Ráció Kiadó kiadó termékei

A lírai hang túloldalai könyv
könyv

A lírai hang túloldalai - József Attila-olvasatok

Ráció Kiadó, 2023

Jelen kötet József Attila életművének egyes fontos csomópontjait elsősorban nyelvi-poétikai szempontból vizsgálja, a benne szereplő tanul...

Online ár:

2 550 Ft

Eredeti ár: 2 999 Ft

Vizi László Tamás: A kényszernek engedve könyv
könyv

A kényszernek engedve - A trianoni békediktátum aláírása és ratifikációja, 1920

Ráció Kiadó, 2023

"Mondhatom, sokkal szívesebben tettem volna kezemet a tűzbe és mentem volna ismét a csatába, mint hogy az írótollra helyezzem kezemet és ...

Online ár:

3 400 Ft

Eredeti ár: 3 999 Ft

Mándy Iván: Egy ember álma könyv
könyv

Egy ember álma - Tanulmányok és esszék Mándy Ivánról

Ráció Kiadó, 2023

Mándy Iván a töredezettségre fókuszáló szerkesztés, az emlékek kijelölte keret miatt tipikus 20. századi író. A tanulmánykötet arra tesz ...

Online ár:

3 400 Ft

Eredeti ár: 3 999 Ft

Dávidházi Péter: Mit hisz a tudós? könyv
könyv

Mit hisz a tudós? - Változatok hivatás és módszer témájára

Ráció Kiadó, 2023

Írásaimból, remélem, megvilágosodik a címbeli idézet átértelmeződő jelentése, azaz hogy amit a tudós hisz, az itt egyaránt utal a tudósi ...

Online ár:

5 100 Ft

Eredeti ár: 5 999 Ft

Mihály Csilla: Franz Kafka virtuális színháza könyv
könyv

Franz Kafka virtuális színháza

Ráció Kiadó, 2023

A kötet Franz Kafka történeteinek különös világát, értelmezhetőségét vizsgálja. Az elemzések középpontjában a finomszövetű ismétlésstrukt...

Online ár:

2 763 Ft

Eredeti ár: 3 250 Ft

Kosztolányi Dezső: Publicisztikai írások 1903-1906 könyv
könyv

Publicisztikai írások 1903-1906

Ráció Kiadó, 2023

Jelen kötettel indul Kosztolányi Dezső művei kritikai kiadásának új alsorozata,amely a tágan értett publicisztikai írásokat adja közre, t...

Online ár:

5 100 Ft

Eredeti ár: 5 999 Ft

Buda Attila (összeállító): Mije lehetek én önnek? könyv
könyv

Mije lehetek én önnek? - Ambrus Zoltán és Jászai Mari levelezése, 1885

Ráció Kiadó, 2023

Ambrus Zoltán a XIX. század végének, a XX. század elejének egyik legjelentősebb prózaírója volt, erős színházi érdeklődéssel, 1917 és 192...

Online ár:

4 250 Ft

Eredeti ár: 4 999 Ft

Miskolczy Ambrus: A Hunyadi-per könyv
könyv

A Hunyadi-per - A mítoszok valósága és a valóság mítoszai párbeszédben

Ráció Kiadó, 2022

A Hunyadi-per elsősorban Hunyadi János etnikai és társadalmi eredetéről, hadvezéri és államférfiúi teljesítményéről, végül világtörténeti...

Online ár:

4 250 Ft

Eredeti ár: 4 999 Ft

Összeomlás, Terror, Trianon könyv
könyv

Összeomlás, Terror, Trianon

Ráció Kiadó, 2022

"A trianoni békediktátum - ahogyan azt Csoóri Sándor írta - ördögi kör. Olyan, amelyet "nemcsak mi rajzoltunk magunk köré, hanem saját bű...

Online ár:

4 803 Ft

Eredeti ár: 5 650 Ft

Az örökség terhe könyv
könyv

Az örökség terhe - Arany László élete és munkássága

Ráció Kiadó, 2022

Arany László (1844-1898) nem mindennapi örökséget kapott útravalóul: Arany János fiaként a magyar és a világirodalomba való természetes b...

