HVG-Orac Kft. kiadó termékei

Major Róbert; Fülöp Ágnes; Fülöp Natasa: A KRESZ értelmezése a joggyakorlatban
könyv A KRESZ értelmezése a joggyakorlatban

HVG-Orac Kft., 2021

Amikor az Olvasó ezt a könyvet kezébe veszi, nem egy hagyományos KRESZ-tankönyvvel találkozik. A kézikönyv rendszerbe foglalja a KRESZ eg...

Menyhei Ákos, Sándor István, B. Szabó Gábor: Az alapítvány
könyv Az alapítvány

HVG-Orac Kft., 2021

Az alapítványok jelentős szerepet töltenek be a civil szférában, és számos kapcsolódási pontjuk van az üzleti élethez is. A szerzők célja...

15%
7 000 Ft 5 950 Ft
Bárándy Gergely, Békés Ádám: Büntetőeljárási és büntetés-végrehajtási iratmintatár
könyv Büntetőeljárási és büntetés-végrehajtási iratmintatár

HVG-Orac Kft., 2021

A 2017. évi büntetőeljárási törvény számos új jogintézményt vezetett be, amelyek kihívások elé állították a jogalkalmazókat. Az új jogint...

15%
15 000 Ft 12 750 Ft
Sipka Péter: A munkáltatói kárfelelősség elmélete és gyakorlata
könyv A munkáltatói kárfelelősség elmélete és gyakorlata

HVG-Orac Kft., 2021

A munkáltató kártérítési felelőssége tagadhatatlanul egyike a munkajog legfontosabb, tradicionális jogintézményeinek. Jelentőségét jól mu...

15%
4 900 Ft 4 165 Ft
Bárd Károly: Az áldozatok méltósága és a vádlottak jogai
könyv Az áldozatok méltósága és a vádlottak jogai

HVG-Orac Kft., 2021

Ez a könyv közel egy évtizedes kutatás összefoglaló produktuma. Olyan jogintézményeket járok körül, olyan teóriákat ismertetek és elemzek...

15%
5 000 Ft 4 250 Ft
Vékás Lajos, Osztovits András, Nemessányi Zoltán: Nemzetközi magánjogi rendeletek az Európai Unió Bírósága gyakorlatában
könyv Nemzetközi magánjogi rendeletek az Európai Unió Bírósága gyakorlatában

HVG-Orac Kft., 2021

2018. január 1-jén hatályba lépett a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény, amelyhez e kötet előzményeként klasszikus fe...

15%
9 000 Ft 7 650 Ft
Blutman László: Az Európai Unió joga a gyakorlatban - A Brexit után
könyv Az Európai Unió joga a gyakorlatban - A Brexit után

HVG-Orac Kft., 2020

A Brexit, a migrációs hullámok, a szuverenizmus erősödése, a COVID-19 járvány: az Európai Uniót ismét nagy, eddig ismeretlen kihívások fe...

Dr. Belovics Ervin; dr. Tóth Mihály: Büntető eljárásjog
könyv Büntető eljárásjog

HVG-Orac Kft., 2020

A nagy sikerű Büntető eljárásjog könyv előző kiadásának megjelenése óta két év telt el. Ez idő alatt a Be. több alkalommal is módosult, í...

Kozma Anna; Lőrincz György; Pál Lajos; Pethő Róbert: A Munka Törvénykönyvének magyarázata
könyv A Munka Törvénykönyvének magyarázata

HVG-Orac Kft., 2020

A Munka Törvénykönyve (Mt.) elfogadásának nyolcadik évfordulóján neves munkajogász ügyvédek (akik közül ketten a kódexet előkészítő szakm...

Nogel Mónika: A szakértői bizonyítás aktuális kérdései
könyv A szakértői bizonyítás aktuális kérdései

HVG-Orac Kft., 2020

A szakvéleményekkel kapcsolatos elvárások világszerte gyökeresen megváltoztak. A hibás szakvéleményekre visszavezethető téves ítéletek ar...

15%
7 000 Ft 5 950 Ft
Tőkey Balázs: Szerződésen kívüli kötelmek
könyv Szerződésen kívüli kötelmek

HVG-Orac Kft., 2020

"Tőkey Balázs könyve elsősorban a polgári jog egyetemi oktatását szolgálja, de egyúttal kiváló rövid kézikönyv a gyakorló jogászok számár...

