkori várak különös tekintettel Magyarországra
könyv A középkori várak különös tekintettel Magyarországra

Hermit Könyvkiadó Bt., 2014

Könyöki József könyve nem a ma ismert váratlaszokhoz hasonlatos munka, nem egyszerű felsorolás, hiszen a várakat lényegében csak pár olda...

10%
8 100 Ft 7 290 Ft
Bakk Endre: A Bak és Jancsó család története
könyv A Bak és Jancsó család története

Históriaantik Könyvesház, 2012

Bakk Endre vízaknai római katolikus lelkész munkája a Bak és Jancsó családok történetének leírása. Ebben a szerző külön tárgyalja a Jancs...

5%
2 900 Ft 2 755 Ft
Áldásy Antal: A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címereslevelei II. 1092-1600
könyv A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címereslevelei II. 1092-1600

Históriaantik Könyvesház, 2011

Áldásy Antal élete legfontosabb és legismertebb munkája melynek egy része már csak halála után jelenhetett meg. Nyolc kötetes feldolgozás...

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Könyöki József: A középkori várak különös tekintettel Magyarországra
könyv A középkori várak különös tekintettel Magyarországra

Históriaantik Könyvesház, 2009

Könyöki József könyve nem a ma ismert váratlaszokhoz hasonlatos munka, nem egyszerű felsorolás, hiszen a várakat lényegében csak pár olda...

5%
11 050 Ft 10 497 Ft
III. István: A deési Daday család genealogiája
könyv A deési Daday család genealogiája

Históriaantik Könyvesház, 2013

írta III. István ... [Deés] Deésen: Demeter és Kiss Kny., 1901. - Hasonmás kiadás

2 900 Ft
Szalay József; Károlyi Árpád: Nádasdy Tamás nádor családi levelezése
könyv Nádasdy Tamás nádor családi levelezése

Históriaantik Könyvesház, 2012

Nádasdy Tamás (1498-1562) nádor kiterjedt családi levelezése egy kisebb része latin, nagyobb fele viszont magyar nyelvű. A legtöbb levél ...

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Szentimrey Kálmán: Szentimrey és krasznik vajdai Szentimrey nemzetség leszármazásának és nemzedékrendjének leírása
könyv Szentimrey és krasznik vajdai Szentimrey nemzetség leszármazásának és nemzedékrendjének leírása

Históriaantik Könyvesház, 2012

A Szentimrey és a krasznikvajdai Szentimrey, Sáros, Abaúj, Borsod, Gömör, Torna vármegyékben birtokos családok történetét dolgozza fel a ...

3 500 Ft
Bolemann István: A balatonparti fürdők és üdülőhelyek leírása
könyv A balatonparti fürdők és üdülőhelyek leírása

Históriaantik Könyvesház, 2012

A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei III. kötet 4. rész - Bp. 1900. Kilián 55l.+9 térkép. Hasonmás kiadás.

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Áldásy Antal: A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címereslevelei IV. 1657-1716.
könyv A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címereslevelei IV. 1657-1716.

Históriaantik Könyvesház, 2011

Áldásy Antal élete legfontosabb és legismertebb munkája melynek egy része már csak halála után jelenhetet meg. Nyolc kötetes feldolgozásb...

5%
5 900 Ft 5 605 Ft
Haan Lajos: Békés vármegye hajdana I. Történelmi rész
könyv Békés vármegye hajdana I. Történelmi rész

Históriaantik Könyvesház, 2011

"Midőn Békés vármegye hajdanának megirásához fogtam, két czél lebegett szemem előtt: egyik, hogy némileg leróvjam a hála adóját, melyel e...

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Kővári László: A magyar családi s közéleti viseletek és szokások a nemzeti fejedelmek korában
könyv A magyar családi s közéleti viseletek és szokások a nemzeti fejedelmek korában

Hermit Könyvkiadó Bt., 2013

...korából A népeket és nemzeteket egymástól a nyelv különbözteti meg. De van mégis valami a nyelven kívül is, mi a nemzeteket egymást...

5%
3 000 Ft 2 850 Ft
Gúthori Földes Gyula: A marcha-magyari és gúthori Földes család genealógiája
könyv A marcha-magyari és gúthori Földes család genealógiája

Históriaantik Könyvesház, 2012

A marcha-magyari és gúthori Földes egy régi Pozsony megyei család, amely eredetét az 1500-as évek legelejéig vezeti vissza. A kötetben a ...

