Esztétika kategória könyvei

Hamvas Béla: Eksztázis
könyv Eksztázis

Medio Kiadó, 1996

Li mértéket, szabályt, erkölcsöt, törvényt, udvariasságot, szociális charme-ot (politesse, gentleness) jelent. Ha fizikailag értelmezik é...

15%
390 Ft 331 Ft
Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Előadások a művészet filozófiájáról
könyv Előadások a művészet filozófiájáról

Atlantisz Könyvkiadó, 2004

"Mindazt, ami a prózai tudat számára csupán végesként létezik, a művészetnek mindenütt áttetszővé kell tennie, úgy, hogy minden ponton a ...

10%
2 895 Ft 2 605 Ft
Friedrich Schiller: Művészet- és történelemfilozófiai írások
könyv Művészet- és történelemfilozófiai írások

Atlantisz Könyvkiadó, 2005

Naivnak kell lennie minden igazi zseninek, különben nem zseni. Egyedül naivitása teszi zsenivé, s ami intellektuálisan és esztétikailag j...

10%
3 595 Ft 3 235 Ft
Antoine Compagnon: Az elmélet démona
könyv Az elmélet démona

PESTI KALLIGRAM KFT., 2006

A megoldások elmúlnak, a kérdések maradnak. Új kérdésekként mindig régieket vetünk föl, legföljebb az összefüggés változik. Az egyetlen h...

15%
2 400 Ft 2 040 Ft
Alexander Gottlieb Baumgarten: Esztétika
könyv Esztétika

Atlantisz Könyvkiadó, 1999

"Előfordulhat, hogy egy szép szellem értelmének és eszének használatát bűnös módon elhanyagolja..., az mégsem lehetséges, hogy egy szelle...

5%
1 595 Ft 1 515 Ft
Jan Mukarovsky: Szemiológia és esztétika
könyv Szemiológia és esztétika

PESTI KALLIGRAM KFT., 2007

A Szemiológia és esztétika az első önálló magyar nyelvű válogatás Jan Mukařovský (1891–1975) irodalomelméleti és esztétikai tárgyú írásai...

2 500 Ft
Friedrich Nietzsche: Wagnerről és Schopenhauerről
könyv Wagnerről és Schopenhauerről

Holnap Kiadó, 2001

Egy fiatalkori - 1874-ben, Shopenhauerről - és egy késői - 1888-ban Wagnerről írott - tanulmányt tartalmaz ez a könyv, mintegy keretbe fo...

5%
2 100 Ft 1 995 Ft
Richard Shusterman: Szómaesztétika és az élet művészete
könyv Szómaesztétika és az élet művészete

JATEPress, 2014

Richard Shusterman (1949) analitikus filozófusból vált a neopragmatizmus képviselőjévé, de ellentétben Rorty nézeteivel, visszaállította ...

10%
1 890 Ft 1 701 Ft
Pál József; Szőnyi György Endre; Tar Ibolya: Hermetika, mágia - Ikonológia és Műértelmezés 5.
könyv Hermetika, mágia - Ikonológia és Műértelmezés 5.

JATEPress, 2005

Ha meg akarjuk magyarázni, hogy mit jelent a Mágia egy ezoterikus felfogásban, vagyis az emberiség 'különböző titkos hagyományaiban', akk...

10%
7 875 Ft 7 087 Ft
Füst Milán: Látomás és indulat a művészetben
könyv Látomás és indulat a művészetben

Fekete Sas Kiadó, 2006

A Látomás és indulat a művészetben, Füst Milán 1946-os egyetemi előadásai alapján készült művének első változata 1948-ban jelent meg. "Fü...

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Fehér M. István: József Attila esztétikai írásai és Gadamer hermeneutikája
könyv József Attila esztétikai írásai és Gadamer hermeneutikája

PESTI KALLIGRAM KFT., 2003

"... míg szemléletünk a maga valóságos lényegében ragadja meg a művészi tényt, addig a művészetről való fogalmaink zavarosak", olvasható ...

1 990 Ft
Pauler Ákos: Művészetfilozófiai írások
könyv Művészetfilozófiai írások

PAULUS HUNGARUS - KAIROSZ, 2002

Pauler Ákos /1876-1933/ az objektív idealizmus filozófiai rendszerének neves magyar képviselője. Főműve az 1920-ban megjelent Bevezetés a...

