A Monarchia kora kategória könyvei

Raffay Ernő: Szabadkőművesek Trianon előtt
könyv Szabadkőművesek Trianon előtt

Kárpátia Stúdió Kft., 2019

Ha egy ország lakosságát belülről végzetesen meg tudják osztani; ha egy ország politikai vezetői kibékíthetetlenül szembekerülnek egymáss...

15%
3 990 Ft 3 392 Ft
Dr. Csonkaréti Károly: A császári és királyi légierő
könyv A császári és királyi légierő

HAJJA BOOK KFT., 2008

Dr. Csonkaréti Károly többéves kutatómunka eredményeként írta meg a Monarchia katonai repülésének történetét, amely igazi hiánypótló műne...

5%
3 150 Ft 2 993 Ft
Elvira Marinelli: A Habsburgok
könyv A Habsburgok

Holnap Kiadó, 2007

A Habsburg-dinasztia változatos történelmi, társadalmi és kulturális folyamatok tevékeny alakítójaként kiemelkedő szerepet játszott Európ...

10%
2 500 Ft 2 250 Ft
Cieger András (Szerk.): A kiegyezés
könyv A kiegyezés

Osiris Kiadó, 2004

A Nemzet és emlékezet sorozat ötödik darabjaként megjelenő kötet az 1867-es kiegyezés előtörténetével és tartalmával, valamint az Osztrák...

10%
8 980 Ft 8 082 Ft
Ifj. Bertényi Iván: Sorsfordítók a magyar történelemben - Tisza István
könyv Sorsfordítók a magyar történelemben - Tisza István

Kossuth Kiadó, 2019

Kossuth Kiadó új történelmi sorozata a magyar államiság ezeréves történetéből tizennyolc olyan személyt mutat be, akik uralkodóként, poli...

15%
1 790 Ft 1 522 Ft
Blutman László: A rejtélyes tiszaeszlári per
könyv A rejtélyes tiszaeszlári per

Osiris Kiadó, 2017

Egy kis tiszaeszlári cselédlány, Solymosi Eszter eltűnése a 19. század végén egy felkavaró, ősi indulatokat és izzó konfliktusokat gerjes...

15%
4 280 Ft 3 638 Ft
Timothy Snyder: A vörös herceg
könyv A vörös herceg

Park Kiadó, 2015

Habsburg Vilmos a Habsburg főhercegek udvari felségjeleit, később egy párizsi emigráns egyszerű öltönyét viselte, és időnként frakkot ölt...

15%
4 900 Ft 4 165 Ft
Magyar Zoltán: A Habsburgok a magyar néphagyományban
könyv A Habsburgok a magyar néphagyományban

Kairosz Kiadó, 2006

Magyar Zoltán könyve a Habsburg-ház azon XVIII-XX. századi tagjaival foglalkozik, akik a nemzeti hősökhöz hasonlóan emblematikus alakjaiv...

5%
3 200 Ft 3 040 Ft
Falk Miksa: Erzsébet királynéról
könyv Erzsébet királynéról

Szépmíves Könyvek, 2016

Az érdekességet csakis annak a kitűnőségnek köszönheti, akiről szó van Hogy nehéz órákban mi volt ő királyi férjének, miképpen tudta őt ...

15%
2 490 Ft 2 117 Ft
Brigitte Hamann: Erzsébet királyné
könyv Erzsébet királyné

Európa Könyvkiadó, 2019

"A császárné a legszebb asszony a világon" - írja Széchenyi István a naplójába, egy másik helyen pedig asszonyi angyalnak nevezi, aki a m...

15%
5 999 Ft 5 100 Ft
Zeidler Miklós (szerk.): A Monarchiától Trianonig egy magyar diplomata szemével
könyv A Monarchiától Trianonig egy magyar diplomata szemével

Olvasó Sarok Kiadó, 2012

Zeidler Miklós nevét a trianoni békeszerződéssel és különösen a két világháború közötti revíziós mozgalmakkal foglalkozó könyvei és tanul...

3 990 Ft
Vonyó József: Gömbös Gyula
könyv Gömbös Gyula

Napvilág Kiadó, 2014

Gömbös Gyulát Horthy Miklós kormányzó és Bethlen István miniszterelnök mellett a két világháború közötti Magyarország harmadik legbefolyá...

