Tudományfilozófia kategória könyvei

David R. Hawkins: Erő kontra erő
könyv Erő kontra erő

AGYKONTROLL KFT, 2004

Vajon milyen lenne egy olyan világban élni, ahol nem érdemes hazudni? Nem érdemes, mert bárki ellenőrizheti, hogy az adott állítás igaz-e...

5%
3 500 Ft 3 325 Ft
Stephen Hawking; Leonard Mlodinow: A nagy terv
könyv A nagy terv

Akkord Kiadó, 2011

A világ egyik legnagyobb gondolkodójának legújabb könyve új válaszokat ad az élet nagy kérdéseire. Mikor és hogyan kezdődött az Univerzu...

15%
4 990 Ft 4 242 Ft
Konrad Lorenz: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne
könyv A civilizált emberiség nyolc halálos bűne

Helikon Kiadó, 2019

A Nobel-díjas Konrad Lorenznek, az orvostudományok és a filozófia doktorának szakterülete elsősorban az állatvilág tanulmányozása volt, m...

15%
1 499 Ft 1 275 Ft
Barabási Albert-László: Villanások
könyv Villanások

Libri Könyvkiadó, 2020

Vajon elkerülhető lett volna a Dózsa-féle parasztfelkelés? Van-e összefüggés a madarak röpte és az emberek mozgása között? Mennyire kis...

15%
3 999 Ft 3 400 Ft
GRZEGORZ GÓRNY: Gyilkosság és orvostudomány
könyv Gyilkosság és orvostudomány

Magyar Kurír - Új Ember kiadványok, 2019

A hippokratészi esküben összefoglalt etikai potenciál elvetése szükségszerűen az orvostudomány kríziséhez vezet, sőt, ahhoz, hogy az orvo...

15%
1 990 Ft 1 692 Ft
Oliver Primavesi, Christof Rapp: Arisztotelész
könyv Arisztotelész

Atlantisz Könyvkiadó, 2018

A kötet az arisztotelészi életmű legfontosabb témáinak bemutatása, szigorúan a lényeges kérdésekre szorítkozva, tömör és közérthető formá...

15%
2 690 Ft 2 287 Ft
Martin Burckhardt, Dirk Höfer: Minden és semmi
könyv Minden és semmi

Atlantisz Könyvkiadó, 2018

E különös, ironikus könyv a digitális világ teológiájaként is olvasható. Nem csodálkozik, prófétál vagy átkozódik: egy mindent átható vá...

15%
2 495 Ft 2 121 Ft
Wolfgang Kuhn: Állat és angyal között - Hogyan tette tönkre a biológia az emberképet
könyv Állat és angyal között - Hogyan tette tönkre a biológia az emberképet

Kairosz Kiadó, 2007

A szerzőnek tavaly megjelent, A darwinizmus buktatói c. kötetének gondolatmenete folytatódik ebben az írásban. Ma a természettudósoknak n...

5%
2 600 Ft 2 470 Ft
Fehér Márta; Békés Vera: Tudásszociológiai szöveggyűjtemény
könyv Tudásszociológiai szöveggyűjtemény

Typotex Kiadó, 2005

Az Edinburgh-i, úgynevezett "erős programot" bemutató tudásszociológiai szöveggyűjtemény a magyar nyelvű tudományelméleti-tudománytörténe...

5%
3 200 Ft 3 040 Ft
Laki János: A tudomány természete
könyv A tudomány természete

Gondolat-Infonia, 2006

Thomas Kuhn vitathatatlanul minden idők legtöbbek által olvasott, legnagyobb hatású tudományfilozófusa volt. A tudományos forradalmak sze...

10%
2 890 Ft 2 601 Ft
Tófalvy Tamás: A digitális jó és rossz születése
könyv A digitális jó és rossz születése

L'Harmattan Kiadó, 2017

Tönkreteszi a kultúránkat a digitális média és az internet? Hazugságokat, féligazságokat terjeszt és elbutít? Vagy éppen ellenkezőleg, el...

15%
2 800 Ft 2 380 Ft
Pierre Duhem: A jelenségek megőrzése - Értekezés a fizikaelmélet fogalmáról...
könyv A jelenségek megőrzése - Értekezés a fizikaelmélet fogalmáról...

Kairosz Kiadó, 2005

Az Annales de Philosophie Chrétiene c. folyóiratban 1908-ban öt egymást követő részben jelent meg a tanulmány Pierre Duhem tollából, amel...

