Esztétika kategória könyvei

Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Előadások a művészet filozófiájáról
könyv Előadások a művészet filozófiájáról

Atlantisz Könyvkiadó, 2004

"Mindazt, ami a prózai tudat számára csupán végesként létezik, a művészetnek mindenütt áttetszővé kell tennie, úgy, hogy minden ponton a ...

10%
2 895 Ft 2 606 Ft
Alexander Gottlieb Baumgarten: Esztétika
könyv Esztétika

Atlantisz Könyvkiadó, 1999

"Előfordulhat, hogy egy szép szellem értelmének és eszének használatát bűnös módon elhanyagolja..., az mégsem lehetséges, hogy egy szelle...

5%
1 595 Ft 1 516 Ft
Pál József; Szőnyi György Endre; Tar Ibolya: Hermetika, mágia - Ikonológia és Műértelmezés 5.
könyv Hermetika, mágia - Ikonológia és Műértelmezés 5.

JATEPress, 2005

Ha meg akarjuk magyarázni, hogy mit jelent a Mágia egy ezoterikus felfogásban, vagyis az emberiség 'különböző titkos hagyományaiban', akk...

10%
7 875 Ft 7 088 Ft
Füst Milán: Látomás és indulat a művészetben
könyv Látomás és indulat a művészetben

Fekete Sas Kiadó, 2006

A Látomás és indulat a művészetben, Füst Milán 1946-os egyetemi előadásai alapján készült művének első változata 1948-ban jelent meg. "Fü...

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Pauler Ákos: Művészetfilozófiai írások
könyv Művészetfilozófiai írások

PAULUS HUNGARUS - KAIROSZ, 2002

Pauler Ákos /1876-1933/ az objektív idealizmus filozófiai rendszerének neves magyar képviselője. Főműve az 1920-ban megjelent Bevezetés a...

2 500 Ft
Fabiny Tibor: A tipológiai szimbolizmus
könyv A tipológiai szimbolizmus

JATEPress, 1998

Tartalomjegyzék: BEVEZETŐ Fabiny Tibor: Előkép és beteljesülés: a tipológiai szimbolizmus a hermeneutika tükrében FORRÁSOK Részle...

5%
1 890 Ft 1 796 Ft
Darida Veronika: Művészettapasztalatok (fenomenológiai megközelítések)
könyv Művészettapasztalatok (fenomenológiai megközelítések)

L'Harmattan Kiadó, 2010

Ez a kötet megszólító tekintetek viszonzásaként született. A kötetben szereplő (fenomenológiai és esztétikai) megközelítések célja, hogy ...

5%
1 900 Ft 1 805 Ft
Joachim Ritter: Szubjektivitás
könyv Szubjektivitás

Atlantisz Könyvkiadó, 2007

Célom az, hogy legalább néhány alapvető kérdés erejéig számvetésszerűen megvizsgáljam a filozófiai antropológiára, az ember lényegéről és...

5%
2 495 Ft 2 371 Ft
Lázár Kovács Ákos: A nyilvánosság etikai és esztétikai dimenziói
könyv A nyilvánosság etikai és esztétikai dimenziói

L'Harmattan Kiadó, 2006

Az esztétikai és az etikai tárgyalásmód együttes érvényesítésével megteremthető egy olyan normatívnak tekintett nyilvánosságmodell, amely...

5%
2 000 Ft 1 900 Ft
Demcsák Katalin; Kiss Attila: Ikonológia és Műértelmezés 8. - Színház-szemiográfia
könyv Ikonológia és Műértelmezés 8. - Színház-szemiográfia

JATEPress, 1999

,,A szemiotikai és ikonográfiai megfontolások találkozási pontjait szemléltető kötetünket minden bizonnyal célszerű magának a jelnek a fo...

5%
1 575 Ft 1 497 Ft
Tábor Ádám: Szellem és költészet
könyv Szellem és költészet

PESTI KALLIGRAM KFT., 2007

Hogyan illeszkednek a költészet törvényszerűségei a szellem dialogikus alapstruktúrájához? Milyen személyes-egzisztenciális – olykor drám...