2 900 Ft
Haan Lajos: Békés vármegye hajdana II. Oklevéltári rész
könyv Békés vármegye hajdana II. Oklevéltári rész

Históriaantik Könyvesház, 2010

"Valamely helynek történelmi leírása bizonnyára csak akkor bír becscsel, ha az nem szájról szájra maradt mendemondák, hanem hiteles okmán...

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Hegyesi Márton: Az 1848-49-iki harmadik honvédzászlóalj története
könyv Az 1848-49-iki harmadik honvédzászlóalj története

Históriaantik Könyvesház, 2012

Az 1848 márciusában megalakult harmadik zászlóalj szabadságharcban megélt hadi krónikája Hegyesi Márton tollából.

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Károly János: Fejér vármegye története IV.
könyv Fejér vármegye története IV.

Históriaantik Könyvesház, 2012

Fejér megye településtörténete, D-M betűig betűrendben tartalmazza az egykor volt települések és birtokosainak történetét, gazdag oklevél...

6 500 Ft
Csánki Dezső; Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai - Hont vármegye és Selmeczbánya sz. kir. város
könyv Magyarország vármegyéi és városai - Hont vármegye és Selmeczbánya sz. kir. város

Históriaantik Könyvesház, 2012

A Magyar Korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazda...

5%
9 300 Ft 8 835 Ft
Horváth István: Magyar ország gyökeres régi nemzetségeiről
könyv Magyar ország gyökeres régi nemzetségeiről

Históriaantik Könyvesház, 2012

Horvát István munkája sorban a harmadik, magyar nyelven az első nagy genealógia összegzés a Magyar Királyság nemesi családjairól. Hasonmá...

3 900 Ft
Jancsó Benedek: Szabadságharczunk és a dako-román törekvések
könyv Szabadságharczunk és a dako-román törekvések

Históriaantik Könyvesház, 2012

Jancsó Benedek. - Budapest : Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai), 1895. Hasonmás kiadás.

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Áldásy Antal: A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címereslevelei V. 1717-1770.
könyv A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címereslevelei V. 1717-1770.

Históriaantik Könyvesház, 2011

Áldásy Antal élete legfontosabb és legismertebb munkája melynek egy része már csak halála után jelenhetet meg. Nyolc kötetes feldolgozásb...

5%
5 900 Ft 5 605 Ft
Kővári László: Erdély földe ritkaságai.
könyv Erdély földe ritkaságai.

Históriaantik Könyvesház, 2011

Erdély földrajzi leírása, a hegységek, tájegységek, a kárpátok szorosai, só, réz, vas, ezüst és arany bányák, fürdővizek, barlangok, tava...

5%
3 500 Ft 3 325 Ft
Oláh Miklós: Oláh Miklós II. Lajos és Mária királyné titkára, utóbb Magyar orsz. cancellár, esztergomi érsek-primás és kir. helytrató levelezése
könyv Oláh Miklós II. Lajos és Mária királyné titkára, utóbb Magyar orsz. cancellár, esztergomi érsek-primás és kir. helytrató levelezése

Históriaantik Könyvesház, 2012

Oláh Miklós (1493-1568) humanista sokrétű világi és egyházi tevékenységét híven tükrözi levelezése, amelyben a történeti érdeklődés melle...

5%
4 900 Ft 4 655 Ft
Gyárfás István Tihamér: Pannónia őskeresztény emlékei - Régészeti tanulmány
könyv Pannónia őskeresztény emlékei - Régészeti tanulmány

Históriaantik Könyvesház, 2013

Budapest Franklin-Társulat, 1889 - Hasonmás kiadás

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Findura Imre: Rima-szombat szabadalmas város története
könyv Rima-szombat szabadalmas város története

Históriaantik Könyvesház, 2012

Az 1747-től szabad városnak számító Rimaszombat történetét a helyi származású könyvtáros és helytörténész, Findura Imre mutatja be. írta ...

3 900 Ft
Kiss Károly: Hunyadi János utolsó hadjárata
könyv Hunyadi János utolsó hadjárata

Históriaantik Könyvesház, 2012

Hasonmás kiadás. Azon korszaknak egyik legjelesebb epizódját teszi azon győzelem, melyet az első Hunyadi 400 év előtt Nandorfejér-vár ala...

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Áldásy Antal: A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címereslevelei VI. 1771-1800.
könyv A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címereslevelei VI. 1771-1800.

Históriaantik Könyvesház, 2011

Áldásy Antal élete legfontosabb és legismertebb munkája melynek egy része már csak halála után jelenhetet meg. Nyolc kötetes feldolgozásb...