5%
3 200 Ft 3 040 Ft
Hans Peter Duerr: Sem Isten - sem mérték
könyv Sem Isten - sem mérték

Atlantisz Könyvkiadó, 1998

A világnak - írta a misztikus anarchista Gustav Landauer - felőlem nem kell"elpusztulnia" - már amúgy sem létezik. Hans Peter Duerr (1943...

5%
1 295 Ft 1 231 Ft
Alexandre Koyré: Tanulmányok a tudományos gondolkodás történetéről
könyv Tanulmányok a tudományos gondolkodás történetéről

L'Harmattan Kiadó, 2010

A kötet, melyet az Olvasó a kezében tart, bevezetést nyújt a francia tudományfilozófia kiemelkedő alakjának, a Magyarországon sajnos kevé...

15%
3 990 Ft 3 392 Ft
Horváth Márk: A digitalitás paroxizmusa
könyv A digitalitás paroxizmusa

Savaria University Press, 2018

A 21. század kiborgokkal, digitális és virtuális technológiákkal felvértezett poszthumán világában át kell élnünk a közölhetetlent, a leí...

15%
2 480 Ft 2 108 Ft
Csejtei Dezső; Juhász Anikó: Filozófiai elmélkedések a tájról
könyv Filozófiai elmélkedések a tájról

Attraktor, 2012

A Szegedi Tudományegyetem oktatóinak tollából született monográfia úttörő a maga nemében: a „táj”, a természetes és mesterséges környezet...

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Németh András: Emberi idővilágok - Pedagógiai megközelítések
könyv Emberi idővilágok - Pedagógiai megközelítések

Gondolat Kiadó, 2010

Mi az idő? Miért különbözik a természet idősíkja és az egyén szubjektív időélménye? Milyen változatai vannak az emberi közösségek által m...

5%
3 490 Ft 3 316 Ft
René Descartes: Dioptrika
könyv Dioptrika

Gondolat Kiadói Kör, 2016

Biztosan megesett már önökkel, hogy éjszaka, midőn világítás nélkül jártak kissé nehezebb terepen, egy bot segítségére szorultak, hogy az...

5%
2 500 Ft 2 375 Ft
Tánczos Péter; Varga Rita: Tanulmányok Immanuel Kant aktualitásáról
könyv Tanulmányok Immanuel Kant aktualitásáról

L'Harmattan Kiadó, 2016

Fájdalom, különösen a múlttal kapcsolatos fájdalom miatt szomorkodni dőreség és puhány lélekre vall; míg az elmúlás miatt fájdalmat érezn...

5%
2 990 Ft 2 841 Ft
Jacques Vauthier: Levél a tudósokhoz, akik Isten babérjaira törnek
könyv Levél a tudósokhoz, akik Isten babérjaira törnek

Kairosz Kiadó, 2009

Manapság nagy lehet a kísértés a tudós elmék számára, hogy szakismereteiket egyfajta világ és emberiségmagyarázattá nagyítsák fell... J...

2 400 Ft
Ács Pál: Átszitált idő
könyv Átszitált idő

PESTI KALLIGRAM KFT., 2015

Átszitálni minden időt. Ez az egyetlen lehetséges objektivitás, amit a legmélyebb szubjektivitás motivál. Nem hiszek abban, hogy a régisé...

15%
3 000 Ft 2 550 Ft
Lakatos Imre: A gyakorló matematikus filozófiája
könyv A gyakorló matematikus filozófiája

Typotex Kiadó, 2021

Lakatos Imre (1922-1974) 1956 decemberének első napjaiban változatos és nem kevéssé ellentmondásos évtizedek után választotta az emigráci...

15%
4 200 Ft 3 570 Ft
John C. Lennox: 2084
könyv 2084

Harmat Kiadó, 2021

Mit tartogat számunkra a 2084-es év? A mesterséges intelligencia fejlesztése messze nem csupán az informatikusokat érinti, hanem kihat az...

15%
3 900 Ft 3 315 Ft
Tuboly Ádám Tamás: Egység és tolerancia
könyv Egység és tolerancia

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2018

A kötet magyar nyelven elsőként nyújt átfogó és részletes bevezetést az úgynevezett logikai empirizmusba, vagy ahogy még olykor nevezik, ...

