Lucidus Kiadó kiadó termékei

Fried István: Az európai romantika szlovén poétája
könyv Az európai romantika szlovén poétája

Lucidus Kiadó, 2018

"A kötet célja a kelet-közép-európai romantika különös és rendhagyó voltában is jellegzetes szlovén költője, France Preąeren (1800-1849),...

Iancu Laura: Peremlétben
könyv Peremlétben

Lucidus Kiadó, 2017

A magyar néprajz- és nyelvtudomány elsősorban a falvakban élő, magyar ajkú katolikusok körében folytatott vizsgálatokat, az asszimilálódo...

Iancu Laura: Peremlétben
antikvár Peremlétben

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

Lucidus Kiadó, 2017

A magyar néprajz- és nyelvtudomány elsősorban a falvakban élő, magyar ajkú katolikusok körében folytatott vizsgálatokat, az asszimilálódo...

3 740 Ft
Iancu Laura: Peremlétben - Tanulmányok a moldvai magyarok vallásosságáról
antikvár Peremlétben - Tanulmányok a moldvai magyarok vallásosságáról

Szófia Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Lucidus Kiadó, 2017

4 750 Ft
Barna Gábor: Táji kapcsolatok, helyi sajátosságok
könyv Táji kapcsolatok, helyi sajátosságok

Lucidus Kiadó, 2016

Szülővárosom, Kunszentmárton, a Jászságból történt újratelepítése óta eltelt háromszáz évben beépült a Nagykunság, a Körös-völgy, a Tisza...

Simon István: Balegyenes
könyv Balegyenes

Lucidus Kiadó, 2016

A kismonográfia azt kívánja érzékeltetni elsősorban magyar levéltári források alapján, hogyan közelített az eurokommunizmus kérdéséhez ...

Bertha Zoltán: Nemzet a csillagokban
könyv Nemzet a csillagokban

Lucidus Kiadó, 2016

E tanulmánykötet fő törekvése, hogy jellegadó példákon keresztül járuljon hozzá a modern magyar irodalom sajátos értékminőségeinek tudato...

Pomogáts Béla: Erdélyi elégiák
könyv Erdélyi elégiák

Lucidus Kiadó, 2016

Jékely Zoltán a mulandóság költője volt, egyszersmind az életé: a teljesség vágyáé, a tiszta örömé. Nosztalgikus érzése arról árulkodott,...

Fried István: Jókai Mórról másképpen
könyv Jókai Mórról másképpen

Lucidus Kiadó, 2015

Az utóbbi évtizedben fellendült Jókai-kutatások új fejezetet nyitottak a magyar romantika regényírásának, kiváltképpen a Jókai-értelmezés...

Pomogáts Béla: Történelmi sorsfordulók
könyv Történelmi sorsfordulók

Lucidus Kiadó, 2015

A kötetben szereplő tanulmányok képet adnak arról, hogy a magyar irodalom miként dolgozta fel az első világháborús eseményeket, majd ezek...

Feledy Balázs: Szabó János - Dedikált
antikvár Szabó János - Dedikált

Németvölgyi Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Lucidus Kiadó, 2015

1 090 Ft
Halász Iván: Államfő, parlament, kormány
könyv Államfő, parlament, kormány

Lucidus Kiadó, 2014

Az olvasó kezébe kerülő monográfia a négy visegrádi állam (Cseh Köztársaság, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) 1989 utáni alkotmá...

Borsi-Kálmán Béla: Zsidók Temesvárott ... és széles e világban
könyv Zsidók Temesvárott ... és széles e világban

Lucidus Kiadó, 2014

Az ELTE Kelet-Európa tanszékének professzora hosszú évek óta foglalkozik a magyar nemzetté válás- és nemzettudat problematikájával, amely...

Borsi- Kálmán Béla: Zsidók Temesvárott--- és széles e világban  ( Esszék a magyar- zsidó ( zsidó-magyar ) szimbiózis történetéből ) - Dedikált
6 800 Ft
Tóth Pál Péter: Népességfogyás - Vándorlás
könyv Népességfogyás - Vándorlás

Lucidus Kiadó, 2014

A könyv, amelyet az olvasó kezében tart, Magyarország demográfiájának két központi témájával foglalkozik, a népességfogyás és a vándorlás...

Tóth Péter: Tanulmányok a magyarországi jászok és a jászság középkori történetéről
könyv Tanulmányok a magyarországi jászok és a jászság középkori történetéről

Lucidus Kiadó, 2013

Noha a jászok és a kunok múltja régóta foglalkoztatja a történelemtudományt, mégis úgy tűnik, hogy egyrészt az eddig elért , sok és nem k...

