Őstörténet és honfoglalás kategória könyvei

Magyarok a honfoglalás korában
könyv Magyarok a honfoglalás korában

Helikon Kiadó, 2018

A magyarság mint bármely más nép korai története homályba vész. Amióta hazánkban történelmet írnak, a múlt avatott és kevésbé avatott, ...

15%
3 490 Ft 2 966 Ft
Petkes Zsolt: Honfoglalók fegyverben
könyv Honfoglalók fegyverben

Helikon Kiadó, 2017

A had- és fegyvertörténeti kutatásokat mindig kiemelt figyelem övezte mind a kutatók, mind az érdeklődő nagyközönség részéről. Ez népünk ...

15%
3 490 Ft 2 966 Ft
Máté Imre: Yotengrit 1.
könyv Yotengrit 1.

Püski Kiadó, 2016

Az első kötetben ama hajdani magyarság szellemi értékeit adjuk vissza a nemzetnek, mely képes volt hont foglalni, és államot alapítani.

5%
2 600 Ft 2 470 Ft
Máté Imre: Yotengrit 4.
könyv Yotengrit 4.

Püski Kiadó, 2008

Látnoki előrevetítések, magyar történés- és állapotelemzések, megoldásvázlatok a "Yotengrit" tanok vetületében. Misztika és logika jutnak...

5%
2 000 Ft 1 900 Ft
Máté Imre: Yotengrit 2.
könyv Yotengrit 2.

Püski Kiadó, 2005

A rábaközi tudók, bácsák, táltosok, igricek és más néven nevezett fura szerzetek titkos kultúrájából ránk maradt egy "Büün"-nek nevezett ...

5%
2 600 Ft 2 470 Ft
Baráthosi-Balogh Benedek: A hunok három világbirodalma
könyv A hunok három világbirodalma

BELSŐ EGÉSZSÉG KIADÓ, 2011

A magyar múlt és ennek hun vonatkozásai eddig egy óriási káoszt képeztek. Amennyire helyünk engedi, igyekszünk rendet teremteni. Különö...

10%
2 100 Ft 1 890 Ft
Nemes-Dedinai Zsuffa Sándor: A hunok története
könyv A hunok története

Nemzeti Örökség Kiadó, 2012

A hun-magyar rokonságot bizonyító ősforrásokat összegyűjtve és a hunok történetét röviden összefoglalva, talán a hun-magyar rokonság tén...

5%
900 Ft 855 Ft
Fodor István: Mikor volt a honfoglalás?
könyv Mikor volt a honfoglalás?

Kossuth Kiadó, 2016

Tényleg igazságos volt Mátyás király? Mi a valóságalapja az Erzsébet királyné és Andrássy Gyula körüli pletykáknak? Hogyan próbálta befol...

15%
1 490 Ft 1 266 Ft
Baráthosi-Balogh Benedek: Szumirok, szittyák, ősturánok
könyv Szumirok, szittyák, ősturánok

Nemzeti Örökség Kiadó, 2004

Az újra életre keltett, majd tízezer éves múlt idők olyan új világát tárja elénk, amellyel semmiféle idegenfajta élete és semmiféle rafin...

10%
2 100 Ft 1 890 Ft
Zsoldos Attila: Sorsfordítók a magyar történelemben - IV. Béla
könyv Sorsfordítók a magyar történelemben - IV. Béla

Kossuth Kiadó, 2018

A Kossuth Kiadó új történelmi sorozata a magyar államiság ezeréves történetéből tizennyolc olyan alakot mutat be, akik uralkodóként, poli...

15%
1 790 Ft 1 521 Ft
Benedek Elek: A honfoglalás mondái
könyv A honfoglalás mondái

ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.T., 2013

Benedek Elek a Honfoglalás legismertebb mondáit meséli el olvasóinak: A csodaszarvas Isten kardja A hadak útja Atilla földje Lehel k...

10%
1 700 Ft 1 530 Ft
Dr. Cserép József: A magyarok eredete
könyv A magyarok eredete

Nemzeti Örökség Kiadó, 2012

Dr. Cserép József 1925-ben megjelent tanulmányában a magyarok eredetét, valamint a turáni népek feltételezett őshazáját keresi: - vándo...

5%
1 900 Ft 1 805 Ft
B. Kovács Fréda: Botond - Magyar mondák 6.
könyv Botond - Magyar mondák 6.

Kráter Műhely Egyesület, 2009

„Felvirradt a viadal napja. Bizánc falai megteltek kíváncsiskodókkal. Maga a császár is ott ült az egyik bástya ormán, aranyos trónusán, ...

