A török hódoltság kora kategória könyvei

R. Kelényi Angelika: Szulejmán - Sorozat és történelem
könyv Szulejmán - Sorozat és történelem

Figyelem Kiadó, 2016

A sorozat és ami mögötte van I. Szulejmán szultán 1494 novemberében született Trabzonban, és 1566. szeptember 6-án Magyarországon, Sz...

15%
2 299 Ft 1 955 Ft
Somogyi Győző: Végvári vitézek 1526-1686 - Warriors of the Hungarian Frontier 1526-1686
könyv Végvári vitézek 1526-1686 - Warriors of the Hungarian Frontier 1526-1686

Zrínyi Kiadó, 2014

"A magyar haderő 1526-ban a mohácsi csatában sorsdöntő vereséget szenvedett az oszmánoktól. II. Lajos király elesett és az ország Habsbur...

10%
2 990 Ft 2 691 Ft
Evlia Cselebi: Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1664-1666
könyv Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1664-1666

Históriaantik Könyvesház, 2010

Az Oszmán Birodalom leghíresebb utazója és az Oszmán Birodalom legismertebb krónikása Evlia Cselebi, aki több mint négy évtizedes utazása...

3 900 Ft
Falvai Róbert: A Hunyadiak asszonyai
könyv A Hunyadiak asszonyai

Duna International Kft., 2012

Itt a sort egy igazi nagyasszonnyal kezdjük: magával Szilágyi Erzsébettel, aki sok gyötrelmes kalandon ment át, miközben férje mellett él...

5%
1 695 Ft 1 611 Ft
Evlia Cselebi (Karácson Imre ford.): Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1660-1664
könyv Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1660-1664

Históriaantik Könyvesház, 2011

Az Oszmán Birodalom leghíresebb utazója és történetírója volt Evlia Cselebi, aki több mint negyven éves utazásainak történetét írta meg t...

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Horn Ildikó, Barta János: Három ország egy haza 1526-1699
könyv Három ország egy haza 1526-1699

Kossuth Kiadó, 2020

A Magyar História sorozat 4. kötete a mohácsi tragédiát követő hektikus, háborúkkal és szövetségekkel terhes másfél évszázadon vezeti vég...

15%
3 990 Ft 3 392 Ft
Lengyel Dénes: Magyar mondák a török világból és a kuruc korból
könyv Magyar mondák a török világból és a kuruc korból

Helikon Kiadó, 2016

Kétszáz év magyar történelme elevenedik meg a mondák könnyed, tréfás, de a nép értékítéletét is híven tükröző nyelvén, melyet a nagy mese...

10%
3 499 Ft 3 150 Ft
Szigetvár 1566. évi ostromának igaz története
könyv Szigetvár 1566. évi ostromának igaz története

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2019

A kötet a 2016. szeptember elején, a szigetvári ostrom 450. évfordulóján Pécsett tartott nemzetközi konferencia anyagát foglalja magában,...

15%
3 490 Ft 2 967 Ft
Ortvay Tivadar: A mohácsi csata elvesztésének okai és következményei
könyv A mohácsi csata elvesztésének okai és következményei

Attraktor, 2010

A századforduló magyar történészgenerációjának méltatlanul elfeledett kiválósága a magyar királyság összeomlását jelentő csatát dolgozza ...

5%
1 900 Ft 1 805 Ft
Thúry József: Török történetírók I.
könyv Török történetírók I.

Históriaantik Könyvesház, 2010

Az első kötetben Thury József tolmácsolásában hat krónika magyar vonatkozású részeit olvashatjuk el, többek között Kemálpasazáde beszámol...

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Thúry József: Török történetírók II.
könyv Török történetírók II.

Históriaantik Könyvesház, 2010

A Török történetírók című munka második kötetében öt 16. századi török krónika fordítása olvasható, amelyek az oszmán-törökök magyarorszá...

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Luigi Ferdinando Marsili: A magyar királyság történetének kivonata
könyv A magyar királyság történetének kivonata

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2009

Az eredetileg olaszul írott, s a Vatikáni Levéltárban őrzött dokumentum a török elleni hadjáratok lezárásának idején tevékeny olasz diplo...

5%
2 400 Ft 2 280 Ft
Takáts Sándor: Rajzok a török világból I.
könyv Rajzok a török világból I.

