Nemzeti Örökség Kiadó kiadó termékei

Erdélyi László: Krónikáink magyarul
könyv Krónikáink magyarul

Nemzeti Örökség Kiadó, 2021

A középkori magyarság írott történetének igazi kincse kerül a tisztelt Olvasó kezébe, mely Erdélyi László gondos fordítói munkájának kösz...

15%
4 700 Ft 3 995 Ft
Gaál Mózes: Hun és magyar mondák
könyv Hun és magyar mondák

Nemzeti Örökség Kiadó, 2021

Gaál Mózes, a kiváló író erdélyi származású (1836-1936), a Hun és Magyar mondákat a következő szavakkal vezeti be: "Avatag írások, nagy-...

15%
2 800 Ft 2 380 Ft
Galgóczy János: A kaukázusi népek őstörténetéhez
könyv A kaukázusi népek őstörténetéhez

Nemzeti Örökség Kiadó, 2021

Csodálatos, mondhatnám: sajnálatos dolog, hogy a mi történetkutatóink ritka kivétellel, még mindig oly kevés figyelemre méltatják az úgyn...

15%
1 700 Ft 1 445 Ft
Budenz József: Magyarország  krónikája (török források alapján)
könyv Magyarország krónikája (török források alapján)

Nemzeti Örökség Kiadó, 2021

A mű a magyar historikusok előtt kétségkívül érdekes anyag, mely úgy is felfogható, mint a magyarok ősgesztája. Vámbéry Ármin ajándékozta...

15%
2 500 Ft 2 125 Ft
Mátyás Flórián: Szent László és Imre királyok végnapjai és II. Endre életévei, fogsága és temetése
könyv Szent László és Imre királyok végnapjai és II. Endre életévei, fogsága és temetése

Nemzeti Örökség Kiadó, 2021

Mátyás Flórián (Felsődetrehem, 1818. május 3. - Pécs, 1904. április 2.) magyar történész, nyelvész, forrás-kritikus, a Magyar Tudományos ...

15%
1 700 Ft 1 445 Ft
Erdélyi László: Ötven historikus
könyv Ötven historikus

Nemzeti Örökség Kiadó, 2021

Dr. Erdélyi László ötven történelmi tárgyú írást gyűjtött össze jelen kötetében, mely zömében Szent István király évfordulójára íródott. ...

15%
3 500 Ft 2 975 Ft
Marczali Henrik: A magyar történet kútfői az Árpádok korában
könyv A magyar történet kútfői az Árpádok korában

Nemzeti Örökség Kiadó, 2021

Hazánk legrégibb történetének emlékei különös benyomást tesznek a figyelmes szemlélőre. Igaz és hamis, értéktelen és színarany, fényes és...

15%
2 500 Ft 2 125 Ft
Szalárdi János: Siralmas magyar krónikája
könyv Siralmas magyar krónikája

Nemzeti Örökség Kiadó, 2021

Szalárdi János (Szatmár vármegye, 1601. július 23. - Fogaras, 1666. szeptember 27. előtt, feltehetőleg augusztus 3-án) 17. századi erdély...

15%
4 100 Ft 3 485 Ft
Braun József: A főpapi ruhák története nyugaton
könyv A főpapi ruhák története nyugaton

Nemzeti Örökség Kiadó, 2021

A szerzőnek eredetileg az volt a célja, hogy ebben a munkájában a nyugati kultusznak mindazon ruháját tárgyalja, melyek a "Misés papok eg...

15%
3 500 Ft 2 975 Ft
Fónagy József: A vizsla idomítása
könyv A vizsla idomítása

Nemzeti Örökség Kiadó, 2020

Magyar Vadászok! Ti tudjátok, mi az: a magány felséges ünnepi csendjében barangolni be síkságokat és sűrűségeket, ahol minden földi hiús...

15%
3 700 Ft 3 145 Ft
Bársony István: Mulattató vadászrajzok
könyv Mulattató vadászrajzok

Nemzeti Örökség Kiadó, 2020

Az életet irányító komoly dolgokon kívül két szenvedély van, ami különösen összeköti azokat, akikben közös. Az egyik a kártya, a másik a ...

15%
2 100 Ft 1 785 Ft
Csűry Bálint: Magyar lakodalom
könyv Magyar lakodalom

Nemzeti Örökség Kiadó, 2020

A vőfélykönyv a lakodalom rigmusait, tréfás mondókáit és a tényleges forgatókönyvet tartalmazza. Mi a feladatra a vőfélynek, hogyan szóra...