5%
6 500 Ft 6 175 Ft
Bukovina - Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben sorozat
könyv Bukovina - Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben sorozat

Underground Kiadó és Terjesztő Kft., 2012

1899-es kiadású ritkaság reprintkiadása.

5%
10 800 Ft 10 260 Ft
Gáspár Dorottya: Pannonia kereszténysége I.
könyv Pannonia kereszténysége I.

Históriaantik Könyvesház, 2008

Múzeumok nevének rövidítései 1 Rövidítések az irodalomhoz 1 Irodalom 3 Képjegyzék 34 Bevezetés 39 A helyes mérték (néhány szó a pogánynak...

5%
5 900 Ft 5 605 Ft
Szontagh Dániel: Iglói és zabari Szontagh nemzetség származási története és oklevelei
könyv Iglói és zabari Szontagh nemzetség származási története és oklevelei

Históriaantik Könyvesház, 2012

Családtörténeti monográfia, írta Szontagh Dániel ... - Pest : Emich Gusztáv, 1864. Hasonmás kiadás.

2 900 Ft
Kővári László: A magyar családi s közéleti viseletek és szokások a nemzeti fejedelmek korában
könyv A magyar családi s közéleti viseletek és szokások a nemzeti fejedelmek korában

Históriaantik Könyvesház, 2011

...korából A népeket és nemzeteket egymástól a nyelv különbözteti meg. De van mégis valami a nyelven kívül is, mi a nemzeteket egymást...

2 900 Ft
Szilágyi Farkas: Alsófehér vármegye 1848-49-ben  (Alsófehér vármegye történelme. III. kötet)
könyv Alsófehér vármegye 1848-49-ben (Alsófehér vármegye történelme. III. kötet)

Históriaantik Könyvesház, 2010

Szilágyi Farkas munkája 1848-49-es szabadságharc Alsófehér vármegyei történetét dolgozta fel ebben a kötetben jelentős egész Erdély terül...

5%
6 900 Ft 6 555 Ft
ifj. Kubinyi Miklós: Bethlenfalvi gróf Thurzó György levelei nejéhez Czobor-Szent-Mihályi Czobor Erzsébethez II. 1601-1616
könyv Bethlenfalvi gróf Thurzó György levelei nejéhez Czobor-Szent-Mihályi Czobor Erzsébethez II. 1601-1616

Históriaantik Könyvesház, 2012

Bethlenfalvi gróf Thurzó György nádor és Árva megye örökös főispánja levelei két kötetben második nejéhez, Czobor Erzsébethez. A kötetben...

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Kőváry László: Székelyhonról
könyv Székelyhonról

Históriaantik Könyvesház, 2011

Kővári László könyve a történeti Székely földrajzi leírása, településeinek bemutatása.

2 900 Ft
Hamary Dániel: Komáromi napok 1849-ben Klapka György honvédtábornok alatt
könyv Komáromi napok 1849-ben Klapka György honvédtábornok alatt

Históriaantik Könyvesház, 2012

írta Hamary Dániel. - Pest : Heckenast Gusztáv, 1869. Hasonmás kiadás.

5%
2 900 Ft 2 755 Ft
Karácsonyi János: Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig I.
könyv Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig I.

Históriaantik Könyvesház, 2010

Az 1923. évi kiadás reprintje. A Magyar Tudományos Akadémia gondviselésére bízott Porster-Scitovszky alapítvány szabályzata szerint az al...

5 900 Ft
Pór Antal: Trencsényi Csák Máté 1260-1321
könyv Trencsényi Csák Máté 1260-1321

Históriaantik Könyvesház, 2011

A Kiskirályok korában a legjelentősebb Trencsényi Csák Máté volt, aki egymaga uralta gyakorlatilag a később Felvidéknek nevezett terület ...

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Teleki Domokos: A székely határőrség története
könyv A székely határőrség története

Históriaantik Könyvesház, 2012

Teleki Domokos halála után a szerző hátramaradt dolgozatát Szabó Károly rendezte sajtó alá. A könyv a székely határőrség történetét tekin...

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Beksics Gusztáv: A dualismus története, közjogi értelme és nemzeti törekvéseink
könyv A dualismus története, közjogi értelme és nemzeti törekvéseink

Históriaantik Könyvesház, 2012

írta Beksics Gusztáv. - Budapest : Athenaeum, 1892. - Hasonmás kiadás

5%
3 500 Ft 3 325 Ft
Éble Gábor: A Harruckern és a Károlyi család, genealógiai tanulmány
könyv A Harruckern és a Károlyi család, genealógiai tanulmány

Históriaantik Könyvesház, 2012

Éble Gábor történetíró évtizedekig a Károlyi család levéltárosa volt. Ennek köszönhetően jórészt az ő történetükkel foglalkozott. A jelen...