1 800 Ft
Denis Diderot: Esztétika, filozófia, politika
könyv Esztétika, filozófia, politika

L'Harmattan Kiadó, 2013

A kötetben egy olyan kornak, a Felvilágosodás korának filozófiája szólal meg, amelyben politika, filozófia és esztétika még nem különülte...

15%
2 700 Ft 2 295 Ft
Agnolo Firenzuola: A női szépségről
könyv A női szépségről

Attraktor, 2010

A mű egy jellegzetes reneszánsz filozófiai dialógus, ahol tudós módon értekeznek a női szépségről: megtudjuk, hogy mely női testrésznek m...

5%
1 900 Ft 1 805 Ft
Utasi Krisztina: Ész és kinyilatkoztatás között
könyv Ész és kinyilatkoztatás között

L'Harmattan Kiadó, 2009

A kötet a lessingi „lusták rendjét” követő eszmetörténeti sétára invitálja a vállalkozó kedvű olvasót. Tárgya Lessing késői korszakának e...

5%
2 000 Ft 1 900 Ft
Gálosi Adrienne: Művészet mindenek dacára
könyv Művészet mindenek dacára

Kronosz Kiadó, 2017

Amióta a szépség csak lehetősége, de egyáltalán nem feltétele a műalkotásnak, mióta az esztétikai funkciókat nagyon sikeresen veszik át a...

2 250 Ft
Thomas Leddy: Rendkívüli és mindennapi
könyv Rendkívüli és mindennapi

MMA Kiadó Nonprofit Kft., 2020

Thomas Leddy amerikai filozófus a hétköznapi esztétika kidolgozására tesz kísérletet, mindennapi életünk ez irányú tapasztalataival fogla...

15%
4 800 Ft 4 080 Ft
Kocziszky Éva: J.G. Hamann és a modernitás kritikája
könyv J.G. Hamann és a modernitás kritikája

Hermeneutikai Kutatóközpont, 2000

Kocziszky Éva e kötete a 18. századi német filozófus és emellett keresztény hívő ember életművét mutatja be. A szerző Hamann gondolkodásá...

5%
1 500 Ft 1 425 Ft
Valastyán Tamás: Tűnni és újra-eredni
könyv Tűnni és újra-eredni

PESTI KALLIGRAM KFT., 2006

Az irodalmi és a filozófiai gondolkodás határmezsgyéjén jelölhető ki az a reflexív magatartás, amely a kötet szövegeit jellemzi. A minden...

1 800 Ft
Balázs Zoltán: Kolnai Aurél
könyv Kolnai Aurél

Új Mandátum Könyvkiadó, 2003

Kolnai Aurél talán az egyik legkevésbé ismert alak a régi Orbis Hungaricus szülöttei közül, pedig ő a huszadik század egyik legeredetibb ...

5%
3 000 Ft 2 850 Ft
Luca Federico Caravaglia: Fantáziaország
könyv Fantáziaország

Gabo Kiadó, 2005

Luca Federico Garavaglia Esszéíró, médiaszakértő, a stratégiai márkafejlesztéssel foglalkozó brandlab műhe...

5%
2 490 Ft 2 366 Ft
Weiss János: A modernség esztétikai programja
könyv A modernség esztétikai programja

L'Harmattan Kiadó, 2020

Walter Benjamin A műalkotás a technikai sokszorosíthatóság korában című tanulmánya a 20. század egyik legjelentősebb esztétikai dokumentu...

15%
2 490 Ft 2 117 Ft
Márfai Molnár László: Túlélés és megértés
könyv Túlélés és megértés

L'Harmattan Kiadó, 2017

Ez a kötet alkalmazott filozófiai írások gyűjteménye, melyekben a szerző jelenkorunk társadalmának-kultúrájának hálózatait, diskurzusait ...

15%
1 990 Ft 1 692 Ft
Mórocz Gábor: Túl a diszharmónián
könyv Túl a diszharmónián

L'Harmattan Kiadó, 2016

Az értekezés Péterfy Jenő, Asbóth János, Justh Zsigmond és Gozsdu Elek esszé- és prózaírói munkásságán keresztül azt vizsgálja: hogyan je...

