Erdély kategória könyvei

Romsics Ignác: Erdély elvesztése
könyv Erdély elvesztése

Helikon Kiadó, 2019

Az első világháborút követő hónapokban Közép- és Kelet-Európa politikai térképe gyökeresen átalakult. Az átalakulás egyik legfontosabb el...

15%
4 999 Ft 4 250 Ft
Ablonczy Balázs: A visszatért Erdély
könyv A visszatért Erdély

Jaffa Kiadó, 2017

1940. szeptember 5-én reggel a második bécsi döntés értelmében a magyar honvédség átlépte a trianoni békeszerződésben megállapított magya...

15%
3 490 Ft 2 967 Ft
Nemere István: Báthory Erzsébet magánélete
könyv Báthory Erzsébet magánélete

Könyvmolyképző Kiadó Kft., 2009

A könyv nem regény, hanem erős idegzetű olvasóknak való dokumentumkötet. Minden idők egyik legkegyetlenebb sorozatgyilkosáról szól, aki M...

15%
2 499 Ft 2 125 Ft
Margittai Gábor: Láthatatlan kastély
könyv Láthatatlan kastély

Külső Magyarok Kft., 2020

Erdély egyik legősibb főnemesi családjának, a bölényfejes Wassoknak ma már csak egy árva kastélyuk áll a Mezőségen. A többit gyűlöletből,...

15%
3 950 Ft 3 358 Ft
Várkonyi Gábor: Báthory Erzsébet - bűnös vagy áldozat?
könyv Báthory Erzsébet - bűnös vagy áldozat?

Kossuth Kiadó, 2016

Tényleg igazságos volt Mátyás király? Mi a valóságalapja az Erzsébet királyné és Andrássy Gyula körüli pletykáknak? Hogyan próbálta befol...

15%
1 490 Ft 1 267 Ft
Nemere István: A székely nép története
könyv A székely nép története

CSENGŐKERT KIADÓ, 2016

A számos történelmi művet publikáló szerző népszerű módon foglalja össze egy nép történetét. A homályos múlt és a még homályosabb jövő kö...

10%
799 Ft 720 Ft
Karácsonyi János: A székelyek eredete és Erdélybe való települése
könyv A székelyek eredete és Erdélybe való települése

Attraktor, 2010

Karácsonyi János (1858-1929) a kora középkor és a magyar egyháztörténet egyik legnevesebb szakértője volt, akinek monográfiái máig meghat...

5%
1 900 Ft 1 805 Ft
Raffay Ernő: Erdély 1918-1919-ben
könyv Erdély 1918-1919-ben

Kárpátia Stúdió Kft., 2019

"Majdnem 40 év után úgy látom, hogy az Erdély 1918-1919-ben című könyvem az utolsó hazai kommunista évtizedben úttörő kötet volt, témavál...

15%
3 990 Ft 3 392 Ft
Jancsó Benedek: Erdély története
könyv Erdély története

Attraktor, 2008

"Azok a békeszerződések, melyeket a Szövetséges és Társult Hatalmak 1919. december 9-én Romániával és 1920. június 4-én Trianonban Magyar...

5%
3 400 Ft 3 230 Ft
Orbán Balázs: A székelyek származásáról és intézményeiről
könyv A székelyek származásáról és intézményeiről

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2013

Mert igaz, hogy sem én, sem más nem tudja a székelyek eredetét okiratilag bebizonyítani, nem is lehetséges, mert azok a vitéz, Európát re...

10%
1 900 Ft 1 710 Ft
Darkó Jenő: Népességi mozgalmak Erdélyben és környékén a középkorban
könyv Népességi mozgalmak Erdélyben és környékén a középkorban

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2010

A szerző a legkiválóbb, nemzetközi hírű magyar bizantinológus volt, aki középkori bizánci és nyugati források alapján dolgozta fel Erdély...

5%
2 400 Ft 2 280 Ft
Somogyi Ambrus: História Magyar- és Erdélyország dolgairól I-II. kötet
könyv História Magyar- és Erdélyország dolgairól I-II. kötet

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2013

A kötet Somogyi Ambrus, egy 17. századi erdélyi nemesúr latin nyelvű történetírói munkájának teljes fordítását adja. A szerző Mátyás halá...