5%
2 800 Ft 2 660 Ft
Kozári Mónika: Sorsfordítók a magyar történelemben - Andrássy Gyula
könyv Sorsfordítók a magyar történelemben - Andrássy Gyula

Kossuth Kiadó, 2018

A Kossuth Kiadó új történelmi sorozata a magyar államiság ezeréves történetéből tizennyolc olyan alakot mutat be, akik uralkodóként, poli...

15%
1 790 Ft 1 522 Ft
Kovács Dóra: A királyék megint itthon vannak!
könyv A királyék megint itthon vannak!

Álomgyár Kiadó, 2020

A Habsburg-család és az arisztokrácia 19. századi ünnepeiről mesélnek a budapesti utcák Gondolta volna, hogy Erzsébet királyné családj...

15%
4 999 Ft 4 250 Ft
Falvai Róbert: Habsburg főhercegnők
könyv Habsburg főhercegnők

Duna International Kft., 2012

Ez már majdnem a huszadik század, és később abba is fordulunk a történeteinkkel. Egyfelől írunk arról, ami jórészt az utóbbi évtizedekbe...

5%
1 695 Ft 1 611 Ft
Tóth István György: Millenniumi magyar történet
könyv Millenniumi magyar történet

Osiris Kiadó, 2002

A kötet a honfoglalástól 2000-ig tárgyalja Magyarország történetét. Nem egyszerűen a korábbi hasonló munkák tömör összefoglalása, hanem a...

5%
7 980 Ft 7 581 Ft
Gerő András: Ferenc József és a magyarok
könyv Ferenc József és a magyarok

KKETTK Közalapítvány, 2016

A könyv egy viszonyról szól. Arról a kapcsolatról, amely a magyar történelemben ténylegesen a leghosszabb ideig uralkodó ember, Ferenc Jó...

5%
3 200 Ft 3 040 Ft
Szente Zoltán: Kormányzás a dualizmus korában
könyv Kormányzás a dualizmus korában

Atlantisz Könyvkiadó, 2011

Nyugati mintájú parlamentáris monarchia volt-e az 1867. évi kiegyezés utáni magyar kormányzati rendszer? Mindazt, ami nem illeszkedett a...

5%
3 595 Ft 3 416 Ft
Barta János: Újjáépítés és modernizáció (1699-1795)
könyv Újjáépítés és modernizáció (1699-1795)

Kossuth Kiadó, 2020

A hétkötetes Magyar História sorozat legújabb, 5. kötete a török kiűzésétől a Rákóczi-szabadságharcon át a jakobinus mozgalom bukásáig ve...

15%
3 990 Ft 3 392 Ft
Gerő András (szerk.): A Monarchia kora - ma
könyv A Monarchia kora - ma

Új Mandátum Könyvkiadó, 2007

A Habsburg Történeti Intézet és az Olasz Kulturális Intézet 2007. március 30-án konferenciát rendezett „A Monarchia kora – ma” címmel az ...

10%
1 867 Ft 1 681 Ft
Jean Sévillia: Az utolsó császár és király - Habsburg Károly sikertelen államcsínye
könyv Az utolsó császár és király - Habsburg Károly sikertelen államcsínye

Gabo Kiadó, 2012

1916-ban Ferenc Józsefet I. Károly osztrák császár, IV. Károly magyar király néven felszentelt uralkodó követte. A huszonkilenc évesen tr...

5%
2 490 Ft 2 366 Ft
Arz Artúr: Harc és összeomlás
könyv Harc és összeomlás

Kossuth Kiadó, 2021

Az osztrák-magyar hadsereg katonatisztje, majd a Monarchia vezérkari főnöke, Arz Artúr (1857-1935) emlékirata az első világháború csatate...

15%
3 600 Ft 3 060 Ft
Törvény, jog, igazság
könyv Törvény, jog, igazság

Mathias Corvinus Collegium/Tihanyi, 2015

Kötetünkben Széll hosszú és sokoldalú közéleti pályafutásának minden fontos elemét feldolgozták történész szerzőink. A tudományos pontoss...

