Tudományfilozófia kategória könyvei

Barabási Albert László: Villanások
könyv Villanások

Libri Könyvkiadó, 2016

Vajon elkerülhető lett volna a Dózsa-féle parasztfelkelés? Van-e összefüggés a madarak röpte és az emberek mozgása között? Mennyire k...

15%
3 990 Ft 3 392 Ft
David R. Hawkins: Erő kontra erő
könyv Erő kontra erő

AGYKONTROLL KFT, 2004

Vajon milyen lenne egy olyan világban élni, ahol nem érdemes hazudni? Nem érdemes, mert bárki ellenőrizheti, hogy az adott állítás igaz-e...

5%
3 500 Ft 3 325 Ft
Stephen Hawking; Leonard Mlodinow: A nagy terv
könyv A nagy terv

Akkord Kiadó, 2011

A világ egyik legnagyobb gondolkodójának legújabb könyve új válaszokat ad az élet nagy kérdéseire. Mikor és hogyan kezdődött az Univerzu...

15%
4 990 Ft 4 242 Ft
Csányi Vilmos; Kampis György; Pléh Csaba; Mérő László: Mindörökké evolúció
könyv Mindörökké evolúció

NEXUS KÖNYVEK, 2010

Az evolúció elmélete alapjaiban változtatta meg az emberi gondolkodást, és a legkülönbözőbb szakterületek tudósai, kutatói alkalmazták va...

15%
2 200 Ft 1 870 Ft
Konrad Lorenz: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne
könyv A civilizált emberiség nyolc halálos bűne

Helikon Kiadó, 2019

A Nobel-díjas Konrad Lorenznek, az orvostudományok és a filozófia doktorának szakterülete elsősorban az állatvilág tanulmányozása volt, m...

15%
1 499 Ft 1 275 Ft
Barabási Albert-László: Villanások
könyv Villanások

Libri Könyvkiadó, 2020

Vajon elkerülhető lett volna a Dózsa-féle parasztfelkelés? Van-e összefüggés a madarak röpte és az emberek mozgása között? Mennyire kis...

15%
3 999 Ft 3 400 Ft
Barabási Albert László: Villanások
könyv Villanások

Libri Könyvkiadó, 2017

Ezekre a kérdésekre is keresi a választ Barabási Albert-László, a hálózatok tudományának világhírű kutatója. Napjaink digitális eszközei ...

15%
3 499 Ft 2 975 Ft
GRZEGORZ GÓRNY: Gyilkosság és orvostudomány
könyv Gyilkosság és orvostudomány

Magyar Kurír - Új Ember kiadványok, 2019

A hippokratészi esküben összefoglalt etikai potenciál elvetése szükségszerűen az orvostudomány kríziséhez vezet, sőt, ahhoz, hogy az orvo...

15%
1 990 Ft 1 692 Ft
Oliver Primavesi, Christof Rapp: Arisztotelész
könyv Arisztotelész

Atlantisz Könyvkiadó, 2018

A kötet az arisztotelészi életmű legfontosabb témáinak bemutatása, szigorúan a lényeges kérdésekre szorítkozva, tömör és közérthető formá...

15%
2 690 Ft 2 287 Ft
Martin Burckhardt, Dirk Höfer: Minden és semmi
könyv Minden és semmi

Atlantisz Könyvkiadó, 2018

E különös, ironikus könyv a digitális világ teológiájaként is olvasható. Nem csodálkozik, prófétál vagy átkozódik: egy mindent átható vá...

15%
2 495 Ft 2 121 Ft
Wolfgang Kuhn: Állat és angyal között - Hogyan tette tönkre a biológia az emberképet
könyv Állat és angyal között - Hogyan tette tönkre a biológia az emberképet

Kairosz Kiadó, 2007

A szerzőnek tavaly megjelent, A darwinizmus buktatói c. kötetének gondolatmenete folytatódik ebben az írásban. Ma a természettudósoknak n...

5%
2 600 Ft 2 470 Ft
Fehér Márta; Békés Vera: Tudásszociológiai szöveggyűjtemény
könyv Tudásszociológiai szöveggyűjtemény

Typotex Kiadó, 2005

Az Edinburgh-i, úgynevezett "erős programot" bemutató tudásszociológiai szöveggyűjtemény a magyar nyelvű tudományelméleti-tudománytörténe...

5%
3 200 Ft 3 040 Ft
Laki János: A tudomány természete
könyv A tudomány természete

Gondolat-Infonia, 2006

Thomas Kuhn vitathatatlanul minden idők legtöbbek által olvasott, legnagyobb hatású tudományfilozófusa volt. A tudományos forradalmak sze...

10%
2 890 Ft 2 601 Ft
Tófalvy Tamás: A digitális jó és rossz születése
könyv A digitális jó és rossz születése

L'Harmattan Kiadó, 2017

Tönkreteszi a kultúránkat a digitális média és az internet? Hazugságokat, féligazságokat terjeszt és elbutít? Vagy éppen ellenkezőleg, el...

15%
2 800 Ft 2 380 Ft
Pierre Duhem: A jelenségek megőrzése - Értekezés a fizikaelmélet fogalmáról...
könyv A jelenségek megőrzése - Értekezés a fizikaelmélet fogalmáról...

Kairosz Kiadó, 2005

Az Annales de Philosophie Chrétiene c. folyóiratban 1908-ban öt egymást követő részben jelent meg a tanulmány Pierre Duhem tollából, amel...

5%
3 200 Ft 3 040 Ft
Hans Peter Duerr: Sem Isten - sem mérték
könyv Sem Isten - sem mérték

Atlantisz Könyvkiadó, 1998

A világnak - írta a misztikus anarchista Gustav Landauer - felőlem nem kell"elpusztulnia" - már amúgy sem létezik. Hans Peter Duerr (1943...

5%
1 295 Ft 1 231 Ft
Alexandre Koyré: Tanulmányok a tudományos gondolkodás történetéről
könyv Tanulmányok a tudományos gondolkodás történetéről

L'Harmattan Kiadó, 2010

A kötet, melyet az Olvasó a kezében tart, bevezetést nyújt a francia tudományfilozófia kiemelkedő alakjának, a Magyarországon sajnos kevé...

15%
3 990 Ft 3 392 Ft
Horváth Márk: A digitalitás paroxizmusa
könyv A digitalitás paroxizmusa

Savaria University Press, 2018

A 21. század kiborgokkal, digitális és virtuális technológiákkal felvértezett poszthumán világában át kell élnünk a közölhetetlent, a leí...

15%
2 480 Ft 2 108 Ft
Németh András: Emberi idővilágok - Pedagógiai megközelítések
könyv Emberi idővilágok - Pedagógiai megközelítések

Gondolat Kiadó, 2010

Mi az idő? Miért különbözik a természet idősíkja és az egyén szubjektív időélménye? Milyen változatai vannak az emberi közösségek által m...

5%
3 490 Ft 3 316 Ft
Csejtei Dezső; Juhász Anikó: Filozófiai elmélkedések a tájról
könyv Filozófiai elmélkedések a tájról

Attraktor, 2012

A Szegedi Tudományegyetem oktatóinak tollából született monográfia úttörő a maga nemében: a „táj”, a természetes és mesterséges környezet...

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Tánczos Péter; Varga Rita: Tanulmányok Immanuel Kant aktualitásáról
könyv Tanulmányok Immanuel Kant aktualitásáról

L'Harmattan Kiadó, 2016

Fájdalom, különösen a múlttal kapcsolatos fájdalom miatt szomorkodni dőreség és puhány lélekre vall; míg az elmúlás miatt fájdalmat érezn...

5%
2 990 Ft 2 841 Ft
René Descartes: Dioptrika
könyv Dioptrika

Gondolat Kiadói Kör, 2016

Biztosan megesett már önökkel, hogy éjszaka, midőn világítás nélkül jártak kissé nehezebb terepen, egy bot segítségére szorultak, hogy az...

5%
2 500 Ft 2 375 Ft
Schwendtner Tibor; Margitay Tihamér: Tudomány megértő módban
könyv Tudomány megértő módban

L'Harmattan Kiadó, 2003

A kötet tanulmányai megpróbálják feltérképezni azokat a lehetséges találkozási pontokat és konfliktusokat, melyek a tudományok hermeneuti...

5%
2 350 Ft 2 233 Ft
Horkay Hörcher Ferenc: A bölcsészettudományok hasznáról
könyv A bölcsészettudományok hasznáról

L'Harmattan Kiadó, 2014

Magyar és angol nyelvű kiadvány E kötet esszéi és tanulmányai a bölcsészettudományokat ért újabb támadásokra próbálnak felelni. Az ötl...

5%
2 900 Ft 2 755 Ft
Jacques Vauthier: Levél a tudósokhoz, akik Isten babérjaira törnek
könyv Levél a tudósokhoz, akik Isten babérjaira törnek

Kairosz Kiadó, 2009

Manapság nagy lehet a kísértés a tudós elmék számára, hogy szakismereteiket egyfajta világ és emberiségmagyarázattá nagyítsák fell... J...

2 400 Ft
Ács Pál: Átszitált idő
könyv Átszitált idő

PESTI KALLIGRAM KFT., 2015

Átszitálni minden időt. Ez az egyetlen lehetséges objektivitás, amit a legmélyebb szubjektivitás motivál. Nem hiszek abban, hogy a régisé...

15%
3 000 Ft 2 550 Ft
Georg Klein: Vak akarat és önző DNS
könyv Vak akarat és önző DNS

Corvina Kiadó, 2015

Georg Klein Vak akarat és önző DNS című esszégyűjteménye először 2001-ben jelent meg magyarul. A Harmadik látogatás Peter Nollnál című ír...

5%
3 490 Ft 3 316 Ft
Gurka Dezső: A schellingi természetfilozófia és a korabeli természettudományok kölcsönhatásai
könyv A schellingi természetfilozófia és a korabeli természettudományok kölcsönhatásai

Gondolat-Infonia, 2006

Jelen kötet a különbözőségnek és egységnek a természetfilozófia és a tudománytörténet határterületein mutatkozó jelenségeit, kapcsolódási...

5%
2 290 Ft 2 176 Ft
Mosoniné Fried Judit; Tolnai Márton (szerk.): Tudomány és politika
könyv Tudomány és politika

Typotex Kiadó, 2008

A tudománypolitika kulcskérdése a tudomány és a politika kapcsolata. Ha ezt egyetlen szóval akarjuk jellemezni, akkor leginkább az ellent...

2 900 Ft
Kubinyi Enikő; Miklósi Ádám: Megismerésünk korlátai
könyv Megismerésünk korlátai

Gondolat-Infonia, 2006

A magyar kognitív tudományi konferenciák 1993 óta minden évben elmaradhatatlan részét képezik a hazai tudományos életnek, s ezzel a kogni...

2 980 Ft
Tuboly Ádám Tamás: Egység és tolerancia
könyv Egység és tolerancia

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2018

A kötet magyar nyelven elsőként nyújt átfogó és részletes bevezetést az úgynevezett logikai empirizmusba, vagy ahogy még olykor nevezik, ...

15%
2 490 Ft 2 117 Ft
Paksi Dániel: Személyes valóság
könyv Személyes valóság

L'Harmattan Kiadó, 2015

A személyes valóság fogalma a személyes tudás mögött álló emergentista ontológiai meggyőződést fejezi ki. Polányi Mihály a Személyes tudá...

5 900 Ft
Krémer Sándor: A késői Richard Rorty filozófiája
könyv A késői Richard Rorty filozófiája

JATEPress, 2016

Tartalomjegyzék: A kötetben idézett fő művek rövidítései Előszó I. Bevezetés Richard Rorty útjai II. Neopragmatikus beszélget...

15%
3 150 Ft 2 678 Ft
Valastyán Tamás; Tóth Máté; Bujalos István: Az identitás alakzatai
könyv Az identitás alakzatai

PESTI KALLIGRAM KFT., 2015

Filozófiai életünk legjelesebbjeinek (pl. Angyalosi Gergely, Heller Ágnes, Hévizi Ottó, Losoncz Alpár, Vajda Mihály) tisztelgése a jeles ...

15%
3 000 Ft 2 550 Ft
Emergencia és tudomány
könyv Emergencia és tudomány

L'Harmattan Kiadó, 2017

Az emergencia fogalmát a különböző tudományos diszciplínákban jellemzően azokra a magasabb szintű, átfogó jelenségekre alkalmazzák, amely...

15%
2 500 Ft 2 125 Ft
Metzger László Csaba: A pszichohistória alapjai
könyv A pszichohistória alapjai

2009

Ebben a könyvben, azokról a filozófiai tézisekről írtam, amik leginkább bemutatják a világunk működését mozgató modelleket és törvényeit....

5%
1 990 Ft 1 891 Ft
Mészáros Gábor: Irigy (?) magyar
könyv Irigy (?) magyar

2008

A belső viszonyok rendezettségéhez a tudás tisztelete, a közösségszolgálat természetessége és átlátható, könnyen megtanulható és hosszú i...

15%
1 900 Ft 1 615 Ft
Hodossy Gyula (szerk.): Az együttgondolkodás iskolája - Iródia
2 500 Ft
Michael Wittschier: Abenteuer Philosophie
antikvár Abenteuer Philosophie

Bagolyfészek Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Piper München Zürich, 2007

Ein Schnellkurs für Einsteiger. Philosophie macht Spaß, meint der Autor, und führt den Leser in das Abenteuer des philosophischen Denkens...

2 200 Ft
Ember – tudomány – technika. Kísérlet a tudományos-technikai forradalom marxista elemzésére
antikvár Ember – tudomány – technika. Kísérlet a tudományos-technikai forradalom marxista elemzésére

Bagolyfészek Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Kossuth Kiadó, 1977

1 590 Ft
Georg Simmel: Kant  Von Georg Simmel- Simmel, Vorlesungen über Kant
antikvár Kant Von Georg Simmel- Simmel, Vorlesungen über Kant

Könyvlabirintus Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Leipzig, 1913

3 600 Ft
Ferenczy Andor: Anyag és szellem keletkezése
antikvár Anyag és szellem keletkezése

Ezüsthíd Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Szerzői Kiadás, 1995

1 700 Ft
Ágh Attila: Tudományos-technikai forradalom és művelődés
antikvár Tudományos-technikai forradalom és művelődés

Magvető Könyvkiadó, 1977

590 Ft
Enyedi György, Borbély Szilvia: Tér és  társadalom 2000  2-3
antikvár Tér és társadalom 2000 2-3

Könyvlabirintus Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Palatia Kiadó, 2000

980 Ft
Fehér Márta: A tudományfejlődés elméletek története
antikvár A tudományfejlődés elméletek története

Bagolyfészek Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Oktatási Minisztérium, 1979

2 490 Ft
Werner Heisenberg: Változások a természettudomány alapjaiban
antikvár Változások a természettudomány alapjaiban

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Egyetemi Nyomda, 1946

3 990 Ft
Herbert Meissner: Konvergenciaelmélet és valóság
antikvár Konvergenciaelmélet és valóság

Kossuth Kiadó, 1971

800 Ft - 1 000 Ft
Szitnyai Elek: A szellemi erők gyűjtése és pazarlása
antikvár A szellemi erők gyűjtése és pazarlása

Piel Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Franklin-Társulat, 1914

1 500 Ft
Vörös László (vál.), Hársing László (szerk.): A tudományfejlődés-elmélet története problémái (Szöveggyűjtemény)
antikvár A tudományfejlődés-elmélet története problémái (Szöveggyűjtemény)

Bagolyfészek Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Művelődési Minisztérium, 1980

2 990 Ft
Erasmus, Lányi Margit (összeáll.): A balgaság dicsérete
antikvár A balgaság dicsérete

Könyvlabirintus Antikvárium

közepes állapotú antikvár könyv

Phőnix Kiadó, 1944

1 500 Ft
Ambrus János (szerk.): A filozófiai figyelő évkönyve I-II. (Irodalom és demokrácia)
antikvár A filozófiai figyelő évkönyve I-II. (Irodalom és demokrácia)

Könyvtársaság Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

MTA Filozófiai Intézet, 1982

Az irodalmi (Lukács-) vita dokumentumai (1949-1951)

990 Ft
Dr. Gidai Erzsébet: Mi a jövőkutatás ?
antikvár Mi a jövőkutatás ?

Kossuth Kiadó, 1974

1 080 Ft - 1 200 Ft
szerk:Szalai Sándor: Tudomány és emberiség (Szalai Sándor)
890 Ft - 1 500 Ft
A szívébe írva- a természetjog mint az emberi társadalom alapja
antikvár A szívébe írva- a természetjog mint az emberi társadalom alapja

Mike és Tsa Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Szent István Társulat, 2012

6 990 Ft
Kiss Zoltán: Az ember képi gondolkodása
antikvár Az ember képi gondolkodása

A Hely Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Debreceni Déri Múzeum, 1994

Különlenyomat a debreceni Déri Múzeum 1994. évi évkönyvéből

590 Ft
Dr. Szemere Samu: Filzófiai tanulmányok
antikvár Filzófiai tanulmányok

A Hely Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Arany János Irodalmi Intézet, 1941

1 590 Ft
Rózsahegyi Edit: Cél és tevékenység
antikvár Cél és tevékenység

Bagolyfészek Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Kossuth Kiadó, 1973

TARTALOM Bevezetés 5 Az emberi célok "előtörténete" 25 A szerves célszerűség problémája 25 A szerves célszerűség ontológiai és metodo...

990 Ft
P. Kopnyin: Dialektika, logika, tudomány
antikvár Dialektika, logika, tudomány

Kossuth Kiadó, 1974

590 Ft