Az új Pp. és a kapcsolódó iránymutatások
könyv Az új Pp. és a kapcsolódó iránymutatások

HVG-Orac Kft., 2020

Egy új perrend bevezetése minden esetben jelentős kihívás elé állítja a jogalkalmazókat. Különösen a hatálybalépést követő első időszakba...

15%
7 000 Ft 5 950 Ft
Vékás Lajos, Nemessányi Zoltán, Osztovits András: A nemzetközi magánjogról szóló törvény kommentárja
könyv A nemzetközi magánjogról szóló törvény kommentárja

HVG-Orac Kft., 2020

2018. január 1-jén hatályba lépett a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény. A jelen kötet a kódexjellegű törvény gyakorl...

15%
10 000 Ft 8 500 Ft
Fázsi László: A pótmagánvádas eljárás
könyv A pótmagánvádas eljárás

HVG-Orac Kft., 2020

A szerző első könyvének 2013-as kiadása előtt és azóta sem jelent meg a pótmagánvádas eljárás kérdéseivel foglalkozó monográfia hazai jog...

15%
5 000 Ft 4 250 Ft
Tóth Mihály: Örök kérdések és bizonytalan válaszok az ezredforduló évtizedeinek büntetőjogi világából
könyv Örök kérdések és bizonytalan válaszok az ezredforduló évtizedeinek büntetőjogi világából

HVG-Orac Kft., 2020

E gyűjteményes kötet csaknem negyven év részben még gyakorló jogászként írt tanulmányaiból, előadásaiból válogat. Az összeállítás - ahogy...

15%
7 000 Ft 5 950 Ft
Grád András; Fekete Mária: Pszichológia és pszichopatológia jogászoknak
könyv Pszichológia és pszichopatológia jogászoknak

HVG-Orac Kft., 2020

A tíz éve megjelent nagysikerű, tárgyalótermekben is gyakorta hivatkozott könyv második, átdolgozott, bővített kiadását tartja a kezében ...

dr. Kecskés László: Eu-jog és jogharmonizáció
könyv Eu-jog és jogharmonizáció

HVG-Orac Kft., 2020

Harmadik, bővített kiadás A Szerző a jogterület kiváló szakértője, akinek hasonló című könyve az elmúlt 14 évben már több kiadást megér...

9 800 Ft
Czine Ágnes dr: A tisztességes bírósági eljárás
könyv A tisztességes bírósági eljárás

HVG-Orac Kft., 2020

"A tisztességes eljáráshoz való jog elsősorban nem az egyéneket megillető jog, hanem az igazságszolgáltatás egyik legfontosabb alapelve é...

15%
6 000 Ft 5 100 Ft
Bárdos Péter dr.: A fuvarozó felelőssége
könyv A fuvarozó felelőssége

HVG-Orac Kft., 2020

A kötet két részben ad áttekintést arról, hogy a gazdaság egyik alapvető fontosságú ágazata főszereplőinek, a fuvarozóknak milyen kockáza...

15%
4 000 Ft 3 400 Ft
Lothar Determann: Determann adatvédelmi jogi útmutatója
könyv Determann adatvédelmi jogi útmutatója

HVG-Orac Kft., 2020

Vállalatok, ügyvédek, adatvédelmi tisztviselők, compliance-vezetők, valamint a humán erőforrás, a marketing és az informatika területén d...

Kozma Anna; Lőrincz György; Pál Lajos; Pethő Róbert: A Munka Törvénykönyvének magyarázata
antikvár A Munka Törvénykönyvének magyarázata

Diana Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

HVG-Orac Kft., 2020

A Munka Törvénykönyve (Mt.) elfogadásának nyolcadik évfordulóján neves munkajogász ügyvédek (akik közül ketten a kódexet előkészítő szakm...

14 490 Ft
Kecskés András, Halász Vendel, Bujtár Zsolt: Tőzsdeuniverzum
könyv Tőzsdeuniverzum

HVG-Orac Kft., 2019

Világszerte egyre nagyobb hangsúlyt nyernek a tőzsdei és értékpiaci viszonyok, és így az azokhoz kapcsolódó jogi szabályozás is. A hazai ...

15%
17 000 Ft 14 450 Ft
Sólyom László: Documenta 1-3. kötet
könyv Documenta 1-3. kötet

HVG-Orac Kft., 2019

Ez a könyv a független, demokratikus és alkotmányos Magyarország megszületése harmincadik évfordulója előtt tiszteleg. E könyvtáblák k...