5%
1 500 Ft 1 425 Ft
Cey-Bert Róbert Gyula: Hun-magyar ősvallás
könyv Hun-magyar ősvallás

Püski Kiadó, 2018

„Az ókorban a mai magyarság távoli ősei a lovaskultúrájú népek nagy családjához tartoztak. Az ősi kultúrákban a világfa jelképezte a föld...

15%
2 800 Ft 2 380 Ft
Grandpierre K. Endre: Atilla és a hunok
könyv Atilla és a hunok

Titokfejtő Könyvkiadó, 2012

A történelem manapság olyan kevés jóravaló eseménnyel örvendezteti meg a modern embert, hogy fokozatosan elidegenedünk a történelem eszmé...

10%
3 490 Ft 3 141 Ft
Tóth Sándor László: A honfoglalástól az államalapításig - A magyarság története a X. században
könyv A honfoglalástól az államalapításig - A magyarság története a X. században

Históriaantik Könyvesház, 2010

Tóth Sándor László három évtizede foglalkozik a XVI. századi magyar történelemmel (II. Lajos. Pátria Kiadó, 1992. – társszerzővel; A mező...

2 500 Ft
Honfoglalás és államalapítás
könyv Honfoglalás és államalapítás

Kossuth Kiadó, 2019

Most induló hétkötetes magyar történelmi sorozatunk első kötete a magyar őstörténet legújabb kutatási irányait is felvázolva vezeti az ol...

15%
3 990 Ft 3 391 Ft
Mátyás Flórián: Pogány szokások őseinknél
könyv Pogány szokások őseinknél

Hermit Könyvkiadó Bt., 2004

A királyi jegyző művében, a fejedelemválasztásnál, vérrel pecsételt szerződésről olvasunk, mely pogány szokás szerint köttetett. Lovat ál...

5%
1 200 Ft 1 140 Ft
Thierry Amadé: Attila - Attila fiai és utódai történelme
könyv Attila - Attila fiai és utódai történelme

Hermit Könyvkiadó Bt., 2018

Thierry Amadé, a kiváló francia tudós az Attila-mondák legteljesebb feldolgozását állította össze. A tudományos világ már a XIX. század k...

15%
2 500 Ft 2 125 Ft
Gombos Albin: A honfoglaló magyarok itáliai kalandozása (898-904)
könyv A honfoglaló magyarok itáliai kalandozása (898-904)

Attraktor, 2011

A neves középkor-történész részletesen elemzi a honfoglalást követő itáliai kalandozó hadjáratokat, azok hadtörténeti, társadalom-történe...

5%
1 900 Ft 1 805 Ft
Hóman Bálint: A magyarok honfoglalása és elhelyezkedése
könyv A magyarok honfoglalása és elhelyezkedése

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2013

Ez a kötet a legnagyobb magyar középkortörténész máig meghatározó összefoglaló műve a honfoglaló magyar törzsekről, valamint azok elhelye...

5%
2 200 Ft 2 090 Ft
Nagy Géza: A skythák
könyv A skythák

Históriaantik Könyvesház, 2009

A századfordulós magyar történettudomány kiváló képviselője volt Nagy Géza, akinek szkítákról szóló vékony könyve ma is antikváriumok ker...

5%
2 500 Ft 2 375 Ft
Csaba királyfi
könyv Csaba királyfi

Hermit Könyvkiadó Bt., 2013

„És halljátok, csodáljátok, Csaba királyfi és vitézei ismét felszállnak a csillagos ég boltozatjára s visszaszáguldanak azon az úton, ame...

5%
1 000 Ft 950 Ft
László Gyula: 50 rajz a honfoglalókról
könyv 50 rajz a honfoglalókról

Kairosz Kiadó, 2019

Egy évezreddel ezelőtti világba viszi el az olvasót ez a képeskönyv: honfoglaló eleink mindennapjaiba. Lapozgatunk, s hol a kardkovácsot,...

15%
3 200 Ft 2 720 Ft
Olajos Terézia: BIZÁNCI FORRÁSOK AZ ÁRPÁD-KORI MAGYAR TÖRTÉNELEMHEZ
könyv BIZÁNCI FORRÁSOK AZ ÁRPÁD-KORI MAGYAR TÖRTÉNELEMHEZ

Lectum Kiadó, 2015

Az 1972-ben elhunyt nagy magyar bizantinológus, Moravcsik Gyula Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai című alapművének kiegészít...

