Oktatói-pedagógia kategória könyvei

Dankó Ervinné: Nyelvi-kommunikációs nevelés az óvodában
könyv Nyelvi-kommunikációs nevelés az óvodában

Flaccus Kiadó, 2016

Az óvodai anyanyelvi nevelés célja a gyermek nyelvhasználatának, beszédmegértésének, beszédaktivitásának fejlesztése, beszéd- és kommunik...

15%
2 980 Ft 2 533 Ft
Szőcsné Antal Irén: Anya - nyelv - búvár
könyv Anya - nyelv - búvár

TINTA KÖNYVKIADÓ KFT, 2019

A gyermekkor lételeme a játék és az alkotás. Aki átélte ennek az örömét, az később is szívesen ül le játszani gyermekeivel, barátaival. L...

15%
1 990 Ft 1 691 Ft
Kulcsár Mihályné: A tanulás öröm is lehet
könyv A tanulás öröm is lehet

Magánkiadás, 2016

Egyre több a nehezen író, olvasó, figyelemkoncentrációs zavarral küzd? gyermek. A szerző, aki pedagógusként maga is gyakran találkozott i...

15%
3 213 Ft 2 731 Ft
Ferencz Éva; Lukács Józsefné: Kerek egy esztendő - Ősz
könyv Kerek egy esztendő - Ősz

Flaccus Kiadó, 2017

A Kerek egy esztendő - komplex tevékenységek az óvodai környezeti nevelésben című évszakalapú módszertani könyvsorozatunk az elmúlt évekb...

15%
3 800 Ft 3 230 Ft
Benedek András (szerk.): Digitális pedagógia - Tanulás IKT környezetben
könyv Digitális pedagógia - Tanulás IKT környezetben

Typotex Kiadó, 2008

"A szakképzés pedagógiai alapkérdéseinek áttekintésénél a kultúrtörténeti háttér bemutatásán túl rendkívül fontos a tanulási folyamatok ú...

5%
2 700 Ft 2 565 Ft
Benedek András (szerk.): Szakképzés-pedagógia
könyv Szakképzés-pedagógia

Typotex Kiadó, 2006

A szakképzés modern korunk egyik alapkérdésévé vált, ezt jelzi a pedagógiai szakirodalom bővülése és megújulása. A Budapesti Műszaki és G...

5%
2 200 Ft 2 090 Ft
Frank C. Sacco; Stuart W. Twemlow: Miért nem működnek az iskolai bántalmazás-ellenes programok
könyv Miért nem működnek az iskolai bántalmazás-ellenes programok

Flaccus Kiadó, 2012

Minden szülő biztonságos iskolába szeretné járatni a gyermekét, és az iskola teljes személyzete biztonságos környezetet szeretne nyújtani...

5%
3 280 Ft 3 116 Ft
Dr. F. Földi Rita: Hiperaktivitás és tanulási zavarok
könyv Hiperaktivitás és tanulási zavarok

Comenius Kiadó Kft., 2004

Az iskolai magatartás és teljesítményproblémák, az alap kultúrtechnikák elsajátításának nehézségei egyre több szakembert, pedagógust, gyó...

10%
4 371 Ft 3 934 Ft
Sik András: Supernova a Marson
könyv Supernova a Marson

2005

Magyarországon a kisgyerekek meglepően nagy részét izgatja a csillagok világa és érdekli az űrhajózás. Ugyanakkor a csillagász vagy űrkut...

5%
3 000 Ft 2 850 Ft
B. Méhes Vera: Az óvónő és az óvodai játékok
könyv Az óvónő és az óvodai játékok

Móra Könyvkiadó, 2018

Az óvónő és az óvodai játék megismertet a gyermeki játék általános jellemzőivel, tárgyi és személyi feltételeivel. Taglalja a játékfajták...