Online ár:

2 975 Ft

Eredeti ár: 3 500 Ft

Simon Attila: Affektív megértés könyv
könyv

Affektív megértés - Hermeneutikai határmezsgyék az antik esztétikában, retorikában és poétikában

Ráció Kiadó, 2022

Az antik esztétikai, retorikai és irodalmi szövegeket tárgyaló kötet alapkérdése az, hogy az európai művészet- és irodalomelméletet alapj...

Online ár:

2 542 Ft

Eredeti ár: 2 990 Ft

Kulcsár-Szabó Zoltán: Jeltelen felhők között könyv
könyv

Jeltelen felhők között - Fejezetek a 20-21. század költészetének alakulástörténetéből

Ráció Kiadó, 2022

A kötet a modern magyar költészet mintegy száz évet átfogó, Kosztolányitól Borbély Szilárdig terjedő, világirodalmi összefüggéseiben látt...

Online ár:

2 975 Ft

Eredeti ár: 3 500 Ft

Dokumentumok a Nemzeti Színház belső életének első évtizedéből könyv
könyv

Dokumentumok a Nemzeti Színház belső életének első évtizedéből - Bajza József színigazgatói működése - Kritikai kiadás

Ráció Kiadó, 2022

Jelen kritikai kiadás egy új intézménytörténeti kutatást szeretne megalapozni: olyan kéziratos színháztörténeti források közreadására vál...

Online ár:

4 930 Ft

Eredeti ár: 5 799 Ft

Erős Vilmos: Populus, plebs, rusticus könyv
könyv

Populus, plebs, rusticus - Szabó István "harmadik utas" társadalomtörténete

Ráció Kiadó, 2022

A monográfia három fő szempontból elemzi Szabó István (1898-1969), az országosan ismert debreceni származású történész életművét: Debrece...

Online ár:

4 250 Ft

Eredeti ár: 4 999 Ft

"Salakos szesz, tölcsérrel és szűrőpapírral" könyv
könyv

"Salakos szesz, tölcsérrel és szűrőpapírral" - Tanulmányok a Babits kritikai kiadások filológiai és textológiai kérdéseiről

Ráció Kiadó, 2022

"Kétféle jó klasszikus-kiadást képzelhetek. Egyiket a tudománynak. Másikat a művelt közönségnek. Egyik adja az apparátust. Másik az eredm...

Online ár:

2 763 Ft

Eredeti ár: 3 250 Ft

Szijártó M. István: A történelem diskurzusa könyv
könyv

A történelem diskurzusa - Bevezetés a 20. századi történetírás történetébe és elméletébe

Ráció Kiadó, 2021

A kötet historiográfiát hallgató egyetemisták számára másfél évtizede tartott előadások megrostált anyagát gyűjti egybe tankönyvformában....

Online ár:

3 825 Ft

Eredeti ár: 4 499 Ft

Gyimesi Emese: Szendrey Júlia irodalmi pályafutása könyv
könyv

Szendrey Júlia irodalmi pályafutása - Társadalomtörténeti kontextusok

Ráció Kiadó, 2021

Szendrey Júlia életművét saját imázsa takarja el: írásainak jelentős része kiadatlan maradt, miközben személyéről nemzedékek sora formált...

Online ár:

3 150 Ft

Eredeti ár: 3 500 Ft

Demmel József: Szörnyeteg Felső-Magyarországon? könyv
könyv

Szörnyeteg Felső-Magyarországon? - Grünwald Béla és a szlovák-magyar kapcsolatok története

Ráció Kiadó, 2021

Grünwald Béla (1839-1891) Zólyom vármegyei alispán a szlovák nemzeti emlékezet egyik legnegatívabb alakja - szlovák kortársai szerint az ...

Online ár:

3 375 Ft

Eredeti ár: 3 750 Ft

Balázs Imre József: A szürrealizmus története a magyar irodalmi mezőben könyv
könyv

A szürrealizmus története a magyar irodalmi mezőben

Ráció Kiadó, 2021

A szürrealisták az emberi pszichét tekintették az utolsó felfedezetlen kontinensnek, és úgy képzelték, tevékenységük lehetőséget nyit egy...

Online ár:

2 975 Ft

Eredeti ár: 3 500 Ft

Fried István: A világirodalom kalandos útjain könyv
könyv

A világirodalom kalandos útjain - Nyomolvasás, irodalmi térképrajzolás

Ráció Kiadó, 2021

Az irodalomoktatás öröktől fogva tartó, feltehetőleg megnyugtató módon sohasem megválaszolható kérdése: mi kerüljön be a tankönyvekbe, eg...