15%
20 000 Ft 17 000 Ft
Papp Tekla: Atipikus szerződések
könyv Atipikus szerződések

HVG-Orac Kft., 2019

"Jelen munkánk fókusza a szerződési klasszifikációtól indul, és mintegy tölcsérszerűen szűkülve, az atipikus szerződések sok szempontú ta...

A polgári jog alapjai
könyv A polgári jog alapjai

HVG-Orac Kft., 2019

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Polgári Jogi Tanszékének oktatói által összeállított, "A polgári jog alapjai" című je...

Juhász László: A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve I-II.
könyv A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve I-II.

HVG-Orac Kft., 2019

A gyakorlati szakemberek által kedvelt kézikönyv előző kiadása 2016. októberi lezárással dolgozta fel a joganyagot és a bírói gyakorlatot...

15%
18 000 Ft 15 300 Ft
Benke József: Bevezetés a magyar magánjog általános elveibe
könyv Bevezetés a magyar magánjog általános elveibe

HVG-Orac Kft., 2019

"Benke József remekbe szabott tanulmánya a magyar magánjog alapjaiba vezeti be az Olvasót; azokat a mélyen fekvő elvi megfontolásokat fog...

15%
5 000 Ft 4 250 Ft
Fuglinszky Réka: A szomszédjogi generálklauzula
könyv A szomszédjogi generálklauzula

HVG-Orac Kft., 2019

A kötet a szomszédjogi generálklauzula (Ptk. 5:23. §) esetorientált feldolgozását nyújtja, s az 1959-től napjainkig közzétett döntések (m...

15%
6 000 Ft 5 100 Ft
Vékás Lajos: Fejezetek a magyar magánjogtudomány történetéből
könyv Fejezetek a magyar magánjogtudomány történetéből

HVG-Orac Kft., 2019

"Ez a kötet nyolc tudós pályájának bemutatásával és tudományos tevékenységének értékelésével kíván képet alkotni a magyar magánjogtudomán...

15%
5 000 Ft 4 250 Ft
Polgári nemperes iratmintatár
könyv Polgári nemperes iratmintatár

HVG-Orac Kft., 2019

Beadványtervezetek a közjegyzői nemperes, a csőd- és a felszámolási, a bírósági nemperes és a bírósági végrehajtási eljárásokhoz, összese...

15%
15 000 Ft 12 750 Ft
Csák Zsolt: Ítélet vádlott nélkül
könyv Ítélet vádlott nélkül

HVG-Orac Kft., 2019

A kötet a terhelt távollétében lefolytatható eljárások kapcsán igyekszik megvizsgálni azt a kérdést, hogy a büntetőeljárás egyik lényeges...

15%
4 500 Ft 3 825 Ft
Szerk.: Lamm Vanda: Emberi jogi enciklopédia
könyv Emberi jogi enciklopédia

HVG-Orac Kft., 2018

Az emberi jogok államon belüli és nemzetközi védelme a második világháború után indult soha nem látott fejlődésnek; nem utolsósorban anna...

15%
10 000 Ft 8 500 Ft
Jóri András, Bártfai Zsolt, Hári Anita, Soós Andrea Klára: A GDPR magyarázata
könyv A GDPR magyarázata

HVG-Orac Kft., 2018

2018 májusától kell alkalmazni az EU új adatvédelmi rendeletét, amely a nemzeti adatvédelmi jogokat felváltva immár az EU egész területén...

A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja I-III.
könyv A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja I-III.

HVG-Orac Kft., 2018

"Jó szívvel és teljes szakmai meggyőződésemmel ajánlom a polgári perjog területén tevékenykedő kollégáknak és minden, minőségi törvénymag...

Bánáti János, Dr. Belegi József, Dr. Belovics Ervin, Dr. Erdei Árpád, Farkas Ákos, Kónya István: A büntetőeljárási törvény magyarázata
könyv A büntetőeljárási törvény magyarázata

HVG-Orac Kft., 2018

A büntető anyagi jog és a büntetés-végrehajtási jog megújítását követően az azokat összekötő láncszem, a büntetőeljárási jog új alapokra ...

