Metafizika, ismeretelmélet kategória könyvei

Ken Wilber: A Működő Szellem rövid története
könyv A Működő Szellem rövid története

Ursus Libris, 2009

A Működő Szellem rövid története 1996-ban látott napvilágot, azóta klasszikus művé, igazi kultuszkönyvvé vált. A szerző, Ken Wilber ugyan...

24%
3 500 Ft 2 660 Ft
Immanuel Kant: A tiszta ész kritikája
könyv A tiszta ész kritikája

Atlantisz Könyvkiadó, 2018

Különös sors jutott az emberi észnek… kérdések ostromolják, melyeket nem tud elhárítani, mert magából az ész természetéből fakadnak, de m...

24%
4 895 Ft 3 721 Ft
Hamvas Béla: Scientia sacra I-II.
könyv Scientia sacra I-II.

Medio Kiadó, 2015

Hamvas Béla életmű-sorozatának 8-9. kötete.

24%
7 800 Ft 5 928 Ft
Hamvas Béla: Scientia sacra III.
könyv Scientia sacra III.

Medio Kiadó, 2015

Hamvas Béla Scientia sacra c., 1943-44 között írt összefoglaló nagy műve az őskori emberiség szellemi hagyományáról, az archaikus egyipto...

24%
3 900 Ft 2 964 Ft
Mircea Eliade: A szent és a profán
könyv A szent és a profán

Helikon Kiadó, 2019

Szent és profán - örök és mulandó - vallásos és vallástalan - transzcendens és materiális - tradicionális és modern: ezek a kulcsszavai a...

24%
1 499 Ft 1 140 Ft
Hamvas Béla: Az ősök nagy csarnoka III.
könyv Az ősök nagy csarnoka III.

Medio Kiadó, 2005

Az ősök nagy csarnoka négy kötetének tartalmi összeállításában nem az elkészítés időrendjét követtük, hanem a "nagy archaikus egységek" k...

24%
3 900 Ft 2 964 Ft
Rudolf Steiner: A magasabb világok megismerésének útja
könyv A magasabb világok megismerésének útja

Hermit Könyvkiadó Bt., 2011

E könyv fejezetei eredetileg mind különálló tanulmányok, „Hogyan jutunk a magasabb világok megismeréséhez?” összefoglaló címen láttak nap...

24%
1 990 Ft 1 513 Ft
Rudolf Steiner: A szabadság filozófiája
könyv A szabadság filozófiája

Lazi Kiadó, 2016

Rudolf Steiner osztrák polihisztor, filozófus, író, a Waldorf-pedagógia atyja, egy új világnézeti irányzat, az antropozófia megalkotója. ...

24%
2 200 Ft 1 672 Ft
Hamvas Béla: Az ősök nagy csarnoka IV.
könyv Az ősök nagy csarnoka IV.

Medio Kiadó, 2013

Az ősök nagy csarnoka négy kötetének tartalmi összeállításában nem az elkészítés időrendjét követtük, hanem a "nagy archaikus egységek" k...

24%
3 900 Ft 2 964 Ft
Hamvas Béla: Patmosz I-II.
könyv Patmosz I-II.

Medio Kiadó, 2004

1. rész. - DIREKT MORÁL ÉS ROSSZ LELKIISMERET; - CSONTVÁRY NAGY CÉDRUSA; - ELMÉLET ÉS TERÓRIA; - HUMANIZMUS; - NÉMETSÉG; - A RÁNTOT...

24%
7 800 Ft 5 928 Ft
Világokon át - barangolás a metafizika birodalmában
könyv Világokon át - barangolás a metafizika birodalmában

Pilis-Print Kiadó, 2007

Kiemelkedő gondolkodók létezésünk nagy kérdéseiről ! A „Világokon át” című televíziós sorozat könyvváltozata annak az igénynek az alapján...

24%
2 990 Ft 2 273 Ft
Martin Heidegger: Lét és idő
könyv Lét és idő

Osiris Kiadó, 2019

A Lét és időnek mint szisztematikus műnek az egyik legfeltűnőbb vonása, hogy különböző filozófiai regiszterek radikális szintézise. Rögve...

24%
4 980 Ft 3 785 Ft
Agrippa von Nettesheim: Okkult filozófia I. kötet
könyv Okkult filozófia I. kötet

Hermit Könyvkiadó Bt., 1999

Agrippa von Nettesheim a középkor híres alkimistája, mágusa, orvosa. A De Occulta Philosophia, élete fő műve, ami a hermetikus-mágikus h...

24%
2 500 Ft 1 900 Ft
Jacques Derrida: Hit és tudás
könyv Hit és tudás

Branbauer Kiadó, 2006

Hogyan beszéljünk egyedi módon a vallásról, manapság? Hogyan merészeljünk félelem és megrendülés nélkül beszélni róla, e napon? Ilyen kev...

24%
2 200 Ft 1 672 Ft
Immanuel Kant: Immanuel Kant metafizikai és teológiai előadásai
könyv Immanuel Kant metafizikai és teológiai előadásai

Atlantisz Könyvkiadó, 2013

Immanuel Kant metafizikai és racionális teológiai tárgyú egyetemi előadásairól készült lejegyzések - magyar nyelven először. "Nem ment...

24%
3 995 Ft 3 037 Ft
Tőzsér János: Az Igazság Pillanatai
könyv Az Igazság Pillanatai

PESTI KALLIGRAM KFT., 2018

"A filozófia nem vezet el bennünket igazságok megismeréséhez. De ha így van, mégis mi értelme filozófiát művelni?" A filozófiában előbb-...

24%
3 990 Ft 3 033 Ft
Rudolf Steiner: Megismerés és halál
könyv Megismerés és halál

Hermit Könyvkiadó Bt., 2014

A Krisztus-legendáknak sok-sok vonása van, melyek mélyen feltárják sokrétű jelentőségét annak, amit a Krisztus-princípium jelent, és amit...

24%
1 800 Ft 1 368 Ft
Gottfried Martin: Általános metafizika
könyv Általános metafizika

Holnap Kiadó, 1998

A német Gottfried Martin számos filozófiai monográfia szerzője. Általános metafizika (1965) c. könyvében e kérdésekre keres választ, első...

24%
2 600 Ft 1 976 Ft
Friedrich Nietzsche: Hajnalpír
könyv Hajnalpír

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2019

Nietzsche egyik főműve, melyben megkezdi támadását az újkor morálja ellen. A kötetet a fordító tanulmánya kíséri és jegyzetapparátus is s...

24%
3 400 Ft 2 584 Ft
Fehér M. István: Hermeneutikai tanulmányok I.
könyv Hermeneutikai tanulmányok I.

L'Harmattan Kiadó, 2001

A könyv a XX. század egyik mértékadó filozófiai irányzatának, a hermeneutikának kialakulására, az úgynevezett hermeneutikai fordulat létr...

24%
1 950 Ft 1 482 Ft
Piscatus: Az idő anomáliái - Bölcsességek és töprengések
könyv Az idő anomáliái - Bölcsességek és töprengések

Dekameron, 2005

Rövid, tömör, de velős bölcselkedések, töprengések, "aranymondások" izgalmas gondolatok együtteséből épül fel ez a kötet. A világot és az...

24%
980 Ft 745 Ft
Varga Zsuzsa; Gyémánt Iván: Matematikai módszerek a fizikában
könyv Matematikai módszerek a fizikában

JATEPress, 2016

Tartalomjegyzék: 1. VEKTORALGEBRAI BEVEZETÉS 1.1. Vektorok 3-dimenzióban, műveletek vektorokkal 1.1.1. Összeadás 1.1.2. Kivonás 1....

24%
2 205 Ft 1 676 Ft
Immanuel Kant: Prekritikai írások
könyv Prekritikai írások

Osiris Kiadó, 2003

A magyar filozófiai kultúra régi adósságát törleszti a kötet, amely tartalmazza Immanuel Kant úgynevezett prekritikai írásainak túlnyomó ...

24%
4 800 Ft 3 648 Ft
Varga Csaba: A metafilozófia gyönyörűsége
könyv A metafilozófia gyönyörűsége

Kairosz Kiadó, 2008

Nem élünk a középkorban, s nem vagyunk se kardforgatók, se szerzetesek, így nem léphetünk be például a pálos rendbe. A valószínűleg legma...

24%
3 200 Ft 2 432 Ft
Szombath Attila: A feltétlen és a véges
könyv A feltétlen és a véges

Kairosz Kiadó, 2009

Szombath Attila 1971-ben született Székesfehérváron. A gimnáziumot Egerben végezte, ahol emellett katonaiskolába is járt. Ezt követően az...

24%
4 500 Ft 3 420 Ft
Hieroklész: Kommentár a püthagoreus Aranyvershez
könyv Kommentár a püthagoreus Aranyvershez

Gondolat Kiadói Kör, 2018

Kötetünk három szöveget tartalmaz: a Kr. e. 4. században keletkezett püthagoreus Aranyverset, az újplatonikus alexandriai Hieroklész (Kr....

24%
3 300 Ft 2 508 Ft
Kelemen János: Az ész képe és tette
könyv Az ész képe és tette

Atlantisz Könyvkiadó, 2000

Mi a viszony a történetírás és a filozófia között? Már Kant és Herder mindenre kiterjedő ellentétét is erősen motiválta az e kérdésre ado...

24%
1 595 Ft 1 213 Ft
Zuh Deodáth: Edmund Husserl ismeretfilozófiája
könyv Edmund Husserl ismeretfilozófiája

L'Harmattan Kiadó, 2015

Az alábbi könyvet olyan olvasóknak ajánljuk, akik Edmund Husserl (1859-1938) filozófiájáról szeretnének átfogó képet kapni. Tézise szerin...

24%
2 490 Ft 1 893 Ft
Mezei Balázs: A lélek és a másik
könyv A lélek és a másik

Atlantisz Könyvkiadó, 1998

A humánum lényegéhez tartozik, hogy az ember úgy érzi: a végesség elégtelen számára. A lélek és a másik: örök párharc két résztvevője. ...

24%
1 595 Ft 1 213 Ft
Arthur Schopenhauer: A világ mint akarat és képzet I-II.
könyv A világ mint akarat és képzet I-II.

Osiris Kiadó, 2021

Schopenhauernek épp az adatott meg, hogy túl minden társadalmi és lelki meghatározottságon az emberi természet, a human condition legmély...

24%
6 980 Ft 5 305 Ft
Tóth Judit: Test és lélek
könyv Test és lélek

Kairosz Kiadó, 2006

Antropológia és értelmezés Nüsszai Szent Gergely műveiben A IV. században élt kappadókiai atya, Szent Gergely antropológiájának az eg...

24%
3 500 Ft 2 660 Ft
Takács Ádám (szerk.): A fenomén és tárgya
könyv A fenomén és tárgya

L'Harmattan Kiadó, 2013

Husserl fenomenológiája - érvel a szerző - az alap új filozófiai fogalmát fedezte fel, amikor a fenomenalitás egyetemesen konstitutív dim...

24%
1 950 Ft 1 482 Ft
Michael Quante: A szellem valósága
könyv A szellem valósága

L'Harmattan Kiadó, 2017

DRIMÁL ISTVÁN fordításában, RÓZSA ERZSÉBET utószavával "Quante tökéletesen tudatában van Hegel legambiciózusabb filozófiai törekvései je...

24%
3 600 Ft 2 736 Ft
Cselényi István: A lét perújrafelvétele
könyv A lét perújrafelvétele

Kairosz Kiadó, 2011

Objektum és szubjektum nem kibékíthetetlen ellentétei egymásnak, hanem a közös LÉT pólusai. Ezen alapszik korunk neotomista filozófiája, ...

24%
2 900 Ft 2 204 Ft
Kocsis László; : Az igazságalkotás metafizikája
könyv Az igazságalkotás metafizikája

L'Harmattan Kiadó, 2016

A legalapvetőbb meggyőződéseink közé tartozik, hogy minden igaz kijelentést igazzá tesz valami. Egy kijelentés igazsága nem a levegőben l...

24%
2 290 Ft 1 741 Ft
György Edit: Az út bölcsessége
könyv Az út bölcsessége

Kassák Kiadó, 2004

"Akik a bölcsesség útjáról vallanak, a legnagyobbak közül valók. Írásaik boldogabbá teszik az embert, szeretetteljessé a világot."

24%
1 290 Ft 981 Ft
Bernáth László: Morális felelősség, érdem és kontroll
könyv Morális felelősség, érdem és kontroll

L'Harmattan Kiadó, 2019

A könyv amellett érvel, hogy a morális felelősség nem lehet összeegyeztethető a természeti törvények determinisztikusságával, mivel a mor...

24%
2 500 Ft 1 900 Ft
Miszlivetz Ferenc: A világrendszer ingája és a Jövőegyetem
könyv A világrendszer ingája és a Jövőegyetem

Savaria University Press, 2010

„Ha egy rendszer normálisan működik, akkor relatíve determinált, azaz minden változtatási szándék ellenére a rendszer visszaker...

24%
2 500 Ft 1 900 Ft
Sümegh László: Hit, élet és tudomány - Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak
könyv Hit, élet és tudomány - Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2016

A szerző ebben a könyvében az elmúlt három évtizedben megtartott előadásainak válogatását adja közre. Ezek nem szaktudományos értekezések...

24%
1 490 Ft 1 133 Ft
Lurcza Zsuzsanna: Kulturális identitás és de(kon)strukció
könyv Kulturális identitás és de(kon)strukció

Egyetemi Műhely Kiadó, 2014

Lurcza Zsuzsanna (1985, Székelyudvarhely) az MTA-ELTE Hermeneutika Kutatócsoport tudományos munkatársa. Doktori disszertációját a Babes-B...

24%
2 400 Ft 1 824 Ft
Dr. Horváth Zoltán: Immanuel Kant prekritikai fordulata
könyv Immanuel Kant prekritikai fordulata

L'Harmattan Kiadó, 2020

Kant két "prekritikai", A tiszta ész kritikája előtt írt művének vizsgálata révén a jelen könyv a szokásosnál egységesebbnek mutatja azt ...

24%
3 990 Ft 3 033 Ft
Dr. Szendrődi Győző: Bölcselet és világnézet
könyv Bölcselet és világnézet

Virágmandula Kft., 2019

Bölcselet vagy Bölcselkedés? A jelenkor leggyakrabban idézett filozófusai majdhogynem egységesen vallják a nézetet, mely szerint metafizi...

24%
7 900 Ft 6 004 Ft
Marosán Bence Péter: Kontextus és fenomén II.
könyv Kontextus és fenomén II.

L'Harmattan Kiadó, 2020

A fenomenológia nem tesz erőszakot a metafizikai hagyományt belsőleg formáló indítékokon, melyek rosszul föltett kérdések és helytelen mó...

24%
3 990 Ft 3 033 Ft
Marosán Bence Péter (SZERK.): Kontextus és fenomén
könyv Kontextus és fenomén

L'Harmattan Kiadó, 2017

"A lappangó észt önnön lehetőségeinek megértésére ösztönözni, s ezáltal beláttatni vele, hogy a metafizika lehetősége az igazi lehetőség"...

24%
3 990 Ft 3 033 Ft
Hársing László (szerk.): Az ismeretelmélet problémái
antikvár Az ismeretelmélet problémái

Bagolyfészek Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Művelődésügyi Minisztérium, 1971

5 000 Ft
Muzsnai László: A lélek rejtelmes világa
antikvár A lélek rejtelmes világa

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Szerzői Kiadás

4 990 Ft
K.Jakab Antal: Átmenetek
antikvár Átmenetek

Szentendre Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Felsőmagyarország Kiadó, 1995

3 000 Ft
Negyedéves horoszkóp 1999 október-november-december
antikvár Negyedéves horoszkóp 1999 október-november-december

Horizont Kiadó, 1999

Önfejlesztő sorselemzés asztrológiával, Ji Kinggel és tarottal

590 Ft - 780 Ft
Földesi Tamás: A "megismerhetőség" modern problémái
590 Ft - 600 Ft
J. Huizinga: Homo ludens - Versuch einer Bestimmung des Spielelements der Kultur
antikvár Homo ludens - Versuch einer Bestimmung des Spielelements der Kultur

Studió Antikvárium Kft

jó állapotú antikvár könyv

Basel, 1944

2 990 Ft
Julien Offray de la Mettrie: Filozófiai művek (Filozófiai Írók Tára - Új Folyam XXX. kötet)
antikvár Filozófiai művek (Filozófiai Írók Tára - Új Folyam XXX. kötet)

Antikvár Könyvkínáló

jó állapotú antikvár könyv

Akadémiai Kiadó, 1968

Először magyarul - Ismertető: Julien Jean Offray de La Mettrie (Saint-Malo, 1709. december 19. – Berlin, 1751. november 11.), francia orv...

1 790 Ft
Rudas László: Materialista világnézet
590 Ft - 900 Ft
Émile Boutroux: Tudomány és vallás
antikvár Tudomány és vallás

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Magyar Tud. Akadémia, 1914

1 190 Ft
Stojits Iván: Teozófia és teozófiai mozgalom
antikvár Teozófia és teozófiai mozgalom

Athenaeum Irod. és Nyomdai Rt., 1910

7 490 Ft - 9 990 Ft
Schmitt Jenő Henrik: A szellem fejlődéstörvénye
antikvár A szellem fejlődéstörvénye

Vonnegut Antikvárium

közepes állapotú antikvár könyv

1920

19 990 Ft
Rudolf Steiner: Rudolf Steiner Themen aus dem Gesamtwerk (Themen TB.), Nr.15, Das Leben nach dem Tod und sein Zusammenhang mit der Welt der Lebenden (German)
2 490 Ft
Bartók György: A lét bölcseleti problémája
antikvár A lét bölcseleti problémája

Poéta Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Magyar Tudományos Akadémia, 1936

2 600 Ft
Magyar Teozófiai Társulat: Az ezoterikus filozófia alapjai
antikvár Az ezoterikus filozófia alapjai

Magyar Teozófiai Társulat, 1996

2 490 Ft
Immanuel Kant: Prolegomena zu einer jeden künftigen metaphysik, die als wissenschaft wird auftreten können und logik
antikvár Prolegomena zu einer jeden künftigen metaphysik, die als wissenschaft wird auftreten können und logik

Vonnegut Antikvárium

közepes állapotú antikvár könyv

Leipzig, 1838

19 990 Ft
Rozsnyai Ervin: Az igazság paradoxonjai
antikvár Az igazság paradoxonjai

Gondolat Kiadó, 1989

Husserl a következőképpen cáfolta a hagyományos leképezéselméletet: ha tudatunk leképezi a dolgokat, akkor a képmást meg kell különböztet...

4 690 Ft - 5 600 Ft