Online ár:

3 088 Ft

Eredeti ár: 3 250 Ft

Buda Attila (Szerk.): Kinkin szenszei álmától a jó és rossz lelkek küzdelméig könyv
könyv

Kinkin szenszei álmától a jó és rossz lelkek küzdelméig - Három edói kibjósi a XVIII. század végi Japánból

Ráció Kiadó, 2021

A kora újkori Japán (1603-1868) fővárosának, Edónak (a mai Tokiónak) egy különleges, képregény stílusú, ám felnőttek szórakoztatására kia...

Online ár:

4 741 Ft

Eredeti ár: 4 990 Ft

Pataky Adrienn: A hangzatkától a szonettkoszig könyv
könyv

A hangzatkától a szonettkoszig - A magyar szonett történetéről és nagy pillanatairól

Ráció Kiadó, 2021

A magyar nyelvű szonettek kialakulásáról, történetéről nem lehet úgy beszélni, hogy ne tekintenénk át a világirodalmi szöveghagyományt, a...

Online ár:

2 657 Ft

Eredeti ár: 3 125 Ft

Irodalmi elbeszélés és morális ítélet könyv
könyv

Irodalmi elbeszélés és morális ítélet

Ráció Kiadó, 2021

A történetek megértése első lépésben többnyire morális megközelítésen alapul. Ennek során a cselekvéseket, történéseket és karaktereket a...

Online ár:

2 850 Ft

Eredeti ár: 2 999 Ft

Hlavacska András: Tükörképtelenség könyv
könyv

Tükörképtelenség - Bram Stoker Drakula című regényének újraértelmezési lehetőségei a kortárs vámpírfilmekben

Ráció Kiadó, 2021

A vámpírfilmek alakulástörténetében a hagyománykövető darabok mellett folyamatosan jelen vannak a műfaj megújításával, újraértelmezésével...

Online ár:

2 763 Ft

Eredeti ár: 3 250 Ft

Az Aba-Novák dosszié könyv
könyv

Az Aba-Novák dosszié - Szöveggyűjtemény Aba-Novák Vilmos és Székesfehérvár kapcsolatáról

Ráció Kiadó, 2021

Magyarországon pártpolitikainak tűnő értékrendi törésvonalak mentén gyökeresen eltérően válaszoltunk meg evidensnek tűnő kérdéseket: mit ...

Bevezető ár:

3 000 Ft

Eredeti ár: 3 750 Ft

Lőrincz Csongor: Hallgatag hangolások könyv
könyv

Hallgatag hangolások - Nyelvi események - irodalom - antropológia

Ráció Kiadó, 2021

Ez a kötet a nyelvi eseményszerűséget és annak irodalmi vonatkozásait a hangoltság komplexuma alapján igyekszik vizsgálni. Elemzései abbó...

Online ár:

3 563 Ft

Eredeti ár: 3 750 Ft

Klebelsberg-Kornis-Hóman könyv
könyv

Klebelsberg-Kornis-Hóman - A két világháború közötti kultúrpolitikusok székesfehérvári szobrai

Ráció Kiadó, 2021

"Hazánkat a vesztes első világháborút lezáró trianoni békeszerződés kilátástalan helyzetbe kényszerítette. Magyarország az egykori terüle...

Online ár:

4 275 Ft

Eredeti ár: 4 500 Ft

Klasszikus és modern republikanizmusok könyv
könyv

Klasszikus és modern republikanizmusok - Eszmetörténeti tanulmányok

Ráció Kiadó, 2021

A klasszikus republikanizmus az euroatlanti kultúra jelentős, az antikvitásban és annak humanista recepciójában gyökerező politikai hagyo...

Online ár:

3 088 Ft

Eredeti ár: 3 250 Ft

Gintli Tibor: Alszik még, elnök úr? könyv
könyv

Alszik még, elnök úr? - Válogatott tanulmányok 2013-2020

Ráció Kiadó, 2021

"Az elnök megnyitotta az ülést, és elaludt. A fölolvasó oda sem ért az asztalhoz, s az elnök már aludt. Gyorsan, villámütésszerűen aludt ...

