Egyéb kategória könyvei

Kurt Flasch: Miért nem vagyok keresztény?
könyv Miért nem vagyok keresztény?

Typotex Kiadó, 2016

Kurt Flasch nem csupán egyike a középkorral foglalkozó német filozófiatörténészeknek, hanem eminens értelemben megtestesíti a német közép...

10%
4 200 Ft 3 780 Ft
Friedrich Nietzsche: Vegyes nézetek és mondások
könyv Vegyes nézetek és mondások

Attraktor, 2012

Nietzsche egyik kevésbé ismert önálló munkája, melyben elemzi az általa kedvelt témákat: újkori morált, annak kialakulását, a művészetről...

5%
2 800 Ft 2 660 Ft
Heller Ágnes: Az álom filozófiája
könyv Az álom filozófiája

Múlt és Jövő Alapítvány, 2011

Minden műalkotás magja egy nagy ötlet. A zseniálisaké pedig egy olyan egyszerű, kézenfekvő ötlet, amely csak egy valaki eszéből pattan ki...

5%
3 300 Ft 3 135 Ft
J. A. Tillmann: Más-világi megfigyelések - Utak és utazók
könyv Más-világi megfigyelések - Utak és utazók

Typotex Kiadó, 2011

„Utaz­ni sok­fe­lé és sok­fé­le­kép­pen lehet. Fi­a­ta­lon va­ló­szí­nű­leg fe­le­annyit sem lát­tam volna, mint fel­nőtt ko­rom­ban. Lév...

5%
2 500 Ft 2 375 Ft
Juhani Pallasmaa: A bőr szemei
könyv A bőr szemei

Typotex Kiadó, 2018

Az először 1996-ban kiadott mű mára az építészettel foglalkozó szakirodalom klasszikusává vált. A könyv alapkérdése, hogy noha öt érzéksz...

15%
2 200 Ft 1 870 Ft
Michel Foucault: Az igazság bátorsága
könyv Az igazság bátorsága

Atlantisz Könyvkiadó, 2019

A kötet Foucault utolsó párizsi előadásait adja közre. Michel Foucault 1971 januárjától 1984 júniusában bekövetkezett haláláig tanítot...

15%
4 995 Ft 4 246 Ft
Friedrich Nietzsche: Önéletrajzi írások
könyv Önéletrajzi írások

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2014

Az Attraktor kiadó Nietzsche sorozatának legújabb darabja, amely a szerző önéletrajzi vonatkozású, főként fiatalkori írásait, naplóit, sz...

5%
2 800 Ft 2 660 Ft
Albert Caraco: A káosz breviáriuma
könyv A káosz breviáriuma

Qadmon Kiadó, 2012

"Reakciós vagyok, de olyan reakciós, akinek nézeteitől még az anarchisták is elborzadnának" - vallotta Albert Caraco (1919-1971), a keres...

10%
2 670 Ft 2 403 Ft
Forrai Gábor: Kortárs nézetek a tudásról
könyv Kortárs nézetek a tudásról

L'Harmattan Kiadó, 2014

Mi a tudás? Mikor tekinthetünk valamit igazoltnak? Vajon minden tudásunk a tapasztalatból származik? Lehet, hogy nem tudunk semmit? Ha va...

5%
2 200 Ft 2 090 Ft
Vlagyimir Szolovjov: Platón életének drámája
könyv Platón életének drámája

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2015

... írásában Szolovjov újragondolja történetfilozófiai nézeteit, melyben Platónnak mindig is fontos szerepet tulajdonított. Először filoz...

5%
2 800 Ft 2 660 Ft
Winkler Márton: Keleti só
könyv Keleti só

Lunarimpex Kiadó, 2005

Keleti Só. A kelet sója. Fűszer. A fűszerek közül a legegyszerűbb. A legegyszerűbb, s mégis a legnemesebb, éppen azért, mert minden ételb...

5%
980 Ft 931 Ft
Joachim Ritter: Szubjektivitás
könyv Szubjektivitás

Atlantisz Könyvkiadó, 2007

Célom az, hogy legalább néhány alapvető kérdés erejéig számvetésszerűen megvizsgáljam a filozófiai antropológiára, az ember lényegéről és...