Históriaantik Könyvesház, 2012

A szerző a végvári szegénylegényekről ír, a török-magyar szokásokról, muzsikásokról, a "szöktetésről", törökök és magyarok portyáiról, ke...

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Kasza Péter: Egy korszakváltás szemtanúja
könyv Egy korszakváltás szemtanúja

Kronosz Kiadó, 2015

Brodarics István 1480 körül született Szlavóniában, kisnemesi családban. Iskolázottságának, nyelvtudásának és jól megválasztott párfogóin...

2 500 Ft
Laczlavik György: Kettős pecsét alatt
könyv Kettős pecsét alatt

Kronosz Kiadó, 2014

Várday Pál a mohácsi csata utáni zavaros időszakban jutott fel a magyar politikai vezetés csúcsára, az esztergomi érsek (1526-1549) és ki...

1 950 Ft
Hegyi Klára: A füleki szandzsák
könyv A füleki szandzsák

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2019

A szerző az utóbbi évtizedben a török hódoltság északi peremvidékének hatalmi viszonyaival foglalkozik török és magyar levéltári anyagok ...

15%
3 490 Ft 2 967 Ft
Takáts Sándor; Szekfű Gyula; Eckhart Ferenc: A budai basák magyar nyelvű levelezése I. 1553-1589
könyv A budai basák magyar nyelvű levelezése I. 1553-1589

Históriaantik Könyvesház, 2011

A hódoltság kora első felének egyik ma is nagy haszonnal forgatható forráskiadványa, mely a Budán székelő basáknak a Habsburg udvarhoz és...

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Karácson Imre: Török történetírók III.
könyv Török történetírók III.

Históriaantik Könyvesház, 2010

A török történetírók munkáinak lefordítását Thury József után Karácson Imre turkológus folytatta az 1566 és 1659 között időszakra vonatko...

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Rubicon - Mohácstól Budáig 1526-1541 - 2020/1.
könyv Rubicon - Mohácstól Budáig 1526-1541 - 2020/1.

RUBICON-HÁZ KFT., 2020

15%
795 Ft 676 Ft
Fraknói Vilmos: Magyarország a mohácsi vész előtt a pápai követek jelentései alapján
könyv Magyarország a mohácsi vész előtt a pápai követek jelentései alapján

Históriaantik Könyvesház, 2010

Az 1884. évi kiadás reprintje. Pápai követek, első szent királyunk uralkodásától kezdve, sűrűn fordultak meg hazánkban ; mindig nagy befo...

5%
3 500 Ft 3 325 Ft
Fazekas István: A reform útján
könyv A reform útján

Győri Egyházmegyei Levéltár, 2014

Fazekas István több mint két évtizede kutatja a XVI-XVII. századi Győregyházmegye történetét, e témában megjelent írásai eddig folyóirato...

5%
3 500 Ft 3 325 Ft
Dr. Lázár Gyula: A Török Birodalom története
könyv A Török Birodalom története

Históriaantik Könyvesház, 2012

Lázár Gyula munkájának eredetileg 1890-ben megjelent második kiadásának reprintje. A török nép eredetétől egészen korának szultánjáig átt...

5%
5 900 Ft 5 605 Ft
Rugonfalvi Kiss István: Bethlen Gábor
könyv Bethlen Gábor

Attraktor, 2008

"A mohácsi vész után két, majd három részre bomlott Magyarország sorsát napjaink szenvedése alatt érthetjük meg; Erdély fejedelmeinek buz...

3 200 Ft
Szegő Pál: Végváraink szervezete a török betelepedésétől a tizenötéves háború kezdetéig, 1541-1593
könyv Végváraink szervezete a török betelepedésétől a tizenötéves háború kezdetéig, 1541-1593

Históriaantik Könyvesház, 2012

Eredetileg a Művelődéstörténeti értekezések 57. köteteként megjelent vaskos monográfia a török kor első felének végvári szervezetét mutat...

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Takáts Sándor: Rajzok a török világból II.
könyv Rajzok a török világból II.

Históriaantik Könyvesház, 2011

A szerző a végvári szegénylegényekről ír, a török-magyar szokásokról, muzsikásokról, a "szöktetésről", törökök és magyarok portyáiról, ke...

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Takáts Sándor: Rajzok a török világból III.
könyv Rajzok a török világból III.

