Metafizika, ismeretelmélet kategória könyvei

Immanuel Kant: A tiszta ész kritikája
könyv A tiszta ész kritikája

Atlantisz Könyvkiadó, 2018

Különös sors jutott az emberi észnek… kérdések ostromolják, melyeket nem tud elhárítani, mert magából az ész természetéből fakadnak, de m...

15%
4 895 Ft 4 161 Ft
Ken Wilber: A Működő Szellem rövid története
könyv A Működő Szellem rövid története

Ursus Libris, 2009

A Működő Szellem rövid története 1996-ban látott napvilágot, azóta klasszikus művé, igazi kultuszkönyvvé vált. A szerző, Ken Wilber ugyan...

15%
3 500 Ft 2 975 Ft
Hamvas Béla: Scientia sacra I-II.
könyv Scientia sacra I-II.

Medio Kiadó, 2015

Hamvas Béla életmű-sorozatának 8-9. kötete.

15%
7 800 Ft 6 630 Ft
Hamvas Béla: Scientia sacra III.
könyv Scientia sacra III.

Medio Kiadó, 2015

Hamvas Béla Scientia sacra c., 1943-44 között írt összefoglaló nagy műve az őskori emberiség szellemi hagyományáról, az archaikus egyipto...

15%
3 900 Ft 3 315 Ft
Rudolf Steiner: A magasabb világok megismerésének útja
könyv A magasabb világok megismerésének útja

Hermit Könyvkiadó Bt., 2011

E könyv fejezetei eredetileg mind különálló tanulmányok, „Hogyan jutunk a magasabb világok megismeréséhez?” összefoglaló címen láttak nap...

15%
1 990 Ft 1 692 Ft
Rudolf Steiner: A szabadság filozófiája
könyv A szabadság filozófiája

Lazi Kiadó, 2016

Rudolf Steiner osztrák polihisztor, filozófus, író, a Waldorf-pedagógia atyja, egy új világnézeti irányzat, az antropozófia megalkotója. ...

15%
2 200 Ft 1 870 Ft
Hamvas Béla: Az ősök nagy csarnoka IV.
könyv Az ősök nagy csarnoka IV.

Medio Kiadó, 2013

Az ősök nagy csarnoka négy kötetének tartalmi összeállításában nem az elkészítés időrendjét követtük, hanem a "nagy archaikus egységek" k...

15%
3 900 Ft 3 315 Ft
Mircea Eliade: A szent és a profán
könyv A szent és a profán

Helikon Kiadó, 2019

Szent és profán - örök és mulandó - vallásos és vallástalan - transzcendens és materiális - tradicionális és modern: ezek a kulcsszavai a...

15%
1 499 Ft 1 275 Ft
Hamvas Béla: Patmosz I-II.
könyv Patmosz I-II.

Medio Kiadó, 2004

1. rész. - DIREKT MORÁL ÉS ROSSZ LELKIISMERET; - CSONTVÁRY NAGY CÉDRUSA; - ELMÉLET ÉS TERÓRIA; - HUMANIZMUS; - NÉMETSÉG; - A RÁNTOT...

5%
7 800 Ft 7 410 Ft
Martin Heidegger: Lét és idő
könyv Lét és idő

Osiris Kiadó, 2019

A Lét és időnek mint szisztematikus műnek az egyik legfeltűnőbb vonása, hogy különböző filozófiai regiszterek radikális szintézise. Rögve...

15%
4 980 Ft 4 233 Ft
Gilbert Keith Chesterton: Mi a baj a világgal?
könyv Mi a baj a világgal?

Századvég Kiadó, 2019

Gilbert Keith Chesterton (1874-1936), briliáns elméjű angol író és filozófus, A Paradoxon hercegének is nevezték. Lefegyverző stílusát, m...

15%
2 990 Ft 2 542 Ft
Immanuel Kant: Immanuel Kant metafizikai és teológiai előadásai
könyv Immanuel Kant metafizikai és teológiai előadásai

Atlantisz Könyvkiadó, 2013

Immanuel Kant metafizikai és racionális teológiai tárgyú egyetemi előadásairól készült lejegyzések - magyar nyelven először. "Nem ment...

10%
3 995 Ft 3 596 Ft
Rudolf Steiner: Megismerés és halál
könyv Megismerés és halál

Hermit Könyvkiadó Bt., 2014

A Krisztus-legendáknak sok-sok vonása van, melyek mélyen feltárják sokrétű jelentőségét annak, amit a Krisztus-princípium jelent, és amit...

5%
1 800 Ft 1 710 Ft
Tőzsér János: Az Igazság Pillanatai
könyv Az Igazság Pillanatai

PESTI KALLIGRAM KFT., 2018

"A filozófia nem vezet el bennünket igazságok megismeréséhez. De ha így van, mégis mi értelme filozófiát művelni?" A filozófiában előbb-...

15%
3 990 Ft 3 392 Ft
Gottfried Martin: Általános metafizika
könyv Általános metafizika

Holnap Kiadó, 1998

A német Gottfried Martin számos filozófiai monográfia szerzője. Általános metafizika (1965) c. könyvében e kérdésekre keres választ, első...

5%
2 600 Ft 2 470 Ft
Fehér M. István: Hermeneutikai tanulmányok I.
könyv Hermeneutikai tanulmányok I.

L'Harmattan Kiadó, 2001

A könyv a XX. század egyik mértékadó filozófiai irányzatának, a hermeneutikának kialakulására, az úgynevezett hermeneutikai fordulat létr...

1 950 Ft
Piscatus: Az idő anomáliái - Bölcsességek és töprengések
könyv Az idő anomáliái - Bölcsességek és töprengések

Dekameron, 2005

Rövid, tömör, de velős bölcselkedések, töprengések, "aranymondások" izgalmas gondolatok együtteséből épül fel ez a kötet. A világot és az...

5%
980 Ft 931 Ft
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling: Filozófiai vizsgálódások az emberi szabadság lényegéről és az ezzel összefüggő tárgyakról
könyv Filozófiai vizsgálódások az emberi szabadság lényegéről és az ezzel összefüggő tárgyakról

Attraktor, 2010

A klasszikus német bölcselet kiemelkedő alakjának egyik fontos írása, mely szervesen illeszkedik korának a szabadság filozófia kérdéséről...

5%
2 400 Ft 2 280 Ft
Nicholas Malebranche: Beszélgetések a metafizikáról és a vallásról
könyv Beszélgetések a metafizikáról és a vallásról

L'Harmattan Kiadó, 2007

Nicholas Malebranche könyve a kartezianizmus egyik alapműve, mely az okság és a természettörvények okkazionalista felfogásával, az ideák ...

5%
3 500 Ft 3 325 Ft
Immanuel Kant: Prekritikai írások
könyv Prekritikai írások

Osiris Kiadó, 2003

A magyar filozófiai kultúra régi adósságát törleszti a kötet, amely tartalmazza Immanuel Kant úgynevezett prekritikai írásainak túlnyomó ...

5%
4 800 Ft 4 560 Ft
Varga Csaba: A metafilozófia gyönyörűsége
könyv A metafilozófia gyönyörűsége

Kairosz Kiadó, 2008

Nem élünk a középkorban, s nem vagyunk se kardforgatók, se szerzetesek, így nem léphetünk be például a pálos rendbe. A valószínűleg legma...

5%
3 200 Ft 3 040 Ft
Szombath Attila: A feltétlen és a véges
könyv A feltétlen és a véges

Kairosz Kiadó, 2009

Szombath Attila 1971-ben született Székesfehérváron. A gimnáziumot Egerben végezte, ahol emellett katonaiskolába is járt. Ezt követően az...

4 500 Ft
Tornai Szabolcs: A világ mint téveszme
könyv A világ mint téveszme

Gondolat Kiadói Kör, 2015

A szellemi elsötétülés ellenére az ókori görögök és indiaiak szemlélete töretlenül érvényes. Voltakeppen három fő filozófiai kérdés létez...

5%
1 500 Ft 1 425 Ft
Friedrich Nietzsche: Hajnalpír
könyv Hajnalpír

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2019

Nietzsche egyik főműve, melyben megkezdi támadását az újkor morálja ellen. A kötetet a fordító tanulmánya kíséri és jegyzetapparátus is s...

15%
3 400 Ft 2 890 Ft
Zuh Deodáth: Edmund Husserl ismeretfilozófiája
könyv Edmund Husserl ismeretfilozófiája

L'Harmattan Kiadó, 2015

Az alábbi könyvet olyan olvasóknak ajánljuk, akik Edmund Husserl (1859-1938) filozófiájáról szeretnének átfogó képet kapni. Tézise szerin...

2 490 Ft
Kelemen János: Az ész képe és tette
könyv Az ész képe és tette

Atlantisz Könyvkiadó, 2000

Mi a viszony a történetírás és a filozófia között? Már Kant és Herder mindenre kiterjedő ellentétét is erősen motiválta az e kérdésre ado...

1 595 Ft
Tóth Judit: Test és lélek
könyv Test és lélek

Kairosz Kiadó, 2006

Antropológia és értelmezés Nüsszai Szent Gergely műveiben A IV. században élt kappadókiai atya, Szent Gergely antropológiájának az eg...

3 500 Ft
Hieroklész: Kommentár a püthagoreus Aranyvershez
könyv Kommentár a püthagoreus Aranyvershez

Gondolat Kiadói Kör, 2018

Kötetünk három szöveget tartalmaz: a Kr. e. 4. században keletkezett püthagoreus Aranyverset, az újplatonikus alexandriai Hieroklész (Kr....

15%
3 300 Ft 2 805 Ft
Mezei Balázs: A lélek és a másik
könyv A lélek és a másik

Atlantisz Könyvkiadó, 1998

A humánum lényegéhez tartozik, hogy az ember úgy érzi: a végesség elégtelen számára. A lélek és a másik: örök párharc két résztvevője. ...

5%
1 595 Ft 1 516 Ft
Simon Ferenc: Társadalomontológia
könyv Társadalomontológia

JATEPress, 2004

Tartalom Előzetes kérdések 5 Az ember biogenezise: az ember mint biológiai probléma 7 Az ember szociogenezise 8 Az emberi lényeg...

5%
945 Ft 898 Ft
Papp Ibolya: A Teremtő és a többmilliárd monodráma
könyv A Teremtő és a többmilliárd monodráma

Accordia Kiadó, 2008

Elmélyült töprengések, egzisztenciálbölcseleti fogantatású futamok, érzékeny lírai rezdülések, szociofotók metszéspontjain jelöli ki hely...

5%
2 000 Ft 1 900 Ft
Cselényi István: A lét perújrafelvétele
könyv A lét perújrafelvétele

Kairosz Kiadó, 2011

Objektum és szubjektum nem kibékíthetetlen ellentétei egymásnak, hanem a közös LÉT pólusai. Ezen alapszik korunk neotomista filozófiája, ...

2 900 Ft
Barcsi Tamás: Három filozófiai kérdés az emberről
könyv Három filozófiai kérdés az emberről

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2016

"Ebben a könyvben három filozófiai kérdést teszek fel. Az első kérdés így szól: mit jelent megtanulni meghalni? Az első rész végére talán...

5%
3 200 Ft 3 040 Ft
Michael Quante: A szellem valósága
könyv A szellem valósága

L'Harmattan Kiadó, 2017

DRIMÁL ISTVÁN fordításában, RÓZSA ERZSÉBET utószavával "Quante tökéletesen tudatában van Hegel legambiciózusabb filozófiai törekvései je...

15%
3 600 Ft 3 060 Ft
Kocsis László; : Az igazságalkotás metafizikája
könyv Az igazságalkotás metafizikája

L'Harmattan Kiadó, 2016

A legalapvetőbb meggyőződéseink közé tartozik, hogy minden igaz kijelentést igazzá tesz valami. Egy kijelentés igazsága nem a levegőben l...

15%
2 290 Ft 1 947 Ft
György Edit: Az út bölcsessége
könyv Az út bölcsessége

Kassák Kiadó, 2004

"Akik a bölcsesség útjáról vallanak, a legnagyobbak közül valók. Írásaik boldogabbá teszik az embert, szeretetteljessé a világot."

5%
1 290 Ft 1 226 Ft
Sümegh László: Hit, élet és tudomány - Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak
könyv Hit, élet és tudomány - Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2016

A szerző ebben a könyvében az elmúlt három évtizedben megtartott előadásainak válogatását adja közre. Ezek nem szaktudományos értekezések...

5%
1 490 Ft 1 416 Ft
Lurcza Zsuzsanna: Kulturális identitás és de(kon)strukció
könyv Kulturális identitás és de(kon)strukció

Egyetemi Műhely Kiadó, 2014

Lurcza Zsuzsanna (1985, Székelyudvarhely) az MTA-ELTE Hermeneutika Kutatócsoport tudományos munkatársa. Doktori disszertációját a Babes-B...

15%
2 400 Ft 2 040 Ft
Bernáth László: Morális felelősség, érdem és kontroll
könyv Morális felelősség, érdem és kontroll

L'Harmattan Kiadó, 2019

A könyv amellett érvel, hogy a morális felelősség nem lehet összeegyeztethető a természeti törvények determinisztikusságával, mivel a mor...

15%
2 500 Ft 2 125 Ft
Dr. Szendrődi Győző: Bölcselet és világnézet
könyv Bölcselet és világnézet

Virágmandula Kft., 2019

Bölcselet vagy Bölcselkedés? A jelenkor leggyakrabban idézett filozófusai majdhogynem egységesen vallják a nézetet, mely szerint metafizi...

7 900 Ft
Marosán Bence Péter (SZERK.): Kontextus és fenomén
könyv Kontextus és fenomén

L'Harmattan Kiadó, 2017

"A lappangó észt önnön lehetőségeinek megértésére ösztönözni, s ezáltal beláttatni vele, hogy a metafizika lehetősége az igazi lehetőség"...

15%
3 990 Ft 3 392 Ft
Kákonyi Gyula: Előzzük meg a betörést
antikvár Előzzük meg a betörést

Bodoni Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Budapest, 1991

790 Ft
Dr. Trikál József: Természetbölcselet
antikvár Természetbölcselet

Szent-István-Társulat, 1924

1 500 Ft - 5 000 Ft
Jánosi József: A szellem -A szellemi lét főbb jelenségei és metafizikája
antikvár A szellem -A szellemi lét főbb jelenségei és metafizikája

Piel Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Pázmány Péter Irod. Társaság, 1935

4 900 Ft
Paolo Santarcangeli: A betűk mágiája (Elmélkedés és huszonöt variáció a jelekről, jelentésükről és a szimbólumokról)
antikvár A betűk mágiája (Elmélkedés és huszonöt variáció a jelekről, jelentésükről és a szimbólumokról)

Holló Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Európa Könyvkiadó, 1971

Weöres Sándor verseivel Szép és hasznos dolog a betűkről beszélni, tehát szükséges is. A betű szent. A betűvetés különböztet meg bennünk...

3 400 Ft
Büchner Lajos: Erő és anyag
antikvár Erő és anyag

Bagolyfészek Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Lipcse-Budapest, 1897

8 000 Ft
Kováts Albert: A tárlat metafizikája
1 090 Ft - 2 990 Ft
Hársing László (szerk.): Az ismeretelmélet problémái
antikvár Az ismeretelmélet problémái

Bagolyfészek Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Művelődésügyi Minisztérium, 1971

5 000 Ft
Muzsnai László: A lélek rejtelmes világa
antikvár A lélek rejtelmes világa

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Szerzői Kiadás

4 990 Ft
K.Jakab Antal: Átmenetek
antikvár Átmenetek

Szentendre Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Felsőmagyarország Kiadó, 1995

3 000 Ft
F.W.J. Schelling: Bruno avagy a dolgok isteni és természetes elvéről  /Beszélgetés/
antikvár Bruno avagy a dolgok isteni és természetes elvéről /Beszélgetés/

Betû Antikvárium Bt.

jó állapotú antikvár könyv

Magyar Helikon, 1974

590 Ft
Dr. Bognár Cecil: Okság és törvényszerűség a fizikában
antikvár Okság és törvényszerűség a fizikában

Könyvlabirintus Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

FRANKLIN-TÁRSULAT KIADÓ, 1919

8 000 Ft
Negyedéves horoszkóp 1999 október-november-december
antikvár Negyedéves horoszkóp 1999 október-november-december

Horizont Kiadó, 1999

Önfejlesztő sorselemzés asztrológiával, Ji Kinggel és tarottal

590 Ft - 780 Ft
Földesi Tamás: A "megismerhetőség" modern problémái
590 Ft - 600 Ft
Boros János: A megismerés talánya
antikvár A megismerés talánya

Vértesi Antikvárium Bt.

hibátlan, olvasatlan példány

Áron Kiadó, 2009

Mit jelent megismerni, mit tudhatunk, vannak-e a tudásnak határai, a nyelv segít vagy akadályoz a világfeltárásban, honnan ered mondatain...

4 990 Ft
Aldus Huxley: The Perennial Philosophy (Az örökkévaló filozófiája - angol nyelvű)
antikvár The Perennial Philosophy (Az örökkévaló filozófiája - angol nyelvű)

Oskola Antikvárium

közepes állapotú antikvár könyv

Chatto & Windus, 1947

5 990 Ft
Endre von Ivánka: Heidegger filozófiája és az ókori metafizika (Összegyűjtött tanulmányok)
antikvár Heidegger filozófiája és az ókori metafizika (Összegyűjtött tanulmányok)

Antikvár Könyvkínáló

hibátlan, olvasatlan példány

Paidion, 2004

Ismertető: "Heidegger ​filozófiája az Abszolútum fennállását nem ismeri el. Nem arról van itt szó, hogy az Abszolútum létezik-e vagy sem,...

1 490 Ft
Francois Bacon: Esszék (Mérleg)
antikvár Esszék (Mérleg)

Antiquarium Hungaricum Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Európa Könyvkiadó, 1987

1 200 Ft
Mackintosh C.H.: Elmélkedések Mózes negyedik könyve felett
antikvár Elmélkedések Mózes negyedik könyve felett

Eiffel Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Evangéliumi Kiadó

1 500 Ft
Hock János: A láthatatlan világ munkája
antikvár A láthatatlan világ munkája

Pestszentlõrinci antikvárium

közepes állapotú antikvár könyv

Urbányi István Kiadása, 1938

A híres szabadkőműves katolikus áldozópap, Károlyi Mihály "udvari papjának" műve. Egybekötve a szerző "A Törvények Könyve" c. művével.

14 990 Ft