5%
2 290 Ft 2 176 Ft
Angi István: Értéktől jelentésig
könyv Értéktől jelentésig

Pro Philosophia, 2004

Vajon gondolkodunk-e még manapság azon, hogy mi és miért tetszik nekünk? Kiélvezzük-e, formázzuk-e, tudjuk-e változtatni ízlésünket? Avag...

5%
1 600 Ft 1 520 Ft
Tombi Beáta: Ugo Foscolo recepciója a XX. században
könyv Ugo Foscolo recepciója a XX. században

2007

Utóélet-történet, befogadástörténet, kritikatörténet, hatástörténet, "fortuna" és intertextualitás kapcsolattörténete: mindez együtt Tomb...

1 900 Ft
Ungvári Zrínyi Imre (szerk.): Pluralitás és kommunikáció - Tanulmányok
könyv Pluralitás és kommunikáció - Tanulmányok

Pro Philosophia, 2004

A Babes-Bolyai Tudományegyetem Filozófia Tanszékcsoportja magyar tagozatán tartott tanévnyitó konferencia előadásai 2002. október 26.

1 600 Ft
Gyenes István Szerk: Kovács Judit: Nők könyve
antikvár Nők könyve

Studió Antikvárium Kft

jó állapotú antikvár könyv

Gondolat Kiadó, 1959

990 Ft
A.V. Lunacsarszkij: Művészet és forradalom
antikvár Művészet és forradalom

Kriterion Kiadó, 1975

590 Ft - 1 000 Ft
Sík Sándor: Esztétika. III. A művészet
antikvár Esztétika. III. A művészet

Dobossy Antikvárium Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Szent István Társulat

5 400 Ft
Erdélyi János: VÁlogatott esztétikai tanulmányok
antikvár VÁlogatott esztétikai tanulmányok

Antikvár Könyvkínáló

jó állapotú antikvár könyv

Művelt Nép Könyvkiadó, 1953

990 Ft
Mitrovics Gyula szerk.: Esztétikai Szemle I/1.
antikvár Esztétikai Szemle I/1.

Bagolyfészek Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Budapest, 1935

2 990 Ft
Az irodalom és a művészetek hivatása társadalmunkban
antikvár Az irodalom és a művészetek hivatása társadalmunkban

Studió Antikvárium Kft

jó állapotú antikvár könyv

Kossuth Kiadó, 1966

800 Ft
Kőszegi Ádám: De gustibus non est disputandum (Gondolatok játszótere: a női szépségről)
antikvár De gustibus non est disputandum (Gondolatok játszótere: a női szépségről)

Alba Könyvépítõ Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Magánkiadás, 2013

1 990 Ft
Ungvári Tamás: Avantgarde vagy realizmus?
antikvár Avantgarde vagy realizmus?

Holló Antikvárium

közepes állapotú antikvár könyv

Magvető Könyvkiadó, 1979

600 Ft
Mitrovics Gyula szerk.: Esztétikai Szemle II/2.
antikvár Esztétikai Szemle II/2.

Bagolyfészek Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Budapest, 1936

2 990 Ft
Ágoston-Huszár-Molnár-Tamás G.: Szövegek és körülmények
antikvár Szövegek és körülmények

Studió Antikvárium Kft

jó állapotú antikvár könyv

Kriterion Kiadó, 1974

1 990 Ft
LUKÁCS GYÖRGY: A drámaírás főbb irányai a múlt század utolsó negyedében
antikvár A drámaírás főbb irányai a múlt század utolsó negyedében

Mike és Tsa Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Akadémiai Kiadó, 1980

1 690 Ft
Nagy András: Főbenjárás
antikvár Főbenjárás

Fekete Sas Kiadó, 1998

Az író Kierkegaard, Mahler és Lukács szellemi hagyatékával foglalkozó esszéit komponálta önálló művé, bemutatván a háromféle gondolkodói,...

670 Ft - 1 200 Ft
Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Esztétikai előadások II.
antikvár Esztétikai előadások II.

Könyvlabirintus Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Akadémiai Kiadó, 1980

Zoltai Dénes fordította. Töredék, a mű 3 kötetben teljes.