5%
5 000 Ft 4 750 Ft
Czakó Gábor: A szabir titok
könyv A szabir titok

Cz. Simon Bt., 2013

A magyar nyelv-, mese- és zenekincs számos eleme megtalálható a finnugor népek kultúrájában, de szétszórva és töredékesen. Együtt az össz...

5%
3 100 Ft 2 945 Ft
Thierry Amadé: Attila. Attila fiai és utódai történelme a magyarok Európába telepedéséig
könyv Attila. Attila fiai és utódai történelme a magyarok Európába telepedéséig

Históriaantik Könyvesház, 2012

írta Thierry Amadé ; ford. Szabó Károly. - 3-dik jav. és bővített kiadás szerint. - Pest : Ráth Mór, 1865. Hasonmás kiadás.

5%
3 500 Ft 3 325 Ft
Ferdinandy Mihály: A magyar honfoglalás mítoszai
könyv A magyar honfoglalás mítoszai

Attraktor, 2009

A szerző „Istenkeresők” c. munkájának mintegy előtanulmányai a kötetben közölt esszék, melyek mindegyike a honfoglalás korának egy-egy tö...

5%
2 400 Ft 2 280 Ft
Deér József: Pogány magyarság - kereszténység magyarság
könyv Pogány magyarság - kereszténység magyarság

Attraktor, 2007

Ha a gyakorló szemünk a hatalmas eurázsiai kontinenst úgy tudná áttekinteni, mint valamely hegy lábánál elterülő tájat, akkor ebben a kép...

5%
2 400 Ft 2 280 Ft
Erdélyi László: Árpád-kor
könyv Árpád-kor

Attraktor, 2008

A XX. századi magyar történettudomány elfeledett munkáit bemutató sorozat legújabb kötete a magyar középkortörténet egyik legnagyobb alak...

5%
3 200 Ft 3 040 Ft
Pálfi Károly: A magyar nemzet ősvallása
könyv A magyar nemzet ősvallása

Hermit Könyvkiadó Bt., 2013

A magyar ősvallás Turánban. A magyar ősvallás Szíriában zend befolyás alatt. A magyar ősvallás Szíriában főníciai befolyás alatt. A magya...

5%
2 100 Ft 1 995 Ft
könyv Árpád és Géza fejedelmek - Magyar királyok és uralkodók 1.

Duna International Kft., 2011

A könyvsorozat első kötete még nem királyokról szól. Érinti a magyar nép múltjának számos kérdőjelet felvető kezdeteit, a vándorlásokat, ...

40%
1 695 Ft 1 017 Ft
Torma Zsófia: Sumér nyomok Erdélyben
könyv Sumér nyomok Erdélyben

Hermit Könyvkiadó Bt., 2018

Torma Zsófia Csicsókeresztúr 1832. szeptember 27. - Szászváros 1899. november 14. A Kárpát-medence legértékesebb neolitleleteinek felf...

15%
2 500 Ft 2 125 Ft
Antonio Bonfini: A magyar történelem tizedei
könyv A magyar történelem tizedei

Osiris Kiadó, 2019

Bonfininek sikerült olyan művet alkotnia, amelyet évszázadokig nem lehetett megismételni. Hogy az utókor mire tartotta, nemcsak a seregny...

15%
6 480 Ft 5 508 Ft
Kövesi Péter: Szent László táltosa
könyv Szent László táltosa

Unicornis Humánszolgálati Alapítván, 2015

Ki is volt Szent László király? A történelemből ismert, a pogányságot üldöző buzgó keresztény, vagy a nép-hagyomány szerinti táltos-kirá...

15%
2 990 Ft 2 541 Ft
Kiss Bálint: Magyar régiségek
könyv Magyar régiségek

Nemzeti Örökség Kiadó, 2012

Kiss Bálint (1772-1853) református esperes 1839-ben jelentette meg a Magyar régiségek című munkáját, melyben már a kor tudományos szintjé...

5%
3 400 Ft 3 230 Ft
Langó Péter: Turulok és Árpádok
könyv Turulok és Árpádok

Typotex Kiadó, 2017

Megfújhatta-e Lehel vezér a kürtjét? Milyen kard lógott a harcban Árpád oldalán? Lehet-e válaszolni ezekre a kérdésekre anélkül, hogy meg...

15%
3 900 Ft 3 315 Ft
Télfy János: Magyarok őstörténete
könyv Magyarok őstörténete

Hermit Könyvkiadó Bt., 2018

Télfy János - eredeti nevén Zima Iván, született: Nagyszombat, 1816. június 18. - elhunyt: Budapest, 1898. augusztus 2. Könyve eredeti gö...