Online ár:

3 563 Ft

Eredeti ár: 3 750 Ft

Richly Gábor: A helsinki Magyar Kulturális és Tudományos Központ története 1980-2020 könyv
könyv

A helsinki Magyar Kulturális és Tudományos Központ története 1980-2020

Ráció Kiadó, 2021

A Nyugat felé nyitó Kádár-rendszer külpolitikájában a finn-magyar kapcsolatok fejlesztése kiemelt szerepet kapott, ez indokolta a Magyar ...

Online ár:

4 275 Ft

Eredeti ár: 4 499 Ft

Klebelsberg-Kornis-Hóman antikvár
antikvár

Klebelsberg-Kornis-Hóman

Tordai Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Ráció Kiadó, 2021

"Hazánkat a vesztes első világháborút lezáró trianoni békeszerződés kilátástalan helyzetbe kényszerítette. Magyarország az egykori terüle...

Online ár:

3 000 Ft

Az Aba-Novák dosszié antikvár
antikvár

Az Aba-Novák dosszié

Eiffel Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Ráció Kiadó, 2021

Magyarországon pártpolitikainak tűnő értékrendi törésvonalak mentén gyökeresen eltérően válaszoltunk meg evidensnek tűnő kérdéseket: mit ...

Online ár:

3 600 Ft

Klebelsberg-Kornis-Hóman antikvár
antikvár

Klebelsberg-Kornis-Hóman

Központi Antikvárium Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Ráció Kiadó, 2021

"Hazánkat a vesztes első világháborút lezáró trianoni békeszerződés kilátástalan helyzetbe kényszerítette. Magyarország az egykori terüle...

Online ár:

1 500 Ft

Klebelsberg-Kornis-Hóman antikvár
antikvár

Klebelsberg-Kornis-Hóman

A Hely Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Ráció Kiadó, 2021

"Hazánkat a vesztes első világháborút lezáró trianoni békeszerződés kilátástalan helyzetbe kényszerítette. Magyarország az egykori terüle...

Online ár:

2 290 Ft

L. Simon László (Szerk.): Klebesberg Kornis Hóman - A két világháború közötti kultúrpolitikusok székesfehérvári szobrai antikvár
antikvár

Klebesberg Kornis Hóman - A két világháború közötti kultúrpolitikusok székesfehérvári szobrai

Weöres Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Ráció Kiadó, 2021

Hazánkat a vesztes első világháborút lezáró trianoni békeszerződés kilátástalan helyzetbe kényszerítette. Magyarország az egykori terület...

Online ár:

2 990 Ft

Az Aba-Novák dosszié antikvár
antikvár

Az Aba-Novák dosszié

Vegyenkönyvet Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Ráció Kiadó, 2021

Magyarországon pártpolitikainak tűnő értékrendi törésvonalak mentén gyökeresen eltérően válaszoltunk meg evidensnek tűnő kérdéseket: mit ...

Online ár:

2 660 Ft

Klebelsberg-Kornis-Hóman antikvár
antikvár

Klebelsberg-Kornis-Hóman

Könyvbogár Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Ráció Kiadó, 2021

"Hazánkat a vesztes első világháborút lezáró trianoni békeszerződés kilátástalan helyzetbe kényszerítette. Magyarország az egykori terüle...

Online ár:

1 710 Ft

V. László Zsófia: Példás asszonyok könyv
könyv

Példás asszonyok - Női szerepek változása a protestáns halotti beszédek tükrében (1711-1825)

Ráció Kiadó, 2020

Kik voltak a "példás asszonyok"? Mely tulajdonságok és tevékenységek emelhettek egy nőt a példaképek sorába? Kik voltak, akik megszegték ...

Online ár:

3 325 Ft

Eredeti ár: 3 499 Ft

Nagy Levente: A román reformáció könyv
könyv

A román reformáció - Egy 16-17. századi magyar-román kulturális és irodalmi transzferjelenség

Ráció Kiadó, 2020

A 16. század végére minden készen állt arra, hogy a reformáció az erdélyi románok körében is sikereket érjen el. A reformátorok által oly...

Online ár:

3 563 Ft

Eredeti ár: 3 750 Ft

Thimár Attila: Képek költői - költői képek könyv
könyv

Képek költői - költői képek - A szöveg és a vizuális tartalom kapcsolata reformkori verseinkben

Ráció Kiadó, 2020

"Ebben a könyvben olyan témát vizsgáltam, amely egyrészt nagyon kézenfekvő a kérdésfelvetések formájában, másrészt nagyon összetett és bo...