5%
6 900 Ft 6 555 Ft
Balogh Judit: Székelyföldi karrierek
könyv Székelyföldi karrierek

L'Harmattan Kiadó, 2011

A 16. század második felében az Erdélyi Fejedelemség létrejöttével járó számos változás alapvetően befolyásolta a székelység történetét i...

5%
2 600 Ft 2 470 Ft
T. Orgona Angelika: Unikornisok Tündérországban
könyv Unikornisok Tündérországban

L'Harmattan Kiadó, 2014

Unikornis, azaz egyszarvú: ló alakú, titokzatos mitológiai lény, a tisztaság szimbóluma. A legenda szerint a szarvából készült por minden...

5%
3 300 Ft 3 135 Ft
Szádeczky Kardoss Lajos: A székely nemzet története és alkotmánya
könyv A székely nemzet története és alkotmánya

Históriaantik Könyvesház, 2011

A könyv a székely nép kialakulásától a a 19. század végéig követű nyomon a történetüket. Koronként elemzi a székelyek társadalmi berendez...

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Kármán Gábor: Erdélyi külpolitika a vesztfáliai béke után
könyv Erdélyi külpolitika a vesztfáliai béke után

L'Harmattan Kiadó, 2011

1648 mind az egyetemes, mind az erdélyi történelem számára emlékezetes évszám. A vesztfáliai béke megkötése, illetve I. Rákóczi György ha...

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Szávai Géza: Székely Jeruzsálem
könyv Székely Jeruzsálem

Pont Kiadó, 2018

Erdély legendásan toleráns földjén, ahol több nemzet él sok évszázada egymás mellett - a 16. század végén a zsidók hitére tért át egy mag...

15%
4 200 Ft 3 570 Ft
I. Tóth Zoltán: Az erdélyi román nacionalizmus első százada
könyv Az erdélyi román nacionalizmus első százada

Attraktor, 2005

A XX. századi magyar történettudomány elfeledett munkáit bemutató sorozat legújabb kötete a román nemzetiségi törekvések egyik legkiválób...

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Leiningen-Westerburg Károly: Gróf Leiningen-Westerburg Károly honvédtábornok levelei és naplója - 1848-1849
könyv Gróf Leiningen-Westerburg Károly honvédtábornok levelei és naplója - 1848-1849

Históriaantik Könyvesház, 2012

Szül. 1826. máj. 1. Komáromban, a középiskolát az ev. ref. kellegiumban végezvén, Pozsonyba adták őt szülei a német nyelv tanulása végett...

5%
3 500 Ft 3 325 Ft
Miskolczy Ambrus; Varga E. Árpád: Jozefinizmus Tündérországban
könyv Jozefinizmus Tündérországban

Tarsoly Kiadó, 2013

"Az erdélyi XVIII. századi kritikai nemzetiségi statisztika egyelőre még elvégzetlen feladat, amit jelentéktelen összefoglalások nem póto...

5%
3 800 Ft 3 610 Ft
Aniszi Kálmán: Magyar sorskérdések Erdélyben
könyv Magyar sorskérdések Erdélyben

Kairosz Kiadó, 2000

A szerző ebben a könyvében a résztvevő hitelességével faggatja az erdélyi értelmiség számos neves képviselőjét és azokat a hiteles magyar...

5%
1 500 Ft 1 425 Ft
Jancsó Benedek: A Székelyek - Történeti és néprajzi tanulmány
könyv A Székelyek - Történeti és néprajzi tanulmány

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2013

A XX. század első felében a székelység eredetéről folytatott történészvita legfontosabb darabjait bemutató sorozat most Jancsó Benedek 19...

5%
1 900 Ft 1 805 Ft
Apor Péter: Metamorphosis Transylvaniae
könyv Metamorphosis Transylvaniae

Hargita Kiadóhivatal, 2012

„Bezzeg régen” – kezdi Apor Péter Metamorphosis Transylvaniae című könyvének Tizenkettődik cikkelyét, s első olvasás után még mi is elint...

5%
2 890 Ft 2 746 Ft
Nagy Kornél: Az erdélyi örmények katolizációja (1685-1715)
könyv Az erdélyi örmények katolizációja (1685-1715)

MTA Történettudományi Intézet, 2012

Nagy Kornél munkájában arra vállalkozott, hogy tisztázza az erdélyi örmények katolizációjának lefolyását, azt megfelelő összefüggésekbe á...