2 500 Ft
Joachim Ritter: Szubjektivitás
könyv Szubjektivitás

Atlantisz Könyvkiadó, 2007

Célom az, hogy legalább néhány alapvető kérdés erejéig számvetésszerűen megvizsgáljam a filozófiai antropológiára, az ember lényegéről és...

5%
2 495 Ft 2 370 Ft
Fabiny Tibor: A tipológiai szimbolizmus
könyv A tipológiai szimbolizmus

JATEPress, 1998

Tartalomjegyzék: BEVEZETŐ Fabiny Tibor: Előkép és beteljesülés: a tipológiai szimbolizmus a hermeneutika tükrében FORRÁSOK Részle...

5%
1 890 Ft 1 795 Ft
Pál József; Szőnyi György Endre; Fabiny Tibor: A reneszánsz szimbolizmus
könyv A reneszánsz szimbolizmus

JATEPress, 1998

TARTALOM IRODALOM ÉS HERMETIKUS HAGYOMÁNYOK Pál József: Csókhalál (Egy szinkretikus motívum a XV. századi Firenzében) Fabiny Ti...

5%
1 260 Ft 1 197 Ft
Michel Serres: Zene
könyv Zene

Holnap Kiadó, 2014

Honnan ered a Zene? A világ zajaiból? Érzelmeinkből? Az összejövetelek lármás hangzavarából? És miképp határozzuk meg? Roppant nehéz megv...

5%
2 900 Ft 2 755 Ft
Tábor Ádám: Szellem és költészet
könyv Szellem és költészet

PESTI KALLIGRAM KFT., 2007

Hogyan illeszkednek a költészet törvényszerűségei a szellem dialogikus alapstruktúrájához? Milyen személyes-egzisztenciális – olykor drám...

1 800 Ft
Greguss Mihály: Az esztétika kézikönyve - Compendium aestheticae
könyv Az esztétika kézikönyve - Compendium aestheticae

Kalligram Könyvkiadó, 2000

Greguss Mihály szerteágazó, három nyelven (magyarul, latinul, németül) írt életművének legismertebb darabja a Compendium aestheticae, mel...

1 750 Ft
Demcsák Katalin; Kiss Attila: Ikonológia és Műértelmezés 8. - Színház-szemiográfia
könyv Ikonológia és Műértelmezés 8. - Színház-szemiográfia

JATEPress, 1999

,,A szemiotikai és ikonográfiai megfontolások találkozási pontjait szemléltető kötetünket minden bizonnyal célszerű magának a jelnek a fo...

5%
1 575 Ft 1 496 Ft
Agnolo Firenzuola: A női szépségről
könyv A női szépségről

Attraktor, 2010

A mű egy jellegzetes reneszánsz filozófiai dialógus, ahol tudós módon értekeznek a női szépségről: megtudjuk, hogy mely női testrésznek m...

5%
1 900 Ft 1 805 Ft
Csehy Zoltán: A szöveg hermaphrodituszi teste
könyv A szöveg hermaphrodituszi teste

Kalligram Könyvkiadó, 2002

A fiatal költő, műfordító ebben a kötetében az európai és a magyar humanizmus, valamint az antikvitás bonyolult kapcsolatrendszerét kutat...

2 100 Ft
Gálosi Adrienne: Művészet mindenek dacára
könyv Művészet mindenek dacára

Kronosz Kiadó, 2017

Amióta a szépség csak lehetősége, de egyáltalán nem feltétele a műalkotásnak, mióta az esztétikai funkciókat nagyon sikeresen veszik át a...

2 250 Ft
Kocziszky Éva: J.G. Hamann és a modernitás kritikája
könyv J.G. Hamann és a modernitás kritikája

Hermeneutikai Kutatóközpont, 2000

Kocziszky Éva e kötete a 18. századi német filozófus és emellett keresztény hívő ember életművét mutatja be. A szerző Hamann gondolkodásá...

5%
1 500 Ft 1 425 Ft
Valastyán Tamás: Tűnni és újra-eredni
könyv Tűnni és újra-eredni

PESTI KALLIGRAM KFT., 2006

Az irodalmi és a filozófiai gondolkodás határmezsgyéjén jelölhető ki az a reflexív magatartás, amely a kötet szövegeit jellemzi. A minden...