15%
2 499 Ft 2 124 Ft
Klein Sándor: Tanulni jó
könyv Tanulni jó

Edge 2000 Kft., 2012

Ez a könyv - „Az írás megmarad” címen összegyűjtött kisebb írásaim második kötete – a tanítás/tanulás folyamatával kapcsolatos gondolatai...

5%
3 800 Ft 3 610 Ft
A tanulási nehézségek kezelése
könyv A tanulási nehézségek kezelése

Logopédia Kiadó, 2006

A kézikönyv aktualitását az az igény támasztja alá, amely országosan jelentkezik a tanulásban akadályozott tanulók pedagógiai célú habili...

2 332 Ft
Bicskeiné Zsulán Julianna: A középiskolai anyanyelvi tantárgypedagógia vázlata
könyv A középiskolai anyanyelvi tantárgypedagógia vázlata

JATEPress, 1999

Tartalomjegyzék: ELŐZETES MEGJEGYZÉSEK I. BEVEZETÉS 1. A tantárgypedagógia fogalma, helye a pedagógia tudományában 2. Az anyanyel...

5%
630 Ft 598 Ft
LOGO-TÉKA " R"
könyv LOGO-TÉKA " R"

Logotéka Bt., 2015

Ez a kis könyv egy sorozat része. A sorozat olyan anyanyelvi képességek fejlesztését tűzte ki célul, melyek elengedhetetlenül szükségesek...

5%
2 490 Ft 2 365 Ft
Török Ádámné; Herceg Dóra; Drubics Éva: LOGO-TÉKA " L"
könyv LOGO-TÉKA " L"

Logotéka Bt., 2015

Ez a kis könyv egy sorozat része. A sorozat olyan anyanyelvi képességek fejlesztését tűzte ki célul, melyek elengedhetetlenül szükségesek...

5%
2 490 Ft 2 365 Ft
Herceg Dóra; Török Ádámné: LOGO-TÉKA "S"
könyv LOGO-TÉKA "S"

Logotéka Bt., 2015

Ez a kis könyv egy sorozat része. A sorozat olyan anyanyelvi képességek fejlesztését tűzte ki célul, melyek elengedhetetlenül szükségesek...

5%
2 490 Ft 2 365 Ft
Olaszy Gábor: Mássalhangzó-kapcsolódások a magyar beszédben
2 400 Ft
Renzo Titone: A többnyelvű interkulturális nevelés megvalósításáért
könyv A többnyelvű interkulturális nevelés megvalósításáért

JATEPress, 2000

A jelen kötetben összegyűjtött tanulmányok korábban már előadásokként elhangoztak nemzetközi kongresszusokon, vagy cikk formájában megjel...

5%
1 575 Ft 1 496 Ft
Harai Dénes: Érték, teljesítmény, siker - Tanulmányok, esszék a katonapedagógia, katonai antropológia köréből
könyv Érték, teljesítmény, siker - Tanulmányok, esszék a katonapedagógia, katonai antropológia köréből

Zrínyi Kiadó, 2013

"Itt, Közép-Európában, mi magyarok is a történelem szövődményeiben élünk, szétszakadt világok zakatolnak, különösen az idősebb nemzedékek...

3 200 Ft
Brezsnyánszky László: A maga vájta meder - Gondolatok a formálódó tanárképzésről
könyv A maga vájta meder - Gondolatok a formálódó tanárképzésről

Gondolat-Infonia, 2006

Életünk kitüntetett pillanataiban indokoltnak látszik visszatekinteni a megtett útra. Különösen akkor, ha már biztosan túljutottunk azon ...