Miskolczy Ambrus: A modernitás útjain és tévútjain
könyv A modernitás útjain és tévútjain

Lucidus Kiadó, 2013

A tanulmánykötet a román modernitás alapkérdéseit vizsgálja és azt, ahogy ezeket maguk a románok látták a legmagasabb elméleti szinten. K...

Kozma László: Fenyő a sziklán
könyv Fenyő a sziklán

Lucidus Kiadó, 2013

Erdélyi papok vallanak ebben a könyvben életük eseményeiről, melyek fordulatosan, sokszor humorosan tükrözik a történelem nagyobb összefü...

Kozma László: Fenyő a sziklán - Dedikált
antikvár Fenyő a sziklán - Dedikált

Központi Antikvárium Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Lucidus Kiadó, 2013

Erdélyi papok vallanak ebben a könyvben életük eseményeiről, melyek fordulatosan, sokszor humorosan tükrözik a történelem nagyobb összefü...

2 500 Ft
Isteni fabulák
könyv Isteni fabulák

Lucidus Kiadó, 2012

A kötet a VIII. században keletkezett latin nyelvű I. és II. Mythographus Vaticanus magyar fordítását tartalmazza. 229 meg 275 rövid feje...

Kántor Zoltán (szerk.): Térvesztés és határtalanítás
antikvár Térvesztés és határtalanítás

Gasztrofilm Kultúra Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Lucidus Kiadó, 2012

1 200 Ft
Borsi-Kálmán Béla: Megközelítések II. (Tanulmányok, esszék, beszélgetések) (Dedikált)
antikvár Megközelítések II. (Tanulmányok, esszék, beszélgetések) (Dedikált)

Studió Antikvárium Kft

jó állapotú antikvár könyv

Lucidus Kiadó, 2012

Dedikáció: "Fenyő Istvánnak a "folytatást" is baráti szeretettel ajánlja Kálmán Béla"

2 990 Ft
Borsi-Kálmán Béla: Megközelítések II. (Tanulmányok, esszék, beszélgetések)
antikvár Megközelítések II. (Tanulmányok, esszék, beszélgetések)

Németvölgyi Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Lucidus Kiadó, 2012

2 790 Ft
Nagy Levente: Határok, vándorok, kémek
könyv Határok, vándorok, kémek

Lucidus Kiadó, 2011

Luigi Ferdinando Marsili (1658-1730) a 17-18. századi enciklopédista típusú polihisztorok egyik legjelentősebb képviselője. Kisebb-nagyob...

Kurdi Mária: Kultúrák között
könyv Kultúrák között

Lucidus Kiadó, 2011

A szerző magyar és más közép- és kelet-európai bevándorló és migráns szereplők ábrázolásának egyes kérdéseit elemzi a kortárs ír prózában...

Kurdi Mária: Kultúrák között (Magyar és más közép- és kelet-európai emigránsok a kortárs ír prózában és színpadon)
2 600 Ft
Iancu Laura: Jeles napok, ünnepi szokások a moldvai Magyarfaluban
antikvár Jeles napok, ünnepi szokások a moldvai Magyarfaluban

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

Lucidus Kiadó, 2011

2 180 Ft
Iancu Laura: Jeles napok, ünnepi szokások a moldvai Magyarfaluban
antikvár Jeles napok, ünnepi szokások a moldvai Magyarfaluban

Szófia Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Lucidus Kiadó, 2011

2 180 Ft
Miskolczy Ambrus: Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig IV.
könyv Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig IV.

Lucidus Kiadó, 2010

A nyilvánosság vonzása és taszítása avagy Hajnóczytól Kossuthig Kazinczy számára Kossuth fellépése jelentett valamiféle sokkhatást. A...

Miskolczy Ambrus: Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig III.
könyv Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig III.

Lucidus Kiadó, 2010

Reformot! De hogyan? avagy Kazinczy Ferenc és Berzeviczy Gergely vitája A könyv egy négykötetes Kazinczy monográfia harmadik darabja. ...

Miskolczy Ambrus: A szarvasfiúk „rejtélye” - A kolindától a Cantata profanáig
könyv A szarvasfiúk „rejtélye” - A kolindától a Cantata profanáig

Lucidus Kiadó, 2010

A Nyugat 1930-as első számában minden magyarázat nélkül jelent meg először a folyóiratban egy „népballada”. Címe: A szarvasokká vált fi...