1 800 Ft
Luca Federico Caravaglia: Fantáziaország
könyv Fantáziaország

Gabo Kiadó, 2005

Luca Federico Garavaglia Esszéíró, médiaszakértő, a stratégiai márkafejlesztéssel foglalkozó brandlab műhe...

5%
2 490 Ft 2 365 Ft
Balázs Zoltán: Kolnai Aurél
könyv Kolnai Aurél

Új Mandátum Könyvkiadó, 2003

Kolnai Aurél talán az egyik legkevésbé ismert alak a régi Orbis Hungaricus szülöttei közül, pedig ő a huszadik század egyik legeredetibb ...

5%
3 000 Ft 2 850 Ft
Márfai Molnár László: Túlélés és megértés
könyv Túlélés és megértés

L'Harmattan Kiadó, 2017

Ez a kötet alkalmazott filozófiai írások gyűjteménye, melyekben a szerző jelenkorunk társadalmának-kultúrájának hálózatait, diskurzusait ...

15%
1 990 Ft 1 691 Ft
Mórocz Gábor: Túl a diszharmónián
könyv Túl a diszharmónián

L'Harmattan Kiadó, 2016

Az értekezés Péterfy Jenő, Asbóth János, Justh Zsigmond és Gozsdu Elek esszé- és prózaírói munkásságán keresztül azt vizsgálja: hogyan je...

5%
2 290 Ft 2 175 Ft
Tombi Beáta: Ugo Foscolo recepciója a XX. században
könyv Ugo Foscolo recepciója a XX. században

2007

Utóélet-történet, befogadástörténet, kritikatörténet, hatástörténet, "fortuna" és intertextualitás kapcsolattörténete: mindez együtt Tomb...

1 900 Ft
Ungvári Zrínyi Imre (szerk.): Pluralitás és kommunikáció - Tanulmányok
könyv Pluralitás és kommunikáció - Tanulmányok

Pro Philosophia, 2004

A Babes-Bolyai Tudományegyetem Filozófia Tanszékcsoportja magyar tagozatán tartott tanévnyitó konferencia előadásai 2002. október 26.

1 600 Ft
Vásárhelyi Szabó László: Disjecti membra avagy fragmentális kísérlet az áttekinthetetlen...
antikvár Disjecti membra avagy fragmentális kísérlet az áttekinthetetlen...

Veszprémi Humán Tudom. Alap., 2003

Központi Antikvárium Kft.

jó állapotú antikvár könyv

1 000 Ft
Bölcseleti közlemények 7.
antikvár Bölcseleti közlemények 7.

Stephaneum Nyomda, 1941

A Hely Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

2 900 Ft
Gorkij Maxim: Az igazi kultúra
antikvár Az igazi kultúra

Szikra Irodalmi És Lapkiadó V., 1950

590 Ft
Giordano Bruno: Két párbeszéd
antikvár Két párbeszéd

Magyar Helikon, 1972

Mike és Tsa Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

1 190 Ft
Kőszegi Ádám: De gustibus non est disputandum (Gondolatok játszótere: a női szépségről)
antikvár De gustibus non est disputandum (Gondolatok játszótere: a női szépségről)

Magánkiadás, 2013

Alba Könyvépítõ Kft.

jó állapotú antikvár könyv

1 990 Ft
Antalóczy Zoltán SZERKESZTŐ Földesi József: A minden és a semmi határán
antikvár A minden és a semmi határán

Inka Press, 1994

ABC Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

TARTALOM Előszó 11 Bevezetés 13 Tudományos forradalom és erkölcsi világrend Változás és gazdasági, társadalmi, politikai alkalmazkod...

1 000 Ft
Tombi Beáta: Ugo Foscolo recepciója a XX. században
antikvár Ugo Foscolo recepciója a XX. században

Hungarovox Kiadó, 2007

Piel Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Utóélet-történet, befogadástörténet, kritikatörténet, hatástörténet, "fortuna" és intertextualitás kapcsolattörténete: mindez együtt Tomb...

1 300 Ft
Schrőder Attila: A nevetés filozófiája (Doktori értekezés)
antikvár A nevetés filozófiája (Doktori értekezés)

Budapest, 1933

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

2 490 Ft
Mitrovics Gyula szerk.: Esztétikai Szemle II/1.
antikvár Esztétikai Szemle II/1.

