Pedagógia kategória könyvei

Dr. Dénes Magda: A neohumanizmus és a német idealizmus pedagógiája
800 Ft - 850 Ft
Roger Gal: Hol tart a pedagógia?
antikvár Hol tart a pedagógia?

Gondolat Kiadó, 1967

590 Ft - 600 Ft
Kruteckij, V.A.- Lukin, N.Sz.: Serdülők nevelése
antikvár Serdülők nevelése

Gondolat Kiadó, 1962

1 200 Ft
Dr. Rókusfalvy Pál-Dr. Stuller Gyula-Tóth Éva: Pedagógusszemélyiség és tanárképzés
antikvár Pedagógusszemélyiség és tanárképzés

Tankönyvkiadó, 1981

Pszichológiai és pedagógiai kísérletek a testnevelőtanár-képzésben

780 Ft - 990 Ft
Kovács Lajos /szerk./: Tapasztalatok a cigánygyerekek nevelésének és oktatásának köréből
antikvár Tapasztalatok a cigánygyerekek nevelésének és oktatásának köréből

Oktatási Minisztérium, 1975

Összeállítás a "Mit tesznek a cigánygyerekek eredményes nevelése-oktatása érdekében?" című pályázat anyagából.

2 990 Ft
Balogh Beatrix: Röpülj madárka (Tanulmányok, vers és népdal feldolgozások)
antikvár Röpülj madárka (Tanulmányok, vers és népdal feldolgozások)

Népművelési Propaganda Iroda, 1979

A pedagógia és a bábjáték.

1 000 Ft - 1 400 Ft
Kiss Árpád: Mérés, értékelés, osztályozás
antikvár Mérés, értékelés, osztályozás

Tankönyvkiadó, 1978

1 000 Ft - 1 290 Ft
Értekezések az 1938. évről - A Debreceni Református Kollégium Tanárképző-Intézetének dologzatai 18.
1 400 Ft
Kovács János (főszerk.): Magyar paedagogia- A Magyar Paedagogiai Társaság havi folyóirata 1905/1. (XVI. évfolyam)
2 400 Ft
Nagy Katalin: Igazságos, becsületes, bátor
antikvár Igazságos, becsületes, bátor

Tankönyvkiadó

590 Ft - 890 Ft
Koós Ferenc: A magyar felvilágosodás pedagógiai gondolatai (Dedikált)
2 900 Ft
Bertalan Mária, Papp Csabáné, dr. Nagy Mihály: Illik,  nem illik
1 200 Ft
Bajusz Bernadett (szerk.): Professori Salutem - Tanulmányok a 70 éves Kozma Tamás tiszteletére
2 890 Ft
Dr. Benda László: Iskolai őstörténeti gyűjtemények - dedikált
3 600 Ft
Takács Zoltán: Felsőoktatási határ/helyzetek
antikvár Felsőoktatási határ/helyzetek

Magyarságkutató Intézet, 2013

Azonosítószám id: 17131 Cím főcím: Felsőoktatási határ/helyzetek sorozati cím: MTT könyvtár sorozat sorszám: 15. besorolási cím: Fe...

2 490 Ft
Elemi népiskolai értesítő-könyvecske
antikvár Elemi népiskolai értesítő-könyvecske

Szent-István-Társulat, 1913

1 500 Ft
Szabó László dr. (közreadó): Kockás füzetek - Frank Kálmán osztálynaplói 1950-69 (Dedikált)
2 900 Ft
Székely Tibor (szerk.): A Budapesti Piarista Gimnázium Évkönyve 1950-1955
1 190 Ft
Rombauer Emil: A társadalom és az iskola
antikvár A társadalom és az iskola

Légrády Testvérek, 1905

Különlenyomat a budapesti V. ker. m. kir. főreáliskola 1904/5. évi értesítőjéből.

1 000 Ft
Dr. Haltenberger Mihály: Pedagógiai szeminárium - új sorozat-
antikvár Pedagógiai szeminárium - új sorozat-

Nincs feltüntetve, 1937

257-319 oldalig -Értekezések 1937 január hó 5. számából.

1 800 Ft
Dr. Fináczy Ernő: Beszéd, melyet A Budapesti Kir. Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem tanácsának 1927. évi szeptember hó 26.-án
2 000 Ft
Kemény Ferenc (szerk.): Magyar Pedagógiai Lexikon I. rész: Abádi-Juventus
antikvár Magyar Pedagógiai Lexikon I. rész: Abádi-Juventus

Révai Irodalmi Intézet, 1933

A Magyar Pedagógiai Társaság megbízásából Fináczy Ernő és Kornis Gyula közreműködésével szerkesztette Kemény Ferenc. A magyar pedagógi...

2 000 Ft
Ütőné Dr. Visi Judit (szerk.): A Magyar Képesítési Keretrendszer és a validáció lehetőségei a köznevelés szemszögéből
2 900 Ft
dr. Varga Lajos: Bevezetés a didaktikai kutatások módszereibe
1 990 Ft
James L. Hughes, Waldapfel János: Tanítók hibái
antikvár Tanítók hibái

Athenaeum R. Társulat, 1893

4 000 Ft
Ágotai Béla: Népnevelők lapja 1912 -Az Új élet melléklete 18. szám
antikvár Népnevelők lapja 1912 -Az Új élet melléklete 18. szám

Nincs feltüntetve, 1912

361-392 oldalig.