5%
3 200 Ft 3 040 Ft
Harald Roth: Kis Erdély-történet
könyv Kis Erdély-történet

Bookart Kiadó, 2009

Harald Roth Erdély történelmét több rendi, illetve etnikai-kulturális közösség alkotásaként ábrázolja, egy hármas osztatú magyar-német-ro...

5%
3 490 Ft 3 316 Ft
Katona Szabó István: A nagy hazugságok kora
könyv A nagy hazugságok kora

Kráter Műhely Egyesület, 2012

Ítél a történelem - egy diktatúra tündöklése és bukása, 1968-1998 Az Erdélyből idős korában Gödöllőre települt szerző szubjektíven,...

5%
2 800 Ft 2 660 Ft
Kántor Lajos (szerk.): Titkosan - Nyíltan
könyv Titkosan - Nyíltan

KOMP-PRESS, 2014

Egy olyan intézmény, amilyen 1957-től, az újraindulástól a Korunk volt (és talán maradt), és amelyet az egyes számú közellenségek közt ta...

3 700 Ft
Pukánszky Béla: Erdélyi szászok és magyarok
könyv Erdélyi szászok és magyarok

Attraktor, 2004

A sorozatban a magyar polgári történetírás legjelesebb munkáit kívánjuk ismételt megjelentetéssel a szélesebb közönség számára megismerhe...

5%
3 600 Ft 3 420 Ft
Szádeczky Lajos: Erdély és Mihály vajda története 1595–1601. - Oklevéltárral
könyv Erdély és Mihály vajda története 1595–1601. - Oklevéltárral

Históriaantik Könyvesház, 2011

„Erdély, és Mihály vajda története" tulajdonképeni második, átdolgozott kiadása „Mihály havasalföldi vajda Erdélyben" oz. 1882-ben megjel...

5%
6 500 Ft 6 175 Ft
Kővári László: Erdély története 1848-49-ben
könyv Erdély története 1848-49-ben

Históriaantik Könyvesház, 2011

Tartalom: A mártiusi napok 3 A más nemzetiségek felléptetése 16 Az Unió kimondása 32 Az Unió szentesítése 50 A m. ministerium Erdélyt átv...

3 900 Ft
Tüdős Kinga: Erdélyi hétköznapok
könyv Erdélyi hétköznapok

Osiris Kiadó, 2001

Az erdély és tágabb kereteiben a romániai magyar történetírás egyik előszeretettel művelt területe volt és maradt a második világháború u...

10%
2 800 Ft 2 520 Ft
Pál Judit: Unió vagy "unificáltatás"?
könyv Unió vagy "unificáltatás"?

Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2010

Magyarország és Erdély uniójának gondolata a nemzeti eszme térhódításával párhuzamosan terjedt el és vált a magyarországi és erdélyi magy...

5%
3 500 Ft 3 325 Ft
Jancsó Benedek: A román nemzetiségi törekvések története és jelenlegi állapota II.kötet
könyv A román nemzetiségi törekvések története és jelenlegi állapota II.kötet

Históriaantik Könyvesház, 2011

E könyv írása közben kettős czél lebegett szemeim előtt. Először is meg akartam ismertetni a magyar olvasó közönséggel, hogy az átlagos r...

5%
6 900 Ft 6 555 Ft
Szálkai Tamás: Armales Transylvanorum - Válogatás az erdélyi fejedelmek címeradományaiból
könyv Armales Transylvanorum - Válogatás az erdélyi fejedelmek címeradományaiból

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2009

A kötet 50, az erdélyi fejedelmek által ajándékozott címer képét és részletes leírását tartalmazza. Bevezetőként az összeálító ismerteti ...

5%
2 900 Ft 2 755 Ft
Biró Vencel; Sas Péter (Összeáll.): Képek Erdély múltjából - Történeti rajzok
könyv Képek Erdély múltjából - Történeti rajzok

Művelődés Kiadó, 2009

Biró Vencel a Komárom megyei Vértessomlón született, de élete és munkássága Erdélyhez és azon belül is Kolozsvárhoz kötötte. Ebben a váro...

5%
2 100 Ft 1 995 Ft
Kovács Gergely István: Bethlen Gábor és I. Rákóczi György
könyv Bethlen Gábor és I. Rákóczi György

Duna International Kft., 2011

Az, amit „Erdély aranykorának” neveznek a történészek, két fejedelem uralkodásának az idejére esett. Az egyik fejedelem 16, a másik 18 év...