Fried István: Egy irodalmi régió ábrándja és kutatása
könyv Egy irodalmi régió ábrándja és kutatása

Lucidus Kiadó, 2010

Régióink irodalma a világirodalom szöveguniverzumában még mindig többé-kevésbé ismeretlen területnek számít. Jelen tanulmánykötet újszerű...

Cseke Péter: Fájó sebekből termő ágak
könyv Fájó sebekből termő ágak

Lucidus Kiadó, 2010

A Trianon utáni első évtized végére teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy a romániai magyarság önerejéből nem tud változtatni kisebbségi hely...

Miskolczy Ambrus: A szarvasfiúk „rejtélye” - A kolindától a Cantata profanáig
antikvár A szarvasfiúk „rejtélye” - A kolindától a Cantata profanáig

Szófia Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Lucidus Kiadó, 2010

A Nyugat 1930-as első számában minden magyarázat nélkül jelent meg először a folyóiratban egy „népballada”. Címe: A szarvasokká vált fi...

1 190 Ft
Miskolczy Ambrus: A szarvasfiúk „rejtélye” - A kolindától a Cantata profanáig
antikvár A szarvasfiúk „rejtélye” - A kolindától a Cantata profanáig

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

Lucidus Kiadó, 2010

A Nyugat 1930-as első számában minden magyarázat nélkül jelent meg először a folyóiratban egy „népballada”. Címe: A szarvasokká vált fi...

1 190 Ft
Cholnoky Győző (szerk.): Kisebbségkutatás 19.évf., 2010.2.szám (Szemle a hazai és külföldi irodalomból)
antikvár Kisebbségkutatás 19.évf., 2010.2.szám (Szemle a hazai és külföldi irodalomból)

Könyvbogár Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Lucidus Kiadó, 2010

1 100 Ft
Miskolczy Ambrus: Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig I.
könyv Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig I.

Lucidus Kiadó, 2009

Miskolczy Ambrus műve egy négykötetes Kazinczy monográfia első darabja Orpheus világában avagy a magyar demokratikus politikai kultúra ke...

Miskolczy Ambrus: Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig II.
könyv Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig II.

Lucidus Kiadó, 2009

A Kazinczyról szóló négykötetes mű második darabja. A virtus jegyében avagy a széphalmi mester erény-, nyelv- és nemzetszemlélete tartalm...

Szörényi László: Harmóniára teremtve - Tanulmányok Mátyás királyról
könyv Harmóniára teremtve - Tanulmányok Mátyás királyról

Lucidus Kiadó, 2009

Szörényi László e kötetben Mátyás királyról, illetve a Hunyadi-kor humanita irodalmáról és kultúrájáról szóló tanulmányait gyűjtötte össz...

Bodó Barna: Szórvány és nyelvhatár
könyv Szórvány és nyelvhatár

Lucidus Kiadó, 2009

A határon túli magyar közösségek talán legsúlyosabb gondja a folyamatos szórványosodás, mert ez pozitív megkülönböztetés hiányában asszim...

Sas Péter: Erdély legendás levéltárosa
könyv Erdély legendás levéltárosa

Lucidus Kiadó, 2009

Kelemen Lajos és az erdélyi tudományosság Kelemen Lajos munkásságával, bámulatos adat- és anyagismeretével, az erdélyi tudományos élet...

Zolnai Béla: Nemzet és szellemtörténet
könyv Nemzet és szellemtörténet

Lucidus Kiadó, 2009

Zolnai Béla úgynevezett reformkonzervatív irányzathoz tartozott, a hagyomány és korszerűség ötvözését vállalta mind irodalomtörténészként...

Zolnai Béla: Nemzet és szellemtörténet
antikvár Nemzet és szellemtörténet

Könyvmámor Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Lucidus Kiadó, 2009

Zolnai Béla úgynevezett reformkonzervatív irányzathoz tartozott, a hagyomány és korszerűség ötvözését vállalta mind irodalomtörténészként...

990 Ft
Zolnai Béla: Nemzet és szellemtörténet
antikvár Nemzet és szellemtörténet

Alba Antik Litera Kft.

hibátlan, olvasatlan példány

Lucidus Kiadó, 2009

Zolnai Béla úgynevezett reformkonzervatív irányzathoz tartozott, a hagyomány és korszerűség ötvözését vállalta mind irodalomtörténészként...

1 090 Ft
Zolnai Béla: Nemzet és szellemtörténet
antikvár Nemzet és szellemtörténet

Alba Antik Litera Kft.

hibátlan, olvasatlan példány

Lucidus Kiadó, 2009

Zolnai Béla úgynevezett reformkonzervatív irányzathoz tartozott, a hagyomány és korszerűség ötvözését vállalta mind irodalomtörténészként...