15%
2 300 Ft 1 955 Ft
Dr. Varga Zsigmond: Az ősmagyar mitológia sumir és ural-altáji öröksége
könyv Az ősmagyar mitológia sumir és ural-altáji öröksége

Hermit Könyvkiadó Bt., 2017

Immár ezer éve is elmúlt, hogy abban a tudatban vagyunk, hogy ismerjük a magyarság eredetét és történetét és mindezt az őstörténeti kutat...

15%
3 100 Ft 2 635 Ft
Thierry Amadé: Attila. Attila fiai és utódai történelme a magyarok Európába telepedéséig II.
könyv Attila. Attila fiai és utódai történelme a magyarok Európába telepedéséig II.

Históriaantik Könyvesház, 2012

írta Thierry Amadé ; ford. Szabó Károly. - 3-dik jav. és bővített kiadás szerint. - Pest : Ráth Mór, 1865. Hasonmás kiadás.

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Thury József: A magyarok eredete, őshazája és vándorlásai
könyv A magyarok eredete, őshazája és vándorlásai

Históriaantik Könyvesház, 2012

Thury József, híres turkológus rövid dolgozata a magyar nép honfoglalás előtti történetét mutatja be, vándorlását az őshazából a Kárpát-m...

5%
3 500 Ft 3 325 Ft
Alföldi András: Magyarország népei és a római birodalom
könyv Magyarország népei és a római birodalom

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2014

A legnagyobb magyar ókortörténész, az 1948-ban emigrált Alföldi András kér írását tartalmazza a kötet: egyik a római birodalom alatti Kár...

5%
3 400 Ft 3 230 Ft
Némáti Kálmán: Árpád népének hét törzse hún volt
könyv Árpád népének hét törzse hún volt

Hermit Könyvkiadó Bt., 2013

Árpád népe eredetének okmányát VII., avagy Bíborbanszületett Konstantin, a legbölcsebbnek elnevezett bizánci császár Kr. u. 911-959., aki...

5%
1 200 Ft 1 140 Ft
Orbán Árpád: Nimrud király népe
könyv Nimrud király népe

Hermit Könyvkiadó Bt., 2018

Dicsőséges felemelkedés az osztályrésze azoknak a nemzeteknek, melyek az ősök tengernyi véráldozatával megszentelt tanulságok szerint éln...

15%
1 900 Ft 1 615 Ft
Csengery Antal: Az altaji népek ősvallása tekintettel a magyar ősvallásra
könyv Az altaji népek ősvallása tekintettel a magyar ősvallásra

Nemzeti Örökség Kiadó, 2013

Mi volt a magyarok ősvallása? Alapjában nem lehetett más, mint azon húnszittya népeké, melyek a történet kezdetétől fogva ugyanazon tér...

5%
1 900 Ft 1 805 Ft
Bognár Zoltán: FÉNY - Felesleges Évszázadok Nyomában
könyv FÉNY - Felesleges Évszázadok Nyomában

Kassák Kiadó, 2019

Különlegesen új látásmód és merész gondolatok jellemzik ezt a könyvet. A szerző az alkotás folyamatát kirakós játékként élte meg, és ahog...

15%
2 990 Ft 2 541 Ft
Horváth Ciprián: Nógrád megye honfoglalás és kora Árpád-kori temetői és sírleletei
könyv Nógrád megye honfoglalás és kora Árpád-kori temetői és sírleletei

Martin Opitz Kiadó, 2019

A kötet a mai Nógrád megye területéről ismert honfoglalás és kora Árpád-kori temetőket, illetve sírleleteket mutatja be az olvasónak, kie...

15%
3 990 Ft 3 391 Ft
N. V. Leontyev; V. F. Kapeljko; J. N. Jeszin: Kőbálványok és emlékoszlopok az okunyevi kultúrában
könyv Kőbálványok és emlékoszlopok az okunyevi kultúrában

Püski Kiadó, 2009

Egy rendkívül érdekes könyvet tart kezében a kedves Olvasó. Azok számára is izgalmas, akik a magyar múltat kutatják, de azok számára is, ...

5%
5 200 Ft 4 940 Ft
Darkó Jenő: Az ősmagyar hadművészet fejlődése és hatása nyugateurópára
könyv Az ősmagyar hadművészet fejlődése és hatása nyugateurópára

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2013

A könyvben az alábbi témákról találhatunk írásokat: Az ősmagyar hadművészet eredete; Az ősmagyar művelődés fő jellemvonásai; A honfoglaló...