15%
15 000 Ft 12 750 Ft
Wellmann György (szerk.): Polgári jog - Kötelmi jog Első és Második Rész
könyv Polgári jog - Kötelmi jog Első és Második Rész

HVG-Orac Kft., 2018

Harmadik, átdolgozott, bővített kiadás A kommentár két kötetben ismerteti a Ptk. kötelmi jogi könyvét. A kötelmek közös szabályait (jo...

Gál Judit, Juhász László, Mika Ágnes: Társasági jogi perek 2018
könyv Társasági jogi perek 2018

HVG-Orac Kft., 2018

"A könyv avatott szerzői rendkívül alaposan ismertetik a társasági jogi tárgyú, azzal szorosan összefüggő pereket. Teljes körűen taglaljá...

15%
8 000 Ft 6 800 Ft
Wellmann György (szerk.): Polgári jog - Kötelmi jog Harmadik, Negyedik, Ötödik és Hatodik Rész
könyv Polgári jog - Kötelmi jog Harmadik, Negyedik, Ötödik és Hatodik Rész

HVG-Orac Kft., 2018

Harmadik, átdolgozott, bővített kiadás A kommentár két kötetben ismerteti a Ptk. kötelmi jogi könyvét. Az egyes szerződéseket a gyakor...

A választási rendszerek egyes intézményei az uniós országokban
könyv A választási rendszerek egyes intézményei az uniós országokban

HVG-Orac Kft., 2018

"A kötet rendkívül informatív, a kutatóközösség célja az volt, hogy bemutassa az uniós országok parlamenti választási rendszerének szabál...

15%
5 000 Ft 4 250 Ft
Wellmann György (szerk.): Polgári Jog - Bevezető és záró rendelkezések, az ember mint jogalany, öröklési jog
könyv Polgári Jog - Bevezető és záró rendelkezések, az ember mint jogalany, öröklési jog

HVG-Orac Kft., 2018

harmadik, átdolgozott, bővített kiadás A kommentár első kötete ismerteti a Ptk. célját, az alapelveket és az értelmező rendelkezéseket...

A Btk. és a kapcsolódó jogforrások, bírósági iránymutatások
könyv A Btk. és a kapcsolódó jogforrások, bírósági iránymutatások

HVG-Orac Kft., 2018

A Büntető Törvénykönyv hatálybalépésével kezdődő új jogállapot áttekintéséhez nyújt segítséget ez a forrásgyűjtemény. Arra szolgál, hogy ...

15%
7 490 Ft 6 367 Ft
B. Szabó Gábro, Illés István, Kolozs Borbála, Menyhei Ákos, Sándor István: A bizalmi vagyonkezelés
könyv A bizalmi vagyonkezelés

HVG-Orac Kft., 2018

Az új Polgári Törvénykönyvben a megbízási típusú szerződések körében került szabályozásra a bizalmi vagyonkezelési szerződés. Az új Ptk. ...

Chronowski Nóra, Vincze Attila: Magyar alkotmányosság az európai integrációban
könyv Magyar alkotmányosság az európai integrációban

HVG-Orac Kft., 2018

Az alkotmányosság és az európai integráció viszonyrendszere időről időre új jogi kérdéseket vet fel. Míg a korábbi kiadást a lisszaboni s...

15%
5 400 Ft 4 590 Ft
Polgári jog IV/VI.
könyv Polgári jog IV/VI.

HVG-Orac Kft., 2018

Harmadik, átdolgozott, bővített kiadás A kommentár negyedik kötete a birtok, birtokvédelem, jogalap nélküli birtoklás szabályait követ...

Polgári jog II/VI.
könyv Polgári jog II/VI.

HVG-Orac Kft., 2018

harmadik, átdolgozott, bővített kiadás A 2013. évi V. törvény, a Ptk. egy újításával, a valamennyi jogi személyre vonatkozó általános ...

Alkotmányos tanok I-II.
könyv Alkotmányos tanok I-II.

HVG-Orac Kft., 2018

Alkotmányos tanok azok az elméleti fogalmak, jogi követelmények és rendszerszerű összefüggések, amelyekkel leírhatók, vizsgálhatók és ért...

Simon Károly László: Tartásdíjigények érvényesítése határok nélkül
könyv Tartásdíjigények érvényesítése határok nélkül

HVG-Orac Kft., 2018

Napjainkban a családjogi viták sem maradnak országhatárokon belül, hanem több állam jogrendszerének érintettségét eredményezik, az egykor...

15%
6 000 Ft 5 100 Ft
Petrik Ferenc (Szerk.): A közigazgatási eljárás szabályai II.
könyv A közigazgatási eljárás szabályai II.