Budapest, 1936

Bagolyfészek Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

2 990 Ft
Zelei Miklós (szerk.), Hajnal V. Csaba: Határ-kerülés - Pethő Bertalan hetvenedik születésnapjára
antikvár Határ-kerülés - Pethő Bertalan hetvenedik születésnapjára

Platon Könyvkiadó

Központi Antikvárium Kft.

jó állapotú antikvár könyv

1 200 Ft
ОСНОВЫ МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ ЭСТЕТИКИ
antikvár ОСНОВЫ МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ ЭСТЕТИКИ

Moszkva, 1960

Bodoni Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

1 990 Ft
Dr. Kis-Erős Ferenc: Esztétika
antikvár Esztétika

Stephaneum Nyomda, 1916

Könyvlabirintus Antikvárium

közepes állapotú antikvár könyv

5 000 Ft
Garai László: Szabadságszükséglet és esztétikum (Tanulmánygyűjtemény)
590 Ft - 2 000 Ft
Ny. A. Dobroljubov: Dobroljubov három tanulmánya
antikvár Dobroljubov három tanulmánya

Magyar Helikon, 1972

Studió Antikvárium Kft

jó állapotú antikvár könyv

590 Ft
Dr. Zrinszky László: Íratlan szabályok
antikvár Íratlan szabályok

Kossuth Kiadó, 1985

590 Ft - 600 Ft
KISS LAJOS: Az esztétikum keresése
antikvár Az esztétikum keresése

Szépirodalmi Könyvkiadó, 1975

Bagolyfészek Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

1 490 Ft
LUKÁCS GYÖRGY: Esztétikai kultúra -tanulmányok
antikvár Esztétikai kultúra -tanulmányok

Napvilág Kiadó, 1998

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

3 990 Ft
Csernisevszkij: Válogatott esztétikai tanulmányok
antikvár Válogatott esztétikai tanulmányok

Szikra, 1950

Pápaszem Antikvárium Bt.

közepes állapotú antikvár könyv

790 Ft
Corvin Kiadó: Eszmék harca az esztétikában
antikvár Eszmék harca az esztétikában

Corvina Kiadó, 1976

Könyvtársaság Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

590 Ft
Zsdánov A.A.: A művészet és filozófia kérdéseiről
590 Ft - 990 Ft
Bíró Yvette: Siessünk lassan (festina lente)
antikvár Siessünk lassan (festina lente)

Új Világ Kiadó, 1997

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

1 300 Ft
Claude Bernard: Az élet egysége
antikvár Az élet egysége

Kriterion Kiadó, 1975

590 Ft - 1 200 Ft
Baumgarten Sándor: A modern szellem esztétikája
antikvár A modern szellem esztétikája

Egyetemi Nyomda, 1948

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

1 500 Ft
Kállay Géza: Nem puszta szó
antikvár Nem puszta szó

Liget Műhely Alapítvány, 1996

Shakespeare Othellója nyelvfilozófiai megközelítésben

1 000 Ft - 1 500 Ft
Sík Sándor: Esztétika I. kötet: A szépség
antikvár Esztétika I. kötet: A szépség

Szent István-Társulat, 1942

1 100 Ft - 1 200 Ft
Ernst Fischer: A fiatal nemzedék problémái. Tehetetlenség vagy felelősség?
antikvár A fiatal nemzedék problémái. Tehetetlenség vagy felelősség?

Gondolat Kiadó, 1964

Bagolyfészek Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

800 Ft
Balázs Győző: Vissza Platon esztétikájához
antikvár Vissza Platon esztétikájához

Ludvig István Könyvnyomdája, 1929

A Hely Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

2 000 Ft
Sík Sándor: Esztétika I-III: I. A szépség, II. A mű és a művész, III. A művészet.
antikvár Esztétika I-III: I. A szépség, II. A mű és a művész, III. A művészet.

Szent István-Társulat, 1942

Buda-Nosztalgia Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Ez a könyv több mint tízéves közvetlen munkának, több mint húszéves elmélkedésnek, több mint harmincéves anyaggyűjtésnek, igazában egy él...

8 000 Ft
Mátrai László: Élmény és mű (dedikált?)
antikvár Élmény és mű (dedikált?)

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1940

Atticus

közepes állapotú antikvár könyv

900 Ft