Históriaantik Könyvesház, 2012

A szerző a végvári szegénylegényekről ír, a török-magyar szokásokról, muzsikásokról, a "szöktetésről", törökök és magyarok portyáiról, ke...

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Dudás Gyula: A szabad hajdúk története a XVI. és XVII. században
könyv A szabad hajdúk története a XVI. és XVII. században

Históriaantik Könyvesház, 2011

Hazai történetirásunk egyes monográfiákban még sokkal szegényebb, semhogy nagy mérvben kívánatos ne volna, a magyar nemzet múltjában szer...

3 500 Ft
Thallóczy-Krcsmárik-Szekfű: Török-magyar oklevéltár 1533-1789.
könyv Török-magyar oklevéltár 1533-1789.

Históriaantik Könyvesház, 2010

"Pályája derekán letört tudós félbenmaradt munkásságának eredményeit terjesztjük itt a magyar történeti kutatás elé. Karácson Imrének a k...

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Zrínyi Miklós: Zrínyi Miklós összes művei
könyv Zrínyi Miklós összes művei

Kortárs Kiadó, 2003

"... nincs íróink közt egy is, ki a maga egészletében oly vonzólag, ily szeretetre melegítőleg s hazafiúi érzésekben nevelőleg hatna reán...

10%
4 500 Ft 4 050 Ft
Kammerer Ernő; Velics Antal: Magyarországi török kincstári defterek I-II.
könyv Magyarországi török kincstári defterek I-II.

Históriaantik Könyvesház, 2011

Forráskiadvány, melyben a szerkesztők közreadják a fennmaradt török kincstári defterek magyarországi vonatkozású adóösszeírásait, magyar ...

5%
8 200 Ft 7 790 Ft
Salamon Ferenc: Magyarország a török hódítás korában
könyv Magyarország a török hódítás korában

Históriaantik Könyvesház, 2012

A történet magyaráz legteljesebben és világosabban. Íme hát könyvem története. A Budapesti Szemle szerkesztője, a nagy érdemű Csengery A...

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Szilágyi Sándor: Révay Péter és a Szent Korona 1619-1622
könyv Révay Péter és a Szent Korona 1619-1622

Históriaantik Könyvesház, 2013

Budapest Magyar Tudományos Akadémia, 1875 - Hasonmás kiadás

5%
3 500 Ft 3 325 Ft
Szalay Ágoston: Négyszáz magyar levél a XVI. századból. 1504-1560.
könyv Négyszáz magyar levél a XVI. századból. 1504-1560.

Históriaantik Könyvesház, 2011

Az 1504 és 1560 között kelt levelek zömében Csányi Ákos kanizsai tiszttartó által és hozzá írt leveleket tartalmazza, de jócskán vannak k...

5%
5 500 Ft 5 225 Ft
Szakály Ferenc (szerk.); Vonyó József (szerk.): Pécs a hódoltság korában - Tanulmányok
könyv Pécs a hódoltság korában - Tanulmányok

Kronosz Kiadó, 2012

Az 1999-ben, a Pécs Története Alapítvány kiadásában megjelent Pécs a törökkorban (Tanulmányok Pécs történetéből 7.) című nagysikerű tanul...

3 800 Ft
Fodor Pál: Turbék
könyv Turbék

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2020

Azon a helyen, ahol Szigetvár 1566. évi ostroma idején a szultán sátrát felverték és ahol a vár elfoglalása előtt néhány órával elhunyt u...

15%
2 490 Ft 2 117 Ft
Acsády Ignácz: Magyarország pénzügyei I. Ferdinánd uralkodása alatt 1526-64
könyv Magyarország pénzügyei I. Ferdinánd uralkodása alatt 1526-64

Históriaantik Könyvesház, 2011

Acsády Ignácz kiváló monográfiája a magyar pénzügyigazgatást és gazdálkodást tárgyalja máig a legrészletesebb alapossággal a mohácsi vész...

3 900 Ft
Turbék
könyv Turbék

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2020

Turbék oszmán zarándokváros azon a helyen épült fel, ahol Szulejmán szultán 1566 őszén elhunyt. Ideiglenes sírja fölé egy mauzóleumot, az...