15%
2 300 Ft 1 955 Ft
Katona Lajos: A népmesékről
könyv A népmesékről

Nemzeti Örökség Kiadó, 2020

A mese az epikai költészet azon műfaja, amely az eposzban is jogosultan szereplő csodálatos elemet nem csak megtűri, de annyira megkövete...

15%
1 900 Ft 1 615 Ft
Rohonyi Gyula: A honfoglalás története
könyv A honfoglalás története

Nemzeti Örökség Kiadó, 2020

Évek hosszú során át gyűjtöttem az adatokat e munkámhoz, pedig csak egy rövid évtized történetét tárgyalja, a magyar nemzet csillaga (a t...

15%
3 100 Ft 2 635 Ft
Sir Robert Donald: Trianon tragédiája
könyv Trianon tragédiája

Nemzeti Örökség Kiadó, 2020

"A béke, amely az általános felfogás szerint galamb formáját ölti magára, Magyarországra keselyűként csapott le s darabokra szaggatta, da...

15%
2 900 Ft 2 465 Ft
Kovách Géza: Magyar mustrák
könyv Magyar mustrák

Nemzeti Örökség Kiadó, 2020

A "Magyar mustrák" Kovách Géza gyűjteménye, a magyar díszítőművészet jelentős írásai közé tartozik. Hasonlót csak Huszka József: A magyar...

15%
3 100 Ft 2 635 Ft
Radó Antal: Az ezeregy éjszaka regéi
könyv Az ezeregy éjszaka regéi

Nemzeti Örökség Kiadó, 2020

A csodálatos Kelet mesekincse és bölcsessége tárul fel az ezeregy éjszaka regéiben. Felfedezzük Szindbád utazásait, Ali Baba történetét, ...

15%
3 100 Ft 2 635 Ft
Boldizsár Dénes: A székelyudvarhelyi és székelyföldi ősi szokásos vallásos határkerülés eredete, rövid története és imakönyve
könyv A székelyudvarhelyi és székelyföldi ősi szokásos vallásos határkerülés eredete, rövid története és imakönyve

Nemzeti Örökség Kiadó, 2020

A kötet szerzője az erdélyi szájhagyományok, a fejedelmi rendeletek és a különböző kéziratok nyomán állította össze gyűjteményét az évkör...

15%
1 700 Ft 1 445 Ft
Kókai Lajos: Az ősmagyar vallás emlékeiről
könyv Az ősmagyar vallás emlékeiről

Nemzeti Örökség Kiadó, 2020

A magyar ősvallásról írásos nyomok nem maradtak hátra, így zömében a XIX. század gyűjtőmunkája és néprajz tudománya volt az (itt meg kell...

15%
1 500 Ft 1 275 Ft
Szabó Károly: A magyar vezérek kora
könyv A magyar vezérek kora

Nemzeti Örökség Kiadó, 2020

Mielőtt a magyar nemzet a keresztyénségbe avatva s az európai államok családjába fölvétetve a keresztyénség elemeit kebelébe fogadta, már...

15%
3 500 Ft 2 975 Ft
Benedek Elek: Hazánk története
könyv Hazánk története

Nemzeti Örökség Kiadó, 2020

Indítván tollamat, hogy megírjam hazám ifjúságának a magyar nemzet ezer éves történetét, lelkemben egy régi könyvecskének emléke elevened...

15%
3 500 Ft 2 975 Ft
Kempelen Béla: Családkönyv
könyv Családkönyv

Nemzeti Örökség Kiadó, 2020

Munkám Magyarországon az első kísérlet arra, hogy polgárcsaládok is családtörténeti feldolgozásban részesülnek. Hiszen a polgárcsaládok l...

15%
3 100 Ft 2 635 Ft
Solymossy Sándor: A csodaszarvas mondája
könyv A csodaszarvas mondája

Nemzeti Örökség Kiadó, 2020

A CSODASZARVAS-monda, nemzetünk legfontosabb mondája. Mert minden nemzet büszkélkedik eredetmondával. Nem kérdezzük mennyi benne a valósá...

15%
1 400 Ft 1 190 Ft
Nagy László: Magyar fegyverek 1630-1662
könyv Magyar fegyverek 1630-1662

Nemzeti Örökség Kiadó, 2020

Jelen munkám az első Rákóczyak s az őket követő kisebb fejedelmek korában (1630-1662) használt hadieszközök leírását tartalmazza. Nagyobb...

15%
2 300 Ft 1 955 Ft
Fejér György: A kazarokról
könyv A kazarokról

Nemzeti Örökség Kiadó, 2020

Fejér György szerint a kazarok kun eredetűek, mivel először olyan helyeken jelennek meg, mely bizonyíthatóan a kunok fészke volt: a katzi...