5%
2 800 Ft 2 660 Ft
Gróf Zichy István: Magyar őstörténet
könyv Magyar őstörténet

Attraktor, 2009

A szerző az 1930-as években a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója volt, s korának egyik legkiemelkedőbb őstörténésze. Műve rövid összefogl...

5%
1 900 Ft 1 805 Ft
Mátyás Flórián: Egy honfoglalás előtti Magyar hadjáratról Németországban - I.Endre, Kálmán királyaink halála évéről
könyv Egy honfoglalás előtti Magyar hadjáratról Németországban - I.Endre, Kálmán királyaink halála évéről

Nemzeti Örökség Kiadó, 2013

Mátyás Flórián az eredeti források felhasználásával mutatja be a kalandozó magyarok németországi portyájának , hadjáratának történetét.

5%
1 200 Ft 1 140 Ft
Hóman Bálint: Ősemberek - Ősmagyarok
könyv Ősemberek - Ősmagyarok

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2013

Hóman Bálint utolsó, poszthumusz művének új, szöveghű kiadása, a szerző kézirata alapján. A mű összefoglalja korának tudását az emberré v...

5%
3 200 Ft 3 040 Ft
Vékony Gábor: Magyar őstörténet - magyar honfoglalás
könyv Magyar őstörténet - magyar honfoglalás

Nap Kiadó, 2016

Tanulmányt írni egy nép származásáról, etnogeneziséről, különböző veszélyekkel jár. A szerzőt illetően: képes-e átfogni, megérteni és fel...

5%
3 100 Ft 2 945 Ft
Karácsonyi János: A magyar nemzet őstörténete 896-ig
könyv A magyar nemzet őstörténete 896-ig

Históriaantik Könyvesház, 2010

A tudós főpap egyik utolsó nagyszabású vállalkozása volt, hogy megírta a magyar nemzet történetét. 1924 és 1926 között jelentetett meg Na...

5%
2 500 Ft 2 375 Ft
Télfy János: Magyarok őstörténete - Görög források a scythák történetéhez
könyv Magyarok őstörténete - Görög források a scythák történetéhez

Históriaantik Könyvesház, 2012

Télfy János. - Pest : Lauffer, 1863. Hasonmás kiadás. Jelen Görög Források megjelentek a Magyar Tudományos Értekező 6—10-ik számaiban vag...

5%
3 900 Ft 3 705 Ft
Fischer Károly Antal: Hun-Magyar írás és annak fennmaradt emlékei
könyv Hun-Magyar írás és annak fennmaradt emlékei

Hermit Könyvkiadó Bt., 2018

Fischer Károly Antal volt az első olyan tudós, aki a rovásírás emlékeit először összegyűjtötte. Könyve először 1889-ben látott napvilágot...

15%
3 100 Ft 2 635 Ft
Gróf Zichy István: A magyarság őstörténete és műveltsége a honfoglalásig
könyv A magyarság őstörténete és műveltsége a honfoglalásig

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2016

A "Historia Incognita" című sorozatunkban a magyar polgári történetírás legjelesebb - új kiadásban nem hozzáférhető - munkáit kívánjuk is...

5%
3 200 Ft 3 040 Ft
Szinnyei József: A magyarság eredete, nyelve és honfoglaláskori műveltsége
könyv A magyarság eredete, nyelve és honfoglaláskori műveltsége

Históriaantik Könyvesház, 2011

Előszó: Ott állunk a történelmi kor határkövénél. Szövétnekünk utolsót lobban, s a félhomályban látjuk a magyarságot, a mint a határt átl...

5%
2 500 Ft 2 375 Ft
Magyarok a Kaukázusban
könyv Magyarok a Kaukázusban

Országos Széchenyi Könyvtár, 2016

Az Országos Széchényi Könyvtár Magyarok a Kaukázusban. A kaukázusi őshaza kutatása a 19. században címmel rendezett kiállításának törzsan...

5%
3 200 Ft 3 040 Ft
Lukácsy Kristóf: A magyarok őselei, hajdankori nevei és lakhelyei eredeti örmény kútfők után I-II kötet
könyv A magyarok őselei, hajdankori nevei és lakhelyei eredeti örmény kútfők után I-II kötet

Nemzeti Örökség Kiadó, 2019

A magyar kelet-népe, eredetét és szülőföldjét Ázsiában csak keleti kútfők segítségével lehet felderíteni; a nyugati kútfők, az eddig tett...

15%
4 500 Ft 3 825 Ft