15%
3 600 Ft 3 060 Ft
Nagy Kálmán; Hancz Erika: Az oszmán kori Mohács
könyv Az oszmán kori Mohács

Szülőföld Könyvkiadó Kft., 2016

A mohácsi csata az egyik legismertebb esemény, az egyik legtöbbet emlegetett ütközet. A csatavesztésnek hosszú időre kiható, súlyos követ...

5%
2 790 Ft 2 651 Ft
Jászay Pál: A magyar nemzet napjai a Mohácsi vész után
könyv A magyar nemzet napjai a Mohácsi vész után

Históriaantik Könyvesház, 2011

Jásza Pál történeti munkája Magyarország történetét tárgyalja napról, napra bontva a mohácsi csata körüli napokban. Részletesen tárgyalja...

3 900 Ft
Fraknói Vilmos: II. Lajos és udvara - Történeti rajz
könyv II. Lajos és udvara - Történeti rajz

Históriaantik Könyvesház, 2012

Fraknói Vilmos eredetileg is széleskörű ismeretterjesztőnek szánt rövid dolgozata közérthető formában fogalmazza meg II. Lajos uralkodásá...

5%
3 500 Ft 3 325 Ft
Erdélyi Gyula: Veszprém város története a török idők alatt
könyv Veszprém város története a török idők alatt

Históriaantik Könyvesház, 2011

Veszprém várának és az alatta meghúzódó városának története a 16-17-ik században. Az 1913-as eredeti hasonmás kiadása.

5%
3 500 Ft 3 325 Ft
Gyulai Rudolf: Törökvilág Komárom megyében
könyv Törökvilág Komárom megyében

Históriaantik Könyvesház, 2012

Az eredetileg 1894-ben megjelent könyv a 16-17. századi Komárom megye eseményeit dolgozza fel. Hasonmás kiadás.

3 500 Ft
Matunák Mihály: Drégely és Palánk katonai szerepe a törökök alatt
könyv Drégely és Palánk katonai szerepe a törökök alatt

Históriaantik Könyvesház, 2011

A Hont megyei Drégely várának és az alatta elterülő Palánk községben emelt török várnak, a török uralom alatti története.

3 500 Ft
Máté Ágnes, Oborni Teréz: Isabella Jagiellon, Queen of Hungary (1539-1559)
könyv Isabella Jagiellon, Queen of Hungary (1539-1559)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2020

The first English-language volume of the series discusses the life of Queen Isabella Jagiellon (1539-1559), wife of King John I Szapolyai...

15%
3 900 Ft 3 315 Ft
Kiss-Béry Miklós: I. Ferdinánd, Miksa és Rudolf
könyv I. Ferdinánd, Miksa és Rudolf

Duna International Kft., 2011

Három osztrákról, németről, három Habsburg uralkodóról szól ez a kötet. A kötetben szereplő három király – noha egy családhoz tartozott –...

15%
1 695 Ft 1 441 Ft
Theatrum Europaeum : A Rákóczi-szabadságharc krónikája az európai kulturális színtéren - Die Kronik des Rákóczi-Freiheitskampf im KulturKkeis Europas
könyv Theatrum Europaeum : A Rákóczi-szabadságharc krónikája az európai kulturális színtéren - Die Kronik des Rákóczi-Freiheitskampf im KulturKkeis Europas

Nap Kiadó, 2013

Kétnyelvű! Német és magyar nyelven A Theatrum Europaeum című, a németországi Majna-Frankfurtban 1633 és 1738 között megjelentetett 21 ...

15%
5 000 Ft 4 250 Ft
Thaly Kálmán: Dunántúli hadjárat 1707-ben
könyv Dunántúli hadjárat 1707-ben

Históriaantik Könyvesház, 2011

Thaly Kálmán kismonográfiája a kurucok sikeres dunántúli hadjáratának hadi eseményeit dolgozza fel.

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Vaszary Kolos: A várnai csata
könyv A várnai csata

Históriaantik Könyvesház, 2012

írta Vaszary Kolos Ferenc. - Budapest : Szent István Társulat, 1864. 1440.november 10-én a a Hunyadi János és I.Ulászló vezette keresztén...