15%
1 700 Ft 1 445 Ft
Markó László: Ezópusi mesék
könyv Ezópusi mesék

Nemzeti Örökség Kiadó, 2020

A gondolkozó embernek már az őskorban fel kellett ismernie azt, hogy az élet valódi boldogságának alapját egyedül, a szépet és a jót magá...

15%
3 100 Ft 2 635 Ft
Vámbéry Ármin: A hunnok és avarok nemzetisége
könyv A hunnok és avarok nemzetisége

Nemzeti Örökség Kiadó, 2020

Vámbéry Ármin jeles tudósunk és utazónk 1881-ben tartott őstörténeti előadásának anyagát tartja kezében a Tisztelt olvasó, mely a magyar ...

15%
1 700 Ft 1 445 Ft
Horvát István: Rajzolatok a Magyar Nemzet legrégiebb történeteiből
könyv Rajzolatok a Magyar Nemzet legrégiebb történeteiből

Nemzeti Örökség Kiadó, 2020

Horvát István 1825-ben jelentette meg a Rajzolatok a magyar nemzet legrégiebb történeteiből című fenti művét, mely a magyar őstörténet ku...

15%
2 700 Ft 2 295 Ft
Barna Ferdinánd: Ősvallásunk főistene - Ősvallásunk kisebb isteni lényei
könyv Ősvallásunk főistene - Ősvallásunk kisebb isteni lényei

Nemzeti Örökség Kiadó, 2020

Nyermeghi Barna Ferdinánd (Nagykároly, 1825. május 23. - Budapest, 1895. július 21.) magyar nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia levele...

15%
2 500 Ft 2 125 Ft
Dr. Cserép József: A magyarok őshazája
könyv A magyarok őshazája

Nemzeti Örökség Kiadó, 2020

Dr. Cserép József azon kutatók közé tartozott, akik rendületlenül kutatták a magyarság eredetét. Felderítette azokat a forrásokat, amik b...

15%
2 500 Ft 2 125 Ft
Szabó Károly: Béla király névtelen jegyzőjének könyve a magyarok tetteiről
könyv Béla király névtelen jegyzőjének könyve a magyarok tetteiről

Nemzeti Örökség Kiadó, 2020

Mint nemzeti történelmünk legrégibb kora, úgy hazai történetírásunk kezdete is homályba van burkolva. Hazai történetírásunk atyjának még ...

15%
2 500 Ft 2 125 Ft
Bihari János: A párthusokra vonatkozó ethnográfiai adatok
könyv A párthusokra vonatkozó ethnográfiai adatok

Nemzeti Örökség Kiadó, 2020

A turáni népek általában a vitézséget tartották a legfőbb erénynek. A szkíthák szintén a vitézkedésben találták legnagyobb örömüket, s te...

15%
1 500 Ft 1 275 Ft
Solymossy Sándor: Ősi fejfaformák népünknél
könyv Ősi fejfaformák népünknél

Nemzeti Örökség Kiadó, 2020

Temetőink legszembetűnőbb ismertetőjelei a sírhalmok fejéhez tűzött, kiemelkedő fejfák. Nagyobb helyeken ugyan, kivált újabban, a márvány...

15%
1 900 Ft 1 615 Ft
Prof. Wekerle László: Alba-Maria mint Árpád sírja
könyv Alba-Maria mint Árpád sírja

Nemzeti Örökség Kiadó, 2020

Alba-Maria, ama fehérnek nevezett egyház, melyet Szent István király építtetett Árpád sírjához mintegy száz évvel a honalapító fejedelem ...

15%
3 100 Ft 2 635 Ft
Podruzsik Béla: Legújabb szakácskönyv
könyv Legújabb szakácskönyv

Nemzeti Örökség Kiadó, 2020

Jelen könyvemnek a megírásánál tőlem telhetőleg igyekeztem lehetőleg mindenre kiterjeszteni a figyelmemet. A szakácsművészet azonban olya...

15%
3 900 Ft 3 315 Ft
Jankó János, Dr. Wlislocki Henrik: Kalotaszegi babonák - Jósló állatok a kalotaszegi néphitben
könyv Kalotaszegi babonák - Jósló állatok a kalotaszegi néphitben

Nemzeti Örökség Kiadó, 2020

A két tanulmány Kalotaszeg babonás hitrendszerét mutatja be. A két kiváló néprajztudós: Dr. Jankó János és Dr. Wlislocki Henrik gyűjtéséb...