HVG-Orac Kft., 2017

A közigazgatási per 2018-tól többé már nem egy különleges eljárás a polgári perek rendszerében, kikerül ugyanis a Pp.-ből, és külön kódex...

Kiss Gábor: A társasházi törvény magyarázata
könyv A társasházi törvény magyarázata

HVG-Orac Kft., 2017

A kézikönyv a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény ismertetésére vállalkozik. A kommentár műfajából adódóan részletesen bemuta...

15%
6 000 Ft 5 100 Ft
Bisztriczki László; Kántás Péter: A szabálysértési törvény magyarázata
könyv A szabálysértési törvény magyarázata

HVG-Orac Kft., 2017

A 2017 MÁJUSÁIG HATÁLYBA LÉPETT MÓDOSÍTÁSOKKAL, A LEGÚJABB BÍRÓI GYAKORLATTAL Bár alig több mint öt éves az "új" szabálysértési törvé...

Dr. Sárközy Tamás: Kormányzástan
könyv Kormányzástan

HVG-Orac Kft., 2017

Az államtanból, a közjogból és a politikatudományból nőtt ki a polgári államokban az elmúlt fél évszázadban a kormányzástan (governológia...

Lőrincz György: A munkaviszony megszűnése és megszüntetése
könyv A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

HVG-Orac Kft., 2017

"E könyv alapvető célja, hogy a lehető legrészletesebben, gyakorlati példák bemutatásával bővítse a jogkereső közönség tárgybeli ismerete...

Sándor István: A bizalmi vagyonkezelés és a trust
könyv A bizalmi vagyonkezelés és a trust

HVG-Orac Kft., 2017

Az új Ptk. hatálybalépésével bevezetésre került a bizalmi vagyonkezelési szerződés, amelynek a magyar jogban nincsenek történeti előzmény...

Juhász László: A magyar magáncsőd kézikönyve
könyv A magyar magáncsőd kézikönyve

HVG-Orac Kft., 2017

2015. szeptember 1-jén lépett hatályba a természetes személyek adósságrendezési eljárásáról szóló 2015. évi CV. törvény (rövidítve: Are. ...

5%
6 000 Ft 5 700 Ft
Egedy Gergely: Bevezetés a nemzetközi kapcsolatok elméletébe
könyv Bevezetés a nemzetközi kapcsolatok elméletébe

HVG-Orac Kft., 2017

Összezsugorodó világunkban talán még az eddigieknél is nagyobb szükségünk van arra, hogy képesek legyünk nemzetközi dimenzióban gondolkod...

Kiss Gábor: A társasházi törvény magyarázata
antikvár A társasházi törvény magyarázata

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

HVG-Orac Kft., 2017

A kézikönyv a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény ismertetésére vállalkozik. A kommentár műfajából adódóan részletesen bemuta...

7 650 Ft
Kozma Anna; Lőrincz György; Pál Lajos; Pethő Róbert: A Munka Törvénykönyvének magyarázata
könyv A Munka Törvénykönyvének magyarázata

HVG-Orac Kft., 2016

2012-ben néhány hónap alatt igazi jogi bestsellerré vált Az új Munka Törvénykönyvének magyarázata című kötet, melyet az új Mt.-t előkészí...

Éliás Eszter; Gyengéné Nagy Márta; Jeles Judit; Kiss Károly; Dr. Kőrös András; Krémer András: A bírósági közvetítésről - mindenkinek
könyv A bírósági közvetítésről - mindenkinek

HVG-Orac Kft., 2016

Vajon ki ne szeretné, ha házastársával, üzleti partnerével vagy éppen szomszédjával felmerült vitája békésen rendeződnék? Hiszen a jövőbe...

5%
4 900 Ft 4 655 Ft
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata
könyv A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata

HVG-Orac Kft., 2016

Az új önkormányzati törvény (Mötv.), valamint az annak kereteit kitöltő egyéb törvények jelentősen átalakítják a helyi önkormányzáshoz va...

5%
8 000 Ft 7 600 Ft
Juhász László: A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve I-II.
könyv A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve I-II.

HVG-Orac Kft., 2016

A gyakorlati szakemberek által kedvelt kézikönyv előző, 2014. őszi ötödik kiadása óta a Cstv.-t érintő jelentős mértékű módosítás ugyan n...