5%
2 495 Ft 2 370 Ft
Lengyel László; Hankiss Elemér: Kétszög
könyv Kétszög

Helikon Kiadó, 2015

Lengyel László: A Kétszöget Hankiss találta ki. Nem hagy nyugodni ez a te Settembrini-magatartásod. Hogyan lehet hinni és bízni az értele...

5%
3 490 Ft 3 315 Ft
Dominik Klenk: A nemek összezavarása
könyv A nemek összezavarása

Kairosz Kiadó, 2009

Gender mainstreaming - A férfi és a nő vége? Az egyre jobban elterjedő gender mainstreaming fogalom mentén egy olyan koncepció körvonal...

5%
2 400 Ft 2 280 Ft
Roland Barthes: Roland Barthes Roland Barthes-ról
könyv Roland Barthes Roland Barthes-ról

Typotex Kiadó, 2016

Barthes formabontó könyvére tekinthetünk úgy, mint egy szokatlan szerkezetű családi fotóalbumra vagy mint Barthes legnagyobb irodalmi pé...

5%
2 900 Ft 2 755 Ft
Miroslav Marcelli: A Barthes-példa
könyv A Barthes-példa

PESTI KALLIGRAM KFT., 2010

Túlzás nélkül mondható, Miroslav Marcelli a kortárs szlovák filozófia legnagyobb alakja. A pozsonyi Comenius Egyetem professzorára elméle...

2 600 Ft
Bornai Tibor: A Bornai-sejtés
könyv A Bornai-sejtés

Kossuth Kiadó, 2015

Gyerekkorom óta biztosan tudom, a világ, amelyben mozgok, nem más, mint egy megfejthetetlen rejtvény. Azért megfejthetetlen, mert annyira...

5%
2 490 Ft 2 365 Ft
Olay Csaba; Weiss János: A művészettől a tömegkultúráig
könyv A művészettől a tömegkultúráig

L'Harmattan Kiadó, 2015

Jelen kötet A művészettől a tömegkultúráig címmel 2012. februárjában az ELTE Bölcsészettudományi Karán rendezett konferencia előadásainak...

5%
2 300 Ft 2 185 Ft
François Zourabichvili: Spinoza. A gondolkodás fizikája
könyv Spinoza. A gondolkodás fizikája

Göncöl Kiadó, 2010

A fiatalon elhunyt szerző a kortárs francia filozófia kiemelkedő alakja. Spinoza és Gilles Deleuze munkásságának kiváló értelmezője és el...

5%
2 499 Ft 2 374 Ft
Filozófia és nemzetiszocializmus
könyv Filozófia és nemzetiszocializmus

L'Harmattan Kiadó, 2017

Nietzsche a Zarathustra egyik emlékezetes helyén felteszi a kérdést: mi a legnagyobb súly, amit a szellemnek cipelnie kell? Az egyik vála...

15%
2 600 Ft 2 210 Ft
Vétkek és választások - A felelősség elméletei
könyv Vétkek és választások - A felelősség elméletei

Gondolat Kiadói Kör, 2013

Dicsérünk és hibáztatunk, bosszankodunk és felháborodunk, szemrehányást teszünk, megbocsátunk, büntetünk és jutalmazunk. Állami intézmény...

15%
3 400 Ft 2 890 Ft
José Ortega Y Gasset: Tájak és emberek
könyv Tájak és emberek

Attraktor, 2008

A legnagyobb spanyol filozófus esszéi a spanyol tájakról, a spanyol emberekről, hazájáról, az emberi szellemről és az érzelmek világáról ...

5%
2 800 Ft 2 660 Ft
Vajda Mihály: Vajda Mihály válogatott művei - Fiatalkori írások
könyv Vajda Mihály válogatott művei - Fiatalkori írások

PESTI KALLIGRAM KFT., 2013

Napjaink egyik leghíresebb és legnagyobb hatású filozófusának négykötetesre tervezett életműkiadása a fiatalkori írásokkal indul. (pl. Zá...

5%
3 800 Ft 3 610 Ft
Xavier Rubert de Ventós: Minek filozofálni?
könyv Minek filozofálni?

Typotex Kiadó, 2008

Ha érzékeink és legsajátosabb emberi tulajdonságunk, a nyelv mindent világosan elénk tárnak, akkor miért bonyolítsuk az életünket filozóf...