15%
1 900 Ft 1 615 Ft
Dr. Haász Imre: A boszorkányhit útja
könyv A boszorkányhit útja

Nemzeti Örökség Kiadó, 2020

Dr. Haász Imre 1926-ban megjelent írása végig vezet a boszorkányhit fejlődésén. A különböző kultúrákban való megjelenésüktől, a közép- és...

15%
1 900 Ft 1 615 Ft
Thierry Amadé: Attila történeti kor- és jellemrajz
könyv Attila történeti kor- és jellemrajz

Nemzeti Örökség Kiadó, 2020

Thierry Amadé a kiváló francia tudós több könyvet szentelt Attila hun király életének. Jelen könyve igazi korrajz, hiszen az akkori törté...

15%
2 700 Ft 2 295 Ft
Dankovszky Gergely: A magyar nemzet maradéki az ősi lakóhelyekben
könyv A magyar nemzet maradéki az ősi lakóhelyekben

Nemzeti Örökség Kiadó, 2020

Dankovszky Gergely (1784-1857) pedagógus, a magyar őstörténet kutatásának jelentős alakja. 1815-ben publikált tanulmánya érdekes adalékok...

15%
1 500 Ft 1 275 Ft
Márki Sándor: A középkor főbb krónikásai a magyarok honfoglalása koráig
könyv A középkor főbb krónikásai a magyarok honfoglalása koráig

Nemzeti Örökség Kiadó, 2020

A történetírásban vannak egyes, valósággal beleszikkadt nézetek, melyek onnan származnak, hogy az általános nagy kérdések fejtegetésében ...

15%
2 900 Ft 2 465 Ft
Huszka József: A székely ház
könyv A székely ház

Nemzeti Örökség Kiadó, 2020

"Székelyországnak is van úgynevezett monumentális építészete, de a nép nagy tömegére nem voltak ezek átalakító befolyással. A nép zöme, a...

15%
4 500 Ft 3 825 Ft
Szendrei János: A Diósgyőri Vár Története
könyv A Diósgyőri Vár Története

Nemzeti Örökség Kiadó, 2020

Dr. Szendrei János (1857-1927) művészettörténész, hadtörténész, régész, számtalan kiváló mű írója. Hatalmas várostörténeti művében feldol...

15%
2 300 Ft 1 955 Ft
A Magyar Nemzet Aranykönyve 1914-1918
könyv A Magyar Nemzet Aranykönyve 1914-1918

Nemzeti Örökség Kiadó, 2020

A magyar nemzet aranykönyve az első világháború hőseinek állít emléket, azoknak akik vitézségükkel, kitartásukkal harcoltak és példát mut...

15%
5 900 Ft 5 015 Ft
Petrovics Pál: Trianoni zsoltárok
könyv Trianoni zsoltárok

Nemzeti Örökség Kiadó, 2020

A megtiport magyar lélek imája, mely a száz éves igazságtalan trianoni döntést követően felszakad minden érző lélekben az ország és lakói...

15%
1 750 Ft 1 488 Ft
Csűry Bálint: Érintkezésen alapuló névátvitel
könyv Érintkezésen alapuló névátvitel

Nemzeti Örökség Kiadó, 2020

Dr. Csűry Bálint, a kiváló néprajztudós tanulmányát tartja kezében a tisztelt Olvasó. A tanulmány 1929-ben jelent meg és amint a címe is ...

15%
1 900 Ft 1 615 Ft
Török József: A két magyar haza elsőrangú gyógyvizei és fürdőintézetei természet- vegy, és gyógytani sajátságaikban előterjesztve
könyv A két magyar haza elsőrangú gyógyvizei és fürdőintézetei természet- vegy, és gyógytani sajátságaikban előterjesztve

Nemzeti Örökség Kiadó, 2020

Török József: orvos, természettudós, tanár. 1813. október 14-én a Bars vármegyei Alsóváradon született. Testvére Török Pál református püs...

15%
2 800 Ft 2 380 Ft
Zarándy A. Gáspár: Árpád vére
könyv Árpád vére

Nemzeti Örökség Kiadó, 2020

Zarándy A. Gáspár művének főcíme Árpád vére arra enged következtetni, hogy csak az Árpádok genealógiájával van dolgunk; az utána következ...

15%
3 500 Ft 2 975 Ft
Erdélyi László: Krónikáink atyja Kézai
könyv Krónikáink atyja Kézai

Nemzeti Örökség Kiadó, 2020

Kézai Simon Magyar krónikája - a Gesta Hunnorum et Hungarorum igen fontos történeti forrásunk. A magyar krónikákat, amelyek szinte közös...