5%
3 500 Ft 3 325 Ft
Áldásy Antal: A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címereslevelei VII. 1801-1825.
könyv A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címereslevelei VII. 1801-1825.

Históriaantik Könyvesház, 2011

Áldásy Antal élete legfontosabb és legismertebb munkája melynek egy része már csak halála után jelenhetet meg. Nyolc kötetes feldolgozásb...

6 500 Ft
Békefi Remig: A pilisi apátság története 1184-1541
könyv A pilisi apátság története 1184-1541

Históriaantik Könyvesház, 2010

Békefi Remig cisztercita szerzetes a rend újjászervezője és naggyá tevője, Szent Bernát születése (1090) nyolcszázadik évfordulójára emlé...

5%
9 500 Ft 9 025 Ft
Thallóczy Lajos: A kamara haszna (lucrum camerae) története
könyv A kamara haszna (lucrum camerae) története

Históriaantik Könyvesház, 2010

A kamara haszna (lucrum camerae) a középkori Magyarország egyik legfontosabb adója volt. Eredetileg azt a bevételt jelentette, amely a pé...

3 900 Ft
Szőllősy Kálmán: A felsőszöllősi Szöllősy-család krónikája
könyv A felsőszöllősi Szöllősy-család krónikája

Históriaantik Könyvesház, 2012

írta Szöllősy Kálmán ... - Budapest : Pátria, 1911. A Szöllősy család a ma Szlovákia területén található , Nyitraszőlőshöz tartozó Felsős...

3 900 Ft
Csutak Kálmán: Aradi fogságom alatt írt adatok az 1848/49 évi szabadságharc különösen az Erdély havasai ellen vezetett hadjáratról
könyv Aradi fogságom alatt írt adatok az 1848/49 évi szabadságharc különösen az Erdély havasai ellen vezetett hadjáratról

Históriaantik Könyvesház, 2012

Csutak Kálmán honvédtiszt az aradi várban töltött rabsága idején vetette papírra a szabadságharc alatt Erdélyben megélt katonai események...

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Ráth Károly: A magyar királyok hadjáratai, utazásai és tartózkodási helyei
könyv A magyar királyok hadjáratai, utazásai és tartózkodási helyei

Históriaantik Könyvesház, 2010

Az 1861. és 1866. évi kiadás reprintjei A kiegyezés kori hazai történetírás jelese volt Ráth Károly, akinek neve többek közt okmánykiadói...

5%
4 900 Ft 4 655 Ft
Dr. Szádeczky Lajos: Iparfejlődés és a czéhek története Magyarországon 1307-1848 I-II.
könyv Iparfejlődés és a czéhek története Magyarországon 1307-1848 I-II.

Históriaantik Könyvesház, 2010

A czéhek történelméről Magyarországon» 1889-ben 152 lapra terjedő tanulmányt írtam, székfoglaló értekezésül a M. Tud. Akadémia lev. tagjá...

5%
6 900 Ft 6 555 Ft
Szederkényi Nándor: Heves vármegye története II.
könyv Heves vármegye története II.

Históriaantik Könyvesház, 2012

I. Mohácsi vésztől, János király haláláig. 1526-1540., II. János király halálától Dobó Istvánig. 1540-1548. III. Dobó Istvántól Mágóc...

5%
5 900 Ft 5 605 Ft
Vaszary Kolos: A várnai csata
könyv A várnai csata

Históriaantik Könyvesház, 2012

írta Vaszary Kolos Ferenc. - Budapest : Szent István Társulat, 1864. 1440.november 10-én a a Hunyadi János és I.Ulászló vezette keresztén...

3 500 Ft
Matunák Mihály: Drégely és Palánk katonai szerepe a törökök alatt
könyv Drégely és Palánk katonai szerepe a törökök alatt

Históriaantik Könyvesház, 2011

A Hont megyei Drégely várának és az alatta elterülő Palánk községben emelt török várnak, a török uralom alatti története.

2 900 Ft
Bodor Antal: Temesvár és Délmagyarország múltja, jelen közállapotai és turistikai leírása az Alduna útikalauzával
könyv Temesvár és Délmagyarország múltja, jelen közállapotai és turistikai leírása az Alduna útikalauzával

Históriaantik Könyvesház, 2012

Bodor Antal munkája korabeli turisztikai kalauz, de ma is értékes munka , mivel az országrész bemutatása során nagy hangsúlyt fektet a te...