1 690 Ft
Ördögh Erzsébet: Újreál
antikvár Újreál

Budapest, 1990

A sikerközpontú középiskola

900 Ft
Csutka István: Az általános és középiskolai tanulók atlétikai képzésének módszeres felépítése
1 200 Ft
Böszörményi Csaba: Toldi-játékok
antikvár Toldi-játékok

Erzsébetváros Önkormányzata, 1995

1 200 Ft
Baráth Tibor; Bábosik István; Botka Lajosné; M. Nádasi Mária: Oktatás, nevelés, fejlesztés - Közoktatási menedzser II.
1 890 Ft
Arday László - dr. Makkár Márta (szerk.): Testnevelés - sport - oktatás
antikvár Testnevelés - sport - oktatás

Testnevelési Főiskola Továbbképző Intézet, 1980

6 990 Ft
Mesterházi Ferenc: A technika korszerű értelmezése
1 990 Ft
Szebeni István (szerk.): Általános elméleti ismeretek (Pedagógia - Sportegészségtan - Torna)
1 500 Ft
Sipos Endre: Környezeti etika (Környezetetikai vizsgálódások)
antikvár Környezeti etika (Környezetetikai vizsgálódások)

Eszterházy K. Tanárk. Főiskola, 1999

Oktatási segédanyag a Természetismeret és környezetkultúra szak és az Ember és természet kurzus résztvevőinek

2 000 Ft
Kacsoh Pongrác dr., Harmat Arthur, Karvaly Viktor (szerk.): Az elemi iskolai énektanítás pedagógiája I-II.
19 900 Ft
Farkas Endre: Etika- pedagógusoknak  B)-Bevezetés az etikába
1 500 Ft
Benedek András (szerk.): Oktatáselméleti ​kérdések a szakképzésben
antikvár Oktatáselméleti ​kérdések a szakképzésben

Műszaki Könyvkiadó, 1995

E ​kötet az oktatáselmélet kérdéseivel foglalkozó konkrét témaelemzéseket és a szakképzés jelenleg folyamatban lévő fejlesztéséhez kapcso...

1 500 Ft
Reformpedagógiai olvasókönyv
antikvár Reformpedagógiai olvasókönyv

Budapest, 1993

3 990 Ft
Dr. Radák Olga: A Budapest M. Kir. állami Erzsébet nőiskola leánylíceum értesítője 1933/34
1 990 Ft
Péch Aladár: A Budapesti VI. ker. M. Kir. Állami Kemény Zsigmond Főreáliskola éretsítője (1922-23)
1 990 Ft
Nikolov Marianne - Jelene Mihaljevic Djigunovic - Marina Mattheoudakis - Gun Lundberg - Tanya Flanagan: Idegen nyelvek tanítása gyermekeknek
2 400 Ft
Dr. Arató Ágnes: Általános pedagógiai útmutató az általános iskolai nevelés és oktatás tervének bevezetéséhez
1 990 Ft
Andragógiai ismeretek III. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása
5 000 Ft
Csajka Imre: Testnevelés és sport tanmenetek - 1-6. osztály
antikvár Testnevelés és sport tanmenetek - 1-6. osztály

Eötvös József Könyvkiadó, 2007

"Mens sana in corpore sano" - vallotta az ókori római mondást Csajka Imre, de nemcsak vallotta, hanem egész életében a test nevelése, fej...

6 300 Ft
Inkei Péter,Kozma Tamás,Nagy József,Ritoók Pálné: Az ezredforduló iskolája
1 500 Ft
Dr. Daróczy; Dr. Koncz: A nevelés-oktatás-képzés néhány szociológiai és szocio-pedagógiai kérdése
1 990 Ft
SZERKESZTŐ Büky Béla - Gyárfás Ágnes: Annales Universitatis Litterarum et Artium Miskolciensis Tomus I. SUSTENTATAE A SOCIETATE LITTRARUM ET ARTIUM MISKOLCIENSI
antikvár Annales Universitatis Litterarum et Artium Miskolciensis Tomus I. SUSTENTATAE A SOCIETATE LITTRARUM ET ARTIUM MISKOLCIENSI

Miskolci Bölcsész Egyesület, 1991

SZERZŐ Kiss Ernő Köpeczi Béla Kádár Zoltán Elekfi László Horváth Éva Németh György Végvári Lajos Ecsedy Ildikó Erdélyi Istvá...