10%
4 500 Ft 4 050 Ft
Adriányi Gábor: A Bach-korszak egyházpolitikája
könyv A Bach-korszak egyházpolitikája

Kairosz Kiadó, 2009

Mióta a reformkori országgyűlések 1825-ben megindultak, egyre világosabbá vált, hogy Magyarország politikai jövőjét a liberálisok fogják ...

5%
2 600 Ft 2 470 Ft
Moldován Gergely: A magyar nemzeti állam nemzetiségi feladatai
könyv A magyar nemzeti állam nemzetiségi feladatai

Attraktor, 2007

A Kolozsvárott 1930-ban megjelent Minerva című román enciklopédiában a következő szöveg olvasható a kolozsvári egyetem 1919 előtti román ...

5%
1 900 Ft 1 805 Ft
Sztáray Irma: Erzsébet királyné kíséretében
könyv Erzsébet királyné kíséretében

Gabo Kiadó, 2021

Sztáray Irma grófnő, Erzsébet királyné udvarhölgye visszaemlékezésében csodálattal és odaadással idézi fel azt az ötévnyi szolgálatot, am...

15%
3 490 Ft 2 967 Ft
Windisch-Graetz Lajos: Egy császár harcol a szabadságért
könyv Egy császár harcol a szabadságért

Erdélyi Szalon, 2021

Ha sikerült jelen munkámban megközelítően hű képet adni arról a halálos küzdelemről, amit Ausztria utolsó császára és Magyarország aposto...

15%
3 990 Ft 3 392 Ft
Ujvári Hedvig: Identitások és kommunikációs csatornák
könyv Identitások és kommunikációs csatornák

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2017

Az Osztrák-Magyar Monarchia szigorúan vett német nyelvterületen kívüli német nyelvű periodikáinak tudományos vizsgálata napjainkban a köz...

15%
3 000 Ft 2 550 Ft
Demmel József: Szörnyeteg Felső-Magyarországon?
könyv Szörnyeteg Felső-Magyarországon?

Ráció Kiadó, 2021

Grünwald Béla (1839-1891) Zólyom vármegyei alispán a szlovák nemzeti emlékezet egyik legnegatívabb alakja - szlovák kortársai szerint az ...

15%
3 750 Ft 3 188 Ft
Pál Judit: Unió vagy "unificáltatás"?
könyv Unió vagy "unificáltatás"?

Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2010

Magyarország és Erdély uniójának gondolata a nemzeti eszme térhódításával párhuzamosan terjedt el és vált a magyarországi és erdélyi magy...

5%
3 500 Ft 3 325 Ft
Lackó Mihály: Széchenyi elájul (Pszichotörténeti tanulmányok)
könyv Széchenyi elájul (Pszichotörténeti tanulmányok)

L'Harmattan Kiadó, 2001

Az 1997-ben fiatalon elhunyt Lackó Mihály a filológia, kivált a narráció elemzés, továbbá a pszichológia, valamint a történetírás megköze...

1 850 Ft
Tefner Zoltán: Az Osztrák- Magyar Monarchia lengyelpolitikája 1867-1914
könyv Az Osztrák- Magyar Monarchia lengyelpolitikája 1867-1914

L'Harmattan Kiadó, 2007

Az olvasó olyan kötetet tart a kezében, amely elsõsorban a külpolitikáról szól. A történeti monográfiák manapság ritkán tárgyalnak ilyen ...

10%
4 000 Ft 3 600 Ft
Diószegi György-Bakosné: Kossuth Lajos és a Pesti Hírlap a társadalmi változtatásokért
könyv Kossuth Lajos és a Pesti Hírlap a társadalmi változtatásokért

Variant-Média Kft., 2001

A reformkor eseményeinek sorában korszak-meghatározó állomásokat ismerünk. Ilyen például az 1841-es esztendő kiemelkedő fejleménye, a Pes...

15%
600 Ft 510 Ft
Zakar Péter: A tábori püspökség története 1773-1868
könyv A tábori püspökség története 1773-1868

GERHARDUS KIADÓ, 2010

A kötetben a Habsburg Birodalom tábori püspöksége felállításának előzményei mellett megismerkedhetünk az egyes történeti korszakok hadlel...