3 900 Ft
Márki Sándor: Arad és Zaránd vármegyék nemes családjai
könyv Arad és Zaránd vármegyék nemes családjai

Históriaantik Könyvesház, 2012

Különlenyomat az Aradvármegye és Arad szabad királyi város monographiája II. kötet első részéből

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Fustel De Coulanges: Az ókori község tanulmány a görög és római vallásról, jogról intézményekről
könyv Az ókori község tanulmány a görög és római vallásról, jogról intézményekről

Históriaantik Könyvesház, 2012

írta Fustel de Coulanges ; ford. Bartal Antal. - Budapest : MTA, 1883. A Bartal Antal fordításában megjelent mű a római és görög társadal...

5%
6 500 Ft 6 175 Ft
Halász Antal: A hazatértek
könyv A hazatértek

Underground Kiadó és Terjesztő Kft., 2014

A Bukovina Kiadó azon fáradozik, hogy mindent elérhetővé tegyen, ami a bukovinai székelyek számára fontos, érdekes, vagy hasznos. Halás...

2 760 Ft
Teleki József: Hunyadiak kora Magyarországon V.
könyv Hunyadiak kora Magyarországon V.

Históriaantik Könyvesház, 2010

Teleki József monumentális művének első öt kötete a kor politikatörténeti összegzése Albert uralkodásának kezdetétől (1438) egészen Hunya...

5 900 Ft
Szalay László: Magyarország története V.
könyv Magyarország története V.

Históriaantik Könyvesház, 2012

Szalay László munkája az első igazi nagy több kötetes Magyarország története feldolgozás hat kötetben a kezdetektől a szerző koráig bezár...

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Kollányi Ferenc: Visitatio Capituli E. M. Strigoniensis anno 1397
könyv Visitatio Capituli E. M. Strigoniensis anno 1397

Históriaantik Könyvesház, 2012

Az esztergomi érsekség 1397-es egyházlátogatásai jegyzőkönyvét, tehát az egyházmegyében működő plébániák listáját, s azok jövedelmeit köz...

5%
2 900 Ft 2 755 Ft
Pulszky Ferenc: Magyarország archaeologiája I.
könyv Magyarország archaeologiája I.

Históriaantik Könyvesház, 2010

Pulszky ma már ritkaságnak számító alapmunkája két kötetben foglalja össze a 1800-as évek magyarországi régészetének ismereteit. I kötet....

8 700 Ft
Fábchich József: Pindarus Alceus Záffo Stezikorus Ibikus Anakreon Bakkilides Szimonides Alkmán Arkilokus
könyv Pindarus Alceus Záffo Stezikorus Ibikus Anakreon Bakkilides Szimonides Alkmán Arkilokus

Históriaantik Könyvesház, 2013

Győr, 1804. (ism. Zeitschrift von u. für Ungern VI.) - Hasonmás kiadás

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Horváth József: A nádasdi gróf Nádasdy család nádasd-ladányi elsőszülöttségi könyvtárának története és ismertetése
könyv A nádasdi gróf Nádasdy család nádasd-ladányi elsőszülöttségi könyvtárának története és ismertetése

Históriaantik Könyvesház, 2012

A nádasdi gróf Nádasdy család körülbelül 25 ezer kötetes könyvtárát a nádasdladányi birtokon tartotta a család. Ennek történetét és az it...

5%
2 900 Ft 2 755 Ft
Horváth István: Nagy Lajos, és Hunyadi Mátyás híres magyar királyoknak védelmeztetések a nemzeti nyelv ügyében tekéntetes, tudós Schwartner Márton úr vádjai, és költeményei ellen
könyv Nagy Lajos, és Hunyadi Mátyás híres magyar királyoknak védelmeztetések a nemzeti nyelv ügyében tekéntetes, tudós Schwartner Márton úr vádjai, és költeményei ellen

Históriaantik Könyvesház, 2012

írta Horvát István [Pest] Pesten Trattner János Tamás betűivel, 1815. Hasonmás kiadás.

5%
2 900 Ft 2 755 Ft
Áldásy Antal: A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címereslevelei VIII. 1826-1909.
könyv A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címereslevelei VIII. 1826-1909.

Históriaantik Könyvesház, 2011

Áldásy Antal élete legfontosabb és legismertebb munkája melynek egy része már csak halála után jelenhetet meg. Nyolc kötetes feldolgozásb...

6 500 Ft