Online ár:

2 613 Ft

Eredeti ár: 2 750 Ft

Dénes Iván Zoltán: Magyar-zsidó identitásminták II. könyv
könyv

Magyar-zsidó identitásminták II. - Egyéni és kollektív önmeghatározások

Ráció Kiadó, 2020

A zsidók önmeghatározásának egyik típusa szerint azok a zsidók, akik istenfélők, az epikureus és agnosztikus életszemléletűektől elkülönü...

Online ár:

3 750 Ft

Thimár Attila: Képek költői - költői képek antikvár
antikvár

Képek költői - költői képek

Atticus

jó állapotú antikvár könyv

Ráció Kiadó, 2020

"Ebben a könyvben olyan témát vizsgáltam, amely egyrészt nagyon kézenfekvő a kérdésfelvetések formájában, másrészt nagyon összetett és bo...

Online ár:

1 760 Ft

V. László Zsófia: Példás asszonyok antikvár
antikvár

Példás asszonyok

Alba Könyvépítő Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Ráció Kiadó, 2020

Kik voltak a "példás asszonyok"? Mely tulajdonságok és tevékenységek emelhettek egy nőt a példaképek sorába? Kik voltak, akik megszegték ...

Online ár:

2 790 Ft

Ujváry Gábor (szerk.): Hóman Bálint és népbírósági pere könyv
könyv

Hóman Bálint és népbírósági pere

Ráció Kiadó, 2019

Hóman Bálint 1946-os népbírósági perének 2015-ös újratárgyalása kapcsán szokatlan hevességgel lángoltak föl Magyarországon az emlékezetpo...

Online ár:

4 500 Ft

Eredeti ár: 4 999 Ft

Molnár Dániel: Vörös csillagok könyv
könyv

Vörös csillagok - A Rákosi-korszak szórakoztatóipara és a szocialista revűk

Ráció Kiadó, 2019

Az 1950-es évek elfelejteni kívánt sztálinista showműsoraiban számos ma is ismert (Honthy, Alfonzó, a Latabárok stb.) és már akkor sem is...

 

Előjegyezhető

Dénes Iván Zoltán: Magyar-zsidó identitásminták könyv
könyv

Magyar-zsidó identitásminták

Ráció Kiadó, 2019

A könyv két kivételes teljesítményű magyar-zsidó tudós, Alexander Bernát filozófus (1850-1927) és Marczali Henrik történész (1856-1940) t...

Online ár:

3 088 Ft

Eredeti ár: 3 250 Ft

Hogyan olvasunk krimit? könyv
könyv

Hogyan olvasunk krimit? - Új perspektívák a detektívtörténet kutatásában

Ráció Kiadó, 2019

A detektívtörténet a krimi egyik legsematikusabb, ugyanakkor számtalan variációt megengedő válfaja, amelyet minden jelentősebb irodalomel...

Online ár:

2 550 Ft

Eredeti ár: 2 999 Ft

Paul Ronzheimer: Sebastian Kurz könyv
könyv

Sebastian Kurz - Az életrajz

Ráció Kiadó, 2019

"Sebastian Kurz kivételes jelenség az európai politikában. Ő a lehető legfiatalabb európai politikus a második világháború óta, akire a h...

Online ár:

2 651 Ft

Eredeti ár: 2 790 Ft

Werner Hamacher: Menedékhely könyv
könyv

Menedékhely - A kutatáshoz és oktatáshoz való jogról és más írások

Ráció Kiadó, 2019

""A hívás - mégpedig minden egyes hívás, amennyiben hívás - magában foglalja azt a lehetőséget, hogy más a címzettje, nem az, aki meghall...

Online ár:

2 366 Ft

Eredeti ár: 2 490 Ft

Peremiczky Szilvia: Zsidó dráma, színház és identitás könyv
könyv

Zsidó dráma, színház és identitás

Ráció Kiadó, 2019

A kötet a zsidó dráma és színház történetét az identitás szempontjából vizsgálja olyan határterületek bevonásával és átlépésével, mint a ...