15%
2 490 Ft 2 117 Ft
Georg Klein: Vak akarat és önző DNS
könyv Vak akarat és önző DNS

Corvina Kiadó, 2015

Georg Klein Vak akarat és önző DNS című esszégyűjteménye először 2001-ben jelent meg magyarul. A Harmadik látogatás Peter Nollnál című ír...

5%
3 490 Ft 3 316 Ft
Gurka Dezső: A schellingi természetfilozófia és a korabeli természettudományok kölcsönhatásai
könyv A schellingi természetfilozófia és a korabeli természettudományok kölcsönhatásai

Gondolat-Infonia, 2006

Jelen kötet a különbözőségnek és egységnek a természetfilozófia és a tudománytörténet határterületein mutatkozó jelenségeit, kapcsolódási...

5%
2 290 Ft 2 176 Ft
Salamon János: A modern ész kritikája
könyv A modern ész kritikája

PESTI KALLIGRAM KFT., 2021

Azt mondhatnánk tehát, hogy míg mi, emberek a paradicsom nyitott kapujában tipródunk, addig az állatok angyali nyugalommal járkálnak ki-b...

15%
3 990 Ft 3 392 Ft
Mosoniné Fried Judit; Tolnai Márton (szerk.): Tudomány és politika
könyv Tudomány és politika

Typotex Kiadó, 2008

A tudománypolitika kulcskérdése a tudomány és a politika kapcsolata. Ha ezt egyetlen szóval akarjuk jellemezni, akkor leginkább az ellent...

2 900 Ft
Kubinyi Enikő; Miklósi Ádám: Megismerésünk korlátai
könyv Megismerésünk korlátai

Gondolat-Infonia, 2006

A magyar kognitív tudományi konferenciák 1993 óta minden évben elmaradhatatlan részét képezik a hazai tudományos életnek, s ezzel a kogni...

2 980 Ft
Paksi Dániel: Személyes valóság
könyv Személyes valóság

L'Harmattan Kiadó, 2015

A személyes valóság fogalma a személyes tudás mögött álló emergentista ontológiai meggyőződést fejezi ki. Polányi Mihály a Személyes tudá...

5 900 Ft
Emergencia és tudomány
könyv Emergencia és tudomány

L'Harmattan Kiadó, 2017

Az emergencia fogalmát a különböző tudományos diszciplínákban jellemzően azokra a magasabb szintű, átfogó jelenségekre alkalmazzák, amely...

15%
2 500 Ft 2 125 Ft
Emergencia
könyv Emergencia

L'Harmattan Kiadó, 2021

Az emergencia fogalma olyan átfogó, rendszerszintű jelen ségekre utal, amelyeket nem lehet kielégítően magyarázni az adott rendszer részl...

15%
2 990 Ft 2 542 Ft
Valastyán Tamás; Tóth Máté; Bujalos István: Az identitás alakzatai
könyv Az identitás alakzatai

PESTI KALLIGRAM KFT., 2015

Filozófiai életünk legjelesebbjeinek (pl. Angyalosi Gergely, Heller Ágnes, Hévizi Ottó, Losoncz Alpár, Vajda Mihály) tisztelgése a jeles ...

15%
3 000 Ft 2 550 Ft
Metzger László Csaba: A pszichohistória alapjai
könyv A pszichohistória alapjai

2009

Ebben a könyvben, azokról a filozófiai tézisekről írtam, amik leginkább bemutatják a világunk működését mozgató modelleket és törvényeit....

5%
1 990 Ft 1 891 Ft
Mészáros Gábor: Irigy (?) magyar
könyv Irigy (?) magyar

2008

A belső viszonyok rendezettségéhez a tudás tisztelete, a közösségszolgálat természetessége és átlátható, könnyen megtanulható és hosszú i...