15%
1 695 Ft 1 441 Ft
Zathureczky Gyula: Erdély amióta másképp hívják
könyv Erdély amióta másképp hívják

Kráter Műhely Egyesület, 2004

Zathureczky Gyula (Öszény, 1907. július 5. - München, 1987. június 6.). Jogász, író, újságíró, majd rádiós szerkesztő. Egész életében kor...

5%
1 600 Ft 1 520 Ft
Aranka György: Erdély-története
könyv Erdély-története

Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2010

Aranka György több éves forráskutató munkájának és történetírói működésének eredményét tartalmazza ez a kötet. A munkával 1811-re készült...

2 200 Ft
Szilágyi Ferenc: A Hóra-világ Erdélyben
könyv A Hóra-világ Erdélyben

Históriaantik Könyvesház, 2012

Szilágyi Ferenc történész dolgozta fel a Vasile Ursu Nicola azaz Horea vezette 1784-ben kitört parasztfelkelést, amely Hóra-lázadásként l...

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Zenebona Erdélyben
könyv Zenebona Erdélyben

Pont Kiadó, 2014

Az első borítón olvasható címszöveg így teljes: előnkbe vezeti Albert Gábor 2014-ben szöveghű kiadásban, de az olvashatóság kedvéért a ma...

5%
2 520 Ft 2 394 Ft
Kemény Gábor: Nagy-Enyednek és vidékének veszedelme 1848-49-ben - Történeti vázlat
könyv Nagy-Enyednek és vidékének veszedelme 1848-49-ben - Történeti vázlat

Históriaantik Könyvesház, 2012

Hasonmás kiadás. Az 1848/49-es erdélyi román felkelés egyik fontos színterén, Nagyenyeden történt eseményeket tárgyalja a kötet.

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Egyed Ákos: Gróf Mikó Imre - "Erdély Széchenyije"
könyv Gróf Mikó Imre - "Erdély Széchenyije"

Kairosz Kiadó, 2014

A sors viharaiban helytálló székelység, Erdély és a Magyar Királyság példás államférfiai közül kiemelkedik a XIX. század nemzetépítő tudó...

5%
2 200 Ft 2 090 Ft
Mózes Huba /szerk./: Világfigyelő tető -Mozzanatok az Erdélyi Helikon történetéből 1928-44
könyv Világfigyelő tető -Mozzanatok az Erdélyi Helikon történetéből 1928-44

Bíbor Kiadó, 2008

"Babits fejtegetése segít annak a felismerésében, hogy az Erdélyi Helikon erdélyisége önmagán messze túlmutat. Ennek kifejezéseképpen írt...

2 200 Ft
Bíró Annamária: Nemzetek Erdélyben
könyv Nemzetek Erdélyben

Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2012

A 19. század első felétől kezdődően napjainkig Közép-Kelet-Európa közéleti, politikai vitáit a nemzetiségi kérdés határozza meg. Biró Ann...

5%
2 700 Ft 2 565 Ft
Gindely Antal; Acsády Ignácz: Bethlen Gábor és udvara
könyv Bethlen Gábor és udvara

Históriaantik Könyvesház, 2010

Jelen kötet valójában két művet tartalmaz. A magyar származású cseh-német történész, Anton Gindely a harminc éves háború jeles kutatója v...

3 900 Ft
Takács Tibor: A sors kiválasztottja
könyv A sors kiválasztottja

Zrínyi Kiadó, 2006

Négy évszázad távolából idézi fel Bocskai István alakját a magyar történelem avatott tollú krónikása, Takács Tibor. A múltba visszanéző o...

5%
2 480 Ft 2 356 Ft
Kovács Gergely István: A két Apafi Mihály
könyv A két Apafi Mihály

Duna International Kft., 2011

Mostani kötetünkben is apáról és fiáról van szó. Nem két egyenrangú személyről: az idősebb Apafi Mihály csaknem három évtizedig uralkodot...

15%
1 695 Ft 1 441 Ft
Pál Judit; Sipos Zoltán (szerk.): Emlékkönyv Egyed Ákos születésének nyolcvanadik évfordulójára
könyv Emlékkönyv Egyed Ákos születésének nyolcvanadik évfordulójára

Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2010

Az Erdély történelméről szóló tanulmányokat csokorba gyűjtő kötet tisztelgés a 80 éves történész, akadémikus, az Erdélyi Múzeum-Egyesület...