Bevezető ár:

3 000 Ft

Eredeti ár: 3 750 Ft

Imre Zoltán: Az idegen színpadra állításai könyv
könyv

Az idegen színpadra állításai - A magyar színház inter- és intrakulturális kapcsolatai

Ráció Kiadó, 2019

Jelen kötet kísérletet tesz egyrészt az inter- és intrakulturális színház metodológiájának, másrészt pedig a nemzeti paradigmában gondolk...

Online ár:

3 610 Ft

Eredeti ár: 3 799 Ft

AranyJános és Tompa Mihály levelezése (1847-1868) könyv
könyv

AranyJános és Tompa Mihály levelezése (1847-1868)

Ráció Kiadó, 2019

Arany János és Tompa Mihály bő két évtizedig, 1847-től 1868-ig levelezett. Arany László 1888-ban így méltatta ennek a levelezésnek a jele...

 

Előjegyezhető

Budai Attila: A helyettesítés könyv
könyv

A helyettesítés - Babits Mihály prózájáról

Ráció Kiadó, 2019

Babits Mihály költői életműve mögött prózai művei, regényei és novellái háttérbe szorulnak, kevéssé ismertek. E két részből álló kötet, e...

Online ár:

3 325 Ft

Eredeti ár: 3 500 Ft

Vincze Géza: A Kalota partján könyv
könyv

A Kalota partján

Ráció Kiadó, 2019

A Vincze Géza (1889-1964) A Kalota partján című kötete hosszú ideig kiadásra várt a Duna-melléki Református Egyházkerület Ráday Levéltárá...

Bevezető ár:

1 500 Ft

Eredeti ár: 1 875 Ft

Budai Attila: A helyettesítés antikvár
antikvár

A helyettesítés

Tordai Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Ráció Kiadó, 2019

Babits Mihály költői életműve mögött prózai művei, regényei és novellái háttérbe szorulnak, kevéssé ismertek. E két részből álló kötet, e...

Online ár:

2 400 Ft

Budai Attila: A helyettesítés antikvár
antikvár

A helyettesítés

Eiffel Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Ráció Kiadó, 2019

Babits Mihály költői életműve mögött prózai művei, regényei és novellái háttérbe szorulnak, kevéssé ismertek. E két részből álló kötet, e...

Online ár:

2 500 Ft

Ujváry Gábor (szerk.): Hóman Bálint és népbírósági pere antikvár
antikvár

Hóman Bálint és népbírósági pere

Alba Könyvépítő Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Ráció Kiadó, 2019

Hóman Bálint 1946-os népbírósági perének 2015-ös újratárgyalása kapcsán szokatlan hevességgel lángoltak föl Magyarországon az emlékezetpo...

Online ár:

3 690 Ft

Peremiczky Szilvia: Zsidó dráma, színház és identitás - Dedikált antikvár
antikvár

Zsidó dráma, színház és identitás - Dedikált - Dedikált

Bodoni Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Ráció Kiadó, 2019

A kötet a zsidó dráma és színház történetét az identitás szempontjából vizsgálja olyan határterületek bevonásával és átlépésével, mint a ...

Online ár:

3 490 Ft

Ujváry Gábor (szerk.): Hóman Bálint és népbírósági pere antikvár
antikvár

Hóman Bálint és népbírósági pere

Mike és Tsa Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Ráció Kiadó, 2019

Hóman Bálint 1946-os népbírósági perének 2015-ös újratárgyalása kapcsán szokatlan hevességgel lángoltak föl Magyarországon az emlékezetpo...

Online ár:

3 990 Ft

Árinfó

Akciós ár: a vásárláskor fizetendő akciós ár

Online ár: az internetes rendelésekre érvényes nem akciós ár

Eredeti ár: kedvezmény nélküli könyvesbolti ár

Bevezető ár: az első megjelenéshez kapcsolódó kedvezményes ár

Korábbi ár: az akciót megelőző 30 nap legalacsonyabb akciós ára

További információk

Árinfó

Akciós ár: a vásárláskor fizetendő akciós ár

Online ár: az internetes rendelésekre érvényes nem akciós ár

Eredeti ár: kedvezmény nélküli könyvesbolti ár

Bevezető ár: az első megjelenéshez kapcsolódó kedvezményes ár

Korábbi ár: az akciót megelőző 30 nap legalacsonyabb akciós ára