1 500 Ft
Kiss Lajos: Az esztétikum keresése- dedikált - Dedikált
antikvár Az esztétikum keresése- dedikált - Dedikált

Könyvlabirintus Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Szépirodalmi Könyvkiadó, 1975

2 800 Ft
Н. Г. Чернышевский (Ny. G. Csernisevszkij): Эстетика и литературная критика
antikvár Эстетика и литературная критика

Bodoni Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

MOCKBA, 1951

1 990 Ft
GAras Klára: Művész és megrendelő, közönség és kritika
antikvár Művész és megrendelő, közönség és kritika

Akadémiai Kiadó

Változások a 18. sz. második felének művészeti életében

1 200 Ft - 1 600 Ft
Kallós Ede: A magasztosság az íróművészetben
antikvár A magasztosság az íróművészetben

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Athenaeum Irod. és Nyomdai Rt., 1922

Egy névtelen görög esztétikus elmélkedései. Fordította: Kallós Ede

7 990 Ft
A. W. Grube: Briefe an eine Jungfran über die Hauptgegenstande der aesthetik- Levelek a szűznek az esztétika főbb tárgyairól ( német )
6 800 Ft
P. Szűcs Julianna: A rosszközérzet stílusa
antikvár A rosszközérzet stílusa

Savaria University Press, 1994

750 Ft - 800 Ft
Tudat és ösztön - Kronos könyvek
antikvár Tudat és ösztön - Kronos könyvek

Bodoni Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Budapest, 1937

1 990 Ft
Lukács Győrgy: Az esztétikum sajátossága (rövidített kiadás)
antikvár Az esztétikum sajátossága (rövidített kiadás)

Studió Antikvárium Kft

jó állapotú antikvár könyv

Magvető Könyvkiadó, 1969

590 Ft
Razumnij; Pavlov -Szuvorov: Művészet és tudomány (Esztétikai tanulmányok)
antikvár Művészet és tudomány (Esztétikai tanulmányok)

Studió Antikvárium Kft

jó állapotú antikvár könyv

Színháztudományi Intézet, 1960

590 Ft
Nemes Károly: A művészet és az esztétikai megismerés
antikvár A művészet és az esztétikai megismerés

Bodoni Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Budapest, 1960

3 990 Ft
Szigeti József: Bevezetés a marxista-leninista esztétikába I. rész- Egyetemi előadások
antikvár Bevezetés a marxista-leninista esztétikába I. rész- Egyetemi előadások

Bodoni Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Nincs feltüntetve

990 Ft
Ny. A. Dobroljubov: Dobroljubov három tanulmánya
antikvár Dobroljubov három tanulmánya

Studió Antikvárium Kft

jó állapotú antikvár könyv

Magyar Helikon, 1972

590 Ft
Szigeti József: Bevezetés a maraxista-leninista esztétikába I. rész.
antikvár Bevezetés a maraxista-leninista esztétikába I. rész.

Bodoni Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

KOSSUTH KÖNYVKIADÓ

990 Ft
Cs. Szabó László-Jean Blot-: 3db. Mérleg könyv: Görögökről-A Szent-hegy-A szépség szíve /Régi kínai esztétikák/
antikvár 3db. Mérleg könyv: Görögökről-A Szent-hegy-A szépség szíve /Régi kínai esztétikák/

Pápaszem Antikvárium Bt.

jó állapotú antikvár könyv

Európa Könyvkiadó, 1986

2 500 Ft
Nagy Endre: Modern művészet-szociális művészet
antikvár Modern művészet-szociális művészet

Bagolyfészek Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Magvető Könyvkiadó, 1977

590 Ft
Mitrovics Gyula szerk.: Esztétikai Szemle II/1.
antikvár Esztétikai Szemle II/1.

Bagolyfészek Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Budapest, 1936

2 990 Ft
Guyau (Adorján Sándor ford.): A modern esztétika problémái
antikvár A modern esztétika problémái

Studió Antikvárium Kft

jó állapotú antikvár könyv

Révai Kiadás

2 990 Ft
Tadeusz M. JAroszewski: Gondolatok a gyakorlatról
antikvár Gondolatok a gyakorlatról

Kossuth Kiadó, 1978

790 Ft - 800 Ft
L. N. Sztolovics: A szép kategóriája és a társadalmi eszmény
590 Ft - 600 Ft
Gorkij Maxim: Az igazi kultúra
antikvár Az igazi kultúra

Szikra Irodalmi És Lapkiadó V., 1950

590 Ft