5%
2 500 Ft 2 375 Ft
Nyirkos Tamás: Az ötfejű sas
könyv Az ötfejű sas

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2014

A szerző a nagy francia forradalom utáni elméleti visszahatást, a bölcseleti "ellenforradalmat" elemzi. Részletes képet kapunk olyan, a m...

5%
3 200 Ft 3 040 Ft
Robert Ullman; Judyth Reichenberg - Ullman: Szentek, bölcsek, mesterek és misztikusok
könyv Szentek, bölcsek, mesterek és misztikusok

Filosz Kiadó, 2016

"A 2014-ben, 96. éves korában elhunyt jógamester a modern jógaélet egyik legjelentősebb alakja, aki igen sokat tett a jóga népszerűsítésé...

5%
3 610 Ft 3 429 Ft
Gábor György; Vajda Mihály (szerk.): A lét hangoltsága
könyv A lét hangoltsága

Typotex Kiadó, 2010

Az MTA Filozófiai Kutatóintézet szellemi műhelyének éves terméséből kap válogatást az olvasó. A sokféleség, egészen pontosan a tudás sokf...

3 200 Ft
Németh András: Emberi idővilágok - Pedagógiai megközelítések
könyv Emberi idővilágok - Pedagógiai megközelítések

Gondolat Kiadó, 2010

Mi az idő? Miért különbözik a természet idősíkja és az egyén szubjektív időélménye? Milyen változatai vannak az emberi közösségek által m...

5%
3 490 Ft 3 315 Ft
Friedrich Nietzsche: Művelődési intézményeink jövőjéről
könyv Művelődési intézményeink jövőjéről

Attraktor, 2011

Nietzsche bázeli egyetemi oktatóként tartott nyilvános előadásai, melyben már világosan látja a korunkra kiteljesedett problémákat az eur...

5%
2 800 Ft 2 660 Ft
Tengelyi László: Őstények és világvázlatok
könyv Őstények és világvázlatok

Atlantisz Könyvkiadó, 2017

A mítosz és a vallás az átlátható környezeti világban rendezkedik be, miközben a filozófiai világvázlat a közvetlen környezeten túli vilá...

15%
3 895 Ft 3 311 Ft
Válogatott sejtések - A tojás volt előbb
könyv Válogatott sejtések - A tojás volt előbb

Typotex Kiadó, 2013

Válogatott sejtések - ezt meg kéne magyaráznom. Kezdjük azzal, hogy úriember biztosra nem fogad. Ha tudok valamit, az korántsem izgat ann...

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Czeglédi András: Fjodor Mihajlovics Nietzky - Széljegyzetek a kései Nietzsche nihilizmus- és esztétikumképéhez
könyv Fjodor Mihajlovics Nietzky - Széljegyzetek a kései Nietzsche nihilizmus- és esztétikumképéhez

L'Harmattan Kiadó, 2013

E kötet a kései - a Zarathustra utáni - Nietzsche nihilizmusképét járja körül, különös tekintettel a Dosztojevszkij-élményre, s kiváltkép...

5%
2 800 Ft 2 660 Ft
Sebes Anna: Emberállat
könyv Emberállat

Gondolat Kiadó, 2008

Az ember: emberi állat. Az állatoknál és az embernél a biológiai, illetve a környezeti (az ember esetében: a kulturális) tényezők folyama...

5%
3 990 Ft 3 790 Ft
Orbán Jolán (szerk.): Jacques Derrida szakmai hitvallása
könyv Jacques Derrida szakmai hitvallása

Iskolakultúra Kiadó és Szerkesztosé, 2009

Jacques Derrida "A szakma jövője, avagy a feltétel nélküli egyetem" című előadása 1998 tavaszán a Stanfordi Egyetemen, 2000 tavaszán a Fr...

1 850 Ft
Richard Shusterman: A gondolkodó test
könyv A gondolkodó test

JATEPress, 2015

Tartalomjegyzék: Előszó Bevezetés I. rész: SZOMATIKUS LÉTEZÉS, MEGISMERÉS ÉS TANÍTÁS 1. A humán tudományok megközelítése a test fe...