1 500 Ft
Foltin - Karcagi - Neuwirth - Salamon: Játék és tánc az általános iskolában I-II. osztály
3 990 Ft
Küzdősport az iskolában
antikvár Küzdősport az iskolában

Budapest, 1999

2 890 Ft - 2 900 Ft
Joannes Amos Comenius: A világ útvesztője + Komor Ilona tanulmányával és jegyzeteivel (Komor Ilona dedikált)
850 Ft
Havas István (szerk.): Szülők lapja VI.évf. 1-5. szám (1928-1929) - Megjelenik egy iskolai évben ötször
8 900 Ft
Kraiciné Szokoly Mária - Pápai Adrienn - Perjés István (szerk.): Európai léptékkel
antikvár Európai léptékkel

Eötvös Kiadó, 2013

Az élethosszig tartó tanulás társadalmi folyamatai a biopszichoszociális háttere című kutatóegyetemi alprojekt eredmnyei

2 800 Ft - 2 990 Ft
Zeman László: Gymnasiologia (Az eperjesi Kollégium és áthagyományozódásai)
1 000 Ft
Béni Sándorné (szerk.): Az iskola és az oktatás története Tunyogmatolcson
800 Ft
Angelusz Erzsébet: Filozófia antropológia nevelés
antikvár Filozófia antropológia nevelés

Akadémiai Kiadó, 1984

800 Ft
Dr. Guoth Jánosné (vál. és szerk.): Európa az iskolában
antikvár Európa az iskolában

Oktatási Minisztérium, 1999

Council of Europe 1949-1999 - Válogatás az Európa Verseny 1993-98 közötti pályázataiból. Ismertető: "Belelapozás".

1 490 Ft
Ranolder-intézet Jubileumi évkönyve az 1942-43. iskolai évről
1 890 Ft
dr. Kiss Gyula (szerk.): Iskolavezetés 1.
antikvár Iskolavezetés 1.

Magyar Pedagógiai Társaság, 1970

3 990 Ft
Kovács Csongor (szerk.): A Vakok Általános Iskolája tantárgypedagógiái I. (kézirat)
1 500 Ft
Hoffmann Rózsa (szerk.): Mester és tanítvány 10. szám (Ép lélek - ép testben)
antikvár Mester és tanítvány 10. szám (Ép lélek - ép testben)

PPKE BTK, 2006

Konzervatív pedagógiai folyóirat

1 400 Ft
A mohácsi Park utcai Általános Iskola tíz éves története (Ünnepi évkönyv 1962-1972)
1 500 Ft
Nagy Kálmán: Iskolánk 100 éve (A Mohácsi Polgári Iskolától a Széchenyi István Általános Iskoláig)
1 800 Ft
Kiss Árpád (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből
990 Ft - 1 490 Ft
Magyar Judit: Pedagógiai keretprogram
antikvár Pedagógiai keretprogram

Magánkiadás, 2006

A Kincsesház Iskola együttnevelõ, befogadó iskola, tanítók, tanárok, gyógypedagógusok, pszichológusok, mûvésztanárok, drámapedagógusok, m...

900 Ft
Bozóky Éva: A pedagógia időszerű kérdései hazánkban -Szülőkhöz szólunk
1 690 Ft
Simon Mária (szerk); Kósa Barbara (szerk.): Minőség - eredményesség - hatékonyság
1 990 Ft
Matiszlovicsné Horváth Éva: A felnőttnevelés fejlesztésének stratégiája a művelődési intézményekben
2 700 Ft
Szerkesztő Bizottság: Körkép A pedagógusok Szakszervezete kultúrális tájékoztatója 1968 V. III.-1.
1 500 Ft
Csóka Éva: Kisgyermeknevelők tevékenységkalendáriuma
antikvár Kisgyermeknevelők tevékenységkalendáriuma

nincs megadva, 2018

A bölcsőde sok kisgyermek esetében az első szociális közeg. Itt tanul meg másokkal együttjátszani, alkalmazkodni, itt fedezi fel a világ ...

9 900 Ft
Dr. Telkes József: Családgondozói alapismeretek
antikvár Családgondozói alapismeretek

Országos Pedagógiai Intézet, 1986

2 500 Ft
Szélinger Henriett: Apró kezek, nagy művészek - 12 különleges festmény újraalkotása az óvodában
9 990 Ft
Hóman Bálint (szerk.), Mártonffy Károly (szerk.): Magyar felsőoktatás I. Megnyitás. Általános szakosztály
antikvár Magyar felsőoktatás I. Megnyitás. Általános szakosztály

Budapest, 1937

Title Megnyitás. Általános szakosztály Volume 1 of Magyar felsőoktatás: az 1936. évi december hó 10-től december hó 16-ig tartott Ország...

6 990 Ft
Gyürüsi Attiláné (szerk.): A kisgyermekek fejlesztésének megújuló gyakorlata
3 990 Ft
Szlovák Sándor: Az internátustól a kollégiumig 1917-2002 (Dedikált)
2 900 Ft
Dr. Várnagy Elemér: Gyermek-és ifjúságvédelem
antikvár Gyermek-és ifjúságvédelem

Tankönyvkiadó, 1978

1 800 Ft
Dr. Farkas Endre (szerk.): Etika- pedagógusoknak D) szemelvénygyűjtemény
2 500 Ft
Kiss Kálmán: Fejezetek katonai és polgári orosznelyv-oktatásunk történetéből (1887-1945 )
1 800 Ft
A közösségi tanulás kézikönyve
antikvár A közösségi tanulás kézikönyve

Debrecen, 2006

6 990 Ft
Farkas Éva: Diákéveim
3 990 Ft