1 090 Ft
Zolnai Béla: Nemzet és szellemtörténet
antikvár Nemzet és szellemtörténet

Alba Antik Litera Kft.

hibátlan, olvasatlan példány

Lucidus Kiadó, 2009

Zolnai Béla úgynevezett reformkonzervatív irányzathoz tartozott, a hagyomány és korszerűség ötvözését vállalta mind irodalomtörténészként...

1 090 Ft
Miskolczy Ambrus: Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig II.
antikvár Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig II.

A Hely Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Lucidus Kiadó, 2009

A Kazinczyról szóló négykötetes mű második darabja. A virtus jegyében avagy a széphalmi mester erény-, nyelv- és nemzetszemlélete tartalm...

2 500 Ft
Miskolczy Ambrus: Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig I.
antikvár Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig I.

A Hely Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Lucidus Kiadó, 2009

Miskolczy Ambrus műve egy négykötetes Kazinczy monográfia első darabja Orpheus világában avagy a magyar demokratikus politikai kultúra ke...

2 500 Ft
Stefan Sutaj: Magyarok Csehszlovákiában 1945-48 között
könyv Magyarok Csehszlovákiában 1945-48 között

Lucidus Kiadó, 2008

A Sároseperjesi Egyetem Kisebbségkutató Intézetének igazgatója, a Szlovák Tudományos Akadémia kassai Társadalomtudományi Intézetének tudo...

Ilyés Zoltán: Mezsgyevilágok
könyv Mezsgyevilágok

Lucidus Kiadó, 2008

A kultúrantropológus szerző mezsgyevilágoknak tekinti és vizsgálja azokat a történeti magyar nyelvterület perifériáján elhelyezkedő multi...

Peti Lehel: A moldvai csángók vallásossága
könyv A moldvai csángók vallásossága

Lucidus Kiadó, 2008

E tanulmánykötetben a szerző a moldvai csángók hagyományos vallási tudatformáinak működését, jelenkori szerepét, a modernizáció hatására ...

Cholnoky Győző (szerk.): Földönfutók
könyv Földönfutók

Lucidus Kiadó, 2008

A tanulmánykötet a háború hatására kialakult, majd annak végén és befejezését követõen egyre kiterjedtebb, többnyire kényszeres migráció ...

Fazekas Csaba: Deák Ferenc egyházpolitikája a reformkorban
könyv Deák Ferenc egyházpolitikája a reformkorban

Lucidus Kiadó, 2008

A szerző a viszonylag gazdag Deák-életrajzok egy eddig feltáratlan területét dolgozza fel részletesen - parlamenti jegyzőkönyvek, levelek...

Miskolczy Ambrus: Eposz és történelem
könyv Eposz és történelem

Lucidus Kiadó, 2008

A Cigányiász avagy a cigánykép és az önkép megjelenítése a magyar és román irodalomban A tanulmány szerzője a Cigányiász történetét kíván...

Sas Péter: Kós Károly, a hűség embere (életművázlat)
antikvár Kós Károly, a hűség embere (életművázlat)

Alba Antik Litera Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Lucidus Kiadó, 2008

1 850 Ft
Peti Lehel: A moldvai csángók vallásossága
antikvár A moldvai csángók vallásossága

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Lucidus Kiadó, 2008

E tanulmánykötetben a szerző a moldvai csángók hagyományos vallási tudatformáinak működését, jelenkori szerepét, a modernizáció hatására ...

2 090 Ft
Peti Lehel: A moldvai csángók vallásossága
antikvár A moldvai csángók vallásossága

Vonnegut Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Lucidus Kiadó, 2008

E tanulmánykötetben a szerző a moldvai csángók hagyományos vallási tudatformáinak működését, jelenkori szerepét, a modernizáció hatására ...

2 090 Ft
Sas Péter: Kós Károly, a hűség embere (életművázlat)
antikvár Kós Károly, a hűség embere (életművázlat)

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

Lucidus Kiadó, 2008

1 840 Ft
Fazekas Csaba: Deák Ferenc egyházpolitikája a reformkorban
antikvár Deák Ferenc egyházpolitikája a reformkorban

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

Lucidus Kiadó, 2008

A szerző a viszonylag gazdag Deák-életrajzok egy eddig feltáratlan területét dolgozza fel részletesen - parlamenti jegyzőkönyvek, levelek...

1 400 Ft
Cholnoky Győző /szerk./: Földönfutók.
antikvár Földönfutók.

Alba Antik Litera Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Lucidus Kiadó, 2008

A Magyarországot érintő kényszertelepítések a II.Vh.alatt és után

2 250 Ft