5%
4 950 Ft 4 703 Ft
Molnár Viktor: Gróf Csáky Albin - Élet és jellemrajzi vázlat
könyv Gróf Csáky Albin - Élet és jellemrajzi vázlat

Históriaantik Könyvesház, 2012

A kötet Csáky Albin gróf életét dolgozza fel, aki országgyűlési képviselősége mellett hat évig közoktatásügyi miniszterként tevékenykede...

3 500 Ft
Öltözeti és fölszerelési szabályzat a Magyar kir. honvédség részére. 1892
könyv Öltözeti és fölszerelési szabályzat a Magyar kir. honvédség részére. 1892

Históriaantik Könyvesház, 2017

Hasonmás kiadás. Ismeretlen szerző.

5 400 Ft
Kőváry László: A Millenium lefolyásának története és a millenáris emlékalkotások
könyv A Millenium lefolyásának története és a millenáris emlékalkotások

Históriaantik Könyvesház, 2012

Kőváry László. - Budapest : Athenaeum, 1897. Hasonmás kiadás. Az 1895-ös magyar millenium megrendezésének és eseményeinek története.

3 900 Ft
Papp Gábor (szerk.): Az Osztrák-Magyar Monarchia
könyv Az Osztrák-Magyar Monarchia

Kossuth Kiadó, 2021

A hézagpótló összeállítás a kiegyezés előkészítésétől a Ferenc-József-i békeidőkön és az első világháború vérzivatarán át a dualista álla...

15%
7 500 Ft 6 375 Ft
Öltözeti és fölszerelési szabályzat a M. K. honvédség részére. 1887
könyv Öltözeti és fölszerelési szabályzat a M. K. honvédség részére. 1887

Históriaantik Könyvesház, 2017

Hasonmás kiadás. Ismeretlen szerző.

4 900 Ft
Öltözeti és fölszerelési szabályzat a Magyar kir. honvédség részére. 1876.
4 900 Ft
dr. Csillag Gyula: Az 1869-72-iki országgyűlés - Történeti visszapillantások
könyv Az 1869-72-iki országgyűlés - Történeti visszapillantások

Históriaantik Könyvesház, 2012

Csillag Gyula a korabeli magyar kormány megbízásából tevékenykedő jogi doktor kötetében részletesen tárgyalja a dualizmus korának első or...

5%
3 500 Ft 3 325 Ft
Latkóczy Mihály: Korona és koronázás
könyv Korona és koronázás

Históriaantik Könyvesház, 2013

Ünnepi emlék 1892. junius 8-ára. Számtalan egész oldalas és szövegközti illusztrációval. - Hasonmás kiadás.

3 900 Ft
Kovács Lajos: A Békepárt a magyar forradalomban - Válaszul Irányi Dániel röpiratára
könyv A Békepárt a magyar forradalomban - Válaszul Irányi Dániel röpiratára

Históriaantik Könyvesház, 2012

A Békepártiakat, vagyis az 1848-1849-es magyar országgyűlés azon tagjait, akik a forradalom kitörése után is a megegyezésre törekedtek a ...

3 500 Ft
Eötvös Károly: Harcz az alkotmányért
könyv Harcz az alkotmányért

Históriaantik Könyvesház, 2012

Részlet a tartalomból: A képviselők megvesztegetése, Magyarország külön állam, A kilenczes bizottság, Újoncz ajánlási törvény 1904-re, A ...

3 500 Ft
Zimándy Ignác: Kossuth Lajos a magyar intelligencia és emigráció ítélőszéke előtt
könyv Kossuth Lajos a magyar intelligencia és emigráció ítélőszéke előtt

Históriaantik Könyvesház, 2012

Zimándy Lajos. Budapest : ny.: Bagó M., 1898. - Hasonmás kiadás

5%
4 900 Ft 4 655 Ft
Zeller Árpád: A magyar egyházpolitika, 1847-1894
könyv A magyar egyházpolitika, 1847-1894

Históriaantik Könyvesház, 2012

A magyar egyházpolitika, 1847-1894. A vallásszabadság, a polgári házasság, a katholikus autonomia, az alapok és alapítványok s egyéb egyh...