590 Ft
Simon Mária (szerk): Tankönyvdialógusok
antikvár Tankönyvdialógusok

Oktatáskutató Intézet, 2008

2 890 Ft
Kőnig Éva; Bagdy Emőke: Minősített képzések - minőségi programok
antikvár Minősített képzések - minőségi programok

2003

A személyes gondoskodást végzők működési nyilvántartásának és szakmai továbbképzésének tapasztalatai 2001-2002

3 990 Ft
Bán Elvira - Friedery Lászlóné - Németh J. László: Történelem feladatgyűjtemény 8. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8. OSZTÁLYOS TANULÓI RÉSZÉRE
antikvár Történelem feladatgyűjtemény 8. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8. OSZTÁLYOS TANULÓI RÉSZÉRE

Mécs László Kiadó, 1993

ELŐSZÓ Vitathatatlan tény, hogy a hazai történelemtudomány s ezzel párhuzamosan a történelem tanítás már a rendszerváltozást megelőző es...

1 690 Ft
Christopher Mabey - Paul Iles: Tanulás és képzés a vállalati gyakorlatban
3 990 Ft
Rostás György: Testneveléselmélet jegyzet a szervezési-vezetési ismeretek tárgykör oktatásához
1 800 Ft
Vezetői segédletek I-II.
antikvár Vezetői segédletek I-II.

Regnum Marianum, 2002

3 490 Ft
Kisné Kertész Gabriella - Bartók Béláné - Nagy Imréné: Ének-rajz-technika fogalomtár -  Sorozatcím:Thot - Tudomány és műveltség
690 Ft
Dr. Krizsanec Károlyné - Németh Edit: Gyermektorna
antikvár Gyermektorna

Sportpropaganda, 1970

Óravázlatok

4 990 Ft
Dezsériné Biró Mária és Nagyné Ács Mónika: Kisiskolások az Állatkertben (Fővárosi Állat- és Növénykert zoopedagógiai módszerek)
antikvár Kisiskolások az Állatkertben (Fővárosi Állat- és Növénykert zoopedagógiai módszerek)

Fővárosi Állat- és Növénykert, 1999

Szállító: Antikvár Könyvkínáló - Ismertető: lásd a könyvnél.

1 790 Ft
Buda András - Holik Ildikó: Oktatási vállalkozások - munkafüzet
1 490 Ft
Nádasi Lajos: Játék és tudomány
antikvár Játék és tudomány

Debrecen, 1996

A mozgásos játékok elméleti és gyakorlati kérdései

1 900 Ft
Király Dezső (összeáll.): A korszerű gimnasztika és játék kézikönyve
antikvár A korszerű gimnasztika és játék kézikönyve

Budapest, 1941

Testnevelési vezérkönyv tanítók, tanítónők, testnevelési tanárok, testnevelési tanárnők, leventeoktatók, tanító- és tanítónőjelöltek szám...

5 000 Ft
Árendás József: A tanulók önálló munkája az Élővilágórákon
900 Ft
Takácsné Stalter Judit; Bálint Zsolt: Játékos tornaórák
antikvár Játékos tornaórák

Nincs feltüntetve, 2008

1 000 Ft
Juhász Tamásné; Zaják Etelka: Elemi logikai ismeretek - Kézikönyv és példatár (pedagógusoknak pedagógusjelölteknek)
5 990 Ft
Lendvay I. Győző: Technika IV. Modellezés
antikvár Technika IV. Modellezés

Tankönyvkiadó, 1987

2 490 Ft
Dr. Magyar Bálint (szerk.): A fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve
2 000 Ft
Tanári kézikönyv
antikvár Tanári kézikönyv

Tankönyvkiadó, 1976

a biológia tanításához az egészségügyi, óvónői, élelmiszer- és vendéglátóipari szakközépiskolában

1 990 Ft