15%
1 900 Ft 1 615 Ft
Dr. Balogh Albin: Művelődés Magyarország földjén a magyar honfoglalás előtt
könyv Művelődés Magyarország földjén a magyar honfoglalás előtt

Nemzeti Örökség Kiadó, 2020

A történelem tanulmányozása nemcsak a hazafias érzés fejlesztése szempontjából fontos nemzeti érdek, hanem az általános kulturális nívóra...

15%
2 800 Ft 2 380 Ft
Dr. Semayer Vilibáld: A  Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi osztályának értesítője
könyv A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi osztályának értesítője

Nemzeti Örökség Kiadó, 2020

Jelen kötet először 1914-ben látott napvilágot és számtalan kiváló néprajzi tanulmányt foglal össze, mint például: - A magyar kerek tük...

15%
3 700 Ft 3 145 Ft
Dr. Szombathy Ignácz: Kútfőtöredékek
könyv Kútfőtöredékek

Nemzeti Örökség Kiadó, 2020

A régi írók által "iazyges metanastae" néven említett "átköltözött jászok" Magyarország közép tereit négyszáz évig lakták (Kr. u. 378-ig)...

15%
2 700 Ft 2 295 Ft
Szabó Károly: Béla király névtelen jegyzőjének könyve a magyarok tetteiről
antikvár Béla király névtelen jegyzőjének könyve a magyarok tetteiről

Központi Antikvárium Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Nemzeti Örökség Kiadó, 2020

Mint nemzeti történelmünk legrégibb kora, úgy hazai történetírásunk kezdete is homályba van burkolva. Hazai történetírásunk atyjának még ...

1 800 Ft
Berze Nagy János: A csodaszarvas mondája
könyv A csodaszarvas mondája

Nemzeti Örökség Kiadó, 2019

Eredetmondája minden nemzetnek van és azt kegyeletes hagyományként tiszteli. Nem kérdi, mennyi benne a valóság és mennyi az őshomályba ve...

15%
2 300 Ft 1 955 Ft
Fehér hímzés
könyv Fehér hímzés

Nemzeti Örökség Kiadó, 2019

A női kéz finom munkáját a legtökéletesebb gép nem pótolja, a terített asztal hófehér hímzésdíszét szépségben semmiféle színpompa nem múl...

15%
3 500 Ft 2 975 Ft
Denison György: A lovasság története
könyv A lovasság története

Nemzeti Örökség Kiadó, 2019

Korszakalkotó pillanata volt a történelemnek, amikor az ember lóra szállt. Megváltozik a világ képe. Felgyorsul az élet, a történelem üte...

15%
4 750 Ft 4 038 Ft
Lukácsy Kristóf: A magyarok őselei, hajdankori nevei és lakhelyei eredeti örmény kútfők után I-II kötet
könyv A magyarok őselei, hajdankori nevei és lakhelyei eredeti örmény kútfők után I-II kötet

Nemzeti Örökség Kiadó, 2019

A magyar kelet-népe, eredetét és szülőföldjét Ázsiában csak keleti kútfők segítségével lehet felderíteni; a nyugati kútfők, az eddig tett...

15%
4 500 Ft 3 825 Ft
Lugossy József: Ősmagyar csillagismei közlemény
könyv Ősmagyar csillagismei közlemény

Nemzeti Örökség Kiadó, 2019

Lugossy József a XIX. század derekán elhatározta, hogy megírja az ősmagyar vallás csillagismeretéről szóló tanulmányát, melyet most kezéb...

15%
2 750 Ft 2 338 Ft
Pintér Sándor: A palócokról
könyv A palócokról

Nemzeti Örökség Kiadó, 2019

Nógrád-, Heves-, Gömör- és Borsodvármegyének azon téreit, melyeket a Mátra hegylánc és kinyúló ágai behálóznak, választotta letelepedési ...

15%
1 900 Ft 1 615 Ft
Róheim Géza, Solymossy Sándor: Sárkányok és sárkányölő hősök / Népmeséink sárkány alakja
könyv Sárkányok és sárkányölő hősök / Népmeséink sárkány alakja

Nemzeti Örökség Kiadó, 2019

Népmeséink és a világ mitológiai történetei hemzsegnek a különböző sárkányalakoktól. Solymossy Sándor az alábbi megállapítással él: "Mind...

15%
1 650 Ft 1 403 Ft
Pósa Lajos: Mariska mesél
könyv Mariska mesél

Nemzeti Örökség Kiadó, 2019

Pósa Lajos, akár csak Benedek Elek a magyar mesemondók jeles alakjai közül való. Pósa bácsi meséin, versein, történetein nemzedékek nőtt...

15%
1 650 Ft 1 403 Ft