21 000 Ft
Berzeviczy Albert: Az Absolutismus kora Magyarországon 1849-1865 I. kötet
könyv Az Absolutismus kora Magyarországon 1849-1865 I. kötet

Históriaantik Könyvesház, 2013

Budapest Franklin, 1922 - Hasonmás kiadás

7 800 Ft
Berzeviczy Albert: Az Absolutismus kora Magyarországon 1849-1865 II. kötet
könyv Az Absolutismus kora Magyarországon 1849-1865 II. kötet

Históriaantik Könyvesház, 2013

Budapest Franklin, 1922 - Hasonmás kiadás

7 800 Ft
Eötvös Károly: Harcz a nemzeti hadseregért
könyv Harcz a nemzeti hadseregért

Históriaantik Könyvesház, 2012

Tartalom: A SZOLGÁLATI IDŐ, A NEMZETT HADSEREG, MAGYAR NYELV A HADSEREGBEN, ERKÖLCSI HARCZKÉPESSÉG, NESSIPÁL KÉPVISELŐ MEKTELMI ÜGYE, NEM...

3 900 Ft
Berzeviczy Albert: Az Absolutismus kora Magyarországon 1849-1865 IV. kötet
könyv Az Absolutismus kora Magyarországon 1849-1865 IV. kötet

Históriaantik Könyvesház, 2013

Budapest Franklin, 1922 - Hasonmás kiadás

3 900 Ft
Berzeviczy Albert: Az absolutismus kora Magyarországon, 1849-1865 - III. kötet
könyv Az absolutismus kora Magyarországon, 1849-1865 - III. kötet

Históriaantik Könyvesház, 2013

Budapest Franklin, 1932 - Hasonmás kiadás

5 500 Ft
Dr. Gulyás László: Közép-Európai Közlemények - Történészek, geográfusok és regionalisták folyóiratai - III. évfolyam 4. szám 2010/4. No. 11.
2 490 Ft
Központi statisztikai hivatal: Magyarország tiszti czím- és névtára 1918 - Első kiadás
antikvár Magyarország tiszti czím- és névtára 1918 - Első kiadás

Bisellantikvárium Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Központi Statisztikai Hivatal, 1918

19 900 Ft
Sziklay Lajos: A magyar föld 2. 1901
antikvár A magyar föld 2. 1901

Könyv és Könyv Bt.

közepes állapotú antikvár könyv

Szent István Társulat, 1901

2 000 Ft
Hanák Péter: Magyarország a Monarchiában - Tanulmányok (Dedikált) - Dedikált
antikvár Magyarország a Monarchiában - Tanulmányok (Dedikált) - Dedikált

Bodoni Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Gondolat Kiadó, 1975

Dedikáció: "Molnár Jánosnak igaz becsüléssel Hanák Péter. 1981. április"

2 990 Ft
Solymosi József (szerk.): "Barátja, Kossuth"
antikvár "Barátja, Kossuth"

Petit Real, 2003

Forráskiadvány Kossuth Lajos Hadtörténeti Levéltárban és Hadtörténeti Múzeumban őrzött irataiból

790 Ft - 990 Ft
Csákvári Ferenc (szerk): Hadtörténelmi közlemények XXVIII. évfolyam 2. szám - Lemberg. Az Osztrák-Magyar Monarchia hadműveletei 1914 kora őszén Galíciában, Az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó offenzívája
2 990 Ft
Csengery Antal: Deák Ferencz emlékezete
antikvár Deák Ferencz emlékezete

Központi Antikvárium Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Franklin-Társulat, 1877

Elmondatott Deák Ferencznek a M. Tud. Akadémia által 1877 január 28-án tartott emlékünnepén

4 000 Ft
Az Osztrák-Magyar Monarchia Írásban és Képben - Bécs és Alsó-Ausztria
antikvár Az Osztrák-Magyar Monarchia Írásban és Képben - Bécs és Alsó-Ausztria

Könyv és Könyv Bt.

közepes állapotú antikvár könyv

Magyar Királyi Állami Nyomda, 1888

5 000 Ft
Die österreichisch ungarische Monarchie in Wort und bild: Steiermark
antikvár Die österreichisch ungarische Monarchie in Wort und bild: Steiermark

Könyv és Könyv Bt.

jó állapotú antikvár könyv

Wien, 1890

7 900 Ft