5%
3 000 Ft 2 850 Ft
Bárdi Nándor (Szerk.): Autonóm magyarok? (Székelyföld változása az "ötvenes" években)
könyv Autonóm magyarok? (Székelyföld változása az "ötvenes" években)

Pro-Print Könyvkiadó, 2005

2001-ben, a Teleki László Intézet kezdeményezésében egy kutatási program indult, a Székelyföld az ötvenes években - Magyar Autonóm Tartom...

5%
3 200 Ft 3 040 Ft
Berlász Jenő: Erdélyi Jobbágyság - Magyar Gazdaság
könyv Erdélyi Jobbágyság - Magyar Gazdaság

Argumentum Kiadó és Nyomda Kft, 2010

Válogatott tanulmányok "Még az első világháború előtt, 1911-ben születtem Budapesten. Felsőfokú tanulmányaimat a Pázmány Péter Tudomány...

5%
2 900 Ft 2 755 Ft
Fleisz János: Az erdélyi magyar sajtó története 1940-1944
könyv Az erdélyi magyar sajtó története 1940-1944

Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, 2016

Fleisz János történész, sajtótörténész, Kolozsvárott diplomázott (1979), Magyarországon kandidált (1995) és habilitált (2001), erdélyi és...

3 500 Ft
Buzás Pál (szerk.): Kalotaszeg
könyv Kalotaszeg

Művelődés Kiadó, 2010

A kötet a Kalotaszeg kulturális közéleti folyóirat hat évéből (1990-1996) ad válogatást. Rendkívül gazdag írások foglalkoznak Kalotaszeg ...

10%
4 450 Ft 4 005 Ft
Jancsó Benedek: Szabadságharczunk és a dako-román törekvések
könyv Szabadságharczunk és a dako-román törekvések

Históriaantik Könyvesház, 2012

Jancsó Benedek. - Budapest : Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai), 1895. Hasonmás kiadás.

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Kővári László: Erdély történelme V.
könyv Erdély történelme V.

Históriaantik Könyvesház, 2011

Kővári mára klasszikussá vált, hat kötetes monográfiája Erdély történetének első nagy feldolgozása. Az ötödik kötetben a Rákócziaktól az ...

3 900 Ft
Kővári László: Erdély történelme IV.
könyv Erdély történelme IV.

Históriaantik Könyvesház, 2011

Kővári mára klasszikussá vált, hat kötetes monográfiája Erdély történetének első nagy feldolgozása. A negyedik kötetben Báthori Istvántól...

3 900 Ft
Kővári László: Erdély történelme VI.
könyv Erdély történelme VI.

Históriaantik Könyvesház, 2011

Kővári mára klaszikussá vált, hat kötetes monográfiája Erdély történetének első nagy feldolgozása. A hatodik kötetben a török kor végétől...

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Egry Gábor: Nemzeti védgát vagy szolid haszonszerzés?
könyv Nemzeti védgát vagy szolid haszonszerzés?

Pro-Print Könyvkiadó, 2009

Az erdélyi szászok pénzintézeti rendszere és szerepe a nemzeti mozgalomban (1835-1914)

10%
3 600 Ft 3 240 Ft
Nagy Mihály Zoltán; Olti Ágoston: Érdekképviselet vagy pártpolitika?
könyv Érdekképviselet vagy pártpolitika?

Proprint Kiadó, 2009

Vajon mi a különbség a lenini-sztálini nemzetiségi politika meghirdetett elvei és politikai gyakorlata között? Milyen politikai mozgástér...

5%
4 500 Ft 4 275 Ft
Kővári László: Erdély történelme III.
könyv Erdély történelme III.

Históriaantik Könyvesház, 2011

Kővári mára klaszikussá vált, hat kötetes monográfiája Erdély történetének első nagy feldolgozása. A harmadik kötetben a Szapolyaiak idős...

3 900 Ft
Kővári László: Erdély történelme I.
könyv Erdély történelme I.

Históriaantik Könyvesház, 2011

Kővári mára klasszikussá vált, hat kötetes monográfiája Erdély történetének első nagy feldolgozása. Az első kötetben az őskortól, a római...

3 900 Ft