5%
5 985 Ft 5 686 Ft
Friedrich Nietzsche: A tragédia születése
könyv A tragédia születése

Szenzár Kiadó, 2019

1872-ben jelent meg egy huszonhat éves bázeli klasszika-filológus egyetemi tanár, Friedrich Nietzsche műve a görög tragédiáról. A könyv a...

15%
3 499 Ft 2 974 Ft
Andrzej Szczeklik: Halhatatlanság
könyv Halhatatlanság

Európa Könyvkiadó, 2014

Az élet rövid, a művészet hosszú, az alkalom mulandó, a tapasztalat csalóka, ítélni nehéz. (Hippokratész) Andrzej Szczeklik (19382012) ne...

5%
2 990 Ft 2 840 Ft
Nemes Orsolya: Generációs mítoszok
könyv Generációs mítoszok

HVG Könyvek kiadó, 2019

Miért érdemes a generációkat nem a múlt, hanem a jövő alapján definiálni? Mit tehetnek az egyes nemzedékek, hogy fenntartható világban é...

15%
3 900 Ft 3 315 Ft
Isztray Simon: Nietzsche - Filozófus születése a tragédia szelleméből
könyv Nietzsche - Filozófus születése a tragédia szelleméből

L'Harmattan Kiadó, 2011

Közismert, hogy Friedrich Nietzsche első műve az attikai tragédiával foglalkozik, és sokat emlegetik a filozófus tragikus sorsát is. Azon...

2 300 Ft
Püski Irén; Püski István: A Nagual nyomában
könyv A Nagual nyomában

Püski Kiadó, 2016

Tulajdonképpen húsz éve kezdtük ezt a könyvet összeállítani, azzal, hogy a különböző workshopokon, beszélgetéseken jegyszeteket írtunk, a...

15%
3 800 Ft 3 230 Ft
Szegedi Nóra: A magában való dolog fenomenológiája
könyv A magában való dolog fenomenológiája

L'Harmattan Kiadó, 2007

A "magában való dolog", a kanti filozófia e központi fogalma felbukkanása óta megosztja a kantianizmus híveit és a filozófiatörténészeket...

10%
1 900 Ft 1 710 Ft
Tóth Imre: Szabadság és igazság
könyv Szabadság és igazság

Typotex Kiadó, 2011

A vi­lág­hí­rű ma­te­ma­ti­ka­fi­lo­zó­fus-tör­té­nész utol­só kö­te­té­ben is a dog­mák nél­kü­li gon­dol­ko­dás leg­je­len­tő­sebb his­...

5%
2 500 Ft 2 375 Ft
Schwendtner Tibor: Heidegger és a nemzetiszocializmus
könyv Heidegger és a nemzetiszocializmus

L'Harmattan Kiadó, 2016

A jelen kötetbe válogatott írások nemcsak Heidegger politikai működésének olyan fontos aspektusait vizsgálják, mint a szerepvállalás poli...

15%
2 290 Ft 1 946 Ft
Horváth Márk, Lovász Ádám, Nemes Z. Márió: A poszthumanizmus változatai
könyv A poszthumanizmus változatai

PRAE.HU Kft., 2019

Az emberről szóló legkülönbözőbb tudományos diskurzusok - a természettudományoktól az antropológián át a filozófiáig és más bölcseleti di...

15%
3 990 Ft 3 391 Ft
Filó Mihály (szerk.): Párbeszéd a halálról - Eutanázia a jogrend peremén
könyv Párbeszéd a halálról - Eutanázia a jogrend peremén

LITERATURA MEDICA KIADÓ KFT., 2011

„A haldokló egyszerre nyomorult és szent. Egyszerre kell lehajolnunk és felemelkednünk hozzá.” – írja az előszóban Filó Mihály, a kötet ...

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Almási Miklós: Ami bennünk van
könyv Ami bennünk van

Fekete Sas Kiadó, 2019

Mi van belül, testünk börtönében? A titkok rejtekén. Álmodozol? Miből vannak, és mire jók az álmok? Mitől öntudat a test? Mitől tudja a k...

15%
2 900 Ft 2 465 Ft
Heller Ágnes: Filozófiám története
könyv Filozófiám története

Múlt és Jövő Alapítvány, 2009

Heller Ágnes nem bíz semmit a véletlenre, sem másokra. Ebben a 80. születésnapjára megjelenő könyvben önmaga kutatójaként és filozófia-tö...

5%
3 200 Ft 3 040 Ft
Friedrich Nietzsche: Richard Wagnernek, Georg Brandesnek és Jacob Burckhardtnak írt...
5%
1 900 Ft 1 805 Ft
A női test igazsága: A női test igazsága
könyv A női test igazsága

Kalligram Könyvkiadó, 2011

„Az a körülmény, hogy a kereszténységben hajlamosak vagyunk Istent szakállas öregúrként elképzelni, meghatározza a nemiséggel rendelkező ...

2 400 Ft
Soren Kierkegaard: Vagy-vagy
könyv Vagy-vagy

Osiris Kiadó, 2019

Kierkegaard a Vagy-vagy megjelenésével egy időben írja: "Életem elért a végsőkig; undorodom a létezéstől, mely ízetlen, sótlan és értelme...

15%
4 980 Ft 4 233 Ft
Vajda Mihály: Túl a filozófián
könyv Túl a filozófián

Typotex Kiadó, 2013

Filozófusok az újkorban többnyire írtak esszéket, esszéket is. Volt, aki, mint Montaigne, csakis esszéket írt, azokban érezte megfogalmaz...

5%
3 200 Ft 3 040 Ft
Vincent Descombes: Az ugyanaz és a más
könyv Az ugyanaz és a más

L'Harmattan Kiadó, 2017

Lehet, hogy a 20. századi francia gondolkodók bizonyos értelemben a német filozófia tanítványai (de hát ki nem az, Kant, Hegel, Marx óta?...

10%
2 490 Ft 2 241 Ft
Vajda Mihály: Sárkányfogvetemény
könyv Sárkányfogvetemény

PESTI KALLIGRAM KFT., 2011

Vajda Mihály tanulmányokat és esszéket tartalmazó kötetének első részében azt elemzi, milyennek látja a filozófiát. A filozófiát, amelyne...

2 500 Ft
Kerekes Erzsébet: Az idő kairologikus jellege a heideggeri hermeneutikai fenomenológiában
könyv Az idő kairologikus jellege a heideggeri hermeneutikai fenomenológiában

Egyetemi Műhely Kiadó, 2013

Könyvében Kerekes Erzsébet a heideggeri filozófia avatott értelmezőjeként mutatkozik be. Nem elfogult heideggeriánus, aki a mester szavai...

5%
2 400 Ft 2 280 Ft
Michel Foucault: A szexualitás történet II.
könyv A szexualitás történet II.

Atlantisz Könyvkiadó, 2019

Minden gyönyörök leghevesebbike többet követel tőlünk, mint más testi tevékenység - élet és halál játékát tárja elénk: ezért kiváltságos ...

15%
3 195 Ft 2 716 Ft
Georges Bataille: Az erotika
könyv Az erotika

Kossuth Kiadó, 2019

Bataille a lehetőségek végső határáig, egyfajta vitális teljességre akart eljutni. Új műfajt teremtett, "a pőre vallomást filozófiai elmé...

15%
3 600 Ft 3 060 Ft
Jacques Vauthier: Levél a tudósokhoz, akik Isten babérjaira törnek
könyv Levél a tudósokhoz, akik Isten babérjaira törnek

Kairosz Kiadó, 2009

Manapság nagy lehet a kísértés a tudós elmék számára, hogy szakismereteiket egyfajta világ és emberiségmagyarázattá nagyítsák fell... J...

2 400 Ft
Dr. Molnár Attila Károly: A jó rendről
könyv A jó rendről

Barankovics István Alapítvány, 2010

A kötetet alkotó írások a jó rend négy jellemzõjének a tökéletlenséget, a tekintélyt, a szabadságot és a súrlódást tartják.A tökéletlensé...

5%
2 400 Ft 2 280 Ft
Miskolczy Ambrus: Mítoszok és ellenmítoszok között
10%
2 790 Ft 2 511 Ft
Frenyó Zoltán: Filozófiai kultúra - Válogatott írások
könyv Filozófiai kultúra - Válogatott írások

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2008

"A kötet írásai filozófiai kultúránk különböző kérdéseit négy témakörben tárgyalják. Az első rész a magyar filozófia problémájával, törté...

2 100 Ft