3 900 Ft
Milliker Bódog: A törököknek első betörései Dél-Magyarországba
3 500 Ft
Molnár Antal: A bátai apátság és népei a török korban
könyv A bátai apátság és népei a török korban

Magyar Egyháztörténeti Encikl. Munk, 2008

Jelen kötet a hódolt Magyarország katolikus egyházi intézményeit és azok működését bemutató sorozat ötödik darabja. A szerző ezúttal egy ...

3 500 Ft
Jaczkó Sándor: A váradi egyház 1524. évi zsinati határozatai
könyv A váradi egyház 1524. évi zsinati határozatai

Balassi Kiadó, 2016

A könyvben teljes kritikai szövegével és hasonmás kiadásával közölt forrásnak az a tény ad különös tekintélyt, hogy a kalocsai egyháztart...

5%
3 000 Ft 2 850 Ft
Lauffer Vilmos: Galantai gróf Eszterházy Miklós, Magyarország nádora II. 1623-1626
könyv Galantai gróf Eszterházy Miklós, Magyarország nádora II. 1623-1626

Históriaantik Könyvesház, 2013

A 17. század jelentős politikusa, katonája, az ellenreformáció fontos alakja, a család felemelkedésének megalapozója. Pest : Lauffer és S...

5 500 Ft
Acsády Ignácz: A pozsonyi és szepesi kamarák 1565-1604
könyv A pozsonyi és szepesi kamarák 1565-1604

Históriaantik Könyvesház, 2011

Acsády Ignácz a magyar pénzügyigazgatás török kori két fontos központjának, a szepesi és pozsonyi kamarának a történeti feldolgozását adj...

3 500 Ft
Dudás Gyula: A bácskai és bánsági szerbek szereplésének története, 1526-1711
könyv A bácskai és bánsági szerbek szereplésének története, 1526-1711

Históriaantik Könyvesház, 2012

írta Dudás Gyula. - Zombor : Bittermann Ny., 1896. Hasonmás kiadás. Polyglott állam lakói, milyen Magyarország, a legnagyobb egyértelmű- ...

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Szalay László: Galantai gróf Eszterházy Miklós, Magyarország nádora I. 1582-1622
könyv Galantai gróf Eszterházy Miklós, Magyarország nádora I. 1582-1622

Históriaantik Könyvesház, 2013

A 17. század jelentős politikusa, katonája, az ellenreformáció fontos alakja, a család felemelkedésének megalapozója. Pest : Lauffer és S...

3 900 Ft
Nemes Gábor: A győri káptalani magánlevéltár törzsanyagának regesztái (1527-1600)
könyv A győri káptalani magánlevéltár törzsanyagának regesztái (1527-1600)

Győri Egyházmegyei Levéltár, 2011

A kötet a győri káptalan jogbiztosító iratait őrző ún. Törzsanyag jelenlegi és történeti elenchusa. A Törzsanyagon belüli Cimeliotheca et...

5%
1 300 Ft 1 235 Ft
Kazinczy Gábor: Gr. Illésházy István nádor följegyzései 1592-1603
könyv Gr. Illésházy István nádor följegyzései 1592-1603

Históriaantik Könyvesház, 2011

... és Hídvégi Mikó Ferencz históriája 1594-1613 Bíró Sámuel folytatásával E kötetben két, íróik személyisége s nyelve folytán is érd...

5%
4 900 Ft 4 655 Ft
Szalay László: Galántai gróf Eszterházy Miklós - Magyarország nádora III. 1627-1629.
könyv Galántai gróf Eszterházy Miklós - Magyarország nádora III. 1627-1629.

Históriaantik Könyvesház, 2013

A 17. század jelentős politikusa, katonája, az ellenreformáció fontos alakja, a család felemelkedésének megalapozója - Hasonmás kiadás.

5 900 Ft
Szalay László: Adalékok a magyar nemzet történetéhez a XVI-dik században
könyv Adalékok a magyar nemzet történetéhez a XVI-dik században

Históriaantik Könyvesház, 2011

Szalay László munkája a XVI. századi Magyarország történetét dolgozza fel.

3 900 Ft
Bunyitay Vincze: Nagyvárad a török-foglalás korában 1660-1692
könyv Nagyvárad a török-foglalás korában 1660-1692

Históriaantik Könyvesház, 2013

Bunyitai Vince rövid dolgozatában annak a több mint három évtized történetét dolgozza fel, melyben Várad török uralom alá került.

5%
3 900 Ft 3 705 Ft