15%
1 900 Ft 1 615 Ft
Hodossy Gyula (szerk.): Az együttgondolkodás iskolája - Iródia
2 500 Ft
Ember – tudomány – technika. Kísérlet a tudományos-technikai forradalom marxista elemzésére
antikvár Ember – tudomány – technika. Kísérlet a tudományos-technikai forradalom marxista elemzésére

Bagolyfészek Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Kossuth Kiadó, 1977

1 590 Ft
Ferenczy Andor: Anyag és szellem keletkezése
antikvár Anyag és szellem keletkezése

Ezüsthíd Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Szerzői Kiadás, 1995

1 700 Ft
Werner Heisenberg: Változások a természettudomány alapjaiban
antikvár Változások a természettudomány alapjaiban

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Egyetemi Nyomda, 1946

3 990 Ft
szerk:Szalai Sándor: Tudomány és emberiség (Szalai Sándor)
890 Ft - 1 500 Ft
Makkai László (szerk.): A ​tudomány forradalma Angliában
antikvár A ​tudomány forradalma Angliában

Antikvár Könyvkínáló

jó állapotú antikvár könyv

Gondolat Kiadó, 1966

Könyvízelítő: A XVII. század az angol kultúra fellendülésének egyik nagy korszaka. Különösen a természettudomány előrehaladása jelentős m...

1 790 Ft
Schultheisz Emil: Leibniz és a medicina
antikvár Leibniz és a medicina

Semmelweis Kiadó, 2013

1 990 Ft - 2 200 Ft
Kornis Gyula: A tudományos gondolkodás. A tudós lelki alkata II. kötet
antikvár A tudományos gondolkodás. A tudós lelki alkata II. kötet

Betû Antikvárium Bt.

jó állapotú antikvár könyv

Franklin-Társulat, 1943

1 800 Ft
Csaba György: Gondolatok a biológiáról
antikvár Gondolatok a biológiáról

Gondolat Kiadó, 1984

790 Ft - 990 Ft
Erdey-Grúz Tibor: Filozófiai tallózás a természettudományokban
790 Ft - 800 Ft
Jánosi József: A bölcseleti megismerés határainak kérdése
3 990 Ft
Bacon: A Novum Organum első része
antikvár A Novum Organum első része

Tordai Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Franklin-Társulat, 1885

2 300 Ft
Prigogine,Ilya-Stengr,Isabelle: Az új szövetség
antikvár Az új szövetség

Gasztrofilm Kultúra Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Akadémiai Kiadó, 1995

2 400 Ft
Barthélemy-Saint Hilaire: A philosophia viszonya a természettudományokhoz és a valláshoz
antikvár A philosophia viszonya a természettudományokhoz és a valláshoz

Szindbád Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Magyar Tudományos Akadémia, 1890

2 900 Ft
Fikk László: Aqinói Tamás ismeretelmélete
antikvár Aqinói Tamás ismeretelmélete

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Minerva Irodalmi És Nyomdai RT, 1943

9 990 Ft
Kozma Béla: Füzetlen orientál gyöngyök
antikvár Füzetlen orientál gyöngyök

Marosvásárhely, 1994

1 590 Ft - 2 000 Ft
Dr. Alexander Bernát: A philosophia történetének eszméje - tekintettel a történetre általában
antikvár A philosophia történetének eszméje - tekintettel a történetre általában

Oskola Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Budapest, 1877

4 990 Ft
Marx-Engels: Levelek "A tőké"-ről
antikvár Levelek "A tőké"-ről

Szikra, 1956

800 Ft - 990 Ft
Kiss Tamás dr.: Játék a biztonságért - A biztonság ökológiája címszavakban
antikvár Játék a biztonságért - A biztonság ökológiája címszavakban

Szaktudás Kiadó Ház Rt., 1993

Filozófiai és tudományelméleti alapvetés

1 850 Ft - 2 200 Ft
Martinovich Sándor: Atheista-e a modern tudomány?
antikvár Atheista-e a modern tudomány?

Bodoni Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Budapest, 1922

11 990 Ft
Francois Jacob: A tojás és a tyúk   Az élők logikája
antikvár A tojás és a tyúk Az élők logikája

Európa Könyvkiadó, 1974

790 Ft - 890 Ft
Hegedűs Katalin, Horányi Ildikó: Kharón - Thanatológiai szemle (XI. évf. - 2007/3-4 - 3-4. szám)
antikvár Kharón - Thanatológiai szemle (XI. évf. - 2007/3-4 - 3-4. szám)

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Nemzeti Kultúrális Alap, 2007

2 990 Ft
Kemény G. Gábor: Kapcsolatok vonzásában
antikvár Kapcsolatok vonzásában

Pápaszem Antikvárium Bt.

jó állapotú antikvár könyv

Madách Kiadó, 1977

990 Ft
Karl Marx: A démokritoszi és epikuroszi természetfilozófia különbsége
antikvár A démokritoszi és epikuroszi természetfilozófia különbsége

